Luận văn giải pháp mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) thanh xuân

63 275 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 00:43

- Lời nói đầu Trớc năm 1986 kinh tế kế hoạch hoá tập trung , khu vực kinh tế quốc doanh không đợc khuyến khích mức đóng góp vai trò nhỏ bé kinh tế Kể từ đại hội VI (1986) Đảng, mô hình kinh tế đợc triển khai , mô hình phát triển kinh tế nhiều thành phần , lấy kinh tế nhà nớc làm chủ đạo Chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hớng XHCN có ý nghĩa chiến lợc lâu dài , động viên tiềm lực phát triển đất nớc công xây dựng phát triển Với sách tạo điều kiện cho khu vực kinh tế quốc doanh phát triển Mặc dù cha thực đợc quan tâm phát triển mức nhng chứng tỏ động, khả khai thác tiềm nhân dân Nó đóng vai trò quan trọng vào biến đổi tích cực kinh tế nớc ta thời gian qua , đời sống nhân dân bớc đợc cải thiện Tuy nhiên , năm gần với khó khăn kinh tế , thành phần kinh tế quốc doanh hoạt động hiệu cha cao Mặt khác theo sách chung, Nhà nớc coi kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, Nên Ngân hàng chủ yếu đầu t tín dụng vào kinh tế quốc doanh Điều đợc lý giải tổn thất nặng nề đầu t tín dụng vào kinh tế quốc doanh mà ngân hàng phải gánh chịu sau đổ bể hàng loạt công ty lớn Vấn đề đặt khu vực kinh tế quốc doanh đối tác cần vốn , để khát triển mối quan hệ tín dụng Ngân hàng khu vực kinh tế quốc doanh Hiện , hoạt động tín dụng khu vực kinh quốc doanh chiếm tỷ lệ nhỏ toàn hoạt động hệ thống ngân hàng thơng mại Mặc dù thân khu vực kinh tế quốc doanh hàm chứa nhiều tiềm khai thác đứng giác độ ngân hàng ngợc lại khai thác mang lại lợi ích thiết thực cho thành phần kinh tế quốc doanh toàn kinh tế Trong trình thực tập ngân hàng , đợc tìm hiểu hoạt động tín dụng -1- - - Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân khu vực kinh tế quốc doanh Mặt khác xuất phát từ vai trò kinh tế quốc doanh xuất phát từ lợi ích thiết thực mối quan hệ tín dụng Ngân hàng đơn vị kinh tế quốc doanh bên với toàn kinh tế đất nớc Chính lý em chọn đề tài Giải pháp mở rộng tín dụng khu vực kinh tế quốc doanh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân Dới góc độ xem xét tổng quát quan hệ Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân với kinh tế quốc doanh để tìm phơng hớng mở rộng hoạt động tín dụng khu vực , giải tốt khâu sử dụng vốn cuẩ ngân hàng góp phần vào nâng cao hiệu hoạt động chung toàn Ngân hàng Chuyên đề gồm phần : Chơng I : Những vấn đề mở rộng tín dụng khu vực kinh tế quốc doanh Chơng II : Thực trạng hoạt động tín dụng khu vực kinh tế quốc doanh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân Chơng III : Một số giải pháp nhằm mở rộng khu vực kinh tế quốc doanh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân Với kiến thức có đợc trình học tập nhận thức có đợc qua trình thực tập NHCT Thanh Xuân, thân em cố gắng thể viết Tuy nhiên khả kiến thức hạn chế chắn viết không tránh khỏi sai sót cần đóng góp ý kiến Thầy giáo , Cô giáo quan tâm tới vấn đề Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo : TS Nguyễn Kim Anh toàn thể anh chị toàn Chi nhánh NHCT Thanh Xuân hớng dẫn tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt chuyên đề thời gian thực tập Chơng i : vấn đề mở rộng tín Dụng khu vực kinh tế quốc doanh -2- - - 1.1 Khái quát chung khu vực kinh tế quốc doanh 1.1.1 Khái niệm Trong thời gian dài ,quan điểm phát triển kinh tế nớc ta nhanh chóng xoá bỏ thành phần kinh tế phi XHCN xây dựng quan hệ sản xuất với hình thức chủ yếu kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể Quan điểm làm cho kinh tế cân đối rơi vào tình trạng trì trệ, quan trọng đánh khả huy động , phát triển kinh tế từ nhân dân Nhng kể từ sau đại hội VI Đảng cộng sản Việt nam (1996) , quan điểm đổi kinh tế đợc hình thành khẳng định kinh tế nhiều thành phần nớc ta có ý nghĩa chiến lợc lâu dài Hiện , phân theo thành phần kinh tế có thành phần kinh tế tồn phát triển : kinh tế Nhà nớc , kinh tế hợp tác , thành phần kinh tế cá thể , thành phần kinh tế t Nhà nớc thành phần kinh tế có vốn đầu t nớc Còn phân chia theo hình thức sở hữu có loại hình kinh tế tồn phát triển : - Khu vực kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu Nhà nớc t liệu sản xuất - Khu vực kinh tế quốc doanh dựa sở hữu t nhân tập thể vốn t liệu sản xuất Khu vực kinh tế quốc doanh bao gồm doanh nghiệp quốc doanh , hợp tác xã hộ sản xuất Các doanh nghiệp quốc doanh có tính chất t hữu bao gồm doanh nghiệp t nhân , công ty TNHH, công ty cổ phần đơn vị theo hình thức hợp tác xã Sau thời gian khôi phục phát triển đến khu vực kinh tế quốc doanh có đóng góp đáng kể kinh tế quốc dân , chiếm tỷ lớn cấu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) , huy động đợc lợng lớn vốn dân mục tiêu đầu t phát triển sản xuất kinh doanh , mở rộng khả to lớn việc giải việc làm tăng -3- - - thu nhập cho ngời lao động Phát triển kinh tế quốc doanh góp phần khôi phục lại ngành nghề truyền thống Sự phát triển kinh tế quốc doanh , góp phần thúc đẩy phát triển chung toàn kinh tế Khu vực kinh tế quốc doanh tham gia vào hầu hết ngành kinh tế, đặc biệt lĩnh vực thơng nghiệp dịch vụ (chiếm khoảng 90%) kinh tế quốc doanh tham gia vào hầu hết ngành công nghiệp xây dựng nhng chiếm tỷ trọng định Nh thấy khu vực kinh tế quốc doanh có ảnh hởng lớn đến trình phát triển xã hội đất nớc Vì nghiên cứu tìm hiểu thành phần kinh tế quốc doanh giúp nhận thức sâu sắc thành phần dới nhiều góc độ , để từ đa sách phù hợp với phát triển thành phần kinh tế quan trọng Điều quan trọng phải tìm hiểu đặc điểm vai trò thành phần kinh tế quốc doanh Từ phát huy điểm mạnh hạn chế nhợc điểm nó, để đề định hớng phát triển cho khu vực kinh tế năm tới 1.1.2 Đặc điểm khu vực kinh tế quốc doanh Bắt đầu hình thành phát triển từ năm 1996 kinh tế quốc doanh nớc ta có đặc điểm sau : - Quy mô nguồn vốn nhỏ bé : Xuất thân từ nớc chậm phát triển , mặt khác khu vực kinh tế quốc doanh nớc ta chủ yếu dựa sở hữu t nhân nguồn vốn t liệu sản xuất nên nguồn vốn kinh doanh khu vực kinh tế mang tính chất nhỏ hẹp Thống kê năm 1998 nớc ta có khoảng 24.667 doanh nghiệp NQD , 2.330 hợp tác xã , 1.217.300 nhóm kinh doanh Trong cấu vốn kinh tế NQD chiếm 6,9% so với tổng số vốn kinh tế Năm 1998 mức vốn bình quân doanh nghiệp t nhân 45 triệu đồng, đến năm 2000 vốn điều lệ doanh nghiệp 257 triệu đồng có khoảng % doanh nghiệp có số vốn tỷ đồng , số đến đă tăng lên Tuy nhiên nguồn vốn hoạt động chủ yếu doanh -4- - - nghiệp NQD vay từ bạn bè , ngân hàng tổ chức tín dụng khác Nhng uy tín kinh tế quốc doanh thấp nên việc vay vốn gặp nhiều khó khăn có nhiều quy định , văn Chính phủ mở rộng cho vay khu vực kinh tế Việc thiếu vốn sản xuất kinh doanh kéo theo đặc điểm trình độ công nghệ lạc hậu , môi trờng kinh doanh không thuận lợi mà chung ta đề cập tới - Trình độ kỹ thuật - công nghệ sản xuất lạc hậu : Do quy mô hạn chế với việc thiếu thông tin công nghệ , lực tiếp thu áp dụng công nghệ tiên tiến hạn chế dẫn đến trình độ công nghệ khu vực kinh tế quốc doanh nhìn chung không đồng Hầu hết thiết bị cũ kỹ , lạc hậu , phần lớn máy cũ tân trang lại (đều 20 năm) , trình độ công nghệ định đến suất lao động chất lợng sản phẩm Vì chất lợng sản phẩm làm có sức cạnh tranh thị trờng - Môi trờng sản xuất kinh doanh không thuận lợi , thị trờng tiêu thụ sản phẩm nhỏ bé , bấp bênh : Kể từ kinh tế quốc doanh đời hàng loạt , luật, sách chủ trơng liên quan đến phát triển kinh tế quốc doanh đợc ban hành Tuy tạo đợc sở pháp lý cho kinh tế quốc doanh hoạt động phát triển , nhng để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho kinh doanh thiếu nh : Luật chống độc quyền , Luật doanh nghiệp song quy định thủ tục thành lập rờm rà , phải qua nhiều khâu dễ phát sinh tiêu cực thực Mặc dù quyền bình đẳng pháp lý kinh tế quốc doanh đợc thừa nhận nhng sách kinh tế , điều cha đợc quán đặc biệt sách : thuế, tín dụng, vốn, mặt hàng Một khó khăn lớn doanh nghiệp quốc doanh thị trờng tiêu thụ nhỏ hẹp không ổn định , thị trờng nớc có nhu cầu lớn Nhng vốn đầu t ít, công nghệ sản xuất lạc hậu nên sản phẩm kinh tế quốc doanh có sức cạnh tranh ngoại trừ số mặt hàng truyền -5- - - thống có uy tín Cùng với cạnh tranh khốc liệt hàng ngoại nhập tràn lan , hàng lậu với giá rẻ trốn thuế chất lợng cao Mặt khác chủ doanh nghiệp có giao lu thị trờng quốc tế , thiếu hiểu biết công nghệ , kiến thức kinh doanh luật pháp quốc tế - Trình độ quản lý kinh doanh , lực ngời lao động thấp: Để thành công thơng trờng đòi hỏi ngời quản lý phải có trình độ mà phải có kinh ngiệm dày dặn , thực tế chứng minh nhiều doanh nghiệp bị đổ bể chủ doanh nghiệp có trình độ nhng thiếu kinh nghiệm quản lý có kinh ngiệm nhng thiếu trình độ Vấn đề khó đáp ứng khu vực kinh tế quốc doanh , hầu hết loại hình sản xuất kinh doanh quốc doanh phát triển theo hớng tự nhiên Trình độ quản lý chủ doanh nghiệp thấp cha có kinh nghiệm kinh doanh kinh tế thị trờng , trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế Đội ngũ cán quản trị kinh doanh cha đợc chuẩn bị , đào tạo, bồi dỡng có hệ thống thêm vào đội ngũ lao động khu vực nói riêng toàn kinh tế nói chung có kỹ thấp , đợc qua đào hầu hết lao động phổ thông điều đặc điểm chung đội ngũ lao động nớc ta dẫn đến ảnh hởng không nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh Với đặc điểm nhà nớc cần phải có sách, biện pháp tổng thể nhằm củng cố nâng cao dần lực , trình độ sản xuất cho khu vực kinh tế quốc doanh Có đạt đợc điều nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc thành công 1.1.3 Vai trò khu vực kinh tế quốc doanh kinh tế Khu vực kinh tế quốc doanh nớc ta đời phát triển kinh tế thị trờng , doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ nên linh hoạt , nhạy bén thích ứng nhanh chóng với biến động thị trờng Nó huy động tối đa nguồn vốn dân c để phát triển kinh tế đất nớc Với -6- - - tính tự chủ khả thích nghi cao , kinh tế quốc doanh đóng vai trò thiếu đợc kinh tế , thể qua mặt sau: - Kinh tế quốc doanh góp phần thu hút tối đa nguồn vốn dân, giải nạn thất nghiệp tạo phát triển cân đối kinh tế Các doanh nghiệp quốc doanh thờng đợc thành lập với lợng vốn đầu t ban đầu không lớn chủ yếu Khu vực kinh tế quốc doanh tham gia hầu hết ngành kinh tế từ công nghiệp thơng mại đến dịch vụ, với đặc tính nhạy bén tổ chức gọn nhẹ nên thu hút đợc nhiều lao động có trình độ khác Đặc biệt trình cải cách doanh nghiệp nhà nớc nẩy sinh số vấn đề nh thất nghiệp , bỏ ngỏ số ngành kinh tế khu vực nhà nớc không đủ đảm trách tầm quan trọng sống Chính doanh nghiệp quốc doanh với đặc tính tạo công ăn việc làm , giải vấn đề thất nghiệp , điều tiết lực lợng phân giải khu vực có nhiều khoảng trống , góp phần giãn cách điều hoà nhu cầu lao động Sự hoạt động đa dạng nhiều ngành nghề khu vực kinh tế quốc doanh tạo phát triển cân đối cho kinh tế trình độ lực lợng sản xuất nớc ta thấp , tiềm phát triển kinh tế lớn nhng khả khai thác hạn chế Để phát triển lực lợng sản xuất , khai thác tối đa tiềm tất yếu nhà nớc phải có kế hoạch định hớng phát triển khu vực kinh tế quốc doanh - Kinh tế quốc doanh tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nớc , tăng thu nhập cho ngời lao động , cải thiện đời sống dân c Kinh tế quốc doanh với đặc tính đợc tổ chức gọn nhẹ , động, nhân công , dây chuyền công nghệ giản đơn , có mối quan hệ sẵn có cung ứng nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm , nhà sản xuất có kinh nghiệm Vì , tổ chức gọn nhẹ có u điểm bật động , linh hoạt thay đổi nhanh mặt hàng phơng hớng kinh doanh , đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu phong phú , đa dạng thị trờng Nên tạo -7- - - ngày nhiều lợi nhuận đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nớc góp phần tăng thu nhập cho ngời lao động Trên thực tế kinh tế quốc doanh đóng góp năm khoảng 35%-40% vào ngân sách nhà nớc để tiến hành có hiệu trình công nghiệp hoá , đại hoá , vai trò xí nghiệp lớn , xí nghiệp tập trung phủ nhận Tuy nhiên điều kiện tự nhiên nớc ta hạn chế khả vốn kĩ thuật nên có có nhiều xí nghiệp lớn đợc Vì nhà nớc cần có sách thích hợp để tạo thành phần cho kinh tế quốc doanh phát triển góp phần quan trọng vào trình cải cách kinh tế - Kinh tế quốc doanh tạo nhiều hàng hoá cho tiêu dùng cho xuất Theo chiến lợc phát triển hàng tiêu dùng , hàng xuất Đảng nhà nớc ta Khu vực kinh tế quốc doanh với đa dạng quy mô ngành nghề , nhiều hình thức kinh doanh khơi dậy tiềm to lớn dân để phát triển sản xuất thu hút vốn , kỹ thuật công nghệ nớc tạo ngày nhiều sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng cho xuất Đặc biệt sống lại ngành nghề thủ công , mỹ nghệ truyền thống nông thôn làm sản phẩm có giá trị xuất góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống cho dân c nông thôn Cùng với thay đổi nhanh chóng kinh tế, mặt thủ đô Hà nội có thay đổi diện mạo Những đờng quốc lộ đợc mở rộng, khu dân c , tái định c đợc mọc nên tạo khởi sắc đời sống - Kinh tế quốc doanh có tác dụng quan trọng trình công nghiệp hoá , đại hoá chuyển dịch cấu kinh tế nớc ta Kinh tế quốc doanh nớc ta khôi phục nhng có đóng góp to lớn phát triển kinh tế quốc dân Quá trình phát triển doanh nghiệp quốc doanh trình cải tiến máy móc thiết bị , nâng cao lực sản xuất chất lợng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị -8- - - trờng đến mức độ định , dẫn đến đổi công nghệ làm cho trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc không diễn chiều rộng mà chiều sâu Mặt khác phục hồi làng nghề số vùng nông thôn thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế vùng quê Tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân - Kinh tế quốc doanh góp phần tạo môi trờng cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế Kinh tế quốc doanh hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực tạo nên môi trờng cạnh tranh kinh tế với khu vực kinh tế quốc doanh ( theo quy luật cạnh tranh) điểm khởi đầu phát triển Kinh tế quốc doanh có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế quốc doanh , bù đắp lỗ hổng mà kinh tế quốc doanh cha tận dụng hết Đặc biệt có vai trò quan trọng việc chống lại xu độc quyền tác động nh : yếu tố làm trì trệ , cản trở kinh tế phát triển Việc phát triển khu vực kinh tế tạo sức ép lớn doanh nghiệp quốc doanh sở tạo nhiều hàng hoá , dịch vụ ngày phong phú , đa dạng , chất lợng cao khách hàng có điều kiện lựa chọn sản phẩm hàng hoá dịch vụ mà a thích Điều bắt buộc sở kinh tế quốc doanh quan tâm nhiều đến việc nâng cao hiệu cải tiến chất lợng sản phẩm trở thành định hớng cho phát triển thân doanh nghiệp Thúc đẩy kinh tế thị trờng phát triển - Về phơng diện ngân hàng : Khu vực kinh tế quốc doanh góp phần tạo thị trờng vốn , tín dụng đóng góp vào ổn định phát triển ngân hàng Sự xuất phát triển khu vực kinh tế quốc doanh tạo nhóm khách hàng thờng xuyên cho ngân hàng Với tốc độ nhanh chóng quy mô chất lợng doanh nghiệp quốc doanh tạo nhu cầu lớn vốn nhu cầu tín dụng , toán , dịch vụ qua ngân hàng Điều tạo điều kiện cho ngân hàng ngày phát triển Nh -9- - - biết hoạt động ngân hàng phụ thuộc lớn vào kinh tế quốc dân mà kinh tế quốc doanh chiếm tỷ lệ đáng kể ( đóng góp vào ngân sách nhà nớc năm khoảng 35%-40%) Do tơng lai khu vực kinh tế quốc doanh thị trờng đầy triển vọng ngành ngân hàng 1.1.4 Định hớng phát triển khu vực kinh tế quốc doanh Định hớng phát triển quốc doanh thực cần thiết , Hội nghị Trung ơng khoá VIII đề nhiệm vụ Phát triển quản lý t t nhân kinh tế cá thể với nội dung : - Tạo môi trờng thúc đẩy cạnh tranh cách hoàn thiện môi trờng kinh doanh theo pháp luật, tạo điều kiện cạnh tranh cách bình đẳng, sửa đổi bổ sung văn pháp quy loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể khuyến khích phát triển kinh tế t nhân - Phát triển hợp tác xã liên kết thành phần kinh tế dựa nguyên tắc tự nguyện bình đẳng - Nhà nớc cần có sách thích hợp thuế , tín dụng Làm để giảm thuế hàng sản xuất tiêu thụ nớc , giảm thuế doanh nghiệp hoạt động vùng kinh tế phát triển , doanh nghiệp có vốn lớn nhng sử dụng nhiều lao động , áp dụng mức thuế nhập thấp máy móc thiết bị cha sản xuất đợc nớc Giúp đỡ doanh nghiệp đào tạo , hớng nghiệp , thông tin thị trờng Làm đợc điều KTNN phải thờng xuyên tiến hành đánh giá đợc thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quốc doanh hay quốc doanh Để nhà nớc kiểm soát đợc cách chặt chẽ sở đảm bảo pháp luật nh đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh DN Trên thực tế , hoạt động tín dụng kinh tế quốc doanh nhiều hạn chế cần tháo gỡ để kinh tế quốc doanh bình đẳng với kinh tế quốc doanh vốn lẫn bình đẳng kinh doanh Ngoài , - 10 - - - t vào kinh tế có cạnh tranh gay gắt Ngân hàng chiếm đ ợc nhiều thị phần thị trờng quy mô hoạt động ngân hàng đó, kèm theo lợi nhuận cao 3.2.4 Tăng cờng công tác thông tin phòng ngừa Rủi ro: Trong việc đánh giá thẩm định khách hàng sở thông tin từ phía khách hàng thông tin khác ngân hàng thu thập ,trong thông tin ngân hàng thu thập đặc biệt quan trọng Vì tác dụng bổ sung thông tin cho phép ngân hàng đánh giá độ trung thực thông tin từ phía khách hàng cung cấp Do , ngân hàng cần tăng cờng công tác thông tin phòng ngừa rủi ro nhằm cập nhập cách nhanh chóng , đầy đủ thông tin liên quan tới khách hàng giúp cho việc đánh giá khách hàngđợc nhanh nhấtvà thuận lợi 3.2.5 Nâng cao chất lợng thẩm định , đánh giá khách hàng Thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ trớc hết việc thẩm định đánh giá khách hàng Việc thẩm định đánh giá khách hàng sở để định đầu t vốn đắn Việc phân tích đánh giá phải tiến hành toàn diện, phải đánh giá lực pháp lý, t cách đạo đức, uy tín khách hàng vay điều định ý thức trả nợ khách hàng Phân tích đánh giá xác lực tài chính, lực kinh doanh, môi trờng kinh doanh khách hàng định đến khả trả nợ khách hàng Trớc phát tiền vay, ngân hàng cần phải hiểu rõ khách hàng khách hàng ngời chịu trách nhiệm sử dụng hoàn trả vốn vay, ngời định cuối hiệu khoản tiền vay Vì thẩm định khách hàng biện pháp quan trọng để nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa hạn chế nợ hạn kinh doanh tín dụng ngân hàng Nếu ngân hàng không tiến hành thẩm định khách hàng thẩm định không xác dẫn đến tợng cho khách hàng không đủ điều kiện sử dụng trả nợ vốn vay, gây nợ hạn cho ngân hàng Qua thẩm định khách hàng, ngân hàng - 49 - - - thấy khả tài tiềm tơng lai, khả hoàn trả vốn vay khách hàng Có thể nói việc phân tích nghiên cứu khách hàng có ý nghĩa quan trọng tạo lập sở ban đầu ngân hàng làm đa định kinh doanh thu thập thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích khách hàng, ngân hàng cần ý đến nội dung sau : Đánh giá lực pháp lý khách hàng vay vốn + Khách hàng vay vốn phải có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân dự theo quy định pháp luật để gắn trách nhiệm khách hàng với ràng buộc mặt pháp luật, giúp cho nhà kinh doanh thuận tiện việc quản lý Đánh giá lực phẩm chất ngời lãnh đạo điều hành : Đánh giá lực phẩm chất ngời lãnh đạo điều hành, định thành công hay thất bại khách hàng Đánh giá lực chuyên môn ngời lãnh đạo điều hành qua vấn đề sau: + Chuyên môn họ công việc họ đảm nhận có phù hợp hay không, phù hợp phát huy đợc khả họ +Đánh giá qua khả hoạch định hay chiến lợc sản xuất kinh doanh khách hàng (rõ ràng, cụ thể, khả thi ) trớc hết thể ý tởng ngời điều hành +Uy tín ngời lãnh đạo điều hành : Đạo dức nghề nghiệp, đạo dức kinh doanh có hay không, cao hay thấp, uy tín tổ chức tín dụng Phân tích đánh giá lực tài khách hàng Trên sở báo cáo tài khách hàng lập thời điểm gần nhất, Ngân hàng tiến hành phân tích tài khách hàng để từ đánh giá ảnh hởng đến mức độ rủi ro khoản vay sau Phân tích khách hàng để ngân hàng thấy đợc khách hàng thừa vốn hay thiếu vốn, thiếu ? vốn khách hàng đợc sử dụng nh ? khả tiềm nằm đâu để từ có định đắn với khoản tín dụng phát - 50 - - - Qua phân tích đánh giá lực tài khách hàng giúp cho ngân hàng đánh giá khả toán khách hàng, để biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, xu hoạt động khách hàng tơng lai tốt hay xấu Qua xác định mối quan hệ lâu dài khách hàng với Ngân hàng tơng lai Phân tích tình hình tài khách hàng, Ngân hàng sử dụng tiêu sau: - Xem cấu vốn khách hàng hợp lý hay không hợp lý ? Nếu không hợp lý hiệu qủa sử dụng vốn thấp Cơ cấu vốn cố định vốn lu động, cấu có khác khách hàng sản xuất kinh doanh - Phân tích đánh giá khả tự tài trợ, tự trang trải vốn kinh doanh khách hàng Khả tự chủ tài khách hàng cao tốt Nguồn vốn có khách hàng ( Vốn chủ sở hữu) Tổng nguồn vốn khách hàng sử dụng Hệ số cao, thể tình hình tài khách hàng vững Khách hàng lo lắng việc vay, trả nợ nh lực vay lớn , điều dễ hiểu ngời vay vay đợc chứng minh đợc thân có khả trả nợ vốn vay so với doanh số hoạt động Vốn vay >1 Doanh số hoạt động => Khả tự tài trợ tốt Doanh số hoạt động lớn chứng tỏ vốn khách hàng bỏ vào kinh doanh lớn, vốn luân chuyển cao - 51 - - - - Đánh giá khả toán khách hàng: Có ảnh hởng lớn đến mức rủi ro khoản vay Một khách hàng có khả toán tốt có đủ khả trả khoản nợ đến hạn Thông thờng doanh nghiệp có tình hình tài tốt tự cấn đối khoản nợ đến hạn ngợc lại doanh nghiệp có tình hình tài tồi không tự cân đối để trả nợ khác gây nên nợ nần dây da đến lúc khách hàng khả toán Cho vay trờng hợp này, khoản tín dụng Ngân hàng gặp rủi ro cao Các tiêu Ngân hàng sử dụng để phân tích khả toán doanh nghiệp là: Khả toán chung, khả toán nhanh, khả toán cuối Khả toán chung = Tổng khoản toán Tổng khoản nợ Khả toán nhanh = TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn đến hạn toán Nói chung hệ số khả toán nhanh lớn 0,5 tình hình khả toán khách hàng khách quan, thấp khách hàng gặp khó khăn toán nợ - Khả sinh lời vốn kinh doanh khách hàng phản ánh hiệu sử dụng vốn khách hàng Mức sinh lời doanh thu = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Thu nhập tổng tài sản = Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân - 52 - - - Thu nhập vốn = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu So sánh lợi nhuận ròng với vốn vay, lợi nhuận ròng với vốn lu động, lợi nhuận ròng với vốn tự có, để xem mức sinh lời đồng vốn vay, đồng vốn lu động, đồng vốn tự có Hiệu qủa sử dụng vốn khách hàng cao mức độ an toàn vốn Ngân hàng đầu t vào lớn 3.2.6 Đổi hoàn thiện sách cho vay, xây dựng quy trình cho vay đơn giản, khoa học thành phần kinh tế quốc doanh Trong chơng II nghiên cứu số nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc cho vay kinh tế quốc doanh có vớng mắc chế cho vay Vì Ngân hàng muốn mở rộng hoạt động tín dụng kinh tế quốc doanh Ngân hàng phải cải tiến hoàn thiện chế sách cho vay theo hớng đơn giản, thuận lợi phù hợp với đối tợng khách hàng nhng đảm bảo yếu tố cần thiết quản lý cho vay, thu nợ sách chung Ngân hàng Đối với thủ tục cho vay: Các NHTM liên tục đổi thủ tục cho vay cách nhanh gọn , tạo thuận tiện giao dịch với khách hàng Đối với lãi suất cho vay : phải linh hoạt phơng án sản xuất kinh doanh , ngành nghề , đối tợng khách hàng Về quy định thời hạn cho vay : quy định thời hạn cho vay cho phù hợp với phơng án sản xuất kinh doanh khách háng Ngân hàng nên có niềm tin vào khách hàng Để tạo đợc hình ảnh kinh tế thị trờng Về khách hàng : Dù khách hàng truyền thống hay kinh tế NQD cần có sách cho vay cho phù hợp với tình hình - 53 - - - kinh doanh, nh quy mô DN Chẳng hạn : Đối với hợp tác xã, tổ sản xuất: Đây thành phần kinh tế chiếm tỷ lệ không lớn số khách hàng Ngân hàng nhng lại có mối quan hệ tốt với Ngân hàng họ vay trả hạn Ngân hàng nên tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã vay vốn Đặc biệt cần tăng đầu t vốn trung dài hạn hợp tác xã cần vốn để đổi công nghệ, trang thiết bị Trong số trờng hợp Ngân hàng cho hợp tác xã vay vốn với mức lãi suất thấp Ngân hàng nên phối hợp với cấp, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã Đối với khách hàng công ty TNHH, công ty cổ phần, DNTN: Đây đối tợng vay vốn lớn Ngân hàng, nhng đối tợng có nhiều rủi ro tín dụng chủ yếu doanh nghiệp kinh doanh, chế biến sản phẩm dịch vụ.Do Ngân hàng nên quan tâm đến tình hình tài khách hàng Khi cho vay phải đảm bảo vốn vay tham gia vào trình SXKD có hiệu sao? xác định số vốn vay sở sản phẩm đợc tiêu thụ đảm bảo nguồn vốn Ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lu động doanh nghiệp Đối với đối tợng t nhân, cá thể: Đây đối tợng hoạt động mục tiêu lợi nhuận thể bất chấp tất Do đối tợng Ngân hàng cần bố trí cán có lực, trình độ để thẩm định giám sát vay có hiệu Để đảm bảo việc sử dụng vốn vay đối tợng đạt hiệu Ngân hàng ,ví dụ : tổ chức cho vay theo nhóm, nhóm từ ngời trở nên họ giao cho thành viên lại sử dụng, đến kỳ hạn trả nợ họ lại có trách nhiệm thu lãi đến trả cho Ngân hàng Hình thức nâng cao đợc tinh thần trách nhiệm đối tợng sử dụng vốn Ngân hàng Ngoài hình thức Ngân hàng đầu t cách hùn vốn, - 54 - - - liên kết với khách hàng mà Ngân hàng cho làm ăn hiệu để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Chính từ hoạt đọng mà Ngân hàng có hội tìm hiểu thị trờng, giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng Cán Ngân hàng nâng cao hiểu biết khu vực kinh tế từ giúp Ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng cách dễ dàng 3.2.7 Đào tạo nâng cao chất lợng đội ngũ cán tín dụng ngân hàng Con ngời yếu tố định đến thành bại hoạt động tín dụng ngân hàng Nghiệp vụ ngân hàng phát triển đòi hỏi chất lợng nhân ngày cao để sử dụng phơng tiện đại , phù hợp với phát triển nghiệp vụ ngân hàng kinh tế thị trờng Để đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác tín dụng thời kỳ đào tạo chất lợng đội ngũ cán tín dụng ngân hàng khâu then chốt Cán lãnh đạo tín dụng cán trực tiếp làm tín dụng cần phải hội đủ điều kiện sau : - Cán tín dụng phải ngời có kiến thức tổng hợp lĩnh vực kinh tế , nắm vững chủ trơng , sách Nhà nớc Công tác thẩm định đòi hỏi CBTD tính toán tiêu tài , tiêu kinh doanh phơng án khách hàng , quy hoạch , kế hoạch ngành địa phơng để đa đợc nhận xét xác - Cán tín dụng phải có kiến thức pháp luật ( Luật dân sự, Luật doanh nghiệp , Luật đất đai , Luật đầu t nớc , Luật khuyến khích đầu t nớc , Quy chế đăng ký giao dịch đảm bảo) để tránh khỏi bị khách hàng cố tình lừa dối có sai xót không đáng có thủ tục , giấy tờ liên quan đến khoản vay - Cán tín dụng phải nắm vững quy trình nghiệp vụ , văn chế liên quan đến tín dụng NHNN NHCT Việt Nam sở pháp lý cần thiết để bảo vệ tài sản ngân hàng trớc rủi ro mà môi trờng kinh - 55 - - - doanh mang lại - Ngoài trình độ, kiến thức chuyên môn quan trọng công việc Song , đặc trng công tác tín dụng CBTD giỏi chuyên môn cha đủ mà phải có phẩm chất đạo đức lĩnh vững vàng, không bị cám dỗ trớc đồng tiền lợi cá nhân.; phải có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình công việc ; phải có kỹ cá nhân nh khả Marketing , trình độ ngoại ngữ , tin học Tóm lại , tồn vấn đề ngời công tác tín dụng nêu xuất phát từ nhiều nguyên nhân Muốn có cán làm tín dụng giỏi trớc tiên NHCT Thanh Xuân phải có sách tuyển ngời có lực tổ chức tốt công tác đào tạo ,bên cạnh phải có sách đãi ngộ tốt đội ngũ cán làm công tác làm tín dụng Cụ thể : - Cần có lớp đào tạo phù hợp với đối tợng đào tạo : +Đối với cán trờng nội dung đào tạo cần sâu vào kiến thức thẩm định , quản lý cho vay đa tình thực tế cho cán ; +Đối với cán tín dụng lâu năm , cần có lớp đào tạo theo chuyên đề , phổ biến sách kinh tế văn chế độ , pháp luật liên quan tới lĩnh vực ngân hàng - Về công tác quản lý nhân : cán lãnh đạo phòng kinh doanh phải ngời nắm rõ khả hạn chế ngời để bố trí công việc phù hợp - Chế độ lơng thởng cán tín dụng - Tăng cờng sở vật chất , trang thiết bị kỹ thuật , chế hỗ trợ công việc chuyên môn 3.3 Một số kiến nghị Theo định hớng phát triển kinh tế nhiều thành phần Đảng - 56 - - - Nhà nớc việc mở rộng hoạt động tín dụng khu vực kinh tế quốc doanh nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHCT Thanh Xuân , mà thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế quốc doanh , tạo cân chuyển dịch cấu kinh tế , góp phần vào trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc Trong năm qua, Ngân hàng cố gắng để tăng mức cho vay kinh tế quốc doanh Nhng Chi nhánh chịu quản lý trực tiếp ngân hàng Nhà nớc , ngân hàng Công thơng Việt Nam việc Chi nhánh cha đủ mà cần phải có giúp đỡ , hớng dẫn cấp , ngành có liên quan Qua tìm hiểu tình hình cho vay quốc doanh Chi nhánh NHCT Thanh Xuân để giúp ngân hàng mở rộng đợc hoạt động tín dụng , em xin có số kiến nghị sau : 3.3.1 Kiến nghị Nhà nớc quan hữu quan 3.3.1.1 Tạo môi trờng thuận lợi cho kinh tế quốc doanhphát triển Do đặc điểm kinh tế nớc ta nớc phát triển , sản xuất nhỏ phổ biến nên doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn Do để tạo điều kiện phát triển kinh tế quốc doanh nhà nớc cần có sách hỗ trợ khu vực Nhà nớc cần tạo môi trờng cạnh tranh bình đẳng , tạo hội cho khu vực kinh tế quốc doanh tham gia vào hình thức đầu t thích hợp Cần nhanh chóng cải tiến thủ tục hành liên quan đến việc thành lập điều hành hoạt động doanh nghiệp quốc doanh Các sách Nhà nớc nh áp dụng địa phơng doanh nghiệp cha thống nhiều làm cản trở đến hoạt động doanh nghiệp Cải tiến sách thuế , tài để Nhà nớc kiểm soát đợc hoạt động loại hình doanh nghiệp Có biện pháp hỗ trợ việc đào tạo cán , trợ giúp kỹ thuật cho doanh nghiệp Nên tổ chức lớp đào tạo phù hợp với loại hình kinh doanh cán lãnh đạo có trình độ , có kỹ nghiệp vụ giúp cho hoạt động kinh doanh đạt - 57 - - - kết cao họ có trách nhiệm khoản vay ngân hàng làm nghĩa vụ nhà nớc 3.3.1.2 Tăng cờng công tác quản lý doanh nghiệp quốc doanh Hoạt động DN ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng Việc tăng cờng giám sát nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quốc doanh biện pháp hữu hiệu để ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng khu vực Trong hoàn cảnh kinh tế thị trờng gặp nhiều khó khăn , lực sản xuất kinh dianh hạn chế , chí yếu , có cạnh tranh Nhiều DN hoạt động mang tính nhỏ lẻ, chụp giật đòi hỏi Chính phủ phải có giải pháp kịp thời Em xin đề xuất số kiến nghị sau : - Thực thi kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể đề , có u tiên u đãi với DN hoạt động ngành kinh tế mũi nhọn - Ban hành hớng dẫn đạo cho ngành , cấp thực thi điều luật ban hành Đối với doanh nghiêp cần tăng cờng công tác kiểm tra , kiểm soát bảo đảm doanh nghiệp thực thi điều luật - Việc cấp giấy phép hoạt động kinh doanh doanh nghiệp , đặc biệt công ty TNHH phải đảm bảo điều kiện vốn , sở vật chất phục vụ kinh doanh , cán điều hành phải có đủ lực có phẩm chất đạo đức tốt Khi thẩm định dự án vay báo cáo tài DN quan trọng Nó đợc thể bảng cân đối kế toán , báo cáo kết kinh doanh việc bắt buộc DN quốc doanh thực nghiêm túc theo chế độ hạch toán thống kê Nhà nớc quan trọng Hiện kiểm toán Nhà nớc thực việc kiểm toán , ngành , Tổng công ty 90-91 công ty thành viên công ty Các DN - 58 - - - quốc doanh đa số cha thuê kiểm toán để kiểm tra hoạt động tài Do Nhà nớc nên có biện pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực thi nghiêm chỉnh chế độ 3.3.1.3 Hoàn thiện môi trờng pháp lý hoạt động tín dụng kinh tế quốc doanh Đầu t tín dụng vào kinh tế quốc doanh có mức độ rủi ro cao, để tạo môi trờng pháp lý thuận lợi cho hoạt động tin dụng Nhà nớc nên tập trung hoàn thiện nội dung sau : - Hoàn thiện việc triển khai nghị định bảo đảm tiền vay , tài sản chấp Đối với tài sản chấp nên để Ngân hàng tự định , tạo điều kiện cho họ nhanh chóng thu hồi đợc khoản nợ Đối với việc cấp giấy tờ sở hữu tài sản Nhà nớc nên tiến hành khẩn trơng , đặc biệt quyền sử dụng đất tạo điều kiện cho Ngân hàng thẩm định dễ dàng - Đối với thủ tục , án cần sớm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện đảm bảo tiến hành điều tra cách nhanh chóng tránh gây tình trạng lãng phí thời gian Các án có hiệu lực cần thi hành án nhanh chóng , xử lý kịp thời phát sinh trình thực để bảo đảm quyền lợi Ngân hàng - Hoạt động công chứng nên cải tiến để tránh lãng phí thời gian, sức lực không cần thiết Theo quy định chung giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản khách hàng đem chấp phải có công chứng đầy đủ Hiện , việc công chứng địa bàn thủ đô Hà Nội gọn bớt nhng không đáp ứng nh mong đợi 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nớc với Ngân hàng Công thơng Việt Nam 3.3.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nớc - 59 - - - Ngân hàng Nhà nớc cần sửa đổi bổ sung chế , thể lệ cụ thể , rõ ràng để tạo khung pháp lý hoàn thiện cho hoạt động tín dụng Hiện nay, quy chế , thể lệ Ngân hàng Nhà nớc tỏ chung chung mang tính đạo , định hớng pháp lý - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng thơng mại thông qua việc nâng cao hiệu hoạt động thị trờng liên Ngân hàng , hiệp hội Ngân hàng nh việc nâng cao chất lợng , hiệu công tác thông tin trung tâm thông tin tín dụng(CIC) - Hỗ trợ Ngân hàng thơng mại việc xử lý khoản nợ Hiện Ngân hàng thơng mại nớc ta gặp nhiều khó khăn việc xử lý tài sản chấp cầm cố , khoản nợ khó đòi Do vậy, Ngân hàng Nhà nớc cần phối hiựo với cấp ,các ngành có liên quan để giúp đỡ Ngân hàng thơng mại giải vấn đề 3.3.2.2 Đối với Ngân hàng Công thơng Việt Nam Với vai trò quan đạo trực tiếp hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân, Ngân hàng Công thơng Việt Nam cần có hớng dẫn cụ thể hoạt động chi nhánh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân , NHCT Việt Nam cần thực công việc sau : - Chỉ đạo hớng dẫn cụ thể , kịp thời chủ trơng , sách Chính phủ ngành Hoàn thiện môi trờng pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh NHCT Thanh Xuân nói riêng NHCT Việt Nam nói chung tiếp tục thực tăng trởng hợp lý đôi với việc cải thiện ,nâng cao chất lợng tín dụng , d nợ Chi nhánh Đây yếu tố trọng tâm xuyên suốt hoạt động kinh doanh NHCT Việt Nam - Ban lãnh đạo NHCT Việt Nam phải có ý kiến đạo , chủ trơng hạn chế tăng trởng tín dụng Để Chi nhánh thực lọc khách hàng , lựa chọn khách hàng , doanh nghiệp làm ăn có hiệu , tình hình tài - 60 - - - lành mạnh , có tín nhiệm ngân hàng vay Đồng thời rút dần d nợ tiến tới chấm dứt quan hệ tín dụng khách hàng có tình hình tái yếu , sản xuất kinh doanh thua lỗ , có nợ hạn , vốn chủ sở hữu thấp Có nh vậy, hoạt động kinh doanh Chi nhánh nói riêng , NHCT Việt Nam nói chung thay đổi theo chiều hớng tích cực , chất lợng d nợ , chất lợng đầu t đợc cải thiện , nâng lên , đảm bảo lành mạnh , an toàn , hiệu Tóm lại, để hoạt động tín dụng kinh tế quốc doanh đợc thuận lợi Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân cần phải có giúp đỡ quan chức , Ngân hang Nhà nớc Ngân hàng Công thơng Việt Nam Kết luận Đờng lối đổi kinh tế Đảng ta khới xớng qua 15 năm thực thực tạo môi trờng kinh tế thuận lợi cho thành phần kinh tế phát triển nói chung thành phần kinh tế quốc doanh tạo nhiều sản phẩm cho xã hội , bố sung thu nhập quốc dân , đóng góp vào nguồn thu ngân - 61 - - - sách Nhà nớc , tạo thêm công ăn việc làm , nâng cao đời sống ngời dân khẳng định vai trò thiếu kinh tế quốc doanh kinh tế Trong năm qua , với t cách tổ chức kinh doanh tiền tệ , đóng góp vai trò quan trọng việc huy động vốn cho vay thành phần kinh tế Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Thanh Xuân bớc thay đổi cấu đầu t tín dụng hớng tới việc mở rộng đầu t thành phần kinh tế quốc doanh Mặc vay quốc doanh NHCT Thanh Xuân có nhiều hạn chế hạn chế khó khăn nêu nêu thị trờng thị trờng mục tiêu chi nhánh NHCT Thanh Xuân Qua thực tế tìm hiểu hoạt động cho vay kinh tế quốc doanh NHCT Thanh Xuân em thấy việc mở rộng cho vay doanh nghiệp hớng phù hợp với kinh tế thị trờng Bài viết đánh giá thực tế tình hình cho vay quốc doanh NHCT Thanh Xuân , sở đa phơng hớng giải pháp nêu hy vọng năm tới, hoạt động tín dụng kinh tế quốc doanh Ngân hàng đạt kết tốt Với khả kinh nghiệm hạn chế nên viết không tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc đóng góp từ phía thầy giáo, cô giáo quan tâm đến vấn đề Tài liệu tham khảo Nghị định số 85/2002/NĐ- CP ngày 25/10/2002 Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng Giáo trình tín dụng Ngân hàng ( TS Hồ Diệu) Học viện Ngân hàng - 62 - - - Quyết định số 1267/2001/ QD NHNN ngày 31/12/2001 Hớng dẫn thực định số 1267/2001/ QĐ - NHNN ngày 31/12/2001 NHCT Việt Nam Báo cáo tổng hợp Phòng Tài trợ thơng mại ; Phòng kinh doanh ; Phòng nguồn vốn ; Phòng Kế toán , Phòng tổng hợp tiếp thị Luật Đất đai , luật Ngân hàng Nhà nớc , luật tổ chức tín dụng Sổ tay tín dung ( Lu hành nội ) NHCT Thanh Xuân Và tài liệu khác - 63 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải pháp mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) thanh xuân , Luận văn giải pháp mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) thanh xuân

Từ khóa liên quan