tài liệu ôn thi công chức tiểu học

8 427 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2016, 20:23

tài liệu gồm có Điều Lệ Trường Tiểu Học, Chuẩn Giáo Viên Tiểu Học, Nghị Định 29, Hệ Thống Ngành Đào Tạo Và Giáo Dục.. Tất cả đã lọc để các bạn ôn thi tiện cho việc ôn tập... các bạn có thể bỏ qua ko học các chương liên quan đến quản lý,khen thưởng,xử phạt QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ sư phạm tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học Quy định áp dụng loại hình giáo viên tiểu học sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Điều Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hệ thống yêu cầu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội mục tiêu giáo dục tiểu học giai đoạn Điều Mục đích ban hành Chuẩn Làm sở để xây dựng, đổi nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá lực nghề nghiệp, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ Làm sở để đánh giá giáo viên tiểu học năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên tiểu học đánh giá tốt lực nghề nghiệp chưa đáp ứng điều kiện văn ngạch mức cao Điều Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí Chuẩn Lĩnh vực Chuẩn tập hợp yêu cầu có nội dung liên quan phạm vi thể mặt chủ yếu lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học Trong quy định Chuẩn gồm có ba lĩnh vực: phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ sư phạm Mỗi lĩnh vực gồm có yêu cầu Yêu cầu Chuẩn nội dung bản, đặc trưng thuộc lĩnh vực Chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt để đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học giai đoạn Mỗi yêu cầu gồm có tiêu chí Tiêu chí Chuẩn nội dung cụ thể thuộc yêu cầu Chuẩn thể khía cạnh lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chương II CÁC YÊU CẦU CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bao gồm tiêu chí sau: a) Tham gia hoạt động xã hội, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn sống; b) Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh; c) Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; d) Tham gia học tập, nghiên cứu Nghị Đảng, chủ trương sách Nhà nước Chấp hành pháp luật, sách Nhà nước Bao gồm tiêu chí sau: a) Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, chủ trương sách Đảng Nhà nước; b) Thực nghiêm túc quy định địa phương; c) Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật giữ gìn trật tự an ninh xã hội nơi công cộng; d) Vận động gia đình chấp hành chủ trương sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động Bao gồm tiêu chí sau: a) Chấp hành Quy chế, Quy định ngành, có nghiên cứu có giải pháp thực hiện; b) Tham gia đóng góp xây dựng nghiêm túc thực quy chế hoạt động nhà trường; c) Thái độ lao động mực; hoàn thành nhiệm vụ phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh hoạt động giảng dạy giáo dục; d) Đảm bảo ngày công; lên lớp giờ, không tuỳ tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy; chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy giáo dục lớp phân công Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng Bao gồm tiêu chí sau: a) Không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh; b) Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu; đồng nghiệp, nhân dân học sinh tín nhiệm; c) Không có biểu tiêu cực sống, giảng dạy giáo dục; d) Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ Trung thực công tác; đoàn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh Bao gồm tiêu chí sau: a) Trung thực báo cáo kết giảng dạy, đánh giá học sinh trình thực nhiệm vụ phân công; b) Đoàn kết với người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; c) Phục vụ nhân dân với thái độ mực, đáp ứng nguyện vọng đáng phụ huynh học sinh; d) Hết lòng giảng dạy giáo dục học sinh tình thương yêu, công trách nhiệm nhà giáo Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức Kiến thức Bao gồm tiêu chí sau: a) Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa môn học phân công giảng dạy; b) Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả hệ thống hoá kiến thức cấp học để nâng cao hiệu giảng dạy môn học phân công giảng dạy; c) Kiến thức tiết dạy đảm bảo đủ, xác, có hệ thống; d) Có khả hướng dẫn đồng nghiệp số kiến thức chuyên sâu môn học, có khả bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh nhiều hạn chế trở nên tiến Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học Bao gồm tiêu chí sau: a) Hiểu biết đặc điểm tâm lý, sinh lý học sinh tiểu học, kể học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận dụng hiểu biết vào hoạt động giáo dục giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; b) Nắm kiến thức tâm lý học lứa tuổi, sử dụng kiến thức để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học; c) Có kiến thức giáo dục học, vận dụng có hiệu phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất hình thức tổ chức dạy học lớp; d) Thực phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh Bao gồm tiêu chí sau: a) Tham gia học tập, nghiên cứu sở lý luận việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục dạy học tiểu học; b) Tham gia học tập, nghiên cứu quy định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh tiểu học theo tinh thần đổi mới; c) Thực việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh xác, mang tính giáo dục quy định; d) Có khả soạn đề kiểm tra theo yêu cầu đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ môn học phù hợp với đối tượng học sinh Kiến thức phổ thông trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc Bao gồm tiêu chí sau: a) Thực bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ với quy định; b) Cập nhật kiến thức giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền bổn phận trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; c) Biết sử dụng số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video; d) Có hiểu biết tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ 5 Kiến thức địa phương nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác Bao gồm tiêu chí sau: a) Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng tình hình trị, kinh tế, văn hoá, xã hội Nghị địa phương; b) Nghiên cứu tìm hiểu tình hình nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học địa phương; c) Xác định ảnh hưởng gia đình cộng đồng tới việc học tập rèn luyện đạo đức học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu giảng dạy giáo dục học sinh; d) Có hiểu biết phong tục, tập quán, hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống địa phương Điều Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm Lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi Bao gồm tiêu chí sau: a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học thể hoạt động dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình Bộ phù hợp với đặc điểm nhà trường lớp phân công dạy; b) Lập kế hoạch tháng dựa kế hoạch năm học bao gồm hoạt động khoá hoạt động giáo dục lên lớp; c) Có kế hoạch dạy học tuần thể lịch dạy tiết học hoạt động giáo dục học sinh; d) Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau năm giảng dạy) Tổ chức thực hoạt động dạy học lớp phát huy tính động sáng tạo học sinh Bao gồm tiêu chí sau: a) Lựa chọn sử dụng hợp lý phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động việc học tập học sinh; làm chủ lớp học; xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo tự tin cho học sinh; hướng dẫn học sinh tự học; b) Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng phát huy lực học tập học sinh; chấm, chữa kiểm tra cách cẩn thận để giúp học sinh học tập tiến bộ; c) Có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể đồ dùng dạy học tự làm; biết khai thác điều kiện có sẵn để phục vụ dạy, có ứng dụng phần mềm dạy học, làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao; d) Lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng giảng dạy giao tiếp phạm vi nhà trường; viết chữ mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ viết chữ đẹp Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Bao gồm tiêu chí sau: a) Xây dựng thực kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học; có biện pháp giáo dục, quản lý học sinh cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm học sinh lớp; b) Tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng thực chất, không mang tính hình thức; đưa biện pháp cụ thể để phát triển lực học tập học sinh thực giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chuyên biệt; c) Phối hợp với gia đình đoàn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh; d) Tổ chức buổi ngoại khóa tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội thiếu niên, Sao nhi đồng thực hoạt động tự quản Thực thông tin hai chiều quản lý chất lượng giáo dục; hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá mang tính giáo dục Bao gồm tiêu chí sau: a) Thường xuyên trao đổi góp ý với học sinh tình hình học tập, tham gia hoạt động giáo dục lên lớp giải pháp để cải tiến chất lượng học tập sau học kỳ; b) Dự đồng nghiệp theo quy định tham gia thao giảng trường, huyện, tỉnh; sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ góp ý xây dựng để tổ, khối chuyên môn đoàn kết vững mạnh; c) Họp phụ huynh học sinh quy định, có sổ liên lạc thông báo kết học tập học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước lớp toàn thể phụ huynh; lắng nghe phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ; d) Biết cách xử lý tình cụ thể để giáo dục học sinh vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục; ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng giữ phong cách nhà giáo Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Bao gồm tiêu chí sau: a) Lập đủ hồ sơ để quản lý trình học tập, rèn luyện học sinh; bảo quản tốt kiểm tra học sinh; b) Lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, tư liệu, tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy môn học phân công dạy; c) Sắp xếp hồ sơ cách khoa học, thực tế có giá trị sử dụng cao; d) Lưu trữ tất làm học sinh chậm phát triển học sinh khuyết tật để báo cáo kết giáo dục tiến học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn thi công chức tiểu học, tài liệu ôn thi công chức tiểu học, tài liệu ôn thi công chức tiểu học

Từ khóa liên quan