Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

11 502 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2016, 15:04

Tóm tắt nội dungDoc24.vnPHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀTrong thực tế hiện nay việc rèn kĩ năng sống của các em trường tiểu họccòn thấp và nhiều hạn chế. Việc rèn kĩ năng sống cho học sinh chưa có nétchuyển biến, nguyên do chính là trong tư tưởng giáo viên, phụ huynh chỉ chútrọng đến việc dạy kiến thức, việc rèn kĩ năng sống cho học sinh còn chiếu lệ,giáo viên luôn chú trọng đến việc đọc tốt, làm tính tốt …Ở bậc tiểu học các môn học nhằm cung cấp cho học sinh những tri thứcsơ đẳng về các chuẩn mực hành vi xã hội chủ nghĩa gắn với những kinh nghiệmđạo đức, để từ đó giúp học sinh hình thành kĩ năng sống, biết phân biệt đúng sailàm theo cái đúng, ủng hộ cái đúng, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xấuxa, nhắc nhở các em hành động theo chuẩn mực đạo đức và thói quen đạo đứcchính vì vậy tôi quyết định chọn đề tài Một số biện pháp rèn kĩ năng sống chohọc sinh Tiểu học”. Vì èn kĩ năng sống bậc tiểu học là một nhiệm vụ quantrọng mà người người làm công tác giáo dục cần quan tâm.Doc24.vnPHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI.... Doc24.vn PHẦN A ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thực tế việc rèn kĩ sống em trường tiểu học thấp nhiều hạn chế Việc rèn kĩ sống cho học sinh chưa có nét chuyển biến, nguyên tư tưởng giáo viên, phụ huynh trọng đến việc dạy kiến thức, việc rèn kĩ sống cho học sinh chiếu lệ, giáo viên trọng đến việc đọc tốt, làm tính tốt … Ở bậc tiểu học môn học nhằm cung cấp cho học sinh tri thức sơ đẳng chuẩn mực hành vi xã hội chủ nghĩa gắn với kinh nghiệm đạo đức, để từ giúp học sinh hình thành kĩ sống, biết phân biệt sai làm theo đúng, ủng hộ đúng, đấu tranh với biểu sai trái, xấu xa, nhắc nhở em hành động theo chuẩn mực đạo đức thói quen đạo đức định chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh Tiểu học” Vì rèn kĩ sống bậc tiểu học nhiệm vụ quan trọng mà người người làm công tác giáo dục cần quan tâm Doc24.vn PHẦN B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận: Kĩ sống kĩ tâm lý – xã hội giúp cho cá nhân tồn thích ứng sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước sống có nhiều thách thức nhiều hội thực tại… Kĩ sống đơn giản tất điều cần thiết mà phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường II Cơ sở thực tiễn: Ở Việt Nam, từ năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường tham gia cách hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Trong năm nội dung thực có nội dung tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh rèn luyện kĩ sống cho học sinh Đối với giáo viên tiểu học thường tập trung lo lắng cho em có vấn đề hành vi khả tập trung lớp (lớp 1) trẻ đến trường Đơn giản học sinh thường khả chờ đến lượt, ý lắng nghe làm việc theo nhóm, điều làm cho HS tập trung lĩnh hội điều giáo viên dạy Vì vậy, giáo viên phải tốn nhiều thời gian đầu tư để giúp HS có kĩ sống trường Tiểu học Doc24.vn Trong trình rèn kĩ sống cho trẻ nhằm thực nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, gặp thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” với kế hoạch quán từ trung ương đến địa phương, Phòng giáo dục - Đào tạo có kế hoạch năm học với biện pháp cụ thể để rèn kỹ sống cho học sinh cách chung cho bậc học, định hướng giúp giáo viên thực như: Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, kĩ phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác; rèn luyện kĩ ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Trong thực tế năm học 2012 - 2013, với yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin đổi hình thức phương pháp dạy học, giáo viên thường lãng quên trò chơi dân gian, ngại đưa vào kế hoạch, chí thời gian cho trẻ vui chơi Tôi có biện pháp đề kế hoạch, tổ chức cho em chơi trò chơi dân gian Vì thế, năm học 2012-2013, có đạo thực nội dung tăng cường tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh, có chuẩn bị mặt nhận thức giáo viên, có sẵn dụng cụ, cờ dân gian cho trẻ chơi Khó khăn Về phía bậc cha mẹ em nóng vội việc dạy con; họ trọng đến việc nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, hoặc chưa biết làm toán lo lắng cách thái quá! Đồng thời lại chiều chuộng, cung phụng khiến trẻ kĩ tự phục vụ, ý đến khâu dạy, không ý đến ăn, uống nào, trẻ có biết sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống hay không? Và cần đồ dùng, vật dụng đó? Những đồ dùng để làm gì? Doc24.vn Đối với giáo viên Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung nhiều nội dung chung cho bậc học Tuy chưa nắm hết nội dung phải dạy trẻ theo khối lớp, kĩ sống nào, chưa biết vận dụng từ kế hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ sống cho học sinh Mặc dù có nhiều kinh nghiệm việc đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh gặp nhiều khó khăn Từ sở thực tiễn trình giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh bậc tiểu học tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi III Các biện pháp rèn kĩ sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ kĩ sống Đầu năm học, học tập nghiên cứu chuyên đề rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học, thực trạng giải pháp đơn vị việc rèn kĩ sống cho học sinh bậc học tiểu học Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua giúp hiểu chương trình học khoá thường cho trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hoá suốt năm học, thực tế trẻ sẽ học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kĩ nhận thức, cảm xúc xã hội Vì thế, trẻ tiếp thu kĩ giao tiếp xã hội hành vi ứng xử nhóm bạn, trẻ sẽ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học văn hoá cách tốt 2./ Biện pháp xác định những kĩ sống bản cần dạy trẻ ở lứa tuổi tiểu học : Đối với tâm sinh lý trẻ em bậc tiểu học có nhiều kĩ quan trọng mà trẻ cần phải biết trước tập trung vào học văn hoá đặc biệt trẻ em độ tuổi lớp1 Thực tế kết nhiều nghiên cứu cho thấy kĩ quan trọng trẻ phải học vào thời gian đầu năm học kĩ sống như: hợp tác, tự kiểm soát, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu Doc24.vn giao tiếp Việc xác định kĩ phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ 3./ Biện pháp cụ thể hóa nội dung những kĩ bản mà giáo viên cần dạy trẻ: Kĩ sống tự tin : Một kĩ mà giáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kĩ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi Kĩ sống hợp tác: Bằng trò chơi, câu chuyện, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn, công việc không nhỏ em học sinh lứa tuổi Khả hợp tác sẽ giúp em biết cảm thông làm việc với bạn Kĩ thích tò mò, ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kĩ quan trọng cần có em vào giai đoạn khát khao học Người giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khơi gợi tính tò mò tự nhiên em Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoặc hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khơi gợi trí não nhiều thứ đoán trước Kĩ giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kĩ quan trọng trẻ Nó có vị trí yếu so với tất kĩ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Nếu em cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, em sẽ trở nên dễ dàng học sẽ sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Đây yếu tố cần thiết để giúp học sinh sẳn sàng học thứ Ngoài ra, nhà trường giáo viên cần dạy học sinh nghi thức văn hóa ăn uống qua dạy em kĩ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Doc24.vn Biết tự rửa tay sẽ trước ăn, ăn uống bàn ăn, biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa … hoặc biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh 4./ Biện pháp xác định nhiệm vụ bản và phân công trách nhiệm việc dạy học sinh kĩ sống Giáo viên có thể làm được để dạy kĩ sống cho trẻ? Cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực học sinh , cần phải biết khai thác phát huy khiếu, tiềm sáng tạo học sinh Vì học sinh nhân vật đặc biệt, phải giáo dục học sinh để em cảm thấy thoải mái tình sống Cần thường xuyên tổ chức họat động giáo dục chăm sóc giáo dục em cách thích hợp tuân theo số quan điểm: Giúp em phát triển đồng lĩnh vực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm- xã hội thẫm mĩ Phát huy tính tích cực em, giúp em hứng thú, chủ động khám phá tìm tòi, biết vận dụng vốn kiến thức, kĩ vào việc giải tinh khác Cần giúp em có mối liên kết mật thiết với bạn khác lớp, em biết chia sẻ chăm sóc, trẻ cần phải học cách hành xử, biết lắng nghe trình bày diễn đạt ý vào nhóm học sinh khác nhau, giúp em cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách Điều liên quan tới việc em có cảm thấy thoải mái, tự tin hay không người xung quanh, việc người xung quanh chấp nhận đứa học sinh nào? Cần chuẩn bị cho học sinh tự tin, thoải mái trường hợp việc ăn uống để xấu hổ hành vi không đẹp em Doc24.vn Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để kịp thời nắm tình hình em, trao đổi với phụ huynh nội dung biện pháp chăm sóc giáo dục em nhà, bàn bạc cách giải khó khăn gặp phải 5./ Biện pháp giúp trẻ phát triển kĩ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trừơng Phối hợp với quyền nhà trường tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh Căn vào nội dung trên, xây dựng kế hoạch thực nhiều hoạt động cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác trẻ Cụ thể sau: Phát động học sinh làm đồ chơi dân gian; sưu tầm hát, điệu múa thể loại dân ca cho học sinh theo phù hợp theo lứa tuổi Năm học này, có đạo thực nội dung tăng cường tổ chức trò chơi dân gian hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học Duy trì việc sinh hoạt lên lớp theo chủ điểm để học sinh học chơi Phối hợp với Tổng phụ trách tổ chức thi trò chơi dân gian dịp đầu xuân như: Ô ăn quan Đập heo, Lò cò, Cướp cờ, hội thi Vai điệu tuổi hồng, hội thi Vẽ điều em mơ ước Đồng thời hàng tuần vào tiết chào cờ sáng thứ hai cho em “Kể chuyện Bác Hồ”; Trò chơi Ai nhanh? Ai đúng? … 6./ Biện pháp tạo môi trường thực nhiệm vụ giáo dục trẻ kĩ sống Nhằm tạo môi trường giúp giáo viên học sinh tăng cừơng đọc sách, tham mưu với hiệu trưởng trang bị, sách thư viện, sách Bác Hồ, sách Lịch sử, loại sách trang trí đẹp với nhiều tên gọi khác theo chủ đề: “tủ sách Bác Hồ”; “tủ sách lịch sử”; “câu đố vui”; “những vật đáng yêu”; Doc24.vn “hoa trái bốn mùa”; …thiết kế phân chia nhiều ngăn để sách, truyện nhiều kích cở, vừa tầm em IV Kết học kinh nghiệm Kết quả Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác bạn đồng nghiệp, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp đạt số kết việc dạy kĩ sống thể kết sau: a./ Kết học sinh lớp tôi: 100% học sinh giáo viên tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 100% học sinh rèn luyện khả sẵn sàng học tập trường phổ thông hiệu ngày cao 90% học sinh có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kĩ tự lập; kĩ nhận thức; kĩ vận động nhỏ, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống học sinh; có 70% học sinh rèn kĩ tự kiểm soát thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua hoạt động khiếu vẽ, thể dục , môn học khác 100% trẻ rèn luyện kĩ xã hội; kĩ cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa bình, tuyệt đối không xảy bạo hành trẻ em trường gia đình 100 % trẻ giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn, phòng bệnh, theo dõi cân đo biểu đồ phát triển 70% trẻ có kết tốt học tập thông qua kết học tập bảng theo dõi lớp , sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề học sinh đạt tốt: Mạnh dạn tự tin: 90 %; kĩ hợp tác: 93%; kĩ giao tiếp 92,3%; tự lập, tự phục vụ: 99 Doc24.vn %; lễ phép: 100%; kĩ vệ sinh: 92 %; kĩ thích khám phá học hỏi : 86 %; kĩ tự kiểm soát thân: 90 % Học sinh học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 99% trở lên gặp khó khăn đến lớp, có kĩ lao động tự phục vụ cho thân, biết thương yêu bạn bè mái trường, biết giúp đỡ bạn tiến b./ Về phía giáo viên Giáo viên chịu khó gần gũi chuyện trò với học sinh, trả lời câu hỏi vụn vặt em, không la mắng, giải hợp lý, công với tình xảy em học sinh lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều hơn, Mạnh dạn, tự tin điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thừơng xuyên với cha mẹ em Hiệu lớn nhà trường huy động tham gia cha mẹ em, tổ chức, lực lượng xã hội việc giáo dục văn hóa, truyền thống cho học sinh, đồng thời hội vàng dạy trẻ kỹ sống Bài học kinh nghiệm Với kết đạt được, thân muốn nêu lên kinh nghiệm chung nghiên cứu tài liệu, tích luỹ suốt trình thời gian giảng dạy với mong muốn gửi đồng nghiệp, cha mẹ trẻ thông điệp mang tính thuyết phục với số điều cần làm cần tránh nhằm giúp bạn đồng nghiệp, cha mẹ em điều để rèn kĩ sống sau: a./ Một số điều người lớn cần làm giúp em rèn luyện kĩ sống: Điều cần làm trước hết người lớn phải gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an toàn cho trẻ Doc24.vn Việc học trẻ đựơc người lớn khuyến khích, chia sẻ trẻ sẽ tự tin vào lực thân chúng thường hy vọng vào tương lai nhiều Tham gia vào việc giáo dục không nên để tốn nhiều thời gian khộng cần tốn sức tập luyện, cha mẹ tốn thời gian cho em thấy cha mẹ coi trọng giá trị việc giáo dục.Việc tham gia mức độ không quan trọng thời gian thật đáng giá đầu tư cần thiết cho tương lai em b./ Một số điều ngừơi lớn cần tránh dạy trẻ kĩ sống: Không hạ thấp em: Cứ lần nói lời hạ thấp khả em phá vỡ suy nghĩ tích cực thân học sinh Không nên tạo cho em thói quen kiêu ngạo không nên nói lời không hay trẻ Không doạ nạt: Người lớn cần nhớ lần doạ nạt làm cho trẻ sợ hãi căm giận người lớn Sự đe doạ hoàn toàn có hại cho đứa trẻ sẽ không giúp cho hành vi em tốt Không bắt em hứa hẹn: Vì hứa hẹn hoặc doạ nạt ý nghĩa em em cảm nhận cắn rứt không làm tròn lời hứa em sẽ phát triển cảm giác hối lỗi Không nên yêu cầu em phục tùng theo ý người lớn phục tùng cách thái thoả thuận bên không tạo điều kiện phát triển tính tự lập em Không yêu cầu điều không phù hợp với em yêu cầu em phải thực hành vi chín chắn mà em chưa có khả hoặc em phải làm yêu cầu không mang tính thống liên tục việc cho phép hoặc cấm đoán sẽ ảnh hưởng không tốt đến phát triển tính nhận thức học sinh Không nên nhồi nhét lượng kiến thức mức so với khả tiếp nhận não Trên phần trích dẫn 10 trang đầu tài liệu hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy đủ tài liệu gốc ấn vào nút Tải phía
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

Từ khóa liên quan