Bài giảng Pháp Luật dân sự

5 406 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2016, 16:18

PHÁP LUẬT DÂN SỰ Khái niệm Luật dân Luật dân ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Việt Nam gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân phát sinh cá nhân cá nhân với tổ chức trình sinh hoạt, phân phối lưu thông, tiêu dùng Đối tượng điều chỉnh Luật dân Là quan hệ tài sản quan hệ nhân thân phát sinh trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm hàng hóa nhằm thoả mãn nhu cầu hàng ngày thành viên xã hội Phương pháp điều chỉnh: phương pháp thỏa thuận, bình đẳng quyền tự định đoạt chủ thể.trong khuôn khổ quy định pháp luật Khái niệm quan hệ pháp luật dân Là quan hệ xã hội quy phạm pháp luật dân điều chỉnh, bên tham gia độc lập tổ chức tài sản, bình đẳng địa vị pháp lý, quyền nghĩa vụ bên tham gia pháp luật bảo đảm thực thông qua biện pháp cưỡng chế Đặc điểm: - Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân độc lập với tổ chức tài sản, phép tự định đoạt không trái pháp luật - Các chủ thể có địa vị pháp lý bình đẳng - Các biện pháp cưỡng chế đa dạng, không pháp luật quy định mà bên tự yêu cầu Tòa án, quan nhà nước có thẩm quyền buộc bên phải thực nghĩa vụ Các biện pháp cưỡng chế quan hệ pháp luật dân chủ yếu mang tính chất tài sản Quyền sở hữu a) Khái niệm quyền sở hữu: Quyền sở hữu tổng hợp QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng Quyền sở hữu bao gồm quyền chủ sở hữu tài sản Đó là: Quyền chiếm hữu; Quyền sử dụng, Quyền định đoạt Chủ sở hữu cá nhân, pháp nhân chủ thể khác có đầy đủ 03 quyền Tài sản sở hữu động sản, bất động sản, giấy tờ có gía tiền quyền tài sản b) Căn xác lập chấm dứt quyền sở hữu: + Các xác lập quyền sở hữu: Do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp; Thu hoa lợi, lợi tức; Được chuyển giao quyền sở hữu theo thỏa thuận định quan nhà nước có thẩm quyền; Vật tạo thành sáp nhập, trộn lẫn, chế biến; Thừa kế tài sản.; Chiếm hữu vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bỏ quên, chôn dấu… theo quy định pháp luật + Các chấm dứt quyền sở hữu: Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu cho người khác; Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu; Tài sản bị tiêu hủy; Tài sản bị trưng mua; Tài sản bị tịch thu; Tài sản bị xử lý để thực nghĩa vụ chủ sở hữu; Vật bị đánh rơi, bị thất lạc, bị bỏ quên mà người khác xác lập quyền sở hữu pháp luật quy định Giao dịch dân a, Khái niệm điều kiện có hiệu lực giao dịch dân hành vi pháp lý đơn phương hợp đồng dân cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Hành vi pháp lý đơn phương hiểu hành vi thể ý chí bên chủ thể nhằm làm phát sinh quan hệ dân mà không cần ý chí chủ thể khác Chẳng hạn việc lập di chúc để lại tài sản thuộc sở hữu cho người khác không cần đồng ý người thừa kế theo di chúc Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Các điều kiện giao dịch dân pháp luật thừa nhận có hiệu lực pháp lý đảm bảo điều kiện sau: * Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân Đối với cá nhân: Người từ đủ 18 tuổi trở lên có khả nhận thức điều chỉnh hành vi có quyền tự tham gia giao dịch dân Người đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có quyền tự tham gia giao dịch dân nhỏ phục vụ nhu cầu hàng ngày Chẳng hạn, A học sinh (13 tuổi) mua đồ dùng học tập nhận thức giá cả, chất lượng, giao dịch dân có giá trị lớn phải thông qua người đại diện theo pháp luật coi hợp pháp, không giao dịch dân bị coi vô hiệu Đối với người lực hành vi dân sự, lực hành vi dân (người bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân bị bệnh tâm thần người tuổi) pháp luật không cho phép họ tự tham gia giao dịch dân mà phải thông qua người đại diện theo pháp luật Đối với chủ thể khác pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác phải bảo đảm tư cách chủ thể tham gia giao dịch dân Khi tham gia giao dịch dân chủ thể thông qua người đại diện (đại diện theo pháp luật đại diện theo uỷ quyền) * Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội * Người tham gia giao dịch dân hoàn toàn tự nguyện Trong trường hợp thiếu tự nguyện trái với chất giao dịch dân giao dịch dân bị coi vô hiệu trường hợp sau: Giao dịch dân giả tạo; giao dịch dân xác lập nhầm lẫn; giao dịch dân xác lập bị lừa dối, đe dọa * Hình thức giao dịch dân phải phù hợp với quy định pháp luật b, Giao dịch dân vô hiệu hậu pháp lý Bộ luật dân phân thành loại giao dịch dân vô hiệu sau: Giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội; Giao dịch dân vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức; Giao dịch dân vô hiệu thiếu tự nguyện chủ thể tham gia; Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân xác lập thực * Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Về nguyên tắc giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên từ thời điểm giao dịch dân xác lập Khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu nghĩa phải hoàn trả cho nhận, bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại Quyền thừa kế: a) Khái niệm quyền thừa kế: Thừa kế việc chuyển dịch tài sản (gọi di sản) người chết (gọi người để lại di sản) cho người, tổ chức khác (gọi người thừa kế) theo di chúc theo quy định pháp luật Di sản bao gồm tài sản riêng người chết phần tài sản người chết tài sản chung với người khác, quyền tài sản nghĩa vụ tài sản người chết Thời điểm mở thừa kế thời điểm người để lại tài sản chết Cá nhân thừa kế cá nhân sống vào thời điểm mở thừa kế sinh sống sau thời điểm mở thừa kế thành thai trước người để lại di sản chết Tổ chức thừa kế: tổ chức phải tồn vào thời điểu mở thừa kế b) Các hình thức thừa kế * Thừa kế theo di chúc: Là việc chuyển dịch di sản người chết cho người sống tổ chức theo định đoạt người lúc sống Hình thức di chúc: Di chúc lập thành văn di chúc miệng * Thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật trường hợp chuyển dịch di sản cho thừa kế cá nhân theo quy định pháp luật Áp dụng tài sản phần tài sản di chúc, di chúc không hợp pháp, người thừa kế theo di chúc chết trước chết thời điểm với người để lại di sản; tổ chức, quan hưởng di sản theo di chúc không tồn vào thời điểm mở thừa kế; người định thừa kế theo di chúc mà từ chối hưởng di sản quyền hưởng di sản Những người thừa kế gọi diện thừa kế Diện thừa kế xếp vào hàng thừa kế theo thứ tự 1, 2, Những người hàng hưởng phần thừa kế Những người thừa kế hàng sau hưởng không hàng thừa kế trước * Hàng diện thừa kế: - Hàng thứ 1: vợ, chồng, cha ruột, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi, ruột, nuôi người chết - Hàng thứ 2: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột người chết - Hàng thứ 3: cụ nội, cụ ngoại, cụ ngoại người hết, bác ruột, ruột, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, cháu ruột người chết * Thừa kế vị: Trường hợp người để lại di sản chết trước người để lại di sản, cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống Nếu cháu chết trước người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống Trình tự, thủ tục xét xử giải vụ kiện dân sự: Vụ án dân phát sinh tòa án có cá nhân, quan, tổ chức yêu cầu Toà án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác bị tranh chấp hay vi phạm * Trình tự, thủ tục: a/ Tòa án thụ lý vụ án: việc Tòa án nhân dân chấp nhận đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo cá nhân, quan, tổ chức Sau nghiên cứu đơn khởi kiện, thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải Tòa án ghi vào sổ thụ lý để giải quyết, Thẩm phán phải thông báo cho nguyên đơn để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí dân (trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí) b/ Giai đoạn hòa giải chuẩn bị xét xử: * Giai đoạn hòa giải: Là thủ tục bắt buộc hầu hết vụ án dân Tòa án tiến hành Mục đích: giúp cho đương tự nguyên thỏa thuận với cách giải tranh chấp theo nguyên tắc tự định đoạt, với phân tích, hướng dẫn hợp lý, hợp tình pháp luật Tòa án Nếu giai đoạn mà hòa giải thành công đưa vụ án xét xử, tiết kiệm thời gian, công sức cá nhân, quan, tổ chức trình giải vụ án dân * Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân Sau có định đưa vụ án xét xử Tòa án nhân dân phải mở phiên tòa sơ thẩm Yêu cầu việc xét xử xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng thu thập được, sở vận dụng pháp luật nội dung để giải xác quyền nghĩa vụ đương vụ án * Xét xử phúc thẩm: Là việc Tòa án nhân dân cấp (tòa án cấp tỉnh), trực tiếp xét xử lại vụ án mà án định sơ thẩm Tòa án nhân dân cấp xét xử chưa có hiệu lực pháp luật có kháng cáo kháng nghị theo quy định pháp luật, mục đích nhằm sửa chữa sai lầm Tòa án cấp án, định Toà án cấp chưa có hiệu lực pháp luật * Giám đốc thẩm tái thẩm: + Thủ tục Giám đốc thẩm: tiến hành án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phát có vi phạm pháp luật nghiêm trọng việc giải vụ án + Thủ tục Tái thẩm: tiến hành án, định tòa án có hiệu lực pháp luật phát thấy tình tiết làm thay đổi nội dung án, định Tòa án, đương Tòa án án, định * Thi hành án dân sự: Là giai đoạn cuối tố tụng dân Chỉ án, định Tòa án nhân dân thi hành xong quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức bị xâm phạm hay bị tranh chấp bảo vệ thực tế, thủ tục thi hành án dân quy định Luật Thi hành án dân năm 2008 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp Luật dân sự, Bài giảng Pháp Luật dân sự, Bài giảng Pháp Luật dân sự