Luận văn nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

95 305 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 21:53

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN 2015 HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Ngọc Lan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ LỜI CẢM ƠN Hà Đăng Triệu Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể nhà trường Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hết lòng giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Đinh Ngọc Lan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực tập hoàn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên quan, ban ngành, UBND xã nhân dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ MỤC LỤC 3.1.2 Tân PHỤ LỤC Hà Đăng Triệu Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATSH: An toàn sinh học ADQTKT: Áp dụng quy trình kỹ thuật BQ: BVTV: Bình quân Bảo vệ thực vật CNH - HĐH: CPPB: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Chi phí phân bổ DT: Diện tích FAO: Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc HTXNN: Hợp tác xã nông nghiệp KTTB: Kỹ thuật tiến CC: Cơ cấu LĐ: Lao động NN: Nông nghiệp NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn PT: Phát triển SXHH: Sản xuất hàng hóa SX: S ản xuất SPHH: Sản phẩm hàng hóa TM- DV: Thương mại - Dịch vụ TSCĐ: Tài sản cố định XNK: Xuất nhập GTSX: Giá trị sản xuất GDP: Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) Ủy ban nhân UBND: dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng rau hàng hóa tỉnh Bắc Giang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng kinh tế hàng hóa nhỏ lẻ sang kinh tế thị trường đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới, đặc biệt tham gia thực AFTA, APEC, WTO tiếp tục đàm phán Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) Sau gần 30 năm thực đường lối đổi mới, lãnh đạo Đảng nông nghiệp nước ta đạt thành tựu toàn diện to lớn, nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao suất, chất lượng hiệu đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, có suất, chất lượng, hiệu khả cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, gắn sản xuất với chế biến thị trường, mở rộng xuất khẩu” Trong mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chương trình nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010- 2015 nhấn mạnh: Nhiệm vụ đưa diện tích trồng thực phẩm từ 21,0 nghìn (năm 2010) lên 25,5 nghìn vào năm 2015, đạt sản lượng 286,0 nghìn Chỉ đạo xây dựng số vùng chuyên canh sản xuất rau hàng hoá phục vụ công nghiệp chế biến, xuất dưa chuột bao tử, cà chua, cà rốt, nấm ăn, khoai tây với quy mô 1,45 nghìn huyện: Hiệp Hoà, Tân Yên, Lạng Giang, Việt Yên Yên Dũng [27] Huyện Tân Yên huyện miền núi tỉnh Bắc Giang, với 22 xã thị trấn, tổng diện tích đất tự nhiên huyện 20.789,63 [26] Cơ cấu trồng nông nghiệp chủ yếu: Lúa xuân- lúa mùa; lúa xuân- lúa mùa- vụ đông; màu vụ xuân- lúa mùa màu vụ đông Cơ cấu trồng đáp ứng nhu cầu tối thiểu người dân địa phương Để tăng thu nhập người dân địa phương nông cần phải có giải pháp tối ưu cải tiến cấu trồng cho tạo giá trị cao nhiều lần so với canh tác truyền thống phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội vùng quan trọng hết bền vững môi trường Cây rau hàng hóa trồng nhiều địa phương nước cho thu nhập cao nhiều lần so với lúa hai vụ năm điều kiện sống người dân địa phương không ngừng cải thiện theo thời gian Nhóm rau phục vụ chế biến chứng tỏ hiệu kinh tế cao nhiều lần rau sản xuất tiêu dùng nội Tuy nhiên, năm qua diện tích rau hàng hóa huyện thấp Chính vậy, nghiên cứu phát triển sản xuất trồng nông nghiệp hàng hóa cần thiết để đưa nông nghiệp huyện lên vị trí cao hơn, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân Sau thời gian đưa vào canh tác, sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua quyền người dân huyện coi trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ sản xuất người dân phát triển mô hình cải tiến vụ lúa, vụ màu cho thu nhập kinh tế cao so với mô hình truyền thống khác Theo tính toán trung bình hộ trồng nhóm có thu nhập tăng từ 1,5- lần so với trồng cũ, đảm bảo cho việc tái sản xuất, tích lũy làm giàu cho nông dân huyện Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang" Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng sản xuất trồng chủ lực dưa chuột, khoai tây cà chua, từ đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển mở rộng sản xuất nhóm theo hướng sản xuất hàng hóa địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển sản xuất hàng hóa nói chung dưa chuột, khoai tây, cà chua hàng hóa địa bàn huyện nói riêng - Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua địa bàn huyện - Phân tích khó khăn, thuận lợi, hội thách thức để phát triển dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa địa bàn huyện - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thời gian tới Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Bổ sung hệ thống hóa số kiến thức trồng hàng hóa, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển trồng hàng hóa, cụ thể dưa chuột, khoai tây cà chua Cung cấp dẫn liệu thực trạng phát triển dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa địa bàn huyện Tân Yên, từ đưa giải pháp chung nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại, thúc đẩy phát triển hàng hóa Đồng thời,là tài liệu tham khảo cho độc giả quan tâm nghiên cứu khoa học vấn đề trồng hàng hóa 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài góp phần khắc phục vấn đề bất cập mà quyền hộ gia đình trồng hàng hóa gặp phải Có thể đưa giải pháp thiết thực giúp người nông dân phát triển trồng hoàng hóa, đồng thời kết nghiên cứu đề tài sở cho nhà lãnh đạo, quản lý, ban ngành huyện, xã đưa phương hướng để phát huy tiềm mạnh, giải khó khăn, trở ngại nhằm phát triển trồng hàng hóa ngày hiệu bền vững Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận phát triển sản xuất 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm tăng trưởng phát triển Tăng trưởng phát triển coi nhau, thực chất chúng có nét khác có liên hệ chặt chẽ với Tăng trưởng kinh tế thường quan niệm tăng thêm quy mô sản lượng kinh tế thời kỳ định [19] Tăng trưởng đánh giá tỷ lệ thu nhập quốc dân (GNP) sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm Phát triển kinh tế hiểu trình lớn lên hay tăng tiến mặt kinh tế thời kỳ định, bao gồm tăng thêm quy mô cấu sản lượng tiến kinh tế Trong thựctế phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với công tiến xã hội, đời sống vật chất đời sống tinh thần nhân dân Tăng trưởng kinh tế tiền đề vật chất hỗ trợ cho việc thực công xã hội Ngược lại công xã hội lại tạo động lực vững để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hiệu kinh tế phải gắn với hiệu kinh tế- xã hội Đây tiêu chuẩn quan trọng phát triển kinh tế nói chung phát triển nông nghiệp nói riêng 1.1.1.2 Hàng hóa, sản xuất hàng hóa Hàng hóa vật phẩm lao động người tạo nên để trao đổi, thứ sản phẩm để trao đổi, thông qua lưu thông thị trường thực giá trị mang lại hiệu để tái sản xuất để tự cấp, tự túc, tự sản, tự tiêu Hàng hóa có hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng Hàng hóa không bao gồm sản phẩm đầu sản xuất mà bao gồm yếu tố đầu vào sản xuất, quan hệ kinh tế xã hội tiền tệ hóa thông qua thị trường bền vững, hiệu kinh tế cao thúc đẩy trình công nghiệp hoá, đại hoá xây dựng nông thôn nhanh Tăng cường việc ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá 3.4.2.2 Mục tiêu Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (giá hành) 3.625 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 20162020 6,2%/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trồng trọt 5,3% Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chiếm 24,7 % tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế chủ yếu huyện Trong cấu ngành nông nghiệp, trồng trọt chiếm 37,8% Giá trị nông sản hàng hoá đến năm 2020 đạt 3.026,9 tỷ đồng, giá trị sản phẩm hàng hoá ngành trồng trọt đạt 1.144,2 tỷ đồng 3.4.3 Một số giải pháp chủ yếu thực chương trình phát triển sản xuất trồng hàng hóa Để đẩy nhanh trình hình thành phát triển sản xuất rau hàng hoá huyện Tân Yên thực mục tiêu đề đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể, đồng kinh tế xã hội Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, xin đề xuất số giải pháp chủ yếu sau: 3.4.3.1 Đay mạnh việc thực quy hoạch sản xuất trồng hàng hóa Trong thời gian tới cần tích cực mở rộng diện loại trồng có hiệu kinh tế cao như: Dưa chuột, khoai tây, cà chua, lạc nhằm tăng hiệu sản xuất đơn vị diện tích canh tác Cây khoai tây trồng xác định có giá trị hàng hóa cao, đầu sản phẩm Công ty Pepcico, Công ty Olion ký kết bao tiêu sản phẩm nên thời gian tới cần đẩy mạnh sản xuất, dự kiến năm 2020 900 ha; suất bình quân ước đạt 22- 24 tạ/ha Cây khoai tây quy hoạch trồng tập trung xã: Cao Xá, Quang Tiến, Đại Hóa, Phúc Sơn, Lan Giới xã khoảng 50ha Đối với rau chế biến, gồm trồng chủ yếu như: Dưa chuột, cà chua, ngô ngọt, có hiệu kinh tế cao, sản phẩm đầu tương đối thuận lợi Năm 2014, toàn huyện trồng 550 rau chế biến; dự kiến đến năm 2015 800 năm 2020 1.200 Căn vào điều kiện tự nhiên cụ thể xã, huyện quy hoạch xã sản xuất rau chế biến là: Cao Xá, Liên Sơn, Quang Tiến, Ngọc châu, Đại Hóa xã 60ha, huyện tập trung đầu tư sở hạ tầng (kênh mương phục vụ tưới tiêu, trạm bơm, đường trục nội đồng, ) để xây dựng cánh đồng sản xuất rau chế biến tập trung xã: Cao Xá, Liên Sơn, Quang Tiến, cánh đồng khoảng 40 ha, với tổng số kinh phí huyện đầu tư 1.050 triệu đồng 3.4.3.2 Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho sản xuất hộ nông dân Tiếp tục đạo triển khai thực có hiệu Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, đặc biệt ưu tiên cho hộ cần sử dụng nhiều vốn để đầu tư sản xuất như: Quy mô trang trại, tích tụ ruộng đất Các ngân hàng tạo điều kiện cho chủ hộ, chủ trang trại vay vốn hình thức tín chấp dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo điều kiện cho chủ hộ, chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất Dành cho tín dụng nông nghiệp ưu tiên phù hợp từ điều tiết ngành khác từ hỗ trợ nguồn vốn không trả lãi Nhà nước lãi suất thấp từ ngân hàng sách Ngoài vốn vay ngắn hạn, cần phải tăng cường nguồn vốn vay dài hạn trung hạn để giúp chủ hộ, chủ trang trại tập trung sản xuất rau hàng hoá, yên tâm xây dựng sở vật chất kỹ thuật, đầu tư chiều sâu, mở rộng quy mô sản xuất, quay vòng vài chu kỳ sản xuất tùy theo loại trồng, vật nuôi Đẩy mạnh phát triển mạng lưới tín dụng nông thôn, khuyến khích ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay vốn với chế ưu đãi để phát triển sản xuất nông sản Đưa tín dụng trực tiếp đến tay nông dân thông qua hình thức cho vay qua tổ nhóm, lựa chọn ưu tiên cho vay vốn để sản xuất sản phẩm có tiềm thị trường mà nông dân cần vốn đầu tư Tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, doanh nghiệp chế biến, xuất nông sản vay vốn để ứng trước vốn, giống, vật tư, thiết bị cho nông dân có hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông sản như: Cho phép bảo lãnh tín dụng; kịp thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục cho vay, thủ tục chấp, tín dụng 3.4.3.3 Tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản hàng hóa UBND huyện đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị: Công ty sản xuất chế biến thực phẩm xuất (GOC), Công ty TNHH Trường Giang, Công ty cổ phần phẩm Đông Hải, Công ty thực cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất Hải Dương, Công ty TNHH Việt Nga, Công ty Sanwon, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất Bắc Giang để bao tiêu sản phẩm rau chế biến chủ yếu vùng trọng điểm sản xuất rau chế biến, gồm xã địa bàn huyện; ký kết hợp đồng với Công ty Cổ Pepcico, Olion để bao tiêu nguyên liệu khoai tây trồng xã trồng khoai tây chế biến Đề nghị Công ty bao tiêu sản phẩm ứng trước giống tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người sản xuất, đồng thời thống giá sàn thu mua loại sản phẩm đề hộ gia đình yên tâm sản xuất Khuyến khích nhiều hình thức liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt nông sản hàng hóa như: Rau chế biến (dưa chuột nhật, khoai tây, cà chua bi ) Hình thành hệ thống kênh tiêu thụ nông sản hàng hoá có mối liên kết (người sản xuất- đơn vị thu mua, chế biến- bảo quản- tiêu thụ- thị trường) Xây dựng mạng lưới tiêu thụ rau hàng hóa rộng khắp, đa dạng loại hình quy mô, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia Tiếp tục củng cố nâng cao vai trò hệ thống thương mại dịch vụ Hướng dẫn, tạo điều kiện để HTX đảm nhiệm dịch vụ đầu cho rau hàng hóa Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm rau hàng hóa, Quảng Ninh, thị trường tỉnh nhiều tiềm như: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn; đồng thời trọng thị trường xuất nước Hướng dẫn hộ nông dân sản xuất trồng hàng hóa qua việc trao đổi thông tin thị trường, giá cả, khả hợp tác liên kết, liên doanh với tổ chức kinh tế nước nước Phát triển thị trường mới, thị trường nông thôn nhằm thực tốt việc tiêu thụ hàng hoá cho nông dân tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dựng thương hiệu cho trồng hàng hóa Nghiên cứu xây địa phương Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống chợ, chợ đầu mối gắn với trục giao thông để tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 3.4.3.4 Đay mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất Đa dạng hóa loại hình ngành nghề đào tạo, tập trung cao cho ngành nghề mà sản xuất địa bàn cần như: Trồng trọt, bảo vệ thực vật, chế biến nông sản, Tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng lao động trẻ nông thôn tham gia lớp đào tạo, tập huấn Tích cực đào tạo nghề đào tạo lại cho lao động nông thôn, đào tạo cho đội ngũ làm công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y sở, cán hợp tác xã nông nghiệp, Bên cạnh phát triển theo hướng tăng trưởng sản lượng, đồng thời phải trọng chất lượng sản phẩm, sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn để nâng cao tính cạnh tranh thị trường Vì vậy, cần tăng cường áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, thành tựu công nghệ sinh học vào sản xuất, phát huy lợi vốn có tạo lợi mới, hội cho phát triển sản xuất nông sản hàng hoá Để nâng cao suất, chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh nông sản hàng hoá, cần thực tốt việc tuyển chọn đưa vào sản xuất giống có suất cao, phẩm chất tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, gắn với nhu cầu đa dạng hoá sinh học Chủ động phối hợp với Trung tâm giống Bắc Giang, Trường Đại học, Viện nghiên cứu để lai tạo giống có đặc tính di truyền tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất huyện Để thực có hiệu việc đưa giống vào sản xuất, cần tập trung giải vấn đề sau: Tuyển chọn, nhân giống cây, vừa có suất, chất lượng tốt, vừa có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Áp dụng tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường, vừa mang tính đồng khâu như: Tìm kiếm, tuyển chọn, nhân giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bảo quản, phân loại, kiểm tra quản lý chất lượng, tiếp thị, tìm kiếm thị trường Để mở rộng, phát triển loại giống mới, mặt Uỷ ban nhân dân huyện cần có biện pháp hỗ trợ nhập giống cho nông dân thông qua mạng lưới cung cấp giống chi nhánh Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Tân Yên Mặt khác để đảm bảo chủ động có giống tốt cho sản xuất, Nhà nước cần đầu tư cho nghiên cứu, chọn tạo giống sản xuất nước Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, lúa, rau loại để chủ động giải giống địa bàn huyện, giống gốc (đối với giống siêu nguyên chủng) Chuyển giao công nghệ chế biến bảo quản đơn giản, phù hợp với điều kiện cụ thể hộ gia đình có hiệu cao; tổ chức trình diễn mô hình sản xuất tiên tiến vùng, từ chuyển giao kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, giúp cho hộ nghèo vươn lên khá, giúp cho trang trại yên tâm đầu từ sản xuất quy mô lớn, hạn chế rủi ro; tổ chức có hiệu mạng lưới khuyến nông yếu tố có tính chất định thắng lợi công tác khuyến nông, cần phải xem nhiệm vụ trọng tâm sách khuyến nông thời gian tới Đẩy mạnh giới hóa sản xuất nông nghiệp khâu làm đất, khâu thu hoạch 3.4.3.5 Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp Cơ sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống bao gồm: Hệ thống đường giao thông; hồ chứa nước, hệ thống mương máng tưới tiêu; mạng lưới trang thiết bị thông tin, tuyên truyền tiếp thị; máy móc, trang thiết bị kỹ thuật sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu thông; trung tâm thương mại, hệ thống chợ nông thôn, Để đảm bảo sở hạ tầng phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp, thời gian tới cần đầu tư cứng hóa 32,1 km kênh mương phục vụ tưới tiêu tuyến kênh có vai trò quan trọng việc dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho khoảng 5.600 đất canh tác; đầu tư nâng cấp, cải tạo 63 trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho khoảng 3.200 đất canh tác; đầu tư cứng hóa 26,8 km đường trục nội đồng để phục vụ sản xuất người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị bao tiêu sản phẩm đến thu mua nông sản; đầu tư nâng cấp số tuyến đường liên xã quan trọng xuống cấp Bên cạnh đó, hàng năm huyện cần có kế hoạch kiểm tra đánh giá thực trạng hệ thống công trình thuỷ lợi địa bàn để củng cố hệ thống thuỷ lợi, phát xử lý tình kịp thời, chủ động phòng chống úng, hạn, lụt, bão Nâng cao lực hoạt động hệ thống thuỷ lợi phục vụ theo hướng đa mục tiêu phục vụ sản xuất 3.4.3.6 Đay mạnh việc dồn điền đổi tích tụ ruộng đất Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhiều hình thức, như: Mở Hội nghị chuyên đề, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm để người dân nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng công tác dồn điền, đổi Xây dựng kế hoạch dồn điền cụ thể có phân kỳ gắn với thời gian cụ thể, trước mắt triển khai làm điểm sau tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm triển khai toàn huyện Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp hỗ trợ kinh phí để nông dân cải tạo ruộng đất Một nguyên nhân cản trở trình dồn điền đổi người nông dân không muốn nhận ruộng xấu, ruộng xa điều kiện kết cấu hạ tầng nội đồng địa phương nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất nông dân, ngày đầu cuối vụ nhu cầu thủy lợi, nhu cầu vận chuyển, lại tăng lên lúc lợi như: Nắng nóng kéo dài cần thời tiết bất nước tưới, lúc mưa bão cần thoát nước nhanh Do đó, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân sản xuất cách tốt để rút ngắn cự ly, giảm bớt công sức, chi phí người nông dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, có chế hỗ trợ vốn, giúp đỡ kỹ thuật thị trường cho hộ khu vực dồn điền, đổi cho hiệu sản xuất nơi cao hẳn khu vực ruộng đất manh mún để tạo hấp dẫn, làm thay đổi cách nghĩ người dân việc dồn điền, đổi Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sử dụng loại đất phù hợp với loại trồng, vật nuôi để có phương án dồn điền, đổi điều kiệnthực tiễn nông dân khoa học, phù hợp với đồng thuận, tránh gây thiệt hại đáng tiếc cho người nông dân Thực nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, bình đẳng tự nguyện, đó, đội ngũ, cán đảng viên xã phải người tiên phong gương mẫu trước thực dồn điền, đổi Kinh nghiệm cho thấy, địa phương trình thực dồn điền, đổi bảo đảm thực nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, bình đẳng, đội viên tiên phong, không vụ lợi, gương mẫu ngũ cán bộ, thực hiện, đảng cá nhân việc dồn điền, đổi diễn nhanh chóng, thuận lợi, ngược lại không nhận hưởng ứng nông dân Do đó, thời gian tới, để đẩy nhanh thực chủ trương này, địa phương cần phải phát huy cao độ nguyên tắc trên, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân cán bộ, đảng viên không gương mẫu, lợi dụng việc dồn điền, đổi để mưu lợi cho cá nhân gia đình khu vực đất đẹp,đất rộng Bên cạnh đó, cần phải có chế độ khen thưởng kịp thời hộ gia đình, cá nhân, xã, huyện làm tốt, thực có hiệu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Tân Yên có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nói chung, trồng hoàng hóa nói riêng Trong năm qua, ngành nông nghiệp huyện có chuyển biến tích cực bước chuyển dịch mạnh sang sản xuất trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao ổn định như: Dưa chuột, khoai tây, cà chua Trên địa bàn huyện Tân Yên, hộ chủ thể sản xuất trồng hàng hóa Các sản phẩm dưa chuột, khoai tây cà chua hộ sản xuất sản lượng tăng dần qua năm nhiên diện tích mang tính tự phát nhỏ lẻ tham gia doanh nghiệp, hợp tác xã thành phần khác vào sản xuất nhóm Định hướng phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa huyện thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm phải làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất phù hợp Và tiếp tục thực tốt đồng sau nhóm giai pháp sau: (1) giải pháp đẩy mạnh việc thực quy hoạch sản xuất trồng hàng hóa; (2) giải pháp vốn cho sản xuất hộ nông dân; (3) giải pháp liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trồng hàng hóa; (4) giải pháp đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất; (5) giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; (6) giải pháp đẩy mạnh việc dồn điền đổi tích tụ ruộng đất Kiến nghị Để giải pháp nêu phát huy hiệu cách bền vững, góp phần đẩy nhanh phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa địa bàn huyện Tân Yên, xin có số kiến nghị, đề xuất sau: Vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất trồng hàng hoá thành vùng tập trung có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm Huyện cần có giải pháp phối hợp liên kết với tổ chức, cá nhân làm khoa học tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân để nâng cao trình độ sản xuất, tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao Huyện, xã cần tập trung đầu tư sở hạ tầng cho nông thôn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Agroviet-Thị trường rau Việt Nam: Liên kết tạo hướng bền vững (http://xttm.mard.gov vn/Site/Vi-vn/64/95/74462/Default aspx) Bộ nông nghiêp phát triển nông thôn (1999), Đề án phát triển rau, hoa cảnh thời kỳ 1999- 2010, Hà Nội Bộ nông nghiêp & PTNT (2006), Danh mục thuốc BVTV phép, hạn chế cấm sử dụng Việt Nam 2006, NXB nông nghiệp, Hà Nội Bộ nông nghiêp Phát triển nông thôn (2006) Báo Bắc Giang (http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/20470/Bac- Giang:Danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-vung- san-xuat-rauche-bien;-trien-khai-Ke-hoach-san-xuat-vu-Dong-nam- 2013.html) Trần Hữu Cương- Tác động tiếp cận thị trường đến suất trang trại địa bàn Hà Nội- Tạp chí khoa học, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Trần Xuân Châu (2003), Phát triển nông nghiệp hàng hoá Việt Nam Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia David Colman & Tre Vor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp (Lê Ngọc Dương, Trần Trung Tá dịch), NXB nông nghiệp, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn (1996), Phân tích kinh tế nông nghiệp Giáo trình trường đại học nông nghiệp I, NXB nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1998), Kinh tế nông nghiệp, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng kết lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi mới, NXB Chính trị quốc gia 13 Giáo trình triết học Mác-Lê nin, 2005, NXB Chính trị quốc gia 14 Giáo trình Sản xuất hàng hoá chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân 15 Hội thảo đào tạo ISO 22000:2005 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm(26/4/2006), Tin Quốc tế, http://www.vpc.org.vn/news/ NXBNN, Hà Nội 16 Kinh tế Nông nghiệp (1997), Nhà xuất Nông nghiệp 17 Kinh tế hộ gia đình sản xuất Nông nghiệp hàng hóa (http://thongtinphapluatdansu, wordpress, com/2010/04/04/4707-2/) 18 Niên giám thống kê năm 2014 huyện Tân Yên 19 Vũ Thị Ngọc Phùng (1997), Kinh tế phát triển, NXB Thống Kê, Hà Nội 20 Đặng Kim Sơn (2001), CNH từ nông nghiệp, lý luận, thực tiễn triển vọng áp dụng Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp 21 Đặng Kim Sơn, Nông nghiệp- nông thôn Việt Nam 20 năm đổi phát triển, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 22 Nguyễn Đình Thắng (2006) Giáo trình kinh tế nông nghiệp., Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội 23 Tổng cục thống kê năm 2007-2013 24 UBND huyện Tân Yên, (Số liệu kiểm kê đất đai phòng TN&MT huyện Tân Yên 2012, 2013, 2014) 25 UBND huyện Tân Yên (2010), Đề án Phát triển vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung theo hướng bền vững giai đoạn 2010-2015, Tân Yên 26 UBND huyện Tân Yên (2012, 2013, 2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012,2013,2014, phương hướng 2013, Tân Yên 27 UBND tỉnh Bắc Giang (2008), Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Bắc Giang 28 UBND tỉnh Bắc Giang, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứXVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Bắc Giang 29 Viện kinh tế nông nghiệp, 2005 Báo cáo tổng quan nghiên cứu ngành rau Việt Nam 30 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA Người điều tra: I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi .Giới tính Trình độ văn hoá Địa chỉ: Thôn Xã - Tân Yên- Bắc Giang Loại hình sản xuất hộ: Điều kiện kinh tế hộ: Số gia đình: ;Nam: ;Nữ: Số lao động nông nghiệp gia đình: ; Nam: .; Nữ: II Thông tin tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hộ Hộ trồng dưa chuột, khoai tây cà chua từ năm nào: , trồng dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu từ năm Tổng diện tích đất canh tác gia đình: Tổng diện tích đất trồng dưa chuột, khoai tây cà chua: TT Loại Diện tích (m2) Loại đất trồng (m ) Đất chuyên sản xuất Đất lúa, rau Đất vườn tạp L Đất khác Dưa chuột Khoai tây Cà chua Gia đình tham gia lớp tập huấn sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua chưa: oại đất trồng dưa chuột, khoai tây cà chua _ - Nội dung gì: - Thời gian bao lâu: ; Ở đâu: - Ai tổ chức: Chi phí sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu (tính bình quân sào)? ĐVT: 1000đ/sào Chi phí Chủng loại Dưa chuột Khoai tây Cà chua a Giống Tình hình tiêu thụ sản phẩm cúa hộ năm? b Lao động Loại Số Giá bán (1000đ/kg) lượn Đầu vụ - Chăm sóc Giữa Cuối g vụ (k ) - Bón phân vụ g I.- Dưa chuột Phòng trừ sâu bệnh Thành tiền (1000đ) 1.- Sản Thu phẩm hoạch 2.c.Địa Vậtđiểm tư bán - -Tại nhàHữu chocơ, tư thương Phân vi sinh - -Tại nhà cho công ty LK Đạm - -Tại LânHTX - -Tại chợ Kali - -Nơi khác NPK II.- Thuốc Khoai BVTV tây 1.- Sản Phânphẩm bón 2.- Địa Vôi điểm bột bán - -Tại cho tư thương Câynhà cắm - d TạiKhấu nhà hao cho TSCĐ công ty LK - e Tại HTX Khác rri Á - Tổng _ Tại chợ - Nơi khác Cà chua 7.III Năng suất sản lượng bình quân? Sản phẩm Năng suất(tạ/ha) Loại Địa điểm bán 2012 2013 2014 - Tại nhàchuột cho tư thương Dưa - Tại nhà cho Khoai tây công ty LK - Tại CàHTX chua - Tại chợ - Nơi khác rri Á Tông Giống mua đâu - Tư nhân o □ - Hội ND □ Sản lượng (tấn) 2012 2013 2014 - - HTX dịch vụ - Công ty cung cấp Tự để o o - Hộ cung cấp o 10 Vốn cho hộ GĐ sản xuất? - Vốn tự có o - Vốn vay o - Cty hỗ trợ o 11 Gia đình thực canh tác theo mô hình nào? - Lúa xuân- Lúa mùa- Rau củ n - Rau quả- Lúa mùa- Rau củ o - Mô hình khác: II 12 Chi phí, suất sản lượng bình quân vụ trồng? Lúa xuân- Lúa mùa- Khoai tây Loại Chi phí (1000đ/sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Dưa chuột- Lúa mùa- Cà chua Chi phí (1000đ/sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Dưa chuột Khoai tây Cà chua III Một số câu hỏi mở rộng Theo ông, bà trồng dưa chuột, khoai tây cà chua có thuận lợi khó khăn gì? * Thuận lợi - Khác - * Ảnh hưởng - Khác - Phương thức nhận toán gì? - Đối tượng Nhận toàn sau -khi bán Phương thức toán Nhận Nhậ n phần sau nhiều lần - bán - Công ty chế biến - Tư thương - Chợ, người tiêu dùng Ông/bà có hài lòng với phương thức toán không? - Có □ - Không □ - Hì nh thức khác - - Tại sao? Xin ông, bà cho biết gia đình có tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu với cá nhân/ tổ chức? - Khác Đánh giá chủ hộ tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nay? Kiến nghị chủ hộ: (cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ thuật, hình thức hỗ trợ Nhà - nướ c.) - , ngày tháng năm 201 Chủ hộ điều tra [...]... nông sản, giảm giá thành sản phẩm 1.1.6 Nội dung phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa 1 8 Phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa là quá trình tái sản xuất cây trồng mở rộng, trong đó quy mô sản xuất sau lớn hơn quy mô sản xuất trước trên cơ sở thị trường chấp nhận, những sản phẩm tạo ra với mục đích đem bán để thu về giá trị của nó và có giá trị thặng dư để tái sản xuất mở rộng - Mở rộng quy mô sản xuất: ...1 1 Sản xuất hàng hóa là việc sản xuất ra những sản phẩm với mục đích đem bán để thu về giá trị của nó và có giá trị thặng dư để tái sản xuất mở rộng Sản xuất hàng hóa là quá trình sản xuất ra sản phẩm để bán, không phải là để tiêu dùng cho nhu cầu của chính người sản xuất ra sản phẩm đó Sản xuất hàng hóa chính là cách tổ chức kinh tế xã hội trong đó sản phẩm đều do những người sản xuất cá thể,... triển sản xuất cây trồng hàng hóa Thứ nhất, người sản xuất cây phải chuyển từ phương thức sản xuất tự cấp, tự túc sang phương thức sản xuất để bán Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển sản xuất cây hàng hóa nói riêng, người nông dân phải từ bỏ được tập quán và thói quen sản xuất là để phục vụ nhu cầu của bản thân Họ dám bỏ tiền và sức lực vào sản xuất sản phẩm cây hàng hóa nào mà họ có khả... việc phát triển sảnxuất nông sản hàng hoá Vị trí gần thị trường tiêu thụ, giao thông thuận lợi là yếu tố lợi thế cho tiêu thụ và giảm chi phí sản xuất, kích thích sản xuất phát triển * Yếu tốthị trường: Thị trường là nhân tố quyết định đến việc phát triển sản xuất hàng hoá nói chung và nông sản hàng hoá nói riêng Khi mà nhu cầu của thị trường tăng, thị trường mở rộng sẽ kích thích sản xuất phát triển, ... trên thị trường khu vực và thế giới 3 6 * Phát triển sản xuất cây trồng rau hàng hóa tại Bắc Giang: Để tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, tỉnh Bắc Giang và ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo phát triển các cây trồng hàng hóa có giá trị, hiệu quả kinh tế cao và phát triển theo hướng chất lượng và giá trị Vì vậy mà diện tích các cây hàng hóa, giá trị cao của Bắc Giang trong những năm... kế lại đồng ruộng, tổ chức sản xuất, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực khác ở nông thôn Phát triển sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa sẽ tạo động lực mới cho các hộ nông dân trên cơ sở sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hạ đáp ứng cao nhất cho nhu cầu của thị trường nhằm tăng thu nhập Sản xuất hàng hóa làm thay đổi tập quán sản xuất tự cấp, tự túc với hai... tư, tín dụng, thuế, phát triển các thành phần kinh tế, đã có tác động to lớn đến quá trình chuyển từ cơ chế kinh hoạchhoá tậptrung sang sản xuất hàng hoá theo tế kế cơ chế thị trường, định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước 1.2 Cơ sở thực tiễn về phát triển sản xuất cây trồng nông nghiệp hàng hóa ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam 1.2.1 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa của Trung Quốc... 1995) Công nghiệp chế biến hàng nông sản phát triển trên địa bàn rộng với trình độ công nghệ và quy mô sản xuất khác nhau Công nghiệp chế biến lúa gạo bao gồm hàng nghìn cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, các kho dự trữ, các xí nghiệp sản xuất bao bì, đóng gói ở các bến cảng, đưa Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới * Đưa cơ khí và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp: - Thái Lan... trước đây Ngoài ra phát triển sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa còn tạo thêm nguồn thức ăn cung cấp cho ngành chăn nuôi phát triển, cùng với ngành trồng trọt tạo nên nông nghiệp cân đối bền vững, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp vững chắc và hiệu quả 1.1.3 Đặc điểm của sản xuất cây trồng hàng hóa Thứ nhất, sản xuất cây trồng hàng hóa có rất nhiều tiềm... 1.1.41 Phát triển sản xuất cây hàng hóa góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả mang lại giá trị hàng hóa cao Những năm gần đây cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta bước đầu đã gắn phương thức truyền thống với phương thức công nghiệp hóa và đang từng bước giảm bớt tính tự cấp, tự túc, chuyển dần sang sản xuất hàng hóa và hướng mạnh ra xuất khẩu Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Luận văn nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Luận văn nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn