Co cau chap hanh khi nen, thuy luc, co khi, ...( he thong tu dong hoa QTSX)

20 604 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2016, 10:28

CƠ CẤU CHẤP HÀNH • Cơ cấu chấp hành khí •Cơ cấu thủy lực, khí nén •Cơ cấu kết hợp điện, điện tử •Các thiết bị đo cảm biến Lịch sử Lịch sử hệ thống chấp hành tính từ khoảng thời gian (1938) Nó lần tạo Xhiter Anckeleman người sử dụng kiến thức động hệ thống phanh để xây dựng giải pháp đảm bảo phanh xe phải phát lực lượng tối đa, với hao mòn Cơ cấu chấp hành • Cơ cấu chấp hành loại động dùng để di chuyển điều khiển cấu hay hệ thống • Nó vận hành nguồn lượng, điển hình dòng điện, áp lực thủy lực, áp lực khí nén, chuyển lượng thành chuyển động • Một cấu chấp hành cấu mà hệ thống điều khiển tác động theo môi trường Hệ thống điều khiển đơn giản (một cấu khí cố định hệ thống điện tử cố định), dựa phần mềm (ví dụ: trình điều khiển máy in, hệ thống điều khiển robot), người, đầu vào khác PHẦN – CƠ CẤU CHẤP HÀNH THỦY LỰC Hệ thống thủy lực Nguyên lý • Thiết bị truyền động thủy lực bao gồm xi lanh hay động chất lỏng sử dụng lượng thủy lực để đơn giản hóa hoạt động khí Chuyển động khí tạo chuyển động thẳng, xoay dao động Bởi chất lỏng gần nén lạ được, thiết bị truyền động thủy lực tạo lực lớn • Nhược điểm phương pháp giới hạn trình tăng tốc Cấu tạo • Xi lanh thủy lực bao gồm ống hình trụ rỗng kèm piston trượt dọc theo • Tác động chiều (single acting) áp lực chất lỏng theo bên piston Piston di chuyển theo hướng, lò xo thường sử dụng để tạo cho piston di chuyển ngược lại • Thuật ngữ tác động hai chiều (double acting) sử dụng áp lực tác động bên piston; có chênh lệch áp lực hai bên piston, piston dịch chuyển phía hay phía (phía có áp lực nhỏ hơn).[2] PHẦN 2– CƠ CẤU CHẤP HÀNH KHÍ NÉN Hệ thống khí nén Nguyên lý • Thiết bị truyền động khí nén chuyển đổi lượng hình thành chân không khí nén áp suất cao thành chuyển động thẳng chuyển động quay Năng lượng khí nén lượng lý tưởng cho điều khiển động chính, đáp ứng khởi động dừng lại cách nhanh chóng nguồn lượng không cần phải dự trữ để hệ thống làm việc • Các chấp hành khí nén cho phép lực đáng kể tạo từ thay đổi áp suất tương đối nhỏ Các lực thường sử dụng với van để di chuyển vách ngăn để tác động đến dòng chảy chất lỏng thông qua van PHẦN – CƠ CẤU CHẤP HÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Nguyên lý • Một thiết bị truyền động điện bao gồm động điện chuyển đổi lượng điện thành mô-men xoắn học Điện sử dụng cho thiết bị chấp hành van nhiều cấp Đó chấp hành dễ kiếm không cần phải dùng dầu PHẦN – CƠ CẤU CHẤP HÀNH THIẾT BỊ CẢM BIẾN Nguyên lý Bộ điều khiển trình Bộ cảm biến từ tính PHẦN – CƠ CẤU CHẤP HÀNH CƠ KHÍ * Hình ảnh mang tính chất minh hoa Nguyên lý • Một thiết bị truyền động khí thực chuyển động cách chuyển đổi loại chuyển động, chẳng hạn chuyển động quay, thành dạng khác, chẳng hạn chuyển động thẳng Một ví dụ bánh Hoạt động thiết bị truyền động khí dựa kết hợp thành phần cấu trúc, chẳng hạn bánh đường ray, ròng rọc xích [...]... BIẾN Nguyên lý cơ bản Bộ điều khi n quá trình Bộ cảm biến từ tính PHẦN 5 – CƠ CẤU CHẤP HÀNH CƠ KHÍ * Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoa Nguyên lý cơ bản • Một thiết bị truyền động cơ khí thực hiện chuyển động bằng cách chuyển đổi một loại chuyển động, chẳng hạn như chuyển động quay, thành một dạng khác, chẳng hạn như chuyển động thẳng Một ví dụ là một bánh răng và thanh răng Hoạt động của thiết bị... hình thành bởi chân không hoặc khí nén ở áp suất cao thành hoặc là chuyển động thẳng hoặc là chuyển động quay Năng lượng khí nén là năng lượng lý tưởng cho điều khi n động cơ chính, bởi vì nó có thể đáp ứng khởi động và dừng lại một cách nhanh chóng vì nguồn năng lượng không cần phải dự trữ để hệ thống làm việc • Các bộ chấp hành khí nén cho phép một lực đáng kể được tạo ra từ những thay đổi áp suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Co cau chap hanh khi nen, thuy luc, co khi, ...( he thong tu dong hoa QTSX), Co cau chap hanh khi nen, thuy luc, co khi, ...( he thong tu dong hoa QTSX), Co cau chap hanh khi nen, thuy luc, co khi, ...( he thong tu dong hoa QTSX)

Từ khóa liên quan