Báo cáo cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Thực trạng quấy rối tình dục

22 1,516 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 08:59

Qua nghiên cứu này, nhóm đã cơ bản hoàn thành được các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Và đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu sau: Xác định được thực trạng sinh viên ĐHQG TP.HCM bị QRTD trên xe buýt là có xảy ra, tuy số trường hợp không nhiều. Xác định các hành vi QRTD trên xe buýt cùng với mức độ phổ biến của các hành vi này. Tìm hiểu được các ảnh hưởng tâm lí mà QRTD gây ra cho sinh viên cũng như cách làm giảm những áp lực tâm lí đó. Cung cấp được cho sinh viên một số khuyến nghị giúp phòng tránh QRTD khi đi xe buýt. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN NHẬT BẢN HỌC MÔN: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG BỊ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRÊN XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD : TS Cao Thị Châu Thủy Nhóm nghiên cứu : AHBP Tên thành viên : MSSV: 1356190001 1356190012 1356190014 1356190024 1356190034 1356190071 Trần Tú An Trần Thị Minh Anh Trƣơng Hoài Bảo Phạm Thị Mỹ Hạnh Trần Thị Ngọc Huyền Nguyễn Lâm Quỳnh Phƣơng Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN NHẬT BẢN HỌC . MÔN: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG BỊ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRÊN XE BUÝT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD : TS Cao Thị Châu Thủy Nhóm nghiên cứu : AHBP Tên thành viên : MSSV: 1356190001 1356190012 1356190014 1356190024 1356190034 1356190071 Trần Tú An Trần Thị Minh Anh Trƣơng Hoài Bảo Phạm Thị Mỹ Hạnh Trần Thị Ngọc Huyền Nguyễn Lâm Quỳnh Phƣơng Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ B PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU C KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Nhận thức sinh viên ĐHQG TP.HCM vấn đề QRTD xe buýt 1.1 Như QRTD xe buýt? 1.2 Mức độ phổ biến hành vi QRTD xe buýt 11 QRTD xe buýt- Phản ánh nguy bị xâm hại thân thể nhân phẩm, gây tổn thƣơng tâm lý, sức khỏe… sinh viên xe buýt 12 2.1 Những ảnh hưởng mặt tâm lí sinh viên vấn đề QRTD xe buýt 12 2.2 Giải pháp giảm áp lực tâm lý sau trải qua QRTD xe buýt 15 Thái độ phản ứng sinh viên chứng kiến vấn đề QRTD xe buýt Các khuyến nghị giúp hạn chế phòng tránh vấn đề QRTD xe buýt 18 4.1 Đối với bạn sinh viên sử dụng xe buýt: 18 4.2 Đối với tài xế tiếp viên xe buýt 19 4.3 Đối với xe buýt: 19 D KẾT LUẬN 21 A ĐẶT VẤN ĐỀ Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng dân cư “ Đất chật người đông”- năm lượng người dân rời mà đến nhiều Xe buýt lựa chọn hàng đầu với nhiều tiện ích mà dịch vụ công cộng mang lại Xe buýt từ lâu trở thành phương tiện di chuyển cần thiết nhiều sinh viên, đặc biệt sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) Trong điều kiện sinh hoạt học tập môi trường khu đô thị ĐHQG TPHCM, xe buýt lại người bạn thiếu sinh viên Tuy nhiên, thời gian gần đây, phương tiện truyền thông, báo đài mạng xã hội đưa tin vụ quấy rối tình dục ( QRTD) xe buýt Các đối tượng quấy rối thường nhằm vào sinh viên, đặc biệt nữ sinh Vậy thực hư vấn đề sao? Có hay không thực trạng sinh viên bị QRTD xe buýt? Nếu có ảnh hưởng đến sinh viên làm cách để phòng tránh tình trạng xe buýt B PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với mục đích nghiên cứu nhằm xác định thực trạng QRTD qua đưa số biện pháp nhằm hạn chế tối đa thực trạng xe buýt, nhóm tiến hành phương pháp sau: + Phương pháp thu thập thông tin: - Đọc tham khảo báo, viết mạng xã hội có liên quan đến tượng QRTD xe buýt - Điều tra bảng hỏi việc chọn mẫu phi xác suất theo phán đoán tiện lợi Kết điều tra thu thập từ 123 bạn sinh viên sinh hoạt học tập KTX khu B- ĐHQG TPHCM Các bạn sinh viên thuộc khối ĐHQG là: ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghê Thông tin, ĐH Quốc tế, ĐH Kinh tế- Luật, Khoa Y ĐHQG Số phiếu phát 130, thu lại 123 phiếu + Phương pháp xử lí thông tin - Xử lí số liệu phần mềm Xử lí SPSS 13 - Xử lí phương pháp thống kê C KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN I Tình hình QRTD QRTD xe buýt Quấy rối tình dục hình thức quấy nhiễu mà đặc biệt hướng giới tính người có liên can.1 Trong tình dục học việc QRTD người khác số đề tài nhà khoa học xã hội quan tâm, thời đại mà vấn đề tự cá nhân đề cao bảo vệ Theo định nghĩa Cơ quan Chống xâm hại tội ác tình dục Mỹ, QRTD là: "Một hay nhiều người có thái độ liên quan đến giới tính, thể lời nói, hành động ngôn ngữ thân thể (body language) với hay nhiều người khác giới - kể đồng giới, gây tổn thương đến phẩm giá họ, tạo môi trường có tính dọa dẫm, thù địch, hạ thấp, lăng nhục, xúc phạm họ, làm cho họ phải bối rối" Ở Việt Nam, QRTD xã hội nhìn nhận vấn đề nhạy cảm, khó nói nên có thông tin để chia sẻ Tuy chưa có số liệu thống kê nghiên cứu chuyên đề vấn đề QRTD qua phương tiện truyền thông đại chúng cho thấy QRTD xã hội không vấn đề lạ lẫm Tuy nhiên thực tế, hình thức thể hành vi lại vô phong phú, biểu thị dạng hành động, cử chỉ, lời nói chí không lời nói khiến cho “nạn nhân” xúc Quấy rối tình dục hình thức quấy nhiễu mà đặc biệt hướng giới tính người có liên can QRTD khác với lạm dụng tình dục hành động liên quan đến xâm chiếm tình dục, sử dụng bạo lực thể QRTD hành động nhận xét làm hổ thẹn hay làm nhục tình dục có liên quan đến giới tính, có mục đích hay có tác động làm tổn thương đến phẩm giá người hay tạo nên tình mang nhiều Theo Wikipedia, Quấy rối tình dục http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A5y_r%E1%BB%91i_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c dọa dẫm, hứa hẹn ban thưởng hay đối xử phân biệt, hạ thấp, lăng nhục, xúc phạm hay làm bối rối đối tượng, tiếp cận thể không mong muốn nạn nhân Đơn giản liếc mắt, nhìn chằm chằm vào phận thể người khác giới hay nói bóng gió, gửi ảnh liên quan đến tình dục Nguy hiểm hơn, động chạm cách cố ý, hay có hành động thể người khác mà không đồng ý họ tiến tới việc đưa “lời đề nghị khiếm nhã” có hành động sàm sỡ, táo bạo nơi vắng người Nhưng hiểu rõ điều Kết khảo sát Tổ chức ActionAid Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình Môi trường TP Hà Nội TP HCM cho thấy, 57% phụ nữ từ 16 tuổi trở lên cho đường phố nơi có nguy xảy vụ QRTD cao nhất, 31% nữ sinh bị QRTD xe buýt Bên cạnh đó, nghiên cứu địa điểm công cộng khác mà nữ giới hay bị QRTD, gồm bến xe, nhà ga, công viên, nhà chờ xe buýt Nhưng vấn đề nhạy cảm nên chia sẻ Vì số phản ánh phần có số liệu xác thực tế Thời gian gần cụm từ “ QRTD xe buýt” xuất với tầng suất dày đặc phương tiện thông tin đại chúng câu chuyện thường nhật Điều làm cho dịch vụ công cộng văn minh phải đối mặt với phán xét, điều tra quan chức nhìn ngại những người có ý định sử dụng dịch vụ Đặc biệt hơn, xe buýt ngày trở thành nỗi ám ảnh nữ sinh Tất gióng lên hồi chuông báo động thực trạng Ngày 8/12/2014, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đạo quan chức năng, đoàn thể thành phố vào giải tình trạng QRTD phương tiện vận tải hành khách công cộng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị hai địa phương đạo quan chức điều tra, khảo sát để xác định rõ địa điểm, tuyến giao thông công cộng, đoạn đường thường xuyên xảy tượng QRTD phụ nữ; triển khai biện pháp cảnh báo, ngăn ngừa nguy tượng tăng cường chiếu sáng công cộng, niêm yết số điện thoại công an xã/phường sở thông điệp hướng dẫn cách ứng phó bị quấy rối tình dục Qua thấy, QRTD xe buýt tác động không nhỏ đến tổ chức lớn quan chức Họ có điều tra khảo sát,để từ qua số liệu thu thập mà người tự ý thức thân nhắc nhỏ người xung quanh quan tâm đến vấn đề để không cảm thấy bỡ ngỡ với vấn đề Không phải cá nhân hiểu rõ quan tâm đến vấn đề Có hai luồng ý kiến xung quanh tình trạng QRTD xe buýt Một luồng ý kiến cho QRTD xe buýt vấn nạn trầm trọng hai thành phố lớn Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh cần có biện pháp, cách xử lý để hạn chế tối đa tồn không đáng có Một luồng ý kiến khác lại tỏ thái độ hời hợt cho QRTD xe buýt trường hợp cá biệt, không đáng lưu tâm II Thực trạng QRTD xe buýt sinh viên ĐHQG TP HCM Nhận thức sinh viên ĐHQG TP.HCM vấn đề QRTD xe buýt Để biết sinh viên ĐHQG có nhận thức QRTD xe buýt, đầu tiên, nhóm khảo sát mức độ xe buýt bạn Theo đó, kết điều tra nhóm mức độ thường xuyên sử dụng xe buýt sinh viên Đại học Quốc gia sau: Bảng 1: Mức độ xe buýt sinh viên ĐHQG TP HCM Mức độ xe buýt Số lựa chọn % Rất thường xuyên 94 76,4 Thường xuyên 16 13,0 Thỉnh thoảng 6,5 Hiếm 4,1 Từ kết trên, ta thấy, số bạn sử dụng xe buýt thường xuyên thường xuyên chiếm 89, 4% Hàng ngày, có khoảng 10 tuyến xe buýt với hàng trăm lượt xe buýt hoạt động liên tục toàn khu đô thị ĐHQG để phục vụ cho việc lại sinh viên Tuy nhiên, có số trường hợp xe buýt (6.5%) xe buýt (4,1%) Khi hỏi “Các bạn có nghe biết đến khái niệm QRTD xe buýt không?” 123 phiếu trả lời có bạn trả lời “không” (6,5%), lại 93,5% sinh viên trả lời “có” Như vậy, hầu hết sinh viên có biết vấn đề QRTD xe buýt Điều có nghĩa là, khái niệm QRTD xe buýt không mẻ sinh viên tượng quan tâm Vậy thì, sinh viên biết đến tượng QRTD xe buýt nào? Hơn nửa số sinh viên khảo sát cho biết họ biết đến QRTD xe buýt thông qua phương tiện truyền thông: báo đài mạng xã hội (52%) Với thời đại công nghệ thông tin ngày nay, dễ dàng tiếp cận với tin tức thời cách nhanh chóng Không khó khăn để truy cập tin tức, kiện xảy ngày Những vụ QRTD đăng tải nhiều báo đài, báo mạng Có 8,1% bạn nghe bạn bè người thân kể lại 3,3% bạn nhìn thấy, chứng kiến 36,6% lại cho biết, họ biết đến QRTD thông qua cách Vậy thì, dùng phương pháp thống kê để tính riêng số bạn chọn phương án “Đã nhìn thấy, chứng kiến” (bao gồm bạn chọn “Tất cả” “Đã nhìn thấy chứng kiến”) có đến 39,83% tổng số 123 bạn biết đến QRTD qua hình thức Con số lưu ý Nó có nghĩa là, QRTD xe buýt phổ biến, nhiều sinh viên nhìn thấy tượng họ xe buýt Tuy nhiên, “Đã nhìn thấy, chứng kiến” không đồng nghĩa với việc họ trải qua QRTD xe buýt Vì vậy, kết điều tra câu hỏi “ Bạn trải qua vấn đề QRTD xe buýt hay chưa?” có 21/123 ( 17,1%) bạn khảo sát trả lời trải qua QRTD xe buýt Tuy số lớn xét thực trạng tiêu cực số đáng báo động Thực trạng cần quan tâm nhiều có hướng giải phù hợp để hạn chế đến mức tối đa trường hợp bị QRTD xe buýt Nói tóm lại, sinh viên ĐHQG biết đến vấn đề QRTD xe buýt, vấn đề thực tồn có ảnh hưởng đến an toàn sinh viên chọn xe buýt làm phương tiện giao thông hàng ngày 1.1 Như QRTD xe buýt? Tuy có biết, có nghe đến khái niệm QRTD, sinh viên hiểu chất biểu QRTD Điều dẫn đến việc sinh viên hành động nguy hiểm tới thân mà có cách đề phòng Vậy hành động xem QRTD xe buýt? Bàn vấn đề hành động xem QRTD, Bà Nguyễn Kim Lan, chuyên gia giới thuộc văn phòng ILO Việt Nam, cho rằng: “Nhiều người thường nhầm lẫn hành vi cưỡng hiếp, hiếp dâm quấy rối tình dục, hình thức quấy rối nghiêm trọng Theo định nghĩa quốc tế, quấy rối tình dục gồm hành vi mang chất tình dục lời nói không lời nói Các hành vi tán tỉnh, trêu ghẹo từ ngữ nhạy cảm tình dục, cho xem hình ảnh gợi dục, ôm hôn, quàng vai, áp sát… làm cho người khác cảm thấy khó chịu, xấu hổ quấy rối tình dục” Hoặc Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng nữ doanh nhân VCCI nhấn mạnh: “Trong thực tế, có nhiều hành vi thân mật mà nhiều người coi bình thường người tiếp nhận không đồng tình, cảnh cáo nhiều lần hành vi tái diễn quấy rối.” Về bản, hành vi sau xem QRTD: phô dâm (khoe phận sinh dục ngoài), cố tình đụng chạm vào phận nhạy cảm thể, có lời nói cử khêu gợi tình dục, huýt sáo, trêu ghẹo, nhìn chằm chằm vào phận thể… Trên xe buýt, hành vi xảy ra, thường khó nhận biết đối tượng tay nhanh chóng Vì nơi công cộng xe buýt đối tượng làm điều đáng Và nói không nhận biết hành vi QRTD Chúng ta thường nhầm lẫn hành động sàm sỡ hành động QRTD với Thực sàm sỡ dạng biểu QRTD Đó hành động cố tình đụng chạm vào thể, vuốt ve, sờ soạng phận nhạy cảm Còn QRTD nhắc đến trên, bao gồm tất “các hành vi mang chất tình dục lời nói không lời nói.” Do vậy, nhóm đưa số biểu thường thấy QRTD nhằm khảo sát xem bạn hiểu hành vi QRTD xe buýt hành động xem dễ biểu hiện, dễ xảy xe buýt Chúng đưa hành vi thường thấy QRTD sau: Huýt sáo, trêu ghẹo; Tìm cách bắt chuyện có cử chỉ, lời nói khêu gợi tình dục; Bình phẩm hình thức bề ngoài; Nhìn chằm chằm vào phận nhạy cảm thể; Cố tình đụng chạm, tiếp xúc vào thể; Cố tình “khoe”, để lộ phận nhạy cảm Với hình thức câu hỏi có nhiều đáp án lựa chọn dùng phương pháp thống kê để tính toán rút kết luận: Các bạn sinh viên cho QRTD không loại mà tích hợp nhiều hành động, cử Trong có 17,9% sinh viên cho QRTD xe buýt bao gồm biểu gồm: tìm cách bắt chuyện có cử khêu gợi tình dục; nhìn chằm chằm vào phận nhạy cảm thể; cố tình đụng chạm, tiếp xúc vào thể; cố tình khoe, để lộ phận nhạy cảm có đến 31,7% sinh viên cho QRTD xe buýt bao gồm tất hành động, cử mà nhóm nêu Ngoài có nhiểu cách lựa chọn bao gồm nhiều hành động cử khác Nếu dùng thống kê để tính tổng số sinh viên chọn đáp án riêng chọn tất đáp án đáp án mà nêu ra, hành động “Cố tình đụng 10 chạm, tiếp xúc vào thể” có 75 bạn sinh viên lựa chọn chiếm 60,9 % tổng số Đây coi hành động cử cho hành vi QRTD xe buýt phổ biến Tiếp sau với đáp án “Tìm cách bắt chuyện có cử khêu gợi tình dục” có đến 61 sinh viên lựa chọn chiếm 49,6% tổng số “Nhìn chằm chằm vào phận nhạy cảm” có 59 sinh viên lực chọn chiếm 48% tổng số Qua cho thấy, hành vi QRTD xe buýt đa dạng bạn sinh viên có kiến thức vấn đề Đa số bạn có cách nhìn nhận bao quát hành vi QRTD 1.2 Mức độ phổ biến hành vi QRTD xe buýt Tiếp theo đó, để xác định mức độ phổ biến hành vi xe buýt, nhận phản hồi sau: Biểu đồ 1: Mức độ phổ biến hành vi QRTD xe buýt 50 45 43.9 40 35 36.6 35.8 30 30.9 27.6 25 30.9 27.6 30.1 24.4 20 15 20.3 10 36.6 9.8 24.4 25.2 26.8 20.3 11.4 9.8 11.4 13 19.5 17.1 15.4 13.8 5.7 8.1 7.3 6.5 3.3 6.5 Cố tình đụng Cố tình khoe để Tìm cách bắt Bình phẩm hình Nhìn chằm chằm chuyện có thức bề vào phận chạm, tiếp xúc lộ phận thể thể lời nói, cử nhạy cảm khêu gợi tình Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không dục Huýt sáo, trêu ghẹo Các hành động “Huýt sáo, trêu ghẹo” “Tìm cách bắt chuyện có cử chỉ, lời nói khêu gợi tình dục” có mức độ phổ biến Chúng rơi vào trường hợp nhìn thấy nhiều Trong biểu đồ này, hành động nhìn chằm chằm vào phận nhạy cảm thể cố tình đụng chạm, tiếp xúc thể nhìn thấy mức độ thường xuyên tương đối cao so với hành động lại, 35% Hành động cố tình “khoe”, để 11 lộ phận nhạy cảm phổ biến nhất, nhận định xảy Qua biểu đồ, nhóm có nhận định sau: Tất hành động xảy xe buýt Tùy tính chất hành động mà nhìn thấy biểu có thường xuyên hay không Trên xe buýt điều kiện thuận lợi để đối tượng quấy rối nhìn chằm chằm cố tình đụng chạm, tiếp xúc vào thể nạn nhân không làm khác Mặt khác, xe nhắc nhở giữ im lặng nên hành động huýt sáo, trêu ghẹo; tìm cách bắt chuyện có cử chỉ, lời nói khêu gợi tình dục bình phẩm hình thức bề không thường xuyên xảy Nếu có Hành động “khoe”, để lộ phận nhạy cảm có xuất xe buýt (26,8%) Tuy nhiên hành động đặc biệt, dễ gây ý nên phần đông bạn sinh viên cho họ bắt gặp trường hợp QRTD xe buýt- Phản ánh nguy bị xâm hại thân thể nhân phẩm, gây tổn thương tâm lý, sức khỏe… sinh viên xe buýt: 2.1 Những ảnh hưởng mặt tâm lí sinh viên vấn đề QRTD xe buýt Số sinh viên trải qua vấn đề QRTD xe buýt ít, qua khảo sát nói có 21 sinh viên trải qua (chiếm gần 1/6 tổng số sinh viên khảo sát) chứng tỏ có tượng sinh viên ĐHQG bị QRTD sử dụng xe buýt, số trường hợp xảy không nhiều Việc bị QRTD xe buýt có tác động định tâm trạng sinh viên trải qua vấn đề nhiều để lại ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe nhân phẩm họ Để làm rõ vấn đề này, nhóm tiến hành khảo sát tâm lí sinh viên chọn theo hai hướng: nhóm sinh viên trải qua QRTD nhóm sinh viên chưa trải qua QRTD xe buýt Theo kết thống kê được, 102 trường hợp chưa trải qua việc QRTD xe buýt có 20 trường hợp cho QRTD có ảnh hưởng nặng đến tâm 12 lí, 45 trường hợp cho ảnh hưởng nặng, 19 trường hợp cho bình thường, 16 trường hợp cho nhẹ có trường hợp cho không ảnh hưởng Đối với kết thống kê này, nhiều sinh viên chưa trải qua việc bị QRTD xe buýt nhận thức ảnh hưởng tiêu cực (tính tổng số trường hợp cho có ảnh hưởng qua mức độ 79%) Tuy nhiên, 19 trường hợp cho việc bị QRTD xe buýt tâm lí “bình thường” có nam sinh viên có đến 11 nữ sinh viên Đáng ngạc nhiên 11 nữ sinh viên lại cho QRTD xe buýt bình thường hầu hết bạn nữ đối tượng QRTD xe buýt (số trường hợp trải qua QRTD xe buýt với đối tượng nữ sinh viên chiếm 17/21) Do số hạn chế nên nhóm chưa giải thích câu trả lời “bình thường” có ý nghĩa Bởi phụ thuộc nhiều vào tâm lí chủ quan sinh viên Với trường hợp trải qua QRTD xe buýt, nghiên cứu rằng: xe buýt phương tiện công cộng nên đối tượng QRTD có hội tiếp xúc trực tiếp với người xe Hình thức cao mà đối tượng QRTD làm tổn thương thân thể hành khách đụng chạm vào số phận thể Hình thức làm tổn thương thân thể mức độ tổn thương không cao, khó làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bị hại Tuy nhiên việc tiếp xúc trực tiếp với thể hay với việc tiếp xúc gián tiếp hình thức khác gây tổn thương đến hành khách Đối với trường hợp hành khách phản kháng lại chứng, điều làm che kín thể tránh chỗ khác Đối với cách xử lý không tạo tính răn đe đối tượng QRTD không làm người bị hại cản thấy an tâm tạo trạng thái ức chế tâm lý Kết thống kê khảo sát 21 trường hợp trải qua QRTD xe buýt có trường hợp bị ảnh hưởng tâm lí nặng, trường hợp nặng, trường hợp bình thường, trường hợp nhẹ trường hợp không bị ảnh hưởng Chi tiết hơn, có nữ nam sinh viên bị ảnh hưởng tâm lí nặng, nữ nam sinh viên bị ảnh hưởng nặng, nữ nam sinh viên cảm thấy bình thường, nữ sinh viên bị ảnh hưởng nhẹ nam sinh viên không bị ảnh hưởng Đối tượng QRTD xe buýt 13 hầu hết bạn nữ người chịu ảnh hưởng thân thể, nhân phẩm, tâm lí…nhiều bạn nữ Khi việc QRTD diễn ra, sinh viên hay bị căng thẳng, sợ hãi, khó chịu, tức giận, xấu hổ, ghê tởm… cảm xúc tiêu cực “Sợ hay sợ hãi cảm xúc tiêu cực xuất từ việc nhận thức mối đe dọa […] Nói ngắn gọn, sợ khả nhận nguy hiểm chạy trốn khỏi chiến đấu chống lại”.2 Giận dữ, thù hận, buồn chán, cảm thấy bất lực… cảm xúc tiêu cực “Cảm xúc tiêu cực làm giảm chức hệ nội tiết tố hệ miễn dịch, chất tuyền dẫn thần kinh bị ách tắc làm tê liệt cảm xúc, trí tuệ […] dẫn đến sức đề kháng thể giảm, dễ nhiễm bệnh.”.3 Như vậy, sinh viên trải qua việc QRTD xe buýt nhiều bị tổn thương sức khỏe, khả thăng cảm xúc trí tuệ Những biểu sợ hãi cho thấy bị QRTD người bị hại cảm thấy bị ảnh hưởng lại có xu hướng thu mình, tự cảm nhận thiệt hại thân mà không hướng vào đối tượng QRTD Với tâm trạng thông thường người bị hại có phản ứng lại đối tượng QRTD Việc lặp lặp lại nhiều lần khiến nạn nhân từ trạng thái bực mình, khó chịu, hoang mang, sang tâm lý sợ hãi, khủng hoảng rơi vào tình trạng bị ám ảnh, stress… Rồi thoải mái kèm sợ hãi thời gian tạo nên yếu tố xen lẫn vào đời sống làm thay đổi tâm lý nạn nhân Khi đặt câu hỏi nghiên cứu “Phản ứng sinh viên trải qua vấn đề QRTD” thu kết sau: Bảng 2: Phản ứng sinh viên trải qua vấn đề QRTD Theo viết “Sợ” đăng Wikipedia chỉnh sửa lần cuối lúc 8:16 ngày 30/08/2014 (http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A3) Theo viết “Tác hại cảm xúc tiêu cực” đăng www.tam-sang.com lúc 11:33 ngày 18/11/2012 (http://www.tam-sang.com/?q=node/302) 14 Phản ứng Số sinh viên Tỷ lệ chọn Im lặng chịu đựng cảm thấy xấu hổ 33% Nhờ người khác giúp đỡ 24% Phản kháng lời nói 5% Phản kháng hành động 38% Khác 0% Tổng 21 100% Thông qua biểu đồ, ta thấy im lặng chịu đựng cảm thấy xấu hổ cách phản ứng sinh viên lựa chọn Tuy cách phản ứng lựa chọn nhiều cách phản ứng chiếm vị trí thứ hai cách phản ứng Cách phải ứng nhiều mà sinh viên sử dụng phản ứng hành động chiếm 38 % tổng số 21 sinh viên trải qua QRTD Với hình thức phản kháng có 38% sinh viên lại lựa chọn biện pháp chỗ khác xuống trạm Qua thấy dù im lặng hay lựa chọn hành động đa phần sinh viên muốn nhanh chóng thoát khỏi QRTD mà không phản ánh tố cáo lại đối tượng QRTD Với cách giải tâm lý người bị hại không thoải mái bỏ qua việc xấu, người xấu Việc ức chế tâm lý tồn vô thức người bị hại Người bị hại cảm thấy không an toàn tiếp tục sử dụng xe buýt để tham gia giao thông 2.2 Giải pháp giảm áp lực tâm lý sau trải qua QRTD xe buýt Bảng khảo sát ghi nhận lại số biện pháp mà sinh viên thường hay sử dụng để giảm bớt tổn thương áp lực tâm lý mà việc QRTD xe buýt gây (Bảng 3) Bảng 3: Những biện pháp làm giảm áp lực, tổn thƣơng tâm lý sau trải qua QRTD xe buýt : Biện pháp Tỷ lệ (%) 15 Nói chuyện với người thân, bạn 78.9 bè, người tin tưởng Đăng status Facebook, 10.6 confession để giải bày tâm trạng, chia sẻ cảm xúc Không làm cả, từ từ quên 8.9 Khác 1.6 Theo thống kê, “Nói chuyện với người thân, bạn bè, người tin tưởng” phương án hàng đầu sinh viên sử dụng để giải tỏa cảm xúc tiêu cực sau trải qua QRTD xe buýt Phương án chiếm đến 78.9% tổng số Đây coi biện pháp hiệu Bởi chia sẻ trực tiếp với người tin tưởng cảm giác bất an giảm bớt nhận lởi khuyên hữu ích giúp thân vượt qua cảm giác tiêu cực Giới trẻ xem facebook phần thiếu sống việc đọc đăng confession không xa lạ Chính “ Đăng status Facebook, Confession để giải bày tâm trạng, chia sẻ cảm xúc” hình thức lựa chọn nhiều thứ hai Đầu tiên đăng Status giúp giải tỏa tâm trạng, nhận chia sẻ lời khuyên Hơn giúp cảnh báo đến bạn bè mạng xã hội Đăng Confession có tác dụng tương tự đặc biệt thông tin cá nhân hoàn toàn bảo mật số bạn trải qua vấn đề này, tâm trạng cảm thấy bất ổn muốn chia sẻ để giải tỏa cảm xúc vấn đề nhạy cảm nên chọn cách giải Bên cạnh có 8,9% sinh viên chọn cách “không làm cả, từ từ quên” Số trường hợp sinh viên sống khép kín nội tâm không muốn chia sẻ, vấn đề QRTD không làm ảnh hưởng nhiều đến bạn Như vậy, theo kết khảo sát nhóm, thực trạng sinh viên ĐHQG TPHCM bị QRTD xe buýt diễn ra, trường hợp xảy 16 có số sinh viên trải qua Con số không lớn gây ảnh hưởng đến tâm lí sinh viên xe buýt Tại vấn đề QRTD xe buýt quan tâm phản ánh tiếp tục diễn ra? Làm để ngăn chặn tình trạng xe buýt? Vấn đề QRTD xe buýt phản ánh báo chí, mạng xã hội nhiều đến chưa có cách giải phù hợp triệt để Điều phần có liên quan đến thái độ cách phản ứng nạn nhân nói Thái độ phản ứng sinh viên chứng kiến vấn đề QRTD xe buýt Khi hỏi “Thái độ bạn chứng kiến trường hợp QRTD xe buýt”, có 82,9% trả lời “bức xúc” Trong số sinh viên chọn “bức xúc” có 16 bạn trải qua vấn đề QRTD Thái độ xúc cảm thấy khó chịu, ấm ức, bất mãn, có ý chống lại chuyện Khi chứng kiến người khác bị QRTD xe buýt trải qua, đa số sinh viên cho họ thấy xúc Thái độ “thờ ơ, bàng quan” có bạn chọn, chiếm 3,3% Đặc biệt số có trường hợp trải qua vấn đề bị quấy rối chọn “thờ ơ, bàng quan” Đây trường hợp nam sinh viên Điều cho thấy, có số bạn không quan tâm đến chuyện người khác bị QRTD Số sinh viên lại cho họ cảm thấy “bất ngờ” (6,5%) Những người có thái độ bất ngờ người chưa trải qua tượng QRTD Tiếp theo, nhóm đặt câu hỏi nhằm khảo sát sinh viên cách xử lí hành vi QRTD xe buýt Hơn nửa số sinh viên (51,2%) nghĩ “nhắc khéo để người xe biết đề phòng” Có 37,4% sinh viên trả lời “ Cảnh báo cho người biết yêu cầu tiếp viên xe buýt mời đối tượng xuống xe” 4,9% gọi đến tổng đài xe buýt báo cáo việc để họ có cách giải Và 6,5 % lại chọn cách im lặng sợ bị trả thù Khi chứng kiến hành vi QRTD, dù biết hành vi đáng lên án có số bạn tỏ thờ ơ, bàng quan Số người thờ chiếm tỉ lệ phản ánh nhiều đến việc ngăn chặn QRTD xe buýt Không quan tâm đến thứ xung 17 quanh, tỏ thờ với việc xấu giống đồng tình với kẻ xấu việc tiếp tục diễn Điều đáng lên án Một nguyên nhân khác sợ bị trả thù Đây tâm lí chung nhiều người, không riêng sinh viên Do bị chi phối tâm lí mà nhiều người tỏ sợ hãi, từ chứng kiến hành vi xấu họ không dám lên tiếng mà chọn cách im lặng, tỏ thờ chuyện Mặt khác, thấy hành vi QRTD diễn ra, đa số sinh viên dám nhắc khéo để người biết đề phòng, có 37,4% dám cảnh báo cho người biết yêu cầu tiếp viên xe buýt mời đối tượng xuống xe người dám gọi điện đến tổng đài xe buýt để báo cáo việc Như khó giải hành vi QRTD xe buýt, việc xảy không báo cáo kịp thời đến nơi có thẩm quyền Khi thông tin họ có tượng QRTD xảy ra, nên giải kịp thời Hơn nữa, định nghĩa QRTD rộng lớn nên người mơ hồ khái niệm (như tìm hiểu trên) Ở Việt Nam, chưa có khái niệm cụ thể QRTD, dù có luật quy định QRTD QRTD chưa thể cấu thành tội phạm Thêm vào đó, QRTD xe buýt vấn đề tế nhị Nhiều trường hợp, nạn nhân giữ im lặng, họ không dám tố cáo nên họ cảm thấy xấu hổ, sợ bị ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm Đó lí khiến cho tình trạng QRTD xe buýt diễn Các khuyến nghị giúp hạn chế phòng tránh vấn đề QRTD xe buýt Từ kết thu bảng khảo sát, thu thập nhiều thông tin bổ ích từ bạn sinh viên việc cung cấp số khuyến nghị giúp phòng tránh QRTD xe buýt QRTD chưa có biện pháp chế tài hợp lí để xử lí chủ động phòng tránh cách sau, dựa vào ý kiến đóng góp bạn sinh viên, chia thành: 4.1 Đối với bạn sinh viên sử dụng xe buýt: Khi khảo sát thời điểm dễ xảy QRTD xe buýt có 78% số sinh viên cho rằng, thời điểm dễ xảy QRTD lúc xe buýt đông người, 18 thường vào cao điểm 15,4% cho lúc trời tối xe vắng người dễ xảy QRTD Còn lại khoảng 6,6% cho lúc xe vắng người hội tốt để đối tượng tay Vì thế, thấy xe đông người chờ chuyến Hạn chế tối đa việc trễ vào ban đêm Khi xe vắng người nên ngồi gần tài xế tiếp viên xe buýt Lúc trời tối, nên với bạn bè Nên ăn mặc kín đáo, không ăn mặc hở hang, hạn chế ngủ gật xe Khi xe buýt, nữ, nên ngồi chung với bạn nữ, chung nhóm bạn Nên đeo ba lô trước ngực để đề phòng Mang theo vật nhọn: dao, kéo để tự vệ Phải ý đến người xung quanh, tránh tiếp xúc với người lạ Khi gặp cố phải báo với người xung quanh tài xế tiếp viên xe buýt nhờ giúp đỡ 4.2 Đối với tài xế tiếp viên xe buýt Cảnh cáo tiếp viên xe buýt phát không xử lí, để mặc việc xảy ra, đồng thời vinh danh tiếp viên, tài xế dám tố cáo hành vi QRTD xe buýt Tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, ban hành nội quy xe buýt, tập huấn tiếp viên, tài xế cách xử lí gặp phải trường hợp QRTD xe buýt Không đón thêm khách xe đủ chỗ 4.3 Đối với xe buýt: Nên trang bị thêm còi báo cố để có việc xảy ra, nạn nhân bấm vào kêu cứu, gắn camera theo dõi, loa thông báo, thuê thêm bảo vệ xe Trên xe chia bên nam, bên nữ Tăng cường thêm xe buýt cho tuyến đường đông người vào cao điểm Tạo hệ thống SMS tự động để dễ dàng báo với trung tâm điều hành xe buýt Treo biển số xe nơi dễ nhìn thấy để thuận lợi cho việc thông báo có trường hợp QTRD xảy Có xe buýt dành riêng cho nữ Một số biện pháp khác: Xử lí nặng kẻ QRTD, giao nộp kẻ QRTD quan công an, có biện pháp chế tài xử phạt riêng, đưa khung hình phạt thích hợp, phạt tiền giam giữ, phát đối tượng QRTD phải hợp sức bắt giữ kẻ không im lặng, có tinh thần tập thể để lên án kẻ QRTD Treo băng rôn,tuyên truyền kênh thông tin đại chúng để người hiểu rõ tác hại không thờ trước cảnh người 19 khác bị QRTD, dùng facebook để cảnh báo tới người nhằm đề phòng QRTD xe buýt Trên ý kiến mà bạn sinh viên đóng góp cho nhóm việc phòng tránh tình trạng QRTD xe buýt Những ý kiến bạn đa dạng, tùy biện pháp mà có tính khả thi cao hay thấp khác Tuy nhiên, thấy rằng, nhiều biện pháp biện pháp thân người xe buýt, đặc biệt nữ phải tự đề phòng, ý xung quanh, ăn mặc kín đáo nhiều bạn đề xuất Tiếp theo trang bị xe thêm còi, chuông, camera quan sát nhắc đến nhiều Hơn nữa, có 96,7% bạn sinh viên cho rằng, cần có biện pháp chế tài thích hợp để xử lí đối tượng có hành vi QRTD xe buýt Khi có chế tài từ pháp luật, thực trạng QRTD xe buýt khắc phục, đảm bảo an toàn cho người xe buýt, đặc biệt sinh viên 20 D KẾT LUẬN Việc nghiên cứu đề tài “Thực trạng bị quấy rối tình dục xe buýt sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh” giúp nhóm nghiên cứu nhận thấy vấn đề quan trọng Vấn đề thực có tồn tại, có ảnh hưởng đến sinh viên nói riêng, xã hội nói chung Bởi lẽ QRTD vấn đề nhạy cảm, chưa hiểu cách xác nên chưa quan tâm triệt để Đối với sinh viên thường xuyên sử dụng xe buýt vấn đề khiến bạn e ngại, lo sợ, ám ảnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí, tình cảm bạn QRTD xe buýt cần phải lên án phòng chống Qua nghiên cứu này, nhóm hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đặt Và đạt mục tiêu nghiên cứu sau:  Xác định thực trạng sinh viên ĐHQG TP.HCM bị QRTD xe buýt có xảy ra, số trường hợp không nhiều  Xác định hành vi QRTD xe buýt với mức độ phổ biến hành vi  Tìm hiểu ảnh hưởng tâm lí mà QRTD gây cho sinh viên cách làm giảm áp lực tâm lí  Cung cấp cho sinh viên số khuyến nghị giúp phòng tránh QRTD xe buýt Hơn nữa, qua nghiên cứu này, nhận thấy thờ bàng quan dần phổ biến xã hội nay, đặc biệt giới trẻ Tâm lí sợ bị trả thù khiến bạn không dám lên tiếng trước xấu, việc xấu diễn Đây vấn đề cần phải nhìn nhận xem xét lại Tuy nhiên trình nghiên cứu số hạn chế Sự thiếu sót kiến thức, cách trình bày, hạn chế thời gian, điều kiện để kiểm định giá trị phương pháp kiểm định T-test hay Chi-square nên có số vấn đề nhóm chưa thể tìm hiểu kĩ sâu Chẳng hạn mức độ ảnh hưởng tâm lí trải qua vấn đề QRTD xe buýt thái độ sinh viên chứng kiến hành vi QRTD xe buýt Do chưa thể rút nhiều kết luận 21 xác, khách quan Thế nhóm nghiên cứu mong đề tài cung cấp cho sinh viên ĐHQG TPHCM thông tin bổ ích QRTD, giúp bạn hiểu rõ QRTD xe buýt, từ có cách bảo vệ thân khỏi hành vi xấu Đồng thời, khuyến khích bạn mạnh dạn việc phản ứng gặp phải trường hợp QRTD xe buýt Biết cách bảo vệ thân trước hành vi sử dụng xe buýt Và nhóm mong muốn, quan chức sớm có định xử phạt hành vi QRTD nói chung, QRTD xe buýt nói riêng để đảm bảo an toàn cho sinh viên, người xã hội 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Thực trạng quấy rối tình dục, Báo cáo cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Thực trạng quấy rối tình dục