99 câu ôn thi thpt quốc gia mô vật lý mức độ 7 8 điểm

4 386 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2016, 21:03

999 CÂU ÔN THI THPT QG MÔN VẬT LÍ MỨC ĐỘ – ĐIỂM (Trích từ đề thi thử trường năm 2016) Đây tài liệu sưu tầm từ đề thi thử năm 2016 trường, chỉnh sửa lại cho phù hợp, quý thầy cô học sinh có nhu cầu inbox email: ngocmai06122015@yahoo.com Để đầy đủ file word đẹp HIHI Câu 1: Con lắc đơn thả không vận tốc đầu từ biên độ góc α0 (nhỏ) Cơ lắc mgl mgl mgl α0 α0 (1 − α0 ) A W = B W = C W = D W = mgl(1 − α0 ) Câu 2: Trong mạch dao động LC (với điện trở không đáng kể) có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện đong điện cực đại qua cuộn dây có giá trị Q = 1µC I0 = 10A Tần số dao động riêng f mạch có giá trị gần với giá trị sau A 1,6MHz B 16MHz C 16kHz D 16Hz Câu 3: Hiện đèn LED có bước nhảy vọt ứng dụng thị trường dân dụng công nghiệp cách rộng rãi phận hiển thị thiết bị điện tử, đèn quảng cáo, đèn giao thông, trang trí nội thất, ngoại thất Nguyên lý hoạt động đèn LED dựa vào tượng: A Quang phát quang B Hóa phát quang C Điện phát quang D Catôt phát quang Câu 4: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc Tại điểm quan sát hình ảnh giao thoa, có hiệu đường tia sáng ta quan sát vân tối A số nguyên lần bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số lẻ lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 5: Một sóng ngang truyền môi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vuông góc với phương truyền sóng Câu 6: Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình: u = 2cos(20t – 4x) (cm) (với x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng môi trường bằng: A m/s B 50 cm/s C cm/s D m/s Câu 6: Hiện tượng tính chất hạt ánh sáng: A Hiện tượng phát quang B Hiện tượng tạo thành quang phổ vạch nguyên tử Hyđro C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng tán sắc, tạo thành quang phổ liên tục ánh sáng trắng Câu 7: Khi có dòng điện xoay chiều hình sin: i = I 0cos(ωt) (A) chạy qua điện trở R thời gian t lớn nhiệt lượng Q toả điện trở R thời gian 2 A Q = R 2It B Q = RI0 t C Q = 2RI0 t D Q = 0,5RI0 t Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, có phương trình x = 3cos(20t + π/3) cm x2 = 4cos(20t – π/6) cm Biên độ dao động tổng hợp vật A cm B cm C mm D cm Câu 9: Công thoát electron kim loại làm catôt tế bào quang điện 4,5eV Chiếu vào catôt xậ có bước sóng λ = 0,16 µm, λ2 = 0,20 µm, λ3 = 0,25 µm, λ4 = 0,30 µm, λ5 = 0,36 µm, λ6 = 0,40 µm Các xạ gây tượng quang điện là: A λ1, λ2 B λ1, λ2, λ3 C λ2, λ3, λ4 D λ3, λ4, λ5 Câu 10: Phát biểu sau sai A Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ vạch phát xạ có vạch màu riêng lẻ nằm tối C Quang phổ vạch hấp thụ có vạch sáng nằm quang phổ liên tục D Quang phổ vạch phát xạ khí hay áp suất thấp bị kích thích phát Câu 11: Phát biểu sau không A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ không nhìn thấy D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu 12: Một vật dao động điều hoà có vận tốc cực đại v max = 16π cm/s gia tốc cực đại a max = 8π2 cm/s2 chu kỳ dao động vật A T = (s) B T = (s) C T = 0,5 (s) D T = (s) 235 U Câu 13: Trong phân hạch hạt nhân 92 , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy 226 222 Câu 14: Hạt nhân 88 Ra biến đổi thành hạt nhân 82 Rn phóng xạ A α β- B β- C α D β+ Câu 15: Đặt điện áp u = U0cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω nối tiếp 10−4 tụ điện có điện dung C = F Tổng trở mạch π A 150Ω B 200Ω C 100 Ω D 100Ω Câu 16: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp có R = 200 Ω cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220 cos 2πft (V) tần số thay đổi Khi thay đổi tần số, công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại A 200W B 220 W C 242 W D 484W Câu 17: Chọn phát biểu A Bước sóng ánh sáng tím lớn bước sóng ánh sáng đỏ B Khi truyền qua mặt phân cách môi trường có chiết suất lớn tia tim bị lệch tia đỏ C Góc lệch tia tím qua lăng kính nhỏ góc lệch tia đỏ D Chiết suất môi trường ánh sáng tím lớn ánh sáng đỏ 16 Câu 18: Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân O 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 16 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV D 190,81 MeV Câu 19: Nguyên tử hiđrô trạng thái có mức lượng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng -3,4 eV nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có lượng A 10,2 eV B -10,2 eV C 17 eV D eV Câu 20: Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng λđ = 750nm xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị khoảng từ 500nm đến 590nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị λl A 500 nm B 520 nm C 540 nm D 560 nm Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm, bề rộng quang phổ bậc thu 2,16mm Khoảng cách từ hai khe S 1S2 đến 1,9m Khoảng cách hai khe S1 S2 A 0,9mm B 1,2mm C 0,95mm D 0,75mm Câu 23: Một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Lúc đầu dây có nút sóng (kể nút hai đầu) Nếu tăng tần số thêm ∆f số bụng sóng dây Nếu giảm tần số 0,5∆f số bụng sóng dây là: A B 10 C D Câu 24: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình: x = Acos(ωt + π/3) x2 = Acos(ωt 2π/3) hai dao động A lệch pha π/3 B ngược pha C pha D lệch pha π/2 210 Câu 25: Trong hạt nhân nguyên tử 84 Po có A 84 prôtôn 210 nơtron B 84 prôtôn 126 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron D 126 prôtôn 84 nơtron 27 30 Câu 26: Cho phản ứng hạt nhân: α + 13 Al → 15 P + X hạt X A prôtôn B êlectrôn C nơtrôn D pôzitrôn Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(2πt) (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 150 cm B 200 cm C 100 cm D 50 cm Câu 28: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Câu 29: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ = 0,20 μm, λ2 = 0,45 μm λ3 = 0,30 μmvào kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm Bức xạ gây tượng quang điện A Chỉ có λ1 B Có λ2 λ3 C Có λ1 λ2 D Có λ1 λ3 Câu 30: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất đàn hồi B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ lan truyền chân không với vận tốc c = 3.10 m/s D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Câu 31: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây A 0,25 m B m C 0,5 m D m Câu 32: Đặt điện áp u = 200 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R = 100Ω cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A (A) B 2 (A) C (A) D (A) Câu 33: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Bán kính quỹ đạo dừng N A 21,2.10-11 m B 132,5.10-11 m C 84,8.10-11 m D 47,7.10-11 m Câu 34: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.10 Hz Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 600 m B 0,6 m C 60 m D m Câu 35: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm công suất truyền tải B tăng chiều dài đường dây C giảm tiết diện dây D tăng điện áp trước truyền tải Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A tán sắc ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C phản xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 37: Hai âm độ cao hai âm có A tần số B biên độ C cường độ âm D mức cường độ âm Câu 38: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết độ tự cảm cuộn dây L = 2.10-2 H điện dung tụ điện C = 2.10 -10 F Chu kì dao động điện từ tự mạch dao động A 4π.10-6 s B 2π s C 4π s D 2π.10-6 s Câu 39: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 70 V B 630 V C V D 105 V Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch 0,6 10−4 R, L, C mắc nối tiếp Cuộn cảm có độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C = F công π π suất tỏa nhiệt điện trở R 80 W Giá trị điện trở R A 30 Ω B 80 Ω C 40 Ω D 20 Ω -19 Câu 41: Công thoát êlectron khỏi kim loại 6,625.10 J Giới hạn quang điện kim lọai A 0,300 μm B 0,295 μm C 0,250 μm D 0,375 µm Câu 42: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn F n = 5cos20πt (N) xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ A 5π Hz B Hz C 10π Hz D 10 Hz Câu 43: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B 0,5 cm/s C cm/s D cm/s Câu 44: Phát biểu sau sai nói phôtôn ánh sáng A Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ B Phôtôn tồn trạng thái chuyển động C Mỗi phôtôn có lượng xác định D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau Câu 45: Đơn vị đo cường độ âm A Oát mét vuông (W/m2) B Oát mét (W/m) C Ben (B) D Niutơn mét vuông (N/m2) Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân đo i = 1,2 mm Giá trị λ A 0,45 μm B 0,60 μm C 0,65 μm D 75 μm Câu 47: Khi đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện trở R, cuộn dây L (thuần cảm) tụ điện C nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U0 A 50 V B 50 V C 30 V D 30 V Câu 48: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = 5cos(20πt) (cm) tạo giao thoa sóng Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Một điểm M mặt nước cách S1 đoạn 16 cm cách S2 đoạn 20 cm Điểm M thuộc đường A cực tiểu thứ B cực đại thứ C cực đại thứ D cực tiểu thứ Câu 49: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2 kg, chiều dài dây treo l , dao động nhỏ với biên độ dài s0 = cm chu kì T = s Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Cơ lắc A 25.10-5 J B 25.10-4 J C 5.10-5 J D 25.10-3 J 131 Câu 50: Chất phóng xạ Iốt 53 I có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200 g chất Sau 24 ngày, số gam Iốt phóng xạ bị biến thành chất khác A 50 g B 25 g C 150 g D 175 g
- Xem thêm -

Xem thêm: 99 câu ôn thi thpt quốc gia mô vật lý mức độ 7 8 điểm, 99 câu ôn thi thpt quốc gia mô vật lý mức độ 7 8 điểm, 99 câu ôn thi thpt quốc gia mô vật lý mức độ 7 8 điểm