Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh cà mau

20 376 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Văn Ngoạn Chuyên ngành Mã số : Quản lý giáo dục : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH VĂN SƠN Thành phố Hồ Chí Minh – 2009 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo nhà trường, cán Phòng Khoa học Công nghệ - Sau đại học Khoa Tâm lý Giáo dục Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; cảm ơn quý Thầy Cô giáo nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ trình học tập Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau; cán quản lý giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Cà Mau quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Huỳnh Văn Sơn – Người động viên tận tình hướng dẫn trình thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng chắn luận văn tránh khỏi sơ sót, kính mong nhận góp ý quý báu quý Thầy Cô đồng nghiệp Tác giả DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CSVC : Cơ sở vật chất CNH-HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên GVTHPT : Giáo viên trung học phổ thông HS : Học sinh HSTHCS : Học sinh trung học sở HSTHPT : Học sinh trung học phổ thông KT-XH : Kinh tế- xã hội THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình thực mục tiêu CNH-HĐH đất nước, vấn đề xây dựng phát triển nguồn nhân lực đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH đòi hỏi khách quan, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX khẳng định: “Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người- yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững”.[15] Trong công tác phát triển GD&ĐT “đội ngũ giáo viên nhân tố quan trọng, góp phần to lớn tạo nên diện mạo chất lượng giáo dục quốc gia”.[19] Phát triển đội ngũ GV nói chung, GVTHPT nói riêng giải pháp nhằm tạo bước đột phá giáo dục nước ta Trong hệ thống giáo dục phổ thông, bậc THPT tảng định chất lượng nguồn nhân lực, học sinh kết thúc giai đoạn học đường để tham gia trực tiếp vào hoạt động KT-XH, chọn lựa ngành nghề tiếp tục đào tạo lên trình độ cao Do đó, để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tương lai này, vấn đề phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ GVTHPT đòi hỏi thường xuyên cấp thiết, giai đoạn thực đổi nội dung, chương trình phương pháp dạy học trường phổ thông Những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau tập trung đạo công tác phát triển đội ngũ, góp phần bổ sung số lượng, nâng dần chất lượng giảng dạy cho GV cấp, có GVTHPT Tuy nhiên, trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị cho GVTHPT tỉnh Cà Mau kiến thức chuyên môn, lực sư phạm lĩnh nghề nghiệp hạn chế, bất cập Mặt khác, tỉnh Cà Mau có đặc thù điều kiện địa lý, vùng đất nhiều sông rạch, phương tiện giao thông lại khó khăn, dân cư sống rải rác địa bàn rộng… việc mở rộng mạng lưới trường lớp thu hút, bố trí đội ngũ GV huyện vùng sâu, vùng xa chưa theo kịp yêu cầu Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau trình xây dựng phát triển, nhu cầu đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực để phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương vấn đề xúc Vì thế, việc tìm hiểu thực trạng đề xuất biện pháp nhằm phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh, đảm bảo đồng số lượng, cấu chất lượng điều cần thiết Đây lý để tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Cà Mau” 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau, sở đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ GV công tác phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Công tác phát triển đội ngũ GVTHPT Tỉnh Cà Mau Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác phát triển đội ngũ GV 4.2 Nghiên cứu thực trạng đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau 4.3 Nghiên cứu đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau Giả thuyết nghiên cứu Thực trạng công tác phát triển đội ngũ quan tâm chưa thực đồng hiệu quả, đặc biệt mặt cấu đồng chất lượng cao? Nếu có biện pháp phát triển đội ngũ GVTHPT phù hợp với yêu cầu xu phát triển tỉnh dự báo nhu cầu đội ngũ GV, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, thực chế sách, thu hút GV từ nhiều nguồn…thì phát triển đồng đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau năm tới Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc phát triển đội ngũ GV đáp ứng chuẩn GVTHPT nêu dự báo tương đối việc phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau so với biến động chung tỉnh Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu văn đường lối Đảng, chủ trương, sách Nhà nước phát triển giáo dục - Nghiên cứu phân tích, tổng hợp tài liệu lý luận, sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 7.2 Phương pháp điều tra phiếu khảo sát Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến phục vụ mục đích nghiên cứu: gồm phiếu dành cho CBQL giáo dục phiếu dành cho GV trường THPT Phiếu dành cho CBQL giáo dục có 10 câu hỏi tập trung khảo sát ý kiến nhận xét, đánh giá, tự đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vấn đề liên quan đến công tác phát triển đội ngũ GV Phần tự đánh giá nhận xét có câu hỏi gồm nội dung: vai trò; quan tâm; thời gian đầu tư cho công tác phát triển đội ngũ lực thực nhiệm vụ CBQL nhà trường (mỗi nội dung có mức độ lựa chọn trả lời) Phần đánh giá đội ngũ GV hoạt động nhằm phát triển đội ngũ có câu hỏi gồm nội dung: lực GV; thực biện pháp phát triển đội ngũ; hiệu hình thức bồi dưỡng đội ngũ (có mức lưạ chọn); vận dụng biện pháp phát triển đội ngũ (3 mức độ); câu hỏi gợi ý hoat động cần tiến hành để phát triển đội ngũ thao tác cụ thể để xây dựng kế hoạch phát triển (lựa chọn có không) Phiếu dành cho GVTHPT có 10 câu hỏi Ngoài câu hỏi tìm hiểu thông tin cá nhân (giới tính, trình độ đào tạo, độ tuổi, công tác kiêm nhiệm…) có câu hỏi tập trung khảo sát ý kiến tự đánh giá khả giảng dạy; khả thực nhiệm vụ GV; tự đánh giá vấn đề liên quan đến lực; phẩm chất thân (5 mức độ lưạ chọn) Phần lại câu hỏi khảo sát hiệu hình thức bồi dưỡng GV; mức độ cần thiết biện pháp phát triển đội ngũ; đánh giá chung hiệu phát triển đội ngũ GV trường (5 mức độ lựa chọn) đánh giá mức độ áp dụng biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên nơi công tác (3 mức độ) 7.3 Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến CBQL, GV nhiều kinh nghiệm, cán tổ chức, tra giáo dục, cán đạo chuyên môn, cán phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng GV Sở GD&ĐT 7.4 Phương pháp dự báo Sử dụng phương pháp dự báo nghiên cứu nguồn nhân lực giáo dục, bao gồm: - Phương pháp sơ đồ luồng - Phương pháp dự báo theo định mức - Phương pháp dự báo theo định hướng phát triển giáo dục tỉnh - Phương pháp ngoại suy theo hàm xu 7.5 Phương pháp thống kê toán học Xử lý số liệu điều tra, định lượng, so sánh, phân tích kết khảo sát nội dung nghiên cứu làm đánh giá thực trạng dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực giáo dục Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm phần: - Mở đầu: Trình bày số vấn đề chung việc nghiên cứu đề tài - Nội dung chính: gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận việc nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ GVTHPT Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau Chương 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau - Kết luận kiến nghị Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Báo cáo Ủy ban quốc tế giáo dục kỷ XXI UNESCO (1996) “ khẳng định vai trò định người thầy giáo việc chuẩn bị cho hệ trẻ có trách nhiệm xây dựng tương lai nhân loại theo hướng toàn cầu hóa”; khẳng định “ thầy giáo yếu tố định hàng đầu chất lượng giáo dục Do đó, muốn phát triển giáo dục trước hết hết phải phát triển đội ngũ giáo viên số lượng chất lượng” [47] Nhận định cho thấy công tác phát triển đội ngũ GV vấn đề phổ biến quốc gia Ở Philippin, quốc gia khu vực có tiêu tương tự nước ta, kế hoạch tổng thể đào tạo bồi dưỡng giáo viên 10 năm (1998-2008) đề giải pháp đáng lưu ý Chẳng hạn, đào tạo GV thu hút học sinh trung học có chất lượng giỏi vào ngành sư phạm Trong sử dụng bồi dưỡng xem lại thang lương GV với người trình độ để cải thiện đời sống tạo thuận lợi cho họ công tác đồng thời khai thác chỗ làm cho GV trường, giảm bớt tình trạng GV chỗ làm việc Mặt khác, thể chế hóa củng cố việc bồi dưỡng chức, nâng cao nhận thức dân chúng vai trò, tầm quan trọng nghề dạy học vị GV xã hội (theo Trần Bá Hoành, Thông tin khoa học giáo dục số 83 - 2001) Còn Nhật Bản, quốc gia phát triển