Chủ nghĩa thực dụng và sự ảnh hưởng của nó đối với xã hội việt nam hiện nay

25 2,468 36
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 08:57

Trong số các trào lưu triết học phương Tây hiện đại nói chung, Mỹ nói riêng, thì chủ nghĩa thực dụng là chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Chủ nghĩa thực dụng đã trở thành một giá đỡ tinh thần, một sự biện hộ cho những hành động và là cơ sở lý luận cho giai cấp tư sản Mỹ. Ngày nay, chủ nghĩa thực dụng đã vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ và ảnh hưởng rộng rãi trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, nhận biết và đánh giá ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng là một vấn đề mang tính thời sự cần thực hiện. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA : TOÁN ỨNG DỤNG – NGÀNH : TOÁN GIẢI TÍCH TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY HỌC VIÊN: ĐỖ ĐĂNG HOÀNG MSHV: CH02142003 GVHD: TIẾN SĨ PHẠM ĐÀO THỊNH Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong số trào lưu triết học phương Tây đại nói chung, Mỹ nói riêng, chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng sâu rộng Chủ nghĩa thực dụng trở thành giá đỡ tinh thần, biện hộ cho hành động sở lý luận cho giai cấp tư sản Mỹ Ngày nay, chủ nghĩa thực dụng vượt khỏi biên giới nước Mỹ ảnh hưởng rộng rãi toàn giới, có Việt Nam Chính vậy, việc tìm hiểu, nhận biết đánh giá ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng vấn đề mang tính thời cần thực Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: trình bày chủ nghĩa thực dụng, đồng thời xem xét ảnh hưởng chủ nghĩa đến xã hội Việt Nam Nhiệm vụ: Trình bày điều kiện đời (điều kiện kinh tế - xã hội, tiền đề lý luận), nội dung học thuyết (bản thể luận, phương pháp luận, trị - xã hội, đạo đức), giá trị hạn chế chủ nghĩa thực dụng Xem xét trình bày ảnh hưởng chủ nghĩa đến xã hội Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Sử dụng nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng, trọng vận dụng quan điểm Mác – xít Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Chủ nghĩa thực dụng (Pragmatism) 4 Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu chủ nghĩa thực dụng ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng đến đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận: đề tài góp phần cung cấp kiến thức lý thuyết ngắn gọn chủ nghĩa thực dụng ảnh hưởng thực tế đến Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: đề tài dùng làm tài liệu tham khảo tìm hiểu nội dung trường phái triết học phương Tây đại Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài trình bày qua hai chương Chương bao gồm khái quát điều kiện đời, nội dung, giá trị hạn chế chủ nghĩa thực dụng Chương trình bày phân tích ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng đến xã hội Việt Nam 5 CHƯƠNG : CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG 1.1 Điều kiện đời 1.1.1 Sự phát triển triết học phương Tây đại Đến kỷ XIX, với việc giai cấp tư sản nhiều nước Châu Âu giành quyền, triết học cận đại hoàn thành sứ mệnh lịch sử cách mạng tư sản Từ sau đó, triết học dần xa rời truyền thống vật biện chứng triết học Anh, Pháp, Đức, kỷ XVII, XVIII, XIX Nó chuyển hướng sang chủ nghĩa tâm phép siêu hình nên không đưa giới quan tích cực, giàu sức sống thể kỷ trước Từ đầu kỷ XX, sau chiến tranh giới thứ hai, triết học phương Tây đại không ngừng phân hóa thành nhiều trường phái, xoay quanh hai trào lưu chủ yếu, chủ nghĩa khoa học chủ nghiã nhân phi lý Vì có chuyển hướng triết học tư sản đại? Ở thời kỳ chủ nghĩa tư lên, chủ nghĩa lý chủ nghĩa nhân đạo hai vũ khí tư tưởng giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến thần học chủ nghĩa kinh viện Lúc đó, giai cấp tư sản tôn sùng lý tính, đề cao khoa học chủ nghĩa nhân đạo để dùng chúng chống lại tôn giáo chế độ chuyên chế phong kiến Trong đấu tranh giai cấp tư sản nhằm xác lập phát triển chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa lý chủ nghĩa nhân đạo thống với có vai trò lịch sử tiến Sau giành quyền, giai cấp tư sản buộc phải đối phó với lực lượng xã hội mâu thuẫn xã hội ngày bộc lộ gay gắt Họ không nhu cầu chống lại thần học, tôn giáo trước Nhưng để phát triển sức sản xuất, củng cố thống trị thân họ, giai cấp tư sản cần phát triển khoa học kỹ thuật Vì vậy, giai cấp tìm cách điều hoà mâu thuẫn khoa học tôn giáo Dưới chế độ tư bản, tiến khoa học kỹ thuật thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ không đưa lại “tự do, bình đẳng, bác ái” Trái lại, dẫn đến khủng hoảng xã hội, khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng sinh thái ngày sâu sắc, đẩy người vào tình trạng tha hoá toàn diện ngày nặng nề Trong điều kiện lịch sử đó, triết học phương Tây diễn tách biệt đối lập chủ nghĩa lý chủ nghĩa nhân Để phát triển sản xuất, gia tăng lợi nhuận, giai cấp tư sản cần đến khoa học, lại lý giải khoa học cách tâm, hình thành trào lưu triết học khoa học theo lập trường tâm đẩy mâu thuẫn vấn đề người xã hội, giai cấp tư sản không muốn thừa nhận quy luật khách quan phát triển nên họ đề cao chủ nghĩa phi lý Do hình thành trào lưu chủ nghĩa nhân phi lý Trào lưu khoa học trào lưu phi lý dường đối lập nhau, thực tế lại bổ sung nhau, chúng cần thiết cho ổn định phát triển xã hội tư bản, phản ánh mâu thuẫn lòng chủ nghĩa tư đại 1.1.2 Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Thực Dụng Nước Mỹ hình thành từ sóng di dân “tứ chiếng” dân tộc từ nhiều nước giới Mỗi nhóm di dân mang theo truyền thống văn hóa có triết học Ở đây, họ đương đầu với chủ nghĩa phong kiến ý thức hệ “quê nhà”, “đất hứa” chưa có chủ Từ tình hình đó, thể chế trị dân chủ, tự do, quyền người phát triển thuận lợi đẩy đà cho phát triển Mảnh đất màu mỡ chưa khai phá cho phép người ta khốc liệt “đấu tranh sinh tồn” nhiều nơi khác Một ý thức hệ cộng đồng cần hình thành, lấy ăn tinh thần xa lạ, cũ kỹ Châu Âu (như chủ nghĩa linh, chủ nghĩa thực chứng ) Trước sức hút niềm tin đó, ý thức hệ cũ nhóm di dân mau chóng phai mờ để tất hợp lưu dòng chảy chủ nghĩa thực dụng Đối với trào lưu triết học nào, dù hình thành cách độc lập với tư cách triết học, không bắt nguồn từ tài liệu khứ Các nhà triết học thực dụng thường viện dẫn từ triết học cổ đại với Socrate, Protagoras, Platon đến triết học đại với F.Bacon, B.Spinoza, J.Locke, G.Berkeley, D.Hume, I.Kant, J.S.Mill Triết học có lôgíc nội nó, nhất bảo “chiết trung”, “pha trộn” chưa thỏa đáng Chủ nghĩa thực dụng “đặc sản” Mỹ, nghĩa “cấm cửa” trào lưu triết học khác từ Châu Âu truyền vào Triết học phân tích, Hiện tượng học, Chủ nghĩa sinh Chủ nghĩa thực dụng không bị đẩy vào “sân sau” mà “lấn chiếm” triết học hội nhập Chủ nghĩa thực dụng làm cho loại triết học mang thêm màu sắc thực dụng Nói cách khác, triết học nước nhà thực dụng Mỹ phát triển cách đặc thù làm cho tất trở thành văn hóa Mỹ Là “tinh lực thời đại”, triết học khai mở cho khoa học đến lượt mình, khoa học lại ảnh hưởng đến triết học Trong đường thời, lý thuyết tiến hóa tiếp sau vật lý học, hóa học, địa chất học, sinh vật học, tâm lý học phát triển mạnh mẽ, làm lên mặt khác tính chủ thể người mà triết học có chủ nghĩa thực dụng lấy làm đối tượng Nguồn gốc đời chủ nghĩa thực dụng từ "câu lạc siêu hình" trường Đại học Harvard (1871) Theo C.S Pierce, câu lạc có tên gọi “để tránh xa người mà cần tránh xa”, thực chất nhằm diễn tả hai vấn trọng tâm có tính thời sự: Thứ nhất, ông khẳng định, thành luỹ chủ nghĩa tâm khách quan Heghen thời thống trị triết học hết vai trò lịch sử đến lúc phải lui vào hậu trường, nhường lại sân khấu cho “sự diễn xuất hợp thời thượng” Thứ hai, thuật ngữ có tên gọi“siêu hình học” trước có lúc bị khinh miệt phỉ báng người ta phải thoả hiệp chấp nhận Vì vậy, danh từ “siêu hình học” vào thời khắc người ta cắt nghĩa làm hai rằng: “một nửa trào lộng nửa xấc xược” 8 Những thành viên xây dựng “câu lạc siêu hình” gồm có nhà sử học J Fiske, Luật sư O W Holmes, thẩm phán J Warrner, nhà luật học N.J Green, mục sư Aponte, nhà tâm lý học Wright C.S Pierce W James Những người nhóm họp lại với tháng hai lần tranh luận tất vấn đề mà họ thích, đặc biệt vấn đề sát thực sống Năm 1870, Charles Sander Peirce với tác phẩm Lý thuyết ý nghĩa (A theory of meaning), ông đặt cho lý thuyết tên “chủ nghĩa thực dụng” (Pragmaticism) lấy từ nghĩa hành vi, hành động (chữ “chủ nghĩa thực dụng” người nước ta lấy từ thuật ngữ Trung Quốc Nhưng tiếng nói hàng ngày ta, từ “thực dụng” mang nghĩa xấu (sens péjoratif) không sát với chữ paragma tức hành vi, hành động Có người muốn dùng từ “hành dụng”) Ông cho rằng, có khái niệm làm rõ sắc lý thuyết tránh vay mượn không cần thiết Năm 1898, William James kế thừa Peirce người đưa tên “chủ nghĩa thực dụng” (Pragmatism) Ông phát triển nguyên tắc, phương pháp luận Peirce thành hệ thống lý luận song song với việc phân tích vấn đề cụ thể John Dewey kế thừa hai người trước, làm cho chủ nghĩa thực dụng thâm nhập sâu rộng vào đời sống văn hóa thông qua thành tựu xã hội học, tâm lý học, giáo dục học trị học Ông coi nhà triết học đại kiệt xuất nước Mỹ Ngay thời kỳ “vàng son”, thời kỳ đời chủ nghĩa thực dụng, nhà sáng lập chủ nghĩa thực dụng thời gian không ngắn tranh luận với khái niệm “thực dụng” không khỏi bộc lộ lúng túng, lầm lẫn Đến mức năm 1908, Arthur O.Lovejoy tìm đến 13 thứ chủ nghĩa thực dụng Schiller cho có người thích “thực dụng” có nhiêu chủ nghĩa thực dụng Nhưng không nên coi tính đa dạng phong trào thực dụng tai hại, bất lợi cho hình thành học thuyết Trái lại, điều nói lên tính động vận động có sức sàng sảy tạp chất để kết tụ lại giá trị làm rường cột, làm nguyên lý bền vững cho lý thuyết triết học 1.2 Nội dung 1.2.1 Bản thể luận Chủ nghĩa thực dụng nói đến phương thức tư đặc thù Phương thức tư không xem xét khái niệm thân khái niệm mà sâu nghiên cứu xem sử dụng sản sinh hậu Khái niệm lý luận giải đáp giới Muốn phân biệt ý nghĩa giá trị xem xét có phản ánh thực tế khách quan hay không mà xem hiệu kiểm nghiệm ứng dụng vào thực tế Các tranh luận chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm triết học truyền thống coi đấu tranh có tính chất siêu hình, chẳng có ý nghĩa Bởi vì, theo cách nhìn chủ nghĩa thực dụng, giới mà người có kinh nghiệm thực tế nó, giống Lấy hiệu thực tế mà xét giới dù vật chất tinh thần chẳng có khác biệt Nếu xuất phát từ hiệu để khẳng định giá trị tôn giáo khoa học niềm tin khoa học tín ngưỡng tôn giáo có giá trị thiết thực hai công cụ để đạt mục đích người Chủ nghĩa thực dụng phê phán triết học truyền thống tách rời chủ thể nhận thức, tức tách rời người có kinh nghiệm với đối tượng nhận thức kinh nghiệm, tức tách rời tinh thần vật chất thành hai không lĩnh vực Nó sử dụng khái niệm “kinh nghiệm” để lẩn tránh vấn đề triết học Đối với người theo chủ nghĩa thực dụng “kinh nghiệm” tính chủ quan, tính khách quan mà “kinh nghiệm tuý” “kinh nghiệm nguyên thuỷ” Kinh nghiệm khái niệm có hai nghĩa: bao gồm thuộc ý thức chủ quan, bao gồm vật, kiện khách quan Bản thân khác biệt đối lập nguyên tắc chủ quan khách quan Kinh nghiệm có tính “nguyên thủy”, vật chất tinh thần sản phẩm việc tiến hành phản tỉnh kinh nghiệm 10 nguyên thuỷ Chủ thể đối tượng, kinh nghiệm tự nhiên hai mặt khác chỉnh thể kinh nghiệm thống nhất, chúng thoát ly khỏi kinh nghiệm mà tồn độc lập Việc chủ nghĩa thực dụng dùng hiệu kinh nghiệm để thẩm định tất nhằm phủ định giới bên quy luật khách quan, thực chất theo đường kinh nghiệm luận tâm Béccơli, song, hình thức có điểm khác biệt sau: - Dùng quan điểm tâm lý học sinh học để giải thích kinh nghiệm Kinh nghiệm tri thức, phản ánh óc người giới khách quan, mà hoạt động tâm lý thích ứng với hoàn cảnh - Cường điệu tính động chủ quan kinh nghiệm Dewey J nhận định rằng, hoạt động thích ứng với hoàn cảnh người khác với động vật thích ứng cách tiêu cực thiên nhiên Con người dựa vào ý chí trí tuệ làm cho hoàn cảnh phát sinh thay đổi có lợi cho đời sống người Cho nên kinh nghiệm hình thành người tác động lẫn người hoàn cảnh Chủ nghĩa thực dụng, cường điệu tính động kinh nghiệm thủ tiêu sở khách quan kinh nghiệm Họ nhận định đối tượng kinh nghiệm ý chí sáng tạo ra, thân kinh nghiệm vào trạng thái hỗn độn Trong hoạt động kinh nghiệm người tập trung ý vào kinh nghiệm thích hợp với mục đích, hứng thú, nguyện vọng mình, làm cho phận kinh nghiệm cố định, gán cho địa vị độc lập “khách thể” Cho nên, khách thể, đối tượng phận mà ý chí tách từ kinh nghiệm, chủ thể kinh nghiệm chẳng qua ý chí, mục đích, hứng thú, tâm tình, v.v chi phối hoạt động kinh nghiệm kinh nghiệm mà Như vậy, chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối hoá tác dụng ý chí người nên rơi vào chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa ý chí 11 1.2.2 Phương pháp luận Nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa thực dụng lấy hiệu quả, công dụng làm tiêu chuẩn So với trường phái triết học phương Tây khác, chủ nghĩa thực dụng phản ánh trực tiếp lợi ích nhu cầu thực tế giai cấp tư sản, nên gây ảnh hưởng tương đối rộng lớn xã hội phương Tây Một đặc điểm làm cho chủ nghĩa thực dụng khác với triết học truyền thống vào triết học từ phương pháp Người đại biểu chủ yếu có lúc quy triết học vấn đề phương pháp, tuyên bố chủ nghĩa thực dụng lý luận triết học có hệ thống mà lý luận phương pháp Chủ nghĩa thực dụng muốn khắc phục chủ nghĩa nhị nguyên triết học truyền thống đối lập kinh nghiệm tự nhiên, xem hai nguyên hai lĩnh vực khác J.Dewey đề xuất lý luận mang tên “chủ nghĩa kinh nghiệm tự nhiên” cho chủ thể đối tượng, vật hữu hoàn cảnh, kinh nghiệm tự nhiên gắn với thành chỉnh thể thống nhất, chia cắt, mối liên hệ chúng mang “tính liên tục” Từ “chủ nghĩa nguyên” trên, chủ nghĩa thực dụng mở rộng khái niệm kinh nghiệm theo tượng học Người ta cho rằng, kinh nghiệm không mang lại ý nghĩa nhận thức mà có ý nghĩa vô thức đưa lại (ví ý chí, tưởng tượng, tín ngưỡng, ) Kinh nghiệm không bộc lộ khuynh hướng chủ nghĩa lý mà chủ nghĩa phi lý Ý nghĩa Peirce nói vốn có đối tượng, ký hiệu không ký hiệu (signs are signs) mà cách thức xã hội đưa lại, giá trị người thông qua thực tiễn tạo để mặc vào cho đối tượng Thực tiễn, theo chủ nghĩa thực dụng hành động, hành vi người với tư cách vật hữu chịu kích thích hoàn cảnh phản ứng lại hoàn cảnh Kích thích - phản ứng nội dung kinh nghiệm Sự phản ứng thực tiễn người không mà tư duy, suy luận phản ứng kích thích đặc thù 12 Chủ nghĩa ngẫu nhiên (tychisme) Peirce đề xướng nhằm minh chứng cho tính tiềm ẩn, tính tự phát, tính khả mạnh mẽ kích thích phản ứng thực tiễn, hành động người Đã “con người trí tuệ quan tâm tới “ý nghĩa kinh nghiệm” hành động không tạo nên “hậu thực tiễn” (pratical consequences) mang tính hữu ích (usefulness), tính tác dụng (workability) Những kết thực tiễn (pratical result) ý nghĩa, giá trị bản, cảm nhận đến mức James gọi “giá trị tiền mặt” (cash value) Tất nhà thực dụng trí giá trị thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Chân lý cụ thể, tương đối, có chân lý tuyệt đối, trừu tượng Dường đoán trước kẻ bất lương sử dụng lý luận chân lý nói chủ nghĩa công cụ (instrumentalisme) để biện hộ cho mục đích vụ lợi tầm thường John Dewey khẳng định hiệu thực tiễn nhằm thỏa mãn nhu cầu cho cá nhân, “tiểu nhân” mà cho người, cho đại chúng Luận đề mang màu sắc nhân rõ ràng Chủ nghĩa thực dụng phê phán lý luận chân lý chủ nghĩa ly chủ nghĩa lý đưa chân lý trừu tượng, chết cứng với phạm trù có sẵn, xác định Trái lại, chân lý chủ nghĩa thực dụng cụ thể vào hậu thực tiễn, hậu cảm tính người, có giá trị người Đối với chủ nghĩa thực dụng, chân lý cụ thể đa nguyên, nguyên hiệu thực tiễn James ví chân lý hành lang khách sạn Ở nhiều người khác tín ngưỡng, nghề nghiệp, ý thức hệ lại hành lang chung chân lý thực tiễn Nhưng để đạt đến chân lý? Peirce cho đường phương pháp khoa học mà ông gọi điều tra thăm dò (inquiry) nhằm xác lập niềm tin (belief) giá trị bảo đảm tính khả tín (credible) chân lý Trên 13 đường thăm dò, điều tra, người gặp cạm bẫy hoài nghi Hoài nghi khắc phục đạt tới niềm tin vững vào thực tiễn, đạt giá trị thực tiễn để tiếp tục hành động tiến lên phía trước Hoài nghi Descartes nhằm đạt minh nhiên (evidence), tức chân lý sức mạnh lý trí Peirce không chia sẻ luận đề mà cho niềm tin minh nhiên xác lập sở thực tiễn, kinh nghiệm Niềm tin, chân lý chủ nghĩa thực dụng tương đối, thăm dò, hoạt động, kể hoạt động khoa học phải chấp nhận “chủ nghĩa sai lầm” (fallibilisme) Niềm tin, hay nói chung “dòng ý thức” (khái niệm James) nảy sinh từ thực tiễn, từ kinh nghiệm, phản ứng người trước hoàn cảnh, thống ngự tính ngẫu nhiên Vì vậy, nhiều nhà tượng học, James quan niệm “thông hiểu”nó, “giải thích” theo tính nhân Lý luận niềm tin không xuất đột xuất chủ nghĩa thực dụng mà nói truyền thống văn hóa Mỹ, ta nhìn vào trào lưu triết học khác Thomas Kuhn thuộc “trường phái lịch sử” chủ nghĩa hậu thực chứng, nói tới niềm tin “xã hội khoa học” việc thực “hệ chuẩn” khoa học Nhà triết học sinh Paul Tillich nói tới niềm tin giải pháp khắc phục lo âu người Đúng Tillich viết niềm tin rằng: “Chính ta phải ta, ta phải định đoạt đường ta (decide where we go to)” Phải niềm tin “con người thân lập thân” (self made man) trở thành tính cách người văn hóa Mỹ? 1.2.3 Chính trị - xã hội, tôn giáo đạo đức Từ tiền đề nhận thức thực tiễn, kinh nghiệm, chủ nghĩa thực dụng đề xuất kiến giải đạo đức, tôn giáo trị xã hội Về đạo đức, James cho đạo đức giá trị thực tiễn, người trước hoàn cảnh, ông không chấp nhận quan niệm đạo đức chủ 14 nghĩa lý Vì vậy, James coi thiện, ác khái niệm có sẵn mà phản ứng nhằm thỏa mãn nhu cầu thực tiễn người Về tôn giáo, James xác định quan niệm tôn giáo gắn liền với ý thức đạo đức Cũng đạo đức, tôn giáo mục đích thỏa mãn nhu cầu thực tiễn người, chống lại chủ nghĩa lý cho tình cảm tôn giáo nảy sinh tức thời từ vô thức thân chủ thể Ông không tán thành quan niệm chủ nghĩa hữu thần coi Chúa sức mạnh tinh thần tuyệt đối Theo James, Chúa loại hy vọng, giả thiết có ích kiểm chứng hiệu thực tiễn người John Dewey nhà triết học thực dụng viết nhiều trị Ông đề xuất chủ nghĩa đa nguyên xã hội, chủ nghĩa tiến hóa xã hội, từ xây dựng lý luận dân chủ tự do, coi “chủ quyền nhân dân giá trị đạo đức” tảng Ông bác bỏ chủ nghĩa lý loại triết học dựa vào chân lý rút từ khái niệm, từ nguyên tắc lôgíc có sẵn Ông kiên trì phương pháp thăm dò, điều tra chủ nghĩa thực dụng có nghĩa phải xuất phát từ phản ứng người trước hoàn cảnh xã hội đặc thù để thấy giá trị - giá trị dân chủ, tự – giúp cho người thành công, xã hội bền vững, tiến xã hội đạt 1.2.4 Giá trị hạn chế Với C.Peirce, W.James, J.Dewey chủ nghĩa thực dụng phát triển tới mức hoàn chỉnh ổn định Không phải đến đây, chủ nghĩa thực dụng chấm hết vai trò sân khấu tư tưởng nước Mỹ lùi vào “hậu trường” mà sâu vào đời sống xã hội Cái thành truyền thống bền vững sôi lý luận lúc xuất đương nhiên không lý tồn Nhưng điều nghĩa chủ nghĩa thực dụng hoàn toàn chấm dứt mặt phát triển lý luận C.I Lewis (1920) đề xướng “chủ nghĩa thực dụng khái niệm” (Conceptualistic pragmatism) Nhà triết học cho rằng, việc giải thích kinh nghiệm người, người ta xác lập khái niệm, 15 phạm trù (như chủ nghĩa khái niệm làm) Nhưng phạm trù phải tương ứng với miêu tả kinh nghiệm thực tiễn để đảm bảo tính khách quan xác hai phía Tiếp theo Lewis, Rudolf Carnap, Charles Morris, Ernest Nagel, W.Quine nhấn mạnh vào việc “khái niệm hóa kinh nghiệm” nhằm thực nguyên tắc bền vững chủ nghĩa thực dụng thỏa mãn nhu cầu thực tiễn, cảm tính người Những tiếp cận chủ nghĩa thực dụng làm rõ nhận xét chủ nghĩa lý không đối lập tuyệt đối mà làm tăng cường, biện minh cho chủ nghĩa phi lý Hai khuynh hướng bổ sung, dựa vào để đáp ứng phát triển xã hội phương Tây đại 1.2.5 Ảnh hưởng Vượt qua biên giới nước Mỹ, chủ nghĩa thực dụng tiếp tục phát triển, để lại nhiều dấu ấn trào lưu triết học chủ nghĩa sinh, tượng học, chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa thực mới, chủ nghĩa Kant mới, chủ nghĩa Mach Anh, Đức, Italia, Pháp với G.Simmel, F.Schiller, W.Ostwald, H.Hahn, E.Husserl, Giovanni Papini, Giovanni Vailati, Henri Bergson, Edouard Le Roy Ở Trung Quốc, chủ nghĩa thực dụng với đại biểu Hồ Thích có ảnh hưởng đáng kể Qua lịch sử phát triển chủ nghĩa thực dụng, người ta cho phong trào có tính động (cụm từ Schiller) Vì nhà triết học người Anh Schiller lại đòi xóa tên “chủ nghĩa thực dụng” để thay tên “chủ nghĩa nhân bản” (humanisme), tính động chủ nghĩa thực dụng việc làm lên vai trò chủ thể, sống tinh thần người theo ông đối tượng triết học Như vậy, với phát triển chủ nghĩa lý (về kỹ thuật, kinh tế, trị), nhân học, tức vấn đề người luôn thành tố ý thức hệ xã hội Mỹ, xã hội phương Tây đại mà chủ nghĩa thực dụng biểu hiện, “ý nghĩa” bật 16 Ở phương Tây, vào đầu kỷ XX, chủ nghĩa thực dụng xuất với tư cách trào lưu triết học ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống cộng đồng Ở Anh có C.Schiller, Italia có G Vailati, M Calderom, G Papinni, Đức, Pháp, Áo chủ nghĩa thực dụng không ảnh hưởng trực tiếp mà thông qua số trường phái chủ nghĩa Kant thông qua quan điểm chủ nghĩa thực dụng phát huy Chủ nghĩa thực dụng ảnh hưởng đến Âu châu không sâu đậm Mỹ Nó xem lý thuyết, công cụ có tính ứng dụng tốt cho đời sống Song sau, hiểu giá trị đích thực người châu Âu lại coi trọng, đặt vị cao quý, xem bạn đồng hành, thiếu sống Trên thực tế, chủ nghĩa thực dụng đáp ứng khát vọng, ham muốn tự do, sáng tạo coi trọng thành sáng tạo, đề cao nhân cách cá nhân Đối với chủ nghĩa thực dụng, chân lý đồng với tính hiệu Đặc điểm phân biệt chủ nghĩa thực dụng với trường phái triết học phương Tây khác nhấn mạnh khoa học phải dựa đời sống thực, chủ trương lấy niềm tin làm điểm xuất phát, hành động biện pháp chủ yếu, lấy “hiệu quả” làm mục đích tối cao Chẳng hạn Charles Moriss quan niệm, người theo chủ nghĩa thực dụng, hành vi loài người khẳng định luận đề quan tâm họ (tức chủ nghĩa thực dụng) tuyên bố: “Triết học triết học thực tiễn, hành động” Chính vậy, xem lý luận điển hình cho giới quan vị kỷ chủ nghĩa cá nhân tư sản Chính thế, chủ nghĩa thực dụng có quan hệ mật thiết với thể chế kinh tế thị trường tư chủ nghĩa theo đuổi mục đích tư lợi Lý luận chủ nghĩa thực dụng sống, niềm tin, hành động dễ bị lợi dụng để luận chứng cho tư tưởng cá nhân tư sản Do vậy, khiến cho hậu dễ có cảm giác rằng, chủ nghĩa thực dụng mang màu sắc “triết học buôn” Ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng đến Việt Nam trình bày chương 17 CHƯƠNG : SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Sự xâm nhập chủ nghĩa thực dụng vào Việt Nam Chủ nghĩa thực dụng du nhập vào miền Nam Việt Nam theo bước chân xâm lược đạo quân viễn chinh Mỹ năm 60 – 70 kỷ XX Bằng nhiều đường, chủ nghĩa thực dụng trở thành trào lưu tư tưởng đón nhận lý tưởng sống phận không nhỏ dân cư, đặc biệt niên thời Tuy nhiên, để hiểu chất chủ nghĩa thực dụng không giản đơn với dân tộc mà văn hóa truyền thống có ảnh hưởng lớn từ Nho - Phật – Lão Lối sống gấp, lối sống hưởng thụ phận dân cư bóp méo ý nghĩa chân chủ nghĩa thực dụng Chủ nghĩa thực dụng xem triết học người Mỹ, niềm tự hào nước Mỹ du nhập vào miền Nam Việt Nam chủ nghĩa thực dân kiểu hà khắc quyền tay sai, trào lưu tư tư ởng bị biến thể thành thứ thực dụng tầm thường Các ý đồ trị đen tối tham lam vô độ, muốn thu vén cho thứ giới cầm quyền hay lối sống gấp, chà đạp lên quan hệ đạo đức, luân lý, giá trị nhân văn truyền thống, đánh danh dự nhân phẩm phận không nhỏ dân cư, đặc biệt tầng lớp thiếu niên làm cho chủ nghĩa thực dụng trở thành hệ ý thức phi nhân tính, phản nhân văn truyền thống đạo lý người Việt Kể từ đổi kinh tế, chuyển từ kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế Việt Nam có phát triển đáng kể cải thiện nâng cao đời sống vật chất người dân Tuy nhiên, với biến chuyển kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội chịu nhiều ảnh hưởng dẫn đến nhiều tư tưởng, lối sống chủ nghĩa thực dụng Mỹ tràn vào mạnh xã hội Việt Nam Sự hình thành tư tưởng, ý thức, chuẩn mực đạo đức với quan niệm “cái có lợi làm” dẫn đến tệ nạn xã hội Sự suy giảm đạo đức, lối sống buông thả, đặt 18 giá trị đồng tiền lên hết… ngược lại giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc 2.2 Sự ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam Hiện phải chứng kiến thực vô nhức nhối xã hội lối sống sa đoạ, buông thả, ngược lại với đạo đức truyền thống dân tộc có chiều hướng gia tăng nhiều khu vực thành thị nông thôn, đặc biệt tập trung trung tâm thành phố lớn khu công nghiệp Thực tế cho thấy số người làm đồng tiền mồ hôi, sức lực, tài thật trí tuệ mình, phần lớn họ nắm giữ trọng trách quản lý kinh tế hay quản lý nhà nước người có chỗ dựa an toàn có người thân có chức quyền che chở, lợi dụng hội để tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ Như Đại hội lần thứ X nhận định “tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lảng phí diễn nghiêm trọng chưa ngăn chặn có hiệu Những biểu xa rời mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội chưa khắc phục” Cùng với hình thành tư tưởng, ý thức, chuẩn mực đạo đức tạo nên sắc thái đạo đức, lối sống nước ta, kinh tế thị trường nảy sinh nhiều tư tưởng, ý thức tiêu chí đạo đức ngược lại với giá trị truyền thống dân tộc Quan hệ chủ yếu, xuyên suốt kiểu chế thị trường hàng hoá - tiền tệ Đồng tiền vừa phương tiện trao đổi vừa mục đích trao đổi, lợi nhuận không chi phối mạnh mẽ suy tư, tình cảm ý thức kinh doanh, mà vào suy tư hoạt động nhiều lĩnh vực xã hội khác, hoạt động xã hội đời sống tinh thần, quan hệ gia đình Đối với không người tiền định tất cả, có tiền có tất cả; giàu có tạo nên địa vị xã hội, có địa vị xã hội người ta dễ nắm tay quyền lực, đồng thời ngược lại người có quyền lực dễ kiếm nhiều tiền 11 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 22 19 Cùng với tích cực cạnh tranh huy động tối đa tính động, tài trí người tham gia hoạt động kinh tế, đồng thời hình thành họ thủ đoạn để hạ gục lẫn nhau, tạo nên đố kỵ, hận thù lẫn người với người, sẵn sàng tìm cách bôi nhọ lẫn nhau, hạ thấp phẩm giá người khác để đề cao thân, tạo nên lạnh lùng quan hệ xã hội Sự thâm nhập chủ nghĩa thực dụng đến lối sống người đẩy người đến việc dùng thủ đoạn tinh vi, thói hư tật xấu quan hệ như: lòng tham lam, hám quyền hám lợi, tệ nạn xã hội, tham nhũng, tham ô hối lộ ngày tràn lan Bên cạnh tính nghiêm minh pháp luật nhiều trường hợp bị đồng tiền làm mềm yếu, chí xuyên tạc quy chuẩn – sai, trắng - đen lẫn lộn Trong khoa học công nghệ, nghệ thuật, giáo dục, gia đình… lĩnh vực đề cao giá trị văn hoá tinh thần, giá trị chân lý sống, thuộc lĩnh vực thiêng liêng bậc truyền thống đạo lý người Việt Nam bước bị huỷ hoại giá trị đồng tiền Trong hệ trẻ đặc biệt giới sinh viên nảy sinh xu hướng quan tâm nhiều đến lợi ích kinh tế cá nhân, số biểu lối sống, quan niệm như: hành vi tiêu cực thi cử, quan hệ tình dục phóng túng, ham mê văn hoá phẩm đồi truỵ, đua đòi chạy theo lối sống tiêu dùng… điều cho thấy vấn nạn đặt cần giải Trong chế thị trường, số phận không nhỏ nhân dân, thành phần xã hội mưu cầu lợi ích cá nhân chà đạp lên khuôn mẫu, giá trị đạo đức truyền thống Thực tế cho thấy năm gần số vụ buôn lậu, buôn bán ma tuý, làm hàng giả ngày tăng Một phận hệ trẻ chạy theo lối sống thực dụng, buông thả, sùng bái đồng tiền quay lưng lại với giá trị văn hoá truyền thống, đạo đức truyền thống Một số biểu lối sống thực dụng giai đoạn tống tiền, bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ, tổ chức đâm thuê chém mướn, môi giới mại dâm,… ngày tăng nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận Sự tác động chủ nghĩa thực dụng thể qua khía cạnh sau: 20 Thứ nhất, lối sống thực dụng tác động mạnh mẽ dẫn đến quan niệm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng mục đích cuối sống, chất lượng sống tiêu thụ hưởng thụ Qua tin tức xã hội hàng ngày, dễ dàng bắt gặp hình ảnh ăn chơi trác táng nhiều phận xã hội Tuổi trẻ thời gian để người trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ tay nghề, học hỏi để phát triển thân nghiệp cho tương lai Thế nhiều niên trẻ với lối sống thực dụng không ý thức điều Thay dành thời gian học tập rèn luyện, họ lại dành thời gian chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội…Nguy hiểm hơn, số người với hoàn cảnh gia đình giả, sử dụng tiền bạc cha mẹ tổ chức tiệc tùng, ăn chơi sa đọa Những tin tức cậu ấm, cô chiêu bị bắt sử dụng chất cấm không gặp ngày Đặt mục tiêu cho sống “vui chính” niên trượt dài theo tháng ngày hưởng thụ vô nghĩa Không với giới trẻ, tư tưởng hưởng thụ, ăn chơi, lười lao động thấm vào nhiều thành phần khác từ đại gia tiền nhiều người lao động bình thường Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, cá độ, hút chích… dịp gia tăng kéo theo hệ lụy đau lòng khác Thứ hai, lối sống thực dụng hình thành quan niệm chạy theo “mốt”, lối sống ngoại lai, sống lạnh lùng ngày tăng Đây biểu xa hoa lãng phí, quan hệ người với người kiểu tiền trao cháo múc, xem rẻ nhân phẩm người Lối ăn chơi sa đoạ, lười lao động, kiếm lời thân người khác Hay quan hệ tình làng nghĩa xóm, kiểu sống hối mau làm giàu, diễn khắp nơi kể quan nhà nước, đoàn thể hay công ty, xí nghiệp Thứ ba, lối sống thực dụng làm thay đổi quan niệm giàu nghèo, tuyệt đối hoá sở vật chất – kỹ thuật ngày có chiều hướng lệch lạc xa cách Những quan niệm “đồng tiền trước đồng tiền khôn”, từ vật chất đến tinh thần, từ kinh tế đến văn hoá, chí cần phải xem lại vai trò trí tuệ tình cảm người Trong quan niệm giáo dục, đời sống tâm linh xuất quan hệ đổi chác, nơi thu lợi nhuận Nhiều người lấy phương tiện sống làm thước đo cho phát triển người xã hội Đây sở chạy theo 21 tham vọng bất chính, điều kiện phương tiện sống thiếu lành mạnh, thoả mãn nhu cầu tầm thường làm suy thoái phẩm chất đạo đức phận người dân Để khắc phục hạn chế ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng, lối sống thực dụng đến lối sống truyền thống, sống có nghĩa có tình, giàu lòng nhân người Việt Nam nay, Đảng ta chủ trương xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát triển kinh tế thị trường theo quy luật vận động tất yếu phát triển kinh tế đồng thời thực việc điều chỉnh kinh tế thị trường phù hợp với mục tiêu chất xã hội xã hội chủ nghĩa Đảng ta xác định rõ, mục đích phát triển kinh tế quốc dân nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho tất người, cho toàn xã hội, lấy hiệu kinh tế phục vụ cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Để thực mục tiêu này, Đảng ta khẳng định chủ trương thực tăng trưởng kinh tế phải đôi với thực tiến công xã hội bước sách phát triển, thực tốt sách xã hội sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ bền vững cho phát triển kinh tế – xã hội, tập trung giải vấn đề xã hội xúc Không thế, Đảng ta khẳng định hệ thống trị, Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải thể rõ tính hiệu lực hiệu quản lý kinh tế – xã hội nói chung kinh tế thị trường nói riêng Thực đa dạng hoá hình thức sở hữu sở công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, phát huy tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế phát triển, kinh tế nhà nước kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo Xây dựng thể chế trị – kinh tế – xã hội với mục tiêu người, đảm bảo đời sống vật chất đời sống tinh thần cho người, đảm bảo điều kiện để phát triển toàn diện nhân cách cá nhân Xác lập thang giá trị vật chất – tinh thần đắn toàn xã hội sở nhân văn lấy người làm trung tâm quan hệ xã hội hoạt động kinh tế Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện 22 cho thành viên xã hội tự cạnh tranh lành mạnh làm giàu đáng tài sức lực Đề cao phẩm chất giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc sở tiếp thu giá trị văn hoá tiến bộ, loại, tôn trọng giá trị tâm linh, nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội Xây dựng phát huy văn hóa tiên tiến đậm đà sắc văn hóa dân tộc lấy văn hoá làm nội lực phát triển kinh tế xã hội đồng thời làm tiêu chí để điều chỉnh ý thức, tình cảm, hành vi đạo đức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta giai đoạn Mọi cá nhân nằm cấu xã hội định, chịu tác động cấu xã hội đó, cần phải xây dựng tổ chức xã hội lành mạnh để cá nhân thừa hưởng giá trị tích cực cộng đồng Trong quan hành cần phải nêu cao vai trò tổ chức đảng, thường xuyên giám sát nêu cao tinh thần phê tự phê, tăng cường đoàn kết nội kịch liệt phê phán biểu thói hư tật xấu cán bộ, đảng viên Trong xí nghệp hay trường học cần nêu cao tinh thần giáo dục lập trường tư tưởng, giáo dục giá trị truyền thống dân tộc để công nhân, học sinh, sinh viên ý thức vai trò lao động học tập, để trở thành người vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Việc rèn đức luyện tài người lao động, học sinh, sinh viên quan trọng nhằm góp phần vào trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, đưa đất nước phát triển ngang tầm với nước giới, nghị Đại hội X nhấn mạnh: “Xây dựng hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt Nam, bảo vệ phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế Bồi dưỡng giá trị văn hoá niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt lý tưởng sống, lối sống, lực trí tuệ, đạo đức lĩnh văn hoá người Việt Nam” Trên chưa phải tất giải pháp mà Đảng ta đưa đưa để khắc phục lối sống thực dụng đến mức độ thái hoá phận nhân dân 23 không cán bộ, đảng viên mà biểu lối sống có nguy ngày lan rộng, có chiều hướng ngày gia tăng mức độ ảnh hưởng Song coi giải pháp cần thiết để hạn chế khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực lối sống trình phát triển kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa nước ta ngày vào chiều sâu, ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế việc mở rộng giao lưu văn hoá giới thực trở nên cần thiết 24 KẾT LUẬN Với tư cách trào lưu triết học, khoa học - triết học, chủ nghĩa thực dụng hiểu trào lưu triết học phi nhân văn số người lầm tưởng Khách quan mà nói, chừng hoạt động thực tiễn, sản xuất vật chất xã hội người lấy hiệu làm thước đo chừng chủ nghĩa thực dụng có ý nghĩa giá trị khoa học Tuy nhiên, nghiên cứu chủ nghĩa thực dụng Mỹ không dừng lại hiệu cá nhân mà phải hướng đến hiệu toàn xã hội, có xác lập đầy đủ tính nhân văn, nhân học thuyết triết học Trong xu toàn cầu hoá việc hội nhập kinh tế quốc tế trở thành tất yếu khách quan vấn đề hội nhập văn hoá tất yếu cho tồn phát triển quốc gia dân tộc Vấn đề tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm làm sâu sắc giá trị văn hoá truyền thống dân tộc đòi hỏi cấp thiết giai đoạn Vì thế, việc nghiên cứu giá trị hệ thống triết học mácxít, có chủ nghĩa thực dụng Mỹ góp phần tạo nên tiền đề vững để phát huy giá trị truyền thống văn hoá dân tộc 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tiến Dũng, “Những Nét Chính Của Chủ Nghĩa Thực Dụng Mỹ”, Đh Khoa Học Huế [2]] Trịnh Sơn Hoan (2008), “Vài Nét Về Chủ Nghĩa Thực Dụng Mỹ”, Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng, Số (5), Trang (145 – 151) [3] Th.S Nguyễn Văn Hùng, “Một Số Biểu Hiện Của Lối Sống Thực Dụng Ở Việt Nam Hiện Nay Và Những Giải Pháp Khắc Phục”, Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng [...]... luận của chủ nghĩa thực dụng về cuộc sống, về niềm tin, về hành động rất dễ bị lợi dụng để luận chứng cho tư tưởng cá nhân tư sản Do vậy, nó khiến cho hậu thế dễ có cảm giác rằng, chủ nghĩa thực dụng mang màu sắc “triết học con buôn” Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đến Việt Nam sẽ được trình bày trong chương 2 17 CHƯƠNG 2 : SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Sự. .. bản chất của chủ nghĩa thực dụng thì quả là không giản đơn với một dân tộc mà nền văn hóa truyền thống có ảnh hưởng rất lớn từ Nho - Phật – Lão Lối sống gấp, lối sống hưởng thụ của một bộ phận dân cư đã bóp méo ý nghĩa chân chính của chủ nghĩa thực dụng Chủ nghĩa thực dụng được xem là triết học của người Mỹ, là niềm tự hào của nước Mỹ nhưng khi du nhập vào miền Nam Việt Nam cùng chủ nghĩa thực dân... luận của chủ nghĩa thực dụng là lấy hiệu quả, công dụng làm tiêu chuẩn So với các trường phái triết học phương Tây khác, chủ nghĩa thực dụng đã phản ánh trực tiếp lợi ích và nhu cầu thực tế của giai cấp tư sản, nên nó đã gây ảnh hưởng tương đối rộng lớn ở xã hội phương Tây Một đặc điểm làm cho chủ nghĩa thực dụng khác với triết học truyền thống là nó đã đi vào triết học từ phương pháp Người đại biểu chủ. .. XX, chủ nghĩa thực dụng đã xuất hiện với tư cách là một trào lưu triết học mới ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống cộng đồng Ở Anh có C.Schiller, ở Italia có G Vailati, M Calderom, G Papinni, ở Đức, Pháp, Áo chủ nghĩa thực dụng không ảnh hưởng trực tiếp mà thông qua một số trường phái như chủ nghĩa Kant mới và thông qua đó các quan điểm của chủ nghĩa thực dụng được phát huy Chủ nghĩa thực dụng khi ảnh hưởng. .. nhân bản rõ ràng Chủ nghĩa thực dụng phê phán lý luận về chân lý của chủ nghĩa duy ly vì chủ nghĩa duy lý chỉ đưa ra được những chân lý trừu tượng, chết cứng với những phạm trù có sẵn, đã được xác định Trái lại, chân lý của chủ nghĩa thực dụng là cụ thể vì nó căn cứ vào những hậu quả thực tiễn, hậu quả cảm tính của mỗi con người, nó có giá trị ngay ở trong con người Đối với chủ nghĩa thực dụng, chân lý... xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng ta đã khẳng định chủ trương thực hiện tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và trong chính sách phát triển, thực hiện tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng. .. nhấn mạnh vào việc “khái niệm hóa kinh nghiệm” nhằm thực hiện nguyên tắc bền vững của chủ nghĩa thực dụng là thỏa mãn nhu cầu thực tiễn, cảm tính của con người Những tiếp cận về chủ nghĩa thực dụng càng làm rõ một nhận xét là chủ nghĩa duy lý không đối lập tuyệt đối mà còn làm tăng cường, biện minh cho chủ nghĩa phi duy lý Hai khuynh hướng đó bổ sung, dựa vào nhau để đáp ứng sự phát triển của xã hội phương... vai trò của chủ thể, của cuộc sống tinh thần của con người và theo ông đó chính là đối tượng của triết học Như vậy, cùng với sự phát triển chủ nghĩa duy lý (về kỹ thuật, kinh tế, chính trị), nhân học, tức vấn đề con người luôn luôn là một thành tố ý thức hệ căn bản của xã hội Mỹ, của xã hội phương Tây hiện đại mà chủ nghĩa thực dụng là một biểu hiện, một “ý nghĩa nổi bật 16 Ở phương Tây, vào đầu... VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dụng vào Việt Nam Chủ nghĩa thực dụng du nhập vào miền Nam Việt Nam theo bước chân xâm lược của đạo quân viễn chinh Mỹ trong những năm 60 – 70 của thế kỷ XX Bằng nhiều con đường, chủ nghĩa thực dụng đã trở thành một trong những trào lưu tư tưởng mới và được đón nhận như là một lý tưởng sống của một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt là... Roy Ở Trung Quốc, chủ nghĩa thực dụng với đại biểu là Hồ Thích cũng có ảnh hưởng đáng kể Qua lịch sử phát triển của chủ nghĩa thực dụng, người ta cho rằng đây là một phong trào có tính năng động (cụm từ của Schiller) Vì sao nhà triết học người Anh Schiller lại đòi xóa tên chủ nghĩa thực dụng để thay bằng tên chủ nghĩa nhân bản” (humanisme), chính vì tính năng động của chủ nghĩa thực dụng trong việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ nghĩa thực dụng và sự ảnh hưởng của nó đối với xã hội việt nam hiện nay, Chủ nghĩa thực dụng và sự ảnh hưởng của nó đối với xã hội việt nam hiện nay, Chủ nghĩa thực dụng và sự ảnh hưởng của nó đối với xã hội việt nam hiện nay, CHƯƠNG 1 : CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG, 1 Điều kiện ra đời, CHƯƠNG 2 : SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY, 2 Sự ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn