skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ dạy tập đọc

32 839 4
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2016, 14:04

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÍ LINH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ CHÍ LINH BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP TRONG GIỜ DẠY TẬP ĐỌC MÔN: TIẾNG VIỆT Năm học 2014 – 2015 NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP TRONG GIỜ DẠY TẬP ĐỌC - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực giáo dục Cụ thể: khối lớp trường Tiểu học - Tác giả: + Họ tên: Hoàng Thị Nhung – Nữ + Ngày/ tháng/năm sinh : 23/ 05/ 1976 + Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm + Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường Tiểu học Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương + Số điện thoại: 0976 432 368 - Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường Tiểu học Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Số điện thoại: 03203 930 227 - Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Số điện thoại: 03203 930 227 - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Cơ sở vật chất thiết bị - đồ dùng dạy học đầy đủ Giáo viên đổi phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm: giáo viên người hướng dẫn tổ chức, học sinh tự tìm hiểu, tự phát luyện đọc đạt kết tốt - Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: sáng kiến áp dụng vào việc rèn đọc cho học sinh lớp Hai dạy Tập đọc năm học 2014 – 2015 HỌ TÊN TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG (ký, ghi rõ họ tên) SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: Xuất phát từ việc hiểu môn Tiếng Việt môn học nhất, tiền đề, sở tiếp thu môn học khác nhà trường Tiểu học Tập đọc phân môn môn Tiếng Việt, cầu nối để đến nắm vững tiếng mẹ đẻ, vừa cửa ngõ để học sinh đến việc cảm thụ văn học Việc rèn kỹ đọc phân môn Tập đọc rèn học sinh đọc đúng, đọc nhanh (lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (đọc hiểu) đọc diễn cảm Khi học sinh đọc tốt, viết tốt em tiếp thu môn học khác cách chắn Từ học sinh hoàn thành lực giao tiếp Tuy nhiên, thực tế giảng dạy nhà trường Tiểu học nay, việc áp dụng phương pháp - hình thức tổ chức dạy học đổi cách đánh giá việc rèn kỹ đọc cho học sinh chưa thực đạt hiệu cao So với môn học khác học sinh chưa thật trọng học Tập đọc.Vì vậy, để đạt mục tiêu môn học với mong muốn rèn cho em có kĩ đọc tốt nhất, nâng cao chất lượng dạy, tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp dạy Tập đọc Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng: -Điều kiện áp dụng sáng kiến: Cơ sở vật chất thiết bị - đồ dùng dạy học đầy đủ Giáo viên đổi phương pháp giảng dạy, đổi kiểm tra đánh giá học sinh Học sinh tích cực chủ động, tự học sáng tạo việc học Tập đọc -Thời gian áp dụng sáng kiến: sáng kiến áp dụng năm học 2014- 2015 -Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp trực tiếp giảng dạy Nội dung sáng kiến: Nội dung sáng kiến là: Từ việc nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn việc dạy- học phân môn Tập đọc, tập trung tìm hiểu kỹ đọc học sinh lớp 2, từ đưa số biện pháp nhằm rèn kỹ đọc cho học sinh lớp Tập đọc Các biện pháp đưa ra, chủ yếu sâu vào việc hướng dẫn học sinh luyện đọc – đọc hiểu – đọc diễn cảm dạng Mỗi dạng bài, đưa hình thức luyện đọc phù hợp nhằm tạo hứng thú luyện đọc cho học sinh Ngoài ra, kết hợp rèn kỹ đọc tiết buổi Và quan trọng người giáo viên phải biết phối kết hợp linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với phân môn, với đối tượng học sinh mình; linh hoạt đánh giá học sinh; biết kiên trì, nhẫn nại dạy - học, giúp em đạt Chuẩn kiến thức - kĩ môn học, góp phần nâng cao chất lượng dạy- học môn Tiếng Việt Các biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp tôi, áp dụng việc rèn đọc cho học sinh khối lớp mà áp dụng rèn đọc cho học sinh khối lớp trường Tiểu học Khẳng định giá trị, kết đạt sáng kiến: Về chất lượng học tập học sinh: vận dụng giải pháp này, học sinh phát triển tư duy, phát huy tính tích cực, chủ đạo em, chất lượng học tập học sinh nâng cao, em đạt chuẩn kiến thức - kỹ môn học Từ giúp em phát triển lực giao tiếp ngôn ngữ em Về chất lượng dạy giáo viên: Việc vận dụng biện pháp vào giảng dạy giúp cho tiết học diễn nhẹ nhàng, giáo viên gần gũi với học sinh, tạo mối tình cảm thân thiết thầy trò, tạo môi trường học tập thân thiện, giáo viên đạt mục tiêu môn học đề Đề xuất, kiến nghị : 5.1.Đối với Phòng Giáo dục:Mở lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên Đồng thời, mở hội thi đọc đúng-đọc hay học sinh 5.2 Đối với nhà trường :Đầu tư sở vật chất cho việc dạy học phân môn Tập đọc thuận lợi; Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học theo chuyên đề phân môn Tập đọc đạt hiệu 5.3 Đối với giáo viên:Cần sớm tiếp thu vận dụng linh hoạt kết nghiên cứu nhà giáo dục đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá Tiểu học Đồng thời, tích cực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cho thân MÔ TẢ SÁNG KIẾN HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN : Trong môn học Tiểu học môn Tiếng Việt có nhiệm vụ vô quan trọng hình thành kỹ năng: Nghe – nói - đọc – viết cho học sinh Đây phân môn có vị trí đặc biệt chương trình đảm nhiệm việc hình thành phát triển kỹ đọc, kỹ quan trọng hàng đầu học sinh bậc Tiểu học Kỹ đọc có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh (lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu nội dung điều đọc hay gọi đọc hiểu) đọc diễn cảm Khi học sinh đọc tốt, viết tốt em tiếp thu môn học khác cách chắn Từ học sinh hoàn thành lực giao tiếp Những kỹ tự nhiên mà có Nhà trường phải bước hình thành trường Tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch nên việc dạy học phải có định hướng, có kế hoạch từ lớp đến lớp Đặc biệt học sinh lớp 2, em chuyển giao từ lớp lên, việc đọc thông thạo văn em khó khăn Trong đó, mục tiêu dạy Tập đọc giúp học sinh đọc mà phải hướng đến giáo dục học sinh yêu tiếng Việt cách nêu bật sức mạnh biểu đạt tiếng Việt, giàu đẹp âm thanh, phong phú ngữ điệu việc biểu đạt nội dung Hiện nay, cấp quản lý đưa nhiều văn đạo nhà trường Tiểu học tiếp tục đổi công tác quản lý, đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá theo Thông tư 30/BGD&ĐT, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Trường Tiểu học nơi công tác thực đạo cách nghiêm túc bước đầu có hiệu Tuy nhiên, việc vận dụng đổi phương pháp – hình thức tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá chưa thực linh hoạt, chất lượng dạy – học Tập đọc chưa cao, kỹ đọc học sinh nhiều hạn chế Đặc biệt qua thực tế giảng dạy lớp 2, thấy số học sinh lớp đọc yếu, nhiều em đọc phát âm chưa đúng, ngắt nghỉ chưa hợp lý Một số em cường độ đọc chưa (có em đọc to quá, có em đọc lại lí nhí), tốc độ đọc chưa đảm bảo (đọc ê a, ngắc ngứ, có em đọc lại liến thoắng) Trăn trở trước thực trạng trên, suy nghĩ: cần phải làm để tập đọc thực có hiệu quả, đạt mục đích tiết dạy góp phần rèn luyện kỹ đọc cho học sinh Mặt khác, mong muốn trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi đồng nghiệp nhằm đưa biện pháp khắc phục tồn xây dựng phương pháp hoàn thiện cho phân môn Tập đọc có chất lượng cao Tất điều thúc nghiên cứu, tìm tòi: “Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp dạy Tập đọc” CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 2.1 Mục đích, yêu cầu phân môn Tập đọc lớp 2: - Phát triển kỹ nghe – đọc – nói cho học sinh Cụ thể: + Đọc thành tiếng: Phát âm đúng; ngắt nghỉ hợp lí; cường độ đọc vừa phải (không đọc to hay đọc lí nhí); tốc độ đọc vừa phải (không ê a, ngắc ngứ hay liến thoắng); đạt yêu cầu khoảng 50 tiếng /phút + Đọc thầm hiểu nội dung: Biết đọc không thành tiếng, không mấp máy môi; hiểu từ ngữ văn cảnh; nắm nội dung câu, đoạn học + Nghe: Nghe nắm cách đọc từ ngữ, câu, đoạn, bài; nghe - hiểu câu hỏi yêu cầu thầy cô; nghe - hiểu có khả nhận xét ý kiến bạn + Nói: Biết cách trao đổi với bạn nhóm học tập đọc biết cách trả lời câu hỏi đọc - Trau dồi vốn tiếng Việt, vốn văn học, phát triển tư duy, mở rộng hiểu biết học sinh sống -Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm tâm hồn lành mạnh, sáng; tình yêu đẹp, thiện thái độ ứng xử mực sống; hứng thú đọc sách yêu thích tiếng Việt 2 Nguyên tắc rèn đọc cho học sinh lớp 2: Quá trình tìm hiểu thực tế, nhìn chung Tập đọc có phần lớn tìm hiểu nội dung luyện đọc, hai phần tiến hành lúc, đan xen vào nhau, tách rời tuỳ giáo viên Song dù dạy theo cách hai phần có mối quan hệ tương hỗ, khăng khít Phần tìm hiểu giúp học sinh tìm hiểu kỹ nội dung nghệ thuật bài, từ học sinh đọc đúng, diễn cảm tốt Ngược lại đọc diễn cảm để thể nội dung bài, thể hiểu biết xung quanh học Như phần luyện đọc có vai trò quan trọng, học sinh đọc tốt giúp em hoàn thành lực giao tiếp ngôn ngữ thân Đọc tốt giúp em hiểu biết tiếp thu văn minh loài người, bồi dưỡng tâm hồn tình cảm, phát triển tư Trong giảng dạy phân môn Tập đọc, giáo viên phải ý đến số nguyên tắc sau: + Nguyên tắc phát triển lời nói (nguyên tắc thực hành) Chúng ta biết trẻ em lĩnh hội lời nói chúng không nắm lời miệng Do giảng dạy cần phải bảo đảm nguyên tắc Điều thể rõ phần luyện đọc, phần học sinh rèn luyện cách phát âm, cách nghỉ chỗ, cách đọc ngữ điệu + Để Tập đọc đạt kết cao phải bảo đảm nguyên tắc phát triển tư duy, phát huy tính tích cực, chủ đạo học sinh Do phần luyện đọc giáo viên cần gợi mở, hướng dẫn học sinh tự phát chỗ cần ngắt giọng, hạ giọng câu thơ, câu văn từ tìm cách đọc hay Như để học sinh học tốt phân môn Tập đọc đặc biệt vấn đề rèn đọc cho học sinh lớp 2, cần đảm bảo tốt nguyên tắc 3.THỰC TRẠNG VIỆC RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP TRONG GIỜ DẠY TẬP ĐỌC: 3.1.Thực trạng việc tổ chức dạy học giáo viên Nhìn chung tất giáo viên trường coi trọng tiết Tập đọc, xác định rõ ý nghĩa vai trò nhiệm vụ dạy Tập đọc Trước yêu cầu đổi phương pháp dạy học, đa số giáo viên biết lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với bài, biết phối hợp phương pháp truyền thống với phương pháp (lấy học sinh làm trung tâm) Bên cạnh đó, số giáo viên trình độ hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sách giáo viên, coi sách giáo viên làm mẫu mà chưa biết xử lý linh hoạt lượng kiến thức, hình thức, phương pháp cho phù hợp với trình độ học sinh, đọc mẫu phát âm sai phụ âm đầu “L” “N” Một số giáo viên chưa quan tâm đến việc rèn đọc đúng, đọc hay cho học sinh Việc sử dụng đồ dùng dạy học chưa hợp lý, nhiều sơ sài qua loa, lúc lại lạm dụng, chưa sử dụng triệt để tranh minh hoạ sách giáo khoa Đặc biêt, Tập đọc, có người dự giáo viên ý đến học sinh chậm tiến đối tượng thường đọc chậm, làm thời gian, làm giảm tiến độ tiết dạy 3.2.Thực trạng việc học tập học sinh Qua nhiều năm dạy học, học chương trình sách giáo khoa mới, thấy chất lượng đọc em nâng lên rõ rệt Tuy nhiên, nhận thấy Tiểu học em thường coi nhẹ phân môn Tập đọc em cho phân môn Tập đọc phân môn dễ suy nghĩ môn Toán mà cần đọc trôi chảy, lưu loát Các em chưa để ý đến việc đọc Một số học sinh phát âm sai thói quen có từ trước tiếng địa phương (phần lớn em phát âm ngọng tiếng chứa âm l/n) Khi đọc, em hay mắc lỗi ngắt giọng, em ngắt giọng để lấy cách tuỳ tiện (còn gọi ngắt giọng sinh lý) Học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng phần lớn em biết bắt chước cô cách tự nhiên Bên cạnh đó, Tập đọc số học sinh suy nghĩ để tìm nội dung bài, ý đến lỗi phát âm dễ lẫn Khi trả lời câu hỏi ấp úng, rườm rà, câu văn diễn đạt chưa đầy đủ Năm học 2014 – 2015, nhà trường phân công dạy lớp 2A gồm 23 học sinh Sau học phân môn Tập đọc tuần, tiến hành điều tra kỹ đọc học sinh lớp 2A (lớp thực nghiệm), lớp 2B - lớp đối chứng *Đề khảo sát (Học sinh bốc thăm chọn đề sau) Đề 1: Đọc thơ: Gọi bạn (SGK - TV2 - tập – trang 28); trả lời câu hỏi câu hỏi Đề 2: Đọc bài: Làm việc thật vui (SGK - TV2 - Tập - 16) ; trả lời câu hỏi câu hỏi *Tiến hành khảo sát: Bước 1: Tôi tổ chức kiểm tra đọc lớp phân loại kết sau: +Kết đọc đúng: Đọc Lớp Sĩ số Đọc diễn cảm tốt SL 2A 2B % Đọc có diễn cảm SL % 23 13.0 17.4 20 15.0 15.0 +Kết đọc hiểu: Lớp Trả lời SL % 2A 18 78.3 2B 16 80.0 Đọc sai Đọc chưa diễn cảm SL % 10 43.5 45.0 SL % 26.1 20.0 Trả lời sai SL % 21.7 20.0 Qua bảng thấy tỷ lệ học sinh đọc đọc hiểu chưa cao, số học sinh đọc trả lời câu hỏi sai Trong số em đọc sai lớp nhiều kiểu sai khác nhau: -Lẫn lộn phụ âm l n, tr ch -Đọc ngắc ngứ, ê a liến thoắng, ngắt nghỉ không chỗ -Việc trả lời câu hỏi số học sinh chưa nội dung cần hỏi, cách diễn đạt chưa đầy đủ ý Bước 2: Qua kết khảo sát kết hợp theo dõi học sinh đọc sai học, phân loại sau: Số HS Lẫn lộn phụ âm đọc sai dễ lẫn Đọc sai Ngắt nghỉ không Sai phụ âm dấu chỗ SL % SL % SL % lớp 17.4 21.7 13.0 Qua thực tế cho thấy số học sinh đọc sai em vừa lẫn lộn phụ âm dễ lẫn, vừa đọc ngắc ngứ ngắt nghỉ không chỗ *Xử lý kết khảo sát: - Xác định kết học sinh đọc chưa diễn cảm đọc sai - Qua việc giảng dạy tiếp xúc với học sinh, trao đổi với đồng nghiệp tìm số nguyên nhân việc học sinh đọc chưa tốt sau: + Do em mải chơi, gia đình có quan tâm sâu sát tới việc học tập em dẫn đễn kết học tập môn chưa cao, chí có em yếu Do đặc điểm dân cư phần lớn em em làm ruộng phong trào văn hoá - văn nghệ có Đồng thời em có điều kiện đọc sách báo Ngoài thời gian học tập lớp em thời gian học nhà + Phân môn Tập đọc từ lâu tới chưa thực hút học sinh Trong Tập đọc giáo viên chưa thực đánh giá vai trò người đọc Trên số nguyên nhân mà trình giảng dạy tìm hiểu rút MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP TRONG GIỜ DẠY TẬP ĐỌC 4.1 Nâng cao trình độ giáo viên: Một số Tập đọc thành công, đạt mục tiêu tiết học đạt chất lượng cao hay không phụ thuộc nhiều trình độ chuyên môn nghệ thuật sư phạm người giáo viên Điều đòi hỏi tất giáo viên phải đạt đến trình độ nhận thức chung vai trò tiết Tập đọc: Nhiệm vụ chủ yếu tiết Tập đọc dạy tiếng, mặt khác dạy Tập đọc dạy văn, dạy lực cảm thụ 10 Khi yêu cầu học sinh đọc thầm giáo viên phải kiểm tra đánh giá kết đọc thầm học sinh cách giáo viên thường câu hỏi giúp học sinh đọc hiểu (đọc để hiểu – biết – nhớ điều gì?) Ngoài cần đa dạng hình thức đọc thầm với mục đích tạo hiệu linh hoạt Ví dụ: Với “Thư Trung thu”, tìm hiểu GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: Bác Hồ khuyên cháu làm việc gì? với yêu cầu HS tập trung vào đọc hiểu nội dung vừa đọc Để giúp học sinh đọc hiểu tốt nội dung đọc trước hết đòi hỏi giáo viên phải xây dựng hệ thống câu hỏi để tìm hiểu nội dung tập đọc Khi xây dựng hệ thống câu hỏi, giáo viên phải xác định mục đích yêu cầu câu hỏi việc sử dụng câu hỏi Hệ thống câu hỏi thật ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, giúp học sinh hiểu tập đọc nói vấn đề gì? đem lại hiểu biết gì? để mở rộng kiến thức tích hợp nội dung giáo dục học sinh Câu hỏi đưa không giới hạn kiến thức học mà cần phải có câu hỏi phát triển kích thích tìm tòi Hệ thống câu hỏi phải dựa vào đặc điểm tâm sinh lý học sinh, phù hợp với trình độ học sinh phải có linh hoạt, không thiết phải theo trình tự định Ví dụ: Bài “Bông hoa Niềm Vui” Tôi xây dựng hệ thống câu hỏi sau: -Câu hỏi tìm hiểu đoạn đoạn 2: +Mới sáng tinh mơ, Chi vào vườn hoa để làm gì? +Chi tìm hoa Niềm Vui để làm gì? +Bạn Chi đáng khen chỗ nào? +Vì Chi không dám tự ý hái hoa Niềm Vui? +Bạn Chi đáng khen điểm nữa? -Câu hỏi tìm hiểu đoạn đoạn 4: +Khi nhìn thấy cô giáo, Chi nói gì? +Khi biết lí Chi cần hoa cô giáo làm gì? 18 +Bố Chi làm khỏi bệnh? -Câu hỏi nội dung liên hệ: +Qua tập đọc, em cảm nhận điều gì? + Em học tập bạn Chi đức tính gì? Khi giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi việc chuyển tải câu hỏi cho học sinh cách để học sinh hiểu nội dung có hứng thú học tập - vấn đề quan trọng Thực tế, thường yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi ứng với đoạn Sau đoạn, thường chốt ý đoạn chuyển ý đoạn sau Việc trả lời câu hỏi, thường tổ chức hình thức khác như: Có câu hỏi giáo viên nêu – học sinh trả lời; có câu hỏi cho HS trả lời qua việc thảo luận nhóm; có câu hỏi xây dựng hình thức trắc nghiệm để học sinh chọn đáp án; có câu hỏi cho học sinh tự nêu câu hỏi định bạn trả lời Với hình thức học tập vậy, học sinh hào hứng học tập, em khắc sâu tự kiểm tra đánh giá lẫn nhau, giúp cho em tự tin học tập Tóm lại: Việc giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi tổ chức cho học sinh tìm hiểu đọc mang tính tích hợp, cụ thể hoá, bám sát nội dung chủ đề bài, giúp học sinh thực đạt mục tiêu tiết học: Đọc có ý thức, đọc diễn cảm thông hiểu nội dung đọc 4.3.3.Hướng dẫn luyện đọc lại (học thuộc lòng): Ở phần này, để em tự thể hiện, phát huy hết khả đọc thân, miễn em đảm bảo theo phần luyện đọc thành tiếng Thông thường, cho em tự chọn đoạn văn hay khổ thơ mà em thích để đọc Tôi yêu cầu em nêu giọng đọc để đọc hay đoạn văn khổ thơ Sau đó, tổ chức cho em luyện đọc theo nhóm đôi: bạn đọc tốt kết hợp với bạn đọc chưa tốt để giúp đỡ, hướng dẫn cách đọc cho 19 Tiếp theo, tổ chức cho em thi đọc với Ở tiết khoá, thường cho em đọc tốt thi đọc trước để em học sinh khác nhận xét học tập Còn em đọc chưa tốt, đọc chậm việc em thi đọc tiết khoá dành nhiều thời gian cho em thi đọc tiết Tiếng Việt tăng để em có thời gian luyện đọc tự tin đọc Với học thuộc lòng, giáo viên nên tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc để không khí lớp sối nổi, sinh động hiệu dạy cao Đối với đọc có lời đối thoại nhân vật tổ chức cho học sinh đọc hình thức phân vai Đây hình thức đọc có hiệu tác phẩm có đối thoại, đọc giáo viên cần hướng dẫn học sinh nhập vai, giúp cho học sinh đọc hình dung sâu sắc giới nghệ thuật phong phú tác phẩm Hơn dịp giúp học sinh có điều kiện phân biệt giọng kể, giọng trần thuật, miêu tả, đối thoại văn bản, đọc đoạn văn em thích, đọc giọng nhân vật, đọc nối tiếp, đọc theo nhóm, đồng thanh, cá nhân, đoạn, Ví dụ: Bài “Chuyện bốn mùa” Sau tìm hiểu xong, cho HS luyện đọc lại hình thức đọc phân vai Tôi cho học sinh nêu giọng đọc nhân vật: Giọng người dẫn chuyện: chậm dãi, khoan thai Giọng Đông nói với Xuân: cao giọng mong muốn Xuân Giọng Xuân: nhẹ nhàng .Giọng Hạ: vui tươi nhí nhảnh .Giọng Đông: tự nói buồn tủi .Giọng bà Đất: ôn tồn, hiền hậu Khi tổ chức đọc lượt đầu giáo viên em đọc tốt đọc; sau giáo viên cho đối tượng học sinh lớp luyện đọc Sau lần đọc, giáo viên tổ chức cho HS nhận xét, góp ý, đánh giá lẫn Như vậy, nhiều em luyện đọc tạo cho em tự tin rèn đọc ; em hiểu văn sâu 20 Bên cạnh số biện pháp nêu trên, để rèn đọc tốt cho học sinh lớp 2, trình giảng dạy, giáo viên cần ý số điểm sau: -Khuyến khích học sinh đọc mẩu truyện gương người tốt, việc tốt; động viên học sinh tham gia “Thư viện xanh” trường, vừa em có thêm hiểu biết giới xung quanh, vừa rèn kĩ đọc cho học sinh - Nếu học sinh đọc chưa xác cấu tạo máy phát âm khiếm khuyết giáo viên cần tập riêng giúp đỡ Nếu học sinh đọc chưa đạt yêu cầu giáo viên cần rõ hạn chế tìm cách giúp đỡ học sinh khắc phục -Thường xuyên phối hợp phụ huynh học sinh, đề nghị họ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc học tập em -Giáo viên đánh giá kịp thời cố gắng học sinh Theo tinh thần đạo Bộ Giáo dục – Sở Giáo dục Phòng giáo dục năm học 2014 - 2015 giáo viên không đánh giá học sinh điểm số mà thực đánh giá học sinh theo Thông tư 30/BGD&ĐT, đòi hỏi giáo viên phải theo sát trình học tập rèn luyện học sinh Giáo viên phải tích cực thường xuyên quan sát, trao đổi, sát với học sinh để có nhận xét với trình độ học sinh, phù hợp với kết đạt em giúp em nhận thấy ưu khuyết điểm để khắc phục, phấn đấu học tập rèn luyện đạt kết cao Giáo viên cần tích cực việc động viên khích lệ em, cho dù tiến nhỏ Hơn nữa, giáo viên phải ý thức trách nhiệm dạy học sinh phải tiến bộ, sau năm học em phải đọc đạt mức chuẩn đến chuẩn Muốn đạt mục đích này, người giáo viên lập kế hoạch cho từ đầu, tâm giữ vững tinh thần tránh nhiệm với học sinh Hãy học, đọc với bạn nhỏ lúc nơi, môn học, không nên hời hợt, cho qua em đọc sai lỗi, với học sinh lớp cần tập cho em thói quen tốt: đọc đúng, nhìn kỹ, cố gắng, nhẫn nại, chịu khó vv… để tập cho em nếp tốt học tập hôm mai sau DẠY THỰC NGHIỆM: 21 (Giáo án thực nghiệm lưu phụ lục sáng kiến) KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua trình giảng dạy, tìm hiểu, nghiên cứu thực nghiệm số biện pháp nói vào trực tiếp lớp chủ nhiệm (lớp 2A) khảo sát chất lượng lớp đối chứng (lớp 2B), thu kết qua khảo sát sau: Đề khảo sát (Học sinh bốc thăm chọn đề sau) + Đề 1: Đọc thơ: Mùa xuân đến (SGK TV2, tập 2, trang 17) trả lời câu hỏi 1, + Đề 2: Đọc bài: Vè chim (SGK TV2, tập 2, trang 28) trả lời câu hỏi câu hỏi Kết khảo sát: +Kết đọc Lớp Sĩ số Đọc diễn cảm Đọc Đọc có diễn Đọc chưa tốt cảm diễn cảm SL 2A 2B % SL % 23 30.4 39.1 20 25.0 35.0 +Kết đọc hiểu: Lớp Trả lời SL % 2A 22 95.7 2B 18 90.0 Đọc sai SL % SL % 4 17.5 20.0 13.0 20.0 Trả lời sai SL % 4.3 10.0 So sánh kết sau thực nghiệm với kết trước thực nghiệm lớp đối chứng không dạy theo biện pháp tôi, nhận thấy: Chất lượng học sinh lớp thực nghiệm tăng lên rõ rệt Tỷ lệ học sinh đọc cao, em trước đọc ê a đọc tương đối tốt Nếu trước em đọc đúng, ngắt giọng để lấy cách tuỳ tiện mà không tính đến nghĩa số em biết ngắt giọng cho tập đọc, em nói câu trả lời tương đối đầy đủ, em mạnh dạn, tự 22 tin học tập, hiệu dạy nâng cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo tạo hứng thú say mê học tập học sinh Còn chất lượng học sinh lớp không thực nghiệm kết có tăng không đáng kể mà phát triển tự nhiên theo lứa tuổi em Tóm lại : Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ đọc cho học sinh lớp dạy Tập đọc đem lại lợi ích thiết thực phương diện sau: - Về chất lượng học tập học sinh: So với việc không vận dụng biện pháp kể chất lượng đọc học sinh lớp mức độ, học sinh học tập thụ động, chưa phát triển hết khả học tập em Còn việc vận dụng biện pháp vào thực tiễn giảng dạy chất lượng học tập học sinh nâng cao, em đạt chuẩn kiến thức - kỹ môn học Đặc biệt, vận dụng giải pháp này, học sinh phát triển tư duy, phát huy tính tích cực, chủ đạo em Từ giúp em phát triển lực giao tiếp ngôn ngữ em - Về chất lượng dạy giáo viên: Việc vận dụng biện pháp vào giảng dạy giúp cho tiết học diễn nhẹ nhàng, giáo viên gần gũi với học sinh, tạo mối tình cảm thân thiết thầy trò, tạo môi trường học tập thân thiện Ngoài ra, việc em tự giác, tích cực học tập, có kỹ đọc tốt Tập đọc góp phần vào thành công tiết dạy, giúp giáo viên đạt mục tiêu môn học đề BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Qua nghiên cứu đặc thù phân môn Tập đọc, thấy phân môn quan trọng không hình thành kỹ nghe – nói – đọc cho học sinh mà góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Tiểu học, thông qua việc cảm thụ nội dung văn, thơ Vậy qua nghiên cứu, giảng dạy, rút số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đọc sau: - Giáo viên phải nghiên cứu nắm chương trình, nội dung (các loại cụ thể) 23 - Xác định rõ mục tiêu đọc, lập kế hoạch giảng dạy thật chu đáo - Giáo viên phải có chuẩn bị trước lên lớp, phải dự đoán tình xảy dạy, từ có biện pháp thích hợp để giải tình - Giáo viên cần nắm rõ đối tượng học sinh, như: Kinh nghiệm đọc, kinh nghiệm cảm thụ - Giáo viên chuẩn bị đủ đồ dùng trực quan dạy học Giáo viên coi học sinh trung tâm hoạt động, giáo viên người tổ chức hướng dẫn học sinh - Sử dụng phương pháp, hình thức dạy học cách đánh giá phải linh hoạt, phù hợp - Theo dõi thường xuyên tiến học sinh để điều chỉnh phương pháp cho kịp thời - Kết hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng đọc - Và điều thiếu lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì, với đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ dạy giáo viên ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÁNG KIẾN ĐƯỢC NHÂN RỘNG: Sáng kiến kinh nghiệm không áp dụng rèn kỹ đọc cho học sinh lớp mà áp dụng rèn kỹ đọc cho học sinh lớp trường Tiểu học Vì vậy, theo tôi, sáng kiến có tính khả thi cao tính nhân rộng Vậy, để sáng kiến kinh nghiệm số biện pháp rèn kỹ đọc cho học sinh lớp Tập đọc nhân rộng theo cần phải có điều kiện sau: - Về sở vật chất: Các nhà trường Tiểu học cần đảm bảo đầy đủ trang thiết bị dạy học như: bàn ghế học sinh đảm bảo từ đến chỗ ngồi, di chuyển hoạt động nhóm dễ dàng; tranh minh hoạ cho Tập đọc 24 dùng để giới thiệu, khai thác nội dung bài; bảng phụ để chép đoạn văn, đoạn thơ hướng dẫn luyện đọc; sách tham khảo Tiếng Việt để giúp giáo viên nghiên cứu, bổ trợ dạy; sách tham khảo dùng cho dạy tiết buổi ; tài liệu liên quan đến dạy đánh giá học sinh môn Tiếng Việt lớp 2,… - Về giáo viên: phải vận dụng linh hoạt đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá; biết đáp ứng nhu cầu mục đích học sinh Đồng thời, giáo viên phải kiên trì, hiểu tâm lý học sinh để điều chỉnh nhịp độ giảng dạy theo nhịp độ phát triển học sinh; biết cập nhật thông tin liên quan đến việc dạy học; biết vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học đạt hiệu - Về phụ huynh học sinh: Phụ huynh biết ủng hộ hoạt động dạy học giáo viên như: động viên em học tập, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho em,… Phụ huynh phải biết thông tin số vấn đề đổi giáo dục Tiểu học việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30 để có hỗ trợ giáo viên việc kèm cặp em - Về học sinh: Học sinh tích cực chủ động, tự học sáng tạo việc học Tập đọc Đặc biệt, điều kiện quan trọng để giúp cho sáng kiến nhân rộng cần quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cấp quản lý việc tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề cấp trường mà mở rộng giao lưu học hỏi với trường bạn Qua truyền đạt tới đồng nghiệp kinh nghiệm thân, đồng thời góp ý, học hỏi từ kinh nghiệm quý giá khác KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN: 1.1 Đánh giá thực trạng (như trình bày mục – phần mô tả sáng kiến) 1.2 Các giải pháp thực hiện: 25 (như trình bày mục – phần mô tả sáng kiến) 1.3 Kết áp dụng giải pháp: (như trình bày mục – phần mô tả sáng kiến) Tóm lại, Qua thời gian thực hành đúc kết áp dụng sáng kiến, khẳng định rằng: giải pháp đưa hoàn toàn đắn, góp phần khắc phục số hạn chế học sinh, nhằm giúp học sinh học tập tốt môn học; học sinh hứng thú học tập kết học tập học sinh nâng dần lên; học sinh đọc chưa tốt giảm đi, học sinh có kỹ đọc tốt tăng lên Đặc biệt, số học sinh đọc mà biết đọc hay diễn cảm Hơn nữa, thấy rằng: giải pháp đưa nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh thực phương pháp hình thức dạy học này, học sinh hoàn toàn chủ động, tự giác, sáng tạo tích cực tiếp thu tri thức Đây mục đích trình dạy học hoàn toàn phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý học sinh lớp 2 KHUYẾN NGHỊ: 2.1.Đối với Phòng Giáo dục: -Mở nhiều chuyên đề đổi phương pháp dạy – học đặc biệt phân môn Tập đọc -Mở lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên -Mở hội thi Đọc đúng-Đọc hay học sinh 2.2 Đối với nhà trường: -Đầu tư sở vật chất, sách tham khảo, đồ dùng minh hoạ cho việc dạy học phân môn Tập đọc thuận lợi -Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề thống phương pháp chung khối, đồng nghiệp học hỏi lẫn Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học phân môn Tập đọc đạt hiệu -Duy trì tốt hoạt động Thư viện xanh 2.3 Đối với giáo viên: 26 -Cần sớm tiếp thu kết nghiên cứu nhà giáo dục đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá Tiểu học Sử dụng triệt để phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm -Thường xuyên rèn luyện cách phát âm chuẩn, cách đọc cho học sinh noi theo -Tổ chức cho em thi đọc đúng, đọc hay lớp hàng tháng để nắm bắt chất lượng học sinh gây hứng thú học tập cho em -Tích cực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cho thân Trên số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp Tập đọc riêng áp dụng giảng dạy bước đầu có kết Song không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tôi mong có tham gia góp ý nhà quản lí, bạn bè đồng nghiệp để xây dựng kinh nghiệm đầy đủ, có hiệu tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày 10 tháng 02 năm 2015 PHỤ LỤC Mục lục Tên nội dung 27 Trang NHỮNG THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN MÔ TẢ SÁNG KIẾN 1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 2.Cơ sở lý luận: Thực trạng việc rèn đọc cho học sinh lớp dạy Tập đọc Một số biện pháp rèn kỹ đọc cho học sinh lớp dạy Tập đọc 5.Dạy thực nghiệm 6.Kết thu 7.Bài học kinh nghiệm 8.Điều kiện để sáng kiến nhân rộng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 26 PHỤ LỤC GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM Lớp thực nghiệm: lớp 2A Phân môn: Tập đọc – Lớp Tên dạy: Mùa xuân đến – Tiếng Việt 2, tập 2, trang 17 Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu; đọc rành mạch văn 28 -Hiểu nội dung bài: Bài văn ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân (trả lời câu hỏi 1, 2; câu hỏi mục a b) - Giáo dục học sinh yêu thích vẻ đẹp mùa xuân *GDBVMT: Vì mùa xuân đến làm cho bầu trời vật trở nên đẹp đẽ giàu sức sống nên cần có ý thức bảo vệ môi trường Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh hoạ( SGK) - Bảng phụ chép câu văn cần hướng dẫn luyện đọc - Tranh hoa mai, hoa đào - Giấy trắng khổ to 3.Hoạt động dạy - học: 3.1.Kiểm tra cũ: -Gọi học sinh tiếp nối đọc - HS1 đọc đoạn 1, 2, trả lời câu Ông Mạnh thắng Thần Gió trả lời hỏi câu hỏi cuối HS2 đọc đoạn 5, trả lời câu hỏi -Nhận xét, tuyên dương 3.2 Dạy – học mới: -HS nhận xét bạn đọc 3.2.1 Giới thiệu học.(Sử dụng tranh minh hoạ SGK để giới thiệu) 3.2.2.Luyện đọc *GV đọc mẫu *Hướng dẫn luyện đọc giải nghĩa từ khó + Đọc câu +Đọc nối tiếp câu lần GV ý hướng dẫn từ khó: nắng Lớp nhận xét sửa từ bạn đọc sai vàng, nảy lộc,… +Đọc đoạn: Chia đoạn: đoạn +HS chia đoạn -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp -Lượt 1: HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp, tổ chức cho HS luyện đọc câu dài Treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc câu luyện đọc câu dài dài 29 + Nhưng trí nhớ ngây thơ / sáng ngời hình ảnh trắng / biết nở tới // -Gọi tiếp học sinh đọc nối tiếp -Lượt 2: HS nối tiếp đọc đoạn kết Kết hợp giải nghĩa từ : hợp gọi HS giải nghĩa từ khó ứng với Một loài có hoa trắng, màu đoạn nâu, vàng hay xanh nhạt, ăn có vị HS nêu: mận chua gì? HS nêu: ý nói toả mùi thơm đậm đà, Em hiểu nồng nàn nghĩa gì? dễ chịu Loài chim có đuôi dài, lông màu đen hay hót loài chim gì? Chim khướu HS đặt câu Em đặt câu với từ đỏm dáng? -Lượt 3: HS nối tiếp đọc -GV gọi tiếp học sinh đọc nối tiếp +HS đọc theo nhóm bàn +Đọc đoạn nhóm +Các nhóm thi đọc cá nhân +Thi đọc +Cả lớp đọc đồng + Đọc đồng 3.2.3.Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả -HS đọc thầm đoạn lời câu hỏi sau: +Dấu hiệu báo mùa xuân đến? +Hoa mận vừa tàn +Ngoài dấu hiệu hoa mận tàn +ở miền Bắc hoa đào nở, miền Nam em biết dấu hiệu loài hoa mai nở hoa báo mùa xuân đến? (GV cho HS xem tranh hoa mai, hoa -HS quan sát tranh đào) *GV chốt ý đoạn 1: Dấu hiệu báo mùa xuân đến -Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi câu - Thảo luận theo nhóm đôi báo cáo hỏi 2: Kể lại thay đổi bầu kết HS khác nhận xét bổ sung 30 trời vật mùa xuân đến? *GV chốt ý đoạn 2: Sự thay đổi vật bầu trời mùa xuân đến -Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm người để trả lời câu hỏi (a) , ghi đáp -HS thực yêu cầu giáo viên án vào tờ giấy khổ to (GV phát cho Đại diện nhóm trình bày đáp án nhóm tờ giấy) Các nhóm khác nhận xét, bổ sung GV chốt đáp án +GV hỏi thêm : Tìm từ ngữ +HS khiếu nêu giúp em cảm nhận vẻ đẹp loài chim? +GV lưu ý thêm cho HS hiểu từ +HS nhận xét từ ngữ miêu tả hương vị hoa xuân vẻ đẹp loài chim từ đặc điểm *GV chốt ý đoạn +Qua văn này, tác giả muốn nói với + Tác giả muốn ca ngợi vẻ đẹp điều gì? mùa xuân +Em thích vẻ đẹp mùa xuân + Tự đưa ý kiến đến? *Liên hệ GDBVMT: Em cần làm để -HS nêu giữ gìn vẻ đẹp mùa xuân? 3.2.4 Luyện đọc lại: -Cho HS nêu giọng đọc toàn -HS nêu -Tổ chức cho HS thi đọc cá nhân toàn - HS đối tượng thi đọc toàn bài -Nhận xét, đánh giá 3.3.Củng cố, dặn dò : -Qua văn em biết mùa xuân? 31 -HS phát biểu - Nhận xét tiết học -Dặn HS biết giữ gìn vẻ đẹp mùa xuân… 32 -HS lắng nghe [...]... được một kinh nghiệm đầy đủ, có hiệu quả tốt hơn Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày 10 tháng 02 năm 20 15 PHỤ LỤC 1 Mục lục Tên nội dung 27 Trang NHỮNG THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN 2 TÓM TẮT SÁNG KIẾN 3 MÔ TẢ SÁNG KIẾN 5 1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 2. Cơ sở lý luận: 3 Thực trạng của việc rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ dạy Tập đọc 4 Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ dạy Tập đọc. .. Qua một thời gian thực hành đúc kết và áp dụng sáng kiến, tôi có thể khẳng định rằng: các giải pháp đưa ra là hoàn toàn đúng đắn, góp phần khắc phục một số hạn chế của học sinh, nhằm giúp học sinh học tập tốt môn học; học sinh hứng thú học tập và kết quả học tập của học sinh được nâng dần lên; học sinh đọc chưa tốt giảm đi, học sinh có kỹ năng đọc tốt tăng lên Đặc biệt, một số học sinh không những đọc. .. tổ chức đọc thì lượt đầu giáo viên và 5 em đọc tốt đọc; sau đó giáo viên cho các đối tượng học sinh ở trong lớp được luyện đọc Sau mỗi lần đọc, giáo viên tổ chức cho HS nhận xét, góp ý, đánh giá lẫn nhau Như vậy, nhiều em sẽ được luyện đọc và tạo cho các em tự tin trong rèn đọc hơn ; các em hiểu được văn bản sâu hơn 20 Bên cạnh một số biện pháp nêu trên, để rèn đọc tốt cho học sinh lớp 2, trong quá... cách đọc đúng cho học sinh noi theo -Tổ chức cho các em thi đọc đúng, đọc hay ở lớp hàng tháng để nắm bắt được chất lượng của học sinh và gây hứng thú học tập cho các em -Tích cực học hỏi, trau dồi các kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân Trên đây là một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 2 trong các giờ Tập đọc của riêng tôi và tôi áp dụng trong giảng dạy bước đầu đã có kết... lượng học tập của học sinh: So với việc không vận dụng các biện pháp kể trên thì chất lượng đọc của học sinh lớp 2 còn ở mức độ, học sinh học tập còn thụ động, chưa phát triển hết khả năng học tập của các em Còn việc vận dụng các biện pháp trên vào thực tiễn giảng dạy thì chất lượng học tập của học sinh được nâng cao, các em đạt chuẩn kiến thức - kỹ năng môn học Đặc biệt, vận dụng các giải pháp này, học. .. sáng kiến kinh nghiệm về một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong các giờ Tập đọc được nhân rộng thì theo tôi cần phải có các điều kiện sau: - Về cơ sở vật chất: Các nhà trường Tiểu học cần đảm bảo đầy đủ trang thiết bị dạy học như: bàn ghế của học sinh đảm bảo từ 1 đến 2 chỗ ngồi, có thể di chuyển khi hoạt động nhóm dễ dàng; tranh minh hoạ cho các bài Tập đọc 24 dùng để giới thiệu,... Sĩ số Đọc diễn cảm Đọc đúng Đọc có diễn Đọc chưa tốt cảm diễn cảm SL 2A 2B % SL % 23 7 30.4 9 39.1 20 5 25 .0 7 35.0 +Kết quả đọc hiểu: Lớp Trả lời đúng SL % 2A 22 95.7 2B 18 90.0 Đọc sai SL % SL % 4 4 17.5 20 .0 3 4 13.0 20 .0 Trả lời sai SL 1 2 % 4.3 10.0 So sánh kết quả sau khi thực nghiệm với kết quả trước khi thực nghiệm và lớp đối chứng không dạy theo biện pháp của tôi, tôi nhận thấy: Chất lượng học. .. chủ định để học sinh giúp nhau luyện đọc tốt (học sinh năng khiếu sẽ giúp học sinh chậm tiến) 4.3 .2 Hướng dẫn luyện đọc hiểu: Giáo viên cần nhận thức được bước luyện đọc hiểu hay còn gọi là tìm hiểu bài không những hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa, mà thông qua tìm hiểu bài còn rèn luyện kỹ năng đọc thầm cho học sinh Cho nên, ngoài việc xác định cho học sinh biết đọc câu, đoạn... môn học, không nên hời hợt, cho qua khi các em đọc sai lỗi, với học sinh lớp 2 cần tập cho các em thói quen tốt: đọc đúng, nhìn kỹ, cố gắng, nhẫn nại, chịu khó vv… để tập cho các em nền nếp tốt trong học tập ở hôm nay và mai sau 5 DẠY THỰC NGHIỆM: 21 (Giáo án thực nghiệm lưu ở phụ lục 2 của sáng kiến) 6 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua quá trình giảng dạy, tìm hiểu, nghiên cứu và thực nghiệm một số biện pháp. .. lượng học sinh trong lớp thực nghiệm tăng lên rõ rệt Tỷ lệ học sinh đọc đúng cao, những em trước đây đọc ê a thì giờ đây đã đọc tương đối tốt Nếu trước đây các em chỉ đọc đúng, ngắt giọng để lấy hơi một cách tuỳ tiện mà không tính đến nghĩa thì giờ đây trong số đó các em đã biết ngắt giọng đúng cho một bài tập đọc, các em nói câu trả lời tương đối đầy đủ, các em mạnh dạn, tự 22 tin hơn trong học tập, hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ dạy tập đọc , skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ dạy tập đọc , skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 trong giờ dạy tập đọc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn