Toàn bộ đề cương ôn thi vào ngân hàng vietinbank

92 1,051 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 16:03

Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Đề cương ôn thi nghiệp vụ CNTT – Năm 2010 Dành cho vận hành viên, cao đẳng tin học Những khái niệm máy tính a Hiểu phân biệt loại máy tính (máy chủ, máy trạm, laptop, …) đối tượng sử dụng loại b Phân biệt hệ điều hành phần mềm ứng dụng, hiểu khái niệm phiên phần mềm c Hiểu ứng dụng mạng máy tính (ở mức người dùng cuối), phân biệt mạng nội Internet d Hiểu biết vấn đề quyền phần mềm, bảo vệ mật khẩu, phòng tránh virus, bảo vệ môi trường sử dụng máy tính Sử dụng máy tính quản lý tệp a Hiểu tác dụng ý nghĩa biểu tượng, khái niệm desktop, recycle bin, …; tạo shortcut desktop b Thay đổi ngày giờ, định dạng ngày giờ, … c Hiểu cấu trúc thư mục cách di chuyển, tạo, xóa d Hiểu thiết bị lưu trữ thông thường dùng để lưu tệp (đĩa cứng, đĩa mềm, CDROM, ổ đĩa mạng) e Nhận biết loại tệp thông thường: văn bản, bảng tính, tệp chương trình, tệp nén, tệp ảnh, tệp tạm, … f Liệt kê, xếp đếm tệp thư mục g Các thuộc tính tệp (ngày tạo, ngày sửa, ẩn/chỉ đọc) h Đổi tên, chép tệp thư mục, ý nghĩa việc lưu trữ i Xóa khôi phục tệp, tìm kiếm tệp, nén tệp j In quản lý máy in Sử dụng ứng dụng thông thường a Định dạng toàn văn bản: lề, thay đổi cỡ giấy, thay đổi chiều in (ngang/dọc), thêm tiêu đề chân trang (header/footer), đánh số trang tự động b Làm việc với cột ảnh, biểu đồ c Nhập số, ngày tháng, văn vào ô bảng tính d Lưu bảng tính thành dạng tệp khác e Cố định cột hàng, chọn ô, hàng, cột bảng tính f Sắp xếp liệu g Thêm, sửa tên, xóa sheet h Sử dụng công thức bảng tính i Định dạng ô bảng tính j Sử dụng biểu đồ bảng tính k Tự động in tiêu đề cho trang mới, in số sheet hay trang, biểu đồ Sử dụng MS Office 2007, hệ thống thư điện tử NHCT, hiểu biết hệ thống ứng dụng NHCT (AD, Trend Micro, BDS, …), hiểu biết quy định NHCT liên quan đến sử dụng máy tính, thư điện tử Internet Sử dụng truy cập Internet a Các khái niệm Internet: URL, trình duyệt, hyperlink, giao thức HTTP FTP, dịch vụ tìm kiếm, cookie, bookmark, history, … b Hiểu mối nguy hiểm duyệt web (cơ bản) c Cách đính kèm tệp mối nguy hiểm nhận tệp đính kèm không rõ nguồn gốc d Mối nguy hiểm thư rác, công qua thư điện tử Cơ số đếm logic, đơn vị đo tin học Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Quản trị hệ thống ứng dụng Windows (mức bản) a quản lý người dùng, ứng dụng dịch vụ Windows b chức tiện ích hệ thống (ánh xạ thư mục mạng, phân quyền chia sẻ thư mục, nhớ ảo, System Tools, Administrative Tools, …) Hiểu biết truyền thông số vấn đề liên quan a Các giao thức phổ biến, loại mạng máy tính b Cách cấu hình TCP/IP cho máy trạm c Cách kiểm tra địa mạng, kiểm tra kết nối d Modem e Kết nối từ xa (telnet, Remote Desktop) Hiểu biết CSDL ngôn ngữ SQL 10 Một số vấn đề khác kết nối từ xa, virus máy tính, lưu trữ phục hồi liệu Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Đề cương ôn thi nghiệp vụ CNTT dành cho kỹ sư Chi nhánh - Năm 2010 Phần bắt buộc tất kỹ sư Cách biểu diễn liệu lôgic  Cơ số đếm  Cách biểu diễn liệu số (BCD, packed, unpacked, dấu phảy động, dấu phảy tĩnh) ký tự (ASCII, EBCDIC, Unicode)  Các phép toán độ xác (dịch bit, AND, OR, NOT, XOR, tràn số, …) Phần cứng thiết bị CNTT kiến trúc máy tính  Các vấn đề liên quan tới thiết bị máy tính  Phương thức giao tiếp thiết bị máy tính  Một số thiết bị liên quan (máy in, máy quét, UPS, tape, …) Kiến thức hệ điều hành  Kiến thức chức hệ điều hành; khái niệm đa xử lý, phân tán, thời gian thực, cluster, …  Kiến thức hệ điều hành phổ biến Windows Unix (tập trung vào Windows Server 2003 Windows XP) Cấu trúc liệu giải thuật  Các cấu trúc liệu nguyên thủy máy tính (số thực, số nguyên, ký tự, boolean)  Các cấu trúc liệu nâng cao (ví dụ mảng, ghi, ngăn xếp, hàng đợi, …)  Các thuật toán đơn giản mối liên hệ với cấu trúc liệu Kiến thức mạng truyền thông  Kiến trúc kiểu nối mạng  Mô hình OSI giao thức TCP/IP  Khái niệm thiết bị mạng switch, hub, …  Kiến thức Internet Kiến thức lưu trữ, phục hồi liệu HA  Kiến thức phương pháp đảm bảo độ sẵn sàng cao cho hệ thống (RAID, cluster, …)  Kiến thức phương thức lưu trữ liệu (tape, disk, full backup, differential backup, …) Kiến thức an toàn bảo mật  Nguyên lý hình thức kiểm soát bảo mật  Hiểu tác dụng quy định bảo mật  Hiểu tác dụng thuật toán mã hóa Một số vấn đề ứng dụng CNTT ngân hàng nói chung Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng  Quản lý tài khoản tập trung, phân quyền kiểm soát giao dịch  Các hình thức xử lý liệu (tức thời theo lô)  Phân biệt hệ thống xử lý thông tin OLTP OLAP Lưu ý: Mặc dù đề cương tương đối rộng đề TTCNTT dùng câu hỏi: a) mức khái niệm (yêu cầu người làm phân biệt đúng/sai); b) liên quan đến thực tế công việc không thiên lý thuyết Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Phần tự chọn theo chuyên đề cho Kỹ sư phần cứng Kiến thức máy tính (phần cứng, hệ điều hành), hệ thống máy tính a Kiến thức cấu trúc máy tính, linh kiện thành phần bản, nguyên lý hoạt động, giao tiếp thành phần b Mạch logic c Bộ xử lý: tốc độ xử lý, đơn xử lý, đa xử lý, ngắt, lệnh d Bộ lưu trữ: Thiết bị lưu trữ trong, lưu trữ song song/tuần tự, thiết bị lưu trữ Các loại thiết bị lưu trữ thông dụng CNTT: đĩa từ, đĩa quang, tape, e Vận hành bảo trì hệ thống f Thiết bị, hệ thống truyền thông: thành phần khái niệm bản, thiết bị truyền thông g Hệ điều hành: khái niệm sở, cấu hình hệ thống Phần trang thiết bị a Chipset loại máy tính GX260, 270,280, 520, 745 (các khối chipset chức khối) b Chipset loại máy chủ S28; S29; Dell 6800; 4475 (Các khối chipset chức khối) c Card Raid (Sơ đồ khối theo tiêu chuẩn intel), cách tạo RAID 0,1, lỗi liên quan d Máy in dòng P5205B (sơ đồ khối mạch điều khiển ) so sánh tính với P7205, máy in lazer nguyên lý lỗi thường gặp e Windows XP, windows Server 2003, vista (cấu hình tối thiểu yêu cầu, lỗi liên quan đến thiết bị, quản trị) f UPS KVA (sơ đồ khối,… ) so sánh UPS ONLINE, OFFLINE g Thông báo lỗi với máy in sổ, so sánh PR2, PR2E, Một số thông báo lỗi UPS 5KVA, Một số thông báo lỗi Máy chủ, số thông báo lỗi máy PC h Cấu hình phần cứng PIX 525 Router 1751 , 1841, 2600 , 2800 i Lỗi mạng LAN SW L2, L3 j Các loại nguồn sử dụng cho thiết bị CNTT Nguyên lý, công suất, vào/ra, nguồn dự phòng k Phần mềm điều khiển thiết bị loại có NHCT, Phần mềm BIOS điểm lưu ý cập nhật nâng cấp l Tính toán công suất thiết kế cho dự án công nghệ thông tin (UPS, Mạng máy tính, thiết bị bảo mật truyền thông, ) cho Phòng học lớn nhà trụ sở Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Phần tự chọn theo chuyên đề cho Kỹ sư hệ thống Kiến thức HĐH a Kiến thức HĐH Windows Server, Unix b Cài đặt, cấu hình triển khai Windows 2003 Server c Các lệnh hệ thống để quản trị d Các kiến thức liên quan đến việc quản trị hệ thống NHCTVN Kiến thức CSDL: a Khái niệm, kiến thức CSDL: Liên quan đến Oracle, MySql, MS Sql b Kiến thức backup/restore CSDL; c Các kiến thức liên quan đến CSDL NHCTVN Hệ thống a Kiến thức hệ thống NHCTVN như: AD, Email Exchange, MOM, SMS b Kiến thức firewall, SSL, VPN, IP Sec c Hiểu biết storage; redundancy; high availability, DR Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Phần tự chọn theo chuyên đề cho Kỹ sư phần mềm Lập trình a Phân tích, thiết kế chương trình đơn giản b Sử dụng kiểu liệu: ôn tập kiểu liệu chuẩn như: mảng, chuỗi, dấu phẩy động, dấu phẩy tĩnh, số nguyên, ký tự, tập hợp… c Kiểu truyền tham số cho hàm, thủ tục: bao gồm kiểu triền tham số tham biến tham trị Ý nghĩ kiểu này, khác sử dụng d Cấu trúc liệu: cấu trúc lặp (repeat until, while, for…), cấu trúc rẽ nhánh (if then else, case ) Ý nghĩa, cách sử dụng, khác nhau… e Giải thuật: giải thuật tìm kiếm, xếp, đệ quy, giải đệ quy f Các thuật toán mã hóa bản: không cần trình bầy thuật toán, cần biết khái niệm, ý nghĩa Ví dụ thuật toán mã hóa, mã hóa chiều hay chiều, khóa công khai, khóa bí mật… g Các kiểu lập trình hướng kiện, hướng đối tượng: khái niệm, định nghĩa, ưu nhược điểm h Các khái niệm số ngôn ngữ lập trình thông dụng C, C++, Java, NET VB6…Sử dụng kiểu liệu, cấu trúc liệu, kiểu truyền tham số cho hàm, thủ tục CSDL: a b c d e Các biểu đồ liệu, thiết lập CSDL quan hệ Các object: table, view, constraint, index, trigger, stored-procedure,… Các câu lệnh SQL chuẩn: select, delete, insert, update, having, group by, order by… Sử dụng kiểu liệu: date, time, number, char, varchar… Các hàm, tính năng, định nghĩa, khái niệm Oracle Kiến thức khác: a Các hệ số cách chuyển đổi b Các kiến thức AS400 DB2 c Một số khái niệm kiểm thử chương trình d Các biểu thức logic e Các công nghệ để kết nối với CSDL (DAO, ADO, NET, JDBC, ODBC, …) f Các kiến thức hệ điều hành Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Phần tự chọn theo chuyên đề cho Kỹ sư viễn thông Các kiến thức lĩnh vực mạng, truyền thông: TCP/IP, OSI, Routing (Distance vector, Link state), IP (V4, V6, Variable Length Subnet Masking ), LAN (các loại cable, chuẩn cable), WAN, Metro, IP telephony, … Các kiến thức liên quan đến Switch (VLAN, STP, Trunking, CAM, …) Các kiến thức liên quan đến việc quản trị hệ thống mạng, truyền thông NHCT (theo dõi giám sát, phân tích lưu lượng, băng thông, phân tích xử lý lỗi thiết bị, …) Kiến thức liên quan đến trang thiết bị mạng, truyền thông, bảo mật (Router Redundancy, Load Balacing, routed, access-list, QoS, encapsulation, authentication,…) Các kiến thức liên quan đến thiết kế hệ thống mạng truyền thông (Campus Network, Modular Network, Design LAN, ) Page of Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click NGÂN HÀNG CÔNG THUONG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2010 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN, TÍN DỤNG VÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHCN Dành cho:  Nhân viên phòng Khách hàng cá nhân – Tại Trụ sở  Lãnh đạo nhân viên Phòng Khách hàng cá nhân phòng Khách hàng (nếu CN phòng Khách hàng cá nhân)  Lãnh đạo phụ tránh Tín dụng nhân viên Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm (không phải GDV thủ quĩ) A - NỘI DUNG ÔN TẬP I Tiền gửi Khách hàng cá nhân 1- Tiền gửi toán (TGTT) 1.1 Đối tượng áp dụng 1.2 Điều kiện mở sử dụng tài khoản TGTT 1.3 Hồ sơ mở tài khoản TGTT (bao gồm trường hợp có đồng chủ sở hữu) 1.4 Quyền chủ tài khoản TGTT 2- Tiền gửi tiết kiệm (TGTK) 2.1 Đối tượng áp dụng 2.2 Đối tượng gửi TGTK 2.3 Điều kiện để thực giao dịch liên quan đến TGTK 2.4 Các kênh phân phối (bán sản phẩm) TGTK : quầy, ATM 2.5 Hình thức sở hữu TGTK 2.6 Các hình thức gửi TGTK 2.7 Thủ tục gửi TGTK 2.8 Sử dụng tài khoản TGTK 2.9 Địa điểm nhận chi trả TGTK 2.10 Thủ tục rút gốc, lãi 2.11 Đồng tiền chi trả TGTK 2.12 Rút TGTK theo thừa kế 2.13 Rút TGTK theo uỷ quyền 2.14 Rút TGTK có kỳ hạn trước hạn 2.15 Chuyển quyền sở hữu thẻ tiết kiệm 2.16 Phong toả tài khoản TGTK 1/8 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 2.17 Xử lý trường hợp thẻ tiết kiệm II Giấy tờ có giá (GTCG) Khách hàng cá nhân Đối tượng áp dụng Người mua GTCG Các hình thức phát hành GTCG Đồng tiền phát hành Các phương thức phát hành Thời hạn phát hành Thủ tục phát hành toán GTCG NHCT Việt Nam Thanh toán gốc lãi GTCG Chuyển nhượng GTCG, xử lý tranh chấp xử lý trường hợp rủi ro khác NHNN quy định III Tín dụng (chỉ ôn tập nội dung có liên quan đến Khách hàng cá nhân):  Giới hạn tín dụng Mục đích xác định GHTD Điều kiện cấp GHTD GHTD bảo đảm Xác định GHTD tần suất xác định GHTD Thẩm định rủi ro tín dụng độc lập cấp GHTD Sử dụng GHTD Quản lý khách hàng quan hệ nhiều Chi nhánh Phân bổ GHTD cho đơn vị hạch toán phụ thuộc Thẩm quyền định GHTD NHCT 10 Phân cấp thẩm quyền định GHTD hệ thống NHCT  Cho vay Khách hàng vay vốn Điều kiện cho vay Thời hạn, thể loại cho vay Các nhu cầu cho vay/ hạn chế cho vay/ không cho vay Các phương thức cho vay (trường hợp áp dụng, nội dung ) Kiểm tra giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Các sản phẩm cho vay  Bảo đảm tiền vay Các biện pháp bảo đảm tiền vay (khái niệm, trường hợp áp dụng) Điều kiện tài sản bảo đảm tiền vay, loại tài sản dùng làm bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật NHCT 2/8 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Thẩm định xác định giá trị tài sản bảo đảm Các trường hợp phải công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật NHCT Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm vi bảo đảm thực nghĩa vụ trả nợ phạm vi bảo đảm tiền vay tài sản: Nội dung, cách xử lý trường hợp tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trường hợp nhiều tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ Mức cho vay tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm Thời hạn sử dụng lại tài sản bảo đảm Xử lý tài sản bảo đảm  Quản lý, xử lý nợ, XLRR, Giảm miễn lãi Phân loại nợ, trích lập dự phòng xử lý rủi ro: - Phân loại nhóm nợ theo hai tiêu chí định lượng định tính - Phân loại nợ khách hàng có nhiều khoản vay; Phân loại nợ trường hợp khách hàng vay nhiều TCTD; Phân loại nợ trường hợp khách hàng vay chi nhánh hệ thống NHCT - Các trường hợp phải thử thách thực phân loại nợ - Các trường hợp phải chủ động phân loại nợ vào nhóm nợ có rủi ro cao Điều kiện TSBĐ khấu trừ trích lập dự phòng rủi ro Tỷ lệ khấu trừ TSBĐ - Trích lập dự phòng rủi ro, dự phòng cụ thể, dự phòng chung XLRR: Nguyên tắc XLRR, số tiền XLRR, thẩm quyền XLRR - Giảm , miễn lãi: Nguyên tắc, điều kiện giảm miễn lãi Thẩm quyền GML Mức phê duyệt GML Quy trình, nội dung thẩm định GML IV Các sản phẩm cho vay KHCN: (Bao gồm sản phẩm: Cho vay du học, Cho vay mua ô tô, Cho vay mua nhà dự án, Cho vay người Việt Nam lao động nước theo hợp đồng, Cho vay cá nhân kinh doanh chợ, Cho vay tiêu dùng CBCNV, Cho vay tiêu dùng có bảo đảm số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán nhà đầu tư) Đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm Tiện ích, đặc điểm sản phẩm 3/8 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click • Khả chấp nhận thẻ Ngân hàng khác ATM, POS Vietinbank (Danh sách Ngân hàng) ngược lại, khả chấp nhận thẻ Vietinbank ATM, POS Ngân hàng khác (Danh sách Ngân hàng) • Hệ thống tiêu kinh doanh thẻ Vietinbank giao chi nhánh? • Chính sách phí với loại sản phẩm dịch vụ thẻ; Chính sách Marketing, khuyến mãi, chăm sóc chủ thẻ, ĐVCNT triển khai Các sách tín dụng thẻ hành • Hệ thống Quy trình phát hành toán thẻ áp dụng Vietinbank? Các quy trình, hướng dẫn liên quan khác Hướng dẫn phát hành thẻ liên kết, QT DV SMSbanking, VNTOPUP, quản lý chăm sóc ĐVCNT… Tài liệu tham khảo: - Hệ thống văn bản, quy trình liên quan - Website thẻ Vietinbank ngân hàng khác - … III Câu hỏi tự luận/Bài tập: • Ứng dụng lý thuyết Marketing, kiến thức nghiệp vụ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh thẻ chi nhánh • Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ chi nhánh • Xử lý tình liên quan đến trình khai thác, phát hành sử dụng SP&DV thẻ? • Ứng dụng văn hoá doanh nghiệp Vietinbank vào hoạt động kinh doanh thẻ? • Phân tích mối quan hệ dịch vụ thẻ dịch vụ ngân hàng khác Đề xuất hình thức bán chéo sản phẩm thẻ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác • Các Đề xuất, giải pháp, sáng kiến áp dụng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ NHCTVN Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & TÁC NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ RỦI RO Phần I: Kiến thức quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tác nghiệp (40% điểm) Khái niệm rủi ro,các loại rủi ro ngân hàng thương mại mối quan hệ loại rủi ro Vai trò ý nghĩa nghiệp vụ quản lý rủi ro tác nghiệp Nhận biết phân loại loại kiện, loại ảnh hưởng, loại nguyên nhân kiện rủi ro theo Basel II Vai trò trách nhiệm mô hình Quản lý rủi ro tác nghiệp theo Basel II Nội dung quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp Nội dung quy định quy trình phòng chống rửa tiền Bài tập phân tích tình thực tế Phần II: Kiến thức quản lý rủi ro thị trường (30% điểm) Vai trò ý nghĩa nghiệp vụ quản lý rủi ro thị trường Vai trò trách nhiệm mô hình tổ chức quản lý rủi ro thị trường Các công cụ quản lý rủi ro thị trường: loại hạn mức kiểm soát… Nội dung quy trình Quản lý rủi ro thị trường Khái niệm Phương pháp tính giá trị chịu RRTT (VaR) Bài tập tính VaR Nguồn tài liệu tham khảo: Hiệp ước Basel II Tài liệu đào tạo Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, LDC Asean, đối tác tư vấn Icoop.net, PWC, SAS, Reuter, Mysis, Murex… Quy định tạm thời quản lý rủi ro tác nghiệp (quyết định số 220/QĐ-NHCT7), Dự thảo Quy định Quản lý rủi ro tác nghiệp NHCT Việt Nam, dự thảo quy định Quản lý rủi ro thị trường Phần III: Kiến thức hoạt động tác nghiệp (30% điểm) Nội dung số quy định quy trình nghiệp vụ hoạt động tác nghiệp hoạt động hỗ trợ (Danh sách quy định quy trình đính kèm) Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Danh sách Quy định, quy trình nghiệp vụ cần ôn tập TT SỐ VĂN BẢN MÃ SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO NGÀY BAN HÀNH/SỬA ĐỔI NGÀY CÓ HIỆU LỰC Phòng ISO 20/9/2007 5/10/2007 15/08/2006 30/8/2006 Văn phòng TGĐ 26/6/2008 11/7/2008 CĐTD&ĐT 24/2/2010 15/3/2010 A TÀI LIỆU BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1914/QĐ-NHCT29 QT.29.04 Qui trình đo lường hài lòng khách hàng KIỂM SOÁT HỒ SƠ TÀI LIỆU 1499/QĐ-NHCT99 Qđ.99.01 Quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn 1345/QĐ-NHCT99 Qđ.99.02 Quy định quản lý hồ sơ quản lý tài liệu B TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (35;06; 05;19;22;03) 208/QĐ-HĐQTNHCT35 Qđ.35.19 Quy định giới hạn tín dụng thẩm quyền định giới hạn tín dụng 1652/QĐ-NHCT35 QT.35.04 QT xác định quản lý giới hạn tín dụng CĐTD&ĐT 13/09/2006 28/9/2008 072/QĐ-HĐQTNHCT35 Qui định cho vay tổ chức kinh tế CĐTD&ĐT 3/4/2006 18/4/2006 3.1 123/QĐ-HĐQTNHCT35 Sửa đổi, bổ sung QĐ số 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 CĐTD&ĐT 16/5/2006 16/5/2006 3.2 225/QĐ-HĐQTNHCT35 Sửa đổi bổ sung QĐ số 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 CĐTD&ĐT 7/8/2006 7/8/2006 Qui trình cho vay vốn lưu động KHDN V&N 12/12/2006 27/12/2006 Đối tượng thẩm định rủi ro độc lập CĐTD&ĐT 11/4/2007 2189/QĐ-NHCT6 1765/CV-NHCT35 QT.06.01 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 22 1222/QĐ-HĐQTNHCT35 Qđ.35.16 Quy định gửi tiền, cho vay định chế tài thị trường liên ngân hàng CĐTD&ĐT 25/9/2009 9/9/2009 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1615/QĐ-NHCT19 QT.19.01 Qui trình cho vay tiêu dùng KHCN 7/9/2007 22/9/2007 KHCN 01/02/2010 01/02/2010 10 102/QĐ-NHCT19 QT.19.07 Quy trình cho vay người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng 11 2550/QĐ-NHCT19 HD.19.01 Hướng dẫn Cho vay mua nhà dự án KHCN 2/10/2009 2/10/2009 12 2549/QĐ-NHCT19 HD.19.02 Hướng dẫn Cho vay mua ô tô KHCN 02/10/2009 02/10/2009 13 1887/QĐ-NHCT19 HD.19.03 Hướng dẫn Cho vay du học KHCN 10/7/2009 10/7/2009 14 2918/QĐ-NHCT19 HD.19.04 Hướng dẫn cho vay tiêu dùng Cán công nhân viên KHCN 16/11/2009 1/12/2009 KHCN 01/02/2010 01/02/2010 14.1 249/QĐ-NHCT19 HD.19.04 Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hướng dẫn cho vay tiêu dùng Cán công nhân viên 15 3047/QĐ-NHCT19 HD.19.05 Hướng dẫn cho vay cá nhân kinh doanh chợ KHCN 4/12/2009 19/12/2009 HD.19.06 Hướng dẫn cho vay tiêu dùng có đảm bảo số dư tiền gửi, số/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá KHCN 25/1/2010 05/2/2010 16 069/QĐ-NHCT19 BẢO LÃNH 311/QĐ-HĐQTNHCT35 Qđ.35.02 Quy định bào lãnh khách hàng CĐTD&ĐT 14/7/2008 29/7/2008 2937/QĐ-NHCT35 QT.35.06 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh CĐTD&ĐT 26/12/2008 10/1/2009 3212/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.04 Quy trình xử lý nghiệp vụ bảo lãnh Sở GD III 24/12/2009 15/1/2010 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click BẢO ĐẢM TIỀN VAY (06;05;35;37;) 3067/QĐ-NHCT9 QT.09.01 QT quản lý danh mục tài sản bảo đảm QLRR TD&ĐT 30/11/2009 15/12/2009 QT.35.02 QT chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng CĐTD&ĐT 30/12/2008 14/1/2009 QT.35.03 QT kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng CĐTD&ĐT 13/03/2008 28/3/2008 QT.37.01 QT quản lý xử lý nợ có vấn đề Nợ CVĐ 23/10/2009 6/10/2009 Qđ.19.10 Quy định tiền gửi tiết kiệm hệ thống NHTMCP CTVN KHCN 10/7/2009 25/7/2009 Đính Quy định tiền gửi tiết kiệm hệ thống NH TMCP CTVN KHCN 16/12/2009 16/12/2009 Qui trình giao dịch tiền gửi KHCN 20/8/2009 20/8/2009 14/9/2009 14/9/2009 12/12/2007 27/12/2007 QUẢN LÝ TÍN DỤNG (35) 2960/QĐ-NHCT35 341/QĐ-NHCT35 TRÍCH LẬP RR, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ 2670/QĐ-NHCT37 HUY ĐỘNG VỐN 1.1 565/Qđ-HĐQT 014/TB-NHCT19 2080/QĐ-NHCT19 2.1 QT.19.02 6109/CV-NHCT19 Đính quy trình giao dịch tiền gửi QT.19.02 ĐẦU TƯ 2409/QĐ-NHCT26 QT.26.01 Quy trình nghiệp vụ đầu tư Đầu tư TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 3209/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.01 Qui trình nghiệp vụ thư tín dụng Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 3210/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.02 Qui trình nghiệp vụ nhờ thu Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 3211/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.03 Quy trình nghiệp vụ chiết khấu chứng từ xuất Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 Qui định giao dịch mua bán ngoại tệ KDNT 15/6/2006 10 KINH DOANH NGOẠI TỆ (21) 2647/CV-NHCT21 1645/QĐ-NHCT21 QT.21.01 QT mua bán ngoại tệ áp dụng hệ thống NHCT VN KDNT 12/9/2006 12/9/2006 2.1 2476/QĐ-NHCT21 QT.21.01 Sửa đổi số nội dung QT.21.01 KDNT 25/12/2007 25/12/2007 Qui định trạng thái ngoại tệ Chi nhánh KDNT 25/01/2008 Quy trình xử lý giao dịch kiều hối tập trung DVKH 01/11/2007 528/CV-NHCT21 11 DỊCH VỤ KIỀU HỐI (30) 2165/QĐ-NHCT30 QT.30.03 01/11/2007 12 THANH TOÁN, CHUYỂN TiỀN 1702/QĐ-NHCT10 Qđ.10.03 Quy định giao dịch cửa hệ thống NHCT VN CĐKT 16/08/2007 16/8/2007 2548/QĐ-NHCT12 QT.12.01 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền Hệ thống NHTMCP CTVN TTVNĐ 1/10/2009 15/10/2009 1809/QĐ-NHCT12 Qđ.12.01 Qui định Dịch vụ mở tài khoản nơi, giao dịch nhiều nơi TTVNĐ 12/09/2007 27/9/2007 13 DỊCH VỤ THẺ Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click O53/QĐ-HĐQTNHCT32 Qđ.32.01 Qui định nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ Epartner; toán thẻ Visa/ Mastercard, thẻ ATM Banknetvn ATM 1.1 170/QĐ-HĐQTNHCT32 Qđ.32.01 Bổ sung số điểm Qđ.32.01 TTT 22/4/2008 22/4/2008 2106/QĐ-NHCT32 QT.32.01 Qui trình phát hành sử dụng thẻ ATM hệ thống NHCT TTT 04/12/2006 19/12/2006 QT.32.10 Quy trình tạm thời phát hành, toán sử dụng thẻ Visa/MasterCard hệ thống Switch TTT 9/7/2009 9/7/2009 14 1870/QĐ-NHCT32 TTT 28/01/2008 12/02/2008 14 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1837/QĐ-NHCT40 Qđ.40.01 Quy định tạm thời quản lý rủi ro hoạt động Internet Banking DVNHĐT 18/09/2007 2/10/2007 3099/QĐ-NHCT40 QT.40.01 Quy trình thực dịch vụ giao dịch chuyển khoản qua tin nhắn DVNHĐT 8/12/2009 22/12/2009 QT.08.01 Qui trình giao dịch tiền mặt hệ thống NHCT VN TTKQ 29/5/2009 28/6/2009 CĐKT 07/09/2006 15 TIỀN TỆ KHO QUĨ 1487/QĐ-NHCT8 17 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 1609/QĐ-NHCT10 2.1 1797/QĐ-NHCT10 Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho đại hóa ngân hàng hệ thống toán NHCT (INCAS) Các văn bổ sung TK áp dụng cho HĐH ban hành theo QĐ 1609/QĐNHCT10 CĐKT Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 1657/QĐ-NHCT29 Hướng dẫn mở sử dụng tài khoản tiền gửi HT NHCTVN CĐKT QT.29.02 QT thiết lập quản lý hệ thống thông tin KH Phòng ISO 18/09/2006 3/10/2006 QT.29.02 Chỉnh sửa quy trình thiết lập quản lý hệ thống thông tin khách hàng phát triển hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng INCAS Phòng ISO 24/10/2007 24/10/2007 HD.10.02 Hướng dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán hệ thống NHTM CP CTVN CĐKT 26/8/2009 26/8/2009 Qđ.10.16 Quy định phương pháp hạch toán kế toán trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng CĐKT 10/08/2009 10/08/2009 2926/CV-NHCT10 7.1 5497/CV-NHCT29 16/09/2003 18 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 24 25 2098/HD-NHCT10 1981/QĐ-NHCT10 19 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 104/QĐ-HĐQTNHCT10 Qđ.10.02 Quy định chế độ chứng từ kế toán CĐKT 22/06/2007 22/6/2007 2489/QĐ-NHCT10 Qđ.10.09 Quy định mẫu sử dụng mẫu chứng từ kế toán thông thường CĐKT 28/9/2009 1/10/2009 20 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 347/QĐ-HĐQTNHCT10 QC.10.01 Quy chế Tài NHCT VN CĐKT 9/10/2007 9/10/2007 1.1 399/QĐ-HĐQTNHCT10 QC.10.01 Sửa đổi QC.10.01ngày 9/10/2007 CĐKT 15/9/2008 15/9/2008 1.2 147/QĐ-HĐQTNHCT10 QC.10.01 Sửa đổi QC.10.01 ngày 9/10/2007 CĐKT 2/4/2009 2/4/2009 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 21 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1496/QĐ-NHCT10 Hướng dẫn phương pháp tạo, lập, kiểm soát gửi báo cáo tài 1609/QĐ-NHCT10 Chế độ báo cáo tài hệ thống NHCT CĐKT 22/08/2008 CĐKT 30/03/2007 22 ĐIỀU HÀNH VỐN, LÃI SUẤT, PHÍ DỊCH VỤ 1886/QĐ-NHCT3 QT.03.01 Qui trình lập điều hành kế hoạch kinh doanh ALCO 31/10/2006 15/11/2006 279/QĐ-HĐQTNHCT3 QC.03.01 Quy chế lãi suất huy động, cho vay ALCO 15/11/2006 30/11/2006 Qđ.23.01 Quy định tạm thời Quản lý rủi ro CNTT TTCNTT 08/11/2007 23/11/2007 Qđ.38.01 Qui định quản lý tài khoản trung gian hệ thông Incas INCAS 15/11/2006 15/11/2006 Đính Qđ.38.01 INCAS 12/3/2007 12/3/2007 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2184/QĐ-NHCT23 24 INCAS (38) 1996/QĐ-NHCT38 1.1 1136/QĐ-NHCT38 150/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Qui trình giao dịch với khách hàng hệ thống BDS INCAS 25/1/2007 25/1/2007 6.1 1562/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Bổ sung QT.38.04 INCAS 26/6/2009 22/6/2009 3013/QĐ-NHCT38 QT.38.05 Quy trình tạm thời xử lý lỗi liệu hệ thống INCAS INCAS 31/12/2008 15/1/2009 26 QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 1445/QĐ-HĐQTNHCT1 582/QĐ-HĐQTNHCT1 1445/QĐHĐQTNHCT1 Quy chế Quản lý cán NH TMCP CTVN TCCB 10/12/2009 10/12/2009 Qđ.01.04 Quy định chức nhiệm vụ phòng, ban trách nhiệm quyền hạn Trưởng phó phòng, ban TSC TCCB 20/7/2009 20/7/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ mẫu phòng, ban Chi nhánh NHCT TCCB 6/3/2006 6/3/2006 704/QĐ-NHCT1 980/QĐ-NHCT29 MTVT.29.01 Mô tả vị trí công việc Phòng/Tổ nghiệp vụ chi nhánh ISO 8/4/2009 8/4/2009 10 1073/QĐ-HĐQTNHCT1 QC.01.07 Quy chế tổ chức hoạt động PGD thuộc hệ thống NH TMCP CTVN TCCB 12/8/2009 12/8/2009 20 3050/QĐ-NHCT1 Qđ.01.06 TCCB 1/12/2009 1/12/2009 2.1 126/QĐ-HĐQTNHCT2 Qđ.02.01 QLLĐTL 2/4/2008 Quy định sử dụng Chương trình phần mềm Quản lý nhân Quy định chi trả tiền lương hệ thống NHCT VN 28 KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN, PHÁP CHẾ Qđ.43.01 Chính sách kiểm toán nội Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát HĐQT 3/7/2007 3/7/2007 282/QĐ-HĐQTNHCT43 QT.43.01 Quy trình kiểm toán nội hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát 3/7/2007 3/7/2007 132/QĐ-HĐQTNHCT17 QC.17.02 Quy chế hoạt động hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội NHCTVN KTKSNB 20/3/09 9/4/2009 Qui định Phòng, chống rửa tiền hệ thống NHCTVN CĐKT 27/4/2007 Quy định tạm thời Quản lý rủi ro tác nghiệp QLRRTTTN 5/11/2007 281/QĐ-HĐQTNHCT43 29 QL RỦI RO TN & TT; ISO (07;29) 221/CV-NHCT10 220/QĐ-HĐQTNHCT7 Qđ.07.01 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click 2.1 Hướng dẫn PP ghi nhận, Phân tích RRTN theo QĐ220; 070 biện pháp thực 3967/CV-NHCT7 QLRRTTTN Qui định Quản lý mua sắm tài sản cố định ĐTXDCB 30 QUẢN TRỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN (13; 16) 172/QĐ-HĐQTNHCT16 Qđ.16.02 10/4/2009 10/4/2009 10 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM SỞ GIAO DỊCH ĐỀ CƯƠNG THI NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI NĂM 2010 Các phương thức toán quốc tế Nắm vững phương thức toán phổ biến nay: Khái niệm, nội dung quy trình phương thức, vai trò trách nhiệm bên tham gia trình toán phương thức toán chủ yếu sau: - Ghi sổ (Open account) - Chuyển tiền (Remittance) - Nhờ thu (Collection) - Tín dụng chứng từ ( documentary credit) * Các loại thư tín dụng: • Thư tín dụng tuần hoàn (revolving credit) • Thư tín dụng chuyển nhượng (transferable credit) • Thư tín dụng giáp lưng (back to back credit) • Thư tín dụng đối ứng (reciprocal credit) • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (red clause credit) * Các loại nhờ thu: • Nhờ thu trơn (clean collection) • Nhờ thu kèm chứng từ (documentary collection): + Giao chứng từ đổi lấy chấp nhận ( D/A) + Giao chứng từ đổi lấy toán (D/P) Lợi ích bất lợi phương thức toán người nhập người xuất biện pháp phòng ngừa Rủi ro ngân hàng tham gia vào phương thức toán quốc tế biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro Các loại chứng từ thương mại thương mại quốc tế (Hóa đơn, vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận chất lượng……… ): Nội dung, ý nghĩa, người phát hành thông thường loại chứng từ Cách kiểm tra xử lý loại chứng từ thương mại xuất trình theo thư tín dụng Xử lý tình đặc biệt toán quốc tế: Chuyển tiền cho người hưởng nước cấm vận, giải tranh chấp toán LC, nhờ thu, chuyển tiền Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click Bảo lãnh Các loại bảo lãnh tái bảo lãnh có liên quan đến toán quốc tế: Khái niệm, nội dung, đặc điểm, tình áp dụng loại bảo lãnh, trách nhiệm nghĩa vụ ngân hàng phát hành thư bảo lãnh ngân hàng tái bảo lãnh: - Bảo lãnh đấu thầu - Bảo lãnh đặt cọc - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh bảo hành - Bảo lãnh vay vốn - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh thuế quan - Bảo lãnh nhận hàng Các điều kiện thương mại (Incoterms) - Nắm vững quy định việc chuyển giao hàng hóa, chuyển giao rủi ro phân chia chi phí người mua người bán điều kiện thương mại cụ thể Incoterms 2000 - Áp dụng điều kiện thương mại thực tế mua bán hàng hóa quốc tế Vận tải bảo hiểm quốc tế - Nắm vững nội dung, đặc điểm phương thức vận tải hàng hóa quốc tế (đặc biệt vận tải đường biển), cách thức thuê phương tiện vận tải, phân chia trách nhiệm vận tải chi phí vận tải ngoại thương trường hợp miễn trách người chuyên chở - Rủi ro tổn thất bảo hiểm, phân loại rủi ro, tổn thất - Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa theo ICC 1982 Hiệp hội bảo hiểm London - Nội dung hợp đồng bảo hiểm Các văn quy tắc tập quán quốc tế: - Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2000) - Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (UCP600) - Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế (ISBP645) - Quy tắc thống nhờ thu (URC 522, 1996) - Quy tắc thống việc hoàn tiền ngân hàng (URR725) - Quy tắc thống bảo lãnh theo yêu cầu (URDG 458) - Quy tắc thực hành tín dụng dự phòng quốc tế (ISP98) - Luật nước điều chỉnh hối phiếu Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click - Các công ước quốc tế vận tải hàng hải Ý kiến thức tình L/C Phòng thương mại quốc tế Các văn luật luật Việt Nam: - Luật hải quan Việt Nam - Luật hàng hải Việt Nam - Luật thương mại Việt Nam - Luật đầu tư Việt Nam - Pháp lệnh quản lý ngoại hối - Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 Phính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối - Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 phủ quy định hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hóa với nước - Các văn hành khác quản lý ngoại hối NHNN Các văn Ngân hàng TMCP Công thương VN - Quy chế tài trợ thương mại, mã số QC.22.01, ban hành theo định số 1964/QĐ–NHCT 22 ngày 10/11/2006 - Quy trình nghiệp vụ thư tín dụng mã số QT.SGD.01, ban hành theo định số 3209/QĐ-NHCT-SGD ngày 24/12/2009 - Quy trình nghiệp vụ nhờ thu, mã số QT.SGD.02 ban hành theo định số 3201/QĐ-NHCT-SGD ngày 24/12/2009 - Quy trình nghiệp vụ chiết khấu chứng từ xuất khẩu, mã số QT.SGD.03, ban hành theo định số 3211/QĐ-NHCT-SGD ngày 24/12/2009 - Quy trình xử lý nghiệp vụ bảo lãnh, mã số QT.SGD.04 ban hành theo định số 3212/QĐ-NHCT-SGD ngày 24/12/2009 - Quy định kiểm soát hệ thống báo cáo quản lý nghiệp vụ tài trợ thương mại mã số QĐ.SGD.01 ban hành theo định số 3213/QĐ- NHCT-SGD ngày 24/12/2009 - Quy định thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ TTQT & TTTM ban hành theo định số 1751/QĐ – NHCT-SGDIII ngày 5/9/2008 sửa đổi Quy định thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ TTQT & TTTM theo định số 1971/QĐ-NHCT-SGDIII - Hướng dẫn chuyển đổi mô hình xử lý tập trung TTQT & TTTM theo công văn số 178CV/NHCT – SGDIII ngày 14/1/2009 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [[ Click ]] Chia se tu http://Clubtaichinh.net Click - - Qui định nghiệp vụ thư tín dụng trả ban hành theo Quyết định số 718/QĐHĐQT-NHCT35 ngày 06/03/2009 mã số :Qđ.35.10 Quy định nghiệp vụ thư tín dụng trả chậm ban hành theo Quyết định số 587/QĐ – HĐQT – NHCT35 ngày 31/7/2009 Qđ.35.11 Hướng dẫn thực quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm ( Công văn số 2601/CV- NHCT5 ngày 24/08/2001) Thông báo mức phán tín dụng cho chi nhánh NHCT ( Công văn 1157/CV-NHCT9 ngày 17/03/2010) Quy định bảo lãnh khách hàng hệ thống NHCT ban hành theo QĐ số 311/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 14/7/2008 HĐQT NHCTVN Các quy định, hướng dẫn toán biên mậu theo công văn số 3581/CVNHCT22 ngày 04/08/2006, công văn số 6178/CV-NHCT22 ngày 18/12/2006, công văn số 1208/CV-NHCT22 ngày 12/03/2007 công văn số 2590/CVNHCT22 ngày 25/05/2007 Các văn khác NHCTVN NHNN liên quan đến toán tài trợ thương mại quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Toàn bộ đề cương ôn thi vào ngân hàng vietinbank, Toàn bộ đề cương ôn thi vào ngân hàng vietinbank