tiểu luận cao học vấn đề xã hội hóa sản XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

24 821 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2016, 23:04

Thuật ngữ “xã hội hoá” đã được nhắc tới ngày càng nhiều từ khi Đảng và Nhà nước ta có chính sách đổi mới. Tuy vẫn còn có các nhận thức khác nhau về hoạt động XHH, nhưng tất cả đều có một điểm chung khi đều coi XHH là sự phối hợp giữa Nhà nước và nhân dân để cùng làm, cùng triển khai một công việc nào đó mà trước đây vốn chỉ là của Nhà nước. XHH thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp của các thành phần trong xã hội vào sự phát triển chung của đất nước. Ở Việt Nam, đối với một số ngành, một số lĩnh vực, thuật ngữ và hoạt động XHH được bàn luận và thực hiện khá hiệu quả, trong đó nổi bật là ngành giáo dục, ngành y tế. Ngay đối với các tờ báo in, việc tổ chức mở rộng đội ngũ cộng tác viên, phát huy năng lực của xã hội để làm cho thông tin thêm phong phú đa dạng cũng được xem là hoạt động XHH và là một việc làm tốt rất được khuyến khích. Nhưng khi nói đến XHH SXCTTH thì các ý kiến lại rất dè dặt và chưa thống nhất. Một số quan điểm cho rằng: XHH SXCTTH là một xu thế, là một việc làm cần kíp. Nếu không mở cửa đón nhận xu thế này truyền hình sẽ đánh mất cơ hội vàng để phát triển. Nhưng cũng có quan điểm lại cho rằng: không nên tiến hành XHH đối với lĩnh vực tư tưởng nói chung đối với truyền hình nói riêng. Theo quan điểm này, XHH đồng nghĩa với tư nhân hoá và là một vấn đề nhạy cảm cần hết sức thận trọng. Thậm chí, có người còn lo lắng khi thực hiện XHH SXCTTH, loại hình truyền thông này sẽ bị thao túng bởi các quyền lợi cá nhân và các mục đích kinh doanh thuần tuý. Cũng có người cảnh báo XHH nếu không được nhìn nhận và quản lý tốt sẽ rơi vào tình trạng “phân lô, bán sóng”….Liên tiếp trong hai kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 25 (2006) và 26 (2007) diễn ra tại Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh và mới đây nhất, tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 (2011) tại Đà Nẵng, vấn đề XHH đều đã được đưa ra tranh luận và bàn thảo. XHH SXCTTH được coi là vấn đề thời sự nóng hổi trong thời điểm hiện nay, hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng chưa có lời giải thấu đáo như: “Nhiều kênh truyền hình: xã hội hóa hay tư nhân hóa?” 54, “Xã hội hóa truyền hình: liên kết hay bán sóng?”, “Sở hữu kênh truyền hình xã hội hóa: liệu có là miếng bánh ngon ăn?” 81. Trong khi, người ta đang còn tranh cãi về vấn đề XHH thì trên thực tế ngành truyền hình đã và đang có một số thay đổi mạnh mẽ nhờ hoạt động XHH. Truyền hình không còn là mảnh đất “độc canh” của các phóng viên nhà đài nữa. Tham gia vào sản xuất các chương trình truyền hình còn có các cá nhân, tổ chức bên ngoài đài. Sự tham gia này không chỉ ở mặt nội dung, mà còn diễn ra ở cả lĩnh vực kỹ thuật, tài chính; không chỉ diễn ra trong nước, mà còn có sự hợp tác, đóng góp của các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Cũng từ đây thuật ngữ “xã hội hoá sản xuất chương trình truyền hình” xuất hiện và trở thành mối quan tâm đặc biệt của những nhà quản lý, sản xuất chương trình và cả với công chúng truyền hình. Giờ đây, dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận, XHH đã đem lại một diện mạo mới cho truyền hình. Số lượng chương trình nhiều lên. Chất lượng chương trình cũng có những thay đổi theo hướng tích cực. Khán giả truyền hình có nhiều cơ hội hơn khi lựa chọn chương trình. Cũng từ XHH, ngành truyền hình đã huy động được nguồn tài chính to lớn từ các hoạt động tài trợ, quảng cáo, quảng bá thương hiệu để đầu tư cho sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động XHH SXCTTH cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với truyền hình trên nhiều phương diện: quản lý nội dung, cấu trúc nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển, đặc biệt là giữ vững định hướng tuyên truyền… Hiện tại, phương thức khai thác nguồn lực xã hội, sự phối hợp giữa đài TH và các đối tác vẫn còn nhiều điểm chưa được thống nhất làm cho việc sản xuất chương trình rơi vào tình trạng bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện. Điều này thể hiện trong giải quyết mối quan hệ giữa định hướng chính trị và lợi ích kinh tế; trong việc giám sát, lựa chọn các chương trình hợp tác. Đài TH thì muốn huy động nguồn chất xám, kỹ thuật, tài chính từ bên ngoài đài nhưng lại không thể phát ngôn theo quan điểm của các đơn vị phối hợp. Trong khi đó, là người bỏ tiền đầu tư, các đơn vị phối hợp thì lại muốn thông tin được đưa theo cách thức của họ. Bị động trong cách quản lý, trong vai trò của người tổ chức thực hiện, và cho đến nay, truyền hình vẫn chưa đưa ra được những phương thức hợp tác phù hợp nhất để đem lại lợi ích thiết thực cho mình và cho cả phía đối tác. Ngoài ra, cách thức tiếp nhận sự tham gia, đóng góp của các đơn vị bên ngoài ở mỗi đài TH mỗi khác, chính vì vậy làm cho đối tác gặp nhiều