ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày PHẪU THUẬT TRIỆT căn kết hợp điều TRỊ bổ TRỢ hóa CHẤT PHÁC đồ XELOX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội từ năm 2012 2015

63 376 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 10:59

Bộ giáo dục đào tạo Bộ y tế Trờng đại học y hà nội NGUYễN THị HảO đánh giá HIệU điều trị UNG THƯ Dạ DàY phẫu thuật triệt kết hợp điều trị bổ trợ hóa chất phác đồ xelox bệnh viện ung bớu hà nội từ năm 2012-2015 đề cơng luận văn thạc sĩ y học Hà Nội 2015 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học y hà nội Bộ y tế NGUYễN THị HảO đánh giá HIệU điều trị UNG THƯ Dạ DàY phẫu thuật triệt kết hợp điều trị bổ trợ hóa chất phác đồ xelox bệnh viện ung bớu hà nội từ năm 2012-2015 Chuyên ngành: ung th Mã số : 60.72.01.49 đề cơng luận văn thạc sĩ y học Ngời hớng dẫn khoa học: TS Vũ Hồng Thăng Hà Nội - 2015 MC LC T VN Ung th d dy l mt s cỏc bnh ung th ph bin nht nhiu nc trờn th gii cng nh Vit Nam Theo s liu (Globocan 2012) ung th d dy ng hng th s cỏc bnh ung th thng gp sau ung th phi, vỳ, i trc trng, tuyn tin lit Hn 70% trng hp xy cỏc nc ang phỏt trin, 50% rng hp gp cỏc nc ụng (phn ln gp Nht Bn, Trung Quc, Hn Quc) T l mc chun theo tui nam gii gp ln n gii Ung th d dy ng th cỏc nguyờn nhõn gõy t vong c hai gii sau ung th phi, ung th gan, mi nm c tớnh cú 951.000 trng hp mi mc, chim 6,8% trờn tng s cỏc bnh ung th v cú 723.000 trng hp t vong bnh [22] Ti Vit Nam, ung th d dy l loi ung th khỏ ph bin, ng th sau ung th phi nam v ng th sau ung th vỳ, c t cung n gii; chim 13.5% tng s cỏc bnh ung th [9] V mụ bnh hc, 95% l ung th biu mụ tuyn, cũn li l ung th biu mụ tuyn vy, ung th t bo gai, u carcinoid, ung th t bo nh, [19] iu tr ung th d dy cng ging nh hu ht cỏc ung th tiờu húa khỏc ch yu l phu thut Khi u cũn khu trỳ ti d dy v ớt xõm ln thỡ phu thut cú th iu tr khong 90% cỏc trng hp [7] Tuy nhiờn, chn oỏn c ung th d dy giai on sm khụng thng gp Vit Nam Hu ht cỏc trng hp ung th d dy phỏt hin giai on cũn kh nng phu thut ó cú xõm ln ti ch (khi u ó xõm ln cỏc lp thnh d dy hoc vt quỏ thnh d dy hoc cú di cn hch quanh d dy) Nhng trng hp ny thng cú nguy c tỏi phỏt cao sau phu thut v cn cú phng phỏp iu tr b tr phự hp [7] D liu t mt s nghiờn cu ln cho thy 60%-90% bnh nhõn cú u nguyờn phỏt xõm ln mc hoc c quan lõn cn v cú khong 50% di cn hch bch huyt Trong s 1.577 trng hp ung th d dy iu tr ban u ti trung tõm UT Memorial Sloan-Kettering t 7/1985- 6/1998, 60% s 1221 trng hp c phu thut cú bng chng xõm ln mc v 68% cú di cn hch Hch di cn ó c tỡm thy 18% cỏc trng hp tn thng pT1 sau phu thut R0 941 bnh nhõn T l ny tng lờn ỏng k ti 60% tn thng pT2 Tn sut di cn bch huyt cao nht cỏc trng hp u lan ta ton b d dy Khi u v trớ tip ni d dy - thc qun cng cú t l tng i cao xõm ln t chc khỏc Cỏc mụ hỡnh di cn hch cng khỏc tựy thuc vo v trớ ca u nguyờn phỏt [23] T nhng nm 1990 n ó cú rt nhiu cỏc nghiờn cu iu tr b tr cho ung thu d dy Cỏc phỏc ó c s dng iu tr b tr cho ung th d dy nh: FAM, CF, S-1, ELF, ECF, ECX, EOX, Capecitabine, Cỏc nghiờn cu ó chng minh hiu qu ca nhúm cú iu tr húa cht b tr so vi nhúm phu thut n thun Tuy nhiờn, cha cú thng nht vic la chn phỏc iu tr b tr gia cỏc nc, gia cỏc nh lõm sng Nm 2009, cỏc nh nghiờn cu lõm sng khu vc Chõu ó tin hnh nghiờn cu a trung tõm CLASSIC cho thy hiu qu ca phỏc XELOX (bao gm Oxaliplatin v Capecitabine) iu tr b tr ung th d dy [24] Ti Vit Nam, phỏc XELOX cng c ỏp dng iu tr b tr ung th d dy t nm 2011 Hin ti cú mt nghiờn cu ca Nguyn Th Vng (2013) ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc XELOX trờn lõm sng ti bnh vin K v bnh vin i hc Y H Ni Kt qu ban u ca nghiờn cu v sng thờm nm, nm cng cho thy phỏc XELOX cú hiu qu cho iu tr ung th d dy giai on Dukes B, C sau phu thut Tuy nhiờn thi gian theo dừi ca nghiờn cu ny cũn cha di v cng cha tng cú nghiờn cu no ỏnh giỏ hiu qu iu tr b tr ca phỏc ny ti bnh vin Ung bu H Ni Vỡ vy tụi mun ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc XELOX iu tr b tr ung th d dy ti bnh vin Ung bi H Ni vi hai mc tiờu: Nhn xột mt s c im lõm sng v cn lõm sng ca bnh nhõn ung th d dy giai on IB III ti bnh vin Ung bu H Ni ỏnh giỏ kt qu v mt s tỏc dng khụng mong mun ca phỏc XELOX iu tr b tr ung th d dy CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 GII PHU V Mễ HC 1.1.1 Gii phu Hỡnh 1.1 Hỡnh th ngoi ca d dy D dy l on phỡnh to nht ca ng tiờu húa, ni gia thc qun v tỏ trng, nm di vũm honh trỏi, sau cung sn trỏi v vựng thng v trỏi D dy gm cú thnh trc- sau, hai b cong ln- nh, hai u tõm v trờn v mụn v di K t trờn xung, d dy gm cú: Tõm v l mt vựng khong 3-4cm tip ni vi thc qun, bao gm c l tõm v L ny thụng vi d dy, khụng cú van úng kớn m ch cú np niờm mc Tõm v cú chc nng rt c bit, nú ngn cỏch vựng cú PH rt khỏc (thc qun cú PH trung tớnh d dy cú PH acid) ỏy v l phn phỡnh to hỡnh chm cu, bờn trỏi l tõm v v ngn cỏch vi thc qun bng bi mt khuyt nh gi l khuyt tõm v ỏy v thng cha khụng khớ, khong 50ml nờn d nhỡn thy trờn phim Xquang Thõn v tip ni phớa di ỏy v, hỡnh ng, cu to bi hai thnh v hai b Gii hn di l mt phng ngang qua khuyt b cong nh Hang v ni tip vi thõn v chy sang phi v hi sau ng mụn v thu hp li ging cỏi phu vo mụn v Mụn v: mt ngoi ca mụn v c ỏnh du bi tnh mch trc mụn v S bng tay d nhn bit hn l nhỡn bng mt gia mụn v l l mụn v thụng vi hnh tỏ trng L mụn v nm bờn phi t sng tht lng 1[4, 14] 1.1.2 Cu to mụ hc 10 Hỡnh 1.2 hỡnh nh mụ hc ca d dy Thnh d dy gm lp k t ngoi vo [3, 16] - Lp mc: thuc lỏ tng ca phỳc mc, bao ph hai mt trc v sau ca - d dy, liờn tip vi cỏc mc ni xung quanh Lp di mc: l t chc liờn kt rt mng c bit mt trc v sau ca d dy Vỡ vy mc gn nh dớnh cht vo lp c tr gn hai b - cong d dy, d búc tỏch vỡ cha m v cỏc bú mch thn kinh Lp c: gm th c t ngoi vo + Th c dc liờn tc vi cỏc th c dc ca thc qun v tỏ trng + Th c vũng gia bao kớn ton b d dy, mụn v dy lờn to thnh c mụn v + Th c chộo l lp khụng hon ton, chy vũng quanh ỏy v v i - chộo xung phớa di v phớa b cong ln Lp di niờm mc: l t chc liờn kt lng lo khụng dớnh vo c v niờm mc 49 D KIN KIN NGH TI LIU THAM KHO A Okines and cỏc cng s (2010), "Gastric cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up", Ann Oncol 21 Suppl 5, pp v50-4 C C Earle and J A Maroun (1999), "Adjuvant chemotherapy after curative resection for gastric cancer in non-Asian patients: revisiting a meta-analysis of randomised trials", Eur J Cancer 35(7), pp 1059-64 Kớnh (2000), Phụi thai hc ngi, Nh xut bn y hc Xuõn Hp (1995), "D dy", Gii phu bng, Nh xut bn y hc G Carrasco and A H Corvalan (2013), "Helicobacter pylori-Induced Chronic Gastritis and Assessing Risks for Gastric Cancer", Gastroenterol Res Pract 2013, p 393015 Hermans J, et al (1993), "Adjuvant therapy after curative resection for gastric cancer: meta-analysis of randomized trials", J Clin Oncology 11, pp 1441-7 John S Macdonald (2006), "Gastric cancer- New Therapeutic Options", New England Journal Medicine(355) Jr Theodore, et al (2011), "Gastric cancer" Nguyn Bỏ c and o Ngc Phong (2008), "Lch s nghiờn cu v tỡnh hỡnh bnh ung th", Dch t hc bnh ung th, , nh xut bn y 10 hc, h ni Nguyn Bỏ c, Trn Vn Thun, and Nguyn Tuyt Mai (2010), " 11 iu tr ni khoa bnh ung th", Nh xut bn y hc, H ni Nguyn Lam Hũa (2009), Nghiờn cu c im lõm sng, gii phu bnh, kt qu iu tr phu thut ung th d dy v húa tr b tr ti Bnh vin Vit Tip Hi Phũng, Lun ỏn tin s, chuyờn ngnh ung th, Hc vin quõn y, H Ni 12 Nguyn Th Vng (2013), ỏnh giỏ hiu qu phỏc XELOX iu tr b tr ung th d dy, Lun thc s, Chuyờn ngnh ung 13 th, i hc Y h Ni Nguyn Vn Hiu (2012), "ung th d dy", iu tr phu thut bnh 14 ung th, Nh xut bn Y hc, H Ni Nguyn Vn Huy (2005), "D dy, rut non v ty", Gii phu ngi, 15 16 17 Nh xut bn y hc, H ni Phm Duy Hin (2007), Ung th d dy, Nh xut bn y hc Phan Vn ớch (2004), Mụ hc, H tiờu húa, NXB Y hc, H Ni T Waddell and cỏc cng s (2013), "Gastric cancer: ESMO-ESSOESTRO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and 18 follow-up", Ann Oncol 24 Suppl 6, pp vi57-63 Trnh Th Hoa (2009), ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc húa tr b tr ECX trờn bnh nhõn ung th biu mụ tuyn d dy sau phu thut ti bnh vin K, Lun Thc s, Chuyờn ngnh Ung th, i hc 19 Y H Ni Vincent T DeVita, et al (2011), "Gastric cancer", Principles and 20 Practice of Oncology V Hng Thng (2006), "Kt qu iu tr phu thut kt hp húa cht 21 b tr ung th d dy giai on mun", Tp y hc thc hnh(541) Y Adachi and v cỏc cng s (1994), "Dukes's classification: a valid 22 prognostic indicator for gastric cancer", Gut 35(10), pp 1368-71 Globocan (2012), "Gastric Cancer Incidence and Mortality Worldwide 23 in 2012" Pisters PWT, Kelsen DP, and Tepper JE (2008), "Cancer of the Stomach", Cancer: Principles and practice of oncology, Lippincott 24 William and Wilkins Y J Bang and cỏc cng s (2012), "Adjuvant capecitabine and oxaliplatin for gastric cancer after D2 gastrectomy (CLASSIC): a phase open-label, randomised controlled trial", Lancet 379(9813), pp 315-21 PH LC Ph lc 1: Ch s ton trng theo thang im Karnofsky: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kh nng hot ng tt, khụng cú triu chng rừ rng ca bnh Kh nng hot ng bỡnh thng, triu chng bnh ti thiu Kh nng hot ng bỡnh thng nhng phi c gng, cú triu chng ca bnh Khụng cú kh nng hot ng bỡnh thng hoc lm vic, cũn t phc v Cn cú s tr giỳp cn thit v chm súc y t Cn cú s tr giỳp rt ln v chm súc thng xuyờn Khụng t phc v ti thiu, cn s tr giỳp liờn tc, c chm súc c bit Lit ging, nm vin nhng cha cú nguy c t vong Bnh nng, chm súc c bit vin Hp hi T vong Ph lc 2: c tớnh trờn h to huyt: Bch cu (G/L) BC ht (G/L) Hemoglobin (g/l) Tiu cu (G/L) 3-3,9 1,5-1,9 100-BT 75-BT 2-2,9 1-1,49 80-100 50-74 1-1,9 0,5-0,99 65-79 25-49 90: Thc th : Gy sỳt Cú:1 Khụng: Thiu mỏu Cú: Khụng: S thy u thnh bng Cú: Khụng: III Cn lõn sng Ni soi d dy V trớ U - Tõm v: Thõn v: Hang, mụn v: Th - Sựi: Loột: Thõm nhim: X ột: CT Scaner - Kt hp:4 Tng thng ca u d dy: T1: - T2:2 T3:3 N2: T4:4 N3: Tn thng hach N1: IV Phu thut: Tn thng U phu thut V trớ: Kớch thc Tn thng phu thut Hch Mc xõm ln : Chn oỏn sau PT: T N M Giai oan: Cỏch thc phu thut Ct d dy chun+vột hch DII Cú: Khụng:1 Gii phu bnh Trc m: Sau m: + UTBM tuyn nhỳ: + UTBM tuyn nhy: + UTBM t bo nhn: + UTBM tuyn vy: + UTBM khụng bit húa: + UTBM t bo nh: + UTBM Typ rut v typ lan ta: Khỏc: xõm ln: Niờm mc: C: Thanh mc: Vt mc : Kộm bit húa: Khụng bit húa: biờt húa Bit húa va: Tng s hch: =15:2 S hch di cn: Chn oỏn giai on : T N M Giai on : IB: III: II: IV: V iu tr b tr phỏc : XELOX Liu phỏc :
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày PHẪU THUẬT TRIỆT căn kết hợp điều TRỊ bổ TRỢ hóa CHẤT PHÁC đồ XELOX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội từ năm 2012 2015 , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ UNG THƯ dạ dày PHẪU THUẬT TRIỆT căn kết hợp điều TRỊ bổ TRỢ hóa CHẤT PHÁC đồ XELOX tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội từ năm 2012 2015

Từ khóa liên quan