Công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

87 182 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2016, 10:52

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ĐOÀN VĂN NHẬT HUY Huế, tháng 5/2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Đoàn Văn Nhật Huy Lớp: K46A Tài Chính Giáo viên hướng dẫn Th.S Phạm Quốc Khang Niên khóa: 2012 - 2016 Huế, tháng 5/2016 Lời Cảm Ơn Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy, cô Trường Đại học Kinh tế Huế trang bị cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Đó tảng hành trang chắp cánh cho sau Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến Th.S Phạm Quốc Khang, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ trình thực luận văn Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho phép thực tập Bên cạnh đó, xin cảm ơn anh chị nhân viên làm việc Ngân hàng, đặc biệt anh chị phòng Quản trị tín dụng tận tình quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập, giúp em thu thập thông tin, số liệu điều tra truyền đạt cho em nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu phục vụ cho công việc sau Trong trình thực tập chuẩn bị khóa luận, hạn chế thời gian, kinh nghiệm kiến thức nên khóa luận chắn có nhiều sai sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô bạn để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2016 Sinh viên Đoàn Văn Nhật Huy TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng Ngân hàng hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng cho vay dự án đầu tư Tuy nhiên hình thức cho vay khác, cho vay dự án đầu tư mang lại thu nhập đáng kể tiềm ẩn rủi ro cao Đặc biệt trình hội nhập số lượng dự án ngày gia tăng nên công tác lựa chọn, thẩm định dự án đầu tư ngày đóng vai trò đặc biệt quan trọng để giúp cho ngân hàng tránh rủi ro, hạn chế tình trạng vốn đầu tư Do đó, công tác thẩm định dự án đầu tư dần trọng ngân hàng Xuất phát từ thực trạng chung thực tế Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế nên em chọn đề tài “Công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài tìm hiểu phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20132015, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Phần nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm ba chương : Chương sở lý luận thẩm định dự án đầu tư Chương 2, đề tài tập trung phân tích tình hình kinh doanh, thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hang, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế giải thích nguyên nhân dẫn đến hạn chế Chương đề câp định hướng thời gian tới Ngân hàng đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Với kiến thức hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm, hạn chế số liệu thời gian nghiên cứu nên khóa luận chắn có nhiều sai sót Hy vọng nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía thầy cô để nghiên cứu hoàn thiện DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Viết tắt Giải thích BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Credit Information Centre: Trung tâm thông tin tín dụng DAĐT Dự án đầu tư KHDN Khách hàng Doanh Nghiệp KHCN Khách hàng Cá Nhân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại Cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Nội dung thẩm định dự án đầu tư PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Tín dụng hoạt động đóng vai trò quan trọng ngân hàng Việt Nam, nguồn thu nhập NHTM Việt Nam hoạt động tín dụng đem lại thu nhập lớn cho ngân hàng cho vay dự án đầu tư Tuy nhiên, hình thức cho vay khác, cho vay dự án đầu tư mang lại thu nhập đáng kể tiềm ẩn rủi ro cao Vì đặc thù hoạt động cho vay vừa phụ thuộc vào kết kinh doanh doanh nghiệp, kết kinh doanh thân ngân hàng biến động kinh tế, trị Do vậy, trước đến định cho vay ngân hàng phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư cách toàn diện, cẩn thận kỹ lưỡng Đặc biệt công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước số lượng dự án đầu tư ngày gia tăng nên công tác lựa chọn, thẩm định dự án đầu tư đóng vai trò đặc biệt quan trọng để giúp cho ngân hàng tránh rủi ro, hạn chế tình trạng khả trả nợ nguồn vốn đầu tư ngân hàng Là NHTM hàng đầu Việt Nam nay, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu tư Phát triển Việt Nam nhà tài trợ nhiều dự án đầu tư nước, thương hiệu tin cậy doanh nghiệp nước nên ngân hàng không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư để đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư khách hàng xứng đáng với niềm tin mà khách hàng dành cho ngân hàng Từ thực tế trên, việc nghiên cứu thực trạng đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay yêu cầu cấp thiết cho NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nói riêng Nhận thức vai trò quan trọng công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động ngân hàng, với kế thừa ưu điểm đề tài trước anh chị trước, đồng thời đề tài phù hợp với lực thân mình, nên em định chọn đề tài: “Công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Để từ hoàn thiện kiến thức chuyên môn, tiếp cận nghiên cứu tình hình công tác thẩm định dự án đầu tư mong muốn góp phần đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cho công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay ngân hàng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng  Mục tiêu cụ thể: • Hệ thống hóa lại lý luận dự án đầu tư quy trình thẩm định dự án đầu tư • hoạt động cho vay ngân hàng Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế • Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015 1.4 • • Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp: Thông tin số liệu lấy từ phòng Kế hoạch – Tổng hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015; số nguồn thông tin khác từ phòng Khách hàng doanh nghiệp, phòng Khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Thu thâp thông tin, kiến thức thực tế từ nhân viên chi nhánh ngân hàng, người có kinh nghiệm đảm bảo tính khách quan, xác thực cho đề tài • Phương pháp quan sát: Quan sát từ giai đoạn tìm kiếm khách hàng, tư vấn, thẩm định dự án phòng Quan hệ khách hàng xét duyệt hoàn thiện hồ sơ phòng Quản lý rủi ro • Phương pháp xử lý số liệu: Sau thu thập số liệu thô tiến hành phân tích, đối chiếu, so sánh tổng hợp thông tin từ số liệu thu thập ngân hàng để tính toán, phân tích, đánh giá 1.5 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu có kết cấu sau: PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở lí luận thẩm định dự án đầu tư Chương2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 10 liệu nhằm làm tăng tính khả thi dự án 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan  Đội ngũ nhân Ngân hàng Đa phần đội ngũ nhân viên Chi nhánh nhân viên trẻ, động nên thiếu kinh nghiệm thực tế dự án, số nhân viên không đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định dự án mà chủ yếu tự nghiên cứu tài liệu dẫn đến áp dụng thực tế gặp nhiều hạn chế Trong đó, công tác thẩm định công việc đòi hỏi hiểu biết sâu rộng nhiều mặt nhiều lĩnh vực như: kỹ thuật, xây dựng, … thông số kỹ thuật, thông tin chuyên môn dự án phần lớn nhân viên thu thập dựa vào báo cáo đầu tư khách hàng Các nhân viên có hiểu biết số lĩnh vực định dự án lại đa lĩnh vực, đòi hỏi nhân viên phải có trình độ định nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức mà vấn đề đời sống kinh tế, trị, xã hội Đây mặt hạn chế tồn hầu hết NHTM Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên tín dụng thẩm định dự án chưa thực thường xuyên, chưa có chương trình đào tạo, phát triển tổng thể, cho đội ngũ nhân viên thẩm định  Thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình thẩm định hạn chế, chưa ứng dụng phầm mền phân tích tính toán nhiều tiêu phức tạp mà thủ công không làm Mặc dù nhân viên thường xuyên cập nhật xử lý thông tin khách hàng không từ hồ sơ vay vốn mà từ phương tiện thông tin khác tra thông tin từ CIC, nhiên thông tin khách hàng cập nhật thời gian gần nên gây khó khắn cho nhân viên thẩm định để có góc nhìn tổng quan tình hình tài cuả khách hàng Mặt khác thông tin CIC chủ yếu cung cấp từ tổ chức tín dụng nên nguồn thông tin phản ánh 73 không đầy đủ thiếu khách quan Hơn việc thu thập thông tin bên từ đối tác, tổ chức tín dụng khác hạn chế tốn nhiều thời gian, việc khai thác thông tin từ phía quan Nhà nước khó khăn  Quy trình nội dung thẩm định Tuy rằng, Chi nhánh xây dựng quy trình thống cho công tác thẩm định song với lĩnh vực, ngành khác cần có quy định hướng dẫn cụ thể Đặc biệt dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh nội dung quy trình chung hệ thông ngân hàng chưa quy định chi tiết làm cho nhân viên trình thẩm định để tham chiếu Mặc dù quy trình thẩm định có quy định đầy đủ nội dung cần thẩm định dự án, song thực tế việc thẩm định tập trung vào phương diện tài phân tích thị trường Có thể thấy thực tế chung hầu hết NHTM, điều dễ hiểu thực tế ngân hàng đơn vị kinh doanh có đủ nguồn lực để thực thẩm định đầy đủ yếu tố, khía cạnh lại chưa quan tâm nghiên cứu đầy đủ Bên cạnh đó, nguyên nhân khác dẫn đến hạn chế tồn công tác thẩm định Chi nhánh chưa nghiên cứu áp dụng phần mềm đại thẩm định quản lý dự án Khi mà công tác thẩm định theo xu hướng đòi hỏi phải chuẩn hóa thông qua việc áp dụng phần mềm phân tích chuyên ngành, quản lý dự báo 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan  Về phía khách hàng Do trình độ lập dự án đầu tư khách hàng hạn chế nên nhiều dự án lập sơ sài, thiếu nhiều văn giấy tờ hồ sơ xin vay vốn, nhiều nội dung cần thiết dự án chưa nghiên cứu đầy đủ, thiếu khoa học gây khó khăn việc thu thập thông tin, xác định xác nội dung cần phân tích Việc chấp hành pháp luật thống kê, kế toán chưa nghiêm túc nên báo cáo tài thiếu trung thực, không phản ánh tình hình tài khách hàng, gây khó khăn cho việc thẩm định Ngoài trình độ quản lý doanh nghiệp, doanh nghiêp tư nhân thấp, dẫn đến hiệu dự án đầu tư không cao Trong trình dự án vào hoạt động, nhân viên kiểm soát hoạt động khách hàng, khiến cho nhiều dự án bị chậm tiến 74 độ hay sử dụng vốn sai mục đích,… làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng  Về môi trường thẩm định Các văn quy định đầu tư, xây dựng bản, quản lý tài chính, quan Nhà nước chồng chéo, chưa rõ ràng gây khó khăn cho việc thẩm định Việc thực pháp lệnh kế toán, thống kê chưa nghiêm túc, số liệu toán báo cáo tài doanh nghiệp chưa thực chế độ kiểm toán bắt buộc Số liệu phản ánh không xác thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh Ngành Ngân hàng có tiến yếu chế hoạt động, điều hành Bên cạnh quan hệ NHTM Việt Nam chưa chặt chẽ chưa có phối hợp, hỗ trợ lẫn thẩm định DAĐT, thẩm định dự án ngành, lĩnh vực cụ thể Vai trò đạo hướng dẫn, hỗ trợ quản lý Nhà nước thẩm định chưa tốt Ngoài ra, việc tổng hợp thông tin, đánh giá xếp loại doanh nghiệp chưa có quan thức thực CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Định hướng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế công tác thẩm định dự án đầu tư 75 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 3.1.1.1 Định hướng chung Trong năm qua, Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; quy mô hiệu hoạt động có tăng trưởng, chất lượng hoạt động đảm bảo Tuy nhiên, giai đoạn kinh doanh BIDV cổ phẩn hóa, nhận thức đánh giá hội thách thức môi trường hoạt động, Chi nhánh đề mục tiêu, định hướng cụ thể sau: - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nâng cao tỷ trọng cho vay ngắn hạn, ưu tiên phát triển tín dụng bán lẻ tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa kết hợp bán chéo sản phẩm; Bám sát tình hình hoạt động khách hàng để kiểm soát khoản vay tốt nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu, đặc biệt trọng đến khách hàng có dư nợ lớn, mang tính định đến hoạt động Chi nhánh - Củng cố phát triển hoạt động; tăng tốc, phấn đấu đứng đầu toàn ngành ngân hàng địa bàn suất lao động, chất lượng tín dụng, quy mô tổng tài sản - Hoạt động theo mô hình Chi nhánh bán buôn có kết hợp bán lẻ, tập trung, ưu tiên phát triển hoạt động bán lẻ, nâng dần tỷ trọng tiêu bán lẻ 3.1.2.2 Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư  Đối với quy trình thẩm định Củng cố, hoàn thiện máy tổ chức thẩm định dự án Chi nhánh Xác định rõ công việc mối quan hệ phòng ban để phối hợp chặt chẽ với đưa định tài trợ vốn vay hợp lý, đảm bảo an toàn nguồn vốn ngân hàng đem lại lợi nhuận Thực theo nguyên tắc: gắn lợi ích Ngân hàng với Khách hàng Trước phải đứng quan điểm Ngân hàng từ xem xét tính khả thi dự án, từ đưa định cho vay đắn đảm bảo hiệu với Ngân hàng khách hàng Ngoài cần phát triển chất 76 lượng đội ngũ nhân viên, tập huấn đào tạo để thực tốt nhiệm vụ, đặc biệt công tác thẩm định DAĐT, tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm định chuyên sâu theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh  Đối với phương pháp thẩm định: Trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục thực theo phương pháp thẩm định quy định, bên cạnh thực hoạt động để khắc phục hạn chế, thiếu sót xảy với phương pháp cụ thể cách tích cực Có ý kiến văn lên Hội sở BIDV 3.2 Một số giải pháp nhằm khắc phục vấn đề tồn quy trình thẩm định dự án đầu tư Ngân Hàng Thương mại cổ phẩn Đầu tư Và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 3.2.1 Nâng cao chất lượng nhân viên thẩm định Có thể khẳng định trình độ lực nhân viên thẩm định yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định Chính việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên thẩm định để nâng cao trình độ nghiệp vụ phân công nhân viên thẩm định phụ trách ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác Mặt khác chế, sách, quy định Nhà nước thay đổi thường xuyên nên Ngân hàng phải tăng cường đào tạo phổ biến quy định mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, bắt kịp xu phát triển lĩnh vực Ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Nâng cao tình thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật công việc nhân viên Công tác kiểm tra, giám sát cần trọng để kịp thời phát sai sót thẩm định tín dụng để không gây tổn thất cho Ngân hàng Bố trí đội ngũ nhân viên hợp lý, tránh chồng chéo, xếp nhân viên có đủ trình độ, lực chuyên môn, có trách nhiệm làm công việc Nên phân công nhân viên phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề, để nhân viên tìm hiểu, học tập kiến thức ngành nghề để tiến tới chuyên môn hóa công tác thẩm định 3.2.2 Giải pháp thu thập, xử lý thông tin báo cáo đầu tư 77 Ngân hàng cần yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, xác minh tính trung thực thông tin đó, bên cạnh nhân viên thẩm định không nên sử dụng thông tin chiều mà phải có đối chiếu, cụ thể: • Việc thẩm định khách hàng thông qua vấn trực tiếp, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ giấy tờ cần thiết Qua việc phân tích đánh giá doanh nghiệp, nhân viên có kết luận phong cách làm việc, quản lý điều hành, mức độ xác trung thực khách hàng Ngoài ra, nhân viên nên đến sở • khách hàng để tham quan khảo sát thực tế Tìm kiếm nguồn thông tin từ bên ngoài: Nguồn thông tin mang tính đa dạng khách quan nên góp phần giúp nhân viên thực hiên thẩm định cách xác hơn, đưa định hiệu 3.2.3 Giải pháp hỗ trợ thẩm định Thực tổ chức quản lý sau thẩm định,đánh giá lại dự án thẩm định, so sánh ý kiến thẩm định trước để rút kinh nghiệm cho công tác thẩm định dự án tương tự sau Mặt khác nên thường xuyên kiểm soát trình bỏ vốn, xem xét vòng luân chuyển vốn, vòng quay hàng tồn kho, nhu cầu đầu tư hạng mục Từ có biện pháp giải ngân hợp lý, tránh lãng phí, ứ đọng vốn Ngoài nên trang bị sở vật chất, kỹ thuật đại cho nhân viên để tạo môi trường làm việc tốt nhất, phục vụ cho công tác thẩm định dự án 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quy trình, kỹ thuật thẩm định - Quy trình thẩm định: Chi nhánh cần xây dựng hướng dẫn quy trình thẩm định DAĐT cách chi tiết cụ thể, cập nhật phương pháp, tiêu để giúp nhân viên thực thẩm định xác - Phân tích độ nhạy tính điểm hòa vốn: Cần phải yêu cầu dự án thực phân tích độ nhạy để ước lượng, quản lý rủi ro thực tính điểm hòa vốn, đặc biệt điểm hòa vốn trả nợ Việc tính toán nhằm xác định công suất huy động tối thiểu cần thiết để dự án không bị thua lỗ, không khả toán - Đánh giá kế hoạch trả nợ: để nâng cao chất lượng thẩm định, Chi nhánh phải tránh tình trạng trọng vào kế hoạch trả nợ, đánh giá dự án theo quan điểm 78 người cho vay coi lực trả nợ quan trọng Phải phân tích, đánh giá thời gian tồn tài dự án cách khách quan - Thẩm định DAĐT hoạt động sau giải ngân: Cần liên tục kiểm tra hoạt động dự án, giảm sát việc sử dụng vốn, trình sản xuất kinh doanh,… Định kỳ phân tích tình hình tài dự án, đánh giá tình hình thực kế hoạch, ý kế hoạch trả nợ 3.2.5 Giải pháp chiến lược khách hàng Củng cố phát triển khách hàng truyền thống: thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng để từ tham gia vào dự án giai đoạn tiền khả thi, làm công tác tư vấn giúp khách hàng phân tích dự án cách thu thấp thong tin khách hàng cách xác, đầy đủ Bên cạnh Chi nhánh nên thực mở rộng chọn lọc khách hàng đồng thời nâng cao hiệu xử lý thông tin tín dụng Thực tư vấn cho khách hàng để chủ động tìm khai thác dự án khả thi để định cho vay PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết Luận Sau trình thực đề tài với định hướng tìm hiểu công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế để từ đề giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng chi nhánh phát triển theo hướng ổn định, an toàn Đề tài hoàn thành nội dung sau: 79 - Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận khái niệm DAĐT, thẩm định DAĐT, phương pháp, nội dung thẩm định NHTM - Đánh giá sơ tình hình lao động kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh dựa cấu lao động, tình hình huy động vốn, tình hình cho vay,… - Quy trình thẩm định DAĐT Chi nhánh thực quy định hành Hội sở BIDV Việt Nam, tạo điều kiện tối đa tất khách hàng - Công tác thẩm định dự án Chi nhánh qua năm nâng cao chất lượng thông qua tiêu ví dụ minh họa - Tuy số hạn chế cần phải khắc phục mà đề tài đề cập Qua đó, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án Chi nhánh 1.1 Những hạn chế, thiếu sót đề tài: Bên cạnh kết phân tích đạt được, đề tài số hạn chế thiếu sót định - Do hạn chế thời gian thực tập nên trình tìm hiểu, đánh giá thực trạng chưa sát với tình hình thực tế Ngân hàng Đề tài nghiên cứu hoạt động thẩm định DAĐT thời gian năm, nên nghiên cứu mang tính chất chủ quan người thực hiện, tính xác chưa cao - Do thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay DAĐT nói riêng nên đề tài có số thiếu sót cần hoàn thiện thêm tương lai 1.2 Hướng phát triển đề tài Do hạn chế nên đề tài mang tính khái quát chưa phản ánh hoàn toàn tình hình công tác thẩm định DAĐT Chi nhánh Chính vây, kết luận biện pháp đề chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn 80 công tác thẩm định Chi nhánh Trên sở đó, cần mở rộng đề tài theo hướng sau: - Phát triển nghiên cứu mức cao cách đánh giá số liệu qua nhiều năm hơn, số liệu cung cấp thực tế khách quan hơn, có kết phân tích chinh xác, chênh lệch có ý nghĩa thực tế - Song song với việc phân tích số liệu trực tiếp điều tra khảo sát thực tế nhân viên thẩm định khách hàng để thông qua có nhìn tổng quát hơn, giúp cho việc đánh giá xác Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Nhà nước ngành có liên quan - Nhà nước cần công bố chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế phát triển ngành, vùng, địa phương để đảm bảo công cho chủ đầu tư để sở ngân hàng lập kế hoạch giải ngân vào dự án cho phù hợp, có trọng tâm trọng điểm, tránh đầu tư lệch hướng không mang lại hiệu cho toàn kinh tế - Nhà nước cần hình thành xây dựng hệ thống pháp luật sách lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Xây dựng… cách đầy đủ, thống Trong việc xây dựng hệ thống pháp luật phải có thống cao hài hòa quan ban ngành, tránh việc quy định chồng chéo luật đơn vị ban hành văn cho đơn vị - Các Sở ban ngành cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá yếu tố có liên quan đến hoạt động sở thực công bố thông tin công khai hàng năm NHTM chủ đầu tư dễ dàng sử dụng - Các đơn vị kiểm toán độc lập cần nâng cao vai trò việc đánh giá lực tài chủ đầu tư, đặc biệt đơn vị kiểm toán độc lập cấp giấy phép hoạt động thực kiểm toán công ty, doanh nghiệp Các đơn vị kiểm toán cần phải thực theo phương châm đạo đức 81 nghề nghiệp đảm bảo việc kiểm toán xác công Từ Ngân hàng có sở để đảm bảo tính xác đánh giá chủ đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn thông tin mà ngân hàng sử dụng để phân tích 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - CIC cần đầu tư đổi sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực nhằm mở rộng tầm nghiên cứu chất lượng nghiên cứu Hiện CIC cung cấp thông tin diễn biến dự nợ khách hàng Tuy nhiên Ngân hàng cần thêm bước phân tích khác để có thông tin khác như: bảng xếp hạng hệ số tín nhiệm doanh nghiệp, khả trả nợ nợ xấu doanh nghiệp… Để cần cần xây dựng trung tâm trở thành thành viên độc lập, cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến ngành Ngân hàng tài cho có nhu cầu - NHNN cần thực thi sách lãi suất thị trường tự tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM tìm kiếm lợi nhuận cao Bằng việc đưa lãi suất cho vay hợp lý mà đảm bảo tuân thủ theo quy định NHNN - NHNN cần ban hành “cẩm nang” chung quy trình, nội dung thẩm định dự án sở thẩm định dự án quan khoa học, Bộ kế hoạch Đầu tư đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam Cần phải tổ chức thêm khoá học thường niên cho cán thẩm định nên mời chuyên gia số nước khác giới có ngành Ngân hàng phát triển để họ nắm bắt thêm tiến từ ứng dụng thành công vào công tác thẩm định DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Xuân Giang (2010), Lập thẩm định quản trị dự án đầu tư, Nhà xuất Tài Chính Đinh Thế Hiển (2002), Lập – Thẩm định hiệu qủa tài dự án đầu tư, Nhà xuất thống kê Nguyễn Thị Thu Hương (2013), Luận văn “Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu 82 tư Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam CN Huế”, Trường Đại Học Kinh Tế Huế Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tp.Hồ Chí Minh Thuỳ Linh (2014), Quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng 2014, Nhà xuất Hà Nội Nguyễn Bạch Nguyệt (2007), Giáo trình Kinh Tế Đầu Tư, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), Giáo trình lập dự án đầu tư, Nhà xuất thống kê Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2014), Sổ tay tín dụng, Tài liệu đào tạo thẩm định khách hàng doanh ngiệp, Hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh khách hàng, Quy trình tín dụng ngân hàng Phan Nhã Phương (2013), Luận văn “Giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư định cho vay Ngân hàng Sacombank CN Quảng Bình”, Trường Đại Học Kinh Tế Huế 10 Phạm Phú Quốc, Chuyên đề Thẩm định dự án đầu tư, Trường Đại Học Ngân Hàng, Thành phố Hồ Chí Minh  Thông tư, định: 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP Chính phủ: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 12 Nghị định 52/1999/NĐ – CP Chính Phủ: Về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng 83 PHỤ LỤC Phụ lục PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP) 84 STT LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I Dự án quan trọng quốc gia TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Theo Nghị số 66/2006/QH11 Quốc hội I Nhóm A Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuộc lĩnh vực bảo Không kể mức vệ an ninh, quốc phòng có tính chất bảo mật quốc gia, có ý vốn nghĩa trị - xã hội quan trọng Các dự án đầu tư xây dựng công trình: sản xuất chất độc Không kể mức hại, chất nổ; hạ tầng khu công nghiệp vốn Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà Trên 1.500 tỷ đồng Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác điểm I - 3), cấp thoát nước công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá dược, thiết bị y tế, công trình khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông Trên 1.000 tỷ đồng Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản Trên 700 tỷ đồng Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học dự án khác Trên 500 tỷ đồng Nhóm B Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng sản, dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà Từ 75 đến 1.500 Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác điểm II - 1), cấp thoát nước công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá dược, thiết bị y tế, công trình khí Từ 50 đến 85 1.000 II tỷ đồng tỷ đồng Ghi chú: Các dự án nhóm A đường sắt, đường phải phân đoạn theo chiều dài đường, cấp đường, cầu theo hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải Các dự án xây dựng trụ sở, nhà làm việc quan nhà nước phải thực theo định Thủ tướng Chính phủ 86 37-42,45-46 1-36,43-44,47-89 87
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế, Công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn