ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

13 747 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 17:16

MỤC LỤC1. Đặt vấn đề12. Mục tiêu nghiên cứu23. Nội dung nghiên cứu24. Tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu25. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu86. Phương pháp nghiên cứu87. Dự kiến kết quả và sản phẩm88. Kế hoạch thực hiện9TÀI LIỆU THAM KHẢO12  1.Đặt vấn đề Ngày nay vấn đề môi trường rất được các quốc gia, cộng đồng trên toàn cầu quan tâm đến. Bởi lẽ ô nhiễm và suy thoái cùng với sự cố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp không chỉ ở hiện tại mà còn cả các thế hệ tương lai. Toàn thế giới đều đã nhận thức được rằng chỉ có bảo vệ môi trường mới có thể giúp xã hội loài người phát triển bền vững.Một trong những công tác quan trọng đó là giải quyết vấn đề ô nhiễm. Trong đó quản lý chất thải rắn là một vấn đề cần phải quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chất thải nguy hại và chất thải rắn y tế theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những loại chất thải rắn nguy hại.Nước ta có một mạng lưới y tế với các bệnh viện được phân bố rộng khắp, các chất thải y tế dưới dạng rắn, lỏng hoặc khí có chứa các chất hữu cơ, mầm bệnh, gây ô nhiễm cho môi trường bệnh viện và xung quanh bệnh viện gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân và ngay cả chính cán bộ y tế.Thành phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái là đô thị miền núi phía bắc, giữ vị trí cửa ngõ đi vào khu Tây Bắc của tỉnh Yên Bái và của cả nước. Thành phố Yên Bái có diện tích tự nhiên là 10.674.19 ha bao gồm 17 đơn vị hành chính với 7 phường, 10 xã; dân số thành phố năm 2010 có 94.716 người. Trên địa bàn thành phố có 7 bệnh viện, 17 trung tâm y tế cấp phường xã với 970 giường bệnh (thuộc nhà nước)đã thải ra môi trường mỗi ngày khoảng 4300kg chất thải rắn các loại, trong đó lượng chất thải rắn nguy hại chiếm khối lượng tương đối cao. Riêng bệnh viện đa khoa tỉnh có quy mô 460 giường bệnh và hàng năm bệnh viện tổ chức khám 90.000 100.000 lượt người bệnh, điều trị nội trú 28.000 30.000 lượt người bệnh, phẫu thuật 5.000 ca, xét nghiệm 500.000 ca, chụp Xquang 50.000 60.000 ca, siêu âm 15.000 ca, điện tim 3.500 ca, nội soi 2.000 ca.Ngoài ra về việc có đến hơn 20 cơ sở y tế (cả nhà nước lẫn tư nhân chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Yên Bái) đăng ký xử lý rác thải tại duy nhất một địa điểm là lò đốt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các cơ sở y tế trên đều thực hiện vận chuyển rác thải của mình về đốt tại đây (hiện chỉ có khoảng 78 cơ sở, hầu hết là bệnh viện Nhà nước, số còn lại? Vì lí do nào đó chỉ đăng ký cho có, rác thải hàng ngày thì đi đâu không rõ?). Chưa kể rác thải y tế từ các trung tâm y tế cấp phường, xã.Vậy những vấn đề khó khăn chưa được giải quyết một cách triệt để đó là khó khăn trong việc quản lý hệ thống thu gom, hệ thống quản lý còn yếu về nhân lực và tảng thiết bị và chưa thực hiện việc thu phí một cách chặt chẽ.Vì vậy ta cần quy hoạch một cách tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn y tế. Nên e đã chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng chất thải rắn y tế và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái” MỤC LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI Họ tên sinh viên : Nguyễn Linh Trang Lớp : ĐH2QM6 Giảng viên hướng dẫn : TS.Phạm Thị Mai Thảo Cơ quan công tác : Trường Tài nguyên Môi trường Hà Nội HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2016 1 Đặt vấn đề Ngày vấn đề môi trường quốc gia, cộng đồng toàn cầu quan tâm đến Bởi lẽ ô nhiễm suy thoái với cố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp không mà hệ tương lai Toàn giới nhận thức có bảo vệ môi trường giúp xã hội loài người phát triển bền vững Một công tác quan trọng giải vấn đề ô nhiễm Trong quản lý chất thải rắn vấn đề cần phải quan tâm trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chất thải nguy hại chất thải rắn y tế theo quy định Bộ Khoa học Công nghệ loại chất thải rắn nguy hại Nước ta có mạng lưới y tế với bệnh viện phân bố rộng khắp, chất thải y tế dạng rắn, lỏng khí có chứa chất hữu cơ, mầm bệnh, gây ô nhiễm cho môi trường bệnh viện xung quanh bệnh viện gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân cán y tế Thành phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái đô thị miền núi phía bắc, giữ vị trí cửa ngõ vào khu Tây Bắc tỉnh Yên Bái nước Thành phố Yên Bái có diện tích tự nhiên 10.674.19 bao gồm 17 đơn vị hành với phường, 10 xã; dân số thành phố năm 2010 có 94.716 người Trên địa bàn thành phố có bệnh viện, 17 trung tâm y tế cấp phường xã với 970 giường bệnh (thuộc nhà nước)đã thải môi trường ngày khoảng 4300kg chất thải rắn loại, lượng chất thải rắn nguy hại chiếm khối lượng tương đối cao Riêng bệnh viện đa khoa tỉnh có quy mô 460 giường bệnh hàng năm bệnh viện tổ chức khám 90.000- 100.000 lượt người bệnh, điều trị nội trú 28.000- 30.000 lượt người bệnh, phẫu thuật 5.000 ca, xét nghiệm 500.000 ca, chụp X-quang 50.000- 60.000 ca, siêu âm 15.000 ca, điện tim 3.500 ca, nội soi 2.000 ca Ngoài việc có đến 20 sở y tế (cả nhà nước lẫn tư nhân tính riêng địa bàn thành phố Yên Bái) đăng ký xử lý rác thải địa điểm lò đốt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuy nhiên, toàn sở y tế thực vận chuyển rác thải đốt (hiện có khoảng 7-8 sở, hầu hết bệnh viện Nhà nước, số lại? Vì lí đăng ký cho có, rác thải hàng ngày đâu không rõ?) Chưa kể rác thải y tế từ trung tâm y tế cấp phường, xã Vậy vấn đề khó khăn chưa giải cách triệt để khó khăn việc quản lý hệ thống thu gom, hệ thống quản lý yếu nhân lực tảng thiết bị chưa thực việc thu phí cách chặt chẽ Vì ta cần quy hoạch cách tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn y tế Nên e chọn đề tài “Đánh giá trạng chất thải rắn y tế đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái” Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: + Đánh giá hiện trạng, phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển xử lý chất thải y tế số bệnh viện thành phố Yên Bái - Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá trạng phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế số bệnh viện thành phố Yên Bái + Đánh giá hiểu biết cán nhân viên bệnh nhân tình hình quản lý chất thải y tế + Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường Nội dung nghiên cứu - Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện trung tâm y tế thành phố Yên Bái - Tìm hiểu các phương pháp xử lý chất thải rắn y tế hiện - Ảnh hưởng chất thải rắn y tế đến môi trường cộng đồng: - Hiện trạng về thành phần, khối lượng phát sinh chất thải rắn y tế thành phố Yên Bái - Hiện trạng vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải rắn y tế thành phố Yên Bái - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản quản lý chất thải rắn thành phố Yên Bái Tổng quan vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu a, Chất thải rắn y tế “Chất thải rắn chất thải dạng rắn sệt (gọi bùn thải) thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác” “Rác sinh hoạt y tế chất thải không xếp vào chất thải nguy hại, khả gây độc, không cần lưu giữ, xử lý đặc biệt; chất thải phát sinh từ khu vực bệnh viện: giấy, plastic, thực phẩm, chai lọ…” “Chất thải y tế chất thải từ hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, nghiên cứu…chất thải y tế nguy hại chất thải có thành phần như: máu, dịch thể, chất tiết, phận, quan; bơm, kim tiêm, vật sắc nhọn, dược phẩm, hóa chất, chất phóng xạ…thường dạng rắn, lỏng, khí Chất thải y tế xếp chất thải nguy hại, cần có phương thức lưu giữ, xử lý rác thải nguy hại, thải bỏ đặc biệt, có quy định riêng; gây nguy hại sức khỏe, an toàn môi trường hay gây cảm giác thiếu thẩm mỹ” Chất thải y tế bao gồm: + Chất thải lâm sàng  Nhóm A: chất thải nhiễm khuẩn, chứa mầm bệnh với số lượng, mật độ đủ gây bệnh, bị nhiễm khuẩn vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm…bao gồm vật liệu bị thấm máu, thấm dịch, chất tiết người bệnh gạc, bông, găng tay, bột bó gãy xương, dây truyền máu…  Nhóm B: vật sắc nhọn: bơm tiêm, lưỡi, cán dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ vật liệu gây vết cắt chọc thủng, dù chúng có sử dụng hay không sử dụng  Nhóm C: chất thải nguy lây nhiễm phát sinh từ phòng xét nghiệm: găng tay, lam kính, ống nghiệm, bệnh phẩm sau xét nghiệm, túi đựng máu…  Nhóm D: chất thải dược phẩm, dược phẩm hạn, bị nhiễm khuẩn, dược phẩm bị đổ, không nhu cầu sử dụng thuốc gây độc tế bào  Nhóm E: mô quan người – động vật, quan người bệnh, động vật, mô thể (nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn), chân tay, thai, bào thai… + Chất thải phóng xạ (rắn, lỏng khí): sở y tế, chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động chuẩn đoán hoá, hoá trị liệu, nghiên cứu  Chất thải phóng xạ rắn bao gồm: Các vật liệu sử dụng xét nghiệm, chuẩn đoán, điều trị ống tiêm, bơm tiêm, kim tiêm, kính bảo hộ, giấy thấm, gạc sát khuẩn, ống nghiệm, chai lọ đựng chất phóng xạ…  Chất thải phóng xạ lỏng bao gồm: Dung dịch có chứa chất phóng xạ phát sinh trình chuẩn đoán, điều trị nước tiểu người bệnh, chất tiết, nước súc rửa dụng cụ có chất phóng xạ…  Chất thải phóng xạ khí bao gồm: Các chất khí thoát từ kho chứa chất phóng xạ… + Chất thải hóa học: bao gồm hóa chất không gây nguy hại đường, axit béo, axit amin, số loại muối… hóachất nguy hại Formaldehit, hóa chất quang học, dung môi, hóa chất dùng để tiệt khuẩn y tế dung dịch làm sạch, khử khuẩn, hóa chất dùng tẩy uế, trùng…  Formaldehit: Đây hoá chất thường sử dụng bệnh viện, sử dụng để làm vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ, bảo quản bệnh phẩm khử khuẩn chất thải lỏng nhiễm khuẩn Nó sử dụng khoa giải phẫu bệnh, lọc máu, ướp xác…  Các chất quang hoá: Các dung dịch dùng để cố định phim khoa Xquang  Các dung môi: Các dung môi dùng sở y tế gồm hợp chất halogen metyl clorit, chloroform, thuốc mê bốc halothane; Các hợp chất không chứa halogen xylene, axeton, etyl axetat…  Các chất hoá học hỗn hợp: Bao gồm dung dịch làm khử khuẩn như: phenol, dầu mỡ dung môi làm vệ sinh… + Các bình chứa khí nén có áp suất: gồm bình chứa khí nén có áp suất bình đựng oxy, CO2, bình gas, bình khí dung, bình chứa khí sử dụng lần… Đa số bình chứa khí nén thường dễ nổ, dễ cháy nguy tai nạn cao không tiêu hủy cách b, Công tác quản lý chất thải rắn y tế thành phố Yên Bái Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho sở y tế khác địa bàn để thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 Sở y tế Yên Bái định: + Tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành tra, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế để bảo vệ môi trường; kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn vớitrách nhiệm người đứng đầu bệnh viện + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến sách, pháp luật quản lý chất thải y tế Tập huấn nâng cao lực chuyên môn quản lý chất thải y tế cho đội ngũ cán nhân viên y tế + Định kỳ hàng năm báo cáo kết thực Chỉ thị Cục Quản lý Môi trường y tế để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế + Đối với giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ ngành khác bệnh viện địa phương (sau gọi tắt bệnh viện) cần tăng cường công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện theo quy định hành theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường bệnh viện quan có thẩm quyền phê duyệt + Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại Xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị vi phạm quy định hành phân loại, thu gom, vận chuyển,xử lý chất thải y tế + Chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có) Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động hệ thống xử lý chất thải bệnh viện; đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục cố hệ thống xử lý; báo cáo quan quản lý môi trường theo quy định Nếu nước thải y tế sau xử lý không đảm bảo theo QCVN 28:2010/BTNMT khí thải lò đốt chất thải rắn y tế bệnh viện (nếu có) không đảm bảo theo QCVN 02:2012/BTNMT, bệnh viện phải có kế hoạch khắc phục phù hợp để đảm bảo nước thải sau xử lý, khí thải lò đốt đạt quy chuẩn theo quy định Trường hợp không tự xử lý chất thải y tế, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp để thu gom xử lý chất thải y tế theo quy định pháp luật + Tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời quy định pháp luật quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Tập huấn nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công tác vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế + Giao trách nhiệm quản lý chất thải, bảo vệ môi trường bệnh viện cho khoa, phòng cụ thể Bổ nhiệm cán phụ trách quản lý chất thải, bảo vệ môi trường để giúp Giám đốc bệnh viện công tác + Triển khai thực thủ tục bảo vệ môi trường gồm đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; xin cấp phép xả nước thải vào môi trường; lập trình quan có thẩm quyền thẩm định Đề án bảo vệ môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực quan trắc, giám sát môi trường định kỳ báo cáo quan quản lý theo quy định pháp luật hành + Hàng năm bố trí kinh phí để mua sắm dụng cụ, phương tiện phục vụ việc phân loại thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải bệnh viện chủng loại; kinh phí mua hóa chất phục vụ việc xử lý chất thải y tế; kinh phí chi trả cho hoạt động dịch vụ để xử lý chất thải y tế bệnh viện theo quy định + Định kỳ hàng năm báo cáo kết thực Chỉ thị quan quản lý cấp để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế c Hiện trạng xử lý chất thải rắn y tế địa phương: rác thải y tế chia làm hai loại chính, chất thải rắn chất thải lỏng Chất thải rắn bao gồm dụng cụ y tế, kim tiêm, ống thuốc, bông, băng dính, gạc qua sử dụng Chất thải lỏng bao gồm loại nước thải từ buồng vệ sinh bệnh nhân, buồng mổ, vệ sinh nhà đẻ, vệ sinh tiểu phẫu Nhìn chung, chúng loại chất thải trực tiếp từ người bệnh đến khám chữa bệnh, điều trị bệnh viện, sở y tế Đối với loại chất thải phải có quy trình xử lý khác nhau, tách rời để đảm bảo tối đa hiệu quả, triệt để việc loại bỏ vi trùng, chất nhiễm khuẩn độc hại môi trường sống người Vậy nhưng, đến thời điểm tại, toàn địa bàn tỉnh, ngoại trừ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hệ thống lò đốt chất thải rắn trạm xử lý chất thải lỏng chuyên dụng, lại toàn bệnh viện tuyến tỉnh khác như: Bệnh viện Lao Bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nội tiết , phòng khám 100% trung tâm y tế cấp phường, xã; sở y tế tư nhân quy trình xử lý rác thải y tế đảm bảo theo yêu cầu theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Vì hệ thống xử lý rác thải y tế quy chuẩn nên không đăng ký vận chuyển chất thải rắn đến lò đốt Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiêu hủy cách khác “đẩy sang” cho Công ty TNHH thành viên Công trình Môi trường đô thị Yên Bái tiến hành chôn lấp tập trung với loại rác thải sinh hoạt khác Hoặc bệnh viện, sở y tế huyện, thị, việc “truyền thống” làm chôn lấp d Các phương pháp xử lý chất thải rắn y tế: có nhiều phương pháp áp dụng để xử lý tiêu hủy chất thải y tế Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm định Việc áp dụng phương pháp tùy thuộc vào hoàn cảnh điều kiện quốc gia, địa phương, sở y tế + Phương pháp khử trùng: áp dụng để khử trùng chất thải y tế có nguy lây nhiễm cao nhằm hạn chế xảy tai nạn cho nhân viên thu gom, vận chuyển xử lý rác: Khử trùng hóa chất, khử trùng nhiệt áp suất cao, khử trùng siêu cao tầng + Phương pháp chôn lấp chất thải rắn y tế: hầu hết bệnh viện huyện chất thải y tế chôn lấp bãi công cộng hay chôn lấp khu đất số bệnh viện Trường hợp chôn lấp bệnh viện, chất thải chôn vào hố đào lấp đất lên, nhiều lớp đất phủ mỏng không đảm bảo vệ sinh +Phương pháp hiêu đốt chất thải rắn y tế: kỹ thuật áp dụng lượng lớn chất thải nguy hại cần thiêu hủy Phương pháp đảm bảo khả phân hủy chất thải có hiệu cao hầu hết chất thải hữu lượng khí thải sinh với lượng nhỏ kiểm soát Đốt chất thải trình oxy hóa chất thải oxy không khí nhiệt độ cao Bằng cách đốt chất thải nguy hại ta giảm thể tích đến 80- 90 % e Ảnh hưởng chất thải rắn y tế đến môi trường cộng đồng: + Đến môi trường: Chất thải bệnh viện từ phát sinh đến khâu xử lý cuối gây tác động xấu tới môi trường không khí Khi phân loại nguồn, thu gom, vận chuyển chúng phát tán bụi rác, bào tử vi sinh vật gây bệnh, dung môi Ở khâu xử lý (đốt, chôn lấp) chúng phát khí độc: HX, NOx, Dioxin, Furan, …từ lò đốt CH4, NH3, H2S, từ bãi chôn lấp Các khí không thu hồi xử lý gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh Nước thải bệnh viện chứa nhiều mầm bệnh có khả lây nhiễm cao Samonella, Shigella, Vibro, Coliform, tụ cầu, liên cầu, Pseudomonas…Nguy nhiễm virut chủ yếu virut đường tiêu hóa, virut bại liệt…nhiễm kí sinh trùng, amip, trứng giun, nấm Một số sở y tế chưa có kinh phí cho việc xử lý rác thải y tế đổ rác thải y tế xuống vùng đất trũng sông suối gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, đặc biệt vào mùa mưa Nước rác hầu hết chưa xử lý gây nguy ô nhiễm nước mặt nước ngầm Chất thải bệnh viện không phân loại thu gom quy cách, bãi chôn lấp không kỹ thuật vệ sinh nước rác ngấm vào đất, làm thay đổi tính chất, thành phần lý hóa sinh đất Điều làm biến đổi đất ngày xấu đi, gây ô nhiễm môi trường đất, khiến cho việc tái sử dụng bãi chôn lấp đóng bãi gặp nhiều khó khăn + Đến cộng đồng: Tất người phơi nhiễm với chất thải y tế nguy hại đối tượng có nguy Bác sĩ y tá, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh, nhân viên hành bệnh viện; người bệnh điều trị nội trú ngoại trú; nhân viên thu gom, vận chuyển, tiêu hủy chất thải; cộng đồng dân cư (đặc biệt người chuyên thu nhặt phế thải) Ngoài mối nguy liên quan tới nguồn chất thải y tế quy mô nhỏ, rải rác, dễ bị bỏ quên: phát sinh từ tủ thuốc gia đình kẻ tiêm chích ma túy vứt Ngoài ảnh hưởng loại chất thải truyền nhiễm vật sắc nhọn Bệnh viện có nguy lây truyền lớn qua rác thải nước thải bệnh viện Chất thải y tế có chứa mầm bệnh như: vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng nấm với số lượng đủ để gây bệnh Ảnh hưởng loại chất thải hóa học dược phẩm, có nhiều vụ tổn thương nhiễm độc việc vận chuyển hóa chất dược phẩm bệnh viện không đảm bảo Để hạn chế tới mức thấp nguy nghề nghiệp nên thay giảm lượng hóa chất độc hại xuống lúc cung cấp phương tiện bảo hộ cho người tiếp xúc với hóa chất Những nơi sử dụng bảo quản loại hóa chất nguy hiểm nên thiết kế hệ thống thông gió phù hợp, huấn luyện biện pháp phòng hộ trường hợp cấp cứu cho người có liên quan Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: chất thải rắn y tế - Phạm vi nghiên cứu: bệnh viên thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp + Thực điều tra, vấn mẫu phiếu điều tra.Đối tượng điều tra, vấn là: cán y tế bệnh viện địa bàn, người thu gom rác thải bệnh nhân + Điều tra khảo sát thực tế trạng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:Hiện trạng thu gom sơ cấp, thứ cấp (loại phương tiện, số lượng phương tiện, tuyến thu gom, điểm hẹn tập kết rác ) Hiện trạng xử lý (phương pháp xử lý hành, bất cập, khó khăn xử lý) - Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: phương pháp sử dụng để thu thập thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu; thông tin vấn đề môi trường địa phương; Các văn pháp quy, quy ước, hương ước cộng đồng môi trường địa phương - Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia: sử dụng với mục đích tham khảo ý kiến chuyên gia ngành môi trường, thầy cô giáo, cán phụ trách môi trường sở - Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: thông tin, số liệu thu thập tiến hành phân tích, xử lý phần mềm, - Phương pháp dự báo: báo khối lượng chất thải rắn y tế địa bàn Dự kiến kết sản phẩm - Báo cáo đánh giá trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện - Đánh giá hiểu biết cán nhân viên bệnh nhân bệnh viện - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý Kế hoạch thực STT THỜI GIAN 10 Ngày 27/02 đến ngày 11/3/2016 NỘI DUNG THỰC HIỆN - Gặp GVHD (theo lịch hẹn với giáo viên) - Tìm hiểu lựa chọn đề tài đồ án - Chốt tên đồ án với GVHD - Xây dựng đề cương đồ án Ngày 12/03 đến ngày 25/03/2016 Khoa duyệt đề cương Ngày 26/03 đến ngày 31/03/2016 - Chỉnh sửa, hoàn thiện tên đề cương lần cuối - Nhận đồ án Ngày 01/04 đến ngày 10/04/2016 Nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan đến đồ án Ngày 11/04 đến ngày 20/04/2016 Tổ chức điều tra, khảo sát khu vực nghiên cứu Ngày 21/04 đến ngày 29/04/2016 Phỏng vấn, xin thông tin vào phiếu Điều tra địa DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN - Tên đồ án thực - Đề cương đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Chỉnh sửa đề cương đồ án theo ý kiến góp ý giáo viên hướng dẫn môn - Hoàn thiện đề cương đồ án - In đề cương nộp văn phòng Khoa Môi trường - Lựa chọn số liệu nhất, tài liệu liên quan, cần sử dụng cho đồ án - Tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái - Xác định nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần chất thải rắn bệnh viện sở, trung tâm y tế thành phố Yên Bái Đánh giá hiệu thu gom, vận chuyển, quản lý chất thải rắn khu Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội -Sở TNMT tỉnh Yên Bái - Nguồn sách, báo, internet, Thành phố Yên Bái Thành phố Yên Bái Ngày 30/04 đến ngày 10/05/2016 Ngày 11/05 đến ngày 30/5/2016 Ngày 01/06/2016 - Nộp báo cáo hoàn chỉnh có chữ kí nhận xét GVHD 10 Ngày 12/06/2016 Nhận định Nhận định in đồ thành lập Hội đồng án gửi cho phản biện chấm đồ án 11 11 vực nghiên cứu qua kết bàn tổng hợp phiếu điều tra Hoàn thành phần: - Tổng hợp, xử lý Mở đầu; thông tin số liệu - Chương 1: Tổng quan; - Viết đồ án tốt - Chương 2: Đối tượng, nghiệp phạm vi phương pháp thực - Hoàn thành phần lại: + Chương 3: Kết nghiên cứu - Tổng hợp tài liệu + Kết luận/ kiến nghị viết đồ án tốt đồ án nghiệp + Bổ sung phần, tài - Đọc chỉnh sửa liệu liên quan cho đồ án theo góp ý chương 1, giáo viên - Hoàn thiện đồ án theo hướng dẫn hướng dẫn - Xem lại đồ án, GVHD chỉnh sửa nội dung - Hoàn thiện báo cáo dự thảo theo mẫu quy định trường nộp môn Ngày 13/06/2016 Nộp 03 đồ án+ 02 nhận xét phản biện Đồ án hoàn chỉnh Nộp 03 đồ án+ 02 nhận xét phản biện cho ủy viên thư ký Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên Hội đồng 12 12 Ngày 14/06 đến 26/06/2016 Bảo vệ đồ án Bảo vệ đồ án trước Hội đồng 13 Ngày 30/06/2016 Chỉnh sửa đồ án sau bảo vệ Nộp đồ án chỉnh sửa cho môn Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trạng môi trường thành phố Yên Bái năm 2014 Báo cáo trạng môi trường tỉnh Yên Bái 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 Các pháp lý: luật BVMT, nghị định, định, văn pháp luật có liên quan Các tài liệu internet 13 [...]... Bảo vệ đồ án trước Hội đồng 13 Ng y 30/06/2016 Chỉnh sửa đồ án sau khi bảo vệ Nộp đồ án đã chỉnh sửa cho bộ môn Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Y n Bái năm 2014 2 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Y n Bái 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 3 Các căn cứ pháp lý: luật... thiện báo cáo dự thảo theo mẫu quy định của trường và nộp bộ môn Ng y 13/06/2016 Nộp 03 bản đồ án+ 02 bản nhận xét của 2 phản biện Đồ án hoàn chỉnh Nộp 03 bản đồ án+ 02 bản nhận xét của 2 phản biện cho y viên thư ký Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Trường Đại học Tài nguyên và Hội đồng 12 12 Ng y 14/06 đến 26/06/2016 Bảo vệ đồ án Bảo vệ đồ. .. quan; - Viết đồ án tốt - Chương 2: Đối tượng, nghiệp phạm vi và phương pháp thực hiện - Hoàn thành các phần còn lại: + Chương 3: Kết quả nghiên cứu và - Tổng hợp tài liệu + Kết luận/ kiến nghị của viết đồ án tốt đồ án nghiệp + Bổ sung các phần, tài - Đọc và chỉnh sửa liệu liên quan cho đồ án theo góp ý chương 1, 2 của giáo viên - Hoàn thiện đồ án theo hướng dẫn sự hướng dẫn của - Xem lại đồ án, GVHD chỉnh...7 Ng y 30/04 đến ng y 10/05/2016 8 Ng y 11/05 đến ng y 30/5/2016 9 Ng y 01/06/2016 - Nộp báo cáo hoàn chỉnh có chữ kí và bản nhận xét của GVHD 10 Ng y 12/06/2016 Nhận quyết định Nhận quyết định và in đồ thành lập Hội đồng án gửi cho 2 phản biện chấm đồ án 11 11 vực nghiên cứu qua kết bàn quả tổng hợp phiếu điều tra Hoàn thành các phần: - Tổng hợp, xử lý Mở đầu; thông tin và số liệu - Chương... hiện trạng môi trường thành phố Y n Bái năm 2014 2 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Y n Bái 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 3 Các căn cứ pháp lý: luật BVMT, các nghị định, quyết định, văn bản pháp luật có liên quan 4 Các tài liệu trên internet 13
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI, ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI, ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

Từ khóa liên quan