ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

10 1,038 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 17:16

1.Đặt vấn đề:Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa Cao Bằng đang diễn ra rất mạnh mẽ, với sự hình thành của nhiều ngành nghề sản xuất, khai thác, kinh doanh, sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu,… là động lực để phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo về môi trường, đặc biệt là chất thải nguy hại.Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đang là bài toán khó đối với các nhà quản lý môi trường tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế đang phát triển.Bên cạnh đó, công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại ở Cao Bằng thời gian qua chưa được áp dụng theo phương thức quản lý tổng hợp, chưa chú trọng đến các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải dẫn đến khối lượng chất thải nguy hại phải chôn lấp, thiêu đốt cao, tại nhiều khu vực chất thải chôn lấp ở các bãi chôn lấp tạm, lộ thiên, hiện đã và đang là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, công tác triển khai các quy hoạch quản lý chất thải rắn tại các địa phương còn chậm; việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn còn gặp nhiều khó khăn; đầu tư cho quản lý, xử lý chất thải nguy hại còn chưa tương xứng; nhiều công trình xử lý chất thải chất thải nguy hại đã được xây dựng và vận hành, nhưng cơ sở vật chất, năng lực và hiệu suất xử lý thải rắn chưa đạt yêu cầu. Với mục đích đưa ra nhưng đánh giá tổng thể về các vấn đề liên quan đến chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Cao Bằng trong thời gian qua, những vấn đề khó khăn, thách thức và xu thế phát triển trong công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Cao Bằng, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục và cải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải rắn nguy hại trong thời gian tới, chúng tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp công tác quản lý chất thải nguy trên địa bàn thành phố Cao Bằng” TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG Họ tên sinh viên : Nguyễn Đức Bảo Lớp : ĐH2QM4 Giảng viên hướng dẫn : TS Tăng Thế Cường Cơ quan công tác : Văn phòng Bộ TN&MT HÀ NỘI, THÁNG 03 NĂM 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực TS Tăng Thế Cường Nguyễn Đức Bảo HÀ NỘI, THÁNG 03 NĂM 2016 MỤC LỤC Đặt vấn đề: Hiện nay, trình công nghiệp hóa Cao Bằng diễn mạnh mẽ, với hình thành nhiều ngành nghề sản xuất, khai thác, kinh doanh, gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu,… động lực để phát triển kinh tế- xã hội Cao Bằng Tuy nhiên, kèm với nỗi lo môi trường, đặc biệt chất thải nguy hại Việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại toán khó nhà quản lý môi trường nhiều quốc gia, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Bên cạnh đó, công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại Cao Bằng thời gian qua chưa áp dụng theo phương thức quản lý tổng hợp, chưa trọng đến giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế thu hồi lượng từ chất thải dẫn đến khối lượng chất thải nguy hại phải chôn lấp, thiêu đốt cao, nhiều khu vực chất thải chôn lấp bãi chôn lấp tạm, lộ thiên, nguồn gây ô nhiễm môi trường Ngoài ra, công tác triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn địa phương chậm; việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn gặp nhiều khó khăn; đầu tư cho quản lý, xử lý chất thải nguy hại chưa tương xứng; nhiều công trình xử lý chất thải chất thải nguy hại xây dựng vận hành, sở vật chất, lực hiệu suất xử lý thải rắn chưa đạt yêu cầu Với mục đích đưa đánh giá tổng thể vấn đề liên quan đến chất thải nguy hại địa bàn thành phố Cao Bằng thời gian qua, vấn đề khó khăn, thách thức xu phát triển công tác quản lý chất thải nguy hại địa bàn Thành phố Cao Bằng, đề giải pháp cụ thể nhằm khắc phục cải vấn đề liên quan đến chất thải rắn nguy hại thời gian tới, thực đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp công tác quản lý chất thải nguy địa bàn thành phố Cao Bằng” Mục tiêu đề tài: - Đánh giá trạng công tác quản lý chất thải nguy hại( nguồn phát sinh , lượng chất thải, công tác phân loại, thu gom, thủ tục đăng kí…); - Từ trạng công tác quản lý chất thải nguy hại đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại Nội dung nghiên cứu: 3.1 Xác định nguồn phát thải chất thải nguy hại : - Xác định rõ nơi phát sinh chất thải nguy hại với lượng phát sinh theo kì tính chất loại 3.2 Đánh giá trạng công tác quản lý chất thải nguy hạitrên địa bàn thành phố Cao Bằng: - Thực trạng việc quản lý chất thải nguy hại chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Thực trạng công tác vận chuyển, thu gom, loại hình áp dụng việc xử lý chất thải nguy hại - Thực trạng công tác quản lý quan nhà nước - Những thuận lợi khó khăn gặp phải công tác quản lý 3.3 Đánh giá phối hợp bên có liên quan: - Đánh giá tuân thủ yêu cầu quản lý chủ nguồn thải - Đánh giá hướng dẫn thủ tục cần thiết quan quản lý 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải nguy hạitrên địa bàn thành phố Cao Bằng: - Đề xuất giải pháp khác phục khó khăn mắc phải công tác quản lý chất thải nguy hại Tổng quan vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu: 4.1 Khái niệm bản: 4.2 Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội: 4.3 Các văn liên quan tới việc quản lý chất thải nguy hại: Văn pháp lý nhà nước: Những văn cụ thể nhà nước ban hành hững quy định quản lý chất thải nguy hại Văn pháp lý tỉnh: Những quy định cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, công văn sở ban ngành có liên quan đến quản lý chất thải nguy hại Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5.1 Đối tượng nghiên cứu: - Công tác quản chất thải nguy hại - Công tác vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải nguy hại 5.2 Phạm vi nghiên cứu: - Theo không gian: địa bàn thành phố Cao Bằng, - Thời gian: từ 11/3/2016 đến 1/6/2016 Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu trạng phát sinh chất thải nguy hại địa bànthành phố Cao Bằng Thu thập tài liệu trạng công tác quản lý chất thải nguy hại Khi thu thập số liệu sơ cấp, cần đánh giá độ đáng tin cậy liệu thông qua việc kiểm định tính xác thực số liệu, liệu, tham khảo nhiều nguồn thông tin khách quan - Thu thập tài liệu sơ cấp:là phương pháp thu thập liệu mà trực tiếp thu thập nguồn liệu xử lý phục vụ cho việc nghiên cứu Việc thu thập tài liệu sơ cấp thông qua phương pháp sau: + Phương pháp tổng hợp kế thừa:Thu thập tàiliệu có liên quan đến phương pháp nội dung nghiên cứu đề tài.Phân tích cụ thể để lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp Phân tích, tổng hợp kết nghiên cứu, tư liệu liên quan đến nội dung đề tài + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo đề cương chi tiết Các công trình nghiên cứu, sách báo tài liệu liên quan đến đề tài thực + Phương pháp chuyên gia: Tham vấn chuyên gia có hiểu biết định điểm nghiên cứu để tìm hiểu, đánh giá khách quan điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường + Phương pháp điều tra bảng hỏi: xây dựng mẫu bảng hỏi điều tra, vấn đối tượng nghiên cứu, tập trung thông tin cần thiết để phục vụ nghiên cứu, tổng hợp thông tin thành câu hỏi  Dự kiến thiết lập mẫu phiếu điều tra: mẫu phiếu dành cho đối tượng quản lý nhà nước  Dự kiến 30 phiếu dành cho đối tượng doanh nghiệp, 20 phiếu dành cho đối tượng quản lý nhà nước 6.2 Phương pháp điều tra qua phiếu diều tra: Xây dựng phiếu điều tra dựa vào nội dung cần thực hiện, điều tra vấn đối tượng nghiên cứu 6.3 Phương pháp xử lý số liệu - Thông qua vấn, điều tra, khảo sát địa phương, số liệu tổng hợp xử lý phần mềm excel - Phương pháp tổng hợp so sánh: từ liệu thu được, nghiên cứu phải sang lọc, phân tích dựa sở lý luận để tổng hợp, so sánh dẫn chứng giải vấn đề 6.4 Cách tiếp cận đề tài - Tiếp cận thực tiễn, hệ thống, toàn diện tổng hợp - Tiếp cận kế thừa tri thức, kinh nghiệm sở liệu có cách chọn lọc, tổng quan phát triển suy thoái, tích cực tiêu cực công tác quản lý - Tiếp cận phương pháp quản lý chất thải nguy hại bảo vệ môi trường - Tiếp cận nguyên lý phát triển bền vững Dự kiến kết sản phẩm: 7.1 Báo cáo kết điều tra: - Lập bảng đánh giá ảnh hương đến môi trường bảng điều tra xã hội qua phiểu điều tra, bảng hỏi - Bảng chất thải phát sinh - Hình ảnh thực tế khu vực điều tra 7.2 Hiện trạng công tác quản lý chất thải nguy hại Cao Bằng: - Hiện trạng chất thải nguy hại phát sinh địa bàn Thanh Phố Cao Bằng Công tác quản lý quan chức quản lý chất thải nguy hại Công tác xử lý vi phạm pháp luật,các quy định địa phương chất thải nguy hại Sự hiểu biết chủ kinh doanh, khai thác, sản xuất quy định chất thải nguy hại 7.3 Đề xuất giải phápnâng cao hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại Cao Bằng: - Đề xuất giải pháp cụ thể công tác quản lý chất thải nguy hại Cao Bằng Cung cấp số liệu dẫn chứng cụ thể Kế hoạch cụ thể: ST T Thời gian Nội dung thực Tuần (ngày 27/2 - ngày 03/3) - Liên hệ giáo viên hướng dẫn - Chọn hướng làm đồ án Tuần ( ngày 04/3 – 10/3) - Xây dựng đề cương Tuần (ngày 11/3 – 17/3) Tuần (ngày 23/3 – 29/3) Tuần (ngày 30/4 – 5/4) Tuần (ngày 6/4 – 12/4) Tuần ( ngày 13/4 – 19/4) Tuần ( ngày 20/4 - Nộp đề cương lên môn - Chỉnh sửa đề cương cần Dự kiến kết - Liên hệ gặp giáo viên hướng dẫn - Chọn hướng đồ án phù hợp với điều kiện khả thực - Xây dựng đề cương theo hướng chọn - Nộp đề cương hạn - Chỉnh sửa đề cương theo Trường đại học góp ý môn, nộp đề tài nguyên cương chỉnh sửa cho môi trường Hà Nội môn - Chờ định giao đồ án - Xây dựng phiếu điều tra - Xây dựng phiếu điều tra - Điều tra khảo sát thực địa, thu thập thông tin, - Tiền hành phát phiếu điều tra - Xử lý thông tin, số liệu thu thập Địa điểm thực Nhà trường giao đồ án - Xây dựng phiếu điều dành cho doanh nghiệp - Xây dựng phiếu điều tra dành cho cán quản lý - Thu thập đầy đủ thông tin cần thiết - Phát hết phiếu điều tra với tính khách quan, chân thực - Số liệu, thông tin phân loại, xử lý , phù hợp Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội Thành phố Cao Bằng – 26/4) 10 11 12 13 14 15 - Nghiên cứu, phân Tuần tích số liệu ( ngày 27/4 thông tin thu thập – 3/05 ) - Nghiên cứu, phân Tuần 10 tích số liệu (ngày 3/5 – thông tin thu thập 9/5) - Nghiên cứu, phân Tuần 11 tích số liệu ( ngày 10/5 thông tin thu thập – 16/5) - Nghiên cứu, phân Tuần 12 tích số liệu ( ngày 17/5 thông tin thu thập – 23/5) Tuần 13 (ngày 24/5 – 30/5) Tuần 14 ( ngày 2/6 – 8/6) Tuần 15 ( ngày 9/6 – 13/6) với nội dung báo cáo - Đánh giá trạng quản lý chất thải nguy hại quan quản lý - Chỉnh sửa báo cáo Nộp 01 báo cáo đồ án hoàn chỉnh (có chữ ký GVHD) Bản nhận xét GVHD cho khoa, giáo vụ khoa để đề xuất Hội đồng chấm đồ án Nhận định thành lập Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp từ GVHD gửi báo cáo đồ án (bìa mềm) cho 02 phản biện Đánh giá trạng quản lý doanh nghiệp Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải nguy hại Đánh giá phù hợp giải pháp - Chỉnh sửa hoàn chỉnh Trường đại học báo cáo tài nguyên - Nộp báo cáo dự thảo Đồ môi trường Hà án tốt nghiệp cho môn Nội Nộp báo cáo kì hạn yêu cầu khoa Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội - Nhận định thành lập hội đồng chấm đồ án - Gửi báo cáo đồ án cho 02 phản biện theo yêu cầu Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội 16 17 Tuần 16 ( ngày 14/6 – 26/6) Bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm Bảo vệ thành công đồ án trước Hội đồng chấm 30/6/2016 Nộp đồ án sửa chữa Nộp đồ án sửa chữa theo thời hạn yêu cầu khoa Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội Trường đại học tài nguyên môi trường Hà Nội - TÀI LIỆU THAM KHẢO Lâm Minh Triết, 2006 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại Nhà xuất xây dựng 10
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG, ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG, ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG, Kế hoạch cụ thể:

Từ khóa liên quan