Báo cáo thực tập phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH nhựa việt đức

36 538 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2016, 09:16

LỜI MỞ ĐẦUThực tập tốt nghiệp là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên trường Đại Học Thăng Long sau một quá trình học tập tại trường. Một mặt là yêu cầu đặt ra từ phía nhà trường, nhưng mặt khác đây cũng là một giai đoạn hết sức ý nghĩa, giúp sinh viên tập làm quen với công việc thực tế.Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Nhựa Việt Đứcem đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của giai đoạn thực tập tổng hợp. Em đãtìm hiểu và thu thập được nhiều thông tin vềhoạt động cũng như công tác quản lý, điều hành tại công ty. Trên cơ sở đó có những hình dung cụ thể về thực tiễn hoạt động kinh doanh và công tác kế toán, rút ra được những nhận xét, đánh giá riêng cho bản thân, nâng cao sự hiểu biết thực tế.Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ của các cô chú trong công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình củacô Nguyễn Thị Liên Hương, cho đến nay báo cáo thực tập của em đã hoàn thành. Nhưng do có những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều nên báo cáo thực tập của em còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để bản báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn.Trong thời gian được thực tập tại Công ty TNHH Nhựa Việt Đứcem đã viết bản báo cáo này. Nội dung của báo cáo gồm 3 phần:Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Nhựa Việt Đức.Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Nhựa Việt Đức.Phần 3: Nhận xét và kết luận. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ĐỨC Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Liên Hương Sinh viên thực : Đặng Quốc Kỳ Mã sinh viên Chuyên ngành hàng : A16150 : Tài – Ngân HÀ NỘI – 2013 MỤC LỤC PHẦN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ĐỨC Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Nhựa Việt Đức .1 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nhựa Việt Đức Chức năng, nhiệm vụ phận Giám đốc công ty Phó giám đốc Văn phòng công ty Xưởng thiết kế Xưởng sản xuất PHẦN THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ĐỨC Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty TNHH Nhựa Việt Đức .4 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Nhựa Việt Đức Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung công ty TNHH Nhựa Việt Đức Mô tả công việc thực tập Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Nhựa Việt Đức năm 2012 năm 2011 Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận năm 2012 2011 công ty TNHH Nhựa Việt Đức Tình hình tài sản - nguồn vốn năm 2012 2011 công ty TNHH Nhựa Việt Đức 12 Phân tích số tiêu tài công ty TNHH Nhựa Việt Đức Chỉ tiêu xác định cấu tài sản nguồn vốn 16 Chỉ tiêu đánh giá khả toán 17 Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản 17 Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời 18 Tình hình lao động công ty TNHH Nhựa Việt Đức 19 PHẦN NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 23 Môi trường kinh doanh 23 Thuận lợi 23 Khó khăn 23 Những ưu điểm, tồn công ty TNHH Nhựa Việt Đức 24 Ưu điểm 24 Tồn 24 Biện pháp khắc phục 25 Định hướng phát triển công ty 26 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CSH Chủ sở hữu TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSNH Tài sản ngắn hạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn VND Việt Nam đồng SXKD Sản xuất kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nhựa Việt Đức Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất Công ty Sơ đồ 2.2 Quy trình kí kết hợp đồng Sơ đồ 2.3 Quy trình công việc xác định yêu cầu khách hàng Bảng 2.1 Báo cáo kết kinh doanh Bảng 2.2 Bảng cân đối kế toán 12 Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản nguồn vốn 16 Bảng 2.4 Khả toán 17 Bảng 2.5 Hiệu suất sử dụng tài sản 18 Bảng 2.6 Khả sinh lời 18 Bảng 2.7 Tổng hợp nhân lực 20 Bảng 2.8 Bảng thu nhập bình quân 21 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp yêu cầu bắt buộc sinh viên trường Đại Học Thăng Long sau trình học tập trường Một mặt yêu cầu đặt từ phía nhà trường, mặt khác giai đoạn ý nghĩa, giúp sinh viên tập làm quen với công việc thực tế Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Nhựa Việt Đứcem thực đầy đủ nghiêm túc nội dung, yêu cầu giai đoạn thực