vào bậc Châu Á (xã hội Nhật Bản coi xã hội cấp danh vọng) đặc biệt trọng tới công tác phát triển đội ngũ GV Luật Giáo dục Nhật Bản quy định: “Địa vị xã hội giáo viên phải tôn trọng, đối xử đắn phù hợp với giáo viên phải đảm bảo” Để trở thành GV phổ thông phải có chứng sư phạm Nhật Bản có quy chế bồi dưỡng bắt buộc hàng năm GV phổ thông vào nghề GV đương nhiệm bồi dưỡng nhiều hình thức, nhiều cấp với phương thức đổi mới, đa dạng Chính sách đãi ngộ GV chủ yếu thể qua lương, phụ cấp, trợ cấp Mức tăng lương dựa vào thành tích thâm niên công tác, trung bình năm năm lần GV trường công Nhật Bản hưởng nhiều loại trợ cấp, quan trọng tiền thưởng lần năm cao gấp 5,2 lần lương tháng (Theo Mạc Thị Việt Hà, Tạp chí giáo dục số 204 – 12/2008) Đối với Cộng hòa Pháp, quốc gia có giáo dục phát triển cao thuộc cộng đồng Châu Âu, có quy định tuyển dụng GV phải thông qua thi tuyển (vào ngạch công chức GV) Các sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ tuyển dụng GV cộng tác (GV hợp đồng) để giảng dạy môn kỹ thuật dạy nghề GV sở giáo dục tư thục hưởng sách nâng ngạch bậc GV sở giáo dục công lập Nhà nước cấp kinh phí cho hoạt động đào tạo ban đầu nâng cao trình độ GV sở giáo dục tư thục với mức giới hạn áp dụng GV trường công lập Về chế độ ưu đãi GV, Luật giáo dục Cộng hòa Pháp có quy định: GV thức thực tập sinh có quyền có nhà có phụ cấp nhà ở, lương GV trung học tương đương, lương theo văn có lương theo cấp bậc trợ cấp bù giá (theo Ths.Đặng Thị Thu Huyền, Tạp chí Giáo dục số 1677/2007) - Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 yếu giáo dục nước ta “đội ngũ nhà giáo thiếu số lượng nhìn chung thấp chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu vừa phải tăng nhanh quy mô vừa phải đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục” Trong giải pháp phát triển giáo dục văn chiến lược đề cập giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo nhằm “đảm bảo đủ số lượng, hợp lý cấu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng hiệu giáo dục”.[11] - Tại hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông (tháng 4/2002) nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá: “Đội ngũ giáo viên số địa phương số lượng thiếu, cấu chưa đồng bộ, trình độ chuyên môn phương pháp dạy học nhiều hạn chế, đội ngũ giáo viên công tác vùng núi, vùng sâu, vùng xa”, đồng thời đặt nhiều vấn đề cần phải giải nhằm kiện toàn đội ngũ GV đánh giá, xếp loại, bồi dưỡng, đào tạo lại giải sách nghỉ hưu trước tuổi Đánh giá vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển đội ngũ GV, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: “Có thể nói rằng, nhà giáo người định đến thành bại giáo dục, phải chăm lo đào tạo thầy giáo, cô giáo”.[3] - Báo cáo tổng kết năm thực Nghị Trung ương khóa VIII (2002), Bộ GD&ĐT nhận định “Đội ngũ giáo viên không đồng cấu, giáo viên trung học sở trung học phổ thông (còn thiếu giáo viên môn Sinh vật, Kỹ thuật, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng, Nhạc, Họa, Thể dục)”.[3] - Đề án đổi chương trình giáo dục phổ thông Bộ GD&ĐT nhận xét: “Cơ cấu đội ngũ giáo viên bước đầu điều chỉnh, song nhiều khó khăn việc giải tình trạng dạy chéo môn dạy không đủ số môn quy định, môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ, Giáo dục công dân, Tin học Hiệu công tác bồi dưỡng giáo viên hạn chế Nội dung bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng giáo viên”.[3] - Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục nêu nhiệm vụ: “Tiến hành rà soát, xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ số lượng cân đối cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục”.[16] - Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010” mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp trình độ chuyên môn nhà giáo đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp giáo dục công đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.[12] - Báo cáo Bộ GD&ĐT Hội nghị phát triển GD&ĐT vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 (tháng 8/2005) nhận định: “Giáo viên phổ thông có tỷ lệ đạt chuẩn chuẩn cao chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, lực sư phạm đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, qua thời kỳ có hoàn cảnh khác Tình trạng thiếu giáo viên dạy môn Kỹ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục công dân, Thể dục thể thao chậm khắc phục”.[4] Báo cáo đề cập đến công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển đội ngũ GV cán quản lý giáo dục cấp, tăng quy mô tuyển sinh đào tạo GV cho trường đại học, cao đẳng vùng để đến năm 2010 đồng sông Cửu Long có đội ngũ GV CBQL giáo dục đủ số lượng, đồng cấu, đạt chuẩn chất lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - Trong “Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI” (xuất năm 1999), Giáo sư- Viện sĩ Phạm Minh Hạc khẳng định đội ngũ GV yếu tố định phát triển nghiệp GD&ĐT đưa chuẩn quy định đào tạo GV.[24] - Tiến sĩ Vũ Bá Thể đưa số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiệp CNH-HĐH đất nước, có giải pháp chủ yếu nhằm phát triển giáo dục phổ thông “xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu số lượng, ổn định theo vùng, đồng cấu” “nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi công tác quản lý đào tạo cán quản lý giáo dục phổ thông”.[24] - Các luận văn thạc sĩ: “Quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau- thực trạng giải pháp” tác giả Đoàn Thị Bẩy.[9]; “Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010” tác giả Phạm Đình Ly.[24]; “Mục tiêu giải pháp phát triển giáo dục trung học phổ thông tỉnh Cà Mau từ đến năm 2010” tác giả Nguyễn Thiện Nghĩa.[28]; “Biện pháp xây dựng đội ngũ cán quản lý trường THPT tỉnh Đồng Nai” tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân.[27] nêu lên thực trạng giải pháp công tác xây dựng, phát triển đội ngũ GV, CBQL giáo dục; xác định mục tiêu phát triển giáo dục THPT giai đoạn; nâng cao hiệu quản lý hoạt động dạy học trường THPT tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai Cà Mau Ngoài công trình, nghiên cứu công bố tạp chí chuyên ngành (Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Tạp chí Phát triển giáo dục), viết “Nhận diện nguồn nhân lựccơ sở xây dựng sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực” Phan Văn Nhân (Tạp chí Phát triển giáo dục số 5-2002); “Định hướng nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007-2010” Giáo sư- Tiến sĩ Trần Bá Hoành (Tạp chí Giáo dục số 162-5/2007); “Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT thành phố Nam Định, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục” Nguyễn Tiến Dũng (Tạp chí Giáo dục số 184-2/2008); “Về định hướng nghiên cứu giáo viên năm tới” Phó Giáo sư- Tiến sĩ khoa học Cao Đức Tiến (Tạp chí Giáo dục số 192-6/2008); “Một số giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên THPT công lập Nghệ An” Nguyễn Thị Tuất (Tạp chí Giáo dục số 203-12/2008) … đề cập nhiều nội dung có ý nghĩa lý luận thực tiễn thiết thực công tác xây dựng phát triển đội ngũ GVTHPT nói chung riêng số địa phương Tuy nhiên, văn bản, báo cáo, luận văn, viết khoa học kể chưa có công trình tập trung nghiên cứu thực trạng đội ngũ GVTHPT tỉnh Cà Mau để làm cho việc dự báo đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ địa bàn tỉnh Cà Mau từ đến năm 2010 năm Đây điểm trống để đề tài nghiên cứu thực nhằm đưa sở khoa học cho phát triển giáo dục tỉnh Cà Mau 1.2 Một số khái niệm liên quan 1.2.1 Khái niệm quản lý Khái niệm quản lý khái niệm có ý nghĩa tổng quát Từ xã hội loài người hình thành, hoạt động tổ chức, quản lý quan tâm Hoạt động quản lý bắt nguồn từ phân công lao động nhằm đạt hiệu cao Xét góc độ hoạt động quản lý điều khiển, hướng dẫn trình xã hội hành vi người để đạt đến mục đích, phù hợp với quy luật khách quan Dưới góc độ khoa học, quản lý hoạt động cần thiết phải thực người kết hợp với nhóm, tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung Trên sở cách tiếp cận khác nhau, khái niệm quản lý nhà lý luận đưa nhiều định nghĩa khác C.Mác viết: “Bất lao động xã hội hay cộng đồng trực tiếp thực quy mô tương đối lớn cần đến chừng mực định quản lý Quản lý xác lập, tương hợp công việc cá thể hoàn thành chức chung xuất vận động phận riêng lẻ nó” Ông ví hoạt động quản lý công việc người nhạc trưởng: “Một người chơi vĩ cầm riêng lẻ tự điều khiển lấy mình, dàn nhạc cần có nhạc trưởng” C.Mác cho rằng: “Quản lý chức tất yếu lao động xã hội, gắn chặt với phân công phối hợp”.[9] Theo Henry-Fayol (1841-1925), đại diện tiêu biểu thuyết quản lý hành chính, “quản lý tức lập kế hoạch, tổ chức, huy, phối hợp kiểm tra”.[20] Theo F.W.Taylor (1856-1915) người đề xướng thuyết quản lý khoa học quan niệm: “Quản lý biết xác điều bạn muốn người khác làm sau hiểu họ hoàn thành công việc cách tốt rẻ nhất”.[20] Ông cho rằng: “Quản lý khoa học đồng thời nghệ thuật thúc đẩy phát triển xã hội” [24] Ở Việt Nam, nhà nghiên cứu lý luận khoa học quản lý khoa học giáo dục đưa nhiều định nghĩa khác thuật ngữ quản lý Từ điển giáo dục học định nghĩa quản lý hoạt động tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể quản lý (người quản lý), đến khách thể quản lý (người bị quản lý) tổ chức, làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức Ngoài ra, tùy theo góc độ tiếp cận, tác giả đưa nhiều định nghĩa khác - “Quản lý trình định hướng, trình có mục tiêu, quản lý hệ thống trình tác động đến hệ thống nhằm đạt mục tiêu định”.[9] - “Quản lý tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến tập thể người lao động nói chung (khách thể quản lý), nhằm thực mục tiêu dự kiến” [17] - “Quản lý trình đạt đến mục tiêu tổ chức cách vận dụng hoạt động (chức năng) kế hoạch hóa, tổ chức, đạo (lãnh đạo) kiểm tra”.[24] - “Quản lý tác động có hướng đích chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý; hệ thống giải pháp nhằm thay đổi trạng thái đối tượng quản lý, đưa hệ thống tiếp cận mục tiêu cuối cùng; phục vụ cho lợi ích người”.[38] Có thể mô tả khái niệm quản lý sơ đồ 1.1 Chủ thể quản lý Đối tượng quản lý Mục tiêu quản lý Khách thể quản lý Sơ đồ 1.1: Sơ đồ khái niệm quản lý [20] Như vậy, quản lý tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể quản lý đến khách thể quản lý tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt hiệu cao cách vận dụng hoạt động kế hoạch hóa, tổ chức, đạo, kiểm tra 1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục - “Quản lý giáo dục hoạt động tự giác chủ thể quản lý nhằm huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh, giám sát cách có hiệu nguồn lực giáo dục (nhân lực, vật lực, tài lực) phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội”.[20,tr.37] - “Quản lý giáo dục tác động chủ thể quản lý tới khách thể quản lý cách có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật nhằm đưa hoạt động sư phạm hệ thống giáo dục đạt tới kết mong muốn cách có hiệu nhất”.[24] Hiểu cách tổng quát “Quản lý giáo dục hoạt động, điều hành, phối hợp lực lượng giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, giáo dục hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội”.[24] Cụ thể hơn, quản lý giáo dục tác động hệ thống quản lý giáo dục (với chủ thể quản lý máy quản lý giáo dục từ trung ương tới sở trường học) đến khách thể quản lý (là hệ thống giáo dục quốc dân) nhằm đưa hoạt động giáo dục đạt mục tiêu giáo dục đề Quản lý giáo dục trình Quá trình quản lý giáo dục hoạt động chủ thể đối tượng quản lý thống với cấu định nhằm đạt mục đích quản lý cách thực chức định (kế hoạch hóa, tổ chức, đạo, kiểm tra), đồng thời vận dụng nguyên tắc, biện pháp, công cụ quản lý thích hợp Chức quản lý hình thức tồn tác động quản lý Theo đó, chức quản lý giáo dục hình thái biểu tác động chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm thực mục tiêu quản lý giáo dục Chức quản lý nảy sinh kết trình phân công lao động, phần hoạt động quản lý tổng thể, tách riêng, có tính chất chuyên môn hóa Khi phân tích chức quản lý nói chung chức quản lý giáo dục nói riêng, hầu hết nhà lý luận khoa học giáo dục đề cập đến bốn chức chủ yếu sau: + Chức kế hoạch hóa: kế hoạch hóa công việc nhà quản lý, việc làm cho tập thể phát triển theo kế hoạch Trong quản lý, mang tính pháp lý quy định hành động tập thể đơn vị + Chức tổ chức: thực chức tổ chức nhà quản lý tiến hành hình thành máy, cấu phận, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ phận mối quan hệ phận tổ chức + Chức đạo: chức quan trọng định thành công kế hoạch dự kiến Chức đòi hỏi nhà quản lý phải thể lực lãnh đạo, trình tổ chức thực kế hoạch, phải vận dụng cách khoa học phương pháp phải biết nghệ thuật quản lý + Chức kiểm tra, đánh giá: chức cuối mà nhà quản lý phải thực hiện, đồng thời chức quan trọng tiến hành xuyên suốt trình quản lý nhằm đánh giá kết thực mục tiêu kế hoạch đề Các chức cần đến yếu tố thông tin phục vụ công tác quản lý Thông tin xác, đầy đủ, kịp thời quan trọng để hoạch định kế hoạch (chức kế hoạch hóa); thông tin thông suốt chất liệu tạo nên quan hệ thường xuyên phận công tác liên quan (chức tổ chức); thông tin chuyển tải định, mệnh lệnh nhà quản lý (chức đạo); thông tin phản hồi kết hoạt động tổ chức giúp nhà quản lý xem xét, đánh giá mức độ đạt mục tiêu dự kiến (chức kiểm tra) Dựa vào yếu tố thông tin phục vụ quản lý, chức kế hoạch hóa, chức tổ chức; chức đạo thực hiện; chức kiểm tra- đánh giá hợp thành chu trình quản lý (Sơ đồ 1.2) Chức kế hoạch hóa Chức tổ chức Chức đạo thực Chức kiểm tra, đánh giá Thông tin phục vụ quản lý Sơ đồ 1.2: Chu trình quản lý.[24] Nội dung quản lý giáo dục bao gồm số vấn đề xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển giáo dục; ban hành, tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học, tổ chức máy quản lý giáo dục, tổ chức đạo việc đào tạo bồi dưỡng CBQL, GV; huy động, quản lý sử dụng nguồn lực phục vụ phát triển nghiệp giáo dục 1.2.3 Khái niệm quản lý nguồn nhân lực giáo dục [37] a Khái niệm quản lý nguồn nhân lực giáo dục hệ thống quan điểm, sách hoạt động thực tiễn sử dụng quản lý người tổ chức giáo dục nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức giáo dục tất thành viên tổ chức giáo dục Quản lý nguồn nhân lực giáo dục thực thi tổ chức nào, cấp độ nào, quy mô giáo dục nhằm mục tiêu cao tạo điều kiện cho tổ chức người tổ chức phát triển cách tối đa đặc biệt hoạt động chung tổ chức đạt đến hiệu cao, chất lượng cao… b Yêu cầu việc Quản lý nguồn nhân lực giáo dục: - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục mang tính chất nhân văn nên yêu cầu phát triển thành viên, phát triển đội ngũ quan tâm cách đặc biệt Chính việc phát triển đội ngũ yêu cầu tối quan trọng thực công tác quản lý nguồn nhân lực giáo dục giáo dục mang tính phát triển, giáo dục người, người cho người - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục phải thực hợp lý phương châm “đúng người – việc” nguyên tắc vàng đảm bảo phát triển an toàn người học- mục tiêu xem mục tiêu cuối tất nỗ lực cố gắng chung tổ chức giáo dục nào.Con người xem yếu tố quan trọng nhất, nguồn tài sản quý giá tổ chức giáo dục nên việc lựa chọn, xếp người có lực, phẩm chất phù hợp với vị trí máy, tổ chức giáo dục xem nhiệm vụ hàng đầu nhà quản lý nguồn nhân lực giáo dục Yêu cầu tối tạo điều kiện để người thụ hưởng giáo dục điều kiện hiệu để phát triển toàn diện, tối đa - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục đòi hỏi nhà quản lý phải biết cách khai thác tối đa nguồn nhân lực vật lực giáo dục để làm cho hệ thống tổ chức phát triển mạnh có Sức mạnh tổng hợp khai thác nhà quản lý nguồn nhân lực giáo dục thật khéo léo, có tầm nhìn biết cách khơi gợi tiềm lực người để họ đạt kết cao công việc - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục phải xét quan điểm hệ thống Tính hệ thống vấn đề chi phối việc xác định nguồn nhân lực, tuyển chọn nguồn nhân lực, xếp đề bạt, đào tạo phát triển, đánh giá nhân viên mối tương quan với vấn đề chức khác công tác quản lý nguồn nhân lực phải dựa sở khoa học Đặc biệt, tất phải dựa chiến lược, kế hoạch, sách nhân lực, điều kiện thực tế - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt phải dựa tình hình phát triển thực tế dự báo phát triển giáo dục địa phương, nước, khu vực giới để sách nguồn nhân lực xác lập cách đắn, hợp lý khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục c Tầm quan trọng việc Quản lý nguồn nhân lực giáo dục: - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục cho phép phát huy tối đa nguồn lực người tổ chức.Việc tìm người để giao việc phù hợp hay giao việc cương vị tạo nguồn lực nhằm làm cho chất lượng công việc đạt đến mức tối đa - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục đáp ứng đòi hỏi yêu cầu “ kinh tế mở ” mà giáo dục khác Hơn nữa, quản lý nguồn nhân lực giáo dục phù hợp tạo điều kiện cho công tác tuyển chọn, xếp, đào tạo, điều động nhân lực máy tổ chức thuận lợi nhằm đạt hiệu cao - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục giúp cho CBQL giáo dục biết cách “giao dịch” hay giao tiếp cách hợp lý theo quan điểm tương tác người với người sống Quản lý nguồn nhân lực giúp nhà quản lý giáo dục xác lập mối quan hệ giáo dục không đơn lãnh đaọ với nhân viên mà nhà quản lý với cộng Từ công việc tuyển dụng đến giao tiếp- quan hệ đến việc phân công- phân nhiệm đánh giá- kích thích-động viên thực thi cách chất lượng hiệu - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục tạo điều kiện cho tổ chức giáo dục cạnh tranh cách lành mạnh dựa sở “nắm chắc” sức mạnh nguồn lực mà cụ thể nhà quản lý, giảng viên- giáo dục viên có lực Mặt khác, công tác quản lý nguồn nhân lực thực thi với chế độ chăm sóc thể chất lẫn tinh thần cho thành viên tổ chức giáo dục chế độ đầu tư thích đáng cho tương lai (đặt biệt mặt đào tạo- huấn luyện cho đội ngũ giáo dục) tạo người tâm huyết giáo dục, tạo động lực vượt qua tất thách thức họ tâm, trí tuệ biết cống hiến cho công việc, cho nghiệp giáo dục - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục xem điều kiện tối quan trọng để xây dựng văn hóa giáo dục hay văn hóa môi trường sư phạm, văn hóa học đường Điều yêu cầu thực thi hành động thực tiễn mà hành động hành động đối xử với người theo kiểu người, theo kiểu tôn trọng nguồn nhân lực đầu tư, phát triển tối đa nguồn nhân lực hữu - Quản lý nguồn nhân lực giáo dục đòi hỏi nhà quản lý phải “tốt hơn” thật nhiều yêu cầu quản lý nguồn nhân lực phương châm sống thúc họ nhìn nhận lại Cũng yêu cầu nguồn lực đòi hỏi nhà quản lý phải có tâm, phải có tài Họ phải thực có đạo đức, lối sống có văn hóa, biết cách làm việc với người, biết quan tâm đến người Họ thực phải nhà quản lý - nhà tổ chức - người cộng nhà tư vấn thật có “nghề” để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực yêu cầu công tác quản lý nguồn nhân lực 1.3 Công tác phát triển đội ngũ GVTHP tỉnh Cà Mau 1.3.1 Khái niệm phát triển “Phát triển vận động, tiến triển theo chiều hướng tăng lên”.[47] Sự phát triển trình vận động biến đổi không ngừng từ đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, theo cũ đời, “Phát triển trình nội tại: bước chuyển từ thấp lên cao xảy ra, thấp chứa đựng dạng tiềm tàng khuynh hướng dẫn đến cao, cao thấp phát triển”.[44] Công tác phát triển hiểu trình vận động biến đổi làm cho số lượng chất lượng tăng trưởng theo chiều hướng tích cực bền vững Phát triển sở xây dựng Xây dựng làm ra, tạo nên yếu tố có giá trị cao Nói đến phát triển nói đến trình chuyển biến tảng định xác lập trước Vì thế, xây dựng phát triển có mối quan hệ gắn kết hữu Quá trình phát triển trình tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng chủ thể quản lý làm cho số lượng chất lượng khách thể quản lý vận động theo chiều hướng tăng lên tạo nên giá trị cao hơn, bền vững 1.3.2 Khái niệm đội ngũ- đội ngũ GVTHPT- trường Trung học- giáo dục THPT - Khái niệm đội ngũ số đông người có chức năng, nghề nghiệp tập hợp tổ chức thành lực lượng - Nhà giáo- GV công chức nhà nước đào tạo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy giáo dục trường sư phạm GV người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường Luật giáo dục (2005) xác định: “ Nhà giáo người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác” (khoản 1, điều 70) Cụ thể khoản điều 70, Luật giáo dục nêu rõ “Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi giáo viên; sở giáo dục đại học gọi giảng viên”.[30] Điều lệ trường trung học sở, trường Trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, chương IV, điều 30 có nêu: “giáo viên trường trung học người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên môn, giáo viên làm công tác Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh (bí thư, phó bí thư trợ lý niên, cố vấn Đoàn) trường trung học có cấp THPT, giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học cấp THCS)”.[6] Theo định nghĩa trên, GV trường Trung học bao gồm CBQL giáo dục GV phụ trách công tác đoàn thể công tác khác hoạt động nhà trường Ở phạm vi đề tài nghiên cứu này, đề cập khái niệm GVTHPT chủ yếu nói đến đối tượng nhà giáo GV trực tiếp làm công tác giảng dạy môn (GV môn) giáo dục học sinh cấp THPT - Đội ngũ GVTHPT lực lượng tập hợp giáo viên giảng dạy, giáo dục học sinh cấp THPT trường trung học - Trường trung học: Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành theo Quyết định số 07/2007/BGD&ĐT ngày 02/4/2007 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) xác định: “Trường trung học sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân”.[6] Hệ thống trường trung học gồm loại hình cách thức tổ chức đa dạng Về loại hình có trường công lập trường tư thục Về cách thức tổ chức gồm: trường phổ thông có cấp học, trường phổ thông có nhiều cấp học trường trung học chuyên biệt Các trường có cấp học gồm: trường trung học sở, trường THPT Các trường phổ thông có nhiều cấp học gồm: trường tiểu học trung học sở; trường trung học sở THPT, trường tiểu họctrung học sở THPT Các trường chuyên biệt gồm loại trường theo quy định mục chương III Luật giáo dục, gồm: trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường khiếu, trường lớp dành cho người tàn tậtkhuyết tật, trường giáo dưỡng - Giáo dục THPT: trường THPT thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh cấp THPT Khoản điều 26 Luật giáo dục quy định: “Giáo dục THPT thực ba năm học, từ lớp 10 đến lớp 12 Học sinh vào học lớp 10 phải có tốt nghiệp THCS, có tuổi 15 tuổi”.[30] Về mục tiêu giáo dục THPT, khoản điều 27 Luật giáo dục xác định “nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông có hiểu biết thông thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động”.[30] 1.3.3 Công tác phát triển đội ngũ GVTHPT Công tác phát triển đội ngũ GVTHPT tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng chủ thể quản lý tới đội ngũ GV trường THPT nhằm làm cho đội ngũ tiến triển theo chiều hướng tăng lên, đảm bảo đủ số lượng, đồng cấu, thực chuẩn hóa nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tạo điều kiện phát huy lực, vai trò, trách nhiệm họ việc đảm bảo chất lượng GD&ĐT, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương đất nước Trong trình hội nhập quốc tế nay, “dường quốc gia giới nhận thức rõ nhân tố người hay nguồn lực người nhân tố định đến phát triển KT-XH nước” “GD&ĐT nhân tố quan trọng thực chất làm tăng giá trị toàn diện người mặt đức, trí, thể, mỹ lực nghề nghiệp ”.[28] Giáo dục THPT tảng quan trọng việc hình thành nguồn nhân lực tiềm có khả thực mục tiêu CNH-HĐH đất nước đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH với tiến khoa học công nghệ theo xu hướng chung Vì thế, việc phát triển đội ngũ GV THPT yêu cầu cần thiết Để phát triển đội ngũ đảm bảo yêu cầu số lượng, cấu nâng cao chất lượng cần phải giải vấn đề sau: - Quy hoạch đội ngũ GV đáp ứng nhu cầu phát triển - Tuyển dụng – đào tạo – bồi dưỡng GV phù hợp, chất lượng - Xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động GV Để tiến hành công việc đảm bảo chất lượng hiệu quả, trước hết sở trường học đến Sở GD&ĐT phải tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ GV đơn vị Đây quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đảm bảo tính khoa học thực tiễn Về quy hoạch đội ngũ, yêu cầu đủ số lượng phải xuất phát từ nhiệm vụ trị, nhu cầu thực tế phát triển quy mô trường lớp trường học địa phương đồng thời phù hợp với định mức GV/lớp theo quy định Bộ GD&ĐT Cần tránh khuynh hướng cho nhiều người làm tốt công việc trọng yêu cầu tinh giản máy tổ chức mà tuyển chọn, tiếp nhận GV không đủ số lượng cần thiết cho việc bố trí, phân công, điều động, gây khó khăn công việc Yêu cầu đồng cấu bao gồm đồng trình độ, tay nghề, đội tuổi, giới tính thành phần dân tộc (đối với địa phương có nhiều HS người dân tộc) Đồng trình độ, tay nghề đòi hỏi trình độ GV tương đối đồng đồng thời phải có GV cốt cán mặt Đó GV giỏi, GV trội chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức… tập thể tín nhiệm cao, cần phân bổ có trọng điểm khối lớp, môn, hoạt động… Đồng độ tuổi đòi hỏi tập thể GV trường Yêu cầu đồng cấu đặt nhiệm vụ cho trường phải xây dựng tập thể ổn định tương đối, có GV công tác lâu năm cần có tỷ lệ đổi thích hợp Điều đòi hỏi người CBQL giáo dục phải thấy trước biến động nhân xảy ra, để có kế hoạch bổ sung kịp thời Mặt khác, phải xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ theo quy định chức danh xây dựng đội ngũ GV cốt cán cho phận, khối lớp, môn Có vậy, việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh cà mau , Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh cà mau , Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh cà mau

Từ khóa liên quan