ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG (XE MÁY – MOTO) BẰNG VISUAL STUDIO

36 1,802 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2016, 16:40

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG (XE MÁY – MOTO)Phần mềm sử dụng công cụ visual Studio 2014 Kết nối cơ sở dữ liệu SQL serverPhần mềm được xây dựng trên ứng dụng ASP.net cơ sở dữ liệu được xây dựng thành công trên SQL server 2008.Hệ thống xử lý được các chức năng chính của một website tin tức. Vẽ bằng UML:Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram)Đặc tả Use Case Sơ đồ vật lýMỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNHGiao diện chínhGiao diện sản phẩmGiao dien tin tức Giao diện giỏ hàngGiao Diện Đăng Nhập , Đăng KýĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG(XE MÁY – MOTO) ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG (XE MÁY – MOTO) GV Hướng dẫn Ths ??? ĐÀ NẴNG, 04/2016 1|CDIO3 TỔNG QUAN Tên đồ án Ngày bắt đầu- kết thúc Lớp-Trường Tên GVHD Thành viên Xây dựng website bán hàng ( xe máy- moto) Đại học Duy Tân ThS.Trần Huệ Chi MỤC LỤC 2|CDIO3 LỜI NÓI ĐẦU: Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin việc tin học hóa xem yếu tố mang tính định hoạt động phủ, tổ chức, công ty, đóng vai trò quan trọng, tạo bước đột phá mạnh mẽ Cùng với phát triển không ngừng kỹ thuật máy tính mạng điện tử, công nghệ thông tin công nghệ có đẳng cấp cao chinh phục hết đỉnh cao đến đỉnh cao khác Mạng Internet sản phẩm có giá trị lớn lao ngày trở nên công cụ thiếu, tảng 3|CDIO3 cho truyền tải, trao đổi thông tin toàn cầu Giờ đây, việc liên quan đến thông tin trở nên thật dễ dàng cho người sử dụng: cần có máy tính kết nối internet dòng liệu truy tìm gần lập tức… Bằng internet, thực nhiều công việc với tốc độ nhanh chi phí thấp nhiều so với cách thức truyền thống lĩnh vực truyền thông, kinh doanh Đối với kinh doanh giúp tăng khả tiếp cận khách hàng, tăng phạm vi khách hàng, phân tích sản phẩm, dễ dàng lấy ý kiến phản hồi khách hàng Vì vậy, thực đồ án “ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE BÁN XE (XE MÁY- MOTO)” PHẦN I : CONCEIVE (Ý TƯỞNG) 1.1 ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG 1.1.1 Mô tả sản phẩm “ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG ONLINE (XE MÁY-MOTO) ” cho admin quản lí Người mua truy cập vào website mua xem thông tin nhiều loại xe cập nhật liên tục 1.1.2 Chức : 4|CDIO3 Đây website cung cấp thông tin sản phẩm xe máy-moto đến cho người tim kiem cách nhanh chóng xác Có chức chủ yếu sau: • • • • Cho phép cập nhật viết vào CSDL Hiển thị danh sách xe theo thể loại Cho phép khách hàng bình luận viết Thống kê lượng người truy cập trang web 1.2 MÔ TẢ SƠ LƯỢC YÊU CẨU SẢN PHẨM 1.2.1 Yêu cầu đặt a Thiết bị phần mềm Máy tính cần có phần mềm bổ trợ để thiết kế web (visual studio) Hệ quản trị sở liệu SQL server b Yêu cầu trang web Hệ thống có Phần: - Phần dành cho khách hàng: Là người có nhu cầu tìm hiểu thông tin mua xe, họ tìm kiếm viết cần thiết từ hệ thống truy cập vào để đọc Vì phải có chức sau: Hiển thị danh sách viết để khách hàng xem , lựa chọn truy cập vào mua - Phần dành cho người quản trị: Là người làm chủ ứng dụng có quyền kiểm soát hoạt động hệ thống Người cấp username password để đăng nhập hệ thống thực chức Chức cập nhật , sửa , xóa viết, tin tức( phải kiểm soát hệ thống) Nó đòi hỏi xác Ngoài chức trang web phải thiết kế cho dễ hiểu, giao diện mang tính dễ dùng đẹp mắt cho bạn đọc thấy thông tin cần tìm, viết hay Đồng thời trang web phải đổi , hấp dẫn 1.2.2 Phân tích khả thi 5|CDIO3 • • Số lượng người sử dụng : lớn Đối tượng sử dụng : Tất người … 1.3 ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KIẾN THỨC CỦA SINH VIÊN Bảng 1.1 : Liệt kê mảng kiến thức chuyên ngành cho việc phát triển sản phẩm Liên kết mảng kiến thức chuyên ngành cần thiết cho việc phát triển sản phẩm ý tưởng sản phẩm nêu: Lập trình Phân tích thiết kế hệ thống Cơ sở liệu Bảng 1.2 : Liệt kê mảng kỹ cần thiết cho việc phát triển sản phẩm Liệt kê mảng kỹ cần thiết cho việc phát triển sản phẩm ý tưởng sản phẩm nêu: Lập trình Kỹ phòng vệ internet Kỹ sử dụng phần mêm PHẦN II : DESIGN (PHÂN TÍCH THIẾT KẾ) 2.1 Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram) 2.1.1 Nhận diện tác nhân Trong hệ thống quản lý web bán xe bao gồm các tác nhân sau: Quản trị viên (người quản trị hệ thống): tác nhân này có chức quản trị toàn bộ nhóm tài khoản có hệ thống, bảo trì nâng cấp hệ thống, thống kê doanh thu , chịu trách nhiệm tạo xóa nhóm tài khoản(bộ phận), chỉnh sửa thông tin nhóm phân quyền cho nhóm tài khoản • Nhân viên (nhân viên văn phòng): tác nhân có chức tư vấn, quản lý sản phẩm, quảng cáo , thống kê báo cáo • Khách hàng: tác nhân có chức đăng ký, đặt hàng, yêu cầu tư vấn, toán tìm kiếm • 2.1.2 Sơ đồ Use Case tổng quát Hệ thống bao gồm các Use Case chính tương ứng với các tác nhân sau : 6|CDIO3 2.1.3 Tác nhân Quản trị viên • Đăng nhập • Bảo trì nâng cấp hệ thống • Thống kê doanh thu • Thống kê tồn kho • Quản lý tài khoản o Thêm tài khoản o Cập nhật tài khoản o Xóa tài khoản o Phân quyền nhóm tài khoản • Đăng xuất 7|CDIO3 2.1.4 Tác nhân khách hàng • Đăng nhập • Đăng ký tài khoản • Đặt hàng • Yêu cầu tư vấn • Thanh toán • Tìm kiếm • Đăng xuất 8|CDIO3 2.1.5 Tác nhân Nhân Viên • Đăng nhập • Quản lý tài khoản • Quảng cáo • Tư vấn khách hàng • Thống kê báo cáo 9|CDIO3 2.2 Đặc tả Use Case 2.2.1 Đặc tả Use Case Đăng Nhập Tên Use Case Người đặc tả Tác nhân Tổng quan : Đăng Nhập Võ Văn Qùy Người dùng ( Quản Trị Viên , Nhân Viên, Khách Hàng) Cho phép người có tài khoản hệ thống đăng nhập vào hệ thống để thực chức theo phân 10 | C D I O Tên Use Case Người đặc tả Tác nhân Tiền điều kiện : Hậu điều kiện : Luồng làm việc : Thống kê tồn kho Võ Văn Qùy Nhân viên Nhân viên đăng nhập vào hệ thống Hệ thống đưa danh sách xe tồn lại kho 49 Nhân viên chọn chức thống kê sách tồn kho 50 Nhân viên chọn hình thức thống kê 51 Hệ thống hỏi nhân viên có in bảng thống kê tồn kho hay không 52 Nhân viên yêu cầu hệ thống in bảng thống kê 53 Hệ thống in bảng thống kê 54 Nhân viên thoát khỏi chức thống kê xe tồn kho Sơ đồ quản lý thống kê xe tồn kho 22 | C D I O 2.2.10 Đặc tả Use Case Thống kê doanh thu Tên Use Case Người đặc tả Tác nhân Tiền điều kiện : Hậu điều kiện : Luồng làm việc : Thống kê doanh thu Võ Văn Qùy Nhân viên Nhân viên đăng nhập vào hệ thống Nhân viên thống kê doanh thu cửa hàng 55 Nhân viên chọn chức thống kê doanh thu 56 Nhân viên chọn hình thức thống kê theo ngày, tháng, quý… 57 Hệ thống hỏi nhân viên có in bảng thống kê tồn kho hay không 58 Nhân viên yêu cầu hệ thống in bảng thống kê 59 Hệ thống in bảng thống kê doanh thu 60 Nhân viên thoát khỏi chức thống kê xe tồn kho Biểu đồ trạng thái thêm sản phẩm 23 | C D I O Biểu đồ trạng thái thêm vào giỏ hàng Biểu đồ trạng thái tìm kiếm xe 24 | C D I O 2.3 Sơ đồ vật lý 2.3.1 Sơ đồ tổng quát sở liệu web bán xe 2.3.2 Các bảng liệu vật lý Bảng LOAISP dung để cập nhật thong tin LOAISP Bảng SANPHAM dung để cập nhật thong tin SANPHAM 25 | C D I O 3 Bảng LOAINV dung để cập nhật thong tin LOAINV Bảng NHANVIEN dung để cập nhật thong tin NHANVIEN 26 | C D I O Bảng KHACHHANG dung để cập nhật thong tin KHACHHANG Bảng THUONGHIEU cập nhật thong tin THUONGHIEu Bảng KHO dung để cập nhật thong tin KHO Bảng CTDONHANG dung để cập nhật thông tin CTDONHANG 27 | C D I O Bảng DONHANG dùng để cập nhật thông tin DONHANG 10 Bảng DATHANG cập nhật thông tin DATHANG 28 | C D I O PHẦN III : GIAO DIỆN 3.1 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH 3.1.1 Giao diện 29 | C D I O 3.1.2 Giao diện giới thiệu 3.1.2 Giao diện sản phẩm 30 | C D I O 3.1.3 Giao diện liện hệ 3.1.5 Giao diện tìm kiếm 31 | C D I O 3.1.4 Giao dien tin tức 3.1.5 Giao diện giỏ hàng 32 | C D I O 3.1.6 Giao Diện Đăng Nhập , Đăng Ký 33 | C D I O 34 | C D I O KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thực nghiệm Website chưa chạy thử nghiệm Kết đạt - Phần mềm sử dụng công cụ visual Studio 2014 - Phần mềm xây dựng ứng dụng ASP.net sở liệu xây dựng thành công SQL server 2008 - Hệ thống xử lý chức website tin tức Ưu khuyết điểm  Ưu điểm Nhóm giải nghiệp vụ hệ thống: việc quản lý tin tức: tin nhất, tin đọc nhiều Việc quản lý viết hoàn thiện Ngoài quản lý chuyên mục, quản lý thành viên hệ thống xây dựng xong Nhóm đề tài xây dựng thành công việc trang chi tiết tin tức, chức phản hồi (feebback lại viết viết quyền phản hồi)  Khuyết điểm 35 | C D I O Website áp dụng cho ứng dụng có mô hình vừa nhỏ Website chưa triển khai, ứng dụng thực tế Chưa sử dụng tối ưu hỗ trợ công cụ lập trình Hướng phát triển Tiếp tục xử lý phát triển thành forum TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Phương Lan chủ biên, “ASP 3.0, ASP.NET”, NXB Lao động Xã Hội năm 2004 [2]Phạm Hữu Khang - Lập trình sở liệu tập II: thiết kế sở liệu, tạo thủ tục xử lý [3]Tham khảo tài liệu qua mạng Internet: nhưwww.codepro.vn,www.ddth.vn,www.youtube.com, www.congdongcviet.com, [4] Một số trang web mạng… số trang web 36 | C D I O [...]... nhập hàng 40 Tìm kiếm phiếu nhập hàng 41 In phiếu nhập hàng 15 | C D I O 3 Sơ đồ tuần tự quản lý nhập hàng 2.2.7 Đặc tả Use Case Lập đơn đặt hàng 16 | C D I O 3 Tên Use Case Người đặc tả Tác nhân Tổng quan : Lập đơn đặt hàng Võ Văn Qùy Nhân Viên Use case này cho phép nhân viên lập đơn đặt hàng cho khách hàng Ngoài ra còn cho phép nhân viên bán hàng xem thông tin khách hàng trước khi lập đơn đặt hàng. .. viên lập đơn hàng cho khách hàng Ngoài ra còn cho phép nhân viên bán hàng xem thông tin khách hàng trước khi lập đơn hàng cho khách và in đơn hàng cho khách hàng Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện : Nếu use case thành công, thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi Luồng làm việc 44 Lập đơn hàng 45 In đơn hàng chính... diện giỏ hàng 32 | C D I O 3 3.1.6 Giao Diện Đăng Nhập , Đăng Ký 33 | C D I O 3 34 | C D I O 3 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1 Thực nghiệm Website chưa được chạy thử nghiệm 2 Kết quả đạt được - Phần mềm sử dụng công cụ visual Studio 2014 - Phần mềm được xây dựng trên ứng dụng ASP.net cơ sở dữ liệu được xây dựng thành công trên SQL server 2008 - Hệ thống xử lý được các chức năng chính của một website. .. kê theo ngày, tháng, quý… 57 Hệ thống hỏi nhân viên có in bảng thống kê tồn kho hay không 58 Nhân viên yêu cầu hệ thống in bảng thống kê 59 Hệ thống in bảng thống kê doanh thu 60 Nhân viên thoát khỏi chức năng thống kê xe tồn kho Biểu đồ trạng thái thêm sản phẩm 23 | C D I O 3 Biểu đồ trạng thái thêm vào giỏ hàng Biểu đồ trạng thái tìm kiếm xe 24 | C D I O 3 2.3 Sơ đồ vật lý 2.3.1 Sơ đồ tổng quát cơ... đơn đặt hàng cho khách và in đơn đặt hàng cho khách hàng Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện : Nếu use case thành công, thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi Luồng làm việc 42 Lập đơn đặt hàng 43 In đơn đặt hàng chính : 2.2.7 Đặc tả Use Case Lập đơn hàng Tên Use Case Lập đơn hàng Người đặc tả Tác nhân Tổng quan... Ngoài ra quản lý chuyên mục, quản lý các thành viên của hệ thống cũng được xây dựng xong Nhóm đề tài cũng đã xây dựng thành công việc các trang chi tiết của một tin tức, chức năng phản hồi (feebback lại các bài viết khi bài viết được quyền phản hồi)  Khuyết điểm 35 | C D I O 3 Website áp dụng cho các ứng dụng có mô hình vừa và nhỏ Website chưa được triển khai, ứng dụng trong thực tế Chưa sử dụng tối ưu... trị viên hủy bỏ đăng nhập vào hệ thống 18 Hệ Thống hiển thị thông báo yêu cầu quản trị nhánh 1: viên xác nhận có muốn thoát khỏi hệ thống không? 19 Quản trị viên xác nhận đồng ý thoát hệ thống Luồng làm việc rẽ 20 Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ nhánh 2: thống 12 | C D I O 3 21 22 23 Luồng làm việc rẽ 24 nhánh 3: 25 26 27 Quản trị viên chọn chức năng thoát tài khoản (hệ thống) Hệ thống hiển... công hoặc thất bại 2.2.6 Đặc tả Use Case Nhập hàng Tên Use Case Nhập hàng Người đặc tả Võ Văn Qùy Tác nhân Nhân Viên Tổng quan : Use case này cho phép nhân viên quản lý lập phiếu nhập hang trên cơ sở hóa đơn mua hàng đã tạo Tiền điều kiện : Nhân viên đăng nhập vào hệ thống trước khi use case bắt đầu Hậu điều kiện : Nếu use case thành công, thông tin phiếu nhập hàng được tạo mới trong hệ thống Ngược lại,... ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi Luồng làm việc 44 Lập đơn hàng 45 In đơn hàng chính : 17 | C D I O 3 Sơ đồ tuần tự quản lý đơn hàng 18 | C D I O 3 2.2.8 Đặc tả Use Case Tìm kiếm Tên Use Case Người đặc tả Tác nhân Tổng quan : Tìm kiếm Võ Văn Qùy Người dùng(nhân viên, khách hàng, quản trị viên) Người dùng chọn chức năng tìm kiếm trên thanh menu chính Tiền điều kiện : Người dùng đăng nhập... có muốn thoát khỏi tài khoản (hệ thống) không? Quản trị viên xác nhận đồng ý thoát tài khoản (hệ thống) Quản trị viên chọn chức năng quản lý nhóm tài khoản (Thêm, Xóa, Cập Nhật hoặc Phân Quyền thông tin nhóm Tài Khoản) Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết Chọn hủy bỏ Hệ thống hiển thị lại trang chủ hệ thống 13 | C D I O 3 Sơ đồ tuần tự quản lý tài khoản 2.2.4 Đặc tả Use Case Thống kê & Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG (XE MÁY – MOTO) BẰNG VISUAL STUDIO, ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG (XE MÁY – MOTO) BẰNG VISUAL STUDIO, ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG (XE MÁY – MOTO) BẰNG VISUAL STUDIO, PHẦN I : CONCEIVE (Ý TƯỞNG), 3 ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KIẾN THỨC CỦA SINH VIÊN, 3 Sơ đồ vật lý, 1 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH