2 vai tro cua doan thanh nien trong Xô Viết Nghệ TĨnh

12 298 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2016, 10:24

Vai trò đoàn thanh niên trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh BTXV: 20:3827112008 1 Thanh niên Nghệ Tĩnh phát huy truyền thống cha ông: yêu nước thương dân, có chí tiến thủ, hiếu học, kiên cường trong đấu tranh yêu nước tự do, độc lập, quyết chí tìm đường cứu nước:Được sinh ra và lớn lên trên giải đất núi Hồng sông Lam nơi địa linh nhân kiệt, thanh niên Nghệ Tĩnh từ thế hệ này đến thế hệ khác đã phát huy truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất trước mọi thế lực thù địch để bảo vệ quê hương đất nước xây dựng cuộc sống, xây dựng quê hương giàu đẹp.Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc dưới các triều đại phong kiến, Nghệ Tĩnh là nơi dừng chân để củng cố lực lượng trước khi phản công tiêu diệt quân thù. Cuộc kháng chiến chống quân Minh ở thế kỷ 15, trong cuộc tiến quân ra Bắc đại phá quân Thanh của Quang Trung ở thế kỷ 18 đã chứng minh điều đó.Năm 1858 thực dân Pháp tấn công vào Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược nước ta cho đến đầu thế kỷ XX ngọn lửa đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta không ngừng tắt thì ở Nghệ Tĩnh là điểm nóng để duy trì ngọn lửa đó. Dưới ngọn cờ Cần Vương của Phan Đình Phùng, Nguyễn Xuân Ôn; hưởng ứng phong trào Đông Du của Phan Bội Châu đã có biết bao thanh niên yêu nước Nghệ Tĩnh quyết chí ra đi cứu nước. Đầu thế kỷ XX có nơi nào nhiều thanh niên xuất dương tìm đường cứu nước như Nghệ Tĩnh. Tiêu biểu cho thế hệ trẻ Nghệ Tĩnh quyết chí đi tìm đường cứu nước lúc bấy giờ là Nguyễn Tất Thành. Tiếp đến lớp lớp thanh niên Nghệ Tĩnh lần lượt qua Thái Lan đến trại Cày của cụ Đặng Thúc Hứa rồi sang Quảng Châu, Hương Cảng. Đó là những chiến sỹ cách mạng tiêu biểu sau này như Trần Phú, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Trương Vân Lĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Phùng Chí Kiên…Những thanh niên trí thức này đã sớm đến với Chủ nghĩa Mác Lê nin, với cách mạng tháng Mười Nga, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu dắt, giáo dục đã trở thành những chiến sỹ cộng sản những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam.Một lực lượng thanh niên Nghệ Tĩnh do điều kiện và hoàn cảnh lúc bấy giờ không xuất dương được đã không quản ngại gian khổ khó khăn lăn lộn với phong trào tự mình tìm hiệu sách báo tiến bộ, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng ngay trên quê hương. Đó các chị Nguyễn Thị Quang Thái, các anh Nguyễn Sỹ Sách, Trần Hữu Thiều, Lê Mao, Nguyễn Tiềm, Nguyễn Châu, Hoàng Khoái Lạc… Một số thanh niên yêu nước ở 2 làng Dương Xuân, Yên Xuân (phủ Anh Sơn) đã góp vốn mở hiệu buôn Yên Xuân để tập hợp những người yêu nước có chí hướng làm cách mạng. Để che mắt kẻ thù họ vừa buôn bán vừa hoạt động. Những thanh niên trí thức ở Vinh – Bến Thuỷ và các vùng lân cận đã lập nên tổ chức Phục Việt tiền thân của Đảng Tân Việt ở bến đò Trai. Hội Ái Hữu được lập nên ở làng Phù Việt Thạch Hà… Đó chính là những tổ chức yêu nước đã tập hợp những thanh niên có chí hướng làm cách mạng giải phóng dân tộc.Ảnh hưởng cuộc cách mạng tháng Mười Nga, những hoạt động của Quốc tế cộng sản, ảnh hưởng những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những học trò của Người ở Quảng Châu đã tác động trực tiếp vào lực lượng thanh niên yêu nước Nghệ Tĩnh do đó những năm 1925 trở đi các tổ chức Tân Việt, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đã phát triển mạnh. Năm 1929 những hạt nhân tiêu biểu của hai tổ chức trên đã thống nhất hành động và chí hướng dẫn đến sự ra đời của Đông Dương cộng sản Đảng ở Nghệ Tĩnh. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và là lực lượng nồng cốt trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.2 Thanh niên lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Tháng 2 năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Ở Nghệ Tĩnh các chi bộ cơ sở khu công nghiệp Vinh Bến Thuỷ, một số vùng nông thôn tiêu biểu ở Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đức Thọ, Can Lộc cũng ra đời và trực tiếp lãnh đạo quần chúng đầu tranh. Lực lượng tiền phong trong các cuộc đấu tranh chính là thanh niên trong các nhà máy, trường học, làng xã. Chỉ tính từ tháng 3 năm 1930 đến tháng 10 năm 1931 ở Nghệ Tĩnh đã diễn ra 1.080 cuộc đấu tranh trong đó lực lượng thanh niên là nòng cốt.Cùng với cuộc đấu tranh của 1200 Công Nông Vinh Bến Thuỷ, ngày 151930 tại trường tiểu học Pháp Việt ở Thanh Chương hơn 100 học sinh đã mít tinh diễu hành chống lại chính sách cai trị của thực dân Pháp. Trong cuộc biểu dương lực lượng tại khu công nghiệp Vinh Bến Thuỷ trong ngày 151930 lực lượng tiên phong là thanh niên trong các nhà máy, làng xã đã hô vang khẩu hiểu đấu tranh, dương cao cờ đỏ búa liềm trước mũi súng kẻ thù. Gương hy sinh anh dũng của các anh Nguyễn Đôn Nhoãn, Trần Cảnh Bình và 7 người khác đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh mở đầu cho phong trào công nông Nghệ Tĩnh.Trường quốc học Vinh nơi có trên 500 thanh niên học sinh thế hệ tri thức tương lai của cả 2 tỉnh Nghệ Tĩnh đang học tập đã bí mật truyền bá những tài liệu cách mạng như thơ văn yêu nước của Phan Bội Châu, tài liệu tuyên truyền của tổ chức Tân Việt, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, ca ngợi cách mạng tháng Mười Nga… Họ đã tổ chức những cuộc bãi khoá, diễn thuyết đấu tranh đòi đưa môn học lịch sử dân tộc vào chính khoá, bỏ lối học nhồi sọ nô dịch, chống khủng bố đàn áp công nông Vinh Bến thuỷ…Trước làn sóng đấu tranh của lực lượng thanh niên học sinh, thực dân Pháp và bộ máy cai trị phong kiến tay sai ở nghệ Tĩnh đã dùng thủ đoạn đóng cửa trường Quốc học Vinh và đuổi tất cả học sinh về quê hương bản quán.Mặc dù bị đuổi học, nhưng đây chính là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho quần chúng công nông. Nhiều thanh niên học sinh xin vào làm việc trong các nhà máy ở Vinh, Bến Thuỷ, số nữa về tham gia các hoạt động xã hội ở nông thôn. Vì thế mà trong năm 1929 các tổ chức cách mạng ở Nghệ Tĩnh phát triển mạnh nhất là các địa phương như Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Diễn Châu, Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc…Đầu năm 1930 hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Vinh Bến Thuỷ đã thành lập các chi bộ Đảng cộng sản. Dưới sự chỉ đạo của Xứ uỷ Trung Kỳ, nhiều thanh niên ưu tú có trình độ văn hóa được kết nạp vào Đảng và được bí mật cử về các làng xã có phong trào đấu tranh mạnh để tuyên truyền giác ngộ nông thôn phát triển tổ chức Đảng và xây dựng các lực lượng đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông hội. Trong thời gian này ở nơi nào có tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng phát triển mạnh thì ở nơi đó có phong trào đấu tranh liên tục, quy mô đấu tranh ngày càng mạnh cả về lực lượng và khẩu hiệu, mục tiếu đấu tranh. Chẳng hạn như ở huyện Thanh Chương, sau cuộc đấu tranh của học sinh trường Pháp Việt ở chợ Rộ, cuộc đấu tranh của nông dân Hạnh Lâm trong ngày 151930, tiếp đến cuối tháng 81930 đã có trên 30 cuộc đấu tranh ở các làng xã, tổng. Đặc biệt là cuộc đấu tranh của 20.000 nông dân trong toàn huyện nổ ra từ chiều 318 đến ngày 191930. Nông dân ở các tổng bên tả ngạn sông Lam đã vượt sông tràn sang cùng nông dân các tổng Hạnh Lâm, Võ Liệt bao vây huyện đường, trại lính, giải thoát tù chính trị. Người thanh niên đi đầu trong cuộc đấu tranh oanh liệt này đã hy sinh anh dũng lúc ở tuổi 20. Đó là anh Nguyễn Công Thường đã dũng cảm chèo thuyền đưa quần chúng vượt sông bị kẻ thù xã súng giết hại. Quần chúng đã biến căm thù thành ý chí đấu tranh , biến đám tang của anh thành cuộc biểu dương lực lượng, biến những cuộc truy điệu anh và những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh 19 thành nhiều cuộcđấu tranh khác suốt trong tháng 91930. Trong phong trào đấu tranh quyết liệt này cho đến tháng 101930 ở Thanh Chương đã có 549 hội viên thanh niên cộng sản đoàn chiếm lực lượng đa số trong các đoàn thể cách mạng ở địa phương lúc bấy giờ. Trong số 270 đảng viên cộng sản lúc đó ở Thanh Chương lực lượng thanh niên chiếm phần lớn.Từ tháng 51930 đến tháng 101930 ở Nghệ Tĩnh có trên 755 cuộc đấu tranh lớn thì lực lượng lãnh đạo, xung kích, đưa yêu sách, diễn thuyết, bảo vệ quần chúng đấu tranh, truy bắt kẻ thù… đều do lực lượng thanh niên đảm nhận. Sau tháng 9 do yêu cầu bảo vệ lực lượng quần chúng và bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền xô viết, lực lượng tự vệ đỏ ra đời. Chính thanh niên là lực lượng nòng cốt trong tự vệ đỏ. Trong đội ngũ cán bộ chủ chốt trong các nhà máy, làng xã như công hội, nông hội, chính quyền xô viết ( thôn bộ nông, xã bộ nông ) cho đến bí thư chấp hành các chi bộ, đảng bộ đều do thanh niên đảm nhận. Khi chính quyền xô viết quản lý toàn bộ công việc ở các làng xã thì thanh niên là lực lượng đi đầu trong các phong trào luyện tập quân sự , an ninh trật tự bảo vệ làng xóm, trấn áp kẻ thù, sản xuất tập thể, thu ruộng đất thóc lúa nhà giàu, dạy các lớp học quốc ngữ, xoá mù chữ, thực hiện nếp sống mới, bài trừ mê tín dị đoan… đều do thanh niên đi đầu thực hiện.Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lực lượng thanh niên không những là hạt giống đỏ ngay từ đầu nhen nhóm phong trào, tổ chức lãnh đạo các cuộc đấu tranh, lực lượng đi đầu trong phong trào, bảo vệ, duy trì và phát huy thành quả của phong trào.Xô Viết Nghệ Tĩnh, sự kiện cách mạng tiêu biểu của Đảng, của dân tộc mãi mãi in đẫm dấu son trong lịch sử. Có biết bao tấm gương tiêu biểu khí phách cách mạng làm rạng danh Xô Viết Nghệ Tĩnh cho thế hệ con cháu mãi mãi noi theo. Đó là những chiến sỹ cộng sản lãnh đạo Xứ uỷ Trung Kỳ, các Tỉnh Đảng bộ Vinh Bến Thuỷ, Nghệ An, Hà Tĩnh bộ tham mưu của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Viết Thuật, Trần Hữu Thiều, Lê Mao, Nguyễn Tiềm, Nguyễn Châu… là những chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh xuất dương đã anh dũng hy sinh trước mũi súng quân thù khi tuổi đời mới ngoài 20. Noi gương các đồng chí lãnh đạo phong trào ,lực lượng thanh niên trưởng thành trong ngọn lửa đấu tranh ở cả 2 tỉnh lúc bấy giờ còn phải kể đến hàng trăm, hàng ngàn tấm gương tiêu biểu khác. Chúng ta chỉ cần nhắc tới một vài gương sáng như đồng chí Trần Hữu Doanh ở Thanh Chương và Nguyễn Huy Lung ở Can Lộc. Trần Hữu Doánh người con tiêu biểu của vùng quê Cát Ngạn Thanh Chương nơi đã đi đầu trong phong trào Xô Viết có cuộc đấu tranh khổng lồ của trên 2 vạn nông dân ngày 191930. Trong gia đình có 3 anh em đều tham gia phong trào và cùng bị thực dân Pháp cầm tù ở Lao Bảo khi phong trào bị đàn áp. Sau cuộc biểu tình ở Thanh Chương ngày 3061930, Trần Hữu Doánh thành lập hội thanh niên tại trại Cày khe trường thu hút 30 thanh niên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt của phong trào cách mạng ở tổng Cát Ngạn. Hội Thanh niên Cát Ngạn đã được giác ngộ lý tưởng cách mạng, luyện tập quân sự, là nơi liên lạc giữa huyện uỷ Thanh Chương và các tổ chức Đảng cơ sở. Từ một thanh niên yêu nước giác ngộ lý tưởng cách mạng đi đầu trong các cuộc đấu tranh đã trở thành một uỷ viên tỉnh uỷ.Sau những năm tháng phong trào cách mạng bị đàn áp khủng bố, Trần Hữu Doánh đã len lỏi chắp nối lại tổ chức Đảng ở cơ sở để duy trì phong trào cho mãi tới tháng 41945 trong chuyến đi công tác chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền đồng chí bị sa vào tay giặc và đã anh dũng hy sinh. Can Lộc vùng quê tiêu biểu trong phong trào Xô Viết ở Hà Tĩnh đã sinh ra đồng chí Nguyễn Huy Lung. Anh là học sinh của đồng chí Trần Phú, Hà Huy Tập tại trường cao Cao Xuân Dục ở Vinh từ năm 1924 – 1925. Khi Đảng cộng sản được thành lập anh trở thành người đảng viên ưu tú, người bí thư chi bộ thị xã Hà Tĩnh. Khi phong trào đấu tranh đang dân glên sôi nổi khắp các địa phương ở Hà Tĩnh thì anh bị sa vào tay giặc. Trong nhà tù đế quốc anh vẫn giữ vững chí khí chiến đấu cho lý tưởng cách mạng. Anh đã hy sinh trong cuộc đấu tranh ở nhà tù tháng 121931 khi vừa tròn 23 tuổi.3 Tổ chức đoàn thanh niên ra đời và phát triển trong phong trào Xô Viết nghệ Tĩnh: Đầu năm 1930 khi phong trào đấu tranh của quần chúng công nông Nghệ Tĩnh ngày càng phát triển đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Trước tháng 3 năm 1930 nghĩa là trước khi Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ở Nghệ An đã có chi bộ Đông Dương cộng sản đảng ra đời. Khi đông dương cộng sản đảng ra đời đã tập hợp lực lượng quần chúng được giác ngộ cách mạng sẵn sàng đi theo Đảng ngày càng đông. Chính vì vậy mà sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã sớm phát triển kẻ cả đảng viên và tổ chức đảng ở Nghệ Tĩnh.Ngoài những đảng viên chính thức của đảng, lực lượng trẻ được trưởng thành trong đấu tranh cũng sớm được tập hợp trong tổ chức công hội đỏ, nông hội đỏ ở Nghệ an và hà Tĩnh. Một số địa phương có phong trào cách mạng mạnh như Thanh Chương, Can Lộc thanh niên được tổ chức riêng để hoạt động. Tháng 61930 hội thanh niên được ra đời ở Thanh Chương dưới hình thức lập trại Cày ở Khe Trường. Tháng 91930 ở nhiều làng xã chính quyền xô viết ra đời thì mọi tầng lớp nhân dân cũng hình thành các đoàn thể quần chúng đựa trên cơ sở các hội như hội cứu tế, hội cày, hội dệt vải… Từ những hoạt động của các hội trên khi tổ chức cơ sở đảng ra đời nhất là chính quyền xô viết được thành lập đã chuyển thành đoàn thể quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong các đoàn thể cách mạng đó đoàn thanh niên được ra đời sớm hơn cả. Các huyện như Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn ở Nghệ An, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn ở Hà Tĩnh các cuộc đấu tranh của quần chúng diễn ra cuối năm 1930 đã có đoàn thanh niên làm nòng cốt.Trong báo cáo nội bộ của cấp uỷ Trung kỳ gửi Trung ương Đảng ngày 27121930 tổ chức đoàn thanh niên cách mạng đã có số liệu như sau:Tổng số hội viên tham gia tổ chức đoàn thanh niên cách mạng là 941 người.•Nghệ an hội thanh niên mới chỉ có 3 huyện có số liệu cụ thể gồm Nam Đàn 641 hội viên, 4 liên xã có tổ chức đoàn trong nông hội đỏ . Thanh Chương có 78 hội viên sinh hoạt trong 4 tổ. Anh Sơn có 35 hội viên sinh hoạt trong 3 tổ.•Vinh Bến Thuỷ: tổ chức thanh niên chưa tách ra thành đoàn thể độc lập mà tổ chức hoạt động nòng cốt trong công hội đỏ, nông hội đỏ.•Hà Tĩnh: chưa hình thành tổ chức đoàn một cách rõ nét nhưng trong nông hội đỏ đã có hướng hoạt động cho thanh niên, trong đó có 122 hội viên liên hệ hoạt động trong 7 tổ theo địa bàn tổng, huyện. Cấp uỷ Đảng chỉ đạo mọi hoạt động của đoàn (Số liệu ở kho lưu trữ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh).Như vậy qua thực tiễn phong trào cách mạng chung của cả nước và trên địa bàn Nghệ Tĩnh nói riêng một yêu cầu cấp bách là đảng cộng sản phải tập hợp lực lượng thanh niên trong một tổ chức riêng của họ để hướng mọi hoạt động của thanh niên theo mục tiêu cách mạng của dân tộc mà Đảng cộng sản đương dương cao ngọn cờ lãnh đạo. Đây là lực lượng nòng cốt là cánh tay phải của Đảng.Trong án nghị quyết của hội nghị Trung ương toàn thể lần thứ 2 ( 31931 ) do đồng chí Trần Phú, tổng bí thư chủ trì tại Sài Gòn đã ghi trong phần 3 nhiệm vụ cấn kíp mục D ghi rõ: “ Cần kíp tổ chức ra cộng sản thanh niên đoàn ” (Những sự kiện lịch sử đảng; tập I nhà xuất bản Hà Nội 1976; trang 244). Nghị quyết còn nhấn mạnh: “ Vấn đề tổ chức cộng sản thanh niên đoàn cần kíp đánh tan các thái độh ững hò, lãnh đạm với vấn đề đó. Lập tức các đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức những uỷ viên tổ chức ra đoàn. Đốc xuất cho chi bộ tổ chức cơ quan báo chương về việc vận động của đoàn và phải chỉ đạôch các chi bộ mới thành lập của đoàn bắt đầu hoạt động trong quần chúng thanh niên, đem những khẩu hiệu của thanh niên mà hiệu quần chúng. Trong mọtt hời gian ngắn ngủi tới đảng bộ các địa phương phải gây cho ra cơ sở đoàn. Các chi bộ đoàn phải chỉ huy cho cán bộ thanh niên trong công nông hội và khẩn trương tranh đấu của quần chúng thanh niên lao động ” .Thực hiện nghị quyết của Trung ương, án nghị quyết của Xứ uỷ Trung kỳ tại khuyếch đại hội nghị từ ngày 22 đến 2941931 ghi rõ: “ Thanh niên cộng sản đoàn ở nghệ An mới bắt đầu tổ chức thành chi bộ đoàn song cũng mới lặt ở Đảng ra thôi. Còn các nơi khác chưa hề làm đến. Nhiệm vụ tổ chức đoàn cũng là một việc quan trọng mà thái độ của Đảng rất hững hờ là vì không nhận rõ cái lực lượng cách mạng của thanh niên vô sản và thanh niên lao động. Đoàn không có nhiệm vụ lãnh đạo cho toàn thể vô sản giai cấp như Đảng cho nên điều kiện vào đoàn rộng rãi hơn. Chỉ kéo những đồng chí ít tuổi vào đoàn cũng không đủ lại phải tổ chức ngay cho thanh niên ở ngaòi vào chi bộ nữa ”(Tư liệu trong hồ sơ Xứ uỷ Trung Kỳ lưu tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh).Về hệ thống tổ chức đoàn ở cơ sở, nghị quyết Xứ uỷ Trung kỳ ghi cụ thể:a.Ở mọi cấp bộ đảng phải kiếm lấy 3 người đa số là công nhân nông nghiệp và bần nông (ở các khu uỷ thì toàn thể là công nhân ) để lập ban uỷ viên tổ chức thanh niên cộng sản đoàn.b.Ở mỗi chi bộ phải lặt những đảng viên dưới 23 tuổi trừ người giữ việc quan trọng và kiếm thêm người thanh niên lập ngay chi bộ đoàn.c.Trong một huyện mà có 3 chi bộ đoàn thì các chi bộ cử đại biểu thành lập ngày huyện uỷ đoàn, thành lập các Tỉnh uỷ, Xứ uỷ đoàn cũng thế.d.Khi đã có đoàn bộ rồi thì lập tức làm cho đoàn có sinh hoạt độc lập đẻ họ đi thành lập các đoàn bộ ở các ơi chưa có. Nếu đoàn ra báo thì rất hay (Số liệu lưu trữ tại bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh).Thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, cho đến tháng 41931,h ầu hết các huyện, các xã, các tổng ở trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Vinh Bến Thuỷ đã có tổ chức đoàn thanh niên do các cấp uỷ đảng trực tiếp lãnh đạo. Đặc biệt những nơi đã thành lập được chính quyền xô viết tổ chức đoàn đã hoạt động một cách sôi nổi, công khai.Các tỉnh uỷ đều cử những uỷ viên chấp hành hăng hái, sôi nổi sang phụ trách công tác đoàn trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của đoàn thanh niên. Tỉnh uỷ Nghệ An cử đồng chí Phan Đình đồng, tỉnh uỷ Hà Tĩnh cử đồng chí Hoàng Mạnh Khang đều là những đồng chí Tỉnh uỷ viên trẻ tuổi, hăng hái với phong trào quần chúng sang trực tiếp phụ trách công tác đoàn .Hầu hết số hội viên thanh niên đã gia nhập tổ chức đoàn từ trước cho đến khi có nghị quyết Trung ương thành lập đoàn đều tiếp tục gia nhập đoàn và đã trở thành những cán bộ đoàn nòng cốt ở cơ sở. Trong phong trào đấu tranh, lực lượng thanh niên càng tỏ rõ ý chí tiền phong gương mẫu là đội hậu bị để phấn đấu trở thành đảng viên cộng sản.Theo số liệu chưa đầy đủ hết các địa phương, tháng 41931 ở Nghệ An gồm 8 huyện số hội viên thanh niên đã có 2079 người, hội viên thanh niên trong các trường học ở Vinh là 65 người. ở Hà Tĩnh phong trào cách mạng năm 1931 phát triển mạnh một mặt do kẻ thù chưa ra tay đán áp như ở Nghệ An mặt khác quần chúng mới được phát động nên hội viên thanh niên phát triển mạnh. Trong 4 huyện đã có tới 2116 hội viên . Vai trò đoàn niên cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh BTXV: 20:38-27/11/2008 1- Thanh niên Nghệ Tĩnh phát huy truyền thống cha ông: yêu nước thương dân, có chí tiến thủ, hiếu học, kiên cường đấu tranh yêu nước tự do, độc lập, chí tìm đường cứu nước: Được sinh lớn lên giải đất núi Hồng sông Lam nơi địa linh nhân kiệt, niên Nghệ Tĩnh từ hệ đến hệ khác phát huy truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất trước lực thù địch để bảo vệ quê hương đất nước xây dựng sống, xây dựng quê hương giàu đẹp Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc triều đại phong kiến, Nghệ Tĩnh nơi dừng chân để củng cố lực lượng trước phản công tiêu diệt quân thù Cuộc kháng chiến chống quân Minh kỷ 15, tiến quân Bắc đại phá quân Thanh Quang Trung kỷ 18 chứng minh điều Năm 1858 thực dân Pháp công vào Đà Nẵng mở đầu xâm lược nước ta đầu kỷ XX lửa đấu tranh chống xâm lược nhân dân ta không ngừng tắt Nghệ Tĩnh điểm nóng để trì lửa Dưới cờ Cần Vương Phan Đình Phùng, Nguyễn Xuân Ôn; hưởng ứng phong trào Đông Du Phan Bội Châu có niên yêu nước Nghệ Tĩnh chí cứu nước Đầu kỷ XX có nơi nhiều niên xuất dương tìm đường cứu nước Nghệ Tĩnh Tiêu biểu cho hệ trẻ Nghệ Tĩnh chí tìm đường cứu nước lúc Nguyễn Tất Thành Tiếp đến lớp lớp niên Nghệ Tĩnh qua Thái Lan đến trại Cày cụ Đặng Thúc Hứa sang Quảng Châu, Hương Cảng Đó chiến sỹ cách mạng tiêu biểu sau Trần Phú, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Trương Vân Lĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Phùng Chí Kiên… Những niên trí thức sớm đến với Chủ nghĩa Mác Lê nin, với cách mạng tháng Mười Nga, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu dắt, giáo dục trở thành chiến sỹ cộng sản hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam Một lực lượng niên Nghệ Tĩnh điều kiện hoàn cảnh lúc không xuất dương không quản ngại gian khổ khó khăn lăn lộn với phong trào tự tìm hiệu sách báo tiến bộ, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng quê hương Đó chị Nguyễn Thị Quang Thái, anh Nguyễn Sỹ Sách, Trần Hữu Thiều, Lê Mao, Nguyễn Tiềm, Nguyễn Châu, Hoàng Khoái Lạc… Một số niên yêu nước làng Dương Xuân, Yên Xuân (phủ Anh Sơn) góp vốn mở hiệu buôn Yên Xuân để tập hợp người yêu nước có chí hướng làm cách mạng Để che mắt kẻ thù họ vừa buôn bán vừa hoạt động Những niên trí thức Vinh – Bến Thuỷ vùng lân cận lập nên tổ chức Phục Việt tiền thân Đảng Tân Việt bến đò Trai Hội Ái Hữu lập nên làng Phù Việt Thạch Hà… Đó tổ chức yêu nước tập hợp niên có chí hướng làm cách mạng giải phóng dân tộc Ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga, hoạt động Quốc tế cộng sản, ảnh hưởng hoạt động lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc học trò Người Quảng Châu tác động trực tiếp vào lực lượng niên yêu nước Nghệ Tĩnh năm 1925 trở tổ chức Tân Việt, Việt Nam niên cách mạng đồng chí hội phát triển mạnh Năm 1929 hạt nhân tiêu biểu hai tổ chức thống hành động chí hướng dẫn đến đời Đông Dương cộng sản Đảng Nghệ Tĩnh Đây tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng nồng cốt phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 2- Thanh niên lực lượng nòng cốt, tiên phong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh Tháng năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam thành lập Ở Nghệ Tĩnh chi sở khu công nghiệp Vinh - Bến Thuỷ, số vùng nông thôn tiêu biểu Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đức Thọ, Can Lộc đời trực tiếp lãnh đạo quần chúng đầu tranh Lực lượng tiền phong đấu tranh niên nhà máy, trường học, làng xã Chỉ tính từ tháng năm 1930 đến tháng 10 năm 1931 Nghệ Tĩnh diễn 1.080 đấu tranh lực lượng niên nòng cốt Cùng với đấu tranh 1200 Công Nông Vinh - Bến Thuỷ, ngày 1-5-1930 trường tiểu học Pháp- Việt Thanh Chương 100 học sinh mít tinh diễu hành chống lại sách cai trị thực dân Pháp Trong biểu dương lực lượng khu công nghiệp Vinh Bến Thuỷ ngày 1-5-1930 lực lượng tiên phong niên nhà máy, làng xã hô vang hiểu đấu tranh, dương cao cờ đỏ búa liềm trước mũi súng kẻ thù Gương hy sinh anh dũng anh Nguyễn Đôn Nhoãn, Trần Cảnh Bình người khác thổi bùng lửa đấu tranh mở đầu cho phong trào công nông Nghệ Tĩnh Trường quốc học Vinh nơi có 500 niên học sinh hệ tri thức tương lai tỉnh Nghệ - Tĩnh học tập bí mật truyền bá tài liệu cách mạng thơ văn yêu nước Phan Bội Châu, tài liệu tuyên truyền tổ chức Tân Việt, Việt Nam niên cách mạng đồng chí hội, ca ngợi cách mạng tháng Mười Nga… Họ tổ chức bãi khoá, diễn thuyết đấu tranh đòi đưa môn học lịch sử dân tộc vào khoá, bỏ lối học nhồi sọ nô dịch, chống khủng bố đàn áp công nông Vinh - Bến thuỷ…Trước sóng đấu tranh lực lượng niên học sinh, thực dân Pháp máy cai trị phong kiến tay sai nghệ Tĩnh dùng thủ đoạn đóng cửa trường Quốc học Vinh đuổi tất học sinh quê hương quán Mặc dù bị đuổi học, lực lượng nòng cốt để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho quần chúng công nông Nhiều niên học sinh xin vào làm việc nhà máy Vinh, Bến Thuỷ, số tham gia hoạt động xã hội nông thôn Vì mà năm 1929 tổ chức cách mạng Nghệ Tĩnh phát triển mạnh địa phương Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Diễn Châu, Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc… Đầu năm 1930 hầu hết nhà máy, xí nghiệp Vinh - Bến Thuỷ thành lập chi Đảng cộng sản Dưới đạo Xứ uỷ Trung Kỳ, nhiều niên ưu tú có trình độ văn hóa kết nạp vào Đảng bí mật cử làng xã có phong trào đấu tranh mạnh để tuyên truyền giác ngộ nông thôn phát triển tổ chức Đảng xây dựng lực lượng đoàn thể niên, phụ nữ, nông hội Trong thời gian nơi có tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng phát triển mạnh nơi có phong trào đấu tranh liên tục, quy mô đấu tranh ngày mạnh lực lượng hiệu, mục tiếu đấu tranh Chẳng hạn huyện Thanh Chương, sau đấu tranh học sinh trường Pháp Việt chợ Rộ, đấu tranh nông dân Hạnh Lâm ngày 15-1930, tiếp đến cuối tháng 8-1930 có 30 đấu tranh làng xã, tổng Đặc biệt đấu tranh 20.000 nông dân toàn huyện nổ từ chiều 31/8 đến ngày 1/9/1930 Nông dân tổng bên tả ngạn sông Lam vượt sông tràn sang nông dân tổng Hạnh Lâm, Võ Liệt bao vây huyện đường, trại lính, giải thoát tù trị Người niên đầu đấu tranh oanh liệt hy sinh anh dũng lúc tuổi 20 Đó anh Nguyễn Công Thường dũng cảm chèo thuyền đưa quần chúng vượt sông bị kẻ thù xã súng giết hại Quần chúng biến căm thù thành ý chí đấu tranh , biến đám tang anh thành biểu dương lực lượng, biến truy điệu anh người hy sinh đấu tranh 1/9 thành nhiều cuộcđấu tranh khác suốt tháng 9/1930 Trong phong trào đấu tranh liệt tháng 10-1930 Thanh Chương có 549 hội viên niên cộng sản đoàn chiếm lực lượng đa số đoàn thể cách mạng địa phương lúc Trong số 270 đảng viên cộng sản lúc Thanh Chương lực lượng niên chiếm phần lớn Từ tháng 5-1930 đến tháng 10-1930 Nghệ Tĩnh có 755 đấu tranh lớn lực lượng lãnh đạo, xung kích, đưa yêu sách, diễn thuyết, bảo vệ quần chúng đấu tranh, truy bắt kẻ thù… lực lượng niên đảm nhận Sau tháng yêu cầu bảo vệ lực lượng quần chúng bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ quyền xô viết, lực lượng tự vệ đỏ đời Chính niên lực lượng nòng cốt tự vệ đỏ Trong đội ngũ cán chủ chốt nhà máy, làng xã công hội, nông hội, quyền xô viết ( thôn nông, xã nông ) bí thư chấp hành chi bộ, đảng niên đảm nhận Khi quyền xô viết quản lý toàn công việc làng xã niên lực lượng đầu phong trào luyện tập quân , an ninh trật tự bảo vệ làng xóm, trấn áp kẻ thù, sản xuất tập thể, thu ruộng đất thóc lúa nhà giàu, dạy lớp học quốc ngữ, xoá mù chữ, thực nếp sống mới, trừ mê tín dị đoan… niên đầu thực Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lực lượng niên hạt giống đỏ từ đầu nhen nhóm phong trào, tổ chức lãnh đạo đấu tranh, lực lượng đầu phong trào, bảo vệ, trì phát huy thành phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, kiện cách mạng tiêu biểu Đảng, dân tộc mãi in đẫm dấu son lịch sử Có gương tiêu biểu khí phách cách mạng làm rạng danh Xô Viết Nghệ Tĩnh cho hệ cháu mãi noi theo Đó chiến sỹ cộng sản lãnh đạo Xứ uỷ Trung Kỳ, Tỉnh Đảng Vinh - Bến Thuỷ, Nghệ An, Hà Tĩnh tham mưu phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh Các đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Viết Thuật, Trần Hữu Thiều, Lê Mao, Nguyễn Tiềm, Nguyễn Châu… chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh xuất dương anh dũng hy sinh trước mũi súng quân thù tuổi đời 20 Noi gương đồng chí lãnh đạo phong trào ,lực lượng niên trưởng thành lửa đấu tranh tỉnh lúc phải kể đến hàng trăm, hàng ngàn gương tiêu biểu khác Chúng ta cần nhắc tới vài gương sáng đồng chí Trần Hữu Doanh Thanh Chương Nguyễn Huy Lung Can Lộc Trần Hữu Doánh người tiêu biểu vùng quê Cát Ngạn Thanh Chương nơi đầu phong trào Xô Viết có đấu tranh khổng lồ vạn nông dân ngày 1-9-1930 Trong gia đình có anh em tham gia phong trào bị thực dân Pháp cầm tù Lao Bảo phong trào bị đàn áp Sau biểu tình Thanh Chương ngày 30-6-1930, Trần Hữu Doánh thành lập hội niên trại Cày khe trường thu hút 30 niên tham gia Đây lực lượng nòng cốt phong trào cách mạng tổng Cát Ngạn Hội Thanh niên Cát Ngạn giác ngộ lý tưởng cách mạng, luyện tập quân sự, nơi liên lạc huyện uỷ Thanh Chương tổ chức Đảng sở Từ niên yêu nước giác ngộ lý tưởng cách mạng đầu đấu tranh trở thành uỷ viên tỉnh uỷ Sau năm tháng phong trào cách mạng bị đàn áp khủng bố, Trần Hữu Doánh len lỏi chắp nối lại tổ chức Đảng sở để trì phong trào cho tới tháng 4-1945 chuyến công tác chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành quyền đồng chí bị sa vào tay giặc anh dũng hy sinh Can Lộc vùng quê tiêu biểu phong trào Xô Viết Hà Tĩnh sinh đồng chí Nguyễn Huy Lung Anh học sinh đồng chí Trần Phú, Hà Huy Tập trường cao Cao Xuân Dục Vinh từ năm 1924 – 1925 Khi Đảng cộng sản thành lập anh trở thành người đảng viên ưu tú, người bí thư chi thị xã Hà Tĩnh Khi phong trào đấu tranh dân glên sôi khắp địa phương Hà Tĩnh anh bị sa vào tay giặc Trong nhà tù đế quốc anh giữ vững chí khí chiến đấu cho lý tưởng cách mạng Anh hy sinh đấu tranh nhà tù tháng 121931 vừa tròn 23 tuổi 3- Tổ chức đoàn niên đời phát triển phong trào Xô Viết nghệ Tĩnh: Đầu năm 1930 phong trào đấu tranh quần chúng công nông Nghệ Tĩnh ngày phát triển thu hút tầng lớp nhân dân tham gia Trước tháng năm 1930 nghĩa trước Đảng cộng sản Việt Nam thành lập Nghệ An có chi Đông Dương cộng sản đảng đời Khi đông dương cộng sản đảng đời tập hợp lực lượng quần chúng giác ngộ cách mạng sẵn sàng theo Đảng ngày đông Chính mà sau Đảng cộng sản Việt Nam đời sớm phát triển kẻ đảng viên tổ chức đảng Nghệ Tĩnh Ngoài đảng viên thức đảng, lực lượng trẻ trưởng thành đấu tranh sớm tập hợp tổ chức công hội đỏ, nông hội đỏ Nghệ an hà Tĩnh Một số địa phương có phong trào cách mạng mạnh Thanh Chương, Can Lộc niên tổ chức riêng để hoạt động Tháng 6-1930 hội niên đời Thanh Chương hình thức lập trại Cày Khe Trường Tháng 9-1930 nhiều làng xã quyền xô viết đời tầng lớp nhân dân hình thành đoàn thể quần chúng đựa sở hội hội cứu tế, hội cày, hội dệt vải… Từ hoạt động hội tổ chức sở đảng đời quyền xô viết thành lập chuyển thành đoàn thể quần chúng cách mạng lãnh đạo Đảng Trong đoàn thể cách mạng đoàn niên đời sớm Các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn Nghệ An, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn Hà Tĩnh đấu tranh quần chúng diễn cuối năm 1930 có đoàn niên làm nòng cốt Trong báo cáo nội cấp uỷ Trung kỳ gửi Trung ương Đảng ngày 27-12-1930 tổ chức đoàn niên cách mạng có số liệu sau: Tổng số hội viên tham gia tổ chức đoàn niên cách mạng 941 người • Nghệ an hội niên có huyện có số liệu cụ thể gồm Nam Đàn 641 hội viên, liên xã có tổ chức đoàn nông hội đỏ Thanh Chương có 78 hội viên sinh hoạt tổ Anh Sơn có 35 hội viên sinh hoạt tổ • Vinh - Bến Thuỷ: tổ chức niên chưa tách thành đoàn thể độc lập mà tổ chức hoạt động nòng cốt công hội đỏ, nông hội đỏ • Hà Tĩnh: chưa hình thành tổ chức đoàn cách rõ nét nông hội đỏ có hướng hoạt động cho niên, có 122 hội viên liên hệ hoạt động tổ theo địa bàn tổng, huyện Cấp uỷ Đảng đạo hoạt động đoàn (Số liệu kho lưu trữ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh) Như qua thực tiễn phong trào cách mạng chung nước địa bàn Nghệ Tĩnh nói riêng yêu cầu cấp bách đảng cộng sản phải tập hợp lực lượng niên tổ chức riêng họ để hướng hoạt động niên theo mục tiêu cách mạng dân tộc mà Đảng cộng sản đương dương cao cờ lãnh đạo Đây lực lượng nòng cốt cánh tay phải Đảng Trong án nghị hội nghị Trung ương toàn thể lần thứ ( 3/1931 ) đồng chí Trần Phú, tổng bí thư chủ trì Sài Gòn ghi phần nhiệm vụ cấn kíp mục D ghi rõ: “ Cần kíp tổ chức cộng sản niên đoàn ” (Những kiện lịch sử đảng; tập I nhà xuất Hà Nội 1976; trang 244) Nghị nhấn mạnh: “ Vấn đề tổ chức cộng sản niên đoàn cần kíp đánh tan thái độh ững hò, lãnh đạm với vấn đề Lập tức đảng địa phương phải mau mau tổ chức uỷ viên tổ chức đoàn Đốc xuất cho chi tổ chức quan báo chương việc vận động đoàn phải đạôch chi thành lập đoàn bắt đầu hoạt động quần chúng niên, đem hiệu niên mà hiệu quần chúng Trong mọtt hời gian ngắn ngủi tới đảng địa phương phải gây cho sở đoàn Các chi đoàn phải huy cho cán niên công nông hội khẩn trương tranh đấu quần chúng niên lao động ” Thực nghị Trung ương, án nghị Xứ uỷ Trung kỳ khuyếch đại hội nghị từ ngày 22 đến 29/4/1931 ghi rõ: “ Thanh niên cộng sản đoàn nghệ An bắt đầu tổ chức thành chi đoàn song lặt Đảng Còn nơi khác chưa làm đến Nhiệm vụ tổ chức đoàn việc quan trọng mà thái độ Đảng hững hờ không nhận rõ lực lượng cách mạng niên vô sản niên lao động Đoàn nhiệm vụ lãnh đạo cho toàn thể vô sản giai cấp Đảng điều kiện vào đoàn rộng rãi Chỉ kéo đồng chí tuổi vào đoàn không đủ lại phải tổ chức cho niên ngaòi vào chi ”(Tư liệu hồ sơ Xứ uỷ Trung Kỳ lưu Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh) Về hệ thống tổ chức đoàn sở, nghị Xứ uỷ Trung kỳ ghi cụ thể: a Ở cấp đảng phải kiếm lấy người đa số công nhân nông nghiệp bần nông (ở khu uỷ toàn thể công nhân ) để lập ban uỷ viên tổ chức niên cộng sản đoàn b Ở chi phải lặt đảng viên 23 tuổi trừ người giữ việc quan trọng kiếm thêm người niên lập chi đoàn c Trong huyện mà có chi đoàn chi cử đại biểu thành lập ngày huyện uỷ đoàn, thành lập Tỉnh uỷ, Xứ uỷ đoàn d Khi có đoàn làm cho đoàn có sinh hoạt độc lập đẻ họ thành lập đoàn chưa có Nếu đoàn báo hay (Số liệu lưu trữ bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh) Thực nghị Đảng cấp, tháng 4-1931,h ầu hết huyện, xã, tổng địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Vinh - Bến Thuỷ có tổ chức đoàn niên cấp uỷ đảng trực tiếp lãnh đạo Đặc biệt nơi thành lập quyền xô viết tổ chức đoàn hoạt động cách sôi nổi, công khai Các tỉnh uỷ cử uỷ viên chấp hành hăng hái, sôi sang phụ trách công tác đoàn trực tiếp đạo hoạt động đoàn niên Tỉnh uỷ Nghệ An cử đồng chí Phan Đình đồng, tỉnh uỷ Hà Tĩnh cử đồng chí Hoàng Mạnh Khang đồng chí Tỉnh uỷ viên trẻ tuổi, hăng hái với phong trào quần chúng sang trực tiếp phụ trách công tác đoàn Hầu hết số hội viên niên gia nhập tổ chức đoàn từ trước có nghị Trung ương thành lập đoàn tiếp tục gia nhập đoàn trở thành cán đoàn nòng cốt sở Trong phong trào đấu tranh, lực lượng niên tỏ rõ ý chí tiền phong gương mẫu đội hậu bị để phấn đấu trở thành đảng viên cộng sản Theo số liệu chưa đầy đủ hết địa phương, tháng 4-1931 Nghệ An gồm huyện số hội viên niên có 2079 người, hội viên niên trường học Vinh 65 người Hà Tĩnh phong trào cách mạng năm 1931 phát triển mạnh mặt kẻ thù chưa tay đán áp Nghệ An mặt khác quần chúng phát động nên hội viên niên phát triển mạnh Trong huyện có tới 2116 hội viên Nguyễn Xuân Các - Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 vai tro cua doan thanh nien trong Xô Viết Nghệ TĨnh, 2 vai tro cua doan thanh nien trong Xô Viết Nghệ TĨnh, 2 vai tro cua doan thanh nien trong Xô Viết Nghệ TĨnh

Từ khóa liên quan