phức tạp khi phối hợp sản xuất. TIỂU LUẬN Đề tài: VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Hà Nội, 2014 MỞ ĐẦU Thuật ngữ “xã hội hoá” nhắc tới ngày nhiều từ Đảng Nhà nước ta có sách đổi Tuy có nhận thức khác hoạt động XHH, tất có điểm chung coi XHH phối hợp Nhà nước nhân dân để làm, triển khai công việc mà trước vốn Nhà nước XHH thể trách nhiệm, đóng góp thành phần xã hội vào phát triển chung đất nước Ở Việt Nam, số ngành, số lĩnh vực, thuật ngữ hoạt động XHH bàn luận thực hiệu quả, bật ngành giáo dục, ngành y tế Ngay tờ báo in, việc tổ chức mở rộng đội ngũ cộng tác viên, phát huy lực xã hội để làm cho thông tin thêm phong phú đa dạng xem hoạt động XHH việc làm tốt khuyến khích Nhưng nói đến XHH SXCTTH ý kiến lại dè dặt chưa thống Một số quan điểm cho rằng: XHH SXCTTH xu thế, việc làm cần kíp Nếu không mở cửa đón nhận xu truyền hình đánh hội vàng để phát triển Nhưng có quan điểm lại cho rằng: không nên tiến hành XHH lĩnh vực tư tưởng nói chung truyền hình nói riêng Theo quan điểm này, XHH đồng nghĩa với tư nhân hoá vấn đề nhạy cảm cần thận trọng Thậm chí, có người lo lắng thực XHH SXCTTH, loại hình truyền thông bị thao túng quyền lợi cá nhân mục đích kinh doanh tuý Cũng có người cảnh báo XHH không nhìn nhận quản lý tốt rơi vào tình trạng “phân lô, bán sóng”… Liên tiếp hai kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 25 (2006) 26 (2007) diễn Nha Trang TP Hồ Chí Minh nhất, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 (2011) Đà Nẵng, vấn đề XHH đưa tranh luận bàn thảo XHH SXCTTH coi vấn đề thời nóng hổi thời điểm nay, hàng loạt câu hỏi đặt chưa có lời giải thấu đáo như: “Nhiều kênh truyền hình: xã hội hóa hay tư nhân hóa?” [54], “Xã hội hóa truyền hình: liên kết hay bán sóng?”, “Sở hữu kênh truyền hình xã hội hóa: liệu có miếng bánh ngon ăn?” [81] Trong khi, người ta tranh cãi vấn đề XHH thực tế ngành truyền hình có số thay đổi mạnh mẽ nhờ hoạt động XHH Truyền hình không mảnh đất “độc canh” phóng viên nhà đài Tham gia vào sản xuất chương trình truyền hình có cá nhân, tổ chức bên đài Sự tham gia không mặt nội dung, mà diễn lĩnh vực kỹ thuật, tài chính; không diễn nước, mà có hợp tác, đóng góp cá nhân, tổ chức nước Cũng từ thuật ngữ “xã hội hoá sản xuất chương trình truyền hình” xuất trở thành mối quan tâm đặc biệt nhà quản lý, sản xuất chương trình với công chúng truyền hình Giờ đây, dù muốn hay không phải thừa nhận, XHH đem lại diện mạo cho truyền hình Số lượng chương trình nhiều lên Chất lượng chương trình có thay đổi theo hướng tích cực Khán giả truyền hình có nhiều hội lựa chọn chương trình Cũng từ XHH, ngành truyền hình huy động nguồn tài to lớn từ hoạt động tài trợ, quảng cáo, quảng bá thương hiệu để đầu tư cho phát triển Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt động XHH SXCTTH đặt thách thức không nhỏ truyền hình nhiều phương diện: quản lý nội dung, cấu trúc nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển, đặc biệt giữ vững định hướng tuyên truyền… Hiện tại, phương thức khai thác nguồn lực xã hội, phối hợp đài TH đối tác nhiều điểm chưa thống làm cho việc sản xuất chương trình rơi vào tình trạng bị động, lúng túng trình thực Điều thể giải mối quan hệ định hướng trị lợi ích kinh tế; việc giám sát, lựa chọn chương trình hợp tác Đài TH muốn huy động nguồn chất xám, kỹ thuật, tài từ bên đài lại phát ngôn theo quan điểm đơn vị phối hợp Trong đó, người bỏ tiền đầu tư, đơn vị phối hợp lại muốn thông tin đưa theo cách thức họ Bị động cách quản lý, vai trò người tổ chức thực hiện, nay, truyền hình chưa đưa phương thức hợp tác phù hợp để đem lại lợi ích thiết thực cho cho phía đối tác Ngoài ra, cách thức tiếp nhận tham gia, đóng góp đơn vị bên đài TH khác, làm cho đối tác gặp nhiều phức tạp phối hợp sản xuất Như vậy, từ hai bình diện, lý luận thực tiễn, hoạt động XHH SXCTTH đặt yêu cầu cần phải nghiên cứu, giải quyết, sở, nội dung, lối chế vận hành, mở đường giải vấn đề cấp thiết Mặt khác, giải lời giải cho vấn đề XHH SXCTTH điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển đa dạng, phong phú, nâng cao chất lượng truyền hình Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thưởng thức thông tin truyền hình ngày cao người dân Từ cách đặt vấn đề trên, lựa chọn đề tài “Vấn đề xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam nay” để thực Tiểu luận Tổng quan cấp Tiến sĩ NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tình hình nghiên cứu vấn đề XHH sản xuất chương trình truyền hình nước XHH SXCTTH hướng phát triển nhiều nước giới Tuy nhiên, thuật ngữ “xã hội hoá” (Socialization) sử dụng mà thường nhắc tới với tên gọi “Hợp tác công tư” (Public - private partnership) hay “Tư nhân hoá” (Privatization – tiếng Anh; hay Privatisons – tiếng Pháp) Mặc dù gọi khác nhìn chung chúng có điểm tương đồng, đề cập tới góc độ tham gia xã hội vào việc sản xuất sản phẩm truyền thông có chương trình TH Thực tế, qua nghiên cứu tài liệu nước thấy rằng: bên cạnh công trình tổng kết, hướng dẫn kỹ thực thể loại, dạng chương trình cụ thể, có nhiều công trình nghiên cứu lý luận truyền thông, truyền hình Tuy nhiên, tài liệu lý luận thường tập trung nghiên cứu hoạt động chung truyền thông như: lý thuyết, đời, phát triển, sức mạnh truyền thông (Mass media), truyền hình thương mại (Commercial television), tập đoàn truyền thông (Media Corporation) Việc phân tích vai trò xã hội – tham gia công chúng – hay hoạt động XHH loại hình truyền thông thường phần nhỏ công trình Chẳng hạn, vấn đề nghiên cứu số công trình tiêu biểu như: “Sự độc quyền báo chí” (The Media Monopoly) [110]; “Thông tin: Lịch sử, lý thuyết, phát triển”(The Information: A History, a Theory, a Flood) [113]; “Báo chí phát truyền hình kỷ 21” (Broadcast Journalism in the 21st Centuary) [115], “Truyền hình đòi hỏi trách nhiệm xã hội” (Television Requires Responsibility) [112]; “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư truyền thông đại chúng” (Communism, Capitalism and the Mass media) [118]; “Truyền hình sống hàng ngày” (La télévision dans la vie quotidienne) [121], “Sự liên tục truyền hình” (Permanence de la télévision) [120] Các tài liệu nghiên cứu sâu hoạt động XHH truyền thông hay truyền hình khẳng định vai trò, tất yếu xã hội việc hợp tác, tham gia vào lĩnh vực Sự tham gia xã hội làm cho hoạt động truyền thông thêm sôi động đa dạng Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy: nước, xã hội đặc điểm văn hóa trị khác nên quốc gia có hệ thống báo chí mô hình báo chí riêng với cách quản lý riêng Điều làm cho hệ thống báo chí trở nên đa dạng Trên giới có hai mô hình quản lý truyền hình: truyền hình công truyền hình tư nhân (thương mại) Tùy nước mà tồn hay song hành hai Một số công trình tiêu biểu phân tích rõ điều như: “Tiếp cận nước Anh với truyền hình phục vụ công chúng”; “Giá trị châu Á báo chí” (Asian Values in Journalism) [116]; “Điều xảy với giá trị châu Á” (Whats happened to Asian Values – Australian national University) [117] Các nghiên cứu “giá trị phương Tây” “giá trị châu Á” – khác nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm, tham gia xã hội, đối tượng quản lý báo chí nói chung, truyền hình nói riêng đặc biệt nước phương Tây châu Á Tuy nhiên, qua nghiên cứu thấy rằng, hầu hết nhà nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu báo chí đặc biệt báo chí châu Á chia sẻ: “báo chí châu Á nói chung Đông Nam Á nói riêng tiếp thu kỹ báo chí phương Tây, nhà báo châu Á cần phải ý tới bối cảnh xã hội, giá trị văn hóa tín ngưỡng khu vực để có hướng phù hợp” [50, tr.81] Việt Nam nước độc lập chủ quyền với hệ thống trị riêng, việc nghiên cứu lý luận truyền thông, lý luận báo chí nói chung, truyền hình nói riêng cần có nghiên cứu riêng phù hợp Những tài liệu, hướng nước tham khảo điều kiện phát triển lý thuyết thực tiễn truyền hình Việt Nam Tình hình nghiên cứu vấn đề XHH sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam Ở Việt Nam có nhiều tài liệu nghiên cứu vấn đề XHH nói chung, XHH lĩnh vực nói riêng Có thể kể đến: “Xã hội hoá hoạt động văn hoá” (Lê Như Hoa, NXB Văn hoá thông tin, 1996), “Xã hội hoá hoạt động văn hoá - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” (Đinh Xuân Dũng, NXB Chính trị Quốc gia, 2000), “Xã hội hoá công tác giáo dục” (GS.TS Phạm Minh Hạc, NXB Giáo dục, H, 1997), “Vấn đề xã hội hoá hoạt động điện ảnh” (Vũ Ngọc Thanh - Luận án tiến sĩ Văn hoá học, H 2001) số báo khác về: XHH y tế, XHH thể dục thể thao, XHH sân khấu… Trong lĩnh vực truyền hình, số lượng công trình nghiên cứu vấn đề XHH chưa nhiều phân loại chia thành bốn nhóm nghiên cứu sau: - Nhóm thứ nhất: Gồm nghiên cứu liên quan đến sở lý luận truyền hình, xu hướng phát triển truyền hình Việt Nam xã hội đại, đặc biệt tiến trình hội nhập, toàn cầu hoá Mặc dù tài liệu có đề cập đến vấn đề XHH SXCTTH góc độ nhỏ lẻ thường nghiên cứu tác nhân nhỏ thúc đẩy phát triển truyền hình xã hội đại giải pháp giúp truyền hình hội nhập phát triển Các công trình kể tới là: + “Xu hướng phát triển truyền hình Việt Nam bối cảnh hội nhập” (Nguyễn Thị Mai Hồng (2006), Tiểu luận, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 2006) Tiểu luận số xu hướng phát triển truyền hình nội dung, công nghệ, phát triển thể loại truyền hình tương tác Vấn đề XHH tác giả đề cập khuôn khổ mục đích tiểu luận nên nghiên cứu dừng lại liệt kê biểu hoạt động XHH SXCTTH Việc phân tích sâu, kỹ để chất, lộ trình, nguyên tắc thực XHH vấn đề ngành truyền hình Việt Nam phải đối mặt tham gia tiến trình chừng mực, sơ sài + “Truyền hình Việt Nam tiến trình toàn cầu hoá thông tin” (Nguyễn Thị Tuyết (2007), Khoá luận tốt nghiệp Đại học - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội) Khoá luận chủ yếu tập trung phân tích vai trò, trách nhiệm truyền hình Việt Nam với việc thông tin tuyên truyền bối cảnh toàn cầu hoá Toàn cầu hoá vừa hội vừa thách thức xã hội nói chung, phương tiện truyền thông nói riêng Để hội nhập, cạnh tranh với truyền hình nước phát triển giới người làm truyền hình phải không ngừng nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng diện phát sóng Khoá luận khẳng định để làm điều này, giải pháp cần đề cập tới phải đẩy nhanh XHH truyền hình Toàn khoá luận 69 trang, có trang đề cập đến vấn đề XHH Điều chưa thể phân tích cách cặn kẽ XHH - vấn đề lớn nóng lĩnh vực truyền hình +“Những phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm truyền hình cho phù hợp với cung cầu truyền hình Việt Nam nay” (Đinh Quang Hưng (1996), Luận án tiến sĩ khoa học kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.) Luận án phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm truyền hình đồng thời yếu tố tác động làm cho sản phẩm ngành truyền hình Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao khán giả Tuy không đề cập trực tiếp đến vấn đề XHH, lý giải nguyên nhân số giải pháp đưa thấy bóng dáng vấn đề như: việc khai thác, sử dụng nguồn vốn, nguồn chất xám từ nguồn lực xã hội để góp phần vào việc nâng cao chất lượng, cải tiến chương trình TH Do mục đích luận án nghiên cứu cung - cầu sản phẩm truyền hình kinh tế thị trường, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tin bài, chất lượng phát sóng vậy, đề xuất mô hình, lộ trình, phương pháp hợp tác đài TH với đối tác bên luận án đề cập mức gợi mở Vấn đề XHH chưa lý giải, phân tích cách cặn kẽ - Nhóm thứ 2: Là đề tài, công trình khoa học đề cập tới vấn đề XHH SXCTTH góc độ hẹp, có tính chất khảo cứu đơn lẻ với tư cách giới thiệu mô hình XHH cụ thể Nổi bật công trình sau: + Bước đầu nghiên cứu xã hội hoá truyền hình Việt Nam - Khảo sát chương trình “Làm giàu không khó” - VTV1, từ tháng năm 2007 đến tháng năm 2007” (Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2007), Khoá luận tốt nghiệp Đại học - Học viện Báo chí Tuyên truyên, Hà Nội) Khoá luận chọn vấn đề thời để nghiên cứu tác giả dừng lại việc khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động XHH Việt Nam sở lựa chọn chương trình cụ thể “Làm giàu không khó” phát sóng VTV1, thời gian khảo sát chương trình tháng Như vậy, thấy vấn đề đặt lớn phạm vi, đối tượng khảo sát nhỏ, hẹp, việc đánh giá xu đưa giải pháp dừng lại mức độ định chưa mang tính khái quát, chưa đáp ứng đòi hỏi phát triển chung ngành truyền hình Việt Nam +“Xã hội hoá sản xuất chương trình TH - Khảo sát Đài Phát Truyền hình Hà Tây 2004 - 2006” (Vũ Thu Hà (2007), Luận văn Thạc sĩ Khoa học Báo chí - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội) Luận văn tập trung vào việc phân tích đặc điểm, thực trạng, ưu, nhược điểm hoạt động XHH truyền hình Đài PTTH Hà Tây Những đúc rút đưa dừng lại quy mô, tính chất đài TH địa phương, chưa bao quát lĩnh vực vấn đề XHH ngành truyền hình Việt Nam nói chung +“Xã hội hoá truyền hình qua sản xuất chương trình Thế hệ VTV6 Đài TH Việt Nam - Khảo sát từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2008” (Phan Thị Hoài (2008), Khoá luận tốt nghiệp Đại học - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội) Giống nghiên cứu trên, khóa luận đề cập đến nhìn nhận vấn đề XHH SXCTTH qua khảo sát chương trình cụ thể Chính vậy, việc đúc rút để tìm quy luật, phương thức, mô hình XHH SXCTTH quy mô lớn hoàn toàn chưa thực + “Tác động công ty truyền thông tới hoạt động sản xuất Gameshow VTV3 – Đài TH Việt Nam (Khảo sát chương trình “Hãy chọn giá đúng” từ tháng 1/2008 đến tháng 5/2008) (Nguyễn Hồng Dương (2008), Khoá luận tốt nghiệp Đại học - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội) Đây đề tài có ý nghĩa thực tiễn Tuy nhiên, phạm vi khảo sát ngắn đối tượng khảo sát hẹp, vậy, giống công trình nghiên cứu kể trên, tính khái quát vấn đề chưa rõ Nói bởi, vấn đề chọn để nghiên cứu lớn lại lấy chương trình (mà lại chưa phải chương trình trò chơi truyền hình điển hình sản xuất theo hình thức XHH Đài THVN) để khảo sát, từ khái quát lên vấn đề Cách đơn giản thế, kết luận khó đầy đủ, bao quát thuyết phục Và điều khiến tác giả bế tắc trình phân tích tổng kết, đưa kết luận Tổng dung lượng khóa luận 81 trang có trang để phân tích tác động công ty truyền thông việc góp phần làm chương trình trò chơi truyền hình cho Đài (7 trang nói tác động tích cực, trang tác động không mong muốn) Sự thiếu cân đối phân tích khiến vấn đề đặt chưa giải thấu đáo +“Xã hội hóa sản xuất chương trình Đài TH Việt Nam” (Khảo sát từ tháng 1/2007 đến hết tháng 6/2008) (Lê Thị Thu Hòa (2008), Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội) So với nghiên cứu trước, dung lượng diện khảo sát luận văn có nhiều nội dung chủ yếu mang tính liệt kê, mô tả, chưa khái quát, lý thuyết hóa vấn đề XHH SXCTTH gì? XHH SXCTTH nói đến đối tượng nào? Ai tham gia? Có hình thức XHH nào? Luận văn chưa mâu thuẫn lớn trình hợp tác 10 gì? Chính khung lý thuyết chưa rõ ràng, mạch lạc đến phần phân tích thực trạng thiếu sở soi chiếu để đưa tranh thuyết phục đặc trưng chương trình XHH Đài THVN gì? + “Những yếu tố thúc đẩy đời phát triển hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình TH Việt Nam” (Khảo sát Đài THVN từ năm 2006 đến năm 2011) (Dương Như Ý (2011), Khóa luận tốt nghiệp Đại học -Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội) Tính đến thời điểm này, nghiên cứu vấn đề XHH SXCTTH So với nghiên cứu trước, công trình xác định đối tượng nghiên cứu rõ ràng trình triển khai tương đối mạch lạc Khóa luận bước đầu nguyên nhân dẫn tới xuất hoạt động XHH THVN – sở quan trọng giúp đài đơn vị tham gia hoạt động truyền hình tham khảo để phát huy hiệu quả, hạn chế nhược điểm để hoạt động XHH ngày phát triển mạnh mẽ, lành mạnh Tuy nhiên, điều kiện khóa luận tốt nghiệp (thời gian nghiên cứu ngắn, dung lượng văn ít) nên khóa luận chưa cách thấu đáo ưu, nhược yếu tố đó; yếu tố cần phát huy yếu tố cần có giải pháp cụ thể để thúc đẩy hạn chế phát triển theo chiều hướng tiêu cực điều kiện Việt Nam Chính vậy, khóa luận chưa đưa khung lý thuyết đầy đủ góc độ nghiên cứu - Nhóm thứ ba: vấn đề XHH SXCTTH đề cập tới tham luận hội thảo khoa học Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 25 (2006) 26 (2007) Nha Trang TP Hồ Chí Minh hai điển hình Hai kỳ Liên hoan có số hội thảo đề cập đến vấn đề XHH SXCTTH Nhưng đa số tham luận ý kiến mang tính đặt vấn đề, chí lại đặt loạt câu hỏi lớn khác mà chưa có câu trả lời thuyết phục như: XHH truyền hình: Cạnh tranh hay hợp tác?; XHH truyền hình: đến lúc?” … Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 Đà Nẵng có hội thảo mang tên: “Sức mạnh tin tức địa phương” Không nói trực tiếp đến thuật 11 ngữ “xã hội hóa sản xuất chương trình TH” tất tham luận hội thảo đánh gia cao vai trò hoạt động hợp tác Đài THVN đài TH địa phương việc sản xuất “linh kiện” cho chương trình thời đài TH Quốc gia Tại hội thảo có nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho việc mở rộng hướng hợp tác Tuy nhiên, hội thảo khuôn khổ lĩnh vực tin tức thời Ban Thời Đài THVN tổ chức vậy, ý kiến dừng lại đóng góp cho hợp tác lĩnh vực tin tức thời dạng chương trình khác đặc biệt lĩnh vực giải trí chưa đề cập - Nhóm thứ tư: vấn đề XHH XHH SXCTTH đề cập tới định hướng phát triển Đảng, văn kiện, nghị quyết, văn pháp quy Trong định hướng phát triển lĩnh vực chủ yếu, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), đề cập đề cụm từ “xã hội hóa” Văn kiện nêu rõ: “Các vấn đề sách xã hội giải theo tinh thần XHH Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đồng thời động viên người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân tổ chức nước tham gia giải vấn đề xã hội” [41, tr.114] Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX Đảng đề cập: “Đẩy mạnh XHH, khuyến khích nhân dân tổ chức tham gia thiết thực, có hiệu hoạt động văn hóa, thể thao ” [42, tr.209] Đến Đại hội X, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2010, vấn đề XHH nói chung XHH thông tin báo chí nói riêng đề cập rõ nét Văn kiện có nhấn mạnh: Phát triển mạnh nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất phát hành sách tất vùng, ý nhiều đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Xúc tiến XHH hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin với bước thích hợp cho loại hình, vùng Huy động nguồn lực sức sáng tạo xã hội để đầu 12 tư xây dựng công trình thiết chế văn hóa, khuyến khích tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đoàn thể tham gia [43, tr.214] Từ định hướng văn kiện Đảng, nhiều Nghị đời nhằm cụ thể hóa định hướng đó, Nghị số 05/2005/NQ CP ngày 18/4/2005 đẩy mạnh hoạt động XHH lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao du lịch Gần nhất, có Thông tư số 19/2009/TT - BTTTT Bộ TT & TT, quy định việc liên kết hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình Hay, Nghị định số 02/2011/NĐ - CP Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động báo chí, xuất Đó định hướng tư tưởng, quy định, quy chế quan trọng góp phần thúc đẩy đời phát triển hoạt động XHH nói chung, XHH SXCTTH nói riêng Những qui định giúp cho hoạt động XHH truyền hình quản lý tốt hơn, nhiên mang tính khái quát, điểm chưa bắt kịp yêu cầu thực tế phát triển hoạt động XHH SXCTTH thời gian qua nhiều bất cập - Ngoài công trình nghiên cứu trên, số tờ báo, trang web có viết đơn lẻ đề cập đến khía cạnh khác vấn đề XHH truyền hình như: “Xã hội hoá chương trình TH: nhà nước tư nhân có nỗi niềm” [86], “Xã hội hoá truyền hình: phân lô, bán sóng”[108], “Xã hội hóa phải nắm sóng” [76] Kết nghiên cứu, khảo sát Nhìn chung, công trình nghiên cứu kể bước đầu đề cập đến số khía cạnh vấn đề XHH sản xuất truyền hình như: ý nghĩa hoạt động XHH, vai trò thành viên việc phối hợp sản xuất chương trình… Tuy nhiên, mặt học thuật công trình chưa lý thuyết hóa cách khoa học vấn đề liên quan đến XHH SXCTTH (khái niệm, đặc trưng, hình thức, tính tất yếu, nguyên tắc XHH SXCTTH ) Về mặt thực tiễn, công trình chưa mạch lạc vấn đề sau: 13 - Hướng trình XHH SXCTTH? - Chưa phác hoạ tranh khái quát - Chưa lộ trình, mô hình, nguyên tắc - Chưa hội, trở ngại tiến hành XHH SXCTTH ngành truyền hình Việt Nam - Chưa đưa giải pháp phương hướng cụ thể để phát huy tối đa hiệu hoạt động Hay nói cách khái quát có vấn đề mà lí luận thực tiễn chưa với hoạt động Việt Nam: Thứ nhất: Chưa hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn hoạt động XHH SXCTTH Việt Nam Thứ hai: Chưa phân tích rõ thực trạng – tranh hoạt động XHH SXCTTH Việt Nam Thứ ba: Chưa dự báo, khả phát triển thách thức phải đối mặt hoạt động Việt Nam Thứ tư: Chưa đề hệ thống giải pháp cách có sở nhằm góp phần giải cách hợp lí hoạt động XHH SXCTTH phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam Tóm lại, thực khoảng trống mặt lý luận cần nghiên cứu cách quy mô, Vì lý đó, kết hợp với phân tích tổng quan sở thực luận án nghiên cứu sinh Đây công trình đề cập cách đầy đủ có hệ thống hoạt động Trong luận án, kế thừa ý tưởng khai phá nhà nghiên cứu trước coi tiền đề lý luận thực tiễn để triển khai đề tài nghiên cứu 14 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lí luận thực tiễn thấy XHH sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam vấn đề lớn không quan quản lý nhà nước, đài TH quan tâm mà đối tượng nghiên cứu nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân xã hội Bởi hoạt động đem lại nhiều lợi ích hấp dẫn cho người tham gia Tuy nhiên, trình phát triển quản lý hoạt động XHH Việt Nam nảy sinh nhiều điểm bất cập đòi hỏi cấp thiết phải có tổng kết thực tiễn, khái quát thành lí luận sở quan trọng để khai thác, phát huy tối đa hiệu hoạt động Việt Nam 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Alvin Toffler (2002), Thăng trầm quyền lực, Tập 2, Nxb Thanh niên, Hà Nội Trâm Anh (2007), Xã hội hoá chương trình truyền hình: cạnh tranh hay hợp tác?, Thanhnien online Ban TT - VH Trung ương, Bộ VH- TT, Hội nhà báo Việt Nam, (2002), Tiếp tục thực thị 22 - CT/TW Bộ Chính trị (Khoá 8) đổi tăng cường lãnh đạo quản lý công tác báo chí, xuất bản, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2009), Thông tư quy định việc liên kết hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông (2011), Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí lĩnh vực phát thanh, truyền hình, Hà Nội Bộ Văn hóa - Thông tin (1998), Các quy định pháp lý báo chí, Hà Nội Bilton T., Bonnett K., Jones P., Stanworth M (1993), Nhập môn xã hội học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội C.Mác Ph Ăngghen (1993), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (1996), Toàn tập, tập 27, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Công ty truyền thông Trí Việt (2011), Tổng quan thị trường truyền thông Việt Nam (Vietnam media market overvew) 11 Chính phủ (1995), Quy hoạch phát triển ngành truyền hình Việt Nam đến năm 2000 năm sau, Hà Nội 12 Chính phủ (1999), Về sách khuyến khích xã hội hoá hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, Hà Nội 16 13 Chính phủ (2002), Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí, Hà Nội 14 Chính phủ (2007), Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật điện ảnh, Hà Nội 15 Chính phủ (2008), Báo cáo tình hình thực sách, pháp luật công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hà Nội 16 Chính phủ (2010) Quy hoạch phát triển Đài TH Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội 17 Chính phủ (2011), Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động báo chí, xuất bản, Hà Nội 18 Vũ Chung (2004), Xã hội hoá truyền hình - xu tất yếu, Tạp chí Báo chí Tuyên truyền 19 Lê Văn Duy (1998), Xã hội hóa điện ảnh - thực trạng giải pháp, Văn hóa nghệ thuật 20 Đinh Xuân Dũng (2000), Xã hội hoá hoạt động văn hoá - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Dững (1998), Phạm vi bao quát tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thi hành Luật Báo chí, Tạp chí Báo chí Tuyên truyền, số 22 Ngô Thành Dương (2006), Bàn khái niệm xã hội hóa, Tạp chí Cộng sản, số 23 Đài PTTH Đà Nẵng (2009), Báo cáo tình hình liên kết sản xuất chương trình Phát - Truyền hình, Đà Nẵng 24 Đài PTTH Đà Nẵng (2009), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011, Đà Nẵng 25 Đài PTTH Hà Giang, Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác PT - TH phong trào thi đua năm 2009, 2010 17 26 Đài PTTH Nghệ An, Báo cáo tổng kết hoạt động Phát - Truyền hình năm 2009, 2010, 2011 27 Đài PTTH Quảng Ninh, Báo cáo kết thực nghị hội nghị CBCC năm 2010, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2011 28 Đài TH TP Hồ Chí Minh (2010), Thống kê chương trình xã hội hóa (tính đến ngày 30/6/2010) 29 Đài TH Việt Nam (2008), Quy chế đặt hàng, hợp tác sản xuất phim truyện truyền hình phát sóng kênh Đài TH Việt Nam 30 Đài TH Việt Nam (2008), Báo cáo hội thảo xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình 31 Đài TH Việt Nam (2010), Sống với nghề truyền hình, Nxb Lao động, Hà Nội 32 Đài TH Việt Nam (2010), 40 năm Đài TH Việt Nam 33 Đài TH Việt Nam, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2001 đến 2011 34 Đài TH Việt Nam (2011), Tham luận hội thảo Phát huy sức mạnh tin tức địa phương, Đà Nẵng 35 Đài TH Việt Nam (2011), Quy định việc bình chọn phóng ngắn xuất sắc phát sóng Đài THVN (Ban hành kèm định số 1211) 36 Đài TH Việt Nam (2011), Quy chế quản lý thực hoạt động liên kết sản xuất chương trình Đài TH Việt Nam 37 Đài TH Việt Nam (2011), Kỷ yếu hội thảo - Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 30 38 Đài TH Việt Nam, Thống kê tình hình liên kết sản xuất chương trình truyền hình năm 2009, 2010, 2011, Ban thư kí Biên tập, 39 Đảng cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Sự Thật, Hà Nội 40 Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự Thật, Hà Nội 41 Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 42 Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 44 G.V Cudơnhetxốp, X.L.Xvich, A.la.lurốpxki (2004), Báo chí truyền hình, tập 2, Nxb Thông 45 Phan Hồng Giang (1999), Mấy ghi nhận xã hội hoá văn hoá điện ảnh Trung Quốc, Văn hoá Nghệ thuật 46 Phan Thanh Giang (2000), Điện ảnh xu xã hội hoá, Văn hoá nghệ thuật 47 Grabennhicop (2003), Báo chí kinh tế thị trường, NXB Thông tấn, Hà Nội 48 Vũ Thu Hà (2007), Xã hội hoá sản xuất chương trình truyền hình - Khảo sát Đài PTTH Hà Tây 2004 - 2006, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Báo chí - ĐH Quốc gia Hà Nội 49 Phạm Minh Hạc (1997), Xã hội hoá công tác giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 50 Đinh Thị Thuý Hằng, Báo chí giới xu hướng phát triển, NXB Thông Tấn, 2008 51 Trần Thanh Hiệp (1999), Bước đầu nhận thức xã hội hoá hoạt động điện ảnh, Văn học nghệ thuật 52 Chử Kim Hoa (2002), Quản lý nhà nước báo chí thời kỳ đổi (khảo sát hệ thống văn quy phạm pháp luật từ 1986 - 2001), Luận văn Thạc sĩ khoa học xã hội nhân văn, Phân viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 53 Lê Như Hoa (chủ biên) (1996), Xã hội hoá hoạt động văn hoá, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội 54 Như Hoa (2009), Nhiều kênh truyền hình xã hội hóa hay tư nhân hóa, Sài Gòn giải phóng online 19 55 Lê Thị Thu Hòa (2008), Xã hội hóa sản xuất chương trình Đài TH Việt Nam, Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 56 Xuân Hoà (2008), Xã hội hoá sản xuất chương trình truyền hình- hướng phát triển truyền hình đại, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, tháng 2/2008 57 Xuân Hoà (2008), Truyền hình tương tác - tăng tính chủ động khán giả, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, tháng 4/2008 58 Xuân Hòa (2011), Nhận diện yếu tố thúc đẩy hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, tháng 12/2011 59 Phan Thị Hoài (2008), Xã hội hoá truyền hình qua sản xuất chương trình Thế hệ VTV6 Đài THVN, Khoá luận tốt nghiệp ĐH - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 60 Việt Hoài (2006), Khán giả đồng tác giả VTV, Tuổi trẻ online, 31/3/2006 61 Học viện Báo chí Tuyên truyền (2005), Cơ sở lý luận báo chí, NXB Lý luận trị, Hà Nội 62 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2005), 80 năm báo chí cách mạng Việt Nam, học lịch sử định hướng phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 63 Học viện Báo chí Tuyên truyền, Vũ Thanh Vân (dịch), Tác động truyền thông 64 Vũ Đình Hoè (Chủ biên) (2000), Truyền thông đại chúng công tác lãnh đạo quản lý, Hà Nội 65 Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình Quốc gia (1999), Giáo trình triết học Mác - Lê nin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 66 Hội nhà báo Việt Nam (1998), Trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân nhà báo, Hà Nội 20 67 Bình Huyền (2011), Tỉnh đề nghị “cho tồn tại” kênh truyền hình “lụi” (báo Công an nhân dân điện tử, ngày 17/5/2011) 68 Đinh Quang Hưng (1995), Truyền hình Việt Nam trước thử thách mới, Tạp chí Truyền hình 69 Đinh Quang Hưng (1996), Đa dạng hoá nguồn tài phát triển ngành truyền hình, Tạp chí Tài 70 Đinh Quang Hưng (1996), Đa dạng hoá sản phẩm truyền hình đáp ứng nhu cầu xã hội, Tạp chí tia sáng 71 Đinh Quang Hưng (1996), Những phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm truyền hình cho phù hợp với cung cầu truyền hình Việt Nam nay, Luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế, Hà Nội 72 Đinh Quang Hưng (1996), Về mô hình sản xuất chương trình truyền hình, Tạp chí Khoa học phát triển 73 Đinh Quang Hưng (1996), Xu hướng phát triển truyền hình Việt Nam, Tạp chí khoa học phát triển 74 John hohenberg (1974), Kí giả chuyên nghiệp, NXB Sài Gòn 75 Trần Bảo Khánh (2003), Sản xuất chương trình truyền hình, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 76 Ngọc Lành (2009), Xã hội hóa phải “nắm” sóng, Nhà báo Công luận, số 46 77 Ngọc Linh (2011), Ngưng chiếu Anh chàng vượt thời gian, Tuổi trẻ online, 21/4/2011 78 Phan Thị Loan (1997), Đổi chế quản lý kinh tế ngành truyền hình Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 79 Nguyễn Thế Long (2005), Có nên dùng cụm từ “Xã hội hóa giáo dục”?, Tạp chí Đông Nam Á, 7/2005 80 Michael Schudson (2005), Sức mạnh tin tức truyền thông, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 81 Huyền Nga (2010), Sở hữu kênh truyền hình xã hội hóa: liệu có miếng bánh ngon ăn?, báo Diễn đàn doanh nghiệp online, 14/8/2010 82 Trần Quang Nhiếp (Chủ biên) (2002), Định hướng hoạt động quản lý báo chí điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 83 Nhiều tác giả (2001), Tiềm Việt Nam kỷ XXI, Nxb Thế giới, Hà Nội 84 Nhiều tác giả (2001), Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 85 Nhiều tác giả (2007), Những vấn đề báo chí đại, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 86 Nhiều tác giả (2007), Xã hội hóa chương trình truyền hình: Nhà nước, tư nhân có nỗi niềm, Tuổi trẻ online, 12/1/2007 87 Nguyễn Tuyết Nhung (2007), Bước đầu nghiên cứu xã hội hoá truyền hình Việt Nam - Khảo sát chương trình “Làm giàu không khó” VTV1, Khoá luận tốt nghiệp Đại học - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 88 Phân viện Báo chí Tuyên truyền (2000), Báo chí - điểm nhìn từ thực tiễn, tập 1, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 89 Philippe Breton - Serge Proulx (1996), Bùng nổ truyền thông, Nxb Văn hóa, Hà Nội 90 Trường Phong (2008), Chúng nghi ngờ kết khảo sát TNS, Thanh niên online, 8/4/2008 91 Bảo Phương (2011), Thảm họa phim Việt, An ninh Thủ đô, 27/3/2011 92 Dương Xuân Sơn (1996), Báo chí nước ngoài, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội] 93 Tạp chí cộng sản (2000), Mấy vấn đề lý luận thực tiễn nghiệp đổi đất nước, tập 2, Hà Nội 22 94 Trần Ngọc Tăng (1999), Vai trò truyền thông đại chúng việc giáo dục thẩm mỹ cho nhân dân nước ta nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 95 Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 96 Tạ Ngọc Tấn (2005), Những học báo chí chiến đấu, Tạp chí cộng sản điện tử, số 85 97 Tạ Ngọc Tấn (2006), Từ lý luận đến thực tiễn báo chí, NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội 98 TNS media Vietnam, Báo cáo truyền hình hàng tháng năm 2009, 2010, 2011 99 Thái Kế Toại (1999), Tiếp cận vấn đề xã hội hoá hoạt động văn hoá, Văn hoá nghệ thuật 100 Tiền phong online (2007), Trung Quốc: người dân tham gia làm truyền hình, 9/8/2007 101 Trần Đăng Tuấn (1998), Kết hợp với truyền hình: hướng xã hội hóa điện ảnh, Tạp chí Báo chí Tuyên truyền số (tháng - 6), 1998 102 Lê Xuân Tùng (2001), Công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 103 Tuổi trẻ online (2011), Khán giả chê phim Việt sao? 29/4/2011 104 Chu Thái Thành (2006), Mở rộng phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa, Tạp chí Cộng sản, số 1/2006 105 Thomas L.Friedman (2005), Thế giới phẳng - Tóm lược lịch sử giới Thế kỷ 21, Nxb Trẻ 106 Thomas L.Friedman (2009), Chiếc Luxus ô liu - Toàn cầu hóa gì?, Nxb Khoa học xã hội 107 Thông báo kết luận Bộ trị tiếp tục thực Nghị TW2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, Hà Nội 23 108 Kim Ửng (2007), Xã hội hoá truyền hình: phân lô, bán sóng, báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 14 tháng năm 2007 109 Viện ngôn ngữ (2008), Từ điển tiếng Việt, Nxb Hồng Đức II Tài liệu nước ngoài: - Tiếng Anh: 110 Bagdikian H Ben (2000), The Media Monopoly (Sự độc quyền báo chí), Beacon Press 111 Blumler, G Jay (1993), The British Approach to Public Service Broadcasting (Tiếp cận nước Anh với truyền hình phục vụ công chúng), Longman, New York & London 112 Blumler, G Jay (1995), Television Requires Responsibility (Truyền hình đòi hỏi trách nhiệm xã hội), Bertelsmann Foundation Publisher 113 James Gleick (2011), The Information: A History, a Theory, a Flood (Thông tin: Lịch sử, ly thuyết, phát triển) 114 Julia Swannell (1994), The Oxford morden English dictionary, Oxford University press 115 K M Shrivastava, Broadcast Journalism in the 21st Centuary (Báo chí phát truyền hình kỷ 21) 116 Masterton, Murray (1996), Asian Values in Journalism (Giá trị châu Á báo chí), AMIC 117 Milner, Anthony (1999), Whats happened to Asian Values? (Điều xảy với giá trị châu Á) – Australian national University) 118 Sparks and Reading (1998), Communism, Capitalism and the Mass media (Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư truyền thông đại chúng), Sage Foundation - Tiếng Pháp: 119 Kim Djeung (1996), Le cinéma et la mise en scene, Éditions en langues Etrangerés 120 Gilles Delavaud (2011), Permanence de la télévision, Éditions Apogée 121 Lozenzo Viches (1996), La télévision dans la vie quotidienne, Éditions Apogée 24
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học vấn đề xã hội hóa sản XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY, tiểu luận cao học vấn đề xã hội hóa sản XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY, tiểu luận cao học vấn đề xã hội hóa sản XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan