Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b

15 614 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2016, 09:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thị Thanh Huyền NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA GP73 TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƢ GAN TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thị Thanh Huyền NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA GP73 TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƢ GAN TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm Mã số : 60420114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Lê Hữu Song PGS TS Hoàng Thị Mỹ Nhung Hà Nội - 2015 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tình hình dịch tễ học bệnh ung thƣ gan 1.1.1 Dịch tễ học giới 1.1.2 Dịch tễ học Việt Nam 1.2 Nguyên nhân yếu tố nguy gây ung thƣ gan 1.3 Mối liên quan nhiễm HBV với ung thƣ gan.Error! Bookmark not defined 1.4 Chẩn đoán ung thƣ biểu mô tế bào gan.Error! Bookmark not defined 1.4.1 Khám lâm sàng Error! Bookmark not defined 1.4.2 Xét nghiệm cận lâm sàng Error! Bookmark not defined 1.4.3 Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh Error! Bookmark not defined 1.4.4 Chọc hút tế bào sinh thiết khối u Error! Bookmark not defined 1.5 Tổng quan GP73 Error! Bookmark not defined 1.5.1 Đặc điểm sinh học GP73 Error! Bookmark not defined 1.5.2 Mức độ biểu protein GP73 Error! Bookmark not defined 1.5.3 Điều hòa biểu gen GP73 Error! Bookmark not defined 1.5.4 Ý nghĩa GP73 chẩn đoán HCC Error! Bookmark not defined 1.6 Tình hình nghiên cứu dấu ấn phân tử HCC Error! Bookmark not defined 1.7 Các phƣơng pháp đánh giá mức độ biểu gen Error! Bookmark not defined CHƢƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ Error! Bookmark not defined 2.2 Vật liệu thiết bị nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Các hoá chất, sinh phẩm Error! Bookmark not defined 2.2.2 Các máy thiết bị sử dụng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Thu thập mẫu bệnh phẩm Error! Bookmark not defined 2.3.2 Sơ đồ nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3.3 Xác định mức độ biểu gen mARN GP73 Error! Bookmark not defined 2.3.4 Định lượng protein GP73 kỹ thuật ELISA Error! Bookmark not defined 2.3.5 Các phương pháp định lượng AFP, sinh hoá, hoá nghiệm Error! Bookmark not defined 2.3.6 Xét nghiệm định lượng HBV-ADN Error! Bookmark not defined 2.3.7 Phân tích xử lý số liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 Đặc điểm nhóm nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.1.1 Đặc điểm tuổi giới Error! Bookmark not defined 3.1.2 Đặc điểm số số cận lâm sàng thông thường Error! Bookmark not defined 3.2 So sánh nồng độ HBV–ADN nhóm nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.3 Xác định mức độ biểu GP73 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Xác định mức độ biểu gen mARN GP73 Error! Bookmark not defined 3.3.2 Xác định mức độ biểu gen protein GP73 Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư gan nguyên nhân gây tử vong phổ biến giới, đứng hàng thứ nam giới hàng thứ nữ giới Theo thống kê Tổ chức Y tế giới (WHO), riêng năm 2012 giới có 789.000 trường hợp mắc 746.000 trường hợp tử vong Ung thư gan nguyên nhân đứng hàng thứ sau ung thư phổi tỷ lệ mắc tử vong bệnh ung thư Việt Nam Kết nghiên cứu trước chứng minh nhiễm virus viêm gan B (HBV) nguyên nhân chủ yếu gây ung thư gan Tuy nhiên tất bệnh nhân nhiễm HBV tiến triển thành ung thư gan Nhiễm HBV gây viêm gan cấp tính tự hồi phục, người mang HBV mạn tính không triệu chứng tiến triển thành viêm gan mạn tính, xơ gan, viêm gan ác tính, ung thư gan Việt Nam nước có tỷ lệ nhiễm HBV đứng hàng cao giới với tỷ lệ HBsAg (+) người lớn khoẻ mạnh từ 10 – 20% có nơi lên tới 26% Như vậy, với dân số 90 triệu người, ước tính có 10 triệu người mang HBV mạn tính nước ta nguy phát sinh ung thư gan người lớn Ung thư gan thường chẩn đoán xác định giai đoạn muộn Nguyên nhân chẩn đoán ung thư gan muộn hạn chế phương pháp phát Các phương pháp chẩn đoán sàng lọc ung thư gan chủ yếu dựa vào xét nghiệm định lượng AFP máu, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT scanner), chụp cộng hưởng từ Tuy nhiên, AFP có độ nhạy 60-70%, siêu âm có khả phát khối u gan có kích thước từ 2cm trở lên Điều có nghĩa cần tiếp tục tìm kiếm công cụ hỗ trợ cho phương pháp chẩn đoán có GP73 (Golgi protein 73 hay gọi GOLM1- Golgi Membrane Protein 1) protein xuyên màng golgi type II, có trọng lượng phân tử 73 kDa Chức chưa xác định rõ ràng Các nghiên cứu gần cho thấy, GP73 marker có tiềm hỗ trợ cho chẩn đoán sớm sàng lọc Thậm chí so sánh giá trị GP73 với AFP chẩn đoán ung thư gan, số tác giả cho thấy, có độ đặc hiệu thấp GP73 lại có độ nhạy cao so với AFP Đặc biệt, so sánh đường cong ROC cho thấy GP73 có giá trị tiên lượng HCC tốt AFP Với lý tiến hành nghiên cứu đề tài ”Nghiên cứu giá trị GP73 chẩn đoán ung thƣ tế bào gan bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B” với mục tiêu sau: Xác định mức độ biểu gen GP73 nhóm bệnh nhân bệnh gan HBV: ung thư gan, xơ gan, viêm gan B mãn tính, nhóm người khỏe mạnh So sánh giá trị chẩn đoán ung thư gan nồng độ GP73 AFP huyết tương CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tình hình dịch tễ học bệnh ung thƣ gan 1.1.1 Dịch tễ học giới Ung thư gan bệnh ung thư phổ biến giới, tập trung chủ yếu nước phát triển Ung thư gan bệnh có tỷ lệ mắc tử vong đứng hàng thứ số bệnh lý ác tính Hàng năm có khoảng 782.000 ca bệnh phát hiện, tử vong khoảng 746.000 người [28] Hình 1.1: Biểu đồ phân bố tỷ lệ mắc tần suất tử vong số bệnh ung thƣ điển hình giới (Globocan – 2012) Ung thư gan thường tăng theo tuổi, tỷ lệ xuất ung thư thường gặp sau tuổi 65 Mặc dù ung thư gan thường gặp tuổi 50 Bắc Mỹ Tây Âu, số liệu gần cho thấy tuổi mắc ung thư có xu hướng trẻ khoảng thập kỷ qua [8] Ở nước phương Tây ung thư gan thường xuyên xảy bệnh nhân xơ gan 90%, nước châu Á châu Phi ung thư gan gặp nhiều bệnh nhân xơ gan [8] 1.1.2 Dịch tễ học Việt Nam Theo WHO, ung thư gan loại ung thư thường gặp Việt Nam, đứng hàng thứ số bệnh lý ác tính tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong Hàng năm có khoảng 21.997 ca bệnh phát hiện, tử vong khoảng 20.920 người Theo “Ghi nhận ung thư quần thể” thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, ung thư gan đứng hàng thứ nam giới với tần suất 24,2/100.000 dân đứng hàng thứ nữ giới với tần suất 6,2/100.000 dân Hình 1.2: Biểu đồ phân bố tỷ lệ mắc tần suất tử vong số bệnh ung thƣ điển hình Việt Nam (Globocan – 2012) Tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, năm tiếp nhận khoảng 500 ca ung thư gan Trong năm gần đây, năm, Việt Nam có đến 10.000 ca mắc bệnh mới, trở thành quốc gia có tỉ lệ người mắc bệnh ung thư gan hàng đầu giới Phần lớn bệnh nhân lại phát bệnh giai đoạn muộn nên việc chữa trị không hiệu [51] Do ung thư gan thường đa ổ đa vị trí nên trường hợp ung thư gan khu trú có phẫu thuật, khoảng 30-40% bệnh nhân sống thêm năm, trung bình khoảng năm Một nghiên cứu gần dựa số liệu có sử dụng thuật toán để tính toán tiên lượng cho thấy tỷ lệ nhiễm HBV mạn tính tăng từ 6,4 triệu người năm 1990 lên khoảng 8,4 triệu năm 2005 tiên lượng đến năm 2025 triệu Đó kết chương trình tiêm chủng để phòng nhiễm HBV Trong tỷ lệ xơ gan ung thư gan HBV lại có xu hướng tăng cao: năm 1990 21.900 xơ gan, 9.400 ung thư gan đến năm 2025 số liệu tương ứng 58.650 25.000 Tỷ lệ tử vong HBV tăng từ 12.600 năm 1990 lên tới 40.000 năm 2025 [51] 1.2 Nguyên nhân yếu tố nguy gây ung thƣ gan Hình thành khối ung thư tế bào gan trình gồm nhiều giai đoạn bị tác động nhiều nguyên nhân khác Trong đó, nhiều nghiên cứu số yếu tố khiến người có nguy mắc ung thư gan cao người khác Hình 1.3: Các nguyên nhân gây ung thƣ 10 Viêm gan B: Viêm gan B bệnh nhiễm trùng virus công gan, gây viêm gan cấp tính mãn tính Virus viêm gan B lây truyền qua đường máu dịch thể người mang virus WHO cho biết giới có khoảng 240 triệu người mắc viêm gan B mãn tính (được định nghĩa có kháng nguyên viêm gan B bề mặt dương tính vòng tháng) [59] Trong yếu tố nguy gây ung thư gan nhiễm HBV yếu tố nguy hàng đầu (người mang HBV mạn tính có nguy phát triển ung thư gan cao gấp 100 - 200 lần so với người không nhiễm loại virus này) [19, 34], nguyên nhân gây 50 - 60% ca ung thư gan toàn giới [22] Khi đó, ung thư gan biến chứng muộn viêm gan B mãn tính, thường xảy vào độ tuổi 40-50 đặc biệt bệnh nhân lớn tuổi bị xơ gan phát triển [19] Tuy nhiên, tất bệnh nhân nhiễm HBV tiến triển thành ung thư gan Nhiễm HBV người mang HBV mạn tính không triệu chứng gây viêm gan cấp tính tự hồi phục, viêm gan ác tính tiến triển thành viêm gan mạn tính, xơ gan chí ung thư gan Nguyên nhân dẫn đến khác biệt nhiều nghiên cứu chứng minh có liên quan chặt chẽ đến kiểu gen, đột biến gen HBV, tính chất di truyền học bệnh nhân trình tương tác gen virus ADN tế bào gan Viêm gan C: giống viêm gan B, viêm gan C bệnh truyền nhiễm virus, gây nên viêm gan cấp mãn tính Hiện giới có 130-150 triệu người mắc viêm gan C mãn tính có khoảng 500 nghìn người tử vong bệnh liên quan đến viêm gan C năm [60] Đặc biệt, bệnh nhân dương tính với viêm gan C có nguy mắc ung thư gan cao gấp 17 lần người âm tính [14] Bên cạnh đó, nguy phát triển thành ung thư gan người mắc viêm gan C tăng từ 2-6% qua năm [54] Trong viêm gan B nguyên nhân chủ yếu gây ung thư gan nước châu Á châu Phi viêm gan C lại nguyên nhân gây ung thư gan Mỹ, Anh, Canada Úc [23, 41] Xơ gan: Xơ gan bệnh mãn tính gan, gây hủy hoại tế bào gan thay tổ chức xơ hóa, mô sẹo (scar tissue), khiến tế bào mô gan 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 A H S R a A L (2000), "Tumours of the Liver and Intrahepatic Bile Ducts", World Health Organization Classfication of Tumors, IARC press, pp 158-202 al A H e (2012), "Development of Hepatocellular Carcinoma Associated with Anabolic Androgenic Steroid Abuse in a Young Bodybuilder: A Case Report", Case Reports in Pathology, 2012 al E M e (2003), "Cancer risk in patients with hereditary hemochromatosis and in their first-degree relatives", Gastroenterology, 125(6), pp 1733-1741 al F T e (2014), "Alcohol and liver cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies", Annals of Oncology, 25, pp 1526-1535 Bagnardi V B M., La Vecchia C et al (2001), "A meta-analysis of alcohol drinking and cancer risk", Br J Cancer, 85, pp 1700-1705 Beillard E., Pallisgaard N., van der Velden V H et al (2003), "Evaluation of candidate control genes for diagnosis and residual disease detection in leukemic patients using 'real-time' quantitative reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RQ-PCR) - a Europe against cancer program", Leukemia, 17(12), pp 2474-86 Block TM C M., Lowman M, Steel LF, Romano PR, Fimmel C, et al (2005), "Use of targeted glycoproteomics to identify serum glycoproteins that correlate with liver cancer in woodchucks and humans", Proc Natl Acad Sci USA, 102, pp 779-784 Bosch F X., Ribes J., Diaz M et al (2004), "Primary liver cancer: worldwide incidence and trends", Gastroenterology, 127(5 Suppl 1), pp S5-S16 Chen C J., Yang H I., Su J et al (2006), "Risk of hepatocellular carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B virus DNA level", JAMA, 295(1), pp 65-73 Clark M F., Adams A N (1977), "Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses", J Gen Virol, 34(3), pp 475-83 Claudio Pelucchi S D S G., Sc.D.; Werner Garavello, M.D.; Cristina Bosetti, Sc.D.; and Carlo La Vecchia, M.D (2006), "Cancer risk associated with alcohol and tobacco use: focus on upper aerdisgetive tract and liver", Health risks, 29(3), pp 193-198 Diseases A A f t S o L (2010), "Management of Hepatocellular Carcinoma: An Update", HEPATOLOGY, Vol 000, No 000, pp 1-35 Donati M., Brancato G., Donati A (2010), "Clinical biomarkers in hepatocellular carcinoma (HCC)", Front Biosci (Schol Ed), 2, pp 571-7 Donato F T A., Gelatti U, Parrinello G, Boffetta P, Albertini A, Decarli A, Trevisi P, Ribero ML, Martelli C, Porru S, Nardi G (2002), "Alcohol and hepatocellular carcinoma: the effect of lifetime intake and hepatitis virus infections in men and women.", Am J Epidemiol., 155(4), pp 323-331 Engvall E., Perlmann P (1971), "Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Quantitative assay of immunoglobulin G", Immunochemistry, 8(9), pp 871-4 Fattovich G., Stroffolini T., Zagni I et al (2004), "Hepatocellular carcinoma in cirrhosis: incidence and risk factors", Gastroenterology, 127(5 Suppl 1), pp S35-50 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Fimmel C J., Wright L (2009), "Golgi protein 73 as a biomarker of hepatocellular cancer: development of a quantitative serum assay and expression studies in hepatic and extrahepatic malignancies", Hepatology, 49(5), pp 1421-3 Forner A R M., Bruix J (2009), "Alpha-fetoprotein for hepatocellular carcinoma diagnosis: the desmise of abrilliant star", Gastroenterology, 137 Goh C W a K (2006), "Chronic hepatitis B infection and liver cancer", Biomed Imaging Interv J, 2(3) Gu Y., Chen W., Zhao Y et al (2009), "Quantitative analysis of elevated serum Golgi protein-73 expression in patients with liver diseases", Ann Clin Biochem, 46(Pt 1), pp 38-43 Hashem B El-Serag M D., M.P.H (2011), "Hepatocellular Carcinoma", The New England journal of medicine, 365, pp 1118-1127 Hayashi PH D B A (2005), "The progression of hepatitis B- and C-infections to chronic liver disease and hepatocellular carcinoma: epidemiology and pathogenesis.", Med Clin North Am., 89(2), pp 371-389 HB E.-S (2001), "Epidemiology of hepatocellular carcinoma", Clin Liver Dis, 5, pp 87-107 Hu J S., Wu D W., Liang S et al (2010), "GP73, a resident Golgi glycoprotein, is sensibility and specificity for hepatocellular carcinoma of diagnosis in a hepatitis Bendemic Asian population", Med Oncol, 27(2), pp 339-45 Iain H McKillop L W S (2005), "Alcohol and liver cancer", Alcohol, 35, pp 195203 Iftikhar R., Kladney R D., Havlioglu N et al (2004), "Disease- and cell-specific expression of GP73 in human liver disease", Am J Gastroenterol, 99(6), pp 1087-95 Iloeje U H., Yang H I., Su J et al (2006), "Predicting cirrhosis risk based on the level of circulating hepatitis B viral load", Gastroenterology, 130(3), pp 678-86 J F., I S., M E et al (2013), "GLOBOCAN 2012 cancer incidence and mortality worldwide: IARC cancerbase", International Agency for Research on Cancer, 11 Jordi Bruix M S (2010), "Management of Hepatocellular Carcinoma: An Update", AASLD PRACTICE GUIDELINE, HEPATOLOGY, Vol 000, No 000, 2010 Kang J E., Hwang S H., Lee J H et al (2011), "Effects of RBC removal and TRIzol of peripheral blood samples on RNA stability", Clin Chim Acta, 412(19-20), pp 18835 Kladney R D., Bulla G A., Guo L et al (2000), "GP73, a novel Golgi-localized protein upregulated by viral infection", Gene, 249(1-2), pp 53-65 Kladney R D., Cui X., Bulla G A et al (2002), "Expression of GP73, a resident Golgi membrane protein, in viral and nonviral liver disease", Hepatology, 35(6), pp 1431-40 Kladney R D., Tollefson A E., Wold W S et al (2002), "Upregulation of the Golgi protein GP73 by adenovirus infection requires the E1A CtBP interaction domain", Virology, 301(2), pp 236-46 Ko SC F L., Smith EA, Fenlon N, Koneru AK, Murphy TV (2014), "Estimated Annual Perinatal Hepatitis B Virus Infections in the United States, 2000-2009", J Pediatric Infect Dis Soc 13 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Kumada T., Toyoda H., Kiriyama S et al (2010), "Incidence of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B virus infection who have normal alanine aminotransferase values", J Med Virol, 82(4), pp 539-45 La Vecchia C N E., Cavalieri d’Oro L et al (1998), "Liver cirrhosis and the risk of primary liver cancer", Eur J Cancer Prev, 7, pp 315-320 Larsson SC W A (2007), "Overweight, obesity and risk of liver cancer: a metaanalysis of cohort studies", Br J Cancer, 97(1005-1008) Liu Y C C., Marsh GM, Wu F (2012), "Population attributable risk of aflatoxin-related liver cancer: systematic review and meta-analysis", Eur J Cancer Prev, 48(14), pp 2125-2136 Livak K J., Schmittgen T D (2001), "Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method", Methods, 25(4), pp 402-8 LONDON W T A M., K.A (1996), "Liver cancer", Cancer Epidemiology and Prevention, pp 772-793 Luis Jesuino de Oliveria Andrade A D O., Junior, Rosangela Carvalho Melo,1 Emmanuel Conrado De Souza,1 Carolina Alves Costa Silva, and Raymundo Paraná (2009), "Association Between Hepatitis C and Hepatocellular Carcinoma", J Glob Infect Dis., 1(1), pp 33-37 Maitra A., Thuluvath P J (2004), "GP73 and liver disease: a (Golgi) complex enigma", Am J Gastroenterol, 99(6), pp 1096-8 Malaguarnera G., Giordano M., Paladina I et al (2010), "Serum markers of hepatocellular carcinoma", Dig Dis Sci, 55(10), pp 2744-55 Manno M., Camma C., Schepis F et al (2004), "Natural history of chronic HBV carriers in northern Italy: morbidity and mortality after 30 years", Gastroenterology, 127(3), pp 756-63 Mao Y., Yang H., Xu H et al (2010), "Golgi protein 73 (GOLPH2) is a valuable serum marker for hepatocellular carcinoma", Gut, 59(12), pp 1687-93 Mao Y L., Yang H Y., Xu H F et al (2008), "[Significance of Golgi glycoprotein 73, a new tumor marker in diagnosis of hepatocellular carcinoma: a primary study]", Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 88(14), pp 948-51 Marcello Donati G B., Angelo Donati (2010), "Clinical biomarkers in hepatocellular carcinoma", Frontiers in Bioscience S2, pp 571-577 Marrero J A., Romano P R., Nikolaeva O et al (2005), "GP73, a resident Golgi glycoprotein, is a novel serum marker for hepatocellular carcinoma", J Hepatol, 43(6), pp 1007-12 McMahon B J., Alberts S R., Wainwright R B et al (1990), "Hepatitis B-related sequelae Prospective study in 1400 hepatitis B surface antigen-positive Alaska native carriers", Arch Intern Med, 150(5), pp 1051-4 Mizuguchi T., Katsuramaki T., Nobuoka T et al (2004), "Serum hyaluronate level for predicting subclinical liver dysfunction after hepatectomy", World J Surg, 28(10), pp 971-6 Nguyen V T., Law M G., Dore G J (2008), "An enormous hepatitis B virus-related liver disease burden projected in Vietnam by 2025", Liver Int, 28(4), pp 525-31 Ozkan H., Erdal H., Tutkak H et al (2011), "Diagnostic and prognostic validity of Golgi protein 73 in hepatocellular carcinoma", Digestion, 83(1-2), pp 83-8 14 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Pilia G., Hughes-Benzie R M., MacKenzie A et al (1996), "Mutations in GPC3, a glypican gene, cause the Simpson-Golabi-Behmel overgrowth syndrome", Nat Genet, 12(3), pp 241-7 Sangiovanni A D N E., Fasani P, De Fazio C, Ronchi G, Romeo R, Morabito A, De Franchis R, Colombo M (2004), "Increased survival of cirrhotic patients with a hepatocellular carcinoma detected during surveillance.", Gastroenterology, 126(4), pp 1005-1014 Sherlock S., Fox R A., Niazi S P et al (1970), "Chronic liver disease and primary liver-cell cancer with hepatitis-associated (Australia) antigen in serum", Lancet, 1(7659), pp 1243-7 Shi Y., Chen J., Li L et al (2011), "A study of diagnostic value of golgi protein GP73 and its genetic assay in primary hepatic carcinoma", Technol Cancer Res Treat, 10(3), pp 287-94 Van Weemen B K., Schuurs A H (1971), "Immunoassay using antigen-enzyme conjugates", FEBS Lett, 15(3), pp 232-236 Wang Y W B., Shen F et al (2012), "Body mass index and risk of primary liver cancer: a meta-analysis of prospective studies", Oncologist, 17, pp 1461-1468 WHO (2015), "Hepatitis B" WHO (2015), "Hepatitis C" Willyard C (2007), "Researchers look for 'sweet' method to diagnose cancer", Nat Med, 13(11), pp 1267 Wright L M., Huster D., Lutsenko S et al (2009), "Hepatocyte GP73 expression in Wilson disease", J Hepatol, 51(3), pp 557-64 Wright L M., Yong S., Picken M M et al (2009), "Decreased survival and hepatorenal pathology in mice with C-terminally truncated GP73 (GOLPH2)", Int J Clin Exp Pathol, 2(1), pp 34-47 Wu F S., Zheng S S., Wu L J et al (2006), "[Study on the prognostic value of hepatocyte growth factor and c-met for patients with hepatocellular carcinoma]", Zhonghua Wai Ke Za Zhi, 44(9), pp 603-8 Zhou Y., Yin X., Ying J et al (2012), "Golgi protein 73 versus alpha-fetoprotein as a biomarker for hepatocellular carcinoma: a diagnostic meta-analysis", BMC Cancer, 12, pp 17 Zhu Z W., Friess H., Wang L et al (2001), "Enhanced glypican-3 expression differentiates the majority of hepatocellular carcinomas from benign hepatic disorders", Gut, 48(4), pp 558-64 15 [...]... đột biến gen của < /b> HBV, tính chất di truyền học của < /b> b nh < /b> nhân < /b> cũng như quá trình tương tác giữa b gen của < /b> virus < /b> và ADN của < /b> tế b o gan < /b> Viêm < /b> gan < /b> C: cũng giống như viêm < /b> gan < /b> B, viêm < /b> gan < /b> C là một b nh < /b> truyền nhiễm < /b> b i virus,< /b> có thể gây nên cả viêm < /b> gan < /b> cấp và mãn tính Hiện nay trên < /b> thế giới có 130-150 triệu người mắc viêm < /b> gan < /b> C mãn tính và có khoảng 500 nghìn người tử vong vì các b nh < /b> liên quan đến viêm < /b> gan.< /b> .. gây ung < /b> thư < /b> gan < /b> thì nhiễm < /b> HBV là yếu tố nguy cơ hàng đầu (người mang HBV mạn tính có nguy cơ phát triển ung < /b> thư < /b> gan < /b> cao gấp 100 - 200 lần so với người không nhiễm < /b> loại virus < /b> này) [19, 34], là nguyên nhân < /b> gây ra 50 - 60% các ca ung < /b> thư < /b> gan < /b> trên < /b> toàn thế giới [22] Khi đó, ung < /b> thư < /b> gan < /b> là biến chứng muộn của < /b> viêm < /b> gan < /b> B mãn tính, thư< /b> ng xảy ra vào độ tuổi 40-50 đặc biệt là khi các b nh < /b> nhân < /b> lớn tuổi hoặc b .. .Viêm < /b> gan < /b> B: Viêm < /b> gan < /b> B là b nh < /b> nhiễm < /b> trùng do virus < /b> tấn công gan,< /b> có thể gây viêm < /b> gan < /b> cấp tính và mãn tính Virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B lây truyền qua đường máu hoặc các dịch cơ thể của < /b> người mang virus < /b> WHO cho biết hiện nay trên < /b> thế giới có khoảng 240 triệu người mắc viêm < /b> gan < /b> B mãn tính (được định nghĩa là có kháng nguyên viêm < /b> gan < /b> B bề mặt dương tính trong < /b> vòng ít nhất 6 tháng) [59] Trong < /b> các yếu... mỗi năm [60] Đặc biệt, b nh < /b> nhân < /b> dương tính với viêm < /b> gan < /b> C có nguy cơ mắc ung < /b> thư < /b> gan < /b> cao gấp 17 lần những người âm tính [14] B n cạnh đó, nguy cơ phát triển thành ung < /b> thư < /b> gan < /b> của < /b> những người đã mắc viêm < /b> gan < /b> C tăng từ 2-6% qua mỗi năm [54] Trong < /b> khi viêm < /b> gan < /b> B là nguyên nhân < /b> chủ yếu gây ung < /b> thư < /b> gan < /b> tại các nước châu Á và châu Phi thì viêm < /b> gan < /b> C lại là nguyên nhân < /b> chính gây ung < /b> thư < /b> gan < /b> tại Mỹ, Anh,... tuổi hoặc b xơ gan < /b> phát triển [19] Tuy nhiên, không phải tất cả các b nh < /b> nhân < /b> nhiễm < /b> HBV đều tiến triển thành ung < /b> thư < /b> gan < /b> Nhiễm < /b> HBV có thể chỉ là người mang HBV mạn tính không triệu chứng nhưng cũng có thể gây viêm < /b> gan < /b> cấp tính tự hồi phục, viêm < /b> gan < /b> ác tính hoặc tiến triển thành viêm < /b> gan < /b> mạn tính, xơ gan < /b> và thậm chí ung < /b> thư < /b> gan < /b> Nguyên nhân < /b> dẫn đến sự khác biệt đó được nhiều nghiên < /b> cứu < /b> chứng minh là... ung < /b> thư < /b> gan < /b> tại Mỹ, Anh, Canada và Úc [23, 41] Xơ gan:< /b> Xơ gan < /b> là b nh < /b> mãn tính của < /b> gan,< /b> gây hủy hoại các tế b o gan < /b> và thay thế b ng các tổ chức xơ hóa, các mô sẹo (scar tissue), khiến các tế b o mô gan < /b> 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A H S R a A L (2000), "Tumours of the Liver and Intrahepatic Bile Ducts", World Health Organization Classfication of Tumors, IARC press, pp... Lee J H et al (2011), "Effects of RBC removal and TRIzol of peripheral blood samples on RNA stability", Clin Chim Acta, 412(19-20), pp 18835 Kladney R D., Bulla G A., Guo L et al (2000), "GP73,< /b> a novel Golgi-localized protein upregulated by viral infection", Gene, 249(1-2), pp 53-65 Kladney R D., Cui X., Bulla G A et al (2002), "Expression of GP73,< /b> a resident Golgi membrane protein, in viral and nonviral... 948-51 Marcello Donati G B. , Angelo Donati (2010), "Clinical biomarkers in hepatocellular carcinoma", Frontiers in Bioscience S2, pp 571-577 Marrero J A., Romano P R., Nikolaeva O et al (2005), "GP73,< /b> a resident Golgi glycoprotein, is a novel serum marker for hepatocellular carcinoma", J Hepatol, 43(6), pp 1007-12 McMahon B J., Alberts S R., Wainwright R B et al (1990), "Hepatitis B- related sequelae Prospective... hepatitis B surface antigen-positive Alaska native carriers", Arch Intern Med, 150(5), pp 1051-4 Mizuguchi T., Katsuramaki T., Nobuoka T et al (2004), "Serum hyaluronate level for predicting subclinical liver dysfunction after hepatectomy", World J Surg, 28(10), pp 971-6 Nguyen V T., Law M G., Dore G J (2008), "An enormous hepatitis B virus-< /b> related liver disease burden projected in Vietnam by 2025",... Anabolic Androgenic Steroid Abuse in a Young Bodybuilder: A Case Report", Case Reports in Pathology, 2012 al E M e (2003), "Cancer risk in patients with hereditary hemochromatosis and in their first-degree relatives", Gastroenterology, 125(6), pp 1733-1741 al F T e (2014), "Alcohol and liver cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies", Annals of Oncology, 25, pp 1526-1535 Bagnardi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b , Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b , Nghiên cứu giá trị của GP73 trong chẩn đoán ung thư gan trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan b

Từ khóa liên quan