Câu hỏi và trả lời môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Tài liệu thi cao học

33 2,533 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016, 22:56

Câu 1. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý là gì? Ý nghĩa của việc thực hành kỹ năng lãnh đạo, quản lý?a.Khái nỉệm kỹ năng lãnh đạo, quản lýTheo cách tiếp cận Chính trị học, lãnh đạo là nắm quyền lực, là sự chỉ đạo, là việc đề ra ý chí của mình và áp đặt cho người khác. Quản lý là thực thi quyền lực thông qua các chức năng chỉ đạo, giám sát, điều khiển. Chức năng của lãnh đạo là xác định phương hướng, mục tiêu lâu dài, đề ra chủ trương, chiến lược, điều hoà, phối hợp các mổi quan hệ và động viên, thuyết phục con người. Chức năng của quản lý lại thiên về hành chính, là tổ chức, điều khiển việc thực hiện những định hướng, đường lối, chủ trương của nhà lãnh đạo. Hoạt động quản lý là một quá trình bao gồm nhiều chuỗi hành vi và thao tác, tìr ban hành các văn bản và quyết định quản lý đến ra mệnh lệnh, điều khiển, kiểm tra, giám sát.Mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý là quan hệ giữa chủ thể lãnh đạo và chủ thể quản lý trong quá trình thực hiện các chức năng của lãnh đạo và quản lý. Đó có thể là quan hệ giữa các cơ quan lãnh đạo và các cơ quan quản lý, đồng thời cũng có thể là quan hệ giữa các cá nhân khi thực hiện các chức năng lãnh đạo và quản ỉý. Đó ỉà mối quan hệ hữu cơ gắn bó mật thiết với nhau. Trong lãnh đạo có yếu tố quản lý, trong quản lý có yếu tố lãnh đạo.về phương diện cá nhân, có thể người lãnh đạo đồng thời là người quản lý, hoặc người quản lý cũng là người lãnh đạo. Vì vậy, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý có những điểm khác nhau nhưng về cơ bản là giống nhau, đó là kỹ năng vận dụng những tri thức kinh nghiệm vào định hướng tổ chức, sắp xếp công việc vào một tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề ra.Như vậy, có thể hiểu, kỹ năng lãnh đạo, quản lý là khả năng vận dụng những tri thức, kinh nghiệm vào định hưởng, tổ chức, sẳp xếp công việc của một tổ chức nhằm đạt đieợc mục tiêu đề ra.Kỹ năng lãnh đạo, quản lý bao gồm: Kỹ năng ra quyết định, tổ chức, thực hiện quyết định (triển khai kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá). Kỹ năng sử dụng con người (nghệ thuật dùng người), kỹ năng đào tạo và giáo dục con người; kỹ năng giao việc, kỹ năng động viên và khen thưởng, kỹ năng xử phạt, kỹ năng nhờ cậy... Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý: kỹ năng điều hoà các quan hệ lợi ích, kỹ năng xử lý những mâu thuẫn trong tổ chức...Ý nghĩa của việc thực hành kỹ năng lãnh đạo, quản lý?Chìa khoá thành công trong mọi ngành nghề, đặc biệt là kinh doanh, chính là tài lãnh đạo; khả năng đối mặt với tình huống, đưa ra quyết định, và hoàn thành tốt và chính xác công việc. Thiếu những kỹ năng trên, bạn sẽ mau chóng bị bỏ lại trong cuộc đua thăng chức. Thật dễ dàng để thấy rõ những ai đã làm kinh doanh một thời gian và nhận thấy họ được sinh ra với tài năng lãnh đạo phi thường. Mặc dù đối với một số người, việc đạt được các kỹ năng này là khá dễ dàng thì việc rèn luyện, thực hành và trải nghiệm để phát triển và trau dồi các kỹ năng trên là rất cần thiết. Thực tế là một người thầy tuyệt vời, rút kinh nghiệm, học hỏi từ chính những kinh nghiệm của bản thân. Hãy tự đề xuất và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội để trở thành những nhà lãnh đạo. Cách tốt nhất là khởi động bằng những bước nhỏ và dần dần tiếp cận những trách nhiệm lớn, quan trọng hơn. Hãy lưu lại những kinh nghiệm mà bạn đã học được qua từng tình huống – những việc bạn nên lặp lại và những việc bạn nên tiến hành khác đi. Phát triển kỹ năng lãnh đạo tốt là một thử thách; tuy nhiên, mọi nỗ lực đều được tưởng thưởng xứng đáng. Thậm chí gặp phải thất bại nhiều lần, đừng vội từ bỏ. Mỗi kinh nghiệm – dù cho là thành công hay thất bại – sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và ấn tượng trong tương lai. CÂU HỎI MÔN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Câu Kỹ lãnh đạo, quản lý gì? Ý nghĩa việc thực hành kỹ lãnh đạo, quản lý? a Khái nỉệm kỹ lãnh đạo, quản lý Theo cách tiếp cận Chính trị học, lãnh đạo nắm quyền lực, đạo, việc đề ý chí áp đặt cho người khác Quản lý thực thi quyền lực thông qua chức đạo, giám sát, điều khiển Chức lãnh đạo xác định phương hướng, mục tiêu lâu dài, đề chủ trương, chiến lược, điều hoà, phối hợp mổi quan hệ động viên, thuyết phục người Chức quản lý lại thiên hành chính, tổ chức, điều khiển việc thực định hướng, đường lối, chủ trương nhà lãnh đạo Hoạt động quản lý trình bao gồm nhiều chuỗi hành vi thao tác, tìr ban hành văn định quản lý đến mệnh lệnh, điều khiển, kiểm tra, giám sát Mối quan hệ lãnh đạo quản lý quan hệ chủ thể lãnh đạo chủ thể quản lý trình thực chức lãnh đạo quản lý Đó quan hệ quan lãnh đạo quan quản lý, đồng thời quan hệ cá nhân thực chức lãnh đạo quản ỉý Đó ỉà mối quan hệ hữu gắn bó mật thiết với Trong lãnh đạo có yếu tố quản lý, quản lý có yếu tố lãnh đạo phương diện cá nhân, người lãnh đạo đồng thời người quản lý, người quản lý người lãnh đạo Vì vậy, kỹ lãnh đạo kỹ quản lý có điểm khác giống nhau, kỹ vận dụng tri thức kinh nghiệm vào định hướng tổ chức, xếp công việc vào tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề Như vậy, hiểu, kỹ lãnh đạo, quản lý khả vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào định hưởng, tổ chức, sẳp xếp công việc tổ chức nhằm đạt đieợc mục tiêu đề Kỹ lãnh đạo, quản lý bao gồm: -1 - - Kỹ định, tổ chức, thực định (triển khai kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá) - Kỹ sử dụng người (nghệ thuật dùng người), kỹ đào tạo giáo dục người; kỹ giao việc, kỹ động viên khen thưởng, kỹ xử phạt, kỹ nhờ cậy - Kỹ xử lý tình lãnh đạo, quản lý: kỹ điều hoà quan hệ lợi ích, kỹ xử lý mâu thuẫn tổ chức Ý nghĩa việc thực hành kỹ lãnh đạo, quản lý? Chìa khoá thành công ngành nghề, đặc biệt kinh doanh, tài lãnh đạo; khả đối mặt với tình huống, đưa định, hoàn thành tốt xác công việc Thiếu kỹ trên, bạn mau chóng bị bỏ lại đua thăng chức Thật dễ dàng để thấy rõ làm kinh doanh thời gian nhận thấy họ sinh với tài lãnh đạo phi thường Mặc dù số người, việc đạt kỹ dễ dàng việc rèn luyện, thực hành trải nghiệm để phát triển trau dồi kỹ cần thiết Thực tế người thầy tuyệt vời, rút kinh nghiệm, học hỏi từ kinh nghiệm thân Hãy tự đề xuất sẵn sàng nắm bắt hội để trở thành nhà lãnh đạo Cách tốt khởi động bước nhỏ tiếp cận trách nhiệm lớn, quan trọng Hãy lưu lại kinh nghiệm mà bạn học qua tình – việc bạn nên lặp lại việc bạn nên tiến hành khác Phát triển kỹ lãnh đạo tốt thử thách; nhiên, nỗ lực tưởng thưởng xứng đáng Thậm chí gặp phải thất bại nhiều lần, đừng vội từ bỏ Mỗi kinh nghiệm – thành công hay thất bại – giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo mạnh mẽ ấn tượng tương lai -2 - Câu Quyền lực gì? Phân tích kỹ sử dụng quyền lực lãnh đạo, quản lý Để làm rõ khái niệm quyền lực, có nhiều cách tiếp cận khác nhau: - Theo tiếng Hán, thuật ngữ quyền lực hình thành từ hai từ ghép lại: quyền lực Lực sức mạnh, khái niệm thuộc tính hệ vật chất xét tương tác với hệ vật chất khác, có khả trì tồn tạo nên biến đổi; vốn có hệ vật chất (khách quan, phổ biến) lại hình mối quan hệ tương tác (cơ - lý - hoá - sinh); khả trì tồn tạo biến đổi Tương tự, cộng đồng người tiềm ẩn lực, sức mạnh định Quyên khái niệm mối quan hệ xã hội, khả thực hành vi, người khác trao cho hay thừa nhận người khác mình; lực định đoạt việc hay việc khác Trong quan hệ cộng đồng, quyền tồn với điều kiện xã hội xác định, có thừa nhận cộng đồng Như vậy, quyền lực thống “quyền” “lực”, hình thành có đủ hai yếu tố Trên thực tế, tồn tượng có lực quyền (có thực mà chẳng có danh); có quyền lực (hữu danh vô thực) Quan hệ quyền - lực có chuyển hoá biện chứng: quyền sinh triệt tiêu lực, ngược lại lực tạo phủ định quyền Trong quan hệ cộng đồng, quyền lực xác lập với điều kiện xã hội định: Đó quyền sử dụng sức mạnh phục vụ cho nhu cầu, lợi ích người hay nhóm người đó; thừa nhận người khác yếu tố có vị trí đặc biệt quan hệ quyền lực, (ví dụ, quyền bất khả xâm phạm thể) Theo cách tiếp cận này, hiểu quyền lực “khả bảo đảm sức mạnh để thực hành vi buộc người khác phải thực hành vi định theo ý chí người có quyền trao quyền” - Từ thời kỳ cổ đại, Platon quan niệm quyền lực mà người có có khả buộc người khác hành động theo ý chí Vậy mà người có gì? Đó trí tuệ, bạo lực Theo Platon, trí tuệ quyền lực người có khả chi phối, dẫn đắt người khác thông tuệ mình; quyền lực bạo lực ỉà dùng sức -3 - mạnh để bắt buộc người khác phải phục tùng ý chí cửa - Các quan niệm kỉnh điển coi quyền lực đấng tối cao thực trị với tư cách mục đích tối cao nguyên nhân hành vi trị Mặt khác, quyền lực nhìn nhận phúc lợi vật chất - chiếm đoạt, chi trả, tăng lên hay giảm đi, “tiền bạc trị”- chuyển nhượng, phân chia đền bù cho Có thể xuất trường họ’p mối quan hệ, có kẻ quyền lực, có người nhiều quyền lực, có người lại Siêu quyền lực quan hệ xã hội, nhóm mệnh lệnh, nhóm buộc phải chấp hành Trong quan hệ thường tiềm ẩn xung đột quan hệ đồng thuận, theo đó, quyền lực tương ứng với khả người không hành đông tiếp nhận, mà liên kết với người khác, hành động đồng thuận vói người khác Trong xã hội đại quyền lực định nghĩa sau Quyền lực quyền hạn giao cho chức vụ thức nhà lãnh đạo có thẩm quyền định Hay nói cách khác, quyền lực hình thức hợp pháp phê chuẩn thức dự liệu trước Quyền lực tổ chức mức độ độc lập hoạt động dành cho người để tạo khả sử dụng đoán họ thông qua việc trao cho họ quyền định hay đưa thị - Quyền lực hiểu giá trị xã hội sử dụng chủ thể trình phối hợp hành động quan hệ xã hội, để tác động lên đối tượng, nhằm thay đổi ý chí, hành vi đối tượng theo mục đích định Theo quan niệm này, quyền lực khái niệm quan trọng đời sống xã hội phức tạp, gồm dấu hiệu: 1) trước hết loại giá trị xã hội gọi nguồn lực hay sở quyền lực; 2) giá trị chủ thể sử dụng phối hợp hành động đời sống xã hội; 3) tác động vào đối tượng nhằm điều chỉnh, thay đổi hành vi đối tượng, vói mục đích cụ thể Giá trị xã hội, nguồn lực hay sở quyền lực hiểu cải, vũ khí, trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm, kỹ -4 - năng, chân, thiện, mỹ, quyền, tư liệu sản xuất, thể chế xã hội, tương lai, truyền thống Ví dụ, kinh nghiệm lao động sản xuất, không gắn với tộc trưởng việc huy thị tộc kinh nghiệm giá trị (nguồn lực) mà quyền lực Nói cách khác, chúng nguồn lực quyền lực chưa phải quyền lực Chủ thể phối hợp hành động đời sống xã hội, mà phối hợp hành động diễn người sống thành cộng đồng (từ hai cá thể trô lên) hành động thực mục đích chung Đời sống cộng đồng đặc trưng người, làm nên chất xã hội người Quyền lực công cụ nhà quản lý, nghệ thuật sử dụng quyền lực đồng thời nghệ thuật thành đạt Phân loại quyền lực Có thể tạm phân chia làm hai loại quyền lực: quyền lực địa vị quyền lực cá nhân Quyền lực địa vị thứ tổ chức từ phía giao cho Nhà quản lý có thứ quyền lực nhiều hay tin cậy mà họ đạt với tổ chức cấp Các nhà quản lý nên nhớ quyền lực địa vị nhiều hay ít, lớn hay nhỏ ủy quyền mà nên Vì thế, cấp ủy quyền rút lại tất hay phần ủy quyền Quyền lực cá nhân mức độ cấp tôn trọng, quý mến phục tùng cấp Nguồn gốc quyền lực xuất phát từ mục tiêu chung, từ tài đức độ cá nhân nhà quản lý Nói tóm lại, xuất phát từ cấp dưới, từ bên Phấn đấu có hai loại quyền lực lý tưởng Còn đặt vấn đề hai loại quyền lực này, quan trọng theo phát triển chung văn hóa loài người quyền lực cá nhân thường coi trọng Vậy, mối quan hệ dựa quý mến từ quyền lực cá nhân tốt hay dựa sợ hãi từ quyền lực địa vị tốt hơn? Câu trả lời thật dễ dàng nhà quản lý người vừa quý mến vừa sợ hãi Một số nhà khoa học chứng minh mối quan hệ dựa quý mến thường có hiệu điều hành công việc không -5 - có sợ hãi Sự cố gắng nhân viên bị mòn mỏi biết không bị trừng phạt công việc trễ nải Đối với cấp dưới, bạn sử dụng quyền lực địa vị quyền lực cá nhân cấp trên, bạn sử quyền lực cá nhân qua đường thuyết phục Mặc dù quyền lực địa vị quyền lực cá nhân độc lập khác biệt chúng có điểm chung thể tác động người lên người khác nguồn gốc chúng xuất phát từ lực cá nhân người Quyền lực thành phần quyền lực địa vị quyền lực cá nhân Sử dụng quyền lực nghệ thuật Mà nghệ thuật vô vô tận, phụ thuộc nhiều vào tài bẩm sinh tích lũy thông qua học hỏi, rèn luyện độ trải “nghệ sĩ quyền lực” Dưới đây, xin cung cấp thêm số phân tích loại quyền lực để “nghệ sĩ quyền lực” tham khảo Ta chia quyền lực địa vị quyền lực cá nhân thành loại quyền lực thành phần: Quyền lực địa vị bao gồm: quyền lực pháp lý, quyền lực khuyến khích, quyền lực liên kết quyền lực cưỡng Quyền lực pháp lý quyền lực có tổ chức trao cho hình thức hay hình thức khác Quyền lực khuyến khích khả tạo động lực hành động đội ngũ thông qua việc thực thi biện pháp khuyến khích khen, thưởng, thăng cấp Quyền lực liên kết quyền lực tạo từ mối quan hệ với thực thể Quyền lực cưỡng quyền lực đạt khả định thực thi hình phạt người phạm lỗi Quyền lực cá nhân bao gồm: quyền lực chuyên môn, quyền lực thông tin quyền lực tư vấn Quyền lực chuyên môn quyền lực đạt có học vấn, kinh nghiệm kỹ chuyên môn nhà quản lý Quyền lực thông tin quyền lực có khả cung cấp, chia sẻ thông tin khả chi phối việc cung cấp, chia sẻ thông tin Quyền lực tư vấn thực chất sức thuyết phục người khả cung cấp lời khuyên sáng suốt hữu ích với người khác -6 - Quyền lực địa vị mạnh đến đâu không đủ Luôn phải có quyền lực cá nhân kèm Quyền lực cá nhân người lĩnh át quyền lực địa vị Để phát huy quyền lực mình, trước hết, bạn nên tự xác định có điều kiện để có thực thi quyền lực hay quyền lực Tuy nhiên, điều khó phải lượng hóa nó, không đo đếm được, phải cảm nhận Sử dụng quyền lực theo tình Việc sử dụng quyền lực phụ thuộc nhiều vào phong cách quản lý bạn (thường có bốn phong cách bản: giao phó, tham dự, thuyết phục lệnh) mức độ sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ (cả tâm huyết tài năng) cộng Với quyền lực cưỡng bức: Quyền lực thường dùng để điều hành cấp có “mức độ sẵn sàng” thấp (R1), cần có hành vi quản lý mạnh để tạo hiệu cao Với người vậy, hình phạt sa thải, thuyên chuyển, giáng cấp biện pháp quan trọng để tạo phục tùng họ Nhà quản lý bắt buộc phải dùng phong cách “ra lệnh” trường hợp Tuy nhiên, có nhà quản lý có thói quen dùng phong cách "ra lệnh" cách tràn lan Đó sai lầm lớn Với quyền lực liên kết: Nếu người ta biết bạn thông gia với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chắn quyền lực bạn tăng lên Tuy nhiên, loại quyền lực liên kết có tác dụng hỗ trợ cấp mức độ sẵn sàng vừa phải (R2) Còn với người dạng R1 họ không quan tâm tới việc bạn có họ hàng với ai, thưởng xuyên đứng cạnh VIP ảnh Các phong cách quản lý “ra lệnh”, “thueyét phục” phù hợp với sở quyền lực Với quyền lực khuyến khích: Một cấp mức độ R2 thường cần có tác động nâng đỡ, khuyến khích mức độ cao Họ luôn muốn sớm đạt thành công cụ thể để cấp biết tới, kèm theo phần thưởng, lời ngợi khen Phong cách quản lý “thuyết phục” tăng cường quyền lực khuyến khích -7 - Với quyền lực pháp lý: Phong cách quản lý theo kiểu "thuyết phục" “tham dự” thường có hiệu cao trường hợp Khi đó, cấp hai mức độ sẵn sàng vừa phải (R1 R2) Nhà quản lý có khả tạo phục tùng nhờ quyền lực hợp pháp hóa từ vị trí tổ chức Với quyền lực tư vấn: Khi cấp mức độ R3 họ có xu hướng cần hướng dẫn cần tiếp cận hỗ trợ nhà quản lý cấp Trong trường hợp này, phong cách quản lý theo kiểu “tham dự” phát huy hiệu nhà quản lý có lực tư vấn Nguồn quyền lực tư vấn dựa sở mối quan hệ cá nhân tốt với cấp dưới, tạo cho cấp ngưỡng mộ phục tùng Với quyền lực thông tin: Các phong cách quản lý "tham dự” "giao phó" có tác dụng kích thích cấp vùng R3 R4 Họ luôn chờ đợi nhà quản lý thông tin để trì nâng cao hiệu công việc Họ hỗ trợ nhà quản lý có mặt kịp thời để giải thích đưa số liệu, báo cáo làm rõ vấn đề Thông qua quyền lực thông tin, nhà quản lý có tác động tích cực với nhân viên vừa có lực, vừa có tâm huyết Với quyền lực chuyên môn: Một cấp phát triển tới mức độ sẵn sàng cao R4 thường đòi hỏi hướng dẫn hỗ trợ Họ phù hợp với phong cách quản lý “giao phó” quyền lực chuyên môn Một nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao, kỹ kinh nghiệm phong phú thuận lợi tác động với cấp “vùng” -8 - Câu Khái niệm tổ chức? Trình bày bốn đặc tính thiết yếu phân tích tổ chức ý nghĩa lãnh đạo quản lý? Khái niệm tổ chức gì? Có nhiều định nghĩa khác "Tổ chức", định nghĩa có ý nghĩa triết học sâu sắc: "Tổ chức, nói rộng, cấu tồn vật Sự vật tồn mà hình thức liên kết định yếu tố thuộc nội dung Tổ chức thuộc tính thân vật" Định nghĩa bao quát phần tự nhiên xã hội loài người Thái dương hệ tổ chức, tổ chức liên kết mặt trời thiên thể có quan hệ với nó, có trái đất Bản thân trái đất tổ chức, cấu phù hợp với vị trí thái dương hệ Giới sinh vật có tổ chức chặt chẽ bảo đảm sinh tồn thích nghi với môi trường để không ngừng phát triển Từ xuất loài người, tổ chức xã hội loài người đồng thời xuất Tổ chức không ngừng hoàn thiện phát triển với phát triển nhân loại Theo nghĩa hẹp đó, tổ chức tập thể người tập hợp lại để thực nhiệm vụ chung nhằm đạt tới mục tiêu xác định tập thể Mặt khác, theo Chester I Barnard tổ chức hệ thống hoạt động hay nỗ lực hai hay nhiều người kết hợp với cách có ý thức Nói cách khác, người ta hợp tác thoả thuận cách thức để phối hợp nỗ lực họ nhằm hoàn thành mục tiêu chung tổ chức hình thành Những đặc điểm chung tổ chức Theo nhà tâm lý học tổ chức có đặc điểm chung tất tổ chức là: Thứ nhất, kết hợp nỗ lực thành viên Như thường thấy, cá nhân tham gia phối hợp nỗ lực vật chất hay trí tuệ họ nhiều công việc phức tạp vĩ đại hoàn thành Chẳng hạn , việc xây dựng Kim tự tháp, việc đưa người lên mặt trăng công việc vượt xa trí thông minh khả cá nhân Sự kết hợp nỗ lực nhân lên đóng góp cá nhân -9 - Thứ hai, có mục đích chung Sự kết hợp nỗ lực thực người tham gia không trí phấn đấu cho quyền lợi chung Một mục tiêu chung đem lại cho thành viên tổ chức tiêu điểm để tập hợp lại Thứ ba, phân công lao động Bằng cách phân chia cách hệ thống nhiệm vụ phức tạp thành công việc cụ thể, tổ chức sử dụng nguồn nhân lực cách có hiệu Phân công lao động tạo điều kiện cho thành viên tổ chức trở nên tài giỏi chuyên sâu vào công việc cụ thể Thứ tư, hệ thống thứ bậc quyền lực Các nhà lý thuyết tổ chức định nghĩa quyền lực quyền định điều khiển hành động người khác Nếu hệ thống thứ bậc quyền lực rõ ràng phối hợp cố gắng thành viên khó khăn Một biểu hệ thống thứ bậc hệ thống mệnh lệnh phục tùng Những đặc điểm cần thiết để xác định diện tổ chức Các tổ chức thành lập nhằm theo đuổi mục tiêu phân loại tổ chức theo mục đích chúng Cách phân loại cho phép giải thích vai trò loại tổ chức mà chúng đảm nhiệm xã hội Các tổ chức kinh doanh mưu lợi Là tổ chức hoạt động với mục đích tạo lợi nhuận điều kiện pháp luật cho phép xã hội chấp nhận Loại tổ chức tồn không tạo lợi nhuận thông qua đường sản xuất sản phẩm hay dịch vụ thoả mãn nhu cầu xã hội Các tổ chức cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận Các tổ chức thường cung cấp số loại dịch vụ đó, cho khu vực xã hội không mục đích tìm lợi nhuận Các nguồn ngân quỹ phục vụ cho hoạt động loại tổ chức chủ yếu dựa vào hiến tặng, trợ cấp, tài trợ mang tính -10 - Câu Trình bày kỹ xây dựng mối quan hệ cộng làm việc? a Kỹ tạo lập mối quan hệ Mối quan hệ xã hội cầu nối nhà lãnh đạo, quản lý (chủ thể giao tiếp) với nhân viên tập thể, quan hay đối tác (đối tượng giao tiếp) nhằm mục đích tìm kiếm chia sẻ, hợp tác Đây phương tiện để nhà lãnh đạo, quản lý tìm tiếng nói chung Khi thiết lập mối quan hệ tốt, bên tham gia giao tiếp tạo cảm giác thân thiết, an toàn để trao đổi ý kiến, đặc biệt bất đồng Nhưng mối quan hệ có sẵn, đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý phải tạo lập Việc tạo trì mối quan hệ với đổi tượng khác đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý rèn luyện kỹ định sau: Quan sát đối tượng: Phải chủ động quan sát đối tượng nhằm đo lường nhận định tâm trạng, cảm xúc, hành vi họ Khi quan sát cần ý: phong thái, tư (thoải mái, khép nép hay khúm núm, sợ sệt trước mình); nét mặt: bình thường hay tỏ sợ hãi, lo sợ; ánh mắt: nhìn lên, nhìn xuống hay lơ đãng; cách ăn mặc, cử chân tay, điệu Tạo lập khoảng cách phù hợp nói chuyện, không nên gân, không nên xa Tập trung ý tới đối tượng trình giao tiếp, khiến họ cảm nhận tầm quan trọng Phải có tài điều tiết giao tiếp Điều tiết để lập tin tưởng củng cố mối quan hệ, bao gồm hành động ta điều chỉnh hành vi đối tác cách tế nhị, tinh tế b Làm việc theo nhóm Giai đoạn hình thành nhóm giai đoạn thăm dò vả không ổn định vai trò lãnh đạo phải thật tốt, đề mục tiêu cụ thể, hướng dẫn chu đáo Ở giai đoạn hình thành, nhóm mong đợi nhà lãnh đạo, quản lý định chuẩn mực, xác định mục tiêu hướng dẫn thực - Lựa chọn thành viên nhóm: Thành viên nhóm phải có kỹ chuyên môn cần thiết để giúp cho nhóm đạt mục tiêu xác định kỹ làm việc theo nhóm Kỹ làm việc theo nhóm hình thành từ hiểu biết lợi ích, đặc điểm, nguyên tắc làm việc theo nhóm tôn trọng nguyên tắc Người lãnh đạo nhóm phải biết kỹ để xây dựng nhóm làm việc hiệu phối hợp nỗ lực nhóm với nhóm khác làm việc, đồng thời biết cách giải xung đột cá nhân nhóm nhóm cần thiết -19 - Ngoài tiêu chuẩn nêu trên, người lãnh đạo nhóm cần phải cân nhắc đến phẩm chất cá nhân thành viên điều có ích nhiều trường hợp Những phẩm chất cá nhân kể đến là: Khả làm việc áp lực công việc; Tính linh hoạt chủ động; Sự tự tin có kinh nghiệm hay thành tích đạt chuyên môn quản lý; Có đầu óc khôi hài; Tính trực; Óc sáng tạo; Có nhìn thực tế điểm mạnh điểm yếu mình; - Xác lập phổ biến mục đích, mục tiêu: Nguyên tắc để lãnh đạo thành công nhóm người trưởng nhóm phải hiểu rõ truyền đạí cho nhóm mục đích mục tiêu nhóm Trước thực công việc gì, bạn phải hiểu rõ mà bạn cố gắng đạt Nếu không may hoàn tất công việc thấp Bạn hy vọng phát triển nhóm thành nhóm lớn bạn không hiểu rõ nhóm làm Là người iãnh dạo nhóm mội ihành vicii nhóm, cân trình bày thật xác cô đọng mục đích mục tiêu nhóm, mục đích mục tiêu rõ ràng, người lãnh đạo nhóm phải phổ biến cho tất thành viên nhóm Một nhóm làm việc mà không hiểu rõ nhóm tồn có hội thành công Khi mục đích chung xác lập, cần định mục tiêu công việc cho cá nhân Lý tưởng mục tiêu công việc phải tuân theo tiêu chí Smart: Có thể đo lường được; trí; khả thi; có thời hạn xác định - Thiết lập kênh truyền đạt thông tin hiệu quả: Ở giai đoạn hình thành nhóm, người lãnh đạo phải quan tâm đến việc cần thiết phải có hình thức truyền đạt thông tin hiệu Trong suốt giai đoạn ban phải giải vấn đề thông tin tồn từ trước Trong trình người lãnh đạo gặp phải khó khăn như: Tiếng ồn nơi ỉàm việc; Làm việc trời; Không có phương tiện thông tin liên lạc cần thiết; Các thành viên nhóm nhóm cách xa (về mặt địa lý) Các rào cản tổ chức tồn tại, ví dụ hai nhóm không bao giò có Gơ hội trao đổi thông tin với nhau, người quản lý bận dành thời gian để trao đổi vấn đề không quan trọng khẩn cấp -Bởi việc trao đổi thông tin tốt có vai trò định hiệu hoạt động nhóm, người lãnh đạo nhóm cần cố gắng để giải khó khăn trao đổi thông tin chúng vừa xẩy - Khuyến khích tham gia thành viên: -20 - Ngay từ giai đoạn đầu, người lãnh đạo phải khuyến khích đoàn kết thành viên nhóm đề cao ý thức mục đích nét đặc trưng nhóm Đoàn kết thể thống thành viên nhóm Đe đạt thống cao nhóm, cách tốt khuyến khích tham gia thành viên việc: lập kế hoạch; tổ chức công việc; đánh giá công việc; Người lãnh đạo làm nhiều điều như: Tham khảo ý kiến thành viên nhóm, điều cho thấy người lãnh đạo coi trọng quan điểm thành viên thực Tham khảo kiến thức chuyên môn góp ý từ thành viên; Cho phép họ tham gia vào trình định Nhóm nên xác lập nét đặc trưng để tạo tinh thần làm việc tốt hon cho thành viên Những nhóm làm việc thường hoạt động có hiệu cao, có tinh thần đồng đội tương trợ cao gặp khó khăn chia sẻ thành công công việc Yiệc mà người lãnh đạo cần phải ỉàm tác động đến suy nghĩ thành viên để tất nghĩ họ phần quan trọng nhóm " Cách dùng từ quan írọng: nói thành viên nhóm, hay dùng từ “ chúng la” thay “tôi” Khuyến khích chia sẻ mẩu chuyện vui, ý kiến, quan điểm, khó khăn thành công Nên xem xét đến việc tạo hội tổ chức hoạt động công việc nhằm tăng cường mối quan hệ thành viên nhóm, không nên xâm phạm vào khoảng thời gian mà người giành cho gia đình, cho cá nhân họ Đặt tên cho nhóm cần có địa điểm riêng cho nhóm quan trọng việc xây dựng nét đặc trưng nhóm -21 - Câu Khái niệm định lãnh đạo? Trình bày kỹ định lãnh đạo, quản lý? * Khái niệm: Quyết định việc lựa chọn phương án hành động có khả đạt mục tiêu tốt Hiểu theo nghĩa rộng định bao gồm toàn hoạt động lãnh đạo, quản lý như: xây dựng tổ chức máy, phân công công quyền, đưa định, tổ chức thực định, đánh giá việc thực định… Theo nghĩa hẹp, định bao gồm trình chuẩn bị, lựa chọn nhiều phương án hành động để thực * Ý nghĩa việc định hoạt động lãnh đạo, quản lý: Hoạt động lãnh đạo, quản lý có điểm chung sử dụng quyền lực tập thể ủy nhiệm để thực hành động chung Do vậy, việc định nằm trung tâm hoạt động, thể tập trung hiệu hoạt động lãnh đạo Sự đắn, kịp thời định cá nhân người lãnh đạo làm tăng hiệu hành động tập thể, chí đưa lại tính chất hiệu mà thành viên tập thể * Các bước định bao gồm: - Bước 1: Xác định vấn đề, mục tiêu Xác định chất sâu xa vấn đề cần giải điều kiện tiên lãnh đạo có hiệu Nhận thức rõ nan giải, mâu thuẫn yếu, mục tiêu trung tâm cần đạt thách thức, hội kèm Bước đặc biệt quan trọng lãnh đạo người lãnh đạo quy trình, sử dụng xuất sắc kỹ thuật phân tích so sánh, tận dụng thông tin, v.v mà vấn đề không giải lệch hướng - Bước 2: Thu thập thông tin Đây hoạt động có tính khảo sát thực tế Cần thu thập đủ loại thông tin: kiện thực tế, ý kiến, suy đoán chủ quan Thông tin cần có tính chất: tập trung, liên quan, chuyên sâu, toàn diện, nhiều đối tượng Tuy nhiên, trường -22 - hợp khẩn cấp, cần định nhanh chóng bỏ qua bước Người lãnh đạo cần phải lưu ý phân loại thông tin theo mức độ tin cậy, tính hệ thống để có cách thức sử dụng phù hợp - Bước 3: Dự tính phương án Đây hoạt động có tính sáng tạo, tính chương trình kết nối hành động Sau có thông tin liên quan, người lãnh đạo cần xem xét toàn diện khả năng, phương án hành động có thể, lộ trình, bước chương trình hành động khác Xác định cân nhắc phương án, hậu quả, khả thành công bước phương án hành động Ra định đồng nghĩa với việc lựa chọn phương án với bước tối ưu cho việc đạt mục tiêu đề ra, việc dự tính phương án điều chỉnh Số lượng phương án mức độ sâu dự tính phụ thuộc vào thời gian nguồn lực - Bước 4: Phân tích so sánh phương án Đây hoạt động có tính so sánh định hướng Trong đó, sau chốt lại phương án bản, người lãnh đạo cần ước lượng chi phí, kết quả, khả (xác suất) phương án, hệ phụ tích cực khác cách khách quan logic - Bước 5: Ra định Đây hoạt động có tính tổng hợp lý tính cảm tính Các định thực tế không đảm bảo xác suất 100% Do vậy, sau so sánh tìm phương án tốt nhất, người lãnh đạo cần xem xét tổng thể vận dụng kinh nghiệm, cảm tính cá nhân - Bước 6: Lập kế hoạch hành động Đây hoạt động có tính chi tiết kỹ thuật Kế hoạch phải bao gồm dự trù cho rủi ro chính, từ có phương án điều chỉnh dự phòng Trong thực tiễn kế hoạch có điều chỉnh Hơn nữa, điều chỉnh kịp thời thể nghệ thuật khoa học hoạt động lãnh đạo Tùy thuộc vào tính chất phức tạp định, nguồn thông tin, -23 - khả xử lý thông qua định mà có tính chất khác thời gian, khó khăn, yêu cầu nguồn lực, v.v - Bước 7: Thực kế hoạch hành động Đây hoạt động thực tiễn Điều cần ý giám sát, đánh giá hệ thống phản hồi Nhà lãnh đạo, quản lý sau chuẩn bị đầy đủ yêu cầu việc ban hành định, cần kiểm tra kỹ lần cuối cùng: - Đánh giá lại lần cuối định ký Lúc vấn đề liên quan đến định làm sáng tỏ, nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết Mục đích việc đánh giá lại để dấy lên nghi ngờ, mà để kiểm tra, đánh giá lại trình chuẩn bị, chu đáo tạo nên tin tưởng vả đắn cho định, cần đặt câu hỏi: Mục tiêu chưa? Phương pháp tiến hành chưa? Kế hoạch tiến hành khoa học chưa? Sẽ có tình xảy ra? Cách xử lý, khắc phục có tình có lý chưa? - Củng cố định Nhà lãnh đạo, quản lý tự tin cần phải trao đổi thoải mái định điều định làm Thậm chí định vấn đề rồi, nhà lãnh đạo, quản lý cần trao đổi lần cuối với đồng nghiệp bạn bè Làm bớt gánh nặng định có hội khác để rà soát lại trình, thuận lợi, bất lợi lý chọn lựa đưa định Nếu trình thảo luận, nhà lãnh đạo, quản lý phát sai sót tìm cách điều chỉnh quyếl địỉìh thời gian Củng cố lại định cách tốt để đối phó với nghi ngờ thân Trong trình định phải có tư tưởng không sợ sai, không thụ động, biết chấp nhận rủi Vì trình định đương đầu với khó khăn nảy sinh thực tế không nên sợ hãi Trong trường hợp người định cấp nhà lãnh đạo, quản lý cần phải ý thêm kỹ nữa, phải xin phê duyệt cấp cho quyêt định lân cuối Trong trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phải trình bày toàn bước tiến hành cấp để họ dễ dàng tiếp nhận chấp thuận Hoặc có -24 - thể viết báo cáo rõ ràng trình xây dựng định mình, theo đánh giá chung công CỊ1 quan trọng để nhận đồng ý cấp -25 - Câu Trình bày kỹ trình tổ chức thực định nhà lãnh đạo, quản lý? Kỹ tổ chức thực định nhà lãnh đạo, quản lý bao gồm bước sau: Xây dựng kế hoạch thực Một kế hoạch thực bắt đầu tiến hành phương án giới hạn mức độ khả thi nghiên cứu suốt trình soạn thảo thông qua định Khi có định cuối cùng, nhà lãnh đạo, quản lý phải tập trung vào phát triển kế hoạch cụ thể để thực thi định Khi tiến hành lập kế hoạch thực định, đội ngũ cán cấp tham gia, nên chọn người có khả Nhà lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm rằng, nhân viên hiểu mục tiêu nội dung định; phải xác định đâu nhiệm vụ quan trọng nhất, bước phải làm gì, định lúc thực nhiệm vụ cụ thể định Từng hoạt động phải có bắt đầu kết thúc Trước hết phải đánh giá kiện quan trọng kết cụ thể định cho người cộng tác với nắm bắt Tiến hành sơ kết điều chỉnh cần; nên chia nhỏ nhiệm vụ định để kiểm soát phân công trách nhiệm cho người Đây yếu tố tạo nên dân chủ quan, để nhân viên hành động cách độc lập giám sát công việc Ở nhà lãnh đạo, quản lý đóng vai trò người đảm bảo trách nhiệm rõ ràng quản lý người khác tinh thần hỗ trợ Ngoài nhà lãnh đạo, quản lý thành lập nhóm để thực nhiệm vụ cụ thể Thảo luận tiến độ thực định Sau tổ chức xây dựng kế hoạch cho việc thực định, nhà lãnh đạo, quản lý phải tiến hành bước thảo luận tiến độ, mức độ thực định Để đạt kết cao nhất, phải xác định rõ thời gian, mục đích thành phần tham dự thảo luận Khi thảo luận cần lưu ý: Để tránh lãng phí thời gian họp, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ, tập họp đầy đủ thông tin cần thiết Có thể gửi tài liệu cho người dự họp -26 - đọc trước Trong trình tiến hành thảo luận nhà lãnh đạo, quản ỉý phải kiểm soái diễn tiến cửa họp để thảo luận vấn đề trọng tâm; đảm bảo vấn đề phải giải cách hợp lý tất vấn đề liên quan đến định phải bàn bạc kỹ Phải hướng tất người tham gia họp trí cách hoàn thiện kế hoạch hành động Trong bước nhà lãnh đạo, quản lý chủ động tổ chức họp để trao đổi vấn đề xảy trình thực định; giám sát không làm được, phái trọng tiếp nhận ý kiến xây dựng người tham dự thảo luận cải tiến hành động cho trình thực thi tương lai Bên cạnh đó, định nhà lãnh đạo, quản lý gặp phải ý kiến phản đối mức độ khác nhau, nhẹ nhàng dội Trong tình họ phải bình tĩnh tiếp nhận ý kiến phản đối xem phần quan trọng trình định phải tìm cách đáp lại cách khôn ngoan Tổ chức lực lượng thực định Khi nhận định, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải nhanh chóng tổ chức lực lượng để thực định, cần huy động nguồn lực cần thiết: nhân lực, tổ chức máy, kinh phí, phương tiện máy móc để thực nhiệm vụ giao, cần phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho đơn vị, cá nhân, người chịu trách nhiệm chính, triển khai hoạt động phối hợp tổ chức, quan; huy động phương tiện vật chất nguồn tài theo tiến độ công việc Nhà lãnh đạo, quản lý thường xuyên kiểm tra việc thực định Kiểm tra để bao quái tình hình thực hiện, đạo kịp thời để hoàn thành mục tiêu trước mắt, sau tiến tới thực mục tiêu cuối Phải kiểm tra thường xuyên, liên tục, tiến hành sau ban hành định diễn suốt thời gian thực định Thực định kiểm tra trình thực định Nêu muốn thảnh công giai đoạn quan trọng nảy thi người lãnh đạo, qụản lý phải cần triển khai số kỹ sau đây: - Làm rõ vấn đề: phải xác định thật rõ ràng việc cần phải làm Hãy chắn biết xác đâu trước khởi hành Hãy tự -27 - hỏi: Mục tiêu cần đạt định gì? - Thiết lập cẩu để thực hiện: Phải thiết lập mục tiêu cụ thể, mốc thời gian để thực định Thành lập nhóm (êkíp) làm việc giao trách nhiệm cụ thể cho họ Mỗi người phải biết xác điều họ cần đạt phải biết ngày hoàn thành nhiệm vụ - Trao đổi thông tin: Thông tin cách rõ ràng cho người tham gia thực định điều phải làm để đạt định Khi nắm bắt đầy đủ thông tin, người thực chủ động điều chỉnh kế hoạch, thúc đẩy nhanh trình thực định - Tìm người Tin cậy Hãy chuẩn bị để xin hỗ trợ kinh nghiệm tư vấn người khác từ dự kiến làm để thực định Đừng nghĩ nhà lãnh đạo, quản lý có sẵn tất câu trả lời Việc thực hiện, định phức tạp, đòi hỏi lên kế hoạch cẩn thận Không nên cố gắng tự làm tất việc - Chấp nhận rủi ro: Hãy chuẩn bị chấp nhận rủi ro có tính toán để làm cho việc xảy Phải nhiệt tình, kiên sốt sắng thực định Một định sáng tạo đòi hỏi thực phải có tính sáng tạo Đừng nên áp dụng qui trình thực có tính “tiêu biểu” vào định - Mô hình hóa vai trò: Nhà lãnh đạo, quản lý phải mô hình hóa tiêu chuẩn cho nhân viên tích cực noi gương Hãy chuẩn bị tinh thần làm việc tích cực Hãy tự đặt cho tiêu phấn đấu mức cao Neu làm nhà lãnh đạo, quản lý dễ dàng đặt cho nhân viên tiêu cao có nhiều hy vọng họ đạt mục tiêu đề - Tin tưởng: Nhà lãnh đạo, quản lý tin tưởng họ nhân viên luôn làm tốt Đừng tìm cách ngăn lại việc thực định mà cho khả đạt Người ta thường làm việc mức độ mà nhà lãnh đạo, quản lý tin họ có khả đạt đến mức đó, miễn họp lý Không phải có kế hoạch tốt định triển khai thuận lợi Nhà lãnh đạo, quản lý cần phải thường xuyên theo dõi, tiếp nhận phản hồi điều chỉnh giải -28 - pháp cần thiết trình thực Phản vào tiêu chí đưa mục tiêu mà bạn hướng tới để đảm bảo định thực có hiệu Trong trường hợp nguồn lire quyền hạn không đủ, nhà lãnh đạo, quản lý cần nhờ cậy hỗ trợ eủa cấp 5= Rút kỉnh nghiệm đánh giá định Đây bước quan trọng nhiều người lại không nhận thức ỉàm cách qua ỉoa Sau lần định, nhà lãnh đạo, quản lý cần vào tiêu chí đưa để đánh giá kết đạt Hãy thẳng thắn rút kinh nghiệm học để lần sáu thực tốt Hai câu hỏi trình định hiệu bạn cần ghi nhớ ỉà: Cái tốt cần tốt hơn? Trong trình rút kinh nghiệm cho định, nhà nhà lãnh đạo, quản lý cần phải quan tâm đến công việc cụ thể sau: - Một là, có điều chỉnh mục tiêu Đây phải công việc định kỳ, nhà lãnh đạo, quản lý kiểm tra lại xem định cân nhắc mục tiêu cuối chưa? Xem định bổ sung cho việc thực mục tiêu ban đầu - Hai là, phải có xếp ưu tiên định Nhà lãnh đạo, quản lý không nên trì hoãn định cấp bách lý gì? Trong trường họp định phải ưu tiên giải - Ba là, rút kinh nghiệm từ thành công, cần phải hiểu định thành công Hoàn cảnh kế hoạch hành động định không lặp lại, phương pháp thành công học quan trọng cho tương lai Sau định nhà lãnh đạo, quản lý thực hiện, cần phải tổng kết sai, xác định nguyên nhân, ghi lại để người khác sử cỉụng tương lai Khi triển khai thực định, cần đánh giá míec độ thành công định Khi thẩm tra tính hiệu mộí định đòi hỏi cần tiếp cận từ hai phía: - Một là, phải đánh giá qui trình sở diễn ra: Việc thực có -29 - tiến hành theo trình tự kế hoạch hay không ? Bạn có đại kết mong muốn hay không ? - Hai là, nẽn thâm tra tính niệu quà toàn q uỵ c i ủịiiii cầ trinh, lấy định Việc đánh giá định thực tiến hành tốt mức độ: thức không thức: - Việc xem xét lại cách thức nên dự kiến vào ngày trình thực định, thực nhờ chế kiểm tra chuẩn mực họp, kiểm tra đầu ra, biên báo cáo sản xuất - Việc xem xét lại không thức thường xuyên xảy bao gồm việc quan sát nói chuyện với nhân viên tham gia vào trình thực hiện: Công việc diễn thể nào? Đến có vẩn đề không? Các loại tình đưa hội lý tưởng để khuyến khích giữ nhân viên tiếp tục nhiệm vụ họ Tóm lại, sau định, nhà lãnh đạo, quản lý cần tiến hành tổ chức thực định Trong trình tổ chức thực cần xây dựng kế hoạch với lộ trình thực định, đồng thời phải tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu định Như nhà lãnh đạo, quản lý thực đem định triển khai hiệu tiền lệ cho định quản lý -30 - Câu 10 Xung đột gì? Phân tích kỹ xử lý xung đột nhà lãnh đạo, quản lý? * Khái niệm xung đột: Trong trình lãnh đạo, quản lý người đứng đầu tổ chức trị - xã hội, việc nảy sinh xung đột diễn mức độ khác Nguyên nhân người khác với mục đích hoàn toàn khác dễ dẫn đến xung đột Xung đột mang đến kết tiêu cực tích cực, phụ thuộc vào chất cường độ xung đột Tuy nhiên xung đột động lực phát triển Hiểu chất xung đột, nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp điều kiện cần để tìm phương án chủ động điều chỉnh, quy mô, mức độ hướng xung đột cho tác động mang lại tích cực với nhóm, với tổ chức, với cộng đồng Để giải thành công xung đột nảy sinh công việc điều không đơn giản đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải nhận biết cách xác nguồn gốc nảy sinh xung đột đưa hướng giải hợp lý Như vậy, xung đột trình bên nhận quyền lợi đối lập bị ảnh hưởng tiêu cực bên khác * Ý nghĩa giải xung đột: Xung đột tượng tự nhiên tránh khỏi môi trường làm việc không tự Nếu giải không tốt, xung đột nhỏ trở thành to phá vỡ tổ chức Giải xung đột có ý nghĩa sau: - Giải xung đột có ý nghĩa vô to lớn, làm cho tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn, xích mích dập tắt không vượt qua giới hạn nghiêm trọng, giúp bên hiểu biết lẫn thông qua việc thảo luận, nói suy nghĩ mình, đồng thời giữ gìn cục diện ổn định… - Tăng liên kết bên xung đột giải hiệu quả, bên thấu hiểu tình cảm, sở thích, hoàn cảnh tạo cho họ niềm tin vào khả làm việc nhóm hướng đến mục tiêu chung tổ chức -31 - - Giúp nâng cao kiến thức thân xung đột đẩy cá nhân phải nỗ lực để nhanh chóng vượt qua “ đối thủ” họ, giúp họ hiểu vấn đề thật quan trọng họ, hướng họ đến thành công nhanh * Các kỹ giải xung đột nhà lãnh đạo quản lý: - Phương pháp quyền lực Đây phương pháp đoán không mang nhiều tính hợp tác, cách giải thiên hướng quyền lực Phương pháp sử dụng tốt tình đòi hỏi vấn đề cần giải nhanh chóng (ví dụ trường hợp khẩn cấp), người định biết xung đột lâu dài định kỳ - Phương pháp giúp đỡ Đây phương pháp không dứt khoát lại mang tính hợp tác đối lập với phương pháp quyền lực Những lãnh đạo sử dụng phương pháp bỏ qua quyền lợi họ để thoả mãn nhu cầu người khác Phương pháp phát huy hiệu tốt vấn đề cần giải trở nên đặc biệt quan trọng với người khác thân người lãnh đạo, người lãnh đạo đặt tiêu chí trì hoà đồng hài hoà tổ chức lên hàng đầu - Phương pháp lảng tránh Là phương pháp giải xung đột cách phó mặc cho đối phương định đoạt người thứ ba định đoạt Những người dùng phương pháp không tham gia vào tranh luận để đòi quyền lợi Dù cho kết họ ý kiến Phương pháp thường áp dụng vấn đề không quan trọng, người thứ ba giải vấn đề tốt hơn, hậu giải vấn đề lớn lợi ích đem lại - Phương pháp hợp tác Là phương pháp giải xung đột cách thỏa mãn tất người có liên quan Cách đối lập với phong cách lảng tránh Khi hợp tác cá nhân thường cố gắng phối hợp với người khác để tìm giải pháp cho hai bên cảm thấy hài lòng Nó thường sử dụng tình hai bên có quyền lợi quan trọng cần thoả hiệp cần tạo dựng mối quan hệ lâu dài bên -32 - - Phương pháp nhượng Là phương pháp xử lý xung đột cách sẵn sàng hy sinh quyền lợi mà không đòi hỏi hành động tương tự từ phía bên Cách thức thường áp dụng giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp ưu tiên hàng đầu thấy vấn đề quan trọng với người khác với Khi giải xung đột nên bắt đầu phương pháp hợp tác áp dụng linh hoạt phương pháp theo hoàn cảnh cụ thể để giải hiệu xung đột Một xung đột chưa giải giống mụn nhọt bị mưng mủ bề mặt tác động tới người xung quanh có quan hệ hay liên can tới nhân viên có mâu thuẫn Họ cảm thấy vỏ trứng điều góp phần tạo nên môi trường làm việc đầy thù địch với tất người Trong tình xấu nhất, thành viên tổ chức bắt đầu phân chia bè cánh Đó lý điều quan trọng với người làm lãnh đạo phải giải xung đột xảy mà không nên lẩn tránh -33 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và trả lời môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Tài liệu thi cao học, Câu hỏi và trả lời môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Tài liệu thi cao học, Câu hỏi và trả lời môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Tài liệu thi cao học

Từ khóa liên quan