Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư gan biểu mô tế bào gan điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ y 90

60 341 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 11:04

1 T VN Ung th gan nguyờn phỏt hay ung th biu mụ t bo gan l u xut phỏt t t bo nhu mụ gan Ung th gan l loi ung th ph bin hng th trờn th gii v ng th cỏc nguyờn nhõn gõy t vong ung th ngi Ti Vit Nam, theo c quan ghi nhn ung th quc t c cụng b trờn GLOBOCAN 2012, t l mc ung th gan chun theo tui nam gii l 40,2/100.000 dõn, ph bin ng hng th 2, n gii l 10,9/100.000 dõn, ph bin ng hng th Cho n nay, trờn th gii cú rt nhiu phng phỏp iu tr ung th gan: phu thut, nỳt mch, t súng cao tn, tiờm cn, x tr, húa tr triu chng, iu tr ớch, x tr chn lc bng vi cu phúng x hay ghộp gan Mi phng phỏp u cú nhng ch nh riờng, u nhc im riờng Ung th biu mụ t bo gan (UTBMTBG) l loi ung th cú tiờn lng xu, phn ln s trng hp phỏt hin bnh giai on tin trin hoc giai on mun, khụng phự hp vi cỏc phng phỏp iu tr trit cn nh phu thut ct gan, ghộp gan, phỏ hy u ti ch Phng phỏp x tr chn lc bng vi cu phúng x Y-90 l phng phỏp mi, cú hiu qu tt v ang c ỏp dng ti nhiu nc trờn th gii 20 nm c ch nh iu tr cho nhng bnh nhõn ung th gan cỏc giai on, c bit cũn ch nh nhng bnh nhõn ung th gan giai on mun nh ó cú huyt tnh mch ca, u tỏi phỏt, tin trin sau iu tr cỏc phng phỏp khỏc nh phu thut, nỳt mch húa cht hoc t súng cao tn thỡ x tr chn lc bng vi cu phúng x Y-90 l mt phng phỏp mang li hy vng cho cỏc bnh nhõn [1] [2] Ti Vit Nam phng phỏp ny mi c ỏp dng iu tr t cui nm 2013 ti bnh vin Bch Mai v bnh vin 108 v cha cú nhiu nghiờn cu Vỡ vy chỳng tụi tin hnh ti: Nghiờn cu c im lõm sng v cn lõm sng ca bnh nhõn ung th gan biu mụ t bo gan iu tr bng ht vi cu phúng x Y-90 vi hai mc tiờu: Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng ca bnh nhõn ung th biu mụ t bo gan trc iu tr x tr chn lc bng vi cu phúng x Y-90 Nghiờn cu c im lõm sng v cn lõm sng sau iu tr, So sỏnh mt s ch tiờu trc v sau iu tr CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 i cng gii phu v sinh lý gan 1.1.1 Gii phu gan: [3] Gan l tng ln nht c th, chim ti 2% trng lng c th ngi trng thnh v 5% tr mi sinh Gan nm phn trờn phi ca bng, chim hu ht vựng h sn phi v vựng thng v v cũn ln sang tn vựng h sn trỏi Gan nng 1400-1800 gam nam v 1200-1400 gam n Gan c cp mỏu bi ng mch gan riờng, l nhỏnh ca ng mch gan chung tỏch t ng mch thõn tng Tnh mch ca: thu nhn mỏu t cỏc tnh mch ca phn bng ca ng tiờu hoỏ (tr phn di ng hu mụn), lỏch, ty v tỳi mt Mỏu tnh mch ca c a ti gan ri vo tnh mch ch di Cỏc tnh mch trung tõm tiu thu ca gan hp nờn cỏc tnh mch ln dn ri cui cựng to thnh tnh mch gan phi, tnh mch gan trung gian v tnh mch gan trỏi Cỏc tnh mch gan vo tnh mch ch di 1.1.2 Chc nng sinh lý ca gan: [4] Gan cú nhiu chc nng quan trng v phc bao gm tng hp protein, chuyn húa nng lng, kh c, cu to v bi tit mt Tt c nhng quỏ trỡnh trờn giỳp cõn bng ni mụi v trỡ s sng Chc nng chuyn húa: tng hp albumin v globulin, ferritin, prothrombin, cỏc yu t ụng mỏu ngoi tr yu t VIII Chuyn húa glucid: sinh tng hp glycogen v phõn ly glycogen thnh glucose Chuyn húa lipid: l ni nht sn xut mui mt nh tng húa lipid giỳp tiờu húa v hp thu lipid ca thc n d dng Chc nng to mt: mt c tit t nhng t bo gan, qua ng dn mt, a xung d tr v cụ c tỳi mt, tiờu húa thỡ mt c a xung tỏ trng Cỏc cht c ngoi sinh hoc cỏc cht c ni sinh xut hin c th phn ln c a v gan chuyn thnh cỏc cht khụng c hoc c gan gi li o thi ngoi Ti gan d tr lng mỏu ln t 25-30% lng tun hon ngun cung cp: ng mch gan cung cp cho gan mi phỳt 300 ml mỏu tng ng 30-40% nhu cu oxy, ngun oxy cũn li khong 75% tnh mch ca cung cp 1.2 Bnh ung th biu mụ t bo gan 1.2.1 Dch t hc UTBMTBG 1.2.1.1 Dch t UTBMTBG trờn th gii Ung th biu mụ t bo gan l loi bnh thng gp chim khong 5,6% cỏc loi ung th, ng hng th v tn sut gp v hng th v s t vong hng nm cỏc loi ung th Nm 2012, c tớnh cú thờm 782000 ca mi mc v 746000 ngi bnh t vong ung th biu mụ t bo gan [5] 1.2.1.2 Dch t UTBMTBG Vit Nam: Theo s liu t GLOBOCAN nm 2012, i vi Vit Nam, ung th gan l loi ung th hng u c v mc ph bin cng nh t l t vong, chim 17,6% tng s cỏc loi ung th, vi s mi mc khong 22.000 ngi v t l t vong cng gn 21.000 ngi [5] 1.2.2 Nguyờn nhõn v cỏc yu t nguy c: - Viờm gan virus B: mt s nghiờn cu v dch t hc ó chng minh cú mi quan h cht ch gia t l ung th gan v nhim virus viờm gan B mn ngi Nghiờn cu ca o Vn Long v cng s nm 1993 trờn 114 ngi bnh UTBMTBG cho thy t l nhim HBV l 70,4% [6] - Viờm gan virus C: t l nhim virus viờm gan C thay i nhiu theo cỏc vựng khỏc Nht Bn, khỏng th khỏng HCV (anti-HCV) cú th c phỏt hin ti 80% bnh nhõn ung th gan [7] - X gan: a s ung th gan u phỏt trin trờn mt gan ó x, mi liờn quan gia x gan v UTBMTBG ó c thy t lõu Theo Nguyn So Trung, t l UTBMTBG cú kốm tn thng x gan l 71,4% [8] - Nhim c t Aflatoxin: l mt dng húa cht gõy ung th gan mnh nht c bit n, l sn phm ca nm mc Aspergillus flavus cú lng thc, gõy bin i gen p53, lm mt chc nng kỡm hóm s phỏt trin u [9] [10] - Cỏc nguyờn nhõn khỏc: gm nghin ru, bnh lớ gan nhim m khụng ru [11], nghin thuc lỏ [12], cỏc yu t mụi trng 1.2.3 c im bnh hc UTBMTBG 1.2.3.1 c im lõm sng: [13] * Triu chng c nng: - Giai on khụng cú triu chng lõm sng rừ rt: phn ln cỏc bnh nhõn c phỏt hin mt cỏch tỡnh c Mt s bnh nhõn cú u gan khỏ ln: - cm cng khụng cú triu chng rừ rt hoc d nhm vi cỏc triu chng ca bnh gan mn tớnh nh: mt mi, chỏn n, y bng, khú tiờu, au nh h sn phi, st nh, au xng khp - Giai on cú triu chng: cú triu chng lõm sng, bnh thng ó giai on mun Cỏc triu chng thng gp l: + Gy sỳt nhanh: cú th thi gian ngn gim ti -5 kg + au h sn phi: ban u au ớt, thng l au õm , giai on mun cú th au nhiu sut ngy ờm, mt s cú cn au d di v hoc da v nhõn ung th + Mt mi, n kộm, bng trng * Thc th: gan to, thng khụng u, b mt cú th nhn hoc ln nhn, mt chc cng, n cú th au, mt s trng hp nghe thy cú ting thi, cỏc triu chng i kốm: c trng, tun hon bng h, vng da, xut huyt di da 1.2.3.2 c im cn lõm sng *Chn oỏn hỡnh nh: - Siờu õm: d thc hin v tin cy cao chn oỏn ung th gan nguyờn phỏt Hỡnh nh u khu trỳ gan cú cỏc dng gim õm, trng õm hay hn hp Cú th phi hp vi siờu õm Doppler hoc Doppler mu tng thờm hiu qu ca chn oỏn, ỏnh giỏ tỡnh trng u tng sinh mch mỏu - Chp ct lp vi tớnh (CT-Scanner) v cng hng t (MRI): cho phộp phỏt hin cỏc ung th kớch thc nh c im trờn CT v MRI ca cỏc u gan > cm ngm thuc rt mnh thỡ ng mch v thoỏt thuc nhanh thỡ tnh mch - Chp PET/CT hin cng l mt cỏc phng phỏp cú giỏ tr chn oỏn, ỏnh giỏ giai on, tiờn lng, phỏt hin tỏi phỏt v ỏnh giỏ kt qu iu tr nhiu loi ung th khỏc nhau, ú cú UTBMTBG * Xột nghim: - Alpha Fetoprotein (AFP): bỡnh thng nng AFP khong di 10 ng/ml gan v niờm mc ng tiờu húa sn xut AFP cao bnh nhõn ung th gan, x gan v suy gan Cỏc giỏ tr ngng thng c s dng l 200 ng/ml v 400 ng/ml [14] AFP gm th khỏc l AFP-L1, AFPL2, AFP-L3 da trờn s khỏc v ỏi tớnh vi lectin AFP-L1 gn nh khụng cú ỏi tớnh vi lectin l dng ch yu huyt nhng ngi bnh cú bnh gan lnh tớnh AFP-L3 cú ỏi tớnh mnh nht vi lectin cú th c phỏt hin khong 35% s trng hp ngi bnh UTBMTBG cú u nh < cm [15] - Cỏc c im xột nghim khỏc: nng Albumin v phc h Prothrombin cú th gim cỏc bnh nhõn x gan tin trin, nng Billirubin mỏu cú th bỡnh thng UTBMTBG giai on sm nhng tng nh cỏc giai on tin trin, UTBMTBG giai on tin trin cú th cú s tng cao va phi ca nng transaminase v GOT thng tng cao hn GPT [16] - Cú th thiu mỏu vi cỏc mc khỏc chc nng gan suy gim 2.2.3.3 T bo hc v gii phu bnh: [17] i th: tựy thuc vo kớch thc v s lng u m gan cú th to va hoc rt to Khi ung th cú mu vng nht hoc vng hi xỏm, cỏc u ln thng b hoi t gia, xung quanh u cú th cú mt v x Theo phõn loi Eggel, ung th gan v hỡnh thỏi c chia lm th: + Th mt nhõn: tựy theo kớch thc, ln cú th chim gn ht gan + Th nhiu nhõn: gan cú nhiu to nh khỏc + Th lan ta: t chc ung th khụng rừ ranh gii xõm ln vo nhu mụ v cỏc mch mỏu gan Vit Nam, phn ln cỏc ung th t bo gan u xut hin trờn nn gan x (80-90%) Vi th: theo cu trỳc v sp xp, ngi ta chia cỏc th: th bố, th gi nang tuyn, th o, th nang, th c, th t bo sỏng Cỏc t bo ung th cũn cú s bin i ca bo tng, cú cỏc khụng bo v git mt, nhõn to nhng nhỡn chung khỏ ging cỏc t bo gan bỡnh thng Cn c vo c im ny ngi ta cng phõn chia v mt vi th ung th t bo gan vi cỏc bit húa khỏc 1.2.4 Chn oỏn ung th biu mụ t bo gan 1.2.4.1 Chn oỏn xỏc nh: Theo hng dn ca B Y t thỏng 12/2012 thỡ ch chn oỏn xỏc nh UTBMTBG trng hp sau [18]: - Cú bng chng gii phu bnh lý l HCC - Hnh nh in hỡnh trờn CT hoc MRI bng cú cn quang + nng AFP huyt > 400ng/ml - Hỡnh nh in hỡnh trờn CT hoc MRI bng cú cn quang + nng AFP tng cao hn bỡnh thng (nhng < 400 ng/ml) + cú nhim virus viờm gan B hoc C Cỏc trng hp khụng cỏc tiờu chun núi trờn u phi lm sinh thit gan chn oỏn xỏc nh 1.2.4.2 Chn oỏn giai on: Trong UTBMTBG h thng phõn loi TNM ớt ý ngha v khụng c s dng rng rói b qua yu t x gan - mt yu rt quan trng nh hng n tiờn lng cng nh iu tr Cỏc h thng phõn chia giai on thng hay c ỏp dng: Okuda, CUPI, CLIP, Barcelona [19] Bng 1.1: ỏnh giỏ chc nng gan theo Child-Pugh [19] Cỏc ch s ỏnh giỏ im im im Hi chng nóo gan Khụng Nh Nng C trng Khụng t Va, nhiu Bilirubin huyt (àmol/L) < 34 34 50 > 50 Albumin huyt (g/L) > 35 28 35 < 28 T l prothrombin (%) Hoc INR > 54 < 1,7 45 54 1,7 2,2 < 45 > 2,2 Xp loi Child- Pugh: A: 5-6 im, B: 7-9 im, C: 10-15 im Bng 1.2: Phõn chia giai on bnh theo BCLC [19] Giai on BCLC A1 ECOG Hỡnh thỏi u u < 5cm A2 u < cm A3 u < cm A4 u < cm Trung gian B U ln, nhiu u Tin trin C 1-2 Xõm ln, di cn Cui D 3-4 Xõm ln, di cn Giai n sm Bng 1.3: Ch s th trng ECOG ECOG Hot ng bỡnh thng, cú kh nng thc hin tt c nhng cụng vic nh trc b bnh m khụng b hn ch Hn ch nhng cụng vic nng nhc nhng thc hin c cỏc cụng vic nh nhng (nh vic nh, phũng ) i li c v t chm súc bn thõn c nhng khụng th thc hin c bt c cụng vic gỡ, 50% gi thc Ch chm súc c bn thõn mt cỏch hn ch, phi nm trờn ging hoc gh hn 50% gi thc Tn ph hon ton, khụng th t chm súc c bn thõn, phi nm lit ging Cht 10 1.2.5 Cỏc phng phỏp iu tr ung th biu mụ t bo gan 1.2.5.1 Phu thut ct gan: Phu thut ct gan l la chn ti u cho cỏc trng hp UTBMTBG cũn ch nh phu thut, vi mt chc nng gan tt Bin chng chy mỏu ln v suy gan sau phu thut l hai mi lo ln nht ca phu thut viờn, n ó gim thp nh vic la chn bnh nhõn ỳng ch nh v nhng tin b v k thut [20] [21] 1.2.5.2 Ghộp gan: Trong nhng nm thp k 90 ca th k trc, UTBMTBG giai on tin trin khụng th phu thut l ch nh chung cho ghộp gan Hin nay, cỏc tiờu chun da vo ch tiờu Milan Tỏi phỏt UTBMTBG l mt nhng nguyờn nhõn quan trng nht nh hng ti sng thờm lõu di sau phu thut ghộp gan 1.2.5.3 Cỏc phng phỏp phỏ hu u ti ch: Phỏ hu ti ch (local ablation) cng l mt phng phỏp iu tr mang tớnh cht trit cn cho cỏc UTBMTBG nh di cm Tiờm ethanol qua da trc tip vo u (Percutaneous ethanol injection therapy - PEIT) l phng phỏp phỏ hu u ti ch c s dng rng rói vo nhng nm 90 ca th k trc Tuy nhiờn, nhng nm gn õy, phng phỏp ny ó gn nh c thay th mt cỏch rng rói bi k thut t súng cao tn (Radiofrequency ablation - RFA) K thut ny cú th c thc hin qua da, m m hoc m ni soi, di hng dn trc tip ca siờu õm hoc chp CT, iu tr RFA t kt qu sng thờm sau nm 40-60%, nhiờn t l tỏi phỏt cũn cao [22] Kt hp iu tr tiờu hu ti ch vi cỏc phng phỏp iu tr qua ng ng mch v iu tr h thng (Multimodalities) cng l mt xu hng iu tr ang c ỏp dng rng rói 21 Roonie Tung-ping Poon (2010), "Recent advanceds in Management of Hepatocellular Carcinoma", Medical Bulletin, (12), 18-22 22 Liver European Association For The Study Of The, Research European Organisation For, Cancer Treatment Of (2012), "EASL-EORTC clinical practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma", J Hepatol, 56(4), 908-43 23 Mai Trng Khoa, Phm Minh Thụng, v Trn ỡnh H, Lờ Chớnh i, Phm Cm Phng, Trn Hi Bỡnh, Phm Vn Thỏi, Ngụ Lờ Lõm (2016), "Kt qu iu tr u ỏc tớnh ti gan bng nỳt mch vi cu phúng x Y-90 ti Bnh vin Bch Mai", Y hc lõm sng, 24 B Sangro, M Inarrairaegui v J I Bilbao (2012), "Radioembolization for hepatocellular carcinoma", J Hepatol, 56(2), 464-73 25 H R Roshan, A Azarm, B Mahmoudian et al (2015), "Advances in SPECT for Optimizing the Liver Tumors Radioembolization Using Yttrium-90 Microspheres", World J Nucl Med, 14(2), 75-80 26 A S Kennedy, D Ball, S J Cohen et al (2015), "Multicenter evaluation of the safety and efficacy of radioembolization in patients with unresectable colorectal liver metastases selected as candidates for (90)Y resin microspheres", J Gastrointest Oncol, 6(2), 134-42 27 V Vilgrain, M Abdel-Rehim, A Sibert et al (2014), "Radioembolisation with yttrium90 microspheres versus sorafenib for treatment of advanced hepatocellular carcinoma (SARAH): study protocol for a randomised controlled trial", Trials, 15, 474 28 A Riaz, R K Ryu, L M Kulik et al (2009), "Alpha-fetoprotein response after locoregional therapy for hepatocellular carcinoma: oncologic marker of radiologic response, progression, and survival", J Clin Oncol, 27(34), 5734-42 29 Nguyn Th Hnh, Phm Hong Anh, Trn Hng Trng (1991), "T l mc ung th ca ngi H Ni c tớnh qua nm thc hin ghi nhn ", Tp Y hc Vit Nam, (158), 13-16 30 B Sangro, L Carpanese, R Cianni et al (2011), "Survival after yttrium-90 resin microsphere radioembolization of hepatocellular carcinoma across Barcelona clinic liver cancer stages: a European evaluation", Hepatology, 54(3), 868-78 31 A Gabrielson, A Miller, F Banovac et al (2015), "Outcomes and Predictors of Toxicity after Selective Internal Radiation Therapy Using Yttrium-90 Resin Microspheres for Unresectable Hepatocellular Carcinoma", Front Oncol, 5, 292 32 J Y Teo, J C Allen, Jr., D C Ng et al (2016), "A systematic review of contralateral liver lobe hypertrophy after unilobar selective internal radiation therapy with Y90", HPB (Oxford), 18(1), 7-12 33 M Quirk, Y H Kim, S Saab et al (2015), "Management of hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis", World J Gastroenterol, 21(12), 3462-71 BNH N NGHIấN CU HANH CHNH: H v tờn: Tui: Gii: Ngh nghip: a ch: S in thoi liờn h: Mó bnh ỏn: Mó h s lu tr: Ngy vo vin Ngy iu tr Y-90 Mó BA BấNH S: TIấN S: Viờm gan B Viờm gan C Nghin ru Bnh kốm theo: I TRIấU CHNG LM SANG VA CN LM SANG TRC IấU TR Triu chng c nng Cú/Khụng (1/0) Triu chng thc th au h sn phi Phự Mt mi C trng Chỏn n Vng da Sỳt cõn Sao mch St Gan to Bng to Lỏch to T s thy u Xột nghim mỏu XHDD Cú/Khụng (1/0) Cụng thc mỏu: ụng mỏu c bn: Hng cu: T/L - Prothrombin: Bch cu: G/L - Fibrinogen: Tiu cu: G/L % - INR: Sinh húa: GOT (U/L): GPT(U/L): Bilirubin ton phn (umol/l): GGT(U/L): Bilirubin trc tip (umol/l): Albumin (g/l): Marker viờm gan: HbsAg: Anti -HCV: dng tớnh dng tớnh õm tớnh õm tớnh APF (ng/ml): CHN OAN HINH ANH: S u: c im/Tớnh cht Khi V trớ (h phõn thựy) Kớch thc Mc tng sinh mch Huyt TMC: Khụng Cú X gan: Khi Cú Dch bng: Khụng Khụng Cú Tấ BAO HOC - SINH THIấT Mễ BấNH HOC: T bo hc: S ln: HCC õm tớnh Sinh thit: S ln: HCC õm tớnh CHN OAN GIAI OAN CHILD- PUGH: IấU TR XA TR TRONG CHON LOC BNG HAT VI CU PHểNG XA Y90 Ch s Kớch thc u ln nht (cm) Th tớch u (cm3) T l% Vu/Vgan [ Ch s Shunt gan-phi T s T/N Liu Y-90 (GBq) Liu hp th ca u (Gy) Liu hp th ca nhu mụ gan lnh (Gy) Liu hp th ca nhu mụ phi (Gy) C IM LM SANG VA CN LM SANG SAU IấU TR: au (Khụng, nh, va, nng) St (Khụng, nh, va, cao) Nụn (khụng/cú) Gan to Vng da II KấT QUA SAU IấU TR CAC XẫT NGHIấM: Ch s Sau 03 thỏng Sau 03 thỏng INR Bilirubin TP Albumin Bilirubin TT GOT AFP GPT Kớch thc u sau iu tr Da trờn kt qu chp CLVT hoc CHT: v trớ, kớch thc, tớnh cht u ỏp ng iu tr V trớ (h phõn thựy) KT vựng hoi t (mm) Khi Khi (CLVT hoc CHT) % cũn ngm thuc ỏnh giỏ thay i kớch thc sau iu tr thỏng (CLVT hoc CHT) c im Khi V trớ KT vựng hoi t trờn CLVT (hoc CHT) Khi sau thỏng KT vựng hoi t trờn CLVT (hoc CHT) sau thỏng KT vựng hoi t trờn CLVT (hoc CHT) sau thỏng % cũn ngm thuc B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T KHNH TON NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và CậN LÂM SàNG CủA BệNH NHÂN UNG THƯ BIểU MÔ Tế BàO GAN ĐIềU TRị BằNG VI CầU PHóNG Xạ Y-90 KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 2016 H NI - 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T KHNH TON NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và CậN LÂM SàNG CủA BệNH NHÂN UNG THƯ BIểU MÔ Tế BàO GAN ĐIềU TRị BằNG VI CầU PHóNG Xạ Y-90 KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 2016 Ngi hng dn khoa hc: ThS Thiu Th Hng H NI - 2016 LI CM N Qua quỏ trỡnh hc v nghiờn cu hon thnh khúa lun, em xin by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc ti: Gs Ts Mai Trng Khoa Trng b mụn Y hc ht nhõn Trng i hc Y H Ni, Phú giỏm c Bnh vin Bch Mai, Giỏm c trung tõm Y hc ht nhõn v Ung bu Bnh vin Bch Mai, l ngi ó luụn ht lũng dy bo v to iu kin cho em sut quỏ trỡnh nghiờn cu Ths Bs Nguyn Thnh Chng Ging viờn b mụn Y hc ht nhõn Trng i hc Y H Ni, ngi ó giỳp , ch bo em rt nhiu quỏ trỡnh thc hin khúa lun ny Ts Phm Vn Thỏi Ging viờn b mụn Y hc ht nhõn Trng i hc Y H Ni, l ngi ó giỳp , ng viờn, úng gúp nhng ý kin quý bỏu cho em hon thnh khúa lun ny Ths Bs Thiu Th Hng Ging viờn b mụn Y hc ht nhõn Trng i hc Y H Ni, cỏn b Trung tõm Y hc ht nhõn v Ung bu Bnh vin Bch Mai, l ngui ó truyn cho em nim am mờ nghiờn cu khoa hc, tn ty dy d em sut quỏ trỡnh hc tp, trc tip dnh nhiu cụng sc v thi gian ch bo, hng dn em hon thnh khúa lun ny Xin gi li cm n ti ton th cỏc thy cụ b mụn Y hc ht nhõn, cỏn b trung tõm Y hc ht nhõn v Ung bu Bnh vin Bch Mai, phũng k hoch tng hp, phũng lu tr h s bnh vin Bch Mai ó to iu kin cho em quỏ trỡnh thc hin khúa lun tt nghip Em xin chõn thnh cm n Sinh viờn Khỏnh Ton LI CAM OAN Kớnh gi: Phũng qun lý o to i hc - Trng i hc Y H Ni Hi ng chm bo v Khoỏ lun tt nghip B mụn Y hc ht nhõn - Trng i hc Y H Ni Tụi xin cam oan ó thc hin quỏ trỡnh lm khoỏ lun mt cỏch khoa hc, trung thc v chớnh xỏc Cỏc kt qu khoỏ lun l hon ton khỏch quan t quỏ trỡnh nghiờn cu v cha c cụng b, ng ti trờn bt c ti liu no H Ni, ngy 31 thỏng 05 nm 2016 Sinh viờn Khỏnh Ton MC LC DANH MC CC BNG DANH MC CC BIU V HèNH V DANH MC CC CH VIT TT V Kí HIU Ch vit tt/ Gii ngha Ký hiu BCLC Barcelona Clinic Liver Cancer BN CLIP (H thng phõn chia giai on theo Barcelona) Bnh nhõn Cancer of the Liver Italian Program CS CT CUPI (H thng thang im ung th gan Italia) Cng s Computerized Tomography (Chp ct lp vi tớnh) Chinese University Prognostic Index ECOG (H thng thang im tiờn lng Trung quc) Eastern Cooperation of Oncology Group MRI MSCT (Nhúm hp tỏc ung th ụng- Hoa K) Hepatocellar Carcinoma (Ung th biu mụ t bo gan) Macro-Aggregated Albumin Magnetic Resonance Imaging (Chp cng hng t) Multislice Computer Tomography PDGFR (Chp ct lp vi tớnh a dóy) Platelet-derived growth factor receptor PEIT (Yu t phỏt trin tiu cu) Percutaneous Ethanol Injection Therapy HCC MAA PS (Liu phỏp tiờm cn qua da) Positron Emission Tomography (Chp hỡnh phỏt x positron) Performance status PVA RFA (Tỡnh trng chc nng hot ng) Polyvinyl alcohol Radiofrequency Ablation SIRT (t súng cao tn) Selective Internal Radiation Therapy PET (X tr chn lc) SPECT Single Photon Emision Computed Tomography TACE (Chp ct lp bng phc x n photon) Transcatheter arterial chemoembolization UTBMTBG VEGFR (Nỳt mch húa cht) Ung th biu mụ t bo gan Receptors for Vascular Endothelial Growth Factor (Receptor ca yu t phỏt trin ni mụ mch)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư gan biểu mô tế bào gan điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ y 90 , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư gan biểu mô tế bào gan điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ y 90

Từ khóa liên quan