Dạy học truyện ngắn lão hạc trong chương trình ngữ văn lớp 8 theo đặc trưng thể loại

16 546 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ MẾN DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “LÃO HẠC” TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Hà Nội - 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ MẾN DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “LÃO HẠC” TRONG CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DA ̣Y HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ VĂN ĐỨC Hà Nội - 2015 ii MỞ ĐẦU Lí chọn để tài 1.1 “văn học nhân học”, M.Gorki, đại văn hào Nga nhận định Thật vậy, ai phải học để tiếp thu tri thức, để làm người Văn học lại chìa khóa vạn mở rộng lòng nhân ái, phát triển nhân cách tốt đẹp Một tác phẩm đời không phản ánh sống phong phú, muôn vẻ quanh ta mà thể thái độ, tình cảm nhà văn với vạn vật Nhờ thế, văn học không dừng lại giá trị văn chương mà nguyên liệu xây đắp tình yêu thương người với người Như vậy, thấy văn học có vai trò vô quan trọng đời sống người Nhưng thực tiễn sư phạm cho thấy rằng, việc dạy học văn nhà trường phổ thông bộc lộ nhiều hạn chế Nguyên nhân phần GV đứng lớp chưa nhận thức đắn ngành nghề nghệ thuật này, chưa ý thức hết tầm quan trọng kiến thức loại thể tác phẩm, từ dẫn đến tình trạng phiến diện, suy diễn, chí gò ép nội dung tư tưởng tác phẩm 1.2 Nam Cao có vị trí quan trọng văn học Việt Nam đại Ông tài lớn, nhà văn xuất sắc góp phần cách tân đại hóa văn xuôi quốc ngữ Cả đời Nam Cao trình phấn đấu không mệt mỏi cho nhân cách cao đẹp – nhân cách đời nhân cách sáng tạo nghệ thuật Sự nghiệp sáng tác Nam Cao không dài, gói gọn 15 năm (1936- 1951), gia tài văn chương Nam Cao để lại cho đời không đồ sộ tác phẩm ông trường tồn với thời gian, lớp lớp hệ bạn đọc đón nhận nồng nhiệt Các tác phẩm Nam Cao thể chủ nghĩa nhân văn cao cả, phong cách nghệ thuật đa dạng phong phú Nếu Chí Phèo, Sống mòn đại diện xuất sắc cho phong cách nghệ thuật Nam Cao theo kiểu điển hình hóa đầy kịch tính Lão Hạc, Đời thừa thân khác cho tài phong cách theo lối kết cấu với kiểu diễn biến tâm lý giọng điệu trữ tình khác biệt không dừng lại giá trị có sẵn mà cố gắng “tìm tòi”, “sáng tạo”, khơi sâu vào “địa tầng” văn chương Nam Cao Tiêu biểu phải kể đến công trình nghiên cứu, viết nhà nghiên cứu Hà Minh Đức, Phong Lê, Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Trần Đăng Suyền… Trong Nam Cao - nhà văn thực xuất sắc in năm 1961, Hà Minh Đức nét độc đáo tác phẩm Nam Cao cho rằng: “Nam Cao thiên phân tích biểu nội tâm nhân vật Do hầu hết tác phẩm Nam Cao thường kết cấu theo lối tâm lý”.[9, tr.184] Phong Lê viết Đặc trưng bút pháp thực Nam Cao có nhận định sâu sắc, bút pháp thực Nam Cao qua sáng tác Một bút pháp chủ trương lách vào tận đáy sâu thật Lách vào ý nghĩ, suy tính: “Đọc Nam Cao ta có dịp phanh phui so lặp lại đến tận đáy sâu thật, qua chiêm nghiệm đa dạng, đa đời Bên sống chết Bên chết mòn Bên chết đói có chết no Bên khùng điên có nhẫn nhục Bên người lương thiện kẻ lọc lõi Bên người bình thường có loại dị dạng Bên thuận có nghịch Bên bi hài Bên tĩnh lặng ồn náo…”.[40, tr.437] Nguyễn Đăng Mạnh Nhà văn - tư tưởng phong cách vẻ đẹp tư tưởng nhân đạo tác phẩm Nam Cao: “Nam Cao người hay băn khoăn vấn đề nhân phẩm, thái độ khinh trọng người Anh thường dễ bất bình trước tình trạng người bị lăng nhục bị đầy đọa vào cảnh nghèo đói đường Nhiều tác phẩm xuất sắc anh trực diện đặt vấn đề anh đứng minh oan, chiêu tuyết cho người bị miệt thị cách bất công” [22, tr.221] Trong Nhớ Nam Cao học ông, Nguyễn Đăng Mạnh có nhận định sắc sảo: “Nam Cao người hay băn khoăn vấn đề nhân phẩm, thái độ khinh, trọng người Ông thường dễ bất bình tình trạng người bị lăng nhục bị đày đọa vào cảnh nghèo đói đường” [40, tr.95] Bích Thu với Sức sống nghiệp văn chương in Nam Cao tác gia tác phẩm nhận xét: “Ngôn ngữ sáng tác Nam Cao ngôn ngữ đa âm, phức điệu đại, dù viết vào thời đại ông đọc thấy Ngôn ngữ tác phẩm Nam Cao hòa âm phối hợp nhiều loại ngôn ngữ khác sống tự cất lên Ở loại hình tự nhân vật người kể chuyện nhân vật tác phẩm tương ứng với hai loại ngôn ngữ: ngôn ngữ người kể chuyện ngôn ngữ nhân vật” [40, tr.32] Nguyễn Văn Hạnh với viết Nam Cao khát vọng sống lương thiện xứng đáng nhận xét: “Với quan điểm nhân đạo sâu sắc mình, nói văn học nước ta nửa đầu kỷ XX, nhà văn khác, Nam Cao đặt trực diện vấn đề kiếp người, vấn đề thân phận người, vấn đề người bị tha hoá, không sống tính mình, theo nhu cầu tự nhiên lành mạnh mình” [40, tr 129] Trần Đăng Suyền viết Nam Cao - Nhà văn thực xuất sắc, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn nhận xét: “Đối với Nam Cao, quan trọng nhiệm vụ phản ánh chân thật sống chân thật tư tưởng, nội tâm nhân vật Xét cùng, quan trọng tác phẩm thân kiện, biến cố tự thân mà người trước kiện, biến cố” [40, tr.156- 157] Bên cạnh nghiên cứu, tìm hiểu tác gia Nam Cao giá trị tác phẩm ông; giới nghiên cứu, phê bình mở rộng tầm nhìn, phạm vi nghiên cứu để khẳng định cách khách quan, đắn tài Nam Cao qua việc so sánh, đối chiếu nét tương đồng Nam Cao với nhà văn tên tuổi giới Tác giả Trần Ngọc Dung viết Gặp gỡ M Gorki Nam Cao nhấn mạnh: “Đây gặp gỡ ngẫu nhiên hai tư tưởng nghệ thuật lớn Chúng ta có để kết luận vậy: M Gorki Nam Cao hai nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, ý đến người khổ, bất hạnh, bị xã hội áp bóc lột, đày đoạ đến mức từ nhân tính đến nhân hình dường bị thui chột méo mó đi; phát loại người "dưới đáy" cuả xã hội cũ, nỗi khổ vật chất, mà có nỗi đau đớn tinh thần bị xã hội khinh bỉ, lăng nhục” [40, tr.173] Tác giả Đào Tuấn Ảnh viết Tsêkhôp Nam Cao - sáng tác thực kiểu nhận xét: “Điều đập vào mắt độc giả đọc tác phẩm Tsêkhôp Nam Cao hai viết điều vặt vãnh đời sống hàng ngày Hầu trọng đại xảy ra”; “dưới thần bút hai nhà văn, "bi kịch đời thường" nâng thành bi kịch vĩnh cửu họ bắt điều vặt vãnh phải nói lên tiếng nói ý nghĩa sống người Chính điều làm không ngần ngại xếp hai nhà văn đứng ngang hàng với nhà văn – nhân đạo thời đại” [40, tr.166-169 ] Vấn đề cốt truyện cách kể chuyện nhà văn nhiều nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm ý Nhìn chung tất ý kiến nhận định đánh giá thống với quan điểm: Truyện ngắn Nam Cao truyện viết kiện, nhân vật chủ yếu truyện xoay quanh sống đời thường, kết cấu truyện thường kết cấu tâm lý bỏ ngỏ, kết cấu vòng tròn Trần Đăng Suyền Nhà văn thực đời sống cá tính sáng tạo đưa ý kiến chân thật tư tưởng, nội tâm nhân vật văn Nam Cao: “Đối với Nam Cao, quan trọng nhiệm vụ phản ánh chân thật sống chân thật tư tưởng, nội tâm nhân vật Xét cùng, quan trọng tác phẩm thân kiện, biến cố tự thân mà người trước kiện biến cố” [34, tr 298] Như vậy, qua việc trình bày tình hình nghiên cứu tác gia Nam Cao giá trị qua sáng tác ông, đến kết luận rằng: Đã có nhiều công trình nghiên cứu, tìm hiểu tác gia Nam Cao tác phẩm ông nhiều góc độ, bình diện khác mà thật sâu sắc như: nội dung tác phẩm, ngôn ngữ, giọng điệu, kết cấu, thi pháp phong cách… Song nghiên cứu, chuyên luận nghiên cứu sâu nét riêng thi pháp truyện ngắn Nam Cao chưa có nhiều, đặc biệt mảng truyện ngắn giàu chất thực Những năm gần đây, có nhiều luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ tác phẩm Nam Cao song chưa có công trình trực tiếp bàn hướng dạy truyện ngắn Lão Hạc Chính vậy, việc đưa hướng dạy học truyện ngắn thực văn học Việt Nam 1930-1945 nói chung truyện ngắn thực Nam Cao nói riêng cần quan tâm nghiên cứu để tìm hướng dạy học phù hợp đạt hiệu Luận văn nghiên cứu đề tài: Dạy học truyện ngắn Lão Hạc chương trình Ngữ văn lớp theo đặc trưng thể loại sở gợi mở người trước 2.2 Tình hình nghiên cứu dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại Những năm gần yêu cầu đổi phương pháp dạy học, GV Ngữ văn cấp bồi dưỡng nhiều tri thức thể loại văn học dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại Bên cạnh có nhiều công trình nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn phân tích tác phẩm văn chương theo loại thể Trên sở thành tựu loại thể văn học thi pháp học, nhiều nhà nghiên cứu, nhà sư phạm tâm huyết đề xuất cách thức, đường dạy học sinh cảm thụ, tiếp nhận tác phẩm văn chương nói chung; tác phẩm văn xuôi nói riêng theo đặc trưng thể loại Các tác giả chuyên luận nói vấn đề giảng dạy phân tích tác phẩm văn chương không bỏ qua đặc thù thẩm mĩ thể loại tác phẩm cần phân tích Tiêu biểu công trình tác giả: - Trần Thanh Đạm: Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể (Nhà xuất Giáo dục, 1971) - Phan Trọng Luận Văn học nhà trường nhận diện, tiếp cận đổi (Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2007), Cảm thụ văn học - giảng dạy văn học (1983), Phương pháp dạy học văn (NXB Đại học Sư phạm, 2008) - Nhóm tác giả trường ĐHSP Hà Nội I: Nhà văn tác phẩm trường phổ thông, Nhà xuất Đa ̣i ho ̣c Sư pha ̣m, 2001 - Nguyễn Viết Chữ: Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể (Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2006) - Hoàng Ngọc Hiến: Năm giảng thể loại (Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội, 1992)… Trong Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại, tác giả Lã Nhâm Thìn khẳng định việc phân tích tác phẩm văn học từ góc nhìn thể loại hướng khoa học nhất, hiệu nhất, vừa có ý nghĩa khoa học bản, vừa thiết thực khoa học sư phạm, công đôi việc, mũi tên đạt hai đích, cần thiết với nhà nghiên cứu đồng thời cần thiết với người giảng dạy Ngoài ra, Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể, tác giả Trần Thanh Đạm giải đáp phần thắc mắc, băn khoăn giáo viên vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể Vì công trình nghiên cứu này, mặt tác giả giới thiệu kiến thức loại thể văn học chủ yếu có liên quan đến chương trình văn học nhà trường Mặt khác, tác giả đưa phương pháp vận dụng đặc trưng thể loại truyện ngắn vào việc giảng dạy tác phẩm Lão Hạc Nam Cao 2.3 Tình hình nghiên cứu chuyên ngành phương pháp dạy học văn tác phẩm Nam Cao truyện ngắn Lão Hạc trường phổ thông Nam Cao xuất chương trình phổ thông với tư cách tác gia lớn, gương mặt bật văn xuôi đại, bút tiêu biểu nhất, xuất sắc văn học thực phê phán (1930- 1945) Thời gian sáng tác không dài, khối lượng tác phẩm để lại không đồ sộ chúng thực trở thành “mẫu số vĩnh hằng” văn học dân tộc Các tác phẩm ông mối quan tâm trăn trở nhiều giáo viên dạy văn học sinh, đặc biệt nhà nghiên cứu chuyên ngành phương pháp Về tài liệu hướng dẫn giảng dạy học tập: Bên cạnh sách giáo khoa, sách giáo viên sách thiết kế giảng có số sách tham khảo hướng dẫn số nhà phương pháp như: Cuốn Nam Cao - đời văn Lê Tiến Dũng (Hội nghiên cứu giảng dạy văn học Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2001); Phân tích tác phẩm Nam Cao nhà trường Nguyễn Văn Tùng (Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 2003); Nhà văn tác phẩm nhà trường – Nam Cao Văn Giá tuyển chọn biên soạn (Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1999); Phương pháp giảng dạy tác phẩm văn chương theo loại thể Nguyễn Viết Chữ (Nhà xuất Đại học Sư phạm, 2006); … Có thể nói tài liệu bổ ích thiết thực cho công việc giảng dạy học tập tác phẩm Nam Cao nhà trường phổ thông Nghiên cứu, khám phá tác phẩm Nam Cao, Nguyễn Thị Thanh Hương có Những tác động thẩm mĩ tiềm tàng tác phẩm Nam Cao Bên cạnh có số luận văn, khoá luận nghiên cứu phương pháp dạy học tác phẩm Nam Cao nhà trường phổ thông như: Đỗ Bích Liên với đề tài Đặc sắc nghệ thuật tác phẩm Chí Phèo biện pháp giáo dục thẩm mỹ cho học sinh lớp 11; Nguyễn Văn Thắng với đề tài Một số biện pháp hướng dẫn học sinh tiếp nhận ngôn ngữ người kể chuyện truyện ngắn Nam Cao trường THPT; Trần Thị Thu Hà với đề tài khoá luận Vận dụng tri thức đọc hiểu để hướng dẫn học sinh đọc tác phẩm Chí Phèo Nam Cao nhà trường THPT; Phạm Thị Thu với đề tài “Dạy học tác phẩm Chí Phèo, Đời Thừa Nam Cao theo đặc trưng thể loại” 2.4 Tình hình nghiên cứu truyện ngắn Lão Hạc Trong chục năm qua, khoảng mười năm trở lại có nhiều nhà nghiên cứu mở hướng tiếp cận tác phẩm Nam Cao nhiều góc độ, khía cạnh Để tìm phương pháp, biện pháp dạy học tác phẩm Nam Cao, có tác phẩm Lão Hạc trường phổ thông cho đạt hiệu tốt Nhằm nâng cao chất lượng dạy học văn trường phổ thông giai đoạn Cụ thể có công trình nghiên cứu: - Nghiên cứu, tiếp thu tới cách dạy thích hợp truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao chương trình bậc THCS - Châu Thị Kim Ngân - Thiết kế giảng Ngữ văn (Tập 1) - Nguyễn Văn Đường (chủ biên) - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Ngữ Văn lớp - Nguyễn Đức Khuông (Chủ biên) - Đọc hiểu văn Ngữ văn - Nguyễn Trọng Hoàn (Chủ biên) - Sách giáo viên Ngữ văn 8, tập Nguyễn Khắc Phi (Tổng chủ biên) Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thực đề tài: Dạy học truyện ngắn Lão Hạc chương trình ngữ văn lớp theo đặc trưng thể loại, luận văn hướng tới mục đích tìm phương pháp biện pháp tối ưu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu việc dạy học tác phẩm Lão Hạc Đồng thời mong muốn góp phần nâng cao hiệu dạy học tác phẩm văn chương trường phổ thông Từ giúp học sinh nắm vững phương pháp học tập môn Ngữ văn - môn học có tính logic cao; giáo dục học sinh tính kiên trì, chịu khó, rèn luyện kỹ ghi nhớ, suy luận logic 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tìm hướng dạy học truyện ngắn Lão Hạc theo đặc trưng thể loại, nhằm nâng cao chất lượng hiệu việc dạy học truyện ngắn chương trình THCS Đề tài giải nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu tác phẩm văn học, đặc trưng loại hình tác phẩm tự sự, đặc trưng thể loại truyện ngắn - Tìm hiểu thực trạng dạy học tác phẩm Lão Hạc Nam Cao số trường THCS địa bàn huyện Gia Bình- Bắc Ninh - Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để từ xác định hướng dạy học hợp lý hiệu cho việc dạy học tác phẩm Lão Hạc Nam Cao trường THCS - Khảo sát thực nghiệm, đánh giá kết nghiên cứu để có nhìn tổng thể dạy học tác phẩm Lão Hạc Nam Cao Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng lựa chọn nghiên cứu phương pháp dạy học truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao theo đặc trưng thể loại 4.2 Phạm vi nghiên cứu Căn mục đích khoa học đối tượng nghiên cứu đề tài, luận văn sâu tập trung nghiên cứu phạm vi cụ thể tác phẩm Lão Hạc Nam Cao chương trình Ngữ văn lớp trường THCS Đối tượng áp dụng thực nghiệm nghiên cứu học sinh lớp trường: trường THCS Thị trấn Gia Bình trường THCS Quỳnh Phú - huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, xây dựng đề tài vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: - Phương pháp loại hình - Phương pháp phân tích, khảo sát thực tế, thống kê, thực nghiệm - Phương pháp nghiên cứu theo quan điểm liên ngành - Phương pháp tổng hợp, quy nạp, khái quát Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài Chƣơng 2: Định hướng dạy học truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao theo đặc trưng thể loại Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê A (Chủ biên) (2007), Dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp Nhà xuất Đại học Sư phạm Lê Huy Bắc (2005), Hỏi - Đáp kiến thức Ngữ Văn Nhà xuất Giáo dục Lê Huy Bắc (2008), Những vấn đề thể loại lịch sử văn học Nhà xuất Giáo dục Trần Hòa Bình (và số tác giả) (2003), Bình văn Nhà xuất Giáo dục Trần Đình Chung (2007), Hệ thống câu hỏi Đọ- Hiểu văn Ngữ văn 8.Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Viết Chữ (2006), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể Nhà xuất Đại học sư phạm, Hà Nội Nguyễn Viết Chữ (2009), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Phan Cự Đệ (và số tác giả) (2005), Văn học Việt Nam1900 - 1945 Nhà xuất Giáo dục Hà Minh Đức (1961), Nam cao - nhà văn thực xuất sắc Nhà xuất Văn hóa 10 Hà Minh Đức (2002), Tuyển tập Nam Cao, tập 1,2 Nhà xuất Giáo dục 11 Nguyễn Văn Đƣờng (chủ biên) (2007), Thiết kế giảng Ngữ văn 8, tập Nhà xuất Hà Nội 12 Lê Bá Hán (và số tác giả) (2000), Từ điển thuật ngữ văn học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 13.Tạ Đức Hiền (và số tác giả) (2005), Tuyển chọn văn hay thi học sinh giỏi trung học sở Nhà xuất Hà Nội 11 14 Nguyễn Thị Mai Hoa - Đinh Chí Sáng (2005), Một số kiến thức - kĩ tập nâng cao Ngữ văn Nhà xuất Giáo dục 15 Nguyễn Trọng Hoàn (2005), Đọc- hiểu văn Ngữ văn Nhà xuất Giáo dục 16 Nguyễn Thi Thanh Hƣơng (1998), Phương pháp tiế p nhận tác phẩm văn ̣ chương Nhà xuất Giáo dục 17 Nguyễn Đức Khuông (2012), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Ngữ văn Nhà xuất Đại học Sư phạm 18 Nguyễn Văn Long (2009), Phân tích tác phẩm văn học đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại Nhà xuất Giáo dục 19 Phan Tro ̣ng Luâ ̣n (2009), Phương pháp dạy học Văn Nhà xuất Quốc Gia Hà Nội 20 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2008), Phương pháp dạy học Văn , tập 1, Nhà xuất Đại học Sư phạm 21 Phƣơng Lựu (Chủ biên) (2004), Lí luận văn học Nhà xuất Giáo dục 22 Nguyễn Đăng Mạnh (1979), Nhà văn tư tưởng phong cách Nhà xuất Tác phẩm mới, Hà Nội 23 Nguyễn Đăng Mạnh (1996), Những giảng tác gia Văn học Nhà xuất Quốc Gia Hà Nội 24 Vũ Nho (chủ biên) (2010), Kiểm tra đánh giá thường xuyên định kì môn Ngữ văn lớp 8, tập Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 25 Nguyễn Khắc Phi (tổng chủ biên) (2011), Sách giáo viên Ngữ văn 8, tập Nhà xuất Giáo dục 26 Nguyễn Khắc Phi (chủ biên ) (2011), Ngữ Văn 8, tập Nhà xuất Giáo dục 27 Đoàn Đức Phƣơng(1997), Giảng văn Văn học Việt Nam Nhà xuất Giáo dục 12 28 Đoàn Đức Phƣơng(2008), Phương pháp luận nghiên cứu Văn học Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 29 Nguyễn Huy Quát (2001), Một số vấ n đề phương pháp dạy học Văn nhà trường, Nhà xuất Giáo dục 30 Nguyễn Huy Quát (2008), Nghiên cứu văn học đổi phương pháp dạy – học Văn, Nhà xuất Đại học Thái Nguyên 31 Vũ Dƣơng Quỹ (2004), Bình giảng văn 8, Nhà xuất Giáo dục 32 Lê Xuân Soan - Lê Phƣơng Liên (2005), Thiết kế dạy Ngữ văn 8, tập Nhà xuất Đa ̣i ho ̣c Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 33 Trần Đăng Suyền(2008), Nam Cao truyện ngắn chọn lọc Nhà xuất Giáo dục 34 Trần Đăng Suyền (2003), Nhà văn thực đời sống cá tính sáng tạo Nhà xuất Văn Học 35 Trần Đăng Suyền (2004), Chủ nghĩa thực Nam Cao Nhà xuất Giáo dục 36 Trần Đình Sử (1998), Dẫn luận thi pháp học Nhà xuất Giáo dục 37 Trần Đình Sử (1998), Giáo trình lí luận văn học (tập 2) Nhà xuất Giáo dục 38 Trần Thị Thành ( Chủ biên) (2013), Bồi dưỡng tập làm văn lớp qua văn hay Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 39 Đỗ Ngọc Thống( Chủ biên) (2006), Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn Nhà xuất Giáo dục 40 Bích Thu (2005), Nam Cao tác gia tác phẩm Nhà xuất Giáo dục 41 Phạm Thị Thu (2012), Dạy học tác phẩm Chí Phèo, Đời thừa Nam Cao theo đặc trưng thể loại Luận văn thạc sĩ sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 13 42 Nguyễn Văn Tùng (2003), Phân tích tác phẩm Nam Cao nhà trường Nhà xuất Giáo dục 43 Nguyễn Trí (và số tác giả) (2001), Một số vấn đề đổ phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt Nhà xuất Giáo dục 44 Cao Bích Xuân (2006), Các dạng tập làm văn cảm thụ thơ văn lớp Nhà xuất Giáo dục 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học truyện ngắn lão hạc trong chương trình ngữ văn lớp 8 theo đặc trưng thể loại , Dạy học truyện ngắn lão hạc trong chương trình ngữ văn lớp 8 theo đặc trưng thể loại , Dạy học truyện ngắn lão hạc trong chương trình ngữ văn lớp 8 theo đặc trưng thể loại

Từ khóa liên quan