bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

56 3,213 14
  • Loading ...
1/56 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

Chương VI: Cách mạng khoa họcCông nghệ xu thế toàn cầu hoá Tiết 13 Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX Trong lịch sử phát triển của loài người đến nay đã có mấy cuộc cách mạng khoa học? Trong lịch sử phát triển của nhân loại đến nay đã diễn ra 3 cuộc cách mạng khoa học. Cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII, diễn ra đầu tiên ở nước Anh sau đó lan sang các nước khác. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn ra đầu tiên ở Mĩ vào những năm 40 của thế kỉ XX Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại bùng nổ vào cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI. Tiết 13 Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX I. Cuộc cách mạng khoa họccông nghệ 1. Nguồn gốc đặc điểm 2. Những thành tựu tiêu biểu II.Xu thế toàn cầu hoá ảnh hưởng của nó * Xu thế toàn cầu hóa * Tác động của xu thế toàn cầu hóa Sau khi học xong bài này các em trả các câu hỏi nhận thức sau: 1. Nguồn gốc đặc điểm của cuộc CM khoa họccông nghệ là gì? 2. Những thành tựu nổi bật tác động của nó đến con người? 3. Xu thế toàn cầu hoá được thể hiện như thế nào? Vì sao toàn cầu hoá vừa là thời cơ vừa là thách thức của các nước đang phát triển trong đó có VN? I. Cuéc cách mạng khoa họccông nghệ Nguồn gốc đặc điểm Những thành tựu tiêu biểu  Cách mạng KH - CN là từ những phát minh khoa học tạo nên LLSX mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong đó yếu tố công nghệ là cốt lõi ? Em hiểu ? Em hiểu thế nào là thế nào là cuộc cách cuộc cách mạng mạng khoa học khoa học - công - công nghệ ? nghệ ? ? Nguồn gốc c ? Nguồn gốc c ủa cuộc ủa cuộc cách mạng khoa học cách mạng khoa họccông nghệ là gì ? công nghệ là gì ? 1. Nguån gèc vµ ®Æc ®iÓm a). Nguån gèc 1. Nguồn gốc đặc điểm a) Nguồn gốc: - Do yêu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao (về vật chất tinh thần), cụ thể là yêu cầu của kĩ thuật sản xuất --> động lực, nguồn gốc sâu xa của cuộc cách mạng khoa học CN [...]... thut sn xut) - Cỏc giai on phỏt trin ca cỏch mng KHCN: + T 194 0- na u 70 + T 70 nay: Cuc CM ch yu v cụng ngh to iu kin cho sn xut 2 Nhng thnh tu tiờu biu a Nhng thnh tu tiờu biu - Khoa hc c bn - Cụng c sn xut mi - Nng lng mi -Vt liu mi - Nụng nghip - GTVT v thụng tin liờn lc - Khoa hc v tr Nhóm 1: Tìm hiểu những thành tựu của khoa học cơ bản Nhóm 2: Tìm hiểu những thành tựu về công cụ sản xu t mới,... thành tựu: - năng lượng mi - Nông nghip Nhóm 4: Tìm hiểu những thành tựu : - Giao thông vận tải , thông tin liên lạc - Chinh phục vũ trụ * Khoa học cơ bản: - Đạt được thành tựu to lớn: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học - 3/1997 cừu Đôli ra đời bằng phư ơng pháp nhân bản vô tính - 6/2000 tiến sĩ Cô -lin công bố bản đồ gen người - 4/2003 bản đồ gen người dược hoàn chỉnh Thành tựu của khoa học cơ bản... CMKH- CN Do yêu cầu cuộc sống cua con ngi (VC & TT) , yêu cầu của KT SX-> nguồn gốc sâu xa của cuộc CMKH- CN Do sự bùng nổ về dân số, sự vơi cạn của tài nguyên Do yêu cầu của cuộc chiến tranh thế giới II Những tiền đề của cuộc cách mạng khoa học trước đó b c im: ? Cuc CM khoa hc cụng ngh cú c im ntn co gi khac so vi CM KHKT lõn th nhõt ? b c im: - Mi phỏt minh k thut u bt ngun t nghiờn cu khoa. . .- Do sự bùng nổ về dân số, sự vơi cạn của nguồn tài nguyên thiên nhiên -> phải có công cụ sản xu t mới, nguồn năng lượng mới, vật liệu mới thay thế ? Thp k 40 th k XX th gii a din ra s kin gỡ? - Để phục vụ cho cuộc chiến tranh Thế giới 2, các bên tham chiến đều muốn sản xu t ra các loại vũ khí hiện đại, có tính năng tàn phá sát thương lớn -> phải nghiên cứu KH- KT phục vụ cho... tin liờn lc hin i V tinh nhõn to Vào 4h30 phút sáng ngày 19/4/2008 Vinasát của Việt Nam được phóng lên vũ trụ * Trong lnh vc khoa hc v tr : - 1957 con ngi ó phúng thnh cụng v tinh nhõn to lờn qu o trỏi t - 1961 con ngi bay vo v tr - 1969 con ngi ó thỏm him mt trng KHOA Học vũ trụ Con người đặt chân lên mặt trăng Cỏc ngnh KH - CN Thnh tu ni bt Toỏn, lý, hoỏ, sinh hc 1 Khoa hc c bn bc nhy vt trong LS... CHIU TIA X * Công cụ sản xu t mới: - Máy tính điện tử : máy tính cực lớn máy vi tính - Máy tự động hệ thống máy tự động robot hỳt bi Ottoro ng dng trớ tu nhõn to, cú th vn hnh t ng hon ton v bit t sc pin khi sp ht nng lng Rụ bt bỏn hng * Nguồn năng lượng mới - Phong phú, vô tận: + NL Nguyên tử + NL Mặt trời + NL Gió , thuỷ triều, nhiệt hạch NH MY IN NGUYấN T NHT * Vật liệu mới - Chất dẻo (polime),... thuỷ triều, nhiệt hạch NH MY IN NGUYấN T NHT * Vật liệu mới - Chất dẻo (polime), chất siêu bền, siêu cứng, siêu dẫn - Năm 1976 có 250000 loại vật liệu nhân tạo đến năm 1982 là 335000 * Trong nông nghiệp - Cách mạng xanh trong nông nghiệp - Nông nghiệp được cơ khí hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, lai tạo giống * Trong lnh vc giao thụng vn ti v thụng tin liờn lc: + Giao thụng vn ti: ngi ta cú th ch to... ngun NL mi thu triu Thc phm nhõn to, Pụlime, chõt siờu 4 Sỏng ch VL mi Dõn, siờu bờn, siờu cng 5 Cỏch mng xanh C khớ hoỏ, in khớ hoỏ, thu li hoỏ, trong NN hoỏ hc hoỏ to ra nhiu ging mi 6 GTVT v TTLL 7 Khoa hoc v tr Mỏy bay siờu õm, tu ho cao tc, v tinh nhõn to Thỏm him mt trng, sao kim, . Chương VI: Cách mạng khoa học – Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá Tiết 13 Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX Trong. nổ vào cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI. Tiết 13 Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX I. Cuộc cách mạng khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn