Luận án tiến sĩ xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH CHO CÔNG TY bảo MINH VĨNH LONG đến năm 2020

54 377 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 10:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TRẦN MỸ DUYÊN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TRẦN MỸ DUYÊN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Xác nhận học viên chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khoá (lớp 0131245A) Học viên (Ký ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Thư ký Hội đồng bảo vệ luận văn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác trước Vĩnh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2015 rri r _• Tác giả TRẦN MỸ DUYÊN LỜI CẢM ƠN Trước tiên, cho xin gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô trường Đại Học Cửu Long, thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh - người truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho trình học tập trường Cảm ơn Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Đỗ Phú Trần Tình tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chia cho kinh nghệm quý báu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể cán Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực đề tài Đặc biệt, cảm ơn anh Nguyễn Duy Khang - Giám Đốc Công Ty, cung cấp tài liệu cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn cách tốt Và đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ dày công nuôi dưỡng chỗ dựa vững cho suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Tuy cố gắng với kinh nghiệm thời gian hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn MỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT St t Số Bảng Nội Dung Trang 1.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 16 1.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 17 1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 18 1.4 Ma trận SWOT 19 1.5 Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược 20 2.1 Đặc điểm nhu cầu khách hàng 37 2.2 38 2.3 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014 Doanh thu theo nghiệp vụ Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014 Bồi thường theo nghiệp vụ Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014 40 42 10 2.5 Danh sách công ty bảo hiểm phi nhân thọ 47 11 2.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 50 12 2.7 Ma trận yếu tố môi trường bên (EFE) 53 13 2.8 Trình độ nhân công ty thời điểm năm 2014 56 14 2.9 Ma trận yếu tố bên công ty (IFE) 58 15 3.1 Ma trận SWOT 65 16 3.2 Ma trận QSPM nhóm chiến lược - SO 70 17 3.3 Ma trận QSPM nhóm chiến lược - ST 71 18 3.4 Ma trận QSPM nhóm chiến lược - WO 72 19 3.5 Ma trận QSPM nhóm chiến lược - WT 73 20 3.6 Các chiến lược ưu tiên lựa chọn 74 St t Số Hình Nội Dung Mô hình nghiên cứu Trang 1 2.1 2.2 Biểu đồ doanh thu - chi phí - lợi nhuận 2011 - 2014 39 2.3 Biểu đồ lợi nhuận Công ty giai đoạn 2011 - 2014 43 2.4 Biểu đồ thị phần Bảo hiểm phi nhân thọ Vĩnh Long năm 2014 48 Sơ đồ máy tổ chức Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Viết tắt Viết thường NĐ-CP BH Nghị Định - Chính Phủ Bảo Hiểm TT-BTC Thông tư - Bộ Tài Chính QH Quốc Hội Cty Công Ty CBNV Cán nhân viên TNCN EFE Thu nhập cá nhân Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên SWOT Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats QSPM TP.HCM Ma trận hoạch định chiến lược định lượng Thành phố Hồ Chí Minh DN Doanh Nghiệp DNTN CP Doanh Nghiệp Tư Nhân Cổ Phần TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 32 MỞ ĐẦU r r rrf Ạ ¿1 • Ạ J_ _ »Ạ «Ạ _ _r_ Tính câp thiêt việc nghiên cứu Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Hòa theo xu phát triển kinh tế thị trường, đời sống người dân nâng cao nhu cầu bảo hiểm lớn loại hình bảo hiểm ngày hoàn thiện Chính phủ Việt Nam tạo nhiều điều kiện để việc kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm phát triển thuận lợi với nhiều quy mô hình thức khác Theo đó, nhiều công ty bảo hiểm nước nhanh chóng thành lập, hoạt động với quy mô lớn ngày phát triển rộng khắp Việt Nam Điều tạo nên môi trường cạnh tranh mạnh mẽ hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm, đồng thời nguồn động lực to lớn giúp công ty có hướng phát triển riêng, không ngừng tiến phát triển để đứng vững tạo uy tín, niềm tin lâu dài nơi khách hàng Để tồn môi trường cạnh tranh ngày gay gắt ngày nay, công ty bảo hiểm nói chung mà cụ thể Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long nói riêng có hướng phát triển kinh doanh riêng với hiệu định Tuy nhiên thực tế, hiệu hoạt động kinh doanh chưa theo kịp xu phát triển chung toàn ngành bảo hiểm nước chưa mang lại hiệu tích cực mà công ty muốn đạt tới suốt trình kinh doanh Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển lâu dài toàn công ty, việc nhận thức vai trò tầm ảnh hưởng sâu rộng từ hiệu hoạt động kinh doanh công ty đến tồn tiềm lực phát triển công ty bảo hiểm điều vô quan trọng cần thiết Để làm điều đó, tác giả nhận thấy Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện để đưa công ty phát triển bền vững thời gian tới Chính tác giả chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long đến năm 2020” để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Qua đề tài nghiên cứu này, tác giả mong muốn đưa chiến lược hệ thống giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long đến năm 2020 đề xuất hệ thống chiến lược giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long 2.1.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu tổng quát trên, luận văn có 03 mục tiêu cụ thể sau đây: - Một là, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long - Hai là, phân tích môi trường bên trong, bên Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long, nhằm mặt tích cực, hạn chế tồn hội, thách thức thời gian tới - Ba là, xây dựng hệ thống chiến lược giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh cho Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long đến năm 2020 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long xây dựng chiến lược, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty đến năm 2020 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: luận văn nghiên cứu Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long - Phạm vi thời gian: nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 xây dựng chiến lược phát triển từ năm 2016 đến năm 2020 Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Thu thập tài liệu doanh nghiệp Việt Nam việc xây dựng tốt hình ảnh long khách hàng thương hiệu thị trường Ngày 14/12/2013, Bảo Minh vinh dự 170 doanh nghiệp đón nhận "Thương hiệu uy tín phát triển bền vững” Ngày 20/12/2013, Bảo Minh vinh dự 17 doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhận Bằng khen Bộ Tài lễ kỷ niệm 20 năm ngày thị trường Bảo hiểm Việt Nam Ngoài ra, Bảo minh tuyên dương “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống CBNV” nằm “Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam” Những danh hiệu mà Bảo Minh nhận không đơn giải thưởng thương hiệu mà quan trọng hơn, là tin tưởng khách hàng dành cho sản phẩm dịch vụ Bảo Minh Đây vốn quý Bảo Minh, tạo thêm động lực niềm tin cho Bảo Minh suốt chặng đường phát triển lâu dài phía trước 2.2 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 2.2.1 Thị trường Bảo hiểm Việt Nam năm 2014 Tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014 có dấu hiệu tích cực ngành kinh tế bắt đầu phục hồi, nhiên nhiều biến động Năm 2014 có bão gây lũ lụt lại xảy hàng loạt vụ hỏa hoạn lớn làm cho tình hình tổn thất lớn gia tăng, bên cạnh vấn đề trục lợi bảo hiểm mối lo doanh nghiệp, tình trạng cạnh tranh phi kỹ thuật giảm phí, tăng nhận rủi ro xấu tồn làm cho hình ảnh ngành bảo hiểm uy tín vài doanh nghiệp giảm biên khả toán Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trọng công tác đánh giá rủi ro đầu vào, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, tiết kiệm chi phí, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro kinh doanh nên đạt nhiều hiệu việc nâng cao lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm Năm 2014, số quy định liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm ban hành Thông tư 194/2014/TT-BTC, Thông tư 195/2014/TT-BTC, Thông tư 199/2014/TT-BTC, văn tiếp tục củng cố khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày đa dạng Ngoài ra, Luật 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung số điều luật thuế, áp dụng quy định thuế TNCN đại lý bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh đại lý Thị trường tiếp tục tăng trưởng ổn định Trong đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu 28.354 tỉ đồng, tăng trưởng 21,9% ; thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt tổng doanh thu 27.506 tỉ đồng, tăng trưởng 12,48% 2.2.2 Tổng quan thị trường tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long tỉnh nằm khu vực đồng sông Cửu Long, thuộc miền nam Việt Nam Hiện nay, tỉnh có đơn vị hành cấp huyện gồm: thành phố, thị xã huyện, có thị trấn, 10 phường 94 xã Diện tích: 1.496,8 Km2 Dân số (2011): 1.028.600 người Mật độ 687 người/Km2 Riêng thành phố Vĩnh Long thành lập vào năm 2009, thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh Long Thành phố Vĩnh Long bao gồm: phường (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) xã (Tân Hội, Tân Hòa, Tân Ngãi, Trường An) Diện tích: 48,01 Km2 Dân số (2009): 147.039 người Mật độ: 3.063 người/Km2 Năm 2014, gặp nhiều khó khăn anh hương suy giảm kinh t ế Tuy nhiên, lãnh đạo Tỉnh ủy, cấp, ngành có nhiều nỗ lực quyêt liêt triển khai nhiều giải pháp đồng để ngành, lĩnh vực có bước phát triển, góp phần đưa giá trị tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2014 ước đạt 27.965 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2013, câu kinh tê chuyên dich đírng hương, thu ngân sach đat vươt chi tiêu đê ra, tiêu chủ yếu xã hội, môi trường hầu hết đạt vượt mức tiêu đề Dù vậy, số tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề kinh tế tỉnh có phát triển, cho thấy nổ lực lớn từ phía cấp, ngành điều kiện khó khăn - Khách hàng Vĩnh long thị trường tiềm nơi tập trung nhiều quan ban ngành, trường học, nhà máy, xí nghiệp địa bàn Vì thâm nhập vào thị trường Vĩnh Long, công ty tiến hành nghiên cứu thị trường cách trao đổi trực tiếp với khách hàng Qua nghiên cứu, Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long ghi nhận đặc điểm nhu cầu khách hàng qua bảng sau, từ công ty có chiến lược kinh doanh cụ thể cho Bảng 2.1: Đặc điểm nhu cầu khách hàng Đối tượng Đặc điểm khách hàng Nghiệp vụ triển khai chủ khách hàng đạo Khách hàng truyền thống Cơ quan Có mối quan hệ liên ngành nhà nước Quan tâm đến chất lượng dịch vụ Quan tâm đến hậu DN nhà nước Công ty nước Trường học TNHH Các hộ gia đình Hỏa hoạn Du lịch Chú trọng đến thương hiệu Tài sản Quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm Hàng hải Có mối quan hệ tốt Người sử dụng điện - Quan tâm đến thượng hiệu, việc giải quyền lợi Ít quan tâm đến hoa hồng, khuyến Tài sản Du lịch Hàng hải Chịu tác động sở giáo dục Quan tâm đến hoa hồng, khuyến - Quan tâm đến tỷ lệ phí bảo hiểm, kênh DNTN CP, Xe giới phân phối, việc giải quyền lợi - Quan tâm nhiều đến hoa hồng, khuyến - Học sinh Tài sản Xe giới Người sử dụng điện - Quan tâm khuyến mãi, mối quan hệ với khách hàng Phải có kênh phân phối tới tận nhà Nguồn: Phòng Nghiệp Vụ - Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long - Xe gắn máy 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Công Ty Bảo Minh 4Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014 Năm Chênh lệch Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2012/2011 Giá trị Tổng doanh thu 8.399.351 9.002.497.1 8.832.959 11.111.201 160 32 808 950 9.660.350.9 10.093.864 9.209.440 Tổng chi phí 8.796.513 564 32 200 571 Bồi 3.855.810 3.783.066.7 4.150.266 3.982.174 thường 079 54 718 050 887.239 980.400.069 1.065.463 1.000.008 Hoa hồng 881 722 176 3.839.497.4 2.642.011 2.705.879 Quản Lý 2.980.976 252 13 105 484 Chi phí 1.072.487 1.057.386.6 1.236.122 1.521.378 khác 351 96 655 861 - 1.901.761 Lợi nhuận 397.162 657.853.800 1.260.904.3 380 404 92 Nguồn: Phòng Kế Toán Tổng Hợp - Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long 603.145.97 863.837.36 -72.743.325 93.160.188 858.521.16 -15.100.655 260.691.39 2013/2012 % Giá trị 7,1 169.537.324 9,8 433.513.268 1,8 367.199.964 10, 85.063.653 50 28, 1.197.486.3 80 08 1,4 178.735.959 65, 64 603.050.592 2014/2013 % Giá trị 1,8 4,4 9,7 8,6 2.278.242 142 884.423.63 0168.092.66 65.455.547 31, 19 16, 90 91, 67 63.868.379 % 25, 79 8,7 64,0 6,1 2,4 23, 08 285.256.20 3.162.665 771 250, 83 Hình 2.2: Biểu đồ doanh thu - chi phí - lợi nhuận 2011 - 2014 Dựa theo bảng kết hoạt động kinh doanh Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long, nhận thấy tình hình hoạt động kinh doanh công ty nhiều năm không đạt hiệu quả, đến năm 2014 có chiều hướng phát triển tốt 2.3.1 Doanh thu Doanh thu từ năm 2011 đến năm 2013 không ổn định, suốt nhiều năm liền công ty không đạt kế hoạch kinh doanh Tổng Công Ty giao Năm 2012 doanh thu công ty đạt 9.002.497.132 đồng, tăng 603.145.972 đồng so với năm 2011, tương đương tăng 7,18% so với năm 2011 Năm 2013 đạt 8.832.959.808 đồng, giảm 169.537.324 đồng so với năm 2012, tương đương giảm 1,88% so với năm 2012 Năm 2014, doanh thu công ty tăng trưởng rõ rệt, đạt 11.111.201.950 đồng, tăng 2.278.242.142 đồng so với năm 2013, tương đương tăng 25,79% so với năm 2013 Bảng 2.3: Doanh thu theo nghiệp vụ Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014 Năm Nghiệp vụ 2011 2012 2013 2012/2011 2014 Giá trị 2013/2012 Giá trị % Giá trị 20, 51 55, 68 6,3 67, 35 44, 02 19, 20 313.282 818 158.639 328 155.776 190 279.356 088 50, 32 31, 67 33, 79 43, 41 279.885.1 20 45.261 486 783.191 822 622.547 002 309.264 184 29.379.0 64 Tàu Sông 1.129.96 4.328 500.847 201 659.486 529 704.748 015 Cháy nổ 492.052 336 461.061 590 305.285 400 453.926 928 Xây dựng 384.498 655 643.473 769 922.829 857 737.459 467 Trách nhiệm kỹ thuật 66.823.9 02 37.406.1 29 52.496.4 27 43.471.1 27 Xe giới 4.649.776 532 5.542.46 5.142 5.792.238 7.385.492 097 446 160.644 820 629.117 127 30.990.7 46 258.975 114 29.417.7 73 892.688 610 Con Người 893.043 585 1.194.69 6.299 791.359 1.756.724 314 903 301.652 714 33, 78 8.399.351 160 9.002.49 7.132 603.145 972 7,1 8.832.959 808 11.111.20 1.950 Nguồn: Phòng Kế Toán Tổng Hợp - Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long 2014/2013 % Hàng hóa vận chuyển TỔNG Chênh lệch 15.090 298 249.772 955 403.336 985 169.537 324 % 90,5 6,8 48,6 185.370.3 20,0 90 40, 9.025.3 17,1 34 00 4,5 1.593.254 27,5 349 1 121, 33, 965.365.5 99 76 89 25,7 1,8 2.278.242 142 148.641 528 Doanh thu công ty tổng doanh thu nhóm nghiệp vụ, nhóm nghiệp vụ bảo hiểm xe giới bảo hiểm người chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 80% doanh thu toàn công ty, 20% lại thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa, tàu sông, cháy nổ, xây dựng trách nhiệm kỹ thuật Đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe giới : Từ năm 2011 đến năm 2013, doanh thu dao động nhẹ, hướng phát triển, đến năm 2014 doanh thu có xu hướng tăng Năm 2012 doanh thu nghiệp vụ xe giới đạt 5.542.465.142 đồng, tăng 892.688.610 đồng so với năm 2011, tương đương tăng 19,2% so với năm 2011 Năm 2013 đạt 5.792.238.097 đồng, tăng 249.772.955 đồng so với năm 2012, tương đương tăng 4,51% so với năm 2012 Năm 2014, doanh thu, đạt 7.385.492.446 đồng, tăng 1.593.254.349 đồng so với năm 2013, tương đương tăng 27,51% so với năm 2013 Đối với nghiệp vụ bảo hiểm người : Có thể nói năm 2014 năm nghiệp vụ bảo hiểm người tăng trưởng vượt trội, với doanh thu tăng gấp lần năm trước Năm 2012 doanh thu nghiệp vụ người đạt 1.194.696.299 đồng, tăng 301.652.714 đồng so với năm 2011, tương đương tăng 33,78% so với năm 2011 Năm 2013 đạt 791.359.314 đồng, giảm 403.336.985 đồng so với năm 2012, tương đương giảm 33,76% so với năm 2012 Năm 2014 đạt 1.756.724.903 đồng, tăng 965.365.589 đồng so với năm 2013, tương đương tăng 121.99% so với năm 2013 2.3.2 Chi phí Từ năm 2011 đến năm 2013, tổng chi phí có xu hướng tăng, điều gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận công ty Đến năm 2014, sau nhiều nổ lực cải cách, tổng chi phi giảm dần Hằng năm công ty trả số tiền lớn cho khoản chi hoa hồng cho đại lý, nhà mô giới để phục vụ cho việc bán hàng Bên cạnh có hai khoản chi phí lớn khó kiểm soát chi phí bồi thường chi phí quản lý Về bồi thường: bồi thường khoản chi đặc trưng của ngành bảo hiểm, ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động toàn công ty Đây khoản chi đo lường trước được, việc giám định không kiểm soát chặt chẽ dễ tạo hội cho việc trục lợi bảo hiểm Năm 2012 bồi thường chi 3.783.066.754 đồng, giảm 72.743.325 đồng so với năm 2011, tương đương giảm 1,89% so với năm 2011 Năm 2013, bồi thường có xu hướng tăng, chi 4.150.266.718 đồng, tăng 367.199.964 đồng so với năm 2012, tương đương tăng 9,71% so với năm 2012 Năm 2014 chi 3.982.174.050 đồng, giảm 165.092.668 đồng so với năm 2013, tương đương giảm 4,05% so với năm 2013 Bảng 2.4: Bồi thường theo nghiệp vụ Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014 Năm Nghiệp vụ Hàng hóa vận chuyển Tàu Sông 2011 2012 2013 2014 14.054.760 33.799.144 31.549.248 23.735.405 90.019.890 87.909.893 69.310.250 0 20.897.521 22.987.273 0 172.315.80 Cháy nổ Xây dựng Trách nhiệm kỹ thuật 0 3.002.972.01 2.978.705.19 3.452.368.40 Con 666.467.50 659.645.00 553.202.000 Người 0 3.855.810.07 3.783.066.75 4.150.266.71 TỔNG \ — - \——- -1 -— ——1 -— Nguồn: Phòng Bồi Thường - Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Xe giới 0 3.324.854.395 564.274.000 3.982.174.050 chi phí quản lý: chi phí quản lý từ năm 2011 đến năm 2013 có chiều hướng tăng nhanh vượt giới hạn cho phép từ Tổng Công Ty không 30% doanh thu Cụ thể, năm 2011 chi phí quản lý 2.980.976.252 đồng, chiếm 35% doanh thu năm 2011; năm 2012 tăng lên 3.839.497.413 đồng, chiếm 43% doanh thu năm 2012; năm 2013 chi 3.642.011.105 đồng, chiếm 41% doanh thu năm 2013, số liệu cho thấy công tác quản lý Công Ty có nhiều vấn đề Đến năm 2014, sau nhiều nổ lực khắc phục, cải cách, cách khoán định mức chi phí cho phòng ban, vượt định mức cho phép phòng phải tự chịu trách nhiệm cho khoản chi vượt, chi phí quản lý kéo giảm 2.705.879.484 đồng, chiếm 24% doanh thu 2014, giảm 936.131.621 đồng so với năm 2013, tương đương giảm 74,30% so với năm 2013 Tuy nhiên, khắc phục hậu tồn suốt nhiều năm hoạt động không hiệu quả, chi phí quản lý công ty năm 2014 mức cao 2.3.3 Lợi nhuận Hình 2.3: Biểu đồ lợi nhuận Công ty giai đoạn 2011 - 2014 Tình hình hoạt động kinh doanh Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long nhiều năm không đạt hiệu quả, qua năm tình hình nghiêm trọng Cụ thể, sau trừ tất khoản chi phí năm 2011 công ty lỗ 397.162.404 đồng; năm 2012 số lỗ tăng lên 657.853.800 đồng, tăng 65,64% so với năm 2011; năm 2013 số lỗ tăng lên gần gấp lần với 1.260.904.392 đồng, tăng 91,67% so với năm 2012, điều xếp Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long vào danh sách Công Ty thành viên kinh doanh không hiệu nhất, Công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng Đầu năm 2014, sau trình tái cấu trúc toàn nhân cấp cao, công ty có nhiều thay đổi tích cực, với việc quản lý chặt chẽ, nâng cao doanh thu, kéo giảm chi phí lợi nhuận công ty từ lỗ xoay chuyển đột phá, với kết cuối năm 2014 lợi nhuận công ty có lời 1.901.761.380 đồng, tăng 3.162.665.772 đồng so với năm 2013 2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC YÉU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐÉN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 2.4.1 Các yếu tố môi trường bên 2.4.1.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô Thứ nhất, môi trường trị, pháp luật So với nước khác khu vực, Việt Nam đánh giá nước có môi trường trị, pháp luật tương đối ổn định Uy tín Việt Nam cung cố qua việc tổ chức thành công hội nghị quốc tế ASEM, APEC, việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007 Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp Quốc 2008 - 2009 Năm 2015 năm quan trọng tiến trình hội nhập giới Việt Nam tham gia đàm phán ký kết nhiều hiệp định thương mại tự (FTA), như: Hiệp định xuyên Thái Bình Dương - TTP, Hiệp định thương mại tự FTA với Liên minh châu Âu (EU), FTA với Hàn Quốc tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Trong AEC coi mang tới nhiều hội thách thức sát sườn tới doanh nghiệp Việt Nam Cùng với hội nhập sâu rộng vào nên kinh tế giới, hệ thống pháp luật nói chung hệ thống văn pháp luật kinh doanh bảo hiểm nói riêng bước hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế Bộ Tài thực việc giám sát doanh nghiệp bảo hiểm từ khâu tuyển dụng, đào tạo đại lý đến hệ thống tiêu giám sát hoạt động kinh doanh Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng môi trường kinh doanh bảo hiểm công chặt chẽ, cạnh tranh doanh nghiệp trở nên bình đẳng Theo đó, diện nhà đầu tư nước tạo điều kiện phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, đảm bảo cho tổ chức, cá nhân hưởng sản phẩm bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế Thứ hai, môi trường tự nhiên Với đặc thù bảo hiểm phi nhân thọ, nhiều nghiệp vụ bảo hiểm chịu ảnh hưởng trực tiếp yếu tố tự nhiên (vị trí, địa hình, thủy văn, khí hậu ) Điều khiến công ty cần phải ý làm tốt công tác quản trị rủi ro, đo lường bồi thường tổn thất, bên cạnh sở yếu tố tự nhiên mà đặt điều khoản bổ sung phù hợp, nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt nâng cao uy tín Vĩnh Long tỉnh nằm trung tâm đồng sông Cửu Long, có đất đai màu mỡ sông Tiền sông Hậu bồi đắp Với vị trí địa lý thuận lợi, Vĩnh Long nơi hội tụ giao lưu giao thông thủy (đường cao tốc, quốc lộ 1A, 53, 54, 57, 80 nâng cấp mở rộng, có trục đường thủy nội địa sông Mang Thít nối liền sông Tiền sông Hậu nằm trục đường thủy quan trọng từ TP Hồ Chí Minh xuống vùng Tây Nam), cửa ngõ việc tiếp nhận thành tựu phát triển kinh tế TP.Hồ Chí Minh tỉnh miền Tây Mặt khác vùng có tiềm phát triển du lịch xanh với sinh cảnh sông nước, nhà vườn Đồng thời với hệ thống giao thông thủy phát triển ngày hoàn thiện, Vĩnh Long với vị trí địa lý có nhiều mặt lợi nêu tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội theo hướng trục giao thông thủy quy hoạch tỉnh Thứ ba, môi trường kinh tế Năm 2014, GDP Việt Nam tăng trưởng 5,98%, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực Giá trị tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2014 ước đạt 27.965 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2013 Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đạt thành tựu nhiều mặt, đời sống vật chất tinh thần người dân cải thiện Kinh tế ngày phát triển, nhu cầu bảo vệ người ngày cao, bảo hiểm lựa chọn hợp lý 2.4.1.2 Các yếu tố môi trường vi mô Thứ nhất, thị trường, đối thủ cạnh tranh Hiện nước có 30 doanh nghiệp phi nhân thọ, 11 nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm với hình thức sở hữu đa dạng Hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm nước xác định bảo hiểm xe giới sản phẩm chủ lực, thị trường bảo hiểm xe giới nhiều tiềm Do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục cạnh tranh liệt với cách tăng hoa hồng, tăng chi phí khai thác Ngoài đối thủ cạnh tranh chính, doanh nghiệp bảo hiểm nước đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đáng quan tâm xem xét để xây dựng chiến lược phát triển Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Bên cạnh đó, đại lý bảo hiểm đối thủ cạnh tranh công ty bảo hiểm tiếp cận khách hàng Nhưng mặt khác, đại lý khách hàng, xem kênh phân phối doanh nghiệp Khách hàng đại lý trở thành khách hàng công ty Do đó, Bảo Minh Vĩnh Long cần có chiến lược kinh doanh phù hợp để khắc phục nguy để tạo hội cho công ty hoạt động kinh doanh hiệu Cạnh tranh ngày gay gắt, đối thủ cạnh tranh cách + Thu phí bảo hiểm thấp + Tăng điều kiện hợp đồng mức giá sản phẩm giữ + Dựa vào uy tín thương hiệu mở thêm nhiều đại lý + Phong cách phục vụ STT Tên Công ty Thành lập 1965 Việt) Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) Bảng 2.5: công ty bảo hiểm phi nhân thọ Tổng công ty cổ phần bảoDanh hiểmsách Petrolimex (Pjico) 1994 1995 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) 1995 Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI) Cty liên doanh Bảo Việt - Tokio Marine (Bảo Việt - Tokio Marine) 1996 1996 Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) 1997 1998 01 Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama) 2001 Tổng cty TNHH MTV bảo hiểm Ngân hàng công thương Việt Nam 2002 Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) Tổng Cty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) 2002 2003 2005 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 2005 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ AIG (Việt Nam) 2005 Công ty TNHH bảo hiểm QBE (Việt Nam) (QBE) 2005 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) 2006 Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng 2006 2006 Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) 2006 Công ty TNHH bảo hiểm ACE (ACE) Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) 2006 2007 Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) 2008 Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 2008 Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) 2008 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) 2008 2008 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành) 2009 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 Công ty TNHH bảo hiểm Cathay (Cathay) 93 Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hà Nội Nguồn: Phòng Nghiệp Vụ - Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long 2010 2014 Hình 2.4: Biểu đồ thị phần Bảo hiểm phi nhân thọ Vĩnh Long năm 2014 + Bảo Việt Thành lập ngày 15/1/1965, đến Bảo Việt trở thành Tập đoàn Tài - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam số 25 doanh nghiệp lớn Việt Nam Nhà nước công nhận xếp hạng Bảngchiếm 2.5: Danh sách cáctrong côngthị ty bảo hiểm nhân Công ty Bảo Việt thị cao trường bảophi hiểm phithọ nhân thọ chiếm 20,71% thị phần Việt Nam chiếm 56% thị phần Vĩnh Long năm 2014 + PJICO Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO thành lập ngày 15/6/1995 Kể từ thành lập đến công ty bảo hiểm PJICO công ty đứng hàng thứ thị trường Việt Nam bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 7,76% thị phần Việt Nam chiếm 7% thị phần Vĩnh Long năm 2014 + PVI Thành lập năm 1996, nhà bảo hiểm công nghiệp dẫn đầu lĩnh vực trọng yếu thị trường bảo hiểm lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), hàng hải, tài sản - kỹ thuật, chiếm 21,11% thị phần Việt Nam chiếm 8% thị phần Vĩnh Long năm 2014 Các doanh nghiệp bảo hiểm khác thị trường như: Bảo Long, AAA, Viễn Đông, chiếm 12% thị phần năm 2014 + Bảo Minh Vĩnh Long Hiện Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long có 14 nhân viên kinh doanh Tất tốt nghiệp cao đẳng trở lên có trình độ chuyên môn cao, đào tạo nghiệp vụ Tổng Công ty - Phân phối: có phòng giao dịch, khai thác huyện Long Hồ, Tam Bình, Bình Minh Vũng Liêm - Ở thị trường Vĩnh Long có 52 đại lý, đào tạo chuyên môn nhiều cộng tác viên - Liên kết với ngân hàng như: ngân hàng VietinBank, ngân hàng VPBank, ngân hàng OCB, nâng hàng Quốc Dân, ngân - hàng Vietcombank Phối hợp với cảnh sát giao thông, quan đăng kiểm ôtô, tàu sông + Ma trận hình ảnh cạnh tranh Trọng số điểm - phản ứng tốt điểm - phản ứng điểm - phản ứng trung bình điểm - phản ứng yếu Điểm số = Điểm quan trọng X Trọng số Bảng 2.6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 2.5: Danh công ty bảotyhiểm phi nhân thọ S Các yếu tố Bảng Đi sách Công Công cạnh Công ty T ểm ty BẢO tranh PVI T qu BMVL VIỆT Trọng s Công ty PJICO [...]... của luận văn Luận văn được kết cấu gồm 3 chương Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chiến lược công ty và bảo hiểm Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long đến năm 2020 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY VÀ BẢO HIỂM 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DựNG. .. về xây dựng chiến lược, các khái niệm, vai trò của chiến lược, quy trình hoạch định chiến lược, cách thức xây dựng và lựa chọn chiến lược phù hợp với tình hình thực tế của công ty CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO MINH VĨNH LONG 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Bảo hiểm Thành Phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) ... biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và 16 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính Trong đó Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long là một trong những công ty thành viên 2.1.2 Giới thiệu Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Tên công ty: Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long, là một công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Địa chỉ: Số 68/8G Phạm Thái Bường, Phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: (070) 383... “Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt Đắk Lắk", trường Đại Học Đà Nẵng, năm 2012 Luận văn nghiên cứu chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt Đắk Lắk, luận văn sử dụng phương pháp thông kê, so sánh, phân tích bảng kết quả doanh thu của Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt Đắk Lắk từ năm 2008 đến năm 2010, từ đó so sánh và hoạch... trong chiến lược hiện nay của công ty, ma trận SWOT xây dựng được sứ mệnh và tầm nhìn của công ty và đề xuất được giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược của công ty đến năm 2015 (5) Nghiên cứu của Đoàn Thị Thu Thanh, luận văn thạc sĩ Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam đến năm 2015”, trường Đại Học Ngoại Thương, năm 2011 Luận văn nghiên cứu chiến lược. .. giả hệ thống cơ sở lý luận chung về bảo hiểm, phân tích tình hình thị trường bảo hiểm trong những năm gần đây, đưa ra những đánh giá cụ thể về hiệu quả kinh doanh của Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long Nghiên cứu khẳng định việc cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh và đề ra hệ thống giải pháp để phát triển Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long trong những năm tiếp theo, làm cơ sở cho công ty có hướng phát triển... phục vụ cho việc ổn định sản xuất kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp 1.3 KINH NGHIỆM VỀ XÂY DựNG CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.3.1 1.3.1.1 Chiến lược kinh doanh của một số doanh nghiệp bảo hiểm Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt Thành lập ngày 15/01/1965, Bảo Việt được biết đến là thương hiệu mạnh, uy tín số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm Là doanh nghiệp kinh doanh cả 2 loại hình bảo hiểm... rất lớn cho việc kinh doanh của đơn vị Xuất phát từ những hạn chế và tầm quan trọng nêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long đến năm 2020 ”, nhằm đi vào phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại, hạn chế trong thời gian qua của đơn vị, và đưa ra chiến lược nhắm đến sự phát triển cho đơn... kinh doanh dịch vụ bảo hiểm và triển khai thực hiện chiến lược bảo hiểm của PVI giai đoạn 2005 - 2015 luận văn sử dụng phương pháp thông kê, tổng hợp số liệu, tiến hành phân tích với cơ sở là Bản kế hoạch 5 năm của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam, từ đó so sánh và đưa ra những dự báo, xây dựng chiến lược (6) Nghiên cứu của Ngô Văn Hạ, luận văn thạc sĩ Xây dựng chiến lược marketing bảo. .. Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long, tiến hành phỏng vấn 10 chuyên gia trong và ngoài ngành bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thu thập, tổng hợp các ý kiến, thông tin cần thiết trong đề tài 2.3.2 - Phương pháp phân tích Đối với mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp so sánh, tổng hợp so sánh bảng kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến năm 2014 của Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long, phân tích thực trạng kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH CHO CÔNG TY bảo MINH VĨNH LONG đến năm 2020 , Luận án tiến sĩ xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH CHO CÔNG TY bảo MINH VĨNH LONG đến năm 2020 , Luận án tiến sĩ xây DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH CHO CÔNG TY bảo MINH VĨNH LONG đến năm 2020 , 2 Nội dung nghiên cứu, Bố cục dự kiến của luận văn, 2 LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM, Bảng 2.4: Bồi thường theo từng nghiệp vụ của Công Ty Bảo Minh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2014

Từ khóa liên quan