Đề thi học kỳ I lớp 9 của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá

2 5,307 84
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:26

Sở giáo dục đào tạo đề khảo sát chất lợng học kỳ I năm học 2008-2009 thanh hóa môn toán lớp 9 đề a ( thời gian 90 phút không kkể thời gian gia đề ) Họ tên học sinh .lớp đề bài Câu 1: (2 điểm ) Tính a) 36.25 = b) ( ) 3:312 c) ( )23)(23( + = Câu 2: (2 điểm ) Cho hàm số y = (m+1) x +3 a) Xác định giá trị của m để y là hàm số bậc nhất b) Xác định m đẻ hàm số đồng biến c) Tìm giá trị của m để điểm A( -1;1) thuộc đồ thị của hàm số Câu 3: (3 điểm ) Cho biểu thức A = 1 2 x x + 1 1 x 1 1 + x a) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa b) Rút gọn A c) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 3 - 2 2 Câu 4 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đờng cao AH . Gọi D E lần lợt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB AC a) chứng minh 4 điểm A;D;H;E cùng nằm trên một đờng tròn b) Biết HB = 4 cm ; HC = 9cm ,Tính độ dài AH AB c) Đờng thẳng vuông góc với DE tại D cắt BC tại M , Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng BH Bài làm Sở giáo dục đào tạo đề khảo sát chất lợng học kỳ I năm học 2008-2009 thanh hóa môn toán lớp 9 đề B ( thời gian 90 phút không kkể thời gian gia đề ) Họ tên học sinh .lớp đề bài Câu 1: (2 điểm ) Tính a) 36.49 = b) ( ) 3:327 c) ( )25)(25( + = Câu 2: (2 điểm ) Cho hàm số y = (m-1) x +1 d) Xác định giá trị của m để y là hàm số bậc nhất e) Xác định m để hàm số nghịch biến f) Tìm giá trị của m để điểm A( 1;-1) thuộc đồ thị của hàm số Câu 3: (3 điểm ) Cho biểu thức A = 4 2 x x + 2 1 x 2 1 + x d) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa e) Rút gọn A f) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 3 + 2 2 . Sở giáo dục và đào tạo đề khảo sát chất lợng học kỳ I năm học 2008-20 09 thanh hóa môn toán lớp 9 đề a ( th i gian 90 phút không kkể th i gian gia đề. đào tạo đề khảo sát chất lợng học kỳ I năm học 2008-20 09 thanh hóa môn toán lớp 9 đề B ( th i gian 90 phút không kkể th i gian gia đề ) Họ và tên học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ I lớp 9 của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá, Đề thi học kỳ I lớp 9 của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá, Đề thi học kỳ I lớp 9 của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá

Từ khóa liên quan