tập tổng hợp Em đãtìm hiểu thu thập nhiều thông tin vềhoạt động công tác quản lý, điều hành công ty Trên sở có hình dung cụ thể thực tiễn hoạt động kinh doanh công tác kế toán, rút nhận xét, đánh giá riêng cho thân, nâng cao hiểu biết thực tế Trong trình thực tập em nhận giúp đỡ cô công ty với hướng dẫn tận tình củacô Nguyễn Thị Liên Hương, báo cáo thực tập em hoàn thành Nhưng có hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều nên báo cáo thực tập em nhiều sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để báo cáo thực tập em hoàn thiện Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Nhựa Việt Đứcem viết báo cáo Nội dung báo cáo gồm phần: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức công ty TNHH Nhựa Việt Đức Phần 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Nhựa Việt Đức Phần 3: Nhận xét kết luận PHẦN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ĐỨC Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Nhựa Việt Đức - Thông tin chung công ty + Tên đầy đủ:CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ĐỨC + Trụ sở chính: Số 42B - Ngõ Tô Hoàng - Phường Cầu Dền - Hai Bà Trưng – Hà Nội + Ngày thành lập:28/10/2009 + Giấy phép kinh doanh:0104008369ngày 28/10/2009 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp + Loại hình công ty: Công ty TNHH + Lĩnh vực kinh doanh: Nhựa + Vốn đầu tư: 2.000.000.000 đồng + Giám đốc: Lê Anh Chiến + Mã số thuế: 0104231410 - Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty TNHH Nhựa Việt Đức thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp, số 0104008369 ngày 28 tháng 10 năm 2009 Với số vốn đầu tư tỉ VNĐ Khi thành lập công ty gặp nhiều khó khăn, sóng gió với tinh thần cống hiến, làm việc hết mình, tất thành viên công ty cố gắng vượt qua gian nan Sau năm trưởng thành công ty thực thành công nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, đạt thành công định hứa hẹn phát triển mạnh mẽ tương lai Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nhựa Việt Đức Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Nhựa Việt Đức Giám Đốc Công Ty Phó Giám Đốc Văn Phòng Công Ty Xưởng Sản (Nguồn: Phòng tổXuất chức hành chính) Xưởng Thiết Kế Chức năng, nhiệm vụ phận 1.3.1Giám đốc công ty - Là người đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ công ty trước nhà nước, người đứng đầu công ty, có trách nhiệm trước pháp luật, có nhiệm vụ quản lý toàn diện, chịu trách nhiệm mặt thiết kế, kỹ thuật , kinh doanh đời sống toàn doanh nghiệp - Giám đốc có quyền giao quyền huy thiết kế kỹ thuật cho phó giám đốc Phó giám đốc - Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc quản lý lĩnh vực giám đốc ủy quyền Phó giám đốc chịu trách nhiệm hoạt động trước giám đốc công ty - Là người nắm bắt xử lý diễn biến xảy triển khai thiết kế điều hành sản xuất, giao trách nhiệm thiết kế sản phẩm cho thành viên Văn phòng công ty - Là nơi nhận kí kết hợp đồng,giao dịch chịu trách nhiệm giải thắc mắc khách hàng - Phục vụ văn phòng phẩm công ty, tiếp khách quản lý toàn tài sản Công ty Bên cạnh phòng có trách nhiệm theo dõi, sửa chữa lớn, nhỏ sửa chữa thường xuyên đồng thời giải vấn đề liên quan đến hành nghiệp - - Thực quy định văn thư, lưu trữ, bảo mật, nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến, biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn Xưởng thiết kế Chuyên thiết kế mẫu mã Xử lý đơn đặt hàng hoàn thành thời gian theo qui định Thiết kế ý tưởng, xử lý kỹ thuật thiết kế Xưởng sản xuất Chuyên sản xuất, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công trình theo tiến độ, kế hoạch, phương án, dự toán phê duyệt - Quản lý sử dụng hợp lý vật liệu công tác sửa chữa Lập kế hoạch mua nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất Nghiên cứu thiết kế sản xuất thử sản phẩm Giám sát theo dõi phân xưởng sản xuất Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành nghề, tham gia đào tạo, kiểm tra thi tay nghề cho loại bậc thợ công nhân theo quy định - Tổ chức khảo sát xây dựng ban hành định mức sử dụng vật tư, nguyên vật liệu nhiều nguyên liệu sản xuất khác Kiểm tra, xác nhận chất lượng nguyên phụ liệu chuẩn bị đưa vào sản xuất - PHẦN THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ĐỨC Khái quát ngành nghề kinh doanh công tyTNHH Nhựa Việt Đức Công ty TNHH Nhựa Việt Đức chuyên sản xuất loại đồ nhựa, hoạt động chủ yếu công ty sản xuất: đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện điện tử Vì vậy, nhiệm vụ đặt với doanh nghiệp thực tốt hợp đồng ký kết dự án nhằm tối đa lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Từ công ty thành lập có lô hàng doanh thu công ty tăng qua năm nhờ hoạt động sản xuất.Doanh thu đồ gia dụng vật liệu xây dựng chiếm tỉ trọng cao tổng doanh thu hàng năm.Công ty tìm kiếm ký kết hợp đồng xuất sang nước châu Á châu Âu Nó mang lại lợi ích không nhỏ cho công ty Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Nhựa Việt Đức Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung công ty TNHH Nhựa Việt Đức Sơ đồ 2.1 Quy trình sản xuất Công ty Bước 2: Biên đề nghị xuất kho nguyênBước vật liệu 1: Thiết kế hồ Kho nguyên Bước 8: Thanh lý Bước 3:Kho Bước 7:Xác nhận khách Bước 5:Kiểm Bước 4: sản phẩm Xưởng Bước 6: Hoàn (Nguồn: Văn phòng công ty) Công ty có nguồn lực nhân có lực cao trang thiết bị đại nhập từ nước nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã tốt với quy trình sảnxuất tân tiến đem lại sản phẩm có độ bền cao, giá thành thấp *Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất  Tài sản dài hạn Năm 2012tăng 54.003.289 đồng so với năm 2011, từ 257.622.324đồng xuống 203.619.035 đồng tương đương mức tăng 26.52% Trong đó: - Tài sản cố định:Năm 2012 tài sản cố định công ty tăng 6.704.538 đồng, từ 155.223.242 đồng lên 161.927.780 đồng, công ty nâng cấp hệ thống máy tính nhằm phục vụ cho trình sản xuất Năm 2011 giá trị hao mòn 103.618.094 đồng, năm 2012 tăng lên đến 164.635.416 đồng, mức tăng tương ứng 58,89% - Tài sản dài hạn khác công ty tăng từ 48.395.793 đồngnăm 2011 lên đến 95.694.544 đồngnăm 2012, mức tăng 97.73% Nguyên nhân năm 2012, công ty có đầu tư thêm nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất Sự biến động lớn ảnh hưởng không nhỏ đến gia tăng tổng tài sản dài hạn  Tình hình nguồn vốn công ty TNHH Nhựa Việt Đức - Nợ phải trả: Loại tài khoản dùng để phản ánh khoản nợ phát sinh trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải toán cho chủ nợ, bao gồm khoản nợ tiền vay, khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên khoản phải trả khác + Sự tăng lên nợ phải trả chủ yếu xuất phát từ gia tăng khoảnngười mua trả tiền trướccủa công ty Năm 2011, người mua trả tiền trướcchỉ 379.618.070 đồng đến năm 2012 tăng lên 1.235.371.540 đồng, mức tăng 225,42%, nguyên nhân năm 2012 công ty thực kế hoạch thắt chặt sách thương mạiđể trình sản xuất liên tục nên công ty yêu cầu khách hàng ứng trước tiền kí kết hợp đồng - + Năm 2012 công ty trả hết khoản vay ngắn hạn,tương tự Thuế khoản phải nộp nhà nước năm 2012công ty làm ănthua lỗ nên nộp thuế, năm 2011 công ty xin nộp muộn khoản thuế nên sang năm 2012 công ty tiến hành nộp thuế.Các khoản phải trả ngắn hạn khác công ty toán hết năm 2012 + Khoản phải trả cho người bán năm 2012 giảm125.793.153 đồng so với năm2011 từ 156.426.353 đồngxuống 30.633.200đồng năm 2012 giảm 80,42%, nguyên nhân năm 2012công ty toán gần hết khoản nợ cũ Vốn chủ sở hữu:Vốn chủ sở hữu công ty năm 2012 giảm 406.009.838đồng, tương ứng với 35,02% so với năm 2011 Nguyên nhân công ty bị giảm thêm khoản lợi nhuận để lại, từ năm 2011 (840,797,275) đồng giảm xuống năm 2012 là(1,246,807,113) đồng, mức giảm 48.29%, điều chứng minh cho thua lỗ lớn công ty trình hoạt động năm 2011 2012 Công ty nên tăng vốn chủ sở hữu giúp công ty cải thiện tình hình kinh doanh công ty Phân tích số tiêu tài công ty TNHH Nhựa Việt Đức Chỉ tiêu xác định cấu tài sản nguồn vốn Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản nguồn vốn Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Công thức tính Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản ngắn hạn Tổng tài sản 92,17 93,28 (1,11) Tổng tài sản dài hạn Tổng tài sản 7,83 6,72 1,11 Tỷ trọng Nợ Tổng nợ Tổng nguồn vốn 77,10 62,72 15,38 Tỷ trọng vốn CSH Tổng vốn CSH Tổng nguồn vốn 22,90 38,28 (15,38) Tỷ trọng Tài sản dài hạn Năm 2012 Năm 2011 Chênh Lệch  Nhận xét: - Chỉ tiêu Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn:Năm 2012 92,17% thể đồng tài sản công ty có 0,9217 đồng tài sản ngắn hạn, chênh lệch giảm 1,11% so với năm 2011.