báo cáo tiểu luận môi trường và con người: chất thải rắn

22 477 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 10:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI 2012-1013 MỤC LỤC A.ĐẶT VẤN ĐỀ B.NỘI DUNG 1.Khái niệm về chất thải rắn……………………………………………………… 2.Sơ lược về quá trình phát triển……………………………………………………3 3.Phân loại CTR…………………………………………………………………….4 4.Nguyên nhân ô nhiễm môi trường chất thải rắn……………………………….8 5.Hiện trạng ô nhiễm……………………………………………………………… 6.Hậu quả………………………………………………………………………….14 7.Biện pháp……………………………………………………………………… 19 Page A.ĐẶT VẤN ĐỀ: Nước ta tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Cùng với tăng thêm sở sản xuất với quy mô ngày lớn, khu tập trung dân cư ngày càng nhiều, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm vật chất ngày lớn Tất điều tạo điều kiện kích thích ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ mở rộng phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế đất nước, nângcao mức sống chung xã hội; mặt khác tạo số lượng lớn chất thải rắn bao gồm:Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nông nghiệp, chất thải xây dựng, v.v…Trên thực tế, việc xử lý ô nhiễm môi trường quản lý nguy ô nhiễm môi trường chất thải rắn gây trở thành vấn đề cấp bách công tác bảo vệ môi trường nước ta B.NỘI DUNG Định nghĩa chất thải rắn: Chất thải rắn được hiểu là tất cả các chất thải phát sinh các hoạt động của người và động vật tồn tại ở dạng rắn ,được thải bỏ không còn hữu dụng hay không muốn dùng nữa 1) Hình ảnh về chất thải rắn 2) Sơ lược về quá trình phát triển ô nhiễm chất thải rắn: Chất thải rắn có mặt từ người có mặt Trái Đất.Con người và động vật đã khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trái đất để phục vụ cho đời sống của mình và thải các chất thải rắn.Ngày ấy sự thải bỏ các chất thải từ hoạt động của người không gây vấn đề ô nhiễm môi trương trầm trọng bởi vì mật độ dân cư còn thấp.Bên cạnh đó diện tích đất còn rộng nên khả đồng hóa các chất rắn rất lớn, đó đã không làm tổn hại đến môi trường Page Khi xã hội phát triển người sống tụ họp thành các nhóm,bộ lạc,làng,cụm dân cư thì sự tích lũy chất thải rắn trở thành một những vấn đề nghiêm trọng đối với cược sống của nhân loại.Thực phẩm thừa và các chất thải khác bị thải bỏ một cách bừa bãi các bãi dất trống,thị trấn ,đường phố …đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của các loài gặm nhấm chuột…Các loài gặm nhấm là điểm tựa cho các sinh vật kí sinh là bọ chét sinh sống và phát triển.Chúng là nguyên nhân gây nên bệnh dịch hạch.Do không có kế hoạch quản lí chất thải rắn nên các mầm bệnh nó gây đã lan truyền rộng rãi ở Châu Âu vào giữa thế kỉ 14 Mãi đến thế kỉ 19, việc kiểm soát dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng mới được quan tâm.Người ta thấy rằng các chất thải rắn thực phẩm dư thừa phải đượ thu gom và tiêu hủy hợp vệ sinh mới kiểm soát được các loài gặm nhấm ruồi, muỗi,…cũng các vecto truyền bệnh Mối quan hệ giữa sức khỏe cộng đồng với việc lưu trữ,thu gom và vận chyển các chất thải không hợp lí đã thể hiện rõ ràng Có nhiều bằng chứng chi thấy các bãi rác không hợp vệ sinh, các nhà ổ chuột, các nơi chứa thực phẩm thừa…là nơi thuận lợi cho ruồi, muỗi, chuột và các vecto truyền bệnh phát triển Kết quả nghiên cứu cho thấy có 22 bệnh lien quan đến việc quản lí chất thải rắn không hợp lí Các phương pháp xử lí chất thải rắn từ đầu thế kỉ 20: -Thải bỏ vào khu đất trống -Thải bỏ vào môi trường nước (sông, hồ, biển…) -Chôn lấp - Giảm thiểu và đốt Hiện nay,quản lí chất thải rắn không ngừng phát triển, đặc biệt ở Mỹ và các nước công nghiệp tiên tiến.Nhiều hệ thống quản lí rác thải với hiệu quả cao đời nhờ sự kết hợp đúng đắn giữa các thành phằn sau đây: -Luật pháp và quy định quản lí chất thải rắn -Hệ thống tổ chức quản lí -Quy hoạch quản lí -Công nghệ xử lí Sự hình thành và đời của các luật lệ và quy định việc quản klí chất thải rắn càng chặt chẽ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lí chất thải rắn hiện Phân loại chất thải rắn: a.Theo nguồn gốc phát sinh: -Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh hàng ngày ở các đô thị,khu dân cư,làng mạc,các trung tâm dịch vụ,công vên,trường học… 3) Page Chợ đô thị công viên -Chất thải công nghiệp:phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp (gồm nhiều thành phần phức tạp,đa dạng đó chủ yếu là các dạng rắn ,lỏng ,khí ) Nhà máy thép Pomina 3xả xỉ ngành may mặc -Chất thải nông nghiệp: sinh các hoạt động nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi,chế biến nông sản trước và sau thu hoạch Chai,túi đựng thuốc trừ sâu rơm rạ sau thu hoạch lúa -Chất thải xây dựng: là các phế thải từ đất đá,gạch ngói,bê tông vỡ ,nhựa kim loại các hoạt động xây dựng tạo Page Rác thải xây dựng -Chất thải y tế: là các phế thải sinh từ các sở y tế,bệnh viện như: băng,kim tiêm ,ống chích… Rác thải y tế cấu chất thải rắn b.Theo vị trí phát sinh: -Chất thải rắn đô thị: gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp,CTR xây dựng…do đặc điểm nguồn thái là nguồn phân tán nên khó quản lí,đặc biệt là các nơi có đất trống -CTR nông thôn :bao gồm chất thải rắn nông nghiệp,chất thải rắn xây dựng… c.Theo tính chất nguy hại: -CTR nguy hại: là chất thải dễ gây phản ứng,dễ cháy nổ ,ăn mòn,nhiễm khuẩn độc hại,chứa chất phóng xạ ,các kim loại nặng.Các chất thải này tiềm ẩn nhiều khả gây sự cố rủi ro,nhiễm đọc ,đe dọa sức khỏe người và sự phát triển của động thục vật,đồng thời là nguồn lan truyền gây ô nhiễm môi trường đất,nước khong khí Page -CTR không nguy hại: là chất thải không chứa các chất và các hợp chất có các tính chất nguy hại.Thường là chất thải phát sinh sinh hoạt ,gia đình ,đô thị Rác thải chứa hóa chất độc hại,dễ gây cháy nổ Rác thải y tế dễ lan truyền bệnh d.Theo đặc tính tự nhiên: - CTR vô cơ:gồm các loại phế thải thủy tinh ,sành sứ,kim loại,cao su,nhựa, vải -CTR hữu cơ: gồm cỏ,lá rụng ,rau quả hư,đồ ăn thừa,xác súc vật,phân gia súc,gia cầm -CTR cháy được,không cháy được,kim loại,phi kim  Một số hình ảnh về chất thải hữu 4) thức ăn thừa lá xác súc vật Nguyên nhân ô nhiễm môi trường chất thải rắn: -Một những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường la chất thải rắn Page -Nguyên nhân gây ô nhiễm chất thải rắn kéo dài là công tác xã hội hóa,tư nhân hóa việc thu gom và xử lí CTR còn thấp ,nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lí còn hạn chế.Việc thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền chưa thực sự triệt để,công tác triển khai nghiên cứu ,áp dụng công nghệ tái chế,tái sử dụng ,xử lí thải bỏ CTR ở Việt Nam còn yếu kém 5) Thực trạng ô nhiễm môi trường chất thải rắn: 5.1 Ở Việt Nam: Ước tính nay, tổng lượng chất thải rắn Việt Nam vào khoảng 49,3 nghìntấn/ngày So với nước khu vực giới, tổng lượng chất thải rắn Việt Namlà không lớn, lượng chất thải sinh hoạt chất thải bệnh viện hầu hết địa phương thành phố chưa xử lý hợp vệ sinh trước thải môi trường Các chất thải rắn đô thị khu công nghiệp không phân loại trước chôn lấp Tất loại chất thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế) chôn lấp lẫn lộn,ngoài tỷ lệ thu gom chất thải đạt 20-30% Lượng chất thải không thu gom chôn lấp (70-80%) gây nên tác động xấu tới môi trường, tới đời sống sinh hoạt hoạt động kinh tế Nguyên nhân việc bố trí sở sản xuất công nghiệp không hợp lý, nằm xen kẽ khu dân cư làm tăng mức dộ ô nhiễm Theo số liệu thống kê củ Bộ Khoahọc – Công nghệ Môi trường, 82% số 3.311 sở sản xuất kinh doanh gây ônhiễm môi trường nghiêm trọng lại nằm lẫn khu dân cư Nguồn phát sinh chất thải rắn tập trung chủ yếu đô thị lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng…Các khu đô thị chiếm 24% dân số nước, lại phát sinh đến triệu chất thải năm (gần 50% tổng lượngchất thải nước) Nguyên nhân dân số tập trung cao, nhu cầu tiêu dùnglớn, hoạt động thương mại đa dạng tốc độ đô thị hóa cao Hiện nay, khoảng 80% số 2,6 triệu chất thải công nghiệp phát sinh năm từ trung tâm công nghiệp lớn miền Bắc miền Nam Trong 50% lượng chất thảicông nghiệp Việt Nam phát sinh thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận, 30%còn lại phát sinh vùng đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Trong loại chất thải rắn, chất thải nguy hại mối hiểm họa đặc biệt Trong lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Thanh Hóa chiếm 27% tổng lượng chất thải y tế nguy hại nước 5.2 Ở ba môi trường đất ,nước,không khí  Môi trường nước: Page a Chất thải rắn bị xả xuống biển Một điểm chung dọc theo ven bờ biển đủ loại chất thải từ chất thải đô thị, chất thải sinh hoạt, chất thải từ hoạt động nông nghiệp, rác bệnh viện, chất thải từ hoạtđộng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, rác từ giao thông vận tải biển, rác từ hoạt động khai thác dầu khí, tảo độc, sinh vật từ khu vực biển bị “thủy triều đỏ”…đều thải trực tiếp biển Trong loại chất thải có nhiều loại khó phân hủy như: bao ni-lông, cao su, chai nhựa…trôi nhiều ngày biển, gây hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người Điều đáng lo ngại rác thải trôi dạt ven bờ biển thường bắt gặp nhiều cửa sông, khu neo đậu tàu biển, khu dân cư khu phát triển du lịch.Qua khảo sát địa bàn thành phố Phan Thiết hàng ngày lượng rác thải đô thị thải lớn, khoảng 100 tấn/ngày, lượng rác thải sở sản xuất ước tính lượng chấtthải rắn từ 20-23 tấn/ngày, chất thải lỏng 150-200 m/ngày Trong mùa chế biến hải sản, rácthải tăng thêm từ 200-300 vỏ nhuyễn thể, số lượng chất thải tuôn biển, có lúc bờ biển Hòn Rơm- Hàm Tiến rác tấp vào bờ 25-30 tấn/ngày Chất thải từ hoạt dộng nông nghiệp theo bảy dòng sông lớn đổ biển gây ô nhiễm bãi tắm, khu du lịch Nhất vịnh Phan Thiết chất thải từ hai sông Cà Ty sông Cái đổ vịnh, ứ đọng dài ngày nhiều loại rác sinh hoạt, sản xuất, chế biến thủy sản thành “núi” rác nhỏ Ngoài ra, số người dân khách đến du lịch thiếu ý thức đã thải lượng rác lớn bãi biển Biển đầy rác ô nhiễm ở Vịnh Hạ Long b Chất thải rắn bị xả xuống sông,kênh rạch Theo Chi cục bảo vệ Môi trường (Sở Tàinguyên- Môi trường thành phố Hồ Chí Minh), ngày có 1.000 chất thải rắn sinh hoạt từ hộ dân sở sản xuất bị xả xuống dòng kênh, sông địa bàn thành phố.Có hàng ngàn hộ dân sinh sống kênh rạch(trong tổng số 25.000 nhà kênh rạch cần giải tỏa), nên số lượng chất thải rắn sinh hoạt mà hộ thải trực tiếp Page xuống dòng nước lớn Đa số sở sản xuất chưa có hệ thống xử lý chất thải, có trang bị hệ thống xử lý chất thải sử dụng tốn lại nằm lẫn khu dân cư,thường xuyên xả chất thải trực tiếp hệ thống kênh rạch Tiêu biểu nhà máy sản xuất dọc kênh Tham Lương khu công nghiệp Tân Bình hàng trăm sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp khác nằm dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm (thuộc quận 6, quận11) Mặc dù di dời huyện ngoại thành 70 sở sản xuất nằm dọc kênh An HạThầy Cai (huyện Hóc Môn- Củ Chi), hệ thống xử lý nhanhchóng làm ô nhiễm nguồn nước vốn trước hệ thống kênh Kênh Nhiêu Lộc tpHCM Kênh 19-5 tpHCM Môi trường đất: a Rác thải xây dựng Nơi tập trung các bãi rác xây dựng tạo điều kiện đẻ hình thành các bãi rác công cộng b.Rác thải y tế Theo đánh giá kết kiểm tra BV năm 2003 VụĐiều trị (Bộ Y tế), có 30% BV nước có sở xử lý chất thải y tế nguy hại, 55% BV chưa có hệ thốngxử lý chất thải lỏng có không hoàn chỉnh, hay ngưng hoạt động kinh phí, 50% chưa có phương tiện tốt để thiêu đốt chất thải rắn y tế, 55% chưa có nhà chứa rác yêu cầu Và thiếu túi ni-lông hộp an toàn để thu gom chất thải y tế vật sắt nhọn nhiễm khuẩn Cuộc điều tra tiến hành vào tháng 1/2004 chothấy: Phần lớn bệnh viện tách riêng vật sắt nhọn khỏi rác thải đựng vỏ chai dịch truyền chứa hộp giấy tận dụng Các chất thải rắn khác đựng chung thùng rác Một số chất thải rắn nguy hại chứa số mầm bệnh bệnh phẩm, tiêu xét nghiệm… không diệt khuẩn trước thu gom vận chuyển tới nơi tập trung rác 94,45% sở y tế thiếu phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng, đường vận chuyển riêng mà rác vận chuyển qua  Page 10 hành lang khoa, buồng bệnh Rất BV có nhà chứa rác xây dựng chắn Rác “tập kết” hố rác, thường không đào sâu, không đảm bảo yêu cầu vệ sinhvà đặt góc sau BV c Bãi chôn lấp Hiện nay, ngày thành phố Hồ Chí Minhthải khoảng 6.000 - 6.500 chất thải rắn đô thị Phần lớn (75-80%) chất thải rắn đô thị (5.900-6 200 tấn/ngày) thu gom , vận chuyểnvà xử lý bãi chôn lấp Gò Cát - Bình Chánh bãi chôn lấp Phước Hiệp (thuộc khu liên hợp xửlý chất thải rắn Tây Bắc (880ha) - Củ Chi, với công nghệ chôn lấp vệ sinh.Cả hai bãi chôn lấp này, đầu tư lớn với công nghệ đại, gây ô nhiễm đến môi trường nước rỉ rác khí bãi chôn lấp (kể mùi) Đặc biệt công nghệ chôn lấpvệ sinh chiếm đất lớn, năm với khối lượng chất thải rắn đô thị khoảng 5.900-6.200tấn/ngày thành phố Hồ Chí Minh cần - 12ha đất để chôn lấp diện tích khó cóthể sử dụng vào mục đích khác thời gian dài (30-50 năm), thế, chúng cần bảo trì giám sát với kinh phí hàng năm (20-25 năm sau đóng bãi) lớn Bãi rác Phước Hiệp,tp.HCM d Rác thải sinh hoạt: Page 11 Điều tra rác thải 420 hộ gia đình phường: Phường Thống Nhất, phường BomHán, Phường Bắc Lệnh thị xã CamĐường, bình quân tỷ lệ rác thải đầu người 0,33kg/ngày đêm Lượng rác thải ngày đêm toàn thị xã khoảng 10 Lượng rác thải thu gom khoảng (45%) Lượng rác không thu gom qua điều tra thấychủ yếu hộ tự xử lý đốt, chôn, sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm rác thải sinh hoạt e Rác thải công nghiệp: 15 hộ dân cư tổ 41 An Hoà - An Hải Bắc (quận Sơn Trà) đồng loạt ký vào đơn kiến nghị và khẩn cầu (ngày 5/3), gửi quyền quan chức thành phố giải tình trạng Công ty Giày da Quốc Bảo (100% vốn Đài Loan) tiếp tục xử lý rác thải sản xuất cách đốt thiêu huỷ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực dân cư lân cận.Tình trạng không riêng Công ty Quốc Bảo, quận Sơn Trà phát bãi chứa rác thải công nghiệp trái phép ước tính lên đến 500m Nó nằm bãi biển Bắc Mỹ An, gồm loại rác doanh nghiệp thuộc ngành giày da thải trình sản xuất Đến chưa có biện pháp xử lý bãi rác  Môi trường không khí: Môi trường không khí bị ô nhiễm,một phần là chất thải rắn.Bởi vì chúng sinh các mùi khó chịu 6) Hậu quả a.Đối với môi trường:  Ô nhiễm môi trường không khí CTR, đặc biệt CTR sinh hoạt, có thành phần hữu chiếm chủ yếu Dưới tác động nhiệt độ, độ ẩm vi sinh vật,CTR hữu bị phân hủy sản sinh chất khí (CH4 63.8%, CO2 33.6%, số khí khác) Trong đó, CH4 CO2 Page 12 chủ yếu phát sinh từ bãi rác tập trung (chiếm - 19%), đặc biệt bãi rác lộ thiên khu chôn lấp Khối lượng khí phát sinh từ bãi rác chịu ảnh hưởng đáng kể nhiệt độ không khí thay đổi theo mùa Lượng khí phát thải tăng nhiệt độ tăng, lượng khí phát thải mùa hè cao mùa đông Đối với bãi chôn lấp, ước tính 30% chất khí phát sinh trình phân hủy rác thoát lên mặt đất mà không cần tác động Khi vận chuyển lưu giữ CTR phát sinh mùi trình phân hủy chất hữu gây ô nhiễm môi trường không khí Các khí phát sinh từ trình phân hủy chất hữu CTR: Amoni có mùi khai, phân có mùi hôi,Hydrosunfur mùi trứng thối, Sunfur hữu mùi bắp cải thối rữa, Mecaptan hôi nồng, Amin mùi cá ươn, Diamin mùi thịt thối, Cl2 hôi nồng, Phenol mùi ốc đặc trưng Bên cạnh hoạt động chôn lấp CTR, việc xử lý CTR biện pháp tiêu hủy góp phần đáng kể gây ô nhiễm môi trường không khí Việc đốt rác làm phát sinh khói, tro bụi mùi khó chịu CTR bao gồm hợp chất chứa Clo, Flo, lưu huỳnh nitơ, đốt lên làm phát thải lượng không nhỏ khí độc hại có tác dụng ăn mòn Mặt khác, nhiệt độ lò đốt rác không đủ cao hệ thống thu hồi quản lý khí thải phát sinh không đảm bảo, khiến cho CTR không tiêu hủy hoàn toàn làm phát sinh khí CO, oxit nitơ, dioxin furan bay chất độc hại sức khỏe người Một số kim loại nặng hợp chất chứa kim loại (như thủy ngân, chì) bay hơi, theo tro bụi phát tán vào môi trường Mặc dù, ô nhiễm tro bụi thường lý khiếu nại cộng đồng dễ nhận biết mắt thường, tác nhân gây ô nhiễm nguy hiểm nhiều hợp chất (như kim loại nặng, dioxin furan) bám bề mặt hạt bụi phát tán vào không khí  Ô nhiễm môi trường nước CTR không thu gom, thải vào kênh rạch, sông, hồ, ao gây ô nhiễm môi trường nước, làm tắc nghẽn đường nước lưu thông, giảm diện tích tiếp xúc nước với không khí dẫn tới giảm DO nước Chất thải rắn hữu phân hủy nước gây mùi hôi thối, gây phú dưỡng nguồn nước làm cho thủy sinh vật nguồn nước mặt bị suy thoái CTR phân huỷ chất ô nhiễm khác biến đổi màu nước thành màu đen, có mùi khó chịu Page 13 Thông thường bãi chôn lấp chất thải kỹ thuật có hệ thống đường ống, kênh rạch thu gom nước thải bể chứa nước rác để xử lý trước thải môi trường Tuy nhiên, phần lớn bãi chôn lấp không xây dựng kỹ thuật vệ sinh tình trạng tải, nước rò rỉ từ bãi rác thải trực tiếp ao, hồ gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng Sự xuất bãi rác lộ thiên tự phát nguồn gây ô nhiễm nguồn nước đáng kể.Tại bãi chôn lấp chất thải rắn, nước rỉ rác có chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao (chất hữu cơ: rác có phân súc vật, thức ăn thừa ; chất thải độc hại: từ bao bì đựng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, mỹ phẩm) Nếu không thu gom xử lý thâm nhập vào nguồn nước đất gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng  Nước ở sông Nhuệ-Đáy (HN)chuyển sang màu đen Ô nhiễm môi trường đất Các chất thải rắn tích lũy đất thời gian dài gây nguy tiềm tàng môi trường Chất thải xây dựng gạch, ngói, thủy tinh, ống nhựa, dây cáp, bê-tông đất khó bị phân hủy Chất thải kim loại, đặc biệt kim loại nặng chì, kẽm, đồng, Niken, Cadimi thường có nhiều khu khai thác mỏ, khu công nghiệp Các kim loại tích lũy đất thâm nhập vào thể theo chuỗi thức ăn nước uống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe Các chất thải gây ô nhiễm đất mức độ lớn chất tẩy rửa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc, màu vẽ, công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp sản xuất hóa chất Tại bãi rác, bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh, hệ thống xử lý nước rác đạt tiêu chuẩn, hóa chất vi sinh vật từ CTR dễ dàng thâm nhập gây ô nhiễm đất Nghiên cứu Viện Y học Lao động Vệ sinh Môi trường cho thấy mẫu đất xét nghiệm bãi rác Lạng Sơn Nam Sơn bị ô nhiễm trứng giun Coliform Page 14 CTR đặc biệt chất thải nguy hại, chứa nhiều độc tố hóa chất, kim loại nặng, phóng xạ không xử lý cách, chôn lấp rác thải thông thường nguy gây ô nhiễm môi trường đất cao Trong khai thác khoáng sản, trình chế biến/làm giàu quặng làm phát sinh chất thải dạng quặng đuôi, chứa kim loại hợp chất khác ảnh hưởng đến môi trường Một vài mỏ thải quặng đuôi trực tiếp xuống đất, làm đất bị ảnh hường xấu Ô nhiễm môi trường đất b.Đối với sức khoẻ người dân Việc quản lý xử lý CTR không hợp lý gây ô nhiễm môi trường mà ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ người, đặc biệt người dân sống gần khu vực làng nghề, khu công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải Người dân sống gần bãi rác không hợp vệ sinh có tỷ lệ mắc bệnh da liễu, viêm phế quản, đau xương khớp cao hẳn nơi khác Hiện chưa có số liệu đánh giá đầy đủ ảnh hưởng bãi chôn lấp tới sức khỏe người làm nghề nhặt rác thải Những người thường xuyên phải chịu ảnh hưởng mức cao bụi, mầm bệnh, chất độc hại, côn trùng đốt/chích loại khí độc hại suốt trình làm việc Vì vậy, chứng bệnh thường gặp đối tượng bệnh cúm, lỵ, giun, lao, dày, tiêu chảy, vấn đề đường ruột khác Các bãi chôn lấp rác tiềm ẩn nhiều nguy khác cộng đồng làm nghề Các vật sắc nhọn, thuỷ tinh vỡ, bơm kim tiêm cũ, mối đe dọa nguy hiểm với sức khoẻ người (lây nhiễm số bệnh truyền nhiễm AIDS, ) họ dẫm phải bị cào xước vào tay chân, Một vấn đề cần Page 15 quan tâm người làm nghề nhặt rác, phụ nữ trẻ em trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương Hai thành phần chất thải rắn liệt vào loại nguy hiểm kim loại nặng chất hữu khó phân hủy Các chất có khả tích lũy sinh học nông sản, thực phẩm mô tế bào động vật, nguồn nước tồn bền vững môi trường gây hàng loạt bệnh nguy hiểm người vô sinh, quái thai, dị tật trẻ sơ sinh; tác động lên hệ miễn dịch gây bệnh tim mạch, tê liệt hệ thần kinh, giảm khả trao đổi chất máu, ung thư di chứng di tật sang hệ thứ Chất thải nông nghiệp, đặc biệt chất thải chăn nuôi vấn đề xúc người nông dân Trong điều tra tỉnh Thái Nguyên 113 hộ gia đình chăn nuôi từ 20 lợn trở lên cho thấy gần 50% hộ có nhà gần chuồng lợn từ 5-10m giếng nước gần chuồng lợn - 5m tỷ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc số trứng giun trung bình người chăn nuôi cao gần gấp hai lần tỷ lệ nhiễm kýsinh trùng đường ruột người không chăn nuôi; có tương quan thuận chiều tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột với ký sinh trùng đất hộ chăn nuôi (Đại học Y khoa Thái Nguyên, 2008) Bệnh da liễu HIV Bệnh tiêu chảy Bệnh giun sán c.Đối với kinh tế xã hội Chi phí xử lý chất thải rắn ngày lớn.Trong năm qua, lượng CTR nước ngày gia tăng Chi phí thu gom, vận chuyển xử lý CTR tăng lên, chưa kể đến chi phí xử lý ô nhiễm môi trường liên quan đến CTR Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với điều kiện kinh tế Theo tính toán chi phí xây dựng, vận hành bãi rác Phước Hiệp giá thành xử lý rác khoảng 20 USD Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 160.000 đồng -180.000 đồng/tấn, chi phí xử lý nước rỉ rác khoảng 90.000 đồng/m³, chi phí phủ đỉnh Page 16 khoảng 140.000 đồng/tấn, chi phí giám sát chất lượng môi trường khoảng 10.000 đồng/tấn, chi phí bảo trì khoảng 30.000 đồng/tấn (ước tổng kinh phí 430.000 đồng/tấn, tương đương 20 USD/tấn) Như vậy, tính riêng Phước Hiệp, ngày thành phố phải tốn đến 60.000 USD tiền xử lý rác Tại Đa Phước, khoảng 48.000 USD Đây thực gánh nặng cho thành phố bối cảnh khủng hoảng kinh tế Nguồn: Sở TN&MT TP HCM, 2011 d Ảnh hưởng đến du lịch nuôi trồng thuỷ sản chất thải rắn Việc xả rác bừa bãi, quản lý CTR không hợp lý gây ô nhiễm môi trường địa điểm danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử văn hoá địa điểm du lịch, ảnh hưởng đến tiềm phát triển du lịch Các địa danh thu hút khách du lịch chùa Hương, vịnh Hạ Long, bãi biển, gặp phải vấn đề ô nhiễm môi trường tình trạng xả rác thải bừa bãi.Phát triển du lịch làng nghề truyền thống hướng phát triển kinh tế nhiều địa phương lựa chọn Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề gây cản trở lớn tới hoạt động phát triển du lịch làng nghề, làm giảm lượng khách du lịch, dẫn đến giảm nguồn thu từ hoạt động địa phương có làng nghề Vịnh Hạ Long cá chết ô nhiễm nguồn nước Các bãi trung chuyển rác lộ thiên bãi chôn lấp rác không đảm bảo vệ sinh thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản e Xung đột môi trường chất thải rắn Xung đột môi trường xảy xã hội vấn đề bảo vệ môi trường phát triển kinh tế chưa dung hòa với Trong năm gần đây, xã hội phát triển, nhận thức cộng đồng cao, đó, lợi ích kinh tế Page 17 đặt lên vấn đề BVMT sức khỏe cộng đồng số vụ xung đột môi trường nhiều Trong quản lý CTR, xung đột môi trường chủ yếu phát sinh việc lưu giữ, vận chuyển, xả thải chôn lấp CTR không hợp vệ sinh Những xung đột doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường với cộng đồng bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt sức khoẻ, ảnh hưởng đến hoạt động văn hoá, du lịch cảnh quan khác loại xung đột môi trường có tính phổ biến Trong trình hoạt động, sản xuất, làng nghề sản sinh nhiều chất thải rắn gây ảnh hưởng tới môi trường nơi diễn hoạt động sản xuất mà ảnh hưởng tới vùng lân cận Chính vậy, nảy sinh nhiều vấn đề xung đột môi trường Xung đột môi trường nhóm xã hội làng nghề, cộng đồng làm nghề không làm nghề, hoạt động tiểu thủ công nghiệp hoạt động nông nghiệp, hoạt động sản xuất mỹ quan, văn hoá, Xung đột giữa các nhóm xã hội làng nghề CTR Đây loại xung đột phổ biến Sự hình thành sở sản xuất nghề nằm khu dân cư, đặc thù tổ chức sản xuất nhà Các loại chất thải rắn phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến hộ xung quanh, gây xung đột, dẫn đến khiếu kiện Xung đột giữa các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động nông nghiệp Trong cộng đồng làm nghề công nghiệp, thủ công nghiệp thu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất cộng đồng sản xuất nông nghiệp bị tác động ô nhiễm môi trường làm cho suất trồng giảm, vật nuôi chết đất sản xuất nông nghiệp Dạng xung đột xảy hầu hết làng sản xuất gạch, ngói, gốm sứ, Song song với phát triển làng nghề, diện tích dành cho hoạt động sản xuất làng nghề ngày mở rộng diện tích nông nghiệp lại ngày bị thu hẹp Xung đột xảy người sản xuất khai thác đất sét từ ruộng lúa, loại phế phẩm từ gạch ngói, xỉ than lại bị thải bỏ xuống ruộng đồng khiến cho ruộng sản xuất nông nghiệp trở thành bãi rác Xung đột giữa hoạt động sản xuất mỹ quan, văn hoá Việc thải bỏ chất thải rắn làng nghề không cách tùy tiện dẫn đến mỹ quan, văn hóa Làng trống da Lâm Yên (Đại Lộc, Quảng Nam) với chất thải rắn rẻo da thừa, lông, mỡ gây mùi hôi thối khó chịu cho dân làng Page 18 7.Biện pháp:  Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ thị Bộ, Ngành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực tốt công việc sau đây: Các Bộ, ngành, địa phương có chức quản lý liên quan đến chất thải cần kiểm điểm trách nhiệm đạo quản lý đề chương trình, biện pháp thiết thực công tác quản lý chất thải, giữ gìn môi trường đô thị Trước mắt cần tập trung giải vấn đề sau đây: a Quản lý việc phát sinh, thu gom vận chuyển chất thải - Hạn chế tiến tới cấm sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện hộ gia đình đổ chất thải sông, hồ, đường phố Kiểm soát nghiêm ngặt để bảo đảm việc thải vận chuyển chất thải theo quy định vệ sinh môi trường Các vi phạm bị xử lý theo Luật Bảo vệ Môi trường quy định có liên quan Việt Nam - Tổ chức thu gom kịp thời triệt để chất thải, tiến hành phân loại chất thải từ nguồn thải để thuận tiện cho việc tái sử dụng, tái chế tiêu huỷ - Khuyến khích việc áp dụng công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải - Vận động thực nếp sống vệ sinh, văn minh, xoá bỏ thói quen xấu vứt rác thải, chất thải bừa bãi đô thị; tuân theo quy định cụ thể vệ sinh môi trường đô thị b Quản lý việc xử lý, tiêu huỷ chất thải - Tiến hành việc quy hoạch xây dựng bãi chôn chất thải theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đáp ứng yêu cầu chôn lấp chất thải địa phương - Áp dụng công nghệ phù hợp để xử lý tiêu huỷ chất thải phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, trước hết chất thải công nghiệp độc hại chất thải bệnh viện để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ người - Tiến hành biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường bãi chôn lấp chất thải cũ gây Tổ chức thực a Bộ Xây dựng đạo công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng thực quy hoạch phát triển đô thị địa phương theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, có văn hướng dẫn, lập dự án quy hoạch bãi chôn chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Page 19 b Bộ Công nghiệp đạo kiểm tra, giám sát thực biện pháp để sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực nhiêm túc quy định quản lý chất thải công nghiệp, buộc phải có phương tiện hợp đồng xử lý đơn vị có chức xử lý chất thải để xử lý cách hợp lý lượng chất thải phát sinh sản xuất; tổ chức thống kê đánh giá loại chất thải ngành công nghiệp, đặc biệt chất thải độc hại c Bộ Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có biện pháp buộc bệnh viện, trạm y tế sở dịch vụ y tế thực nghiêm túc quy định quản lý chất thải bệnh viện Đặc biệt trọng xử lý chất thải gây nguy hại tới sức khoẻ người bệnh phẩm, băng gạc, kim tiêm d Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài chính: Căn vào kế hoạch hàng năm dài hạn Bộ, ngành địa phương quản lý chất thải, cân đối nguồn vốn bảo đảm điều kiện cần thiết, kể nguồn vốn từ nước ngoài, để Bộ, ngành địa phương thực kế hoạch quản lý chất thải đ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp tạo điều kiện thuận lợi vốn để sở sản xuất đầu tư cho công trình xử lý chất thải, chế độ thuế nhập thủ tục giám định công nghệ cho máy móc, trang thiết bị xử lý chất thải e Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực quy định quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường địa phương, đạo quan chức địa phương tổ chức, phối hợp với quan chức Trung ương việc xây dựng kế hoạch hàng năm dài hạn quản lý chất thải đô thị thực biện pháp để thành phố, thị xã, thị trấn thực tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường g Bộ Văn hoá - Thông tin đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến văn pháp quy quản lý vệ sinh môi trường qua chương trình phát thanh, truyền hình báo chí, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm người dân vấn đề quản lý chất thải h Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường: - Ban hành quý II năm 1997 thông tư hướng dẫn, quy chế quản lý chất thải, bảo quản sử dụng chất độc hại Phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy cách thiết kế cho loại bãi chứa, nơi chôn rác thải - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn quản lý chất thải đô thị khu công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lựa chọn công nghệ xử lý loại chất thải khác - Tổng hợp báo cáo Chính phủ tình hình quản lý chất thải hàng năm phạm vi nước Page 20 Đối với xã hội : -Thực chương trình giáo dục cộng đồng chiến lược nâng cao nhận thức -Thể chế hóa khuyến khích nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý rác thải cộng đồng -Tích cực thực hiện chính sách 3R (recycling: tái chế,ủ; reuse:tái sử dụng; reduction:giảm phát sinh ) Một số hình ảnh biện pháp khắc phục ô nhiễm chất thải rắn :  Phân loại rác thải rắn thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình Chiếc ghế làm từ vỏ chai phân loại CTR tại nguồn Một số công nghệ xử lí rác thải: 1.Xử lí nước rỉ rác bằng ozon: Sử dụng ozon để xử lý hợp chất hữu khó phân hủy nước rỉ rác nghiên cứu Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Page 21 Nguyên).Sau 50 phút xử lý ozon, chất rắn lơ lửng, chất hữu khó phân hủy nước rỉ rác giảm mạnh Hàm lượng chất hữu khó phân hủy giảm 65,4%, hàm lượng chất rắn lơ lửng giảm 100% 2.Giun xử lí rác thải: Đó ý tưởng nhà khoa học Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật nhằm tái sử dụng phần lớn rác thải hữu (70% rác thải chợ) hộ gia đình “Chỉ cần từ đến lạng giun xử lý không 300 kilogam rác thải hữu cơ, với hiệu suất xử lý đạt 100%” 3.Công nghệ cacbon hóa để xử lí CTR đô thị: được áp dụng chất thải rắn giàu cacbon nhiệt phân Phương pháp cacbon hoá vừa xử lý ô nhiễm chất thải với chi phí xử lý thấp hơn, vừa tạo loại sản phẩm tái chế phục vụ kinh tế xã hội than làm nhiên liệu vật liệu hấp phụ dùng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường Bản chất phương pháp đốt chất thải rắn cháy điều kiện thiếu ôxy ôxy hoàn toàn 4.Công nghệ xử lí CTR sinh hoạt VIBIO: Đối với trình sinh học hiếu khí (composting), vi sinh vật chuyển vật liệu thô chưa ổn định thành mùn ổn định Các sản phẩm trình gồm: CO2, nước, nhiệt khí thải Page 22
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tiểu luận môi trường và con người: chất thải rắn, báo cáo tiểu luận môi trường và con người: chất thải rắn, báo cáo tiểu luận môi trường và con người: chất thải rắn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn