báo cáo thực tế: Thực trạng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng.

45 654 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2016, 09:50

Từ khi bắt đầu liên hệ thực tế tại UBND xã Đức Long – nơi tôi sinh ra và lớn lên thì tôi đã cảm nhận được sự phấn khởi và vui mừng của ban lãnh đạo và của các cán bộ UBND xã khi tiếp nhận tôi một sinh viên là con em tại địa phương tới thực tế và cũng đúng như vậy trong thời gian thực tế tại UBND tôi đã nhận được sự giúp đỡ và quan tâm tận tình, sự yêu mến của các cô, chú, anh chị đang công tác tại UBND. Cũng qua đợt thực tế này tôi đã được đi sâu tìm hiểu được rất nhiều điều bổ ích, đó là được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, cách thức giao tiếp, văn hóa công sở, vận dụng các lý thuyết được học từ sách vở tại trường Đại học vào thực hành tại UBND xã…… Từ đó tôi đã rèn luyện được nhiều kỹ năng như giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng quan sát, đánh giá sự việc, hiện tượng thật sự đầy đủ và tốt hơn vào học tập và cuộc sống và nâng cao hiểu biết tổng thể về tổ chức, kiến thức nghề nghiệp và định hướng chuyên ngành năm thứ 4, tôi đã thực sự tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI oOo BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Đề tài: Thực trạng cải cách hành theo chế “một cửa” UBND xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng Người hướng dẫn : Bế Thị Hương Lan Sinh viên : xxx Lớp : Cử nhân Khoa học quản lý Thời gian thực tế : Từ 06/7/2015 đến 31/07/2015 Cơ quan thực tế : UBND xã Đức Long –huyện Hòa An – Cao Bằng Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015 LỜI CẢM ƠN “Thực tế chuyên môn 2” môn học chuyên ngành ngành Khoa học quản lý trường Đại học Khoa Học – Đại học Thái Nguyên để tổ chức cho sinh viên thực tế quan, tổ chức vòng tháng để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ quản lý thực tế sinh viên Vận dụng kiến thức lý thuyết, kỹ quản lý giảng đường thuộc lĩnh vực: quản lý hành chính, nhân sự, sách, quản lý khu vực công, quản lý điều hành hoạt động tổ chức tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, nhận dạng hoạt động quản lý quan tổ chức chuẩn bị cho việc lựa chọn chuyên ngành học vào năm thứ tư Báo cáo thực tế chuyên môn kết làm việc, nghiên cứu, tìm tòi, nỗ lực cố gắng tìm hiểu thực tế cá nhân vòng tháng Uỷ Ban Nhân Dân xã Đức Long, huyện huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Hoàn thành báo cáo này, xin cảm ơn ban lãnh đạo, giảng viên Khoa Luật Quản lý xã hội trường Đại học Khoa Học Thái Nguyên, người tạo điều kiện tổ chức cho có chuyến thực tập thực tế đầy bổ ích, lý thú ý nghĩa Tiếp xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến bác, cô, chú, anh chị, đặc biệt đồng chí cán xã tạo điều kiện cho tham gia thực công tác sách – Xã Hội, công việc thực tế để có hội trải nghiệm công việc Uỷ ban nhân dân xã Đức Long, nhiệt tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình cho đợt thực tế, cung cấp cho thông tin tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn chị Bế Thị Hương Lan cán Văn Hóa - Xã Hội, người trực tiếp hướng dẫn trình đến thực tế Uỷ ban Mặc dù thật cố gắng trình hoàn thành báo cáo song tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý giảng viên để báo cáo hoàn thiện để làm tốt thực tập tốt nghiệp năm cuối Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015 Sinh viên DANH CÁC MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận tổ quốc KH Kế hoạch QLNN Quản lý nhà nước HCNN Hành nhà nước CCHC Cải cách hành XHCN Xã hội chủ nghĩa HC Hành KTTT Kinh tế thị trường MỤC LỤC CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 1.1 Khái quát Uỷ ban nhân dân xã: 1.1.1 Nhiệm vụ quyền hạn UBND xã: Uỷ ban nhân dân xã quan hành nhà nước hệ thống hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.UBND tổ chức đơn vị hành sau: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( gọi chung UBND cấp tỉnh); Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ( gọi chung UBND cấp huyện); Xã, phường, thị trấn ( gọi chung UBND xã) Nhiệm vụ quyền hạn cụ thể UBND cấp Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định UBND xã phận hệ thống quyền địa phương Nhà nước ta HĐND cấp bầu ra, quan chấp hành HĐND chịu trách nhiệm trước HĐND cấp UBND cấp nhằm đảm bảo thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội thực sách khác địa bàn UBND xã thực thực chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần bảo đảm đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ Trung ương tới sở UBND xã chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật, văn quan Nhà nước cấp trên, Nghị HĐND cấp Các chức danh UBND xã HĐND cấp tương ứng bầu có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ HĐND a Nhiệm vụ cụ thể UBND cấp xã: * Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch đó; - Quản lý sử dụng hợp lý, có hiệu quỹ đất để lại phục vụ nhu cầu công ích địa phương; xây dựng quản lý công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định pháp luật; - Huy động đóng góp tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng xã, thị trấn nguyên tắc dân chủ, tự nguyện Việc quản lý khoản đóng góp phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát bảo đảm sử dụng mục đích, chế độ theo quy định pháp luật - Lập dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trường hợp cần thiết lập toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp định báo cáo Uỷ ban nhân dân, quan tài cấp trực tiếp; - Tổ chức thực ngân sách địa phương, phối hợp với quan nhà nước cấp việc quản lý ngân sách nhà nước địa bàn xã, thị trấn báo cáo ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; * Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Tổ chức hướng dẫn việc thực chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển ứng dụng tiến khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất hướng dẫn nông dân chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung phòng trừ bệnh dịch trồng vật nuôi; - Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước địa bàn theo quy định pháp luật; - Tổ chức việc xây dựng công trình thuỷ lợi nhỏ; thực việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống khắc phục hậu thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng địa phương; - Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác phát triển ngành, nghề truyền thống địa phương tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ để phát triển ngành, nghề * Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ điểm dân cư nông thôn theo quy định pháp luật, kiểm tra việc thực pháp luật xây dựng xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền pháp luật quy định; - Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý hành vi xâm phạm đường giao thông công trình sở hạ tầng khác địa phương theo quy định pháp luật; - Tổ chức thực việc xây dựng, tu sửa đường giao thông xã theo phân cấp; - Huy động đóng góp tự nguyện nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống xã theo quy định pháp luật * Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Thực kế hoạch phát triển nghiệp giáo dục địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp độ tuổi; tổ chức thực lớp bổ túc văn hoá, thực xoá mù chữ cho người độ tuổi; - Tổ chức thực chương trình y tế sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống dịch bệnh; - Xây dựng phong trào tổ chức hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức lễ hội cổ truyền, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá danh lam thắng cảnh địa phương theo quy định pháp luật; - Tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng sách địa phương theo quy định pháp luật; - Thực sách, chế độ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người gia đình có công với nước theo quy định pháp luật; - Tổ chức xây dựng quản lý, kiểm tra hoạt động nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp quản lý trường tiểu học, trường trung học sở địa bàn; - Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa địa phương * Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội thi hành pháp luật địa phương, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Thực công tác nghĩa vụ quân tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ địa phương; - Thực biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực biện pháp phòng ngừa chống tội phạm, tệ nạn xã hội hành vi vi phạm pháp luật khác địa phương; - Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc lại người nước địa phương - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu khu vực phòng thủ địa phương; * Trong việc thực sách dân tộc sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có nhiệm vụ : tổ chức, hướng dẫn bảo đảm thực sách dân tộc, sách tôn giáo; quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân địa phương theo quy định pháp luật * Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ nhân dân theo quy định pháp luật; - Tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo thẩm quyền; - Tổ chức thực phối hợp với quan chức việc thi hành án theo quy định pháp luật; tổ chức thực định xử lý vi phạm hành theo quy định pháp luật - Tổ chức thực nghị Hội đồng nhân dân phường việc bảo đảm thực thống kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng cảnh quan đô thị; quản lý dân cư đô thị địa bàn; - Thanh tra việc sử dụng đất đai tổ chức, cá nhân địa bàn phường theo quy định pháp luật; Quản lý bảo vệ sở hạ tầng kỹ thuật địa bàn phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật; - Kiểm tra giấy phép xây dựng tổ chức, cá nhân địa bàn phường; lập biên bản, đình công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo giấy phép, trái với quy định giấy phép báo cáo quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, định Trước đây, tổ chức, công dân phải làm nhiều lần, đến nhiều quan để liên hệ giải công việc Nay với chế “một cửa”, tổ chức công dân chi phải đến liên hệ nơi, việc phối hợp giải công việc tổ chức, công dân thuộc trách nhiệm quan hành nhà nước * Mục đích chế “một cửa”: + Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân có yêu cầu giải công việc tai quan hành nhà nước + Góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng phận cán bộ, công chức Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân đội ngũ cán bộ, công chức + Nâng cao chất lượng công vụ; hiệu lực, hiệu quản lý quan hành nhà nước + Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm quan hành nhà nước cấp giải công việc liên quan đến tổ chức, công dân + Đổi phương thức hoạt động máy quan hành nhà nước, sơ xếp lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu * Nguyên tắc: Việc áp dụng thực chế “Một cửa” cần đảm bảo nguyên tắc sau: Thủ tục hành đơn giản, rõ ràng, pháp luật Công khai thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải công việc tổ chức, công dân Nhận yêu cầu trả kết phận tiếp nhận trả kết Việc phối hợp phận có liên quan máy công quyền nhằm giải công việc tổ chức, công dân trách nhiệm quan hành nhà nước Bảo đảm giải công việc nhanh chóng,thuận tiện,đúng thời gian cho tổ chức, công dân * Các lĩnh vực áp dụng chế “một cửa”: Theo quy chế thực chế “một cửa” quan HCNN địa phương (theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ), chế “một cửa” áp dụng lĩnh vực sau đây: Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phê duyệt cấc dự án đầu tư nước nước, xét duyệt cấp vốn xây dựng bản, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giải sách xã hội Tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng sách xã hội Tại xã, phường, thị trấn: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, chứng thực * Bộ phận tiếp nhận trả kết - Bộ phận tiếp nhận trả kết đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức để chuyển đến quan chuyên môn cấp có thẩm quyền giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức - Bộ phận tiếp nhận trả kết đại Bộ phận tiếp nhận trả kết có trang thiết bị điện tử áp dụng phần mềm điện tử giao dịch hành cá nhân, tổ chức với quan hành nhà nước quan hành nhà nước với việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến quan chuyên môn giải nhận, trả kết cho cá nhân, tổ chức theo chế cửa, chế cửa liên thông tất lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quan hành nhà nước - Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND cấp xã đặt trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã * Quy trình thực chế cửa:.( theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ) Tiếp nhận hồ sơ a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến nơi có quy định nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nhận hồ sơ trực tuyến; b) Công chức tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ hồ sơ: Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến quan có thẩm quyền giải quyết; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; c) Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; d) Trường hợp công chức tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết phân công giải hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử (nếu có): Đối với hồ sơ quy định giải trả kết ngay, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả: Công chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; Đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết: Công chức lập Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức Chuyển hồ sơ a) Sau tiếp nhận hồ sơ theo quy định Điểm c Khoản Điều này, công chức lập Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; b) Chuyển hồ sơ Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ cho quan, tổ chức liên quan giải Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ chuyển theo hồ sơ lưu Bộ phận tiếp nhận trả kết Giải hồ sơ Sau tiếp nhận hồ sơ, quan, tổ chức phân công cán bộ, công chức giải sau: a) Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định chuyển kết giải hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; b) Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức báo cáo người có thẩm quyền phương án thẩm tra, xác minh tổ chức thực Quá trình thẩm tra, xác minh phải lập thành hồ sơ lưu quan giải quyết; Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định chuyển kết giải hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo thông báo văn nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung Thời gian mà quan, tổ chức giải lần đầu tính thời gian giải hồ sơ; c) Các hồ sơ quy định Điểm a, b Khoản sau thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, công chức báo cáo cấp có thẩm quyền trả lại hồ sơ thông báo văn nêu rõ lý không giải hồ sơ Thông báo nhập vào mục trả kết Sổ theo dõi hồ sơ Thời hạn thông báo phải thời hạn giải hồ sơ theo quy định; d) Các hồ sơ hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức giải hồ sơ phải thông báo văn cho Bộ phận tiếp nhận trả kết văn xin lỗi cá nhân, tổ chức, ghi rõ lý hạn, thời hạn trả kết Trả kết giải hồ sơ Công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử (nếu có) thực sau: a) Các hồ sơ giải xong: Trả kết giải hồ sơ cho cá nhân, tổ chức thu phí, lệ phí (nếu có); trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký nhận kết qua dịch vụ bưu việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) cước phí thực qua dịch vụ bưu chính; thực dịch vụ công trực tuyến mức độ việc trả kết thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo quan, tổ chức giải hồ sơ văn xin lỗi Bộ phận tiếp nhận trả kết (nếu lỗi công chức tiếp nhận hồ sơ); c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải hồ sơ; d) Đối với hồ sơ hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết lần sau chuyển văn xin lỗi quan, tổ chức làm hạn giải cho cá nhân, tổ chức; đ) Đối với hồ sơ giải xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả; e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết kết giải hồ sơ lưu giữ Bộ phận tiếp nhận trả kết * Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Yêu cầu a) Đội ngũ công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết đảm bảo đủ số lượng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc; b) Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao; c) Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức Trách nhiệm a) Thực nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; b) Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực giao dịch hành chính; c) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực thủ tục hành đầy đủ, rõ ràng, xác đảm bảo cá nhân, tổ chức phải bổ sung hồ sơ lần; d) Tiếp nhận hồ sơ hành cá nhân, tổ chức theo quy định; đ) Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hủy bỏ, bãi bỏ quy định thủ tục hành không khả thi không phù hợp với tình hình thực tế địa phương; e) Mặc đồng phục trình thực thi nhiệm vụ; g) Thực quy định khác pháp luật Quyền lợi a) Được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức; b) Được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định Quản lý công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND xã công chức thuộc chức danh công chức cấp xã quy định Luật Cán bộ, công chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công vào tình hình cụ thể địa phương Ở UBND xã Đức Long việc áp dụng chế thực từ năm 2007 theo Quyết định số 93/2007 Thủ tướng phủ Các cán thuộc Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND xã Đức Long gồm có sau: - Công chức Văn phòng - Thống kê Hoàng Mỹ Niên Vi Thị Hường có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận trả kết Là đầu mối phối hợp với cán bộ, công chức khác thuộc UBND cấp xã kịp thời giải vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt hồ sơ liên quan đến nội dung công việc nhiều công chức - Công chức Địa – Xây dựng gồm Đinh Thị Khánh Triệu Thị Ngọc Huyền có trách nhiệm: Thực nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà theo quy định Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, nhiệm vụ sau: Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ công việc thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở; Xử lý, trình Chủ tịch UBND xã giải hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở; sau trả kết cho tổ chức, công dân Nếu việc giải hồ sơ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhiều quan hành nhà nước cấp cấp hành thực theo quy Là đầu mối phối hợp với công chức khác để giải công việc thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà trường hợp liên quan đến nội dung công việc nhiều công chức - Công chức Tư pháp – Hộ tịch gồm Lãnh Bích Liên Hoàng Minh Huế có trách nhiệm: Thực nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực theo quy định Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ công việc thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; Xử lý, trình Lãnh đạo UBND xã giải hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, sau trả kết cho tổ chức, công dân; Là đầu mối phối hợp với công chức khác để giải công việc thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực trường hợp liên quan đến nội dung công việc nhiều công chức - Các cán bộ, công chức khác thuộc UBND xã có trách nhiệm: Căn chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, xử lý, trình Lãnh đạo UBND xã ký giải hồ sơ công chức Văn phòng - Thống kê Bộ phận tiếp nhận trả kết chuyển tới Trường hợp tham gia ý kiến việc giải hồ sơ cho tổ chức, công dân, cán bộ, công chức khác có trách nhiệm xem xét trả lời không (…) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thời hạn mà ý kiến, coi đồng ý - Tạo điều kiện thuận lợi phối hợp chặt chẽ với công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết trình xử lý công việc có liên quan, đảm bảo thời gian quy định * Thời gian làm việc: Do đặc trưng làm việc theo chế “một cửa” phải phối hợp nhiều phận phòng ban chuyên môn để tiếp nhận xử lý hồ sơ hành thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, Chủ tịch UBND vào tình hình cán xã phân công nhân lực trực UBND để tránh lãng phí nhân lực Giờ làm việc cụ thể sau: - Mùa đông: +Sáng từ 8h đến 10h30 + Chiều từ 14h đến 16h30; - Mùa hè: + Sáng từ 7h30 đến 10h30 + Chiều từ 14h đến 16h Thời gian hành lại ngày để Cán bộ, công chức Bộ phận “một cửa” xếp hồ sơ, trình ký, đóng dấu xác nhận, chuyển hồ sơ đến phòng ban liên quan để giải 3.2 Phân tích: a Ma trận SWOT công cụ phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức cá nhân, quan, tổ chức từ đưa giải pháp để phối hợp yếu tố nội lực bên tổ chức, cá nhân với môi trường bên để hạn chế điểm yếu, xác định chiến lược phát triển cho tương lai Sơ đồ 3: Ma trận SWOT Điểm mạnh – S (Strengths) Điểm yếu - W (Weaknesses) Điểm mạnh (duy trì, xây dựng làm Điểm yếu hạn chế, yếu đòn bẩy), tố chất trội xác thực rõ ràng Cơ hội – O ( Opportunities) Thách thức – T (Threats) Cơ hội (đánh giá cách lạc quan), Thách thức (các trở ngại), những việc bên yếu tố gây tác động tiêu cực cho kiểm soát được, chúng nghiệp, mức độ ảnh hưởng đòn bẩy tiềm mang lại nhiều chúng tùy thuộc vào hành hội thành công động ứng biến Sơ đồ 4: Cách kết hợp ma trận SWOT đưa giải pháp Điểm Mạnh (S) Cơ hội (O) Thách thức (T) Điểm yếu (W) Nhóm chiến lược S –O Nhóm chiến lược W – O (Các chiến lược phát huy (Các chiến lược tranh thủ điểm mạnh bên để hội bên để khắc tận dụng hội) phục điểm yếu) Nhóm chiến lược S – T Nhóm chiến lược W – T (Các chiến lược sử dụng (Các chiến lược cải thiện điểm mạnh để giảm điểm yếu để tránh thiểu nguy cơ) mối đe dọa bên ngoài) b Phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đức Long theo SWOT Điểm Mạnh (S) - Nguồn nhân lực dồi dào: chức danh công chức thường người đảm nhiệm nên việc tiếp nhận, xử lý giải công việc theo chế “một cửa” nhanh chóng đạt kết cao - Kinh nghiệm công tác đa số cán từ năm trở lên - Có mối quan hệ rộng vững chắc; - Có trách nhiệm, tận tâm niềm đam mê công việc; - Có khả phản ứng nhạy bén nhanh việc xử lý giải công việc Điểm yếu (W) - Do chế đời nên việc cán tiếp nhận, xử lý giải nhiều bất cập, lúng túng - Sự phân công công việc cho cán chưa thực đạt hiệu cao - Quy định chồng chéo, thiếu tính đồng - chưa thể tính công khai minh bạch - lực, trình độ đội ngũ cán yếu - sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu Cơ hội (O) - Thủ tục hành quy định chặt chẽ hơn, cụ thể mối quan hệ UBND xã Đức Long với nhân dân xã - Thủ tục hành xây mới, hoàn thiện, sửa đổi có tính hoàn thiện đơn giản Thách thức (T) - Do chế ban hành thực nên cán UBND xã bối rối, việc xử lý giải nhiều bất cập, khó khăn - Tạo nhiều trao đổi, tính liên kết xử lý công việc có nhiều thứ chưa đồng - Sự mẻ chế phần làm cho cán công chức có phong cách làm việc mẻ, tạo sáng tạo công việc - sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu nên hiệu công việc thấp CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ ĐỨC LONG Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” quan hành nhà nước UBND xã Đức Long thực đem lại nhiều việc đơn giản hóa thủ tục hành cho công dân xã Đức Long bên cạnh điểm mạnh hội nhiều hạn chế thách thức, sau khuyến nghị việc cải cách hành theo chế cửa UBND xã Đức Long 1, W + T : (Hạn chế điểm yếu thách thức) - Hoàn thiện hệ thống thủ tục hành thống nhất, chuẩn hóa thủ tục HC - Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục HC - Dân chủ hóa trình đơn giản hóa thủ tục HC - Xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc - Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán phận “một cửa” cách mở lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, cách xử lý công việc 2, S + T: ( Phát huy điểm mạnh hội) - Phân công công việc tỷ mỉ, phân công công việc thay phiên mảng công việc cụ thể - Đồng cán công chức UBND xã việc xử lý giải thủ tục hành theo chế “một cửa” KẾT LUẬN Qua thời gian thực tế chuyên môn II suốt tháng từ ngày 06/07 đến 31/07/2015 UBND xã Đức Long - nơi sinh thực có nhiều trải nghiệm bổ ích, thú vị đầy ý nghĩa Với thân nói riêng tất bạn sinh viên lớp KHQL K10 nói chung, tin có tháng thực tế thật lý thú gặt hái nhiều kết thành công cho thân người Từ bắt đầu liên hệ thực tế UBND xã Đức Long – nơi sinh lớn lên cảm nhận phấn khởi vui mừng ban lãnh đạo cán UBND xã tiếp nhận sinh viên em địa phương tới thực tế thời gian thực tế UBND nhận giúp đỡ quan tâm tận tình, yêu mến cô, chú, anh chị công tác UBND Cũng qua đợt thực tế sâu tìm hiểu nhiều điều bổ ích, tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, cách thức giao tiếp, văn hóa công sở, vận dụng lý thuyết học từ sách trường Đại học vào thực hành UBND xã…… Từ rèn luyện nhiều kỹ giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ, kỹ xử lý tình kỹ quan sát, đánh giá việc, tượng thật đầy đủ tốt vào học tập sống nâng cao hiểu biết tổng thể tổ chức, kiến thức nghề nghiệp định hướng chuyên ngành năm thứ 4, thực tự tin trưởng thành nhiều!!! Cảm ơn ban lãnh đạo, cô chú, anh, chị cán UBND xã Đức Long tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian để hoàn thành tốt đợt thực tế chuyên môn II Thực tế chuyên môn hoạt động ý nghĩa cho sinh viên chương trình đào tạo trường Đại học, mong hoạt động trì mở rộng trường ta DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Hồng, Tập giảng Tổ chức học đại cương, Khoa Văn – xã hội, Đại học Khoa học Thái Nguyên, 2008 Nguyễn Thanh Huyền & Nguyễn Thị Kim Phương, Tập giảng Quản lý nguồn nhân lực, Khoa Văn – xã hội, Đại học Khoa học Thái Nguyên, 2006 Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 Website: http://vi.wikipedia.org http://moj.gov.vn/ [...]... TRẠNG CƠ QUAN THỰC TẾ - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LONG – HUYỆN HÒA AN – TỈNH CAO BẰNG 2.1 Khái quát về địa bàn thực tế - UBND xã Đức Long 2.1.1 Vị trí địa lý Đức Long là xã vùng I của huyện Hòa An cách trung tâm huyện 4 km về phía Bắc, với diện tích 29,62 km2 , có địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Dân Chủ, xã Nam Tuấn – huyện Hòa An; Phía Nam giáp Thị trấn Nước Hai - huyện Hòa An; Phía Đông giáp xã Đại... các kỹ năng là vô cùng cần thiết và quan trọng CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO “CƠ CHẾ MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ ĐỨC LONG – HUYỆN HÒA AN – TỈNH CAO BẰNG 3.1 Khái niệm, mục đích, nguyên tắc, quy định và chủ trương của nhà nước về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa” tại UBND cấp xã: Nói đến cải cách là nói đến việc thay đổi cơ bản một trạng thái, một đối tượng, làm cho... Văn phòng – thống kê xã Đức Long) Trên đây là những khái quát chung nhất về tình hình phát triển kinh tế và điều kiện xã hội của xã Đức Long – nơi tôi đến thực tế theo chương trình học suốt một tháng qua 2.2 Mục tiêu của UBND xã Đức Long: UBND xã Đức Long là cơ quan chấp hành của HĐND xã đồng thời cũng là cơ quan hành chính tại địa phương, là cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống cơ quan hành chính nhà... hoạch định mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội của xã Đức Long 2.2.4 Cơ cấu tổ chức của UBND xã Đức Long UBND xã Đức Long là cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương được tổ chức và hoạt động theo luật định, cơ cấu tổ chức của UBND xã Đức Long cũng như cơ cấu chung của UBND theo luật định bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND Hiện nay UBND xã có cơ cấu gồm 2 cấp là cấp lãnh đạo và cấp... UBND huyện ký Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức UBND xã Đức Long Phó chủ tịch UBND Văn phòng-thống kê Văn hóa -xã hội Tư pháp- hộ tịch Xã đội trưởng Tài chính- kế toán Địa chính- xây dựng Phó chủ tịch UBND FFF Trưởng Công an xã Chủ tịch UBND Ghi chú: : Chỉ mối quan hệ chỉ đạo, điều hành; : Chỉ mối quan hệ báo cáo; : Chỉ mối quan hệ trao đổi Mối quan hệ giữa các bộ phận được thể hiện như sau: Cơ cấu tổ chức xã Đức. .. nhân dân Cải cách hành chính là sự tác động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính bằng cách cải biến chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương pháp hành chính mới trên một số hoặc tất cả các phương diện cầu thành nên nền hành chính Ở Việt Nam, song song với công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính Nhà nước là một trong những nội dung mang tầm chiến... quản lý HCNN Trong đó cải cách thể chế theo cơ chế “một cửa” là một trong những điểm mới, táo bạo phát huy những ưu điểm và cũng đã khắc phục được những hạn chế nhất định song việc thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc nhất là với UBND cấp xã Cơ chế “một cửa” là gì? Cơ chế “một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp... tình trạng buông lỏng hoặc làm thay, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đảng và cơ quan nhà nước; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước Nội dung Cải cách thủ tục HC gồm 4 điểm chính: cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính, cải cách công vụ và công chức, cải cách tài chính công được thực hiện từ cấp trung ương đến cấp địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất về quản lý HCNN Trong đó cải. .. đạo, điều hành các hoạt động chung của UBND xã phân công cho 12 thành viên khác trong ủy ban về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Phó chủ tịch Hoàng Thị Bích Huệ là cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND xã Đức Long có trách nhiệm báo cáo với chủ tịch UBND về lĩnh vực phụ trách là Văn hóa – xã hội: Lao động – thương binh và xã hội, Văn hóa – thông tin – thể thao của UBND xã Đức Long Phó chủ... kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Việc phối hợp các bộ phận có liên quan trong bộ máy công quyền nhằm giải công việc của tổ chức, công dân là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng,thuận tiện,đúng thời gian cho tổ chức, công dân * Các lĩnh vực áp dụng cơ chế “một cửa”: Theo quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan HCNN ở địa phương (theo
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tế: Thực trạng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng., báo cáo thực tế: Thực trạng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng., báo cáo thực tế: Thực trạng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đức Long – huyện Hòa An –tỉnh Cao Bằng.

Từ khóa liên quan