839 câu TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

57 3,551 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2016, 23:59

839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2014 Chào các bạn mình sưu tầm số câu trắc nghiệm tin học VP cho các bạn ôn thi công chức ( Dấu *là đáp án nhé.Các bạn vừa làm vừa check máy tính sẽ nhớ lâu nhé THực hành nhiều mới nhớ được.) STT CÂU HỎI A B C D Câu Ấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties Thao tác có thể: Xem thông tin chi tiết thư mục Đổi tên thư mục Thiết đặt thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục *Cả A C Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Mũi tên qua phải Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng TaskBar Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tên Folder/ File đầu tiên, nhấn giữ phím Shift kích chuột tên Folder/ File cuối *Không thể cài đặt WindowsXP lớn 256 Mb Cả A B không *Cả A B *Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Shift kích chuột tên Folder File Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl kích chuột tên Folder File Câu A Không có câu trả lời Câu Câu Bấm phím phím sau dùng để nới rộng cấp Folder cửa sổ TreeView Windows Explorer: Chọn cách cách sau để chuyển qua lại ứng dụng kích hoạt Windows: Câu Chọn câu phát biểu không xác: Chọn Folder/ File: kích chuột tên Folder/ File Câu Có thể Copy toàn cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB có dung lượng 256MB không: Hoàn toàn Câu Control Box hộp chứa lệnh để: Đóng cửa sổ Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất lệnh Câu Để ẩn phần mở rộng tên File/Folder Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI ), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Folder Options Câu Để cài đặt máy in ta thực thao tác: Start -Settings - Printers and Faxes Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes *Câu A B Câu A B sai Câu Để chọn biểu tượng nằm cách hình Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn biểu tượng đồng thời bấm giữ phím: Alt *Ctrl Enter Shift Câu 10 Để chọn liên tiếp biểu tượng (Shorcut) Desktop, ta nhấn giữ phím kích chuột: Alt Ctrl Tab *Shift Câu 11 Để chụp lại toàn hình sử dụng ta bấm phím sau bàn phím: Scroll Lock Pause Insert *Print Screen Câu 12 Câu 13 Để chuyển đổi qua lại trình ứng dụng kích hoạt, ta sử dụng: *Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox chọn Maximize Double Click vào Title Bar cửa sổ *Các cách Câu 14 Để di chuyển cửa sổ hành môi trường Windows, ta thực thao tác sau tiêu đề cửa sổ: Double click chuột Click chuột Right click chuột *Drag Câu 15 Để di chuyển File hay Folder Panel phải Windows Explorer, sau chọn File Folder cần di chuyển, ta thực hiện: *Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + P sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + C sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau di chuyển đến nơi cần di chuyển đến nhấn Ctrl + C Câu 16 Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào biểu tượng cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Regional Settings Câu 17 Để đóng cửa sổ ứng dụng thực hiện: Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Cả A B Cả A B sai Câu 18 Để đóng cửa sổ ứng dụng Windows ta thực thao tác sau: Nhắp chuột vào hộp điều khiển ControlBox, chọn Close Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Tất câu Câu 19 Để đóng ứng dụng chạy, ta thực hiện: Bấm tổ hợp phím Alt + F4 RightClick chuột tên ứng dụng TaskBar chọn Close *Tất câu Câu 20 Để giấu Folder File đặt thuộc tính Hidden, Windows Explore, ta thực hiện: Cả A B Cả A B sai Câu 21 Để thị đồng hồ TaskBar ta thực hiện: Right click chuột vào chổ trống TaskBar - chọn Cascade Windows Right click chuột vào chỗ trống TaskBar ToolBars - Address Câu 22 Để hiển thị ngày hệ thống Taskbar, ta thực hiện: Click phải chuột Taskbar, chọn Lock the Taskbar Click phải chuột Desktop, chọn Properties, chọn Setting Clock Cả ba câu sai Câu 23 Để hiển thị phần mở rộng tập tin, cửa sổ Windows Explorer ta thực hiện: View - Folder Options View - Chọn Show All Files - Apply - OK View - Folder Options View - chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply - OK Tất câu Click nút Close tiêu đề cửa sổ trình ứng dụng Nhắp chuột vào nút Close góc phải cửa sổ ứng dụng Click nút Close tiêu đề cửa sổ trình ứng dụng Vào View - Customize This Folder - General - Hidden *Start - Setting - TaskBar & Start Menu - TaskBar Option - Show Clock Apply - OK *Click phải chuột Taskbar, chọn Properties, đánh dấu chọn mục Show Clock thẻ Taskbar *Chọn View - Folder Options - View - Bỏ chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply - OK *Vào Tools - Folder Options - View - chọn Do not Show Hidden Files or Folder Start -Setting - TaskBar & Start Menu -TaskBar Option - Always On Top Apply - OK Câu 24 Để hiển thị Taskbar nằm cửa sổ trình ứng dụng mở, ta thực hiện: Kích chuột phải Desktop, chọn Properties chọn Background *Kích chuột phải Taskbar, chọn Properties chọn Always On Top Câu 25 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Kích chọn Start - Programs - Windows Explorer Nhắp phải chuột nút Start chọn Explore Câu 26 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 27 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Câu 28 Để khởi động trình ứng dụng cài đặt lên máy tính ta thực hiện: Click nút Start - Programs chọn tên trình ứng dụng Câu 29 Câu 30 Câu 31 Để khởi động trình ứng dụng Windows Explorer, ta thao tác sau: Để khôi phục tập tin Recycle Bin vị trí cũ ta thực hiện: Để kích hoạt menu Favorites Explorer ta sử dụng tổ hợp phím: Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 *Right click chuột vào biểu tượng My Computer chọn Explore Bấm tổ hợp phím ALT + Spacebar Kích chuột phải Desktop, chọn Properties chọn Always On Top Nhắp phải chuột biểu tượng My Computer Desktop, chọn Explore Kích chuột phải Taskbar, chọn Properties chọn Auto Hide *Tất câu Double click chuột vào biểu tượng My Computer Double click chuột vào biểu tượng My Document Tất *Bấm tổ hợp Windows + E Double Click chuột vào nút lệnh Start Bấm tổ hợp phím ALT + A *Cả A B Cả A B sai Nhấn tổ hợp phím "Windows + E" Chọn tập tin - vào Menu Edit - chọn Restore Double Click chuột vào biểu tượng Shortcut trình ứng dụng Kích chuột phải vào Start Explore Chọn tập tin - vào Menu File - chọn Restore Kích chuột phải My Computer - Explore Kích chuột phải lên tập tin chọn Restore *Tất câu *Alt + A Shift + F Alt + F Ctrl + F Để lựa chọn nhiều File không liền cửa sổ Folder hành, ta thực hiện: Giữ phím Shift kích chuột vào File cần chọn Giữ phím Alt kích chuột vào File cần chọn Các ý trả lời sai Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: Kích chọn Start -Search For Files Or Foldes *Giữ phím Ctrl kích chuột vào File cần chọn Right Click chuột biểu tượng My Computer - Chọn Search Right Click chuột nút Start - Chọn Search *Tất câu *Nút số Nút số Nút số Nút số Ctrl + Tab *Alt + Space Bar Alt + Tab Ctrl + Alt Chọn Start - Settings TaskBar & Start Menu *Câu A B Câu A B sai Ctrl + Alt + F *Phím Windows + F Không có tổ hợp phím Chọn biểu tượng sổ ứng dụng, Nhấn Enter *Các ý trả lời Để Mở Đóng cửa sổ TreeView Windows Explorer, ta kích chọn nút (xem hình) công cụ: Để mở hộp ControlBox cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím: Câu 36 Để mở hộp thoại TaskBar Option ta thực hiện: Right click chuột vào chỗ trống TaskBar, chọn Properties Câu 37 Để mở hộp thoại tìm kiếm Windows, hình Desktop ta nhấn tổ hợp phím: Ctrl + F Câu 38 Để mở cửa sổ ứng dụng Windows, ta thực hiện: Kích đúp chuột biểu tượng ứng dụng Câu 39 Câu 40 Để mở tập tin Windows Explorer, ta thực hiện: Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: DoubleClick chuột vào tên tập tin Chọn tập tin, chọn Restore Kích phải chuột biểu tương ứng dụng chọn, chọn Open Nhắp chuột vào tập tin ấn Enter Nhắp phải chuột tập tin, chọn Restore Nhắp phải chuột vào tên tập tin chọn Open Chọn tập tin, chọn File Restore *Cả B C *Cả câu *Chỉ có B C Câu 41 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Kích chuột lên tập tin, chọn Restore *Chọn tập tin, chọn trình đơn File, chọn Restore Câu B C Câu 42 Để chép Folder, File chọn sang đĩa mềm A:, ta thực thao tác: Chọn Folder, File muốn chép, sau đó: Click phải chuột Folder, File chọn, chọn lệnh Send to - Floppy A: Chọn menu File - Send to Floppy A: Chọn nút Copy, chọn đĩa A:, Click phải chuột đĩa A: chọn lệnh Paste *Các câu Câu 43 Để chép File Folder chọn, ta nhấn tổ hợp phím CTRL + C, chuyển đến Folder đích (nơi chép đến) nhấn CTRL + V Hỏi sau ta nhấn CTRL + C liệu cần chép lưu đâu: Không lưu đâu mà chép theo định hướng ta chọn đối tượng từ trước Khi nhấn CTRL + V chương trình tìm theo định hướng mà ta chọn đối tượng từ trước *Lưu nhớ tạm (Clipboard) Lưu tạm đĩa cứng máy (Hard disk) Câu 44 Để chép File chọn Explorer vào đĩa mềm ta thực hiện: Kích chuột phải, chọn Send to, chọn Floppy (A) Kích chuột phải, chọn Copy to, chọn Floppy (A) Kích chuột phải, chọn Copy, chọn ổ A, chọn Paste *Cả đáp án A C Câu 45 Để chép File hay Folder Panel phải Windows Explorer, sau chọn File Folder cần chép, ta thực hiện: Nhấn CTRL + X sau chuyển đến nơi cần chép đến nhấn Ctrl + V *Nhấn CTRL + C sau chuyển đến nơi cần chép đến nhấn Ctrl + V Nhấn CTRL + Psau chuyển đến nơi cần chép đến nhấn Ctrl + V Cả câu A, B C sai Câu 46 Để chép tập tin từ ổ đĩa C: sang ổ đĩa mềm A: ta thực hiện: Right click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Send to - Floppy(A) Right click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Send to - My Documents Đánh dấu chọn tập tin, bấm Ctrl + C, mở ổ đĩa mềm A: bấm Ctrl + V *Câu A C Câu 47 Để xếp biểu tượng Desktop theo tên, ta kích chuột vùng trống Desktop chọn: Tile Windows Vetically Name Tile Windows Horizontally - Modified *Arrange Icons By - Name Arrange Icons By - Size Câu 48 Để tạo Folder Windows Explorer, ta chọn Folder cha cửa sổ bên trái (TreeView) thao tác sau: Chọn Edit - New Folder Chọn File - New Folder Chọn Edit - New - Folder *Chọn File - New - Folder Câu 49 Để tạo ShortCut cho thư mục, tập tin Windows Explorer, ta thực hiện: Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin chọn Create ShorrtCut Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin chọn Open With/ Create ShortCut Cả A B *Cả A B sai Câu 50 Để thay đổi biểu tượng ShortCut, ta thực hiện: Change ShortCut Icon Nhắp phải chuột ShortCut chọn Change Icon *Nhắp phải chuột ShortCut, chọn Properties Change Icon Nhắp phải chuột ShortCut, chọn Properties ShortCut - Change Icon Nhắp phải chuột biểu tượng, chọn Properties chọn Change Icon Nhắp phải chuột hình nền, chọn Properties chọn Effect, tiếp tục đánh dấu chọn biểu tượng cần thay đổi chọn tiếp Change Icons Nhắp chuột biểu tượng chọn Change Icons *Tất câu sai Câu 51 Để thay đổi biểu tượng chuẩn Windows như: My Computer, Recycle Bin ta thực sau: Câu 52 Để thay đổi cách thể thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start - Settings - Control Panel chọn: Display Câu 53 Để thay đổi chế độ bảo vệ hình ta thực hiện: Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Setting Câu 54 Để thay đổi chế độ hiển thị màu ta thực hiện: *Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Setting Câu 55 Để thay đổi kí hiệu cho dấu phân cách chữ số lẻ thập phân (Decimal Symbol) cho trình ứng dụng Windows, ta thực hiện: Kích chuột phải biểu tượng My Computer, chọn Regional Settings Date/Time Mouse *Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Screen saver Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Appearance Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Screen saver Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Appearance Kích chuột phải biểu tượng My Computer, chọn Regional Settings - Number *Start - Settings - Control Panel - Reginal Settings chọn thẻ Numbers Tất câu Để thay đổi hình Desktop ta thực hiện: Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Setting *Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Desktop Background Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Screen Saver Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Appearance Câu 57 Để thay đổi màu Desktop, ta thực hiện: Nhắp phải chuột vùng trống Desktop, chọn Properties - Change Color Nhắp phải chuột vùng trống Desktop, chọn Properties - Background Nhắp phải chuột vùng trống Desktop, chọn Properties - Change Background *Nhắp phải chuột vùng trống Desktop, chọn Properties - Appearance Câu 58 Để thay đổi thuộc tính tập tin ta thực hiện: Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Properties *Click menu Start, chọn Setting, chọn TaskBar & Start Menu, chọn Add, chọn Browse, chọn trình ứng dụng cần thêm vào *Chọn File(s) - Chọn Properties - Chọn General Chọn Hidden Đánh dấu chọn tập tin, kích chọn nút Properties công cụ Đánh dấu chọn tập tin, chọn menu File chọn Properties *Tất cách Click menu Start, chọn Setting, chọn trình ứng dụng cần thêm vào Click menu Start, chọn Program, chọn trình ứng dụng cần thêm vào Click menu Start, chọn Program, chọn TaskBar & Start Menu, chọn Add, chọn Browse, chọn trình ứng dụng cần thêm vào Chọn File(s) - Chọn Properties - Chọn General Chọn Read Only Chọn File(s) - Chọn Properties - Chọn General Chọn Archive Không có câu trả lời Câu 56 *Regional Settings Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Desktop Background Right click chuột chỗ trống Desktop Properties - Desktop Background Câu 59 Để thêm trình ứng dụng vào nhóm Programs Menu Start, ta thực sau: Câu 60 Để thiết lập thuộc tính ẩn cho nhiều File ta thao tác sau: Câu 61 Để tìm kiếm tập tin hay Folder, ta thực hiện: Click chuột vào nút Start -Programs *Click chuột vào nút Start Search - Files or Folders Bấm tổ hợp phím Ctrl + A Nhắp phải chuột biểu tượng My Computer chọn Explorer Để tự động ẩn TaskBar ta thực hiện: Chọn Start -Programs Explorer *Chọn Start - Setting TaskBar & Start Menu -TaskBar Option - Auto Hide - Apply - OK Start - Setting - TaskBar & Start Menu - TaskBar Option - Always On Top - Apply OK Tất sai Câu 62 *Nhắp chuột phải vùng trống Desktop, chọn Arrange Icons By chọn Auto Arrange Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer hình, chọn Properties Nhắp chuột phải vùng trống Desktop chọn AutoSort Nhắp chuột phải vùng trống Desktop, chọn Properties chọn AutoSort Nhắp chuột phải vùng trống Desktop, chọn Sort chọn Auto Từ menu Start - Run, gõ vào Dxdiag chọn OK Phải mở máy tính xem *Cả hai câu trả lời A B Kích chuột phải My Computer, kích chuột phải ổ đĩa cần xem, chọn Format Tất câu Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties - General, xem mục Location *Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties Computer Name *Kích đôi chuột vào My Computer, kích chuột phải ổ đĩa cần xem, chọn Properties Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties - General, xem mục Path Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties General -Lan Chọn tập tin hay thư mục, thực lệnh File Properties *Câu A C Nhắp chuột phải vào My Computer - Properties - Lan Name Tất câu sai Để xóa hẳn (không lưu vào Recycle Bin) File hay Folder, ta phải giữ phím thực lệnh xóa: Ctrl *Shift Alt Delete Câu 69 Để xoá hẳn File Folder lưu đĩa cứng máy, ta thực hiện: Kích phải chuột vào File Folder cần xoá, chọn Delete *Kích phải chuột vào File Folder cần xoá, nhấn giữ phím Shift đồng thời bấm Delete Nhấn phím F2 chọn Delete Cả A C Câu 70 Để xoá hẳn File mà không đưa vào Recycle Bin, ta chọn File nhấn: *Shift + Delete Shift + Ctrl Shift + Alt Ctr + Delete Câu 71 Để xoá biểu tượng Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và: Nhắp phải chuột chọn Delete Bấm phím Delete Dùng chuột kéo thả biểu tượng vào RecycleBin *Các cách nêu Câu 72 Để xoá File hay Folder ta thực hiện: Right click chuột vào biểu tượng File Folder chọn - Delete Chọn File Folder bấm phím Delete Đánh dấu chọn File hay Folder cần xoá Click chuột nút Delete công cụ ToolBar *Tất câu Câu 73 Để xoá tất File Folder Recycle Bin ta thực hiện: *RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin chọn Empty Recycle bin RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin - Explore Tất sai Câu 74 Dùng cách Kéo Thả tạo ShortCut cho đối tượng sau đây: Dùng chuột kéo thả File từ Folder sang Folder khác đồng thời bấm giữ phím CTRL, thao tác: RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Bin chọn Properties Folder Windows ổ đĩa C: RecycleBin Folder MyDocumnet ổ Desktop *Tất đối tượng Xoá Di Chuyển *Sao Chép Đổi Tên Câu 63 Để tự động xếp ShortCut hình nền, ta thực sau: Câu 64 Để xem cấu hình máy tính, ta thực hiện: Câu 65 Để xem dung lượng ổ đĩa ta thao tác sau: Câu 66 Để xem đường dẫn tập tin hay thư mục Windows Explorer, ta thực hiện: Câu 67 Để xem tên nhóm làm việc máy tính mạng Lan, ta thực hiện: Câu 68 Câu 75 Kích chuột phải My Computer, chọn Properties Câu 76 Dùng chuột kéo thả File từ Folder sang Folder khác ổ đĩa, thao tác: Sao Chép Xoá Đổi Tên *Di Chuyển Câu 77 Dùng chuột kéo thả File từ Folder sang Folder ổ đĩa khác nhau, thao tác: *Sao Chép Xoá Đổi Tên Di Chuyển Câu 78 Dùng Creat ShortCut Wizard không tạo ShortCut cho đối tượng sau đây: Folder Windows ổ đĩa C: *MyComputer Folder MyDocumnet ổ Desktop Tất đối tượng Câu 79 Explorer chương trình: Dùng để soạn thảo văn *Quản Lý File Folder Dùng để tính toán bảng lương, vật tư Câu 80 Giả sử máy tính Online Internet, cửa sổ Windows Explore ta gõ www.vnn.vn vào Address nhấn Enter, điều xảy ra: Máy báo lỗi, "Internet Explore could not open search page" Sẽ điều xảy Tất câu sai Câu 81 Giả sử hình có cửa sổ mở, theo bạn cách sau thu nhỏ tất cửa sổ xuống Taskbar cách nhanh nhất: Kích chuột vào nút Min cửa sổ Kích chuột phải Desktop, chọn Properties *Kích chuột phải Taskbar, chọn Minimize All Windows Kích chuột phải Start, chọn Minimize all Windows Câu 82 Giả sử Folder gốc (ổ đĩa C:), có hai Folder X Y Khi ta thực đổi tên Folder X thành Y thì: Máy tính tự động đặt tên cho Folder X Y1 Máy tính tự động xóa Folder Y tồn cho phép đổi tên Folder X Máy tính tự động xóa Folder Y tồn chép Folder X sang Folder gốc khác *Máy tính thông báo Folder Y tồn không cho phép thực việc đổi tên Folder X Câu 83 Hãy chọn cặp thao tác tương đương làm việc với Windows Explorer: Bấm Ctr + E Ctrl + F Bấm tổ hợp phím Windows + F RightClick chuột Folder chọn Search *Cả A B Cả hai A B sai Câu 84 Hãy chọn câu phát biểu nhất: Trên cửa sổ TreeView Windows Explorer chọn đối tượng Câu 85 Hãy chọn câu phát biểu đúng: Câu 86 Câu 87 Dùng làm trình duyệt Internet *Màn hình chuyển từ Windows Explore sang Internet Explorer truy nhập đến trang Vietnamnet *Cả A B Cả hai A B sai Khi tạo mục nhóm StartMenu ta tạo Folder Trên cửa sổ ListView Windows Explorer cho phép chọn nhiều đối tượng lúc Khi tạo mục chọn StartMenu ta tạo ShortCut Khi tạo mục chọn StartMenu ta tạo File *Tất câu Khi chọn Folder (hoặc File), muốn biết dung lượng Folder (hoặc File) đó, ta phải chọn nút nút sau(xem hình): Nút số Nút số *Nút số Nút số Khi làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + C tương đương với việc kích chọn nút nút sau (xem hình): *Copy Cut Paste Delete Câu 88 Khi làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + V tương đương với việc kích chọn nút nút sau (xem hình): *Paste Copy Delete Cut Câu 89 Khi làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + X tương đương với việc kích chọn nút nút sau (xem hình): *Cut Copy Paste Delete Câu 90 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Copy công cụ (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím sau đây: *Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + G Câu 91 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Cut công cụ (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím sau đây: Ctrl + C *Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + F Câu 92 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste công cụ (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím sau đây: Ctrl + C Ctrl + X *Ctrl + V Ctrl + A Câu 93 Khi mở trình ứng dụng Windows Media Player, Microsoft Word Microsoft Excel, để chuyển qua lại cửa sổ làm việc trình ứng dụng này, ta sử dụng tổ hợp phím sau đây: *Alt + Tab Clt + Tab Shift + Tab Alt + Space *Alt + Tab Shift + Tab Ctrl + Tab Alt + Shift *Trong Folder Desktop Trong Folder My Document Trong Folder Microsoft Office Trong Folder Microsoft Excel Trong Folder My Document Trong Folder Microsoft Office Trong Folder Microsoft Word *Trong Folder Desktop Chọn View - Customize This Folder Chọn File - Properties Chọn View - As Web Page *Hiển thị trạng thái Status Bar Hiển thị công cụ chuẩn Standard Buttons Tất sai Câu 94 Câu 95 Khi mở ba trình ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel Microsoft Acces, để chuyển qua lại ba trình ứng dụng này, ta nhấn tổ hợp phím nào: Khi kích phải chuột vị trí trống Desktop, chọn New, chọn Microsoft Excel Worksheet gõ vào tên File BangTongHop Hãy cho biết Flie BangTongHop.XLS vừa tạo lưu đâu: Câu 96 Khi kích phải chuột vị trí trống Desktop, chọn New, chọn Microsoft Word Document gõ vào tên File Baithi Theo Anh(Chị), File Baithi.doc vừa tạo lưu đâu: Câu 97 Khi làm việc với Windows Explorer để xếp File Folder cửa sổ ListView, ta thực hiện: Câu 98 Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View Status Bar để: *Right Click vùng trống ListView - chọn View - Arrange Icons Hiển thị địa Address Bar Câu 99 Khi làm việc với Windows Explorer ta chọn View -ToolBars - Standard Buttons để: Hiển thị địa Address Bar Hiển thị trạng thái Status Bar *Hiển thị công cụ chuẩn Standard Buttons Các câu sai Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 Câu 104 Khi chương trình gọi, nút Restore TitleBar có tác dụng: Khi chương trình gọi, Title Bar, nút lệnh (Restore) có nghĩa là: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Copy để: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut để: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Delete để: Khi ta chọn Folder File cửa sổ ListView Windows Explorer, kích vào nút (xem hình) thực việc xoá Folder File đó: Thu nhỏ cửa sổ *Phục hồi trạng thái cũ Phóng lớn cửa sổ Đóng cửa sổ Thu nhỏ cửa sổ Phóng lớn cửa sổ Đóng cửa sổ *Phục hồi trạng thái cũ *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút số Nút số Nút số Nút số Câu 106 Khi ta kích phải chuột Taskbar, kích chọn mục Properties, xuất hộp thoại Taskbar and StartMenu Properties (Xem hình) Nếu ta đánh dấu chọn mục Auto-hide the Taskbar chọn OK có kết là: Thanh Taskbar tự động ẩn tự động xuất hình Thanh Taskbar tự động xuất hình *Thanh Taskbar tự động ẩn xuất trở lại ta di chuyển chuột đến vị trí Taskbar Thanh Taskbar tự động ẩn ta di chuyển chuột đến vị trí Taskbar Câu 107 Khi ta kích phải chuột vị trí trống hình, kích chọn mục Arrange Icons By chọn tiếp mục Modified (Xem hình), có nghĩa là: Sắp xếp biểu tượng hình theo kích thước *Sắp xếp biểu tượng hình theo thời gian hiệu chỉnh Sắp xếp biểu tượng hình theo tên Sắp xếp biểu tượng hình theo ngày tạo lập Câu 108 Khi ta kích phải chuột vào biểu tượng Recycle Bin hình Desktop (Xem hình) Nếu ta kích chọn mục Empty Recycle Bin kết là: Mở cửa sổ Recycle Bin để xoá liệu *Xoá hết tất có Recycle Bin Báo Recycle Bin rỗng Mở cửa sổ Recycle Bin cửa sổ rỗng Câu 109 Câu 110 Khi tạo mục chọn StartMenu ta tạo ra: Khi tạo mục nhóm StartMenu ta tạo ra: *Một ShortCut Một Folder Cả A B Cả A B sai Một ShortCut *Một Folder Cả A B Cả A B sai Câu 111 Khi xem thuộc tính File Folder, thông tin thông tin sau giúp người dùng phân biệt File Folder: Attribute Location Size *Contains Câu 112 Khi xoá Shortcut thì: File nguồn bị xoá *File nguồn không bị xoá File bị di chuyển sang Folder khác Tất Câu 105 Câu 113 Kích chọn nút nút sau (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + C ta làm việc với Windows Explorer: Nút số *Nút số Nút số Nút số Câu 114 Kích chọn nút nút sau (xem hình) tương đương với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + X ta làm việc với Windows Explorer: *Nút số Nút số Nút số Nút số Câu 115 Kích chọn nút số (xem hình) tương đương với thao tác Windows Explorer: Bấm Ctrl + H Bấm Ctrl + A *Bấm Ctrl + E Bấm Ctrl + I Câu 116 Câu 117 Kích chọn nút số (xem hình) tương đương với thao tác: Menu Control Box cửa sổ bao gồm lệnh có chức năng: *Chọn View - Explorer Bar - Folders Chọn File - Explorer Bar Folders Chọn Tools - View - Folders Chọn File - View - Folders Đóng cửa sổ Di chuyển cửa sổ Thay đổi kích thước hiển thị cửa sổ *Tất câu Câu 118 Một máy tính để bàn (PC) phải có thành phần sau hoạt động được: Màn hình, máy in, chuột, bàn phím Màn hình, chuột, xử lý trung tâm (CPU), máy in *Màn hình, xử lý trung tâm(CPU), bàn phím, chuột Màn hình, bàn phím, chuột Muốn đánh dấu chọn tập tin thư mục vị trí không liên tục, ta thực đánh dấu chọn giữ phím: Muốn tạo Folder Desktop Windows, ta nhắp phải chuột vùng trống Desktop chọn: Muốn tạo thư mục hình Desktop Windows, ta kích chuột phải vào chỗ trống Desktop chọn: Shift *Ctrl Alt Insert New Folder Properties - Folder *New - Folder Properties - New Folder Properties *New - Folder New - Shortcut Câu A C Câu 122 Muốn thay đổi biểu tượng chuẩn (như My Computer, My Documents, Recycle Bin…) ta thực hiện: Nhấn phải chuột biểu tượng muốn thay đổi, chọn Properties, Change Icon *Nhấn phải chuột hình nền, chọn Properties, Effect, đánh dấu chọn vào biểu tượng muốn thay đổi chọn mục Change Icon Click vào biểu tượng Change Icon Tất câu sai Câu 123 Muốn thực lưu trữ tập tin đề phòng xảy cố, ta chọn: Start - Program Accessories - System Tools - Disk Defragmenter Start - Program Accessories - System Tools - Make a Backup Start - Program - Accessories - System Tools - Character Map *Start - Program Accessories - System Tools - Backup Muốn tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: Nhấn Ctrl + F5 File, Find Edit, Find *Tất câu sai MyCoputer một: File *Folder Cả A B Cả A B sai Câu 119 Câu 120 Câu 121 Câu 124 Câu 125 10 Câu 614 Để chọn cột không liên tiếp nhau, ta dùng chuột kích chọn cột một, đồng thời ấn giữ phím: Để chọn tất ô có bảng tính WorkSheet, ta thực hiện: Để có chuỗi chữ in hoa từ chuỗi chữ in thường, ta sử dụng hàm: Để lấy ký tự vị trí chuỗi, ta sử dụng hàm: Để lấy ký tự vị trí bên phải chuỗi ta dùng hàm: Để xếp nhanh số liệu cột, ta sử dụng biểu tượng biểu tượng sau (xem hình): Shift *Ctrl Tab Alt Bấm Ctrl+F Bấm Ctrl+D Bấm Ctrl+C *Bấm Ctrl+A *Upper Lower Proper Tất sai Right Mid Left *Mid Left kết hợp với Right Left(Text,[Num_chars]) *Right(Text,[Num_chars]) Sum(A1:A10) Average(Right(A1:A10)) Biểu tượng số Biểu tượng số Ta dùng biểu tượng số số *Tất ý nêu Để dấu (ẩn) hàng, ta chọn hàng và: Chọn Format - Sheet - Hide Chọn Format - Row - Hide Kéo chuột vách ngăn hàng cho độ cao hàng *Câu B C Để đếm ô có liệu, ta dùng hàm: Count Countif *Counta Cả câu Để di chuyển qua lại Worksheet (Sheet), ta dùng tổ hợp phím: Để định dạng Font chữ cho vùng liệu chọn ta thực hiện: Để định dạng khung kẻ (Border) cho vùng liệu chọn, ta thực hiện: Shift + Page Up (Page Down) *Ctrl + Page Up (Page Down) Ctrl + Home (End) Alt + Page Up (Page Down) Format Font - Cells *Format - Cells - Font Format Cells - Font Format - Font - Cells Format Cells - Border Format - Border *Format - Cells - Border Data - Cells - Boder Để đổi tên cho Sheet, ta thực sau: Quét chọn Sheet, nhắp phải chuột chọn Rename Quét chọn Sheet, chọn Edit chọn Rename *Nhắp phải chuột vào tên Sheet Sheet Tab chọn Rename Chọn Format chọn Rename Để đổi tên Sheet chọn ta thực hiện: Edit - Sheet - Rename Format - Sheet Rename *Format - Sheet - Rename Format - Rename Sheet Để đổi tên Sheet chọn ta thực hiện: Format - Rename Sheet Format - Sheet Rename Edit - Sheet - Rename *Format - Sheet - Rename Để đóng Workbook hành ta thực hiện: Kích vào nút Close cửa sổ WorkBook Chọn File - Close Bấm Ctrl+F4 Để đóng Workbook hành ta thực hiện: CTRL + F4 Shift + F4 File - Close Câu 630 Để kẻ khung cho khối ô bảng tính, ta chọn khối ô đó: Nhắp phải chuột chọn Border Kích vào biểu tượng Border công cụ Chọn Format - Cells chọn Border *Chỉ có B C Câu 631 Để khắc phục tượng tự động điền từ ta gõ từ tương tự dòng trước có: *Tools - Options - Edit, bỏ dấu chọn ô Enable Autocomplete for cells values Vào Format - Cells - bỏ dấu chọn ô Enable Autocomplete for cells values Vào View - Format - Cell Autocomplete Chọn Sheet - Format Autocomplete Câu 615 Câu 616 Câu 617 Câu 618 Câu 619 Câu 620 Câu 621 Câu 622 Câu 623 Câu 624 Câu 625 Câu 626 Câu 627 Câu 628 Câu 629 43 *Tất cách *Cả câu trả lời A C Câu 632 Để kiểm tra bảng tính có lỗi như: #DIV - 0?, #NAME?, #VALUE!, … hay không, ta thực kích chọn biểu tượng Formula Auditing: Để làm xuất hay nhiều cột che dấu, ta thực lệnh thao tác: Để lọc liệu tự động ta chọn khối liệu cần lọc, sau đó: Để lọc liệu tự động ta chọn khối liệu cần lọc, sau đó: Để mở hộp thoại định dạng, ta chọn ô cần định dạng thực hiện: Để mở hộp thoại Paste Function, ta thực sau: Trace Error Trace Precedents Evaluate Formular *Error Checking Format - Hide - Row Format - Row - Hide *Format - Column - Unhide Format - Row - Unhide Chọn Format - Filter Chọn View - AutoFilter *Chọn Data - Filter AutoFilter Chọn Format - Filter *Chọn Data - Filter AutoFilter Chọn View - AutoFilter Chọn View - Filter AutoFilter Chọn View - Filter AutoFilter Format - Font *Format - Cells - Font Edit - Font Format - Modify - Font View - Function Data - Function Format - Function *Insert - Function Để xếp sở liệu, ta chọn: Tools - Sort Insert - Sort Table - Sort *Data - Sort Câu 639 Để xếp liệu cột theo thứ tự tăng dần, ta chọn lệnh Data - Sort, sau chọn: *Ascending Descending Sort By Cả câu sai Câu 640 Để xếp liệu cột theo thứ tự tăng dần, ta chọn lệnh Data - Sort, sau chọn: Ascending *Descending Sort By Sort Descending Câu 641 Để thực đổi ký tự đầu từ biểu thức chuỗi thành chữ hoa, ký tự lại từ chữ thường ta sử dụng hàm: *Proper() Lower() Upper() Không có lệnh Câu 642 Để thực lệnh mở tập tin có lưu đĩa, ta bấm tổ hợp phím: *Ctrl + O Ctrl + I Ctrl + B Ctrl + E Câu 643 Để thực phân trang dòng liệu chọn cho bảng tính hành ta thực hiện: View - Page Break Insert - Worksheet Insert - Rows *Insert - Page Break Câu 644 Câu 645 Câu 646 Câu 647 Câu 648 Câu 649 Để thực việc xuống dòng ô ta bấm tổ hợp phím: Ctrl + Tab *Alt + Enter Enter + Ctrl Alt + Shift Để xoá Sheet hành, ta thực hiện: Edit - Delete Sheet View - Delete Sheet Địa Cell có dạng G$15 có nghĩa là: Cell giao cột G dòng 15 Cell giao dòng G cột 15 Kích chuột phải tên Sheet chọn Delete Đây địa tuyệt đối theo dòng Địa khối sau hợp lệ: A1;A12 *$J$1000:$V12345 $A$12:$A$1 $1$A:$A$1 Địa Cell D10, bạn hiểu nào: *Cell giao cột D hàng thứ 10 Cell giao cột 10 hàng D Đây địa tuyệt đối hàng Đây địa tuyệt đối cột Địa sau địa ô: $b9 $D$9 d$9 *$9$A Câu 633 Câu 634 Câu 635 Câu 636 Câu 637 Câu 638 44 *Câu A C *Cả A C Câu 650 Câu 651 Câu 652 Câu 653 Câu 654 Câu 655 Câu 656 Địa sau hợp lệ: WW1234 AB90000 *A64000 100C Địa sau không hợp lệ: *ZZ45 T60000 C20 A10 Địa ô $A$23 là: *Địa tuyệt đối Địa tương đối Địa hỗn hợp Tất sai Dữ liệu kiểu Ngày Tháng Năm liệu kiểu: *Số Logic Chuỗi Công Thức Dữ liệu kiểu Ngày Tháng Năm bảng tính biểu diễn dạng: mm/dd/yyyy dd-mmm-yyyy dd/mm/yyyy *Tùy thuộc vào định dạng người sử dụng Dữ liệu kiểu Thời Gian liệu kiểu: *Số Logic Chuỗi Công Thức Dữ liệu bảng tính lấy từ: Các tập tin văn dạng Text Các tập tin DBF FoxPro Các Table Access *Tất dạng kể Dùng hàm SUM để tính tổng giá trị ô liệu số từ B5 đến B7, ta viết công thức sau: =SUM(B5.B7) =SUM(B5,$B6,B$7) =SUM($B5:B$7) *Cả câu Excel cho phép in: Tất WorkSheet có WorkBook Tất trang có WorkSheet hành Một vùng lựa chọn *Tất thành phần kể Giả sử có công thức =Upper("da nang") kết nào: Da Nang dA nANG *DA NANG DA nang Câu 660 Giả sử khối A1:A5 ô chứa số 10,7,9,27, Cho biết kết ô B2 thực công thức: =AVERAGE(A1:A5,5): 11 *10 12 Câu 661 Giả sử ô A3 có giá trị 6, cho biết kết ô B3 với công thức sau: =IF(A3>=5,"Đỗ"): *"Đỗ" FALSE #VALUE Cả ba câu sai *1 16 15 14 *13 FALSE Hội An, *Hội An,2005 Hội An, 2005 16 *0 Câu 657 Câu 658 Câu 659 Câu 662 Câu 663 Câu 664 Câu 665 Giả sử ô E4 chứa giá trị ngày 15/05/06 ô F4 chứa trị ngày 28/05/06, Hàm =INT(F4-E4)/7) cho kết là: Giả sử ô A1 có công thức: =(INT(50/3)+MOD(50,3))-(ABS(-3)+MOD(50,3)) cho biết kết trả ô A1 thực công thức trên: Giả sử ô A1 có công thức: ="Hội An,"&Max(2004,2005), cho biết kết trả ô A1: Giả sử ô A1 có công thức: =(Int(100/6)+Mod(100,6))-(Abs(-4)+Mod(16,160)) cho biết kết trả ô A1 thực câu lệnh trên: 45 Câu 666 Giả sử ô A1 có công thức:= INT(20,3)MOD(30,3)+SQRT(16)-ABS(-4) Hãy cho biết kết trả cho ô A1 thực công thức trên: *4 Câu 667 Giả sử ô A1 có giá trị "Tin hoc van phong ca 2" ô A2 có công thức =LEN(A1)LEN(TRIM(MID(A1, 11,8))) Cho biết kết ô A2: 14 16 *15 17 Câu 668 Giả sử ô A1 có giá trị ngày 05/01/2006 ô B1 có giá trị ngày 10/01/2006, ta có công thức B1-A1 kết là: (Nếu kiểu Number) 05/01/1900 (Nếu kiểu Date) #N/A *Cả A B =E6+(F6*2)/100 *=H8+(I8*2)/100 =E2+(F2*2)/100 =G6+(H6*2)/100 A *C B Báo lỗi Câu 669 Câu 670 Giả sử ô A2 có công thức =E2+(F2*2)/100, ta chép công thức đến ô D8 giá trị ô D8 là: Giả sử ô A2 có giá trị ô F2 có công thức =IF(A2>9,IF(A2>5, "A","B"), "C") kết ô F2 là: Câu 671 Giả sử ô C1 có công thức = $A$1+B1, ta chép công thức từ ô C1 đến ô E3 ô E3 có công thức vào đây: =$A$1+B1 =$C$3+B1 *=$A$1+D3 =$C$3+D3 Câu 672 Giả sử ô C1 có công thức: ="Tin học "&","&MOD(2006,2010) Hãy cho biết kết trả cho ô C1 thực công thức trên: *Tin học, 2006 Tin học, Tin học, 2010 Tin học, -4 Câu 673 Giả sử ô C5 có công thức =$A5*C$4, ta thực chép công thức đến ô D6 ô D6 có công thức là: *=$A6*D$4 =$A5*D$4 =$B5*D$4 =$B6*D$5 Câu 674 Giả sử ô D10 có công thức =SUM($D$2:$D$9)*E$2+VLOOKUP(A2,$C$13:$ D$17,2,0), chép công thức đến ô F12 ô F12 có công thức: =SUM(D2:D9)*G$2+VLO OKUP(C4,$C$13:$D$17,2, 0) =SUM($D$2:$D$9)*G2+V LOOKUP(C4,$C$13:$D$1 7,2,0) =SUM($D$2:$D$9)*G$2+V LOOKUP(C4,C13:D17,2,0) *=SUM($D$2:$D$9)*G$2 +VLOOKUP(C4,$C$13:$D $17,2,0) Câu 675 Giả sử ô D2 có công thức =B2*C2/100, chép công thức đến ô G6 có công thức: *=E6*F6/100 =E2*C2/100 =B6*C6/100 =B2*C2/100 Câu 676 Giả sử ô E2 có giá trị ô F2 có công thức: = IF(E2>=8,"Giỏi",IF(E2>=6.5, "Khá")), kết ô F2 là: Giỏi Khá Báo lỗi *False Câu 677 Giả sử ô E2 có giá trị ô F2 có công thức =IF(E2>=8,"Giỏi",IF(E2>=6.5,"Khá")), kết ô F2 là: Trung Bình Khá Giỏi *False 46 Giả sử Sheet1 có bảng tính Thống kê bán hàng Xác định công thức ô D8 để tính tổng Thành tiền cho mặt hàng có Mã A: =DSUM($A$3:$A$6,A, $D$3:$D$6) *=SUMIF($A$3:$A$6,"A", $D$3:$D$6) =DSUM($A$3:$A$6,"A", $D$3:$D$6) =SUMIF($A$3:$A$6,A, $D$3:$D$6) Giá trị sau địa ô: $H22 *$C2$2 DA$22 $E$2 Giá trị giá trị sau địa ô: $Z1 AA$2 *XY2 IV12 Câu 681 Hàm COUNT cho phép: *Đếm số ô có chứa liệu kiểu số phạm vi khối Đếm số ô có chứa liệu kiểu chuỗi phạm vi khối Đếm số ô có chứa công thức phạm vi khối Đếm số ô bị lỗi phạm vi khối Câu 682 Câu 683 Câu 684 Câu 685 Câu 686 Hàm sau cho phép chuyển đổi chuỗi số từ dạng chữ sang dạng số: Hàm sau cho phép chuyển đổi chuỗi Text từ dạng thường sang hoa: Hàm sau không xử lý chuỗi ký tự Alphabet: Hàm sau trả chuỗi chữ hoa từ chuỗi chữ thường: Hàm sau trả thứ tự giá trị tập giá trị: Val Upper *Value Lower *Upper Lower Len If Len Value Left *Tất hàm hàm xử lý chuỗi ký tự Alphabet Len *Upper If Sumif *Rank Count CountIf Index Câu 687 Hàm hàm sau hàm xử lý liệu kiểu chuỗi: Trim Lower Upper *Tất hàm dùng để xử lý liệu kiểu chuỗi Hàm Right(A1,3) cho kết đây: *3 ký tự sau ô A1 ký tự ô A1 Hàm Right(C2,5) cho kết đây: ký tự ô C2 *5 kí tự sau ô C2 *Dùng để xếp số liệu theo thứ tự tăng dần (Ascending) Dùng để xếp số liệu theo thứ tự tăng dần (Ascending) Dùng để xếp số liệu theo thứ tự giảm dần (Descending) *Dùng để xếp số liệu theo thứ tự giảm dần (Descending) *3 Câu 678 Câu 679 Câu 680 Câu 688 Câu 689 Câu 690 Hãy cho biết công dụng biểu tượng số hình (xem hình): Câu 691 Hãy cho biết công dụng biểu tượng số hình (xem hình ): Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Hãy cho biết kết công thức sau (xem hình): Hãy cho biết kết công thức sau: = COUNTA(3,"SONGHAN",7): Hãy cho biết kết công thức sau: =Choose(2,"Trung","Tam","Tin","Hoc"): Hãy chọn câu đúng: ký tự kể từ vị trí thứ ký tự thứ ô A1 kí tự kể từ vị trí thứ kí tự thứ ô C2 Không cho kết Không có kết Dùng để xếp ký tự từ A đến Z Dùng để xếp ký tự từ Z đến A Dùng để xếp ký tự từ A đến Z Dùng để xếp ký tự từ Z đến A Lỗi Không có câu trả lời *3 "Trung" "Tin" *"Tam" "Hoc" =OR(55),15),OR(3> 7,2>1)) cho kết True =OR(7>ABS(-7), NOT(AND(2>8,1
- Xem thêm -

Xem thêm: 839 câu TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC (có đáp án), 839 câu TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

Từ khóa liên quan