So sánh ngữ văn lớp 6

17 436 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 10:23

Lớp 6 Làm Văn hay nhất, soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng, soạn theo chương trình giảm tải của Bộ GD. Được cập nhật mới nhất, đã chỉnh sửa mới nhất vào cuối năm học này. Rất kỹ, rất hay Lớp 6 Làm Văn được soạn theo hướng học dễ hiểu. BÀI 19 Tiết 78: SO SÁNH Tiết 78 I.SO SÁNH LÀ GÌ? 1/ Ví dụ: a  Trẻ em búp cành Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan Trẻ em so sánh búp cành SO SÁNH Tiết 78 I.SO SÁNH LÀ GÌ? Ví dụ: a Trẻ em so sánh búp cành Có nét tương đồng Non nớt, dễ bị tác động Đang phát triển Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Tiết 78 SO SO SÁNH SÁNH I.SO SÁNH LÀ GÌ? Ví dụ: a Trẻ em so sánh búp cành b […] trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vô tận  Rừng đước so sánh dãy trường thành vô tận Tiết 78 SO SO SÁNH SÁNH I.SO SÁNH LÀ GÌ? Ví dụ: b) Rừng đước so sánh dãy trường thành vô tận Có nét tương đồng: Sự hùng vĩ, vô tận Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt SO SÁNH Tiết 78 I.SO SÁNH LÀ GÌ? Ví dụ: a Trẻ em so sánh búp cành b) Rừng đước so sánh dãy tường thành vô tận  Phép tu từ SO SÁNH So sánh gì? - Là đối chiếu vật, việc với vật việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Con mèo vằn vào tranh,hơn to hổ nét mặt vô dễ mến (Tạ Duy Anh) mèo vằn VẾ A Giống - Lông vằn (to) hổ VẾ B Khác - Mèo nét mặt dễ mến, hổ Chỉ tương phản vật, không gợi hình, gợi cảm So sánh TỪ VỰNG Tiết 78 SO SÁNH I.SO SÁNH LÀ GÌ? Ví dụ: Ghi nhớ: (SGK – Tr.24) Tiết 78 SO SÁNH I.SO SÁNH LÀ GÌ? II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH: Ví dụ 1: a) Trẻ em búp cành A B b) … rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vô A B tận Phương diện so sánh Vế A (sự vật so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh như Vế B (sự vật dùng để so sánh) búp cành hai dãy trường thành vô tận SO SÁNH Tiết 78 I.SO SÁNH LÀ GÌ? II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH: 1.Ví dụ 2: a Trường sơn: chí lớn ông cha Vế B Vế A Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào Vế B Vế A Vắng từ ngữ so sánh, vế B đảo lên đứng trước vế A b Như tre mọc thẳng, người không chịu khuất phục Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B Vế A Vế B đảo lên trước vế A từ ngữ so sánh Tiết 78 SO SÁNH I.SO SÁNH LÀ GÌ? II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH: Ví dụ : Ghi nhớ: * Mô hình cấu tạo phép so sánh: Vế A Các vật, việc so sánh Phương diện so sánh Từ so sánh Phương diện so Từ ngữ so sánh: như, là, bằng, sánh tựa, giống Vế B Các vật, việc dùng để so sánh * Lưu ý: - Các từ phương diện so sánh ý so sánh lược bỏ - Vế B đảo ngược lên trước vế A với từ so sánh Tiết 78 SO SÁNH I SO DÁNH LÀ GÌ? II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH III LUYỆN TẬP: Bài tập a So sánh đồng loại - So sánh người với người Thầy thuốc mẹ hiền - So sánh vật với vật Những tán phượng xòe dù che mưa, che nắng b So sánh khác loại - So sánh vật với người: - So sánh cụ thể với trừu tượng: Bóng Bác cao lồng lộng Ấm lửa hồng Công cha núi ngất trời Nghĩa mẹ nước biển đông Tiết 78 Bài tập 2: khoẻ … SO SÁNH Khoẻ voi Khoẻ trâu Khoẻ lực sĩ Chậm rùa chậm như… Chậm sên Trắng tuyết trắng như… Trắng Trắng ngà nhanh như… Nhanh cắt Nhanh sóc Đội A Đội B TRÒ CHƠI Ô CHỮ 45 40 35 30 25 20 15 10 50 5 T Ừ S O S Á N 20 45 40 35 30 15 10 25 50 H Câu : (N8 chữ ) B Ố So sánh hai vậtcái giống khác nhaugọi gọilàlàso sosánh sánhgì? gì? Câu : ( chữ ) Câu : (T3 chữ T U Ừ ) Cấu tạotừ: củanhư, phép sánhtựa gồm yếu tố? tố Những là,so giống, thường yếu Câu phép : (A10 so chữ ) V Ế sánh? So sánh tạo gợi hình, gợi cảm gọi so sánh Câu gì? : ( 3chữ ) Đ Ồ N G L O Ạ I Trong phép so sánh vật so sánh gọi gì? K H Á C L O Ạ I Kiến thức mà em tâm đắc tiết học này?  S O O S S H S Á N A H N 12 13 14 15 10 11 Thầy thuốc mẹ hiền Bóng Bác cao lồng lộng Ấm lửa hồng Những tán phượng xoè dù che mưa, che nắng Tán phượng xoè rộng ô đỏ khổng lồ [...]...Tiết 78 SO SÁNH I .SO SÁNH LÀ GÌ? II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH: 1 Ví dụ : 2 Ghi nhớ: * Mô hình cấu tạo của phép so sánh: Vế A Các sự vật, sự việc được so sánh Phương diện so sánh Từ so sánh Phương diện so Từ ngữ so sánh: như, là, bằng, sánh tựa, giống Vế B Các sự vật, sự việc dùng để so sánh * Lưu ý: - Các từ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lược bỏ - Vế B... Vế B có thể được đảo ngược lên trước vế A cùng với từ so sánh Tiết 78 SO SÁNH I SO DÁNH LÀ GÌ? II CẤU TẠO CỦA PHÉP SO SÁNH III LUYỆN TẬP: Bài tập 1 a So sánh đồng loại - So sánh người với người Thầy thuốc như mẹ hiền - So sánh vật với vật Những tán lá phượng xòe ra như chiếc dù che mưa, che nắng b So sánh khác loại - So sánh vật với người: - So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng: Bóng Bác cao lồng... Cấu tạotừ: củanhư, phép sánhtựa gồm mấy yếu tố? tố nào Những là ,so giống, thường ở yếu Câu 3 phép : (A10 so chữ cái ) V Ế trong sánh? So sánh tạo sự gợi hình, gợi cảm gọi là so sánh Câu gì? 4 : ( 3chữ cái ) Đ Ồ N G L O Ạ I Trong phép so sánh vật được so sánh gọi là gì? K H Á C L O Ạ I Kiến thức mà em tâm đắc trong tiết học này?  S O O S S H S Á N A H N 12 13 14 15 10 11 5 1 2 3 6 7 8 9 4 0 Thầy thuốc... khoẻ như … SO SÁNH Khoẻ như voi Khoẻ như trâu Khoẻ như lực sĩ Chậm như rùa chậm như… Chậm như sên Trắng như tuyết trắng như… Trắng như bông Trắng như ngà nhanh như… Nhanh như cắt Nhanh như sóc Đội A Đội B TRÒ CHƠI Ô CHỮ 45 40 35 30 25 20 15 10 50 5 1 2 3 4 5 6 T Ừ S O S Á N 20 45 40 35 30 15 10 25 5 50 H Câu 5 : (N8 chữ cái ) 6 B Ố So sánh hai vậtcái giống khác nhau nhaugọi gọilàl so sosánh sánhgì? gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh ngữ văn lớp 6, So sánh ngữ văn lớp 6, So sánh ngữ văn lớp 6