tổng hợp các tình huống sư phạm hay nhất

174 875 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016, 17:14

Trong lĩnh vực giáo dục,người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải đối mặt với một số tình huống sư phạm nan giải.Trước những tình huống đó mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau.Nhưng làm thế nào để có thể vừa giải quyết tình huống,vừa giáo dục học sinh một cách tích cực thông qua các tình huống như vậy thì không có mấy ai có thể làm được ngay lần đầu tiên gặp phải.Chính vì lẽ đó,bản thân mỗi người thầy phải biết cách rèn luyện chính mình,học hỏi các thế hệ đi trước và tham khảo tài liệu,để biết cách giải quyết hợp lí các tình huống xảy ra trong công tác dạy học của mình,góp phần giáo dục,đào tạo ra những con người có ích cho xã hội.Để góp phần vào kho tài liệu phong phú của quý thầy cô,chúng tôi xin giới thiệu chuyên đề : “Một vài tình huống sư phạm trong công tác dạy học và biện pháp giải quyết” nhằm cung cấp một vài cách xử lí các tình huống sư phạm thường gặp.Trong nội dung các tình huống chúng tôi có thêm phần phân tích các cách xử lí để quý thầy cô tiện việc tham khảo và lựa chọn cho mình phương pháp hay nhất. Trong lĩnh vực giáo dục,người thầy không truyền đạt kiến thức cho học sinh mà phải đối mặt với số tình sư phạm nan giải.Trước tình người có cách giải khác nhau.Nhưng làm để vừa giải tình huống,vừa giáo dục học sinh cách tích cực thông qua tình làm lần gặp phải Chính lẽ đó,bản thân người thầy phải biết cách rèn luyện mình,học hỏi hệ trước tham khảo tài liệu,để biết cách giải hợp lí tình xảy công tác dạy học mình,góp phần giáo dục,đào tạo người có ích cho xã hội Để góp phần vào kho tài liệu phong phú quý thầy cô,chúng xin giới thiệu chuyên đề : “Một vài tình sư phạm công tác dạy học biện pháp giải quyết” nhằm cung cấp vài cách xử lí tình sư phạm thường gặp Trong nội dung tình có thêm phần phân tích cách xử lí để quý thầy cô tiện việc tham khảo lựa chọn cho phương pháp hay Xử lý tình sư phạm giáo viên lớp Cách xử lý tình 1: a/ Giáo viên phê bình tổ trực nhật, sau tiến hành giảng dạy bình thường b/ Giáo viên yêu cầu học sinh yêu cầu tổ trực nhật vào làm vệ sinh lớp cho học sinh vào học c/ Giáo viên yêu cầu em bàn tự xếp bàn ghế cho ngắn, sau tiến hành giảng dạy, hết dạy yêu cầu tổ trực nhật làm việc vệ sinh lớp chơi để sau có lớp học gọn gàng, Cách "c" hay Cách xử lý tình 2: a/ Giáo viên cho học sinh ngồi xuống tuyên bố vấn đề nội dung sách giáo khoa nên không đề cập dạy b/ Giáo viên dừng giảng tìm cách giải thích vấn đề mà học sinh nêu (nhưng chưa chủ động nắm vững nên giải thích lúng túng, thời gian) c/ Khen học sinh có tìm tòi liên hệ giảng với thực tế hẹn học sinh: "Tôi tìm hiểu thêm để giải thích tượng em nêu vào đầu sau Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Thầy trả lời chấm xác, yêu cầu học sinh phải xem kỹ lại làm b/ Thầy để học sinh trình bày lớp, chỗ em cho thầy chấm nhầm c/ Thầy yêu cầu em học sinh xem lại làm lần cuối đến gặp thầy để trò trao đổi xem lại chấm cho thỏa đáng Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Cho học sinh nộp yêu cầu học sinh lớp b/ Yêu cầu học sinh cần xem lại cho kỹ ngồi nghiêm chỉnh chỗ đến hết c/ Giáo viên xuống lớp xem kết làm học sinh đó, thấy làm hoàn hảo, khen tuyên bố với lớp: "Tôi cho bạn A làm thêm đề khác để bận có dịp thể khả mình" Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Vì thấy học sinh nghỉ nhiều, giáo viên môn cho học sinh nghỉ không tiến hành dạy (để trống) b/ Giáo viên tiến hành giảng dạy bình thường c/ Giáo viên ghi danh sách học sinh vắng mặt, tuyên bố lùi việc giảng sang buổi sau, sau tổ chức cho học sinh làm tập lớp, tránh việc trống Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Kiên buộc học sinh ngồi chỗ theo quy định b/ Vui vẻ học sinh ngồi bàn đầu c/ Hoan nghênh học sinh có tinh thần ham học hỏi yêu cầu học sinh trở vị trí chỗ ngồi mà giáo viên chủ nhiệm quy định Khuyến khích em cố gắng học tập quan sát thí nghiệm chứng minh làm lớp Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Giáo viên tảng lờ b/ Giáo viên nghiêm khắc yêu cầu em trật tự, nghiêm chỉnh học tập b/ Giáo viên bày tỏ với học sinh sau: - "Tôi biết tật nói ngọng chắn làm em cười Tôi biết điều hàng ngày luyện nói để nhanh chóng khắc phục tật nói ngọng này, mong em thông cảm cho tôi" Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Giáo viên không chấp nhận đề nghị học sinh, tiếp tục lấy điểm ghi vào sổ điểm b/ Giáo viên vui vẻ lòng không lấy điểm kiểm tra c/ Giáo viên hỏi học sinh để biết em vướng mắc điểm nào, giảng có điểm chưa rõ Sau chữa tập bảng Với kết kiểm tra có nửa học sinh đạt điểm giáo viên định tổ chức cho em làm kiểm tra khác không lấy điểm kiểm tra Cách "c" hay Cách xử lý tình a/ Thầy cau mày quát mắng thái độ ồn cười cợt học sinh b/ Thầy gọi lớp trưởng yêu cầu cho biết lớp lại cười thầy quay vào bảng c/ Thấy học sinh cười, nên thầy tạm dừng tiết học, sang phòng giáo viên soi gương xem lại mặt trang phục để sửa sang lại Sau tiếp tục giảng dạy Cách "c" hay Cách xử lý tình 10: a/ Xuống chỗ học sinh đó, để phát xem em học sinh làm việc sau phê bình trước lớp b/ Nhắc nhở học sinh yêu cầu em đứng lên nhắc lại câu cô giáo vừa giảng Nếu học sinh không nói được, cô phê bình cho điểm c/ Xuống tận nơi xem học sinh làm việc nhắc nhở em phải tập trung vào nghe giảng, sau cô giáo trở lại bục giảng tiếp tục giảng Cách "c" hay Cách xử lý tình 11: a/ Ngừng giảng phê bình em học sinh phân tán tư tưởng không ý vào giảng b/ Chỉ định học sinh trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa c/ Giáo viên câu hỏi phác vấn chung, em tham gia phát biểu, nhân giáo viên hỏi em học sinh có ý kiến tham gia bổ sung nhìn em với mắt "nhắc nhở" Cách "c" hay Cách xử lý tình 12: a/ Giáo viên phê bình gay gắt thái độ lơ học tập học sinh b/ Bỏ qua không xử lý c/ Giáo viên xuống lớp, nhẹ nhàng hỏi học sinh mệt mỏi động viên em ý đến việc nghe giảng Sau học giáo viên tìm gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi tượng để có biện pháp phối hợp với gia đình đưa em kiểm tra chữa trị Cách "c" hay Cách xử lý tình 13 a/ Giáo viên xuống thu sách phê bình trước lớp việc học sinh đọc truyện cấm "trong giờ" b/ Thu truyện đuổi học sinh khỏi lớp vi phạm nội quy c/ Yêu cầu học sinh đưa truyện cho giáo viên, nhắc nhở em ý nghe giảng Cuối học tiếp tục gặp em học Bình để góp ý, đồng thời gặp phản ánh với giáo viên chủ nhiệm để lưu ý tiếp tục uốn nắn Cách "c" hay Cách xử lý tình 14 a/ Giáo viên gọi học sinh đứng dậy phê bình trước lớp, nguyên nhân b/ Giáo viên dừng lại, phê bình tượng học sinh gục đầu xuống bàn sau "giảng giải" cho lớp ý thức học tập cần phải c/ Xuống chỗ học sinh đó, hỏi han xem em mệt mỏi? Có ốm đau không? Có thể tiếp tục cố gắng ngồi nghe giảng? Sau động viên em ý học tập Cách "C" hay Cách xử lý tình 15 a/ Cô giáo nhìn thẳng gọi học sinh đứng lên chào giáo viên vào lớp b/ Cô lờ coi lớp ngồi xuống cô tiếp tục giảng c/ Cô giáo cho lớp ngồi xuống, sau cô xuống lớp hỏi học sinh có lý mà đứng lên chào cô bạn, không thấy học sinh báo cáo lý gì, cô giáo yêu cầu lần sau học sinh phải có thái độ đứng chào nghiêm chỉnh thầy cô vào lớp Cách "c" hay Cách xử lý tình 16 a/ Không xử lý gì, học sinh tự bỏ học b/ Tiếp tục gửi giấy mời phụ huynh học sinh đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm c/ Giáo viên chủ nhiệm đến gia đình gặp phụ huynh học sinh để thông báo tình hình, tìm hiểu nguyên nhân bàn với phụ huynh động viên học sinh tiếp tục học tìm biện pháp thích hợp để giáo dục em Cách "c" hay Cách xử lý tình 17 a/ Tuyên bố tạm đình học tập học sinh để làm kiểm điểm đề nghị lên Hội đồng kỷ luật nhà trường thi hành kỷ luật b/ Yêu cầu cán lớp đến gia đình để thông báo tình hình chuyển giấy mời phụ huynh học sinh đến gặp nhà trường c/ Giáo viên chủ nhiệm gặp riêng học sinh để tìm hiểu lý do, sau đến thăm báo với phụ huynh học sinh biết tình hình tìm hiểu nguyên nhân Tùy theo nguyên nhân cụ thể, giáo viên bàn với phụ huynh học sinh cách giúp đỡ thích hợp Cách "c" hay Cách xử lý tình 18 a/ Chỉ cười xòa không nói b/ Đáp lại lời lẽ xã giao: "Xin cám ơn, không dám" c/ Giáo viên chủ nhiệm phát biểu cám ơn tín nhiệm phụ huynh học sinh thân sau nhẹ nhàng nói vai trò trách nhiệm nhà trường - gia đình xã hội việc giáo dục em Giáo viên chủ nhiệm không quên cam kết phối hợp chặt chẽ với gia đình để giúp đỡ học sinh không ngừng tiến Cách "C" hay Cách xử lý tình 19 a/ Giáo viên chủ nhiệm đề nghị ông phụ huynh gặp thẳng hiệu trưởng để đề đạt ý kiến b/ Nhận trình bày đề nghị gia đình trước họp Hội đồng kỷ luật c/ Tóm tắt lại khuyết điểm trầm trọng mà học sinh vi phạm Đề nghị gia đình thống với giáo viên chủ nhiệm đánh giá mức độ vi phạm biện pháp kỷ luật cần thiết, coi biện pháp giáo dục để em học sinh có dịp "tỉnh ngộ" rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm Cách "C" hay Cách xử lý tình 20 a/ Đặt vấn đề cho em học hay không tùy thuộc vào gia đình b/ Yêu cầu gia đình tiếp tục cho em học chưa đến tuổi lao động, nghỉ học dễ sinh hư hỏng c/ Trao đổi với gia đình tìm hiểu nguyên nhân, phía nhà trường giáo viên chủ nhiệm nhận cố gắng quan tâm giúp đỡ em học tập tiến Đề nghị với gia đình tạo điều kiện động viên em chăm học hành Cách "c" hay Cách xử lý tình 21: a/ Không có ý kiến trước đề nghị gia đình b/ Đặt vấn đề gia đình khó khăn cho em vừa làm giúp đỡ bố mẹ vừa học bổ túc văn hóa c/ Phản ánh với gia đình: Em học sinh lớp có nhiều triển vọng, em chưa đến tuổi lao động nên nhà trường tiếc em phải nghỉ học Giáo viên chủ nhiệm mong gia đình cho biết khó khăn cụ thể để giáo viên chủ nhiệm bàn bạc với tập thể lớp, Hội phụ huynh học sinh, Hội khuyến học địa phương có biện pháp giúp đỡ cụ thể Cách "C" hay Cách xử lý tình 22: a/ Bỏ về, không vào thăm b/ Cứ vào thẳng nhà để gặp phụ huynh học sinh, coi xảy c/ Gõ cửa chờ bố mẹ học sinh mở cửa mời vào - Giáo viên chủ nhiệm đặt vấn đề cách thẳng thắn, khéo léo - "Hôm đến thăm gia đình để trao đổi với bác tiến vài điểm cần góp ý thêm với em Đồng thời mong hai bác cho nhận xét tình hình em nhà sao? " Sau để gia đình giãi bày tình hình, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục góp ý bàn biện pháp phối hợp giáo dục nhà trường gia đình Cách "C" hay Cách xử lý tình 23 a/ Giáo viên chủ nhiệm nói với học sinh đó: "Đây việc gia đình, nhà trường tham gia được" b/ Khuyên em kiên "đấu tranh", "khước từ" ý kiến bố mẹ c/ Động viên em giữ vững tinh thần, tiếp tục học tập tốt Giáo viên chủ nhiệm hứa trao đổi với Hội phụ huynh học sinh, Đoàn niên quyền địa phương để giải thích vận động gia đình thực luật hôn nhân Giáo viên chủ nhiệm khuyên em cần bày tỏ nguyện vọng với bố mẹ để tiếp tục học đến nơi đến chốn em ham học tập tuổi 17 chưa muốn sớm có gia đình Cách "C" hay Cách xử lý tình 24 a/ Khẳng định với công an học sinh ngoan b/ Coi việc xảy nhà trường, đề nghị công an điều tra xử lý theo luật c/ Bình tĩnh nghe công an phản ánh việc nghi vấn, nhận để tìm hiểu vấn đề qua em học sinh phản ánh trở lại thời gian sớm Giáo viên chủ nhiệm không quên trình bày nhận xét đánh giá học sinh với công an Cách "c" hay Cách xử lý tình 25 a/ Bỏ qua việc trên, không phê bình tuyên dương buổi sinh hoạt lớp b/ Nghiêm khắc phê bình hành động vi phạm nội quy nhóm tham gia đá bóng c/ Yêu cầu em tham gia đá bóng hôm đứng lên Giáo viên nghiêm khắc phê bình khuyết điểm vi phạm nội quy Sau tỏ lời khen ngợi em biết tự giác mua lắp ô kính bị vỡ Cuối yêu cầu em hứa trước lớp không tái diễn tượng vi phạm nội quy Cách "c" hay Cách xử lý tình 26 a/ Để mặc cho học sinh bỏ về, kiểm điểm phê bình buổi sinh hoạt lớp hai học sinh b/ Cử tổ trưởng gọi hai bạn để tiếp tục lao động c/ Cử lớp trưởng gọi hai bạn trở lại để gặp thầy giáo chủ nhiệm, em trở lại, giáo viên nghiêm khắc nhắc nhở học sinh yêu cầu em phải tiếp tục tham gia lao động bạn, trình giáo viên để ý quan sát thái độ lao động em Cuối buổi lao động giáo viên chủ nhiệm họp lớp để kiểm điểm rút kinh nghiệm đánh giá kết buổi lao động Giáo viên chủ nhiệm đưa tượng hai học sinh định bỏ kịp thời góp ý sau sửa chữa khuyết điểm cố gắng lao động Cách "c" hay Cách xử lý tình 27 a/ Coi chuyện xích mích phạm vi nhà trường, trách nhiệm giải b/ Nhắc nhở học sinh, cần hòa giải mâu thuẫn với bạn không gây chuyện đánh cổng trường c/ Yêu cầu học sinh lưu lại trường Cử lớp trưởng báo với gia đình đến đón Báo với bảo vệ trường giải tỏa niên Nếu thấy có dấu hiệu có khả số người tìm cách đón đánh gọi điện cho công an địa phương báo cáo tình hình mong có can thiệp cần thiết Cách "c" hay Tình 1: Có phụ huynh học sinh gặp GVCN lớp thắc mắc danh hiệu thi đua cuối năm học sau: “Tại điểm tổng kết TB môn cuối năm học 8,0 số HS khác lớp không đạt danh hiệu HSG?” Anh (chị) xử lý nào? đề xuất hướng xử lý – Kiểm tra lại thông tin – Nếu PH sai (do cách đánh giá, xếp loại): GVCN cần giải thích để PH hiểu cách đánh giá xếp loại vào QĐ: 40, 51/BGD&ĐT hành Cụ thể: điều kiện để đạt HSG: + Học lực Giỏi Hạnh kiểm Tốt + Học lực Giỏi: điểm TB môn đạt 8,0 trở lên Trong môn Ngữ văn Toán phải đạt 8,0 trở lên; môn 6,5 – Nếu PH đúng: GVCN xin ghi nhận, tiếp thu cám ơn ý kiến phản hồi PH Báo cáo với BGH để xin điều chỉnh rút kinh nghiệm chung Thông tin lại với PH kết sau điều chỉnh Tình 2: Một phụ huynh gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm phản ánh rằng: Hôm sinh nhật chị có mời bạn học lớp đến dự Trong bữa tiệc có cháu với mà phụ huynh vô tình chị nghe cháu nói chuyện với xưng hô chửi thề Vậy với tư cách giáo viên chủ nhiệm, anh (chị) nên làm để giáo dục học sinh Đề xuất hướng xử lý Với vai trò mình, GVCN cần phải có nhiều biện pháp thời gian thành công để chỉnh sửa số thói quen xấu Sau số biện pháp Tùy tình mà áp dụng cách linh hoạt đừng gây phản cảm – Đưa chuyện vào sinh hoạt sinh hoạt lớp Không nên nêu tên xác học sinh nào, nên nói chung chung như: kể chuyện ngụ ngôn (biện pháp có tác dụng nhiều nghệ thuật thầy cô) đưa hình thức phạt nghe học sinh nói bậy Sau học gặp riêng với em học sinh nói bậy mà phụ huynh phản ánh – Can thiệp, khen chê tích cực hs thấy tác hại nói bậy đem lại – Trừ điểm thi đua, đánh giá hạnh kiểm ( tác dụng trước mắt) Còn nhiều phối hợp khác thầy cô với người có trách nhiệm khác để tác động đến thói quen Tóm lại, giáo dục nghệ thuật, không nên áp dụng cách máy móc cho đối tượng, hành vi mà tùy tình để xử lý cho hiệu Tình 3: Trong sinh hoạt lớp, say sưa phổ biến kế hoạch tuần tới, lớp chăm nghe, tiếng chuông điện thoại reo Tôi nghiêm giọng hỏi: – điện thoại di động reo? Học sinh ngơ ngác Tôi nhìn quanh lớp, dùng hết kinh nghiệm quan sát để phát HS sử dụng điện thoại, không phát Bỗng lớp có tiếng: – Thưa cô, điện thoại cô ạ! Tôi giật mình… (hôm qua vừa thay điện thoại mới, nên nhạc chuông điện thoại chưa quen phải đây???) Nếu anh (chị) GVCN xử lí nào? Đề xuất hướng xử lý Nên nói thẳng thầy (cô) mua điện thoại mới, nên chưa quen chuông, em bỏ qua đừng tiếc câu xin lỗi, không nên bối rối, giữ bình tỉnh Nên phổ biến thêm cho học sinh văn hóa sử dụng điện thoại nơi công sở, công cộng, hội họp Tình 4: Một giáo viên chủ nhiệm lớp đến gia đình học sinh để thông báo khuyết điểm học sinh trường cho gia đình biết để kết hợp với giáo viên nhà trường giáo dục học sinh, không ngờ phụ huynh lại đánh trước mặt giáo viên Trong trường hợp đó, anh (chị) xử nào? Phương án xử lý Phụ huynh đánh thói quen, GVCN can ngăn, xoa dịu chuyển sang thăm hỏi gia đình mà đừng động đến khuyết điểm học sinh nữa, qua trao đổi chân tình hoàn cảnh gia đình bước xen vào khuyết điểm học sinh cách tế nhị Nếu phụ huynh đánh để dằn mặt, áp đảo giáo viên Chúng ta bình tỉnh mềm mỏng, xin lỗi phụ huynh làm phiền để xem thái độ phụ huynh mà tiếp tục hay hẹn phụ huynh vào dịp khác quay lại để phụ huynh hợp tác giáo dục hs Tình 5: Bạn giáo viên chủ nhiệm lớp 9A – lớp ngoan học giỏi Nhưng học kỳ I, lần sinh hoạt lớp, em lớp trưởng đứng lên thay mặt lớp đề đạt với cô giáo chủ nhiệm việc đổi thầy giáo dạy môn Lý em đưa thầy dạy khó hiểu, lại hay có lời mạt sát, xúc phạm đến em Bạn biết lời nói em không hoàn toàn sai thật Hơn nữa, với cương vị giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp, bạn lo lắng cho kết học tập em, mà kỳ thi chuyển cấp đến Bạn phải làm để vừa giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi học sinh? Đề xuất hướng xử lý GVCN nên tổ chức họp lớp, tìm hiểu thêm ý kiến, nguyện vọng em Nhưng dù bạn giữ vững nguyên tắc không đổi giáo viên Bạn dùng lời lẽ đầy thuyết phục để phân tích cho em hiểu thông cảm với thầy giáo môn Bạn hứa có biện pháp góp ý với thầy giáo không quên nhắc nhở em cần chủ động suy nghĩ, không nên ỷ lại vào thầy giáo Sau đó, bạn cần trao đổi tế nhị với thầy giáo dạy môn để điều chỉnh Tình 6: Lớp 9B cô chủ nhiệm hầu hết ngoan lễ phép Tuy nhiên, có số em nam nghịch ngợm, lười học, hay bị cô giáo phê bình Nhiều lần, gặp em học sinh sân trường, nhận thấy học sinh thường lảng tránh, giả vờ nhìn chỗ khác để chào cô Nếu giáo viên chủ nhiệm bạn làm nào? có điều xảy ra, bạn phải chịu trách nhiệm Còn phạt em đứng cửa lớp thật không hay, giáo viên khác qua thắc mắc, học sinh lớp bị phân tâm, để ý cười em bị phạt không ý vào giảng Nếu bạn chọn cách thứ nhất, bạn làm thời gian vô ích, lại làm hứng giảng bạn làm tập trung ý học sinh, làm không khí lớp học căng thẳng em học sinh bị mắng ấm ức Bạn nên nhẹ nhàng hiệu cho học sinh vào lớp cách gật nhẹ tiếp tục giảng bình thường Như vậy, giảng tiếp tục, không bị gián đoạn học sinh để bàn tán, phân tán ý Hết tiết học, bạn gọi em học sinh lên, tìm hiểu nguyên nhân học muộn em nhắc nhở, động viên, khuyến khích em học Bạn nên nhắc học sinh mượn bạn khác để xem lại phần học em không nghe muộn Nếu em thường xuyên học muộn vậy, bạn phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc báo với giáo viên chủ nhiệm gặp gia đình để nhắc nhở em học cho nghiêm túc Bạn nhờ em gần nhà qua rủ em học Đối với lớp, nên nhắc nhở em học cho giờ, chấp hành kỷ luật nhà trường Phải tỏ nghiêm khắc để học sinh hiểu bạn không dễ dàng bỏ qua cho học sinh không chấp hành kỷ luật 14 Một tình khó xử phòng thi Trong phòng thi có em học sinh vị giám đốc quan chồng bạn công tác, bị bắt tang quay cóp chí có lời lẽ thiếu lễ phép với giám thị Bạn có mặt Vậy bạn ứng xử đây? Quay chỗ khác coi không thuộc quyền hạn giải Bạn cố gắng xin giám thị tha cho em “đó nhân vật quan trọng quan chồng bạn” Bạn kiên giám thị xử lý theo nguyên tắc, đồng thời giải thích cho em biết mức độ vi phạm có hướng khắc phục Nhưng để không gây căng thẳng mối quan hệ bạn em đó, đồng thời tránh tiếng “thấy người quen mà không giúp”, bạn nói với em bạn nói với Hội đồng kỷ luật nâng đỡ em em thực có tâm khắc phục khuyết điểm ********** Trong mối quan hệ xã hội chồng chéo, phức tạp tình người giáo viên gặp Nếu người nhà ruột thịt bạn dễ dù họ thông cảm Đằng lại vị lãnh đạo quan chồng bạn, có ảnh hưởng đến đường công danh anh Có cần “quan tâm, tạo điều kiện” bạn học sinh phụ huynh em cho chồng bạn hội thuận lợi Nhưng mà cần thái độ không “thiện chí hợp tác” bạn gây khó khăn cho anh Vậy bạn phải xử lý thật khéo léo để không phá vỡ nguyên tắc việc giáo dục học sinh không làm tổn hại đến mối quan hệ chồng 17 Ket-noi.com diễn đàn công nghê, giáo dục Nhiều người chọn phương án Đó cách rút lui an toàn để phụ huynh có trách bạn Nhưng bạn có tính đến trường hợp học sinh nhìn thấy bạn biết bạn cố tình làm ngơ? Lúc rắc rối to! Đôi lảng tránh để đỡ phiền hà cho thân lại cách xử lý hay Vậy theo bạn xử lý theo cách 2? Cũng không trường hợp giáo viên chọn cách Đơn giản hội để bạn tỏ rõ quan tâm giúp đỡ học sinh đó, hy vọng việc làm có tác động tốt đến vị lãnh đạo quan chồng bạn Nhưng bạn đối mặt với học sinh mình, chúng có kính trọng bạn không lợi ích cá nhân mà bạn sẵn sàng bỏ qua cho học sinh phạm lỗi Bạn nhắc nhở học sinh công bằng, nghiêm khắc, hành động bạn phản tác dụng rồi! Và chắn bao che lợi cho học sinh vi phạm kỷ luật tạo cho chúng tâm lý “đã có người che chở rồi, muốn làm làm” Như bạn tránh khỏi cảnh phải đứng xin xỏ vài lần sau Xử lý theo cách lợi chưa thấy đâu hại bày trước mắt Trong tình này, cách tốt bạn luôn giữ vững nghiêm khắc công tâm Dù người có địa vị vi phạm kỷ luật cần phải xử lý Bạn nhẹ nhàng giải thích cho em học sinh biết em vi phạm vào nội quy trường nên xin thầy tuyên bố “trắng án” trước chứng kiến đông đảo người Bạn nói: “Cô giúp em xin với thầy cô giám thị bạn nghĩ cô, em? Chắc chắn coi thường không? Nhưng em yên tâm, em vi phạm lần đầu thầy cô lập biên để nhắc nhở em nặng nề Nếu em thực nhận thấy lỗi có ý thức sửa chữa thầy cô sẵn sàng giúp đỡ em” Với lời lẽ chí tình bạn chắn dù không nhận “sự bào chữa hiệu quả” bạn học sinh không giữ tâm lý bất bình, tức giận với bạn 15 Học sinh không học thêm lớp thầy Hiền học sinh vào loại giỏi lớp Em học lớp học thêm thầy B (giáo viên dạy môn Toán lớp em) hai năm Nhưng sang năm lớp 12 em không theo học thầy mà chọn học thêm thầy dạy Toán trường khác Biết điều này, thầy B không hài lòng, lần gọi Hiền lên bảng trả lời thầy thường đặt câu hỏi khó, điểm kiểm tra Hiền tự nhiên “sa sút” hẳn Hiền gặp bạn để tâm Với tư cách cô giáo chủ nhiệm, bạn xử lý nào? Phản đối lời em nói cho không thầy giáo thầy B lại có thái độ với học sinh Tỏ thông cảm với tâm học sinh hứa lựa lời nói giúp với thầy dạy Toán Bạn khuyên em học sinh trước hết cần xem lại nhận định có xác hay không “cảm giác” Sau em tìm hội để khéo léo tìm hiểu nguyên nhân cách cư xử thầy với em Và để em yên tâm phần nào, bạn hứa có dịp chuyện trò với thầy giáo B để thầy hiểu thông cảm cho em ********** Có thể nói học sinh gặp phải vấn đề không tượng thầy giáo trù dập học sinh không tham gia học thêm lớp thầy Nhưng bạn có tình không xảy trình bạn tham gia công tác chủ nhiệm? 18 Ket-noi.com diễn đàn công nghê, giáo dục Đây tình gặp lại phức tạp động chạm đến vấn đề tế nhị, không ảnh hưởng đến mối quan hệ thầy trò mà tình cảm đồng nghiệp với Chính đòi hỏi bạn sáng suốt khéo léo Lựa chọn theo cách bạn tránh rắc rối với đồng nghiệp Bạn thừa biết học sinh bạn dạy một, hai năm ba năm mối quan hệ với đồng nghiệp mối quan hệ lâu dài, thường xuyên, hàng ngày “chạm mặt với nhau”, không “dại” chuyện nhỏ học sinh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ Nhưng trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm lương tâm nghề nghiệp bạn sao? Và thái độ bạn lúc dễ khiến em học sinh nghĩ bạn “bao che” cho đồng nghiệp không dám bênh vực quyền lợi học sinh Niềm tin học sinh bạn theo mà giảm dần Bạn lựa chọn cách 2? Và đương nhiên học sinh lúc bạn trở nên vĩ đại vô Nhưng bạn nói với thầy dạy Toán? Chả lẽ lại “kết luận” thầy không hài lòng học sinh không tham gia vào lớp học thêm thầy? Mà bạn thừa biết lời tâm từ phía em học sinh nhận định “thầy không hài lòng” Nếu nhận định chủ quan cá nhân em không thật tai hại, bạn xúc phạm nghiêm trọng đến đồng nghiệp đáng kính Vậy lựa chọn hai cách thể nóng vội chủ quan nghệ thuật ứng xử sư phạm bạn Trong trường hợp này, chưa biết mức độ xác thông tin đến đâu bạn cần giữ thái độ điềm tĩnh, hỏi han em thật cặn kẽ khuyên em nên xem xét lại Bạn nói: “Cô hiểu nỗi lo lắng em năm học quan trọng Các em hoàn toàn có quyền lựa chọn học thêm thầy giáo phù hợp Là thầy cô, mong em tiến có kết học tập tốt Chính theo cô em nên xem lại thật kỹ làm xem có chỗ không phù hợp với cách dạy thầy không Và câu hỏi khó thầy lại xuất phát từ mong muốn em tiến Nếu thực xem xét kỹ mà em không tìm nguyên nhân em nên tìm hội thật phù hợp, khéo léo hỏi thầy xem đâu mà em điểm không cao để em có cách khắc phục Cô nghĩ với bình tĩnh, khéo léo, tế nhị tôn trọng thầy giáo em, chắn em có câu trả lời Và để em yên tâm bạn không bỏ mặc vấn đề em, bạn hứa: “Về phía cô, cô lựa lời trò chuyện với thầy B để thầy hiểu thông cảm cho em” Nhưng bạn nên nhắc em không nên đem chuyện để bàn tán làm chủ đề cho “buôn dưa lê” lớp Điều không giúp em cải thiện tình hình mà làm cho quan hệ thầy trò xấu mà 16 Nhắc lại thầy vừa nói gì? V học sinh bướng bỉnh lớp mà giáo viên biết tiếng Trong Toán, thầy X say sưa giảng (về vấn đề khó chương trình), lớp ý lắng nghe Riêng V ngồi thầy quay mặt lên bảng lại trêu chọc bạn bên cạnh tủm tỉm cười Bất thầy quay xuống thấy V cười, trêu bạn, thầy giáo nghiêm khắc: - V., em đứng dậy nhắc lại thầy vừa nói gì? V đứng dậy nhanh nhảu đáp: - Thưa thầy… thầy vừa nói: “V., em đứng dậy nhắc lại thầy vừa nói gì” Cả lớp cười lên, thầy giáo đỏ mặt tía tai 19 Ket-noi.com diễn đàn công nghê, giáo dục Vào “tình cảnh” thầy giáo X., bạn làm gì? Đành làm ngơ quay lên bục giảng tiếp tục công việc mình, không để ý đến em học sinh Bạn tức giận đuổi em khỏi lớp có thái độ không nghiêm túc với thầy cô giáo Bạn bình tĩnh nhìn thẳng vào em học sinh yêu cầu em nhắc lại vấn đề bạn giảng Nếu em tỏ lúng túng không trả lời bạn phải có nhắc nhở thật nghiêm khắc ************** Sự bướng bỉnh, “láu cá” học sinh đẩy giáo viên vào tình “dở khóc dở cười” Trong tình bạn không thực nhanh trí, thông minh khó xử lý cách thành công Hiện tượng học sinh lớp không ý nghe giảng, lại trêu chọc bạn không lấy làm lạ, bạn lại dạy lớp có nhân vật “thầy cô biết tiếng” Một số giáo viên quen với chuyện đó, không muốn phải trực tiếp đối mặt với học sinh cá biệt nên đành “làm ngơ” Nhưng giáo viên nghiêm khắc bạn chấp nhận chuyện Việc làm bạn cần thiết để trì kỷ cương lớp học đồng thời đảm bảo quyền lợi học sinh việc tiếp thu kiến thức lớp, quậy phá trêu chọc em học sinh làm ảnh hưởng đến việc học tập bạn khác không coi trọng có mặt giáo viên Không ngờ giáo viên nghiêm khắc bạn có lúc bị học sinh “giỡn mặt” Bạn yêu cầu học sinh đứng dậy nhắc lại lời bạn nói hành động nhắc nhở thái độ thiếu tập trung em đó, bạn biết có hỏi em không nói Chắc chắn bạn chờ đợi ấp úng từ học sinh chuẩn bị “bài” cảnh cáo Nhưng không ngờ “sơ hở” câu nói bạn bị học sinh “tận dụng” tạo đòn “phản bác” Quả thật phải thừa nhận câu trả lời cậu học sinh không sai, điều bạn cần hỏi Và bạn tức giận đuổi học sinh khỏi lớp thái độ vô lễ? Nhưng bạn nên nhớ học sinh bướng bỉnh giỏi lý nên không dễ dàng “đầu hàng”, chắn tiếp tục “đấu tay đôi” với bạn định không chịu thi hành Lúc bạn phải xử lý sao? Sự nóng vội đẩy bạn lấn sâu vào tình khó xử Bình tĩnh chút bạn nhận chống chế láu cá học sinh Và phải công nhận lập luận cậu học sinh lý Nhưng “cái lý” cậu ta bạn lại bám vào sơ hở câu nói bạn Chính tốt lúc bạn không nên để câu chuyện chấm dứt mà tiếp tục phải “làm nhẽ” Bạn phải tự trấn an trước tiếng cười học sinh “vẻ đắc thắng” cậu học sinh Sau bạn tìm cách khắc phục sơ hở cách đặt lại câu hỏi khác, rõ ràng xác hơn: “Em nhắc lại thầy vừa giảng phần gì?” Chắc chắn em học sinh không cách để chống chế, tùy tình hình cụ thể mà bạn định cách xử lý phù hợp Nhưng dù biện pháp bạn phải tỏ nghiêm khắc để chấn chỉnh tượng học sinh thiếu lễ độ với giáo viên lại hay chống chế lý “cùn” 17 Khi học sinh làm tập toán, lý giảng văn Thầy Tâm tiếng người thương học sinh người nghiêm túc công việc Tình sư phạm xảy giáo viên lớp Thứ năm - 21/11/2013 22:17 • • • Tình 1: Bước vào lớp, bạn nhận thấy tổ trực nhật chưa làm vệ sinh, lớp bần, bàn ghế không ngắn Bạn xử lý nào? Tình 2: Trong giảng vật lý, có học sinh giơ tay xin phát biểu đề nghị thầy giải thích vấn đề có liên quan đến giảng, phát vấn đề ứng dụng thực tiễn mà bạn chưa nắm vững Nếu giáo viên đó, bạn xử lý nào? Tình 3: Trong trả kiểm tra viết, học sinh thắc mắc cho thầy giáo chấm nhầm cho em Nếu thầy giáo lúc bạn xử lý nào? Tình 4: Trong làm kiểm tra môn toán Mới hết nửa thời gian, lớp làm thấy em A (một học sinh giỏi toán lớp) làm xong Nếu giáo viên môn toán đó, bạn xử lý nào? Tình 5: Bước vào dạy, bạn thấy lớp vắng đến nửa số học sinh, hỏi nguyên nhân em cho biết bạn bỏ đưa đám mẹ bạn lớp bị Trước tình bạn xử lý nào? Tình 6: Trong lớp, học sinh phải ngồi theo chỗ quy định, vào dạy bạn, có học sinh lại tự động đảo chỗ, ngồi lên bàn đầu Khi bạn hỏi lý do, học sinh nói rằng: Thưa thầy, em thích học môn thầy em thích xem thí nghiệm thầy làm Trước tình bạn xử lý nào? Tình 7: Bạn có tật nói ngọng, lẫn l n Khi giảng học sinh lớp cười, nghe thấy tiếng cười đó, bạn xử lý nào? Tình 8: Khi trả kiểm tra đa số em bị điểm kém, em loạt kêu khó, em không làm đề nghị thầy không lấy điểm Nếu thầy giáo đón bạn xử lý nào? Tình 9: Trong quay mặt vào bảng, thầy giáo thấy học sinh lớp lại ồn cười khúc khích Khi thầy ngừng viết bảng quay lại lớp lại im lặng nhìn lên bảng Nếu thầy giáo bạn xử lý nào? Tình 10: Trong giảng dạy, cô giáo Lan phát thấy học sinh cuối lớp mải làm việc riêng, không ý nhìn lên nghe giảng Nếu cô giáo Lan, bạn xử lý nào? Tình 11: Trong giảng bài, thầy giáo nhận thấy có nữ sinh lớp không nhìn lên bảng mà mắt mơ màng nhìn phía cửa sổ lớp Nếu thầy giáo đó, bạn xử lý trước tình đó? Tình 12: Trong dạy, thầy T phát học sinh cuối lớp hay ngáp vặt, mắt lờ đờ Thầy T nghi vấn em mắc nghiện ma túy Nếu thầy giáo T, bạn xử lý nào? Tình 13: Trong giảng dạy, thầy giáo phát học sinh nữ đọc truyện Khi thầy đến thu sách truyện thấy tiểu thuyết tình xuất Sài Gòn từ trước năm 1975 Nếu vào trường hợp thầy giáo đó, bạn xử lý nào? Tình 14: Trong giảng bài, thầy giáo thấy có học sinh gục đầu xuống bàn không ghi Nếu giáo viên đó, bạn xử lý nào? Tình 15: Khi bước vào lớp, lớp đứng lên chào cô giáo, có em ngồi Trước tượng bạn xử lý nào? Tình 16: Nếu lớp bạn chủ nhiệm, có học sinh vi phạm kỷ luật, bạn yêu cầu học sinh mời phụ huynh đến gặp bạn học sinh tự bỏ học Bạn xử lý nào? Tình 17: Trong lớp 10B thầy Tuấn làm chủ nhiệm có em Hùng hay nghỉ học không phép Tuần qua em có buổi nghỉ học không phép Nếu thầy Tuấn, bạn xử lý nào? Tình 18: Khi tiếp xúc với phụ huynh học sinh cá biệt, phụ huynh năn nỉ bạn với câu "trăm nhờ thầy" Nếu giáo viên chủ nhiệm, lúc bạn phải ứng xử nào? Tình 19: Một học sinh bị đưa xét Hội đồng kỷ luật Phụ huynh người có chức vị chủ chốt địa phương đến đề nghị bạn với tư cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng chiếu cố "cho qua" Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh sao? Tình 20: Đến thăm gia đình học sinh với mục đích phối hợp giáo dục em A học sinh học kém, cha mẹ em ngỏ ý đành xin cho học Bạn xử lý nào? Tình 21: Một học sinh lớp hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh đến trình bày với giáo viên chủ nhiệm xin cho nghỉ học Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử sao? Tình 22: Là giáo viên chủ nhiệm, lần đến thăm gia đình học sinh gặp lúc bố mẹ em la mắng em Nếu giáo viên chủ Nhiệm đó, bạn xử nào? Tình 23: Một nữ sinh lớp bạn làm chủ nhiệm vừa tròn 17 tuổi bị cha mẹ bắt nghỉ học để lấy chồng Nữ sinh đến nhờ bạn giáo viên chủ nhiệm che chở Nếu giáo viên chủ nhiệm đó, bạn xử lý nào? Tình 24: Là giáo viên chủ nhiệm lớp, hôm có anh công an đến trường gặp thông báo học sinh lớp có nghi vấn tham gia vào vụ trộm cắp Đó học sinh thường bạn đánh giá học sinh ngoan Trước tình bạn xử lý nào? Tình 25: Mặc dầu nhà trường cấm học sinh lớp bạn chủ nhiệm mang bóng đến đá trường Các học sinh đá bóng làm vỡ ô cửa kính, lúc em mua kính lắp vào Đứng trước việc giáo viên chủ nhiệm, bạn xử lý sinh hoạt lớp cuối tuần đó? Tình 26: Trong buổi lao động, giáo viên chủ nhiệm phát thấy có hai học sinh tự ý bỏ Nếu giáo viên chủ nhiệm đó, bạn xử lý nào? Tình 27: Do có sư xích mích, số niên trường đến chờ lúc tan học đến đánh học sinh lớp bạn chủ nhiệm Biết việc trên, bạn xử lý nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp các tình huống sư phạm hay nhất, tổng hợp các tình huống sư phạm hay nhất