Điều giảm xuống khoản tiền tương đương tiền, khoản phải thu khách hàng Chênh lệch nhỏ cho thấy ổn định tỷ lệ tài sản ngắn hạn tổng tài sản công ty Thay đổi tỷ trọng đánh giá hợp lý hiệu - - Chỉ tiêu Tỷ trọng tài sản dài hạn: Có thể thấy mức đầu tư vào tài sản ngắn hạn công ty giảm nhẹ nên việc đầu tư vào tài sản dài hạn tăng lên Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn năm 2012 7,83% tăng so với mức 6,72% năm 2011 Ngoải ra, qua hai năm 2011 2012, tài sản cố định tăng cho thấy công ty có đầu tư mua sắm trang thiết bị Chỉ tiêu Tỷ trọng nợ: Năm 2012 77,10% thể đồng vốn công ty có 0,7710 đồng nợ cao 15,38% năm 2011 điều cho thấy năm 2012 công ty chưa có khả tự tài trợ mình, rủi ro toán giảm, khả toán nợ công ty ngày xấu - Chỉ tiêu Tỷ trọng vốn CSH: Chỉ tiêu cho biết đồng vốn doanh nghiệp hình thành từ đồng vốn chủ sở hữu Năm 2012 22,90%năm 2011 38,28%, chênh lêch giảm15,38% Điều cho thấy tình hình tự chủ tài công ty năm 2012 giảm sút rõ rệt, tài công ty bị phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên Công ty cần huy động thêm vốn đầu tư chủ sở hữu khác nhằm cài thiện tình hình tự lực công ty Chỉ tiêu đánh giá khả toán Bảng 2.4.Khả toán Đơn vị tính: lần Chỉ tiêu Công thức tính Khả toán ngắn hạn Tổng tài sản ngắn hạn Khả toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho) Khả toán tức thời - Tổng nợ ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tổng nợ ngắn hạn Năm 2012 Năm 2011 Chênh lệch 2,39 1,51 0,88 0,88 0,68 0,20 0,10 0,18 (0,08) Chỉ tiêu khả toán ngắn hạn Năm 2012, đồng nợ ngắn hạn đảm bảo 2,39 đồng tài sản ngắn hạn, năm 2011 đồng nợ ngắn hạn dược đảm bảo 1,51 đồng tài sản ngắn hạn.Như vậy, khả toán thời năm 2012tăng 0,88 đồng so với 2011 Con số cho ta thấy, khả toán ngắn hạn công ty vào năm 2012ngày tăng Nguyên nhân khả toán ngắn hạn tăng hàng tồn kho lớn (nguyên vật liệu dự trữ lớn không dùng hết hàng hóa, thành phẩm tồn kho không bán được, không đối lưu được), khoản phải thu (nợ không đòi không bù trừ được) lớn - Chỉ tiêu khả toán nhanh tiêu khả toán tức thời Năm 2012 năm 2011 số khả toán nhanh khả toán tức thời dẫn tới tình hình toán doanh nghiệp gặp khó khăn Doanh nghiệp dễ gặp rủi ro tài có biến cố xảy -> Cả năm khả toán doanh nghiệp nhiều hạn chế, doanh nghiệp khó có khả ứng phó với khoản nợ đến hạn biến cố xảy Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản Bảng 2.5 Hiệu suất sử dụng tài sản Đơn vị tính: lần Chỉ tiêu Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Công thức tính Năm 2011 Năm 2010 Chênh lệch Doanh thu Tổng tài sản bình quân 0,35 1,07 (0,72)  Nhận xét Chỉ tiêu cho ta biết bình quân đồng tài sản tham gia vào trình kinh doanh tạo đồng doanh thu Năm 2012, hiệu suất sử dụng tổng tài sản 0,35 lần, giảm 0,72 lần so với năm 2011 Điều có nghĩa bình quân đồng tài sản tham gia vào trình kinh doanh tạo 0,35 đồng doanh thu năm 2012 1,07 đồng doanh thu năm 2011 Hiệu suất sử dụng tài sản giảm công ty kinh doanh hiệu quả, mức doanh thu giảm mạnh Thực năm 2012 doanh thu bán hàng giảm 66,99%, lợi nhuận âm cho thấy hoạt động kinh doanh công ty hiệu Chỉ tiêu đánh giá khả sinh lời Bảng 2.6 Khả sinh lời Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lờitrên doanh thu Tỷ suất sinh lờitrên tài sản Tỷ suất sinh lờitrên vốn CSH Công thức tính Lợi nhuận ròng Doanh thu Năm 2012 Năm 2011 Chênh lệch (37,24) 0,66 (37,90) (12,85) 0,71 (13,56) (42,46) 1,90 (44,36) Lợi nhuận ròng Tổng tài sản bình quân Lợi nhuận ròng Vồn CSH bình quân - Tỷ suất sinh lời doanh thu Chỉ tiêu nói lên đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận Năm 2012, tỷ suất sinh lời doanh thu 37,42% tức 100 đồng doanh thu lỗ37,42 đồng lợi nhuận So với năm 2011 tỷ suất sinh lời doanh thu37,90 giảmđồng Tỷ suất giảm chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động hiệu thiếu ổn định, để doanh thu tăng công ty cần giảm chi phí - Tỷ suất sinh lời tài sản Chỉ tiêu đo lường khả sinh lời công ty đồng tài sản.Năm 2012, tỷ suất sinh lời tài sản âm 0.13% tức đồng tài sản sử dụng, công ty tạo âm 0.13đồng lợi nhuận sau thuế So với năm 2011 tỷ suất sinh lời tài sản giảm0.14 đồng Đây dấu hiệu không tốt chứng tỏ việc sử dụng tài sản công ty hiệu Lý số âm công ty sử dụng tài sản để kinh doanh chưa tốt dẫn đến lợi nhuận ròng âm, làm cho tỷ suất sinh lời tài sản âm dẫn đến lợi nhuận ròng âm - Tỷ suất sinh lời vốn CSH Chỉ tiêu cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu thu cho đồng lợi nhuận sau thuế Trong năm 2011, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 1,9% số năm 2012 âm 42,46%, giảm 44,36% Công ty sử dụng chưa tốt nguồn vốn chủ sở hữu để kiếm lợi nhuận  Nhận xét Năm 2012, ROS, ROA ROE giảm so với năm 2011, chứng tỏ sách quản lý chi phí công ty chưa có hiệu , khả sử dụng vốn chủ sở hữu công ty chưa hiệu quả, cấu sử dụng vốn chưa hợp lý, công ty chưa tận dụng tốt đòn bẩy tài Công ty nên thay đổi sách chiến lược kinh doanh nhằm giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận Tình hình lao động công ty TNHH Nhựa Việt Đức Bảng 2.7 Tổng hợp nhân lực Cán chuyên môn kỹ thuật theo nghề Số lượng (người) I Đại học đại học 35 Kỹ sư hóa 10 Kỹ sư khí 10 Kỹ sư môi trường Kỹ sư điện, nước 5 Cử nhân kinh tế, luật Kỹ thuật viên chuyên môn khác II Trung cấp 40 Trung cấp khí 20 Trung cấp kỹ thuật 10 Trung cấp điện Chuyên ngành khác III Công nhân theo nghề 75 (Nguồn: Văn phòng công ty)  Chế độ đãi ngộ - Bên cạnh mục tiêu công ty trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bảo vệquyền lợi cổ đông, ban lãnh đạo công ty xác định mang lại quyền lợi tối đa cho người lao động nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu + Môi trường làm việc: Cởi mở tôn trọng, công việc thách thức sáng tạo, thu nhập cạnh tranh công b ằng, hội học tập/ thăng tiến rõ ràng không giới hạn, thành tích đánh giá khách quan, công việc ổn định chăm sóc chu đáo + Công ty trì chế độ lương theo vị trí công việc , thưởng theo hiệu công việc + Chính sách thăng tiến: Ưu tiên người có thâm niên làm việc lâu năm, thăng tiến dựa lực cá nhân, hội thăng tiến công cho tất người thăng tiến không giới hạn + Chính sách phúc lợi: 100% người lao động tham gia BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, nghỉ ngày lễ, tết theo qui định Nhà nước, trợ cấp việc, ngừng việc theo qui định pháp luật lao động hành , chế độ nghỉ dưỡng thực hàng năm, bảo hộ lao động trang cấp theo công việc, phục vụ cơm trưa công ty; người lao động không ăn trưa nhận tiền + Các hoạt động đoàn thể: Công đoàn công ty trì tốt hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, tổ chức tham quan, nghỉ mát hoạt đông thi đua nhằm động viên người lao động tự giác hoàn thành nhiệm vụ giao, lãnh đạo công ty đảm bảo quyền lợi theo quy định hành  Công tác - Công tác phân công lao động hiệp tác lao động + Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch Ban giám đốc giao phát huy lực thực công việc nhân viên, công ty tổ chức phân công lao động ba hình thức: phân công lao động toàn năng, phân công lao động chuyên nghề phân công lao động chuyên sâu + Về hiệp tác lao động, hình thức hiệp tác lao động áp dụng công ty làm việc theo tổ, phòng, ban có thêm hình thức làm việc số phận làm việc theo nhóm Công ty giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho phòng, phận, buộc người lao động phòng vừa phải hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, vừa phải hiệp tác với để hoàn thành tốt công việc chung phòng Giữa phòng, ban lại có phối hợp với để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch chung công ty - Công tác bảo hộ lao động + Tổ chức thực tốt công tác bảo hộ lao động để đảm bảo sức khoẻ cán công nhân viên, sản xuất kinh doanh đạt hiệu + Lập kế hoạch bảo hộ lao động đủ bốn nội dung: tuyên truyền, trang bị phòng hộ, bồi dưỡng vật phân công thực kế hoạch duyệt + 100% CBCNV huấn luyện bảo hộ lao động hàng năm + Tổ chức kiểm tra bảo hộ lao động theo quy định ngành, công ty Bảng 2.8 Bảng thu nhập bình quân Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2012 2011 Tiền lương bình quân/người/tháng 8.000.000 – 10.000.000 7.500.000 – 9.000.000 (Nguồn: Văn phòng công ty) Chế độ trả lương mà công ty áp dụng chế độ trả lương thời gian đơn giản cộng với phần lương trách nhiệm Theo bảng 2.8, tiền lương bình quân/người/tháng năm 2012 8.000.000 – 10.000.000 đồng, tăng khoảng 500.000 – 1000.000 đồng/ người Điều chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 gặp nhiều khó khăn công ty chủ trương tăng lương nhằm khuyến khích, động viên cán công nhân viên làm việc, phát huy lực trí tuệ, cống hiến cho công ty PHẦN NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN Môi trường kinh doanh Tình hình kinh tế 2012: tình hình kinh tế - xã hội nước ta bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức Đầu năm, giá hàng hóa vật liệu chủ yếu thị trường giới biến động theo chiều hướng tăng Dự đoán năm 2013: dự báo tình hình kinh tế-xã hội nước ta phát triển bối cảnh khó khăn thuận lợi đan xen Trong điều kiện kinh tế thị trường để tồn lâu dài phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố vốn, thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng phát triển ngành hay yếu tố lao động Trong khả nắm bắt hội lúc, biết khai thác tốt tiềm để nâng cao lợi nhuận điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Thuận lợi - Nhà nước ta có sách đãi ngộ với doanh nghiệp vừa nhỏ thuế thu nhập doanh nghiệp giảm thuế với doanh nghiệp 20% với doanh nghiệp qui mô vừa nhỏ (sử dụng 200 lao động có tổng doanh thu năm không 20 tỷ đồng) số yếu tố khác ưu đãi thuế cụ thể: sách đãi ngộ nhận sự,đại ngộ tài,… điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh doanh công ty - Sự hồi phục kinh tế lớn mạnh khu vực Đông Nam A ́ Đông Á Hàn Quốc, Nhật Bản tác động tích cực đến kinh tế - xã hội Việt Nam Vốn đầu tư nước đổ vào Việt Nam nhiều qua thúc đẩy phát triển, doanh nghiệp việt nam có nhiều khách hàng tiềm Khó khăn Ngoài thuận lợi trên, môi trường kinh doanh mang lại khó khăn định cho công ty Cụ thể là: - - - Tại ngân hàng nước, nguồn vốn huy động ngày khan nên khả tiếp cận tín dụng ngân hàng công ty gặp khó khăn hơn, tín dụng bị thắt chặt lãi suất cao Khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng tới nước mạnh mà tác động không nhỏ tới Việt Nam tránh khó khăn vướng mắc trình tìm kiếm thị trường Để vươn lên tự khẳng định mình, Công ty gặp khó khăn để có chỗ đứng vững thị trường Công ty phải đối mặt với nhiều cạnh tranh đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp ngành khác Thực tế cạnh tranh mạnh mẽ - Lực lương lao động ngành nhựa nhiều hạn chế, nhiều lao động có trình độ Khi tuyển thêm lao động gần 100% phải đào tạo lại hoàn thành công việc giao Những ưu điểm, tồn công ty TNHH Nhựa Việt Đức Ưu điểm - Sự lãnh đạo đúng đắn Công ty TNHH Nhựa Việt Đứcđã quy tụ Ban Lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực ngành nhựa, xây dựng tổ chức thành khối thông nhất, người làm việc mục đích chung hoàn toàn tin tưởng thấu hiểu - Thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung cấp Qua trình phát triển, bên cạnh việc thiết lập hệ thống đối tác nước đến từ doanh nghiệp Mỹ,Nhật Bản, EU,… công ty thiết lập mối quan hệ tin cậy với đối tác nước Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư Ngân hàng thương mại đồng hành đường phát triển - Trang thiết bị Tất Kỹ sư công ty văn phòng xưởng trang bị hệ thống máy tính hệ phục vụ cho công tác sản xuất Toàn hệ thống máy tính công ty nối mạng kết nối với đường truyền Internet tốc độ cao phục vụ nhanh chóng công tác thu thập trao đổi thông tin, liệu Các thông tin, qui định, tiêu chuẩn sản xuất phận kế hoạch công ty cập nhật thường xuyên.Công ty có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất, thiết kế để đáp ứng với nhu cầu khách hàng - Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có bề dày kinh nghiệm Lao động công ty tương đối ổn định biến động nên công tác quản lý nhân kế toán tiền lương gặp nhiều thuận lợi, công ty có nhiều khoản tiền thưởng nhân viên làm lâu năm khoản thưởng theo sản phẩm, nên động viên khuyến khích lao động gắn bó với công việc Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực sản xuất, tảng cho công ty mở rộng phát triển thời gian tới Tồn - Công ty chưa nhiều người biết tới Tại thị trường có nhiều công ty nhựa việc cạnh tranh khốc liệt.Việc tạo dựng hình ảnh tốt đẹp doanh nghiệp cạnh tranh với thương hiệu mạnh đến từ nước mà thương hiệu lớn nước việc cạnh tranh vô khốc liệt - Chính sách quản lý chi phí, cấu vốn + Chính sách quản lý chi phí công ty chưa có hiệu , khả sử dụng vốn chủ sở hữu công ty chưa hiệu quả, cấu sử dụng vốn chưa hợp lý + Ngày có nhiều công ty, doanh nghiệp gia nhập ngành thị trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn - Cơ chế quản lý nhân sự + Bộ máy quản lý xếp lại chưa kiện toàn, chưa phát huy đượcđầy đủ vai trò tham mưu cho lãnh đạo công ty việc định hướng mục tiêu phát triển SXKD + Công tác quản lý lao động hạn chế, ý thức chấp hành việc mang, mặc bảo hộ lao động làm việc chấp hành quy định vệ sinh an toàn lao động số công trường chưa tự giác, công ty đôn đốc kiểm tra chuyển biến Biện pháp khắc phục - Về vấn để “công ty chưa nhiều người biết đến” Để huy động vốn từ tổ chức nước nước công ty nên tăng cường tham gia vào việc quảng bá hình ảnh hình thức từ thiện hay treo biển quảng cáo trời.Công ty huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu - Chính sách quản lý chi phí, cấu vốn + Hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí, khoản chi phí lớn nên phân bổ cho năm nhằm tránh cân doanh thu chi phí năm + Công ty xem lại mức dự trữ tiền mặt mức tối thiểu, vừa đảm bảo khả toán vừa đảm bảo khả sinh lời Vì phần lớn mức dư tiền mặt nguồn ngắn hạn công ty sử dụng lượng tiền dư thừa để đầu tư vào công cụ tài có tính khoản cao, vừa đảm bảo khả sinh lời cho công ty vừa đảm bảo khả toán tức thời - Cơ chế quản lý nhân sự + Nâng cao chất lượng đội ngũ cán + Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nhân + Xây dựng máy quản lý nhân hiệu quả, sử dụng phần mềm hỗ trợ cho công việc quản lý Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ phận công ty, cần có phân biệt tương đối tính chất, công việc phận, tránh chồng chéo, tạo điều kiện cho cán quản lý tập trung đầu tư chuyên sâu đảm bảo hoạt động phận công ty cách nhịp nhàng + Đa dạng hóa hoạt động giải trí tinh thần cho cán côn g nhân viên công ty + Mở lớp nâng cao nhận thức công nhân viên tầm quan trọng việc mang, mặc bảo hộ lao động Định hướng phát triển công ty Năm 2012 năm có nhiều vấn đề bất ổn xảy công ty, dẫn đến việccông ty ăn thua lỗ, nhằm cải thiện tình hình kinh doanh phát triển lâu dài công ty đề biện pháp nhằm cải thiện tình hình định hướng cho cho phát triển bền vững công ty Công ty xác định vấn đề giữ vững mở rộng thị phần vấn để sống còn, đảm bảo doanh thu lợi nhuận thu nhập người lao động, đảm bảo tồn tại, phát triển công ty Một định hướng hàng đầu công ty TNHH Nhựa Việt Đức thực tái cấu tổ chức, tìm kiếm cá nhân giỏi theo chuyên môn nhằm xây dựng khung ổn định chuyên nghiệp, sau xây dựng sách đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức, việc ổn định cấu tổ chức tiền đề giúp công ty phát triển tốt có bước tiến xa thời gian tới Thực tốt sách quản lý nhân viên, tạo chế, tìm động lực cho phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua phận cá nhân, có sách khen thưởng xử phạt rõ ràng Tiếp tục trì tốt mối quan hệ với nhà cung cấp tại, tăng cường mở rộng quan hệ với nhà cung cấp mới, cố gắng hoàn trả khoản nợ nguyên vật liệu hạn để có nguồn hàng ổn định, lâu dài, hạn chế phụ thuộc vào người bán, nâng cao khả cạnh tranh công ty với đối thủ ngành Trước thách thức khó khăn to lớn kinh tế thị trường đặc biệt từ Việt Nam gia nhập WTO, để tồn tại, doanh nghiệp phải tạo nên sức mạnh cạnh tranh Với định hướng hoạt động phải tìm chỗ đứng thị trường quốc tế lẫn thị trường nội địa, công ty tăng cường ngày hoàn thiện khả cạnh tranh Cụ thể, công ty xây dựng chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy định để quản trị điều hành nhằm xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty cách hiệu quả, đội ngũ CBCNV công ty nhiệt tình, có trình độ, động tích cực tìm kiến đơn hàng, đối tác, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty LỜI KẾT Sau thời gian ngắn thực tập công ty TNHH Nhựa Việt Đứccùng với kiến thức học nhà trường, em thấy với nỗ lực tâm toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên công ty đạt kết đáng khích lệ nhiều năm qua Công ty TNHH Nhựa Việt Đứcđã phát huy ưu đồng thời hạn chế nhiều bất lợi Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công ty tồn không hạn chế làm ảnh hưởng đến tình hình thực lợi nhuận công ty, điều đòi hỏi công ty cần cố gắng để gia tăng lợi nhuận cho Vấn đề tăng lợi nhuận vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm nên em mạnh dạn nghiên cứu đề số ý kiến đóng góp nên có chiến dịch PR để công ty TNHH Nhựa Việt Đức nói riêng doanh nghiệp nói chung xem xét để gia tăng lợi nhuận cho Những giải pháp kiến nghị em đưa suy nghĩ chủ quan cộng với kiến thức em học nhà trường nhằm góp phần vào trình đổi công ty giai đoạn Do trình độ, kinh nghiệm thực tế thời gian có hạn, nên viết tồn nhiều thiếu sót nhược điểm nên em mong góp ý kiến thầy cô Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cô giáo Nguyễn Thị Liên Hương tập thể ban lãnh đạo công ty TNHH Nhựa Việt Đứcđã giúp đỡ em thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Nhận xét đơn vị thực tập PHỤ LỤC - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Bảng cân đối kế toán [...]... 2012 Công ty nên tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp công ty cải thiện tình hình kinh doanh của công ty Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty TNHH Nhựa Việt Đức Chỉ tiêu xác định cơ cấu tài sản và nguồn vốn Bảng 2.3 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Công thức tính 1 Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản ngắn hạn Tổng tài sản 92,17 93,28 (1,11) Tổng tài sản dài hạn Tổng tài. .. Nhân viên công ty đóng gói sản phẩm, đánh dấu sản phẩm giúp nhân viên dễ tìm kiếm hàng hóa khi giao trả Bước 7 : Xác nhận khách hàng, liên lạc hẹn ngày giao trả hàng hóa Bước 8: Giao hàng cho khách hàng và đồng thời khách hàng sẽ thanh toán tiền cho công ty Mô tả công việc thực tập Trong đợt thực tập vừa qua em đã có điều kiện để được thực tập tại Văn Phòng Công Ty của công ty TNHH Nhựa Việt Đức, em... lãnh đạo công ty đảm bảo quyền lợi của chính mình theo quy định hiện hành  Công tác - Công tác phân công lao động và hiệp tác lao động + Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch do Ban giám đốc giao và phát huy năng lực thực hiện công việc của nhân viên, công ty đã tổ chức phân công lao động đối với cả ba hình thức: phân công lao động toàn năng, phân công lao động chuyên nghề và phân công lao động... doanh của công ty TNHH Nhựa Việt Đức năm 2012 và năm 2011 Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận năm 2012 và 2011 của công ty TNHHNhựa Việt Đức Bảng 2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 (A) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2 Giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần 4 Giá vốn hàng bán 5 Lợi nhuận gộp 6 Doanh thu hoạt động tài chính 7 Chi phí tài chính Trong... thực tập tại công ty TNHH Nhựa Việt Đứccùng với những kiến thức đã học được ở nhà trường, em thấy rằng với những nỗ lực và quyết tâm của toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên của công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nhiều năm qua Công ty TNHH Nhựa Việt Đức ã phát huy được những ưu thế của mình đồng thời hạn chế được rất nhiều những bất lợi Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công ty. .. trạng giá vốn hàng bán giảm theo + Chi phí tài chính: Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính. Trong năm 2011 và 201 2Công ty không có hoạt động đầu tư tài chính nào chứng tỏ công ty không phải đi vay vốn từ bên ngoài Nếu có thể nên duy trì chi phí tài chính như hiện tại sẽ giúp công ty chủ động được nguồn vốn kinh doanh của mình... khủng hoảng kinh tế năm 2011nên tình hình kinh doanh của công ty bị rơi vào tình trạng trì trệ .Công ty nên có những giải pháp nhằm cải thiện lợi nhuận sau thuế, qua đó công ty sẽ phát triển tốt hơn Tình hình tài sản - nguồn vốn năm 2012 và 2011của công ty TNHH Nhựa Việt Đức Bảng 2.2 Bảng cân đối kế toán Ngày 31/12/2012 STT CHỈ TIÊU TỔNG TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN A HẠN Tiền và các khoản I tương đương tiền... động có trình độ Khi tuyển thêm lao động gần như 100% phải đào tạo lại thì mới có thể hoàn thành công việc được giao Những ưu điểm, tồn tại của công ty TNHH Nhựa Việt Đức Ưu điểm - Sự lãnh đạo đúng đắn Công ty TNHH Nhựa Việt Đức ã quy tụ được Ban Lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực của ngành nhựa, đã xây dựng tổ chức thành một khối thông nhất, mọi người đều cùng làm việc vì mục đích chung... hàng vi phạm hợp đồng… Công ty trong hai năm 2011-2012 không có hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và lãi từ các khoản đầu tư dài hạn nên công ty không có thu nhập khác.Vì công ty mới đi vào hoạt động nên tài sản cố định vẫn còn hoạt động tốtvà là công ty nhỏ nên không có nhiều vốn để đầu tư bên ngoài Công ty nên tăng chỉ số này nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty + Lợi nhuận sau thuế:Chi... Đức, em được học tập và tham gia vào công việc kí hợp đồng với khách hàng, dưới đây là qui trình kí kết hợp đồng của công ty Sơ đồ 2.2 Quy trình kí kết hợp đồng Tìm kiếm khách hàng Xác định yêu cầu Tiếp nhận đơn hàng Nhân viên thiết kế Khách hàng kiểm tra Nhân viên chỉnh sửa Khách hàng chấp nhận Kí hợp (Nguồn: Văn phòng công ty) Trong thời gian thực tập tại công ty, em đã được thực tập tại khâu thứ hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH nhựa việt đức, Báo cáo thực tập phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH nhựa việt đức, Báo cáo thực tập phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH nhựa việt đức, PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ, Mô tả công việc thực tập, Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận năm 2012 và 2011 của công ty TNHHNhựa Việt Đức, Chế độ đãi ngộ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm