BIA TIEU LUAN LIÊN

1 1,116 2
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016, 14:32

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HỒNG LIÊN TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số: 60380101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.TÀO THỊ QUYÊN HẢI PHÒNG - 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: BIA TIEU LUAN LIÊN, BIA TIEU LUAN LIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn