Công tác hành chính văn phòng của văn phòng HĐND – UBND huyện chợ đồn

89 305 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016, 21:04

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1A. PHẦN MỞ ĐẦU41. Lý do chọn đề tài42. Mục tiêu của đề tài43. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu54. Nguồn tài liệu nghiên cứu55. Lịch sử vấn đề nghiên cứu66. Phương pháp nghiên cứu77. Bố cục của đề tài7B. PHẦN NỘI DUNG8PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN81.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện và Văn phòng.81.2 Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng của Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn161.2.1 Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn161.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn171.2.3 Xác định vị trí việc làm và xây dựng bản mô tả công việc các vị trí trong văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn.20PHẦN II. THỰC TRẠNG VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP, VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN222.1 Cơ sở lý luận về kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước .222.1.1 Khái niệm về kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở222.1.2 Vai trò của kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở252.2 Quy định của pháp luật về kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà Nước302.3 Thực trạng về kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở trong Văn phòng HĐNDUBND huyện Chợ Đồn362.3.1 Những mặt đạt được về kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở trong Văn phòng HĐNDUBND huyện Chợ Đồn362.3.2 Những mặt còn tồn tại về kỹ năng giao tiếp và văn hóa công sở trong Vănphòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn43PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ493.1 Đánh giá chung493.1.1 Ưu điểm493.1.2 Hạn chế:503.1.3 Nguyên nhân503.2 Đề xuất, kiến nghị51KẾT LUẬN59DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO61PHỤ LỤC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội MỤC LỤC Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Cùng với xu hội nhập mở cửa Việt Nam – hòa chung với kinh tế giới đà phát triển người không ngừng vận động đổi ngày, giờ, tất lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội Thời đại công nghệ thông tin đại, phát triển vũ bão đứng trước thành công thách thức bước vào kinh tế Thế Giới đòi hỏi Đảng Nhà nước ta phải có chủ trương, sách biện pháp cụ thể để phù hợp với bối cảnh chung Cuộc đời, nghiệp cách mạng vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta nhân dân giới di sản vô quý báu, phong cách, đạo đức, tư tưởng Người thời đại Hồ Chí Minh Điều làm nên di sản với yếu tố lòng yêu nước, thương dân, trí tuệ uyên bác, thông minh sắc sảo, tư độc lập sáng tạo, hoài bão lớn, nghị lực phi thường nhân quan sâu sắc Người phải kể đến nhân tố quan trọng - văn hóa giao tiếp Người Văn hóa giao tiếp Hồ Chí Minh hình thành phát triển qua trình khổ công học tập rèn luyện suốt đời hoạt động cách mạng Người Đó kết tinh hài hòa giá trị văn hóa giao tiếp truyền thống dân tộc tinh hoa văn hóa giao tiếp nhân loại Văn hóa giao tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh thể phong thái đặc biệt, đầy nhân văn, nhân người Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong cách kỹ giao tiếp giản dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, tế nhị chu đáo với người; tình cảm chân thành, thái độ khoan dung độ lượng; xử lý cách khéo léo, hiệu tình giao tiếp xảy Chính điều tạo nên sức hấp dẫn lớn lao cảm hóa kỳ diệu Người Và vị trí cao văn hóa đời sống xã hội, vai trò tối quan trọng văn hóa nghiệp xây dựng phát triển đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh cách rành rẽ từ ngày đầu quyền nhân dân non trẻ Văn hóa có vai trò quan trọng nghiệp phát triển đất nước tinh hoa hội tụ, kết nối người với người với tạo nên tính đặc thù riêng đặc Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội biệt văn hóa quan hành nhà nước - phận máy nhà nước, nhân danh nhà nước để hoạt động có chức quản lý hành nhà nước, thực hoạt động chấp hành điều hành lĩnh vực đời sống xã hội, phạm vi, lĩnh vực định có đối tượng quản lý rộng lớn hệ thống đơn vị sở công ty, tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực giáo dục có trường học; lĩnh vực y tế có bệnh viện Ngày nay, máy văn phòng hoạt động cách hiệu đạt thành công mong đợi phải cần đến đội ngũ nhân viên người quản lý giỏi đào tạo ” lý luận gắn liền với thực tiễn “ Với quan điểm đào tạo khoa Quản Trị Văn Phòng , Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội : “ Đào tạo theo nhu cầu xã hội; đào tạo xã hội doanh nghiệp cần đào tạo có “ Có sứ mạng : “ Giúp cho người học phát huy hết lực tiềm ẩn với văn hóa giáo dục đại, cung cấp cho người học chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa học Quản trị – Hành văn phòng góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước bối cảnh hội nhập kinh tế” Trong chương trình đào tạo Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, có hai giai đoạn bổ ích cho Sinh viên kiến tập thực tập ngành nghề đào tạo Nếu kiến tập “lần tập dượt đầu tiên” - trình giúp sinh viên quan sát cách làm việc, đúc kết kinh nghiệm thực tế cho thân nghiệp vụ, chuyên ngành, Thực tập giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên vừa quan sát, vừa học hỏi, vừa tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nhằm rèn luyện cho sinh viên khả tư duy, ứng dụng kiến thức học cập nhật kiến thức, kỹ dành cho công việc Qua Sinh viên có hội nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp qua trình học, rèn luyện khả làm việc độc lập, tinh thần làm việc nhóm, kỹ giải vấn đề kỹ giao tiếp hiệu công việc.và đặc biệt thực hành áp dụng kiến thức học ghế nhà trường vào hoạt động thực tiễn, hướng dẫn Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cán trực tiếp thực hành cán văn phòng thực thụ Được trí Chánh văn phòng - Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, em có thời gian gần 03 tháng thực tập Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Trong thời gian thực tập với giúp đỡ tận tình tập thể cán bộ, chuyên viên văn phòng HĐND – UBND em bước đầu làm quen thực hành công tác văn phòng Qua đó, giúp em có nhìn sâu hơn, khái quát ngành nghề theo học có hội quan sát, tìm hiểu hoạt động tổ chức điều hành văn phòng,trang thiết bị văn phòng, quản lý nhân văn phòng, thực hành nghiệp vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ, chuẩn bị công tác hậu cần cho họp, hội nghị quan Và đặc biệt qua quan sát, thực hành tạo điều kiện cho em tìm hiểu sâu nét văn hóa công sở Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Em xin chân thành cảm ơn ThS.Lâm Thu Hằng tận tình hướng dẫn chúng em trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn Chị Phan Thị Tuyên toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn thầy, cô giáo khoa Quản trị văn phòng quan tâm giúp đỡ em tận tình để em hoàn thành tốt chương trình thực tập Do thời gian tìm hiểu nghiên cứu Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Đồn có hạn, kiến thức chuyên ngành chưa có nhiều kinh nghiệm thân kém, nên tránh thiếu sót trình thực tập quan nên báo cáo nhiều thiếu xót Vậy em kính mong thầy, cô giáo góp ý để báo cáo em hoàn thiện hơn; giúp em đúc rút kinh nghiệm cho thân - có tảng kiến thức áp dụng vào thực tiễn tương lai Em xin chân thành cảm ơn ! Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nông Thị Âm Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Văn hóa khái niệm mang nội hàm rộng với nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mặt đời sống vật chất tinh thần người Văn hóa bao gồm tất sản phẩm người, vậy, văn hóa bao gồm hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất xã hội ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị khía cạnh vật chất nhà cửa, quần áo, phương tiện, v.v Cả hai khía cạnh cần thiết để làm sản phẩm phần văn hóa Chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên người, trì bền vững trật tự xã hội Văn hóa truyền từ hệ sang hệ khác thông qua trình xã hội hóa Văn hóa tái tạo phát triển trình hành động tương tác xã hội người Văn hóa trình độ phát triển người xã hội biểu kiểu hình thức tổ chức đời sống hành động người giá trị vật chất tinh thần mà người tạo Trong khuynh hướng xã hội ngày nay, nguồn lực quan hành Nhà nước người mà người tạo văn hóa công sở, Văn hóa công sở liên kết nhân lên nhiều lần giá trị nguồn lực riêng lẻ Do vậy, khẳng định rằng: “văn hoá công sở tài sản vô hình quan hành chính” Văn hoá công sở thể phong cách lãnh đạo người lãnh đạo tác phong làm việc nhân viên Vì vậy, thời gian thực tập ngành nghề – với tìm hiểu, quan sát thực tiễn hoạt động văn hóa Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn em chọn đề tài “ Tìm hiểu Kỹ giao tiếp, văn hóa công sở ” làm chuyên đề thực tập Mục tiêu đề tài Làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn kỹ giao tiếp văn hóa công sở Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Từ nêu nhận xét, đánh giá ưu,nhược điểm việc áp dụng quy định văn hóa Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công sở Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Trên sở nghiên cứu đề tài đưa giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện để nâng cao văn hóa công sở Văn phòng HĐND – UBND để đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu cải cách hành nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Công tác tìm hiểu, đánh giá, nhận xét kỹ giao tiếp văn hóa công sở Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng Kỹ giao tiếp văn hóa công sở áp dụng quy định Nhà nước văn hóa công sở văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn + Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu phạm vi văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Nguồn tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên cứu cho đề tài em có tham khảo qua - số tài liệu : “ Văn hóa tổ chức số giải pháp phát triển văn hóa công sở” tác giả - Trần Thị Thanh Thủy Tạp chí tổ chức Nhà nước ( 2006) Trịnh Thanh Hà, “Những vấn đề cần giải việc xây dựng văn - hóa ứng xử công vụ” ; “ Văn hóa ứng xử công vụ”Tạp chí Tổ chức Nhà nước số Nguyễn Thị Thủy, Về tổ chức thực quy chế văn hóa công sở quan nhà nước nước ta nay, Quản lí nhà nước, Học viện hành chính, số - 185(6/2011); năm 2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Thủ tướng Chính phủ qui chế văn hóa công sở quan hành nhà nước Và số báo cáo thực tập, luận án, đồ án đề tài “ Kỹ giao tiếp, văn hóa công sở” Một số sách : “Cẩm nang văn hóa ứng sở giao tiếp nơi công sở ” tác giả Võ Bá Đức, xuất năm 2012; “ Văn hóa ứng xử nghệ thuật giao tiếp nơi công sở” tác giả Thùy Linh, xuất năm 2103, “Nghi thức nhà nước” Ts Lưu Kiềm Thanh,NXB Thanh niên, Hà Nội năm 2001 … Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Lịch sử vấn đề nghiên cứu Xây dựng văn hóa công sở đề tài nhiều độc giả nhà nghiên cứu quan tâm, để ý tới Qua khảo sát thực tế có nhiều người - nghiên cứu vấn đề như: “ Văn hóa tổ chức số giải pháp phát triển văn hóa công sở” tác giả - Trần Thị Thanh Thủy Tạp chí tổ chức Nhà nước ( 2006) Đề tài khoa học : “ văn hóa công sở” Ban đạo cách hành - Chính phủ (12/2006) Võ Nguyên Giáp, Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa Việt Nam”, - NXB trị Quốc Gia Hà Nội, năm 1998 Trịnh Thanh Hà, “Những vấn đề cần giải việc xây dựng văn hóa ứng xử công vụ” ; “ Văn hóa ứng xử công vụ”Tạp chí Tổ chức Nhà nước số - năm 2007 Đào Thị Ái Thi, Bàn xây dựng hệ thống giá trị văn hóa công sở, Tổ chức - nhà nước, Bộ Nội vụ, số 5/2011 Nguyễn Thị Thủy, Về tổ chức thực quy chế văn hóa công sở quan nhà nước nước ta nay, Quản lí nhà nước, Học viện hành chính, số    185(6/2011); năm 2007 Một số viết : Một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao văn hóa công sở Cà Mau Công sở số giải pháp xây dựng văn hóa công sở Một số vấn đề thưc trạng giải pháp nâng cao văn hóa phòng Lao động   thương binh & Xã hội huyện Phúc Thọ Nâng cao văn hóa công vụ phòng ngừa tham nhũng “ Yếu tố văn hóa công sở hoạt động nhà nước ” – TS Nguyễn Minh Đoan Các đề tài luận án như: “ Văn hóa giao tiếp công sở hành nước ta nay” “ Hành xử có văn hóa nơi công sở” “ Kỹ tổ chức công sở vai trò văn hóa công sở hoạt động -    quan nhà nước” Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát, quan sát Phương pháp vấn Phương pháp so sánh Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phương pháp đối chiếu Phương pháp phân tích – tổng hợp Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp đánh giá Bố cục đề tài Đề tài nghiên cứu gồm : Mục lục, lời nói đầu, phần mở đầu, phần nội dung, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Phần nội dung Báo cáo gồm chương : Phần I Khảo sát công tác văn phòng Văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Phần II Thực trạng kỹ giao tiếp văn hóa công sở văn phòng HĐND – UBND huyện Chợ Đồn Phần III Kết luận đề xuất kiến nghị B PHẦN NỘI DUNG PHẦN I KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN 1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ủy ban nhân dân huyện Văn phòng • Khái quát chung huyện Chợ Đồn Vị trí địa lý Huyện Chợ Đồn nằm phía Tây tỉnh Bắc Kạn, có diện tích tự nhiên 91.115,00 (ha) chiếm 18,75% diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn có thị trấn (Bằng Lũng) 21 xã Huyện Chợ Đồn có hệ thống giao thông đầy đủ với đường tỉnh lộ 254, 254B, 255, 257 … tuyến liên xã tương đối hoàn thiện tạo thuận lợi cho huyện giao lưu thương mại, phát triển kinh tế xã hội, du lịch… Địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Huyện Chợ Đồn huyện miền núi vùng cao tỉnh Bắc Kạn, có độ cao giảm dần từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây với dạng địa hình phổ biến: địa hình núi đá vôi, địa hình núi đất, địa hình thung lũng Ngoài chênh lệch nhiệt độ theo mùa năm, khí hậu Chợ Đồn có đặc trưng khác sương mù Chợ Đồn có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú: đất, nước, khoáng sản, rừng, du lịch…thuận lợi cho phát triển kinh tế Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội * Về kinh tế: Những năm qua, kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Chợ Đồn có chuyển biến rõ rệt Tiềm năng, lợi địa phương bước đầu khai thác có hiệu Huyện Chợ Đồn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với phương châm đẩy nhanh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường đầu tư thâm canh, nâng cao thu nhập đơn vị diện tích canh tác * Về văn hóa, giáo dục, y tế: Giáo dục đào tạo trọng nâng cao chất lượng; công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân bước đạt nhiều kết đáng ghi nhận; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng rãi * Về an ninh quốc phòng: Quốc phòng – an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo Xây dựng nhiều phương án, kế hoạch để tổ chức phối hợp Đoàn thể ngành chức vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm Công tác tuyển quân hàng năm thực tốt * Về xây dựng quyền cải cách thủ tục hành chính: Công tác cải cách hành quan tâm thực hiện, bước đầu đạt kết khả quan Quy trình thủ tục hành rà soát điều chỉnh theo hướng thuận tiện cho người dân Đặc điểm dân cư huyện Chợ Đồn Trải qua thời gian dài hình thành phát triển, ngày dân số Chợ Đồn lên tới khoảng 50.000 người, với dân tộc sinh sống: Tày, Nùng, Dao, Kinh Hoa Chiếm số dân đông huyện dân tộc Tày (khoảng Nông Thị Âm 10 Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phụ lục Tổng hợp, báo cáo hoạt động HĐND UBND BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM(VTVL) Tên VTVL : Tổng hợp, báo cáo Mã VTVL: hoạt động HĐND UBND Ngày bắt đầu thực hiện: Đơn vị công tác: Quản lý trực tiếp: Quản lý chức năng: Quan hệ công việc Văn phòng HĐND &UBND huyện Chánh văn phòng Chánh văn phòng Các quan đơi vị, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện chánh văn Công việc liên quan phòng phân công Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; Nghị định số 142/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ Luật lưu trữ; Và văn Luật hành; Mục tiêu vị trí công việc (tóm tắt tổng quan VTVL): Đảm bảo tính xác nội dung thể thức văn trình, giam thiểu lỗi văn Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Tỷ Các nhiệm vụ Tiêu đánh giá hoàn thời gian thành công việc ( Công việc cụ thể VTVL) (%) CÔNG TÁC TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG HĐND Kiểm duyệt văn Kiểm duyệt kế hoạch Kiểm duyệt báo cáo Kiểm duyệt tờ trình Kiểm duyệt Công văn Kiểm duyệt Quyết định Kiểm duyệt văn khác … 41 Đúng nội dung thể 7% thức văn Đúng nội dung thể 9% thức văn Đúng nội dung thể 6% thức văn Đúng nội dung thể 2% thức văn Đúng nội dung thể 17% thức văn Đúng nội dung thể 1% thức văn Đúng nội dung thể thức văn Tổng hợp, đôn đốc, lập biểu theo dõi việc giao, kết thực 7% đơn vị Tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột 8% xuất, hàng tháng, hàng quý, năm Chính xác, kịp thời Kịp thời, xác Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu giúp cho lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo UBND huyện, giúp việc cho đồng chí lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế - xã hội Thẩm quyền định: Chánh văn phòng HĐND&UBND Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Trình độ chuyên môn: Đại học Khinh nghiệm công tác : 02 năm Năng lực cốt lõi: Hiểu biết ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ; hiểu biết kinh tế, xã hội Yêu cầu lực địa phương Năng lực quản lý: Năng lực chuyên môn: Đại học Những đòi hỏi đăc thù vị trí công việc( có): Tính xác cao, bảo mật thông tin côn tác cán Các điều kiện cần có ( lực nhân) để hoàn thành tốt công việc( ví dụ yêu cầu hỗ trợ, phối hợp…): Sự quan tâm đạo điều hành UBND huyện, phối hợp quan, đơn vị có liên quan thực nhiệm vụ Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: Đảm bảo tiêu chuẩn phòng làm việc theo quy định Chính phủ Trang thiết bị: Bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính phần mềm ứng dụng Các điều khác (nếu có) Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phụ lục Công tác tiếp dân BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM(VTVL) Tên VTVL : Công tác tiếp dân Mã VTVL: Ngày bắt đầu thực hiện: Đơn vị công tác: Quản lý trực tiếp: Quản lý chức năng: Quan hệ công việc Văn phòng HĐND &UBND huyện Chánh văn phòng Chánh văn phòng Thường trực HĐND huyện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Thanh tra, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Dân tộc, Phòng Nội vụ, Phòng Lao độngThương binh Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo, Trung tâm phát triển Công việc liên quan quỹ đất, UBND xã, thị trấn Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Luật Tố cáo 03/2011/QH ngày 11/11/2011 số Quốc Hội; Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; Nghị định số 142/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ Luật lưu trữ; Và văn Luật hành; Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu giúp cho lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo UBND huyện, giúp việc cho đồng chí lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế - xã hội Thẩm quyền định: Chánh văn phòng HĐND&UBND Thẩm quyền tài chính: Trình độ chuyên môn: Đại học Khinh nghiệm công tác : 01 năm Năng lực cốt lõi: Hiểu biết ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ; hiểu biết kinh tế, xã hội Yêu cầu lực địa phương Năng lực quản lý: Năng lực chuyên môn: Đại học Những đòi hỏi đăc thù vị trí công việc( có): Tính xác cao, bảo mật thông tin côn tác cán Các điều kiện cần có ( lực nhân) để hoàn thành tốt công việc( ví dụ yêu cầu hỗ trợ, phối hợp…): Sự quan tâm đạo điều hành UBND huyện, phối hợp quan, đơn vị có liên quan thực nhiệm vụ Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: Đảm bảo tiêu chuẩn phòng làm việc theo quy định Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Chính phủ Trang thiết bị: Bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính phần mềm ứng dụng Các điều khác (nếu có) Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phụ lục Tổng hợp lĩnh vực đối ngoại BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM(VTVL) Tên VTVL : Tổng hợp lĩnh vực đối Mã VTVL: ngoại Ngày bắt đầu thực hiện: Đơn vị công tác: Quản lý trực tiếp: Quản lý chức năng: Quan hệ công việc Văn phòng HĐND &UBND huyện Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện Với UBND tỉnh, quan, đơi vị, Công việc liên quan UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; Nghị định số 142/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ Luật lưu trữ; Và văn Luật hành; Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu giúp cho lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo UBND huyện, giúp việc cho đồng chí lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế - xã hội Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Tỷ Tiêu đánh giá hoàn Các nhiệm vụ thành công việc ( Công việc cụ thể VTVL) thời gian (%) Xây dựng chương trình, kế hoạch 24 Tiến độ chất lượng công công tác Ban hành văn đạo triển khai 41 việc Tiến độ chất lượng công thực Các công tác khác( phục vụ, tiếp đoàn 24 việc Tiến độ chất lượng công đoàn đại biểu để làm việc) việc Thẩm quyền định: Chánh văn phòng HĐND&UBND Thẩm quyền tài chính: Trình độ chuyên môn: Đại học Khinh nghiệm công tác : 02 năm Năng lực cốt lõi: Hiểu biết ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ; hiểu biết kinh tế, xã hội Yêu cầu lực địa phương Năng lực quản lý: Năng lực chuyên môn: Đại học Những đòi hỏi đăc thù vị trí công việc( có): Tính xác cao, bảo mật thông tin côn tác cán Các điều kiện cần có ( lực nhân) để hoàn thành tốt công việc( ví dụ yêu cầu hỗ trợ, phối hợp…): Sự quan tâm đạo điều hành UBND huyện, phối hợp quan, đơn vị có liên quan thực nhiệm vụ Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: Đảm bảo tiêu chuẩn phòng làm việc theo quy định Chính phủ Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Trang thiết bị: Bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính phần mềm ứng dụng Các điều khác (nếu có) Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phụ lục Kế toán BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM(VTVL) Tên VTVL : Kế toán Mã VTVL: Ngày bắt đầu thực hiện: Đơn vị công tác: Quản lý trực tiếp: Quản lý chức năng: Quan hệ công việc Văn phòng HĐND &UBND huyện Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện Phòng Tài chính- Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, đơn vị liên quan địa Công việc liên quan bàn Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; Luật ngân sách nhà nước; Luật kế toán; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 142/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Luật lưu trữ; Và văn Luật hành; Mục tiêu vị trí công việc: Tham mưu giúp cho lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo UBND huyện, lập Kế hoạch , dự toán chi ngân sách nhà nước năm theo quy định Tỷ Tiêu đánh giá hoàn Các nhiệm vụ thành công việc ( Công việc cụ thể VTVL) thời gian (%) Xây dựng quy chế chi tiêu nội , quản lý sổ sách hồ sơ kế toán , quản 0,9 lý tài sản quan Xây dựng kế hoạch chi tiêu ngân sách Nhà nước hàng nam đơi vị; lập dự 4,1 toán, kinh phí nghiệp đơn vị Lập báo cáo tài chính, tháng, quỹ năm 36,1 đơn vị Kịp thời thơi gian quy định Đảm bảo, sát thực Đầy đủ, thời gian Thẩm quyền định: Chánh văn phòng HĐND&UBND Thẩm quyền tài chính: Trình độ chuyên môn: Đại học Khinh nghiệm công tác : 02 năm Yêu cầu lực Năng lực cốt lõi: Hiểu biết ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ; hiểu biết kinh tế, xã hội địa phương Năng lực quản lý: Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Năng lực chuyên môn: Tốt Những đòi hỏi đăc thù vị trí công việc( có): Số liệu phải đảm bảo tính xác cao, bảo mật thông tin công tác chuyên môn Các điều kiện cần có ( lực nhân) để hoàn thành tốt công việc( ví dụ yêu cầu hỗ trợ, phối hợp…): Sự quan tâm đạo điều hành UBND huyện, phối hợp quan, đơn vị có liên quan thực nhiệm vụ Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: Đảm bảo tiêu chuẩn phòng làm việc theo quy định Chính phủ Trang thiết bị: Bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính phần mềm ứng dụng Các điều khác (nếu có) Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phụ lục 10 Phụ trách công tác Văn thư – lưu trữ BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM(VTVL) Tên VTVL : phụ trách công tác Mã VTVL: Văn thư – lưu trữ Đơn vị công tác: Quản lý trực tiếp: Quản lý chức năng: Quan hệ công việc Công việc liên quan Ngày bắt đầu thực hiện: Văn phòng HĐND &UBND huyện Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện Các vị trí công việc liên quan đến vị trí Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003; Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 142/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ Luật lưu trữ; Và văn Luật hành; Mục tiêu vị trí công việc: Phụ trách công tác : Quản trị mạng, văn phòng điện tử cofice, thực việc kiểm tra văn đi, đến cOffice Tỷ Tiêu đánh giá hoàn Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Các nhiệm vụ ( Công việc cụ thể VTVL) thời thành công việc gian (%) Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ Quản lý văn Quản lý văn đến 2,4 36,1 Tiến độ, hiệu công việc Đảm bảo, sát thực Đầy đủ, thời gian Thẩm quyền định: Chánh văn phòng HĐND&UBND Thẩm quyền tài chính: Trình độ chuyên môn: Đại học Khinh nghiệm công tác : 02 năm Năng lực cốt lõi: Hiểu biết ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ; hiểu biết kinh tế, xã hội Yêu cầu lực địa phương Năng lực quản lý: Năng lực chuyên môn: Tốt Những đòi hỏi đăc thù vị trí công việc( có): Số liệu phải đảm bảo tính xác cao, bảo mật thông tin công tác chuyên môn Các điều kiện cần có ( lực nhân) để hoàn thành tốt công việc( ví dụ yêu cầu hỗ trợ, phối hợp…): Sự quan tâm đạo điều hành UBND huyện, phối hợp quan, đơn vị có liên quan thực nhiệm vụ Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: Đảm bảo tiêu chuẩn phòng làm việc theo quy định Chính phủ Trang thiết bị: Bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính phần mềm ứng dụng Các điều khác (nếu có) Nông Thị Âm Lớp QTVP K1A Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nông Thị Âm Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Lớp QTVP K1A
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác hành chính văn phòng của văn phòng HĐND – UBND huyện chợ đồn, Công tác hành chính văn phòng của văn phòng HĐND – UBND huyện chợ đồn, Công tác hành chính văn phòng của văn phòng HĐND – UBND huyện chợ đồn

Từ khóa liên quan