báo cáo tổng kết học phần thực tập di truyền học

27 518 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 10:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÁO CÁO TỔNG KẾT HỌC PHẦN THỰC TẬP DI TRUYỀN HỌC BỘ MÔN: SINH HỌC – NHÓM Sinh viên thực hiện: Trần Chí Linh Mã số sinh viên: B1303493 Mai Hoàng Long B1303495 Trần Thị Ngọc Loan B1303494 Trần Phú Lợi B1303496 Nguyễn Thị Hồng Lẹ B1303491 Nguyễn Thành Luân B1303497 Ngành học: Sinh học, Lớp: KH1394A1, Khoa: Khoa học Tự nhiên Người hướng dẫn: ThS Võ Thị Tú Anh Mã số cán bộ: 002453 2016 PHẦN GIỚI THIỆU Di truyền học học phần thực tập di truyền học môn học nghiên cứu tính di truyền biến dị sinh vật… Mục tiêu môn học nghiên cứu, tìm hiểu chất di truyền của sinh vật, ảnh hưởng tác nhận ngoại cảnh, vật lý, hóa học đến gen biểu kiểu hình đời con… Ngoài ra, môn học giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết học, nắm vững thao tác sử dụng dụng cụ thí nghiệm Qua đó, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với kỹ thuật áp dụng vào việc thực đề tài hoàn chỉnh hay ứng dụng vào thực tiễn lĩnh vực có liên quan Sau nhóm sinh trình bày kết thí nghiệm sau: − − − − Kiểm soát biểu gen vi khuẩn; Đặc điểm hình thái vòng đời ruồi giấm (Drosophila melanogaster); Ứng dụng thống kê di truyền số lượng; Kỹ thuật điện di PHẦN NỘI DUNG PHÚC TRÌNH NHÓM Nội dung thực học phần thực tập di truyền học gồm có Trong 1:”” thực nộp phúc trình từ trước báo cáo nhóm trình bày kết cùa 2, 3, ,5 sau: Bài 2: Kiểm soát biểu gen vi khuẩn I Mục đích yêu cầu − − Khảo sát biểu gen tế bào sơ hạch Nắm vững kỹ thuật, thao tác nuôi cấy vi khuẩn II Phương tiện thí nghiệm Vật tư , hóa chất Dụng cụ thí nghiệm Đĩa petri, micro pipette, đầu típ xanh, máy lắc, tủ ủ, tủ cấy, nồi khử trùng, que cấy, cân điện tử… Hóa chất Glucose 0,1 M, lactose 0,05 M, K 2HPO4, KH2PO4, (NH4)2SO4, natri citrate, MgSO4, nước cất, agar, cồn 70o Mẫu vật Vi khuẩn E coli GM 2613 nuôi cấy máy lắc môi trường lỏng có bổ sung mg glucose III Hướng dẫn thực hành Môi trường nuôi cấy a Công thức môi trường Công thức pha lít môi trường tối thiểu (minimal medium) K2HPO4 gram KH2PO4 gram Natri citrate (NH4)2SO4 MgSO4.7H2O 0,5 gram gram 0,1 gram Cho nước vào đến lít, bảo quản nhiệt độ phòng b Pha chế môi trường đặc Mỗi nhóm cần chuẩn bị 200 ml môi trường tối thiểu Cho môi trường tối thiểu vào bình nắp xanh, thêm agar vào để đạt nồng độ 2,5%, mở lỏng nắp bình cho vào nồi khử trùng Lưu ý: Môi trường tối thiểu pha xong phải khử trùng Bố trí thí nghiệm Mỗi nhóm thực nghiệm thức: Đối chứng: Môi trường đặc có bổ sung: 30 gram TSB/1 lít nước A: Môi trường đặc có bổ sung: Glucose 0,1 M B: Môi trường đặc có bổ sung: Glucose 0,05 M + Lactose 0,025 M C: Môi trường đặc có bổ sung: Lactose 0.05 M Khi agar nguội đến khoảng 70 – 80oC cho thêm đường vào môi trường theo nghiệm thức Mỗi nghiệm thức lặp lại lần (2 đĩa, 25 ml môi trường/1 đĩa) Môi trường đổ tủ hút vô trùng Khi đổ đĩa ý không để tay quơ đĩa petri có môi trường để tránh bị nhiễm Tiến hành thí nghiệm Cấy chuyển vi khuẩn từ bình ủ sang nghiệm thức đối chứng, A, B, C Cho đĩa petri vào bọc nylon theo nồng tổ, cột miệng lại ủ 37oC tuần Đo khuẩn lạc: Thời gian: đo vào cố định ngày, lần/ngày tuần Cách đo ngẫu nhiên khuẩn lạc (đánh dấu khuẩn lạc đánh dấu chiều đo) Lưu ý: dụng cụ, môi trường nuôi vi khuẩn phải khử trùng trước rửa hay bỏ IV Kết Hình Khuẩn lạc E coli sau tuần nuôi cấy nghiệm thức Các khuẩn lạc môi trường nuôi cấy không rời xác định số lượng khuẩn lạc dựa vào cảm quan ta thấy số lượng khuẩn lạc nghiệm thức A nhiều kế nghiệm thức B đến nghiệm thức C cuối mẫu đối chứng Kết nuôi cấy sau ngày nghiệm thức cho thấy nghiệm thức đối chứng khuẩn lạc có kích thước to đạt kích thước trung bình mm kế ngiện thức C mm Riêng nghiệm thức A B kích thước khuẩn lạc nghiệm thức B (4mm) có phần lớn A (3,5 mm) mức độ thống kê 5% khác biệt ý nghĩa.Số liệu trình bày bảng Bảng Kích thước khuẩn lạc E coli nghiệm thức sau ngày nuôi cấy Nghiệm thức ĐC A B C 3,1 3,7 5,9 Kích thước (mm) 9,1 8,9 3.3 4,1 3,8 4,5 6,1 Trung bình (mm) 9a 3,5c 4c 6b Ghi chú: Các giá trị có chữ theo sau hàng khác khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 5% Nguyên nhân dẫn đến kết do: ĐC: Khi cấy vào môi trường sẵn chất dinh dưỡng dễ biến dưỡng nên cấy vào số lượng E coli bị chết nhiều, làm cho số lượng khuẩn lạc nghiệm thức so với nghiệm thức B C Khi môi trường lactose glucose (một loại thức ăn ưa thích vi khuẩn chất biến dưỡng nhanh chống hiệu nhất) AMB vòng sản xuất AMB vòng gắn vào hoạt hóa CAP, phiên mã operon biến dưỡng chất dinh dưỡng tăng lên nhanh chóng làm cho E coli sinh sản nhanh chống làm gia tăng mật số kích thước khuẩn lạc có kích thước to A: môi trường có glucose chất biến dưỡng nhanh chống hiệu thuận lợi cho sống nên cấy vào tỷ lệ vi khuẩn sống nhiều làm cho nghiệm thức số lượng khuẩn lạc nhiều Đồng thời E coli không cần phải phiên mả mà cần sử dụng chất dinh dưỡng sẳn có mà gia tăng mật số làm cho kích thước lạc nhỏ B: Khi môi trường có lactose nồng độ glucose cao vi khuẩn E coli cấy vào có tỷ lệ sống nhiều có sẵn nguồn chất dinh dưỡng dễ biến dưỡng làm cho số lượng khuẩn lạc nhiều Đồng thời, môi trường có lactose nồng độ glucose cao gen phiên mã, dịch mã hoạt động nên E coli sinh sản nên kích thước khuẩn lạc nhỏ C: nghiệm thức môi trường sẵn glucose nên cấy vào môi trường vi khuẩn E coli khó sống nên số lượng khuẩn lạc tương đối nghiệm thức khác Trong điều kiện môi trường có lactose, phân tử lactose liên kết với protein ức chế, biến đổi cấu hình không gian nó, làm protein ức chế liên kết với vùng vận hành O, operon họat động, gen cấu trúc hoạt động tiến hành phiên mã Tăng sinh làm gia tăng kích thước khuẩn lạc thời gian sau Hình Hoạt động gen môi trường có lactose Bài 4: Ứng dụng thống kê di truyền số lượng I Mục đích yêu cầu Biết kỹ thuật thụ phấn cho đậu, tạo dòng đậu lai Biết cách thu mẫu, xác định tình trạng số lượng cần ghi nhận, dùng thống kê đơn giản để so sánh khác biệt dòng đậu đũa II Phương tiện thí nghiệm Hạt giống đũa Hồng Điểm trắng đỏ Kéo nhỏ, cọ, dĩa petri, băng keo trong, cân, thước, lọ thủy tinh nhỏ III Hướng dẫn thực hành Trồng đậu Thời gian: trước thực hành 40 ngày Bố trí thí nghiệm: Mỗi tổ trồng luống đậu: luống đậu trắng, luống đậu đỏ Hai luống kề cách 1,5 m, luống vị trí trồng đậu liền kề cách khoảng 20 cm Các thành viên tổ phân công tưới nước ngày Khi đậu tưới phân urê lần/tuần, sau tuần rải thêm NPK khoảng đậu liền kề luống Khi đậu bắt đầu hoa không tưới phân urê, cần rải phân NPK Sau trồng khoàng tuần bắt đầu làm giàn cho đậu leo Thụ phấn Khoảng tuần sau trồng, đậu bắt đầu hoa Khử nhị đực: chiều hôm trước thụ phấn, tiến hành khử nhị đực nụ hoa cái: tách bỏ cánh hoa, cắt ngang mỏ két bao lấy nhị nhụy, sau dùng kéo cắt bỏ hoàn toàn bao phấn hoa Sau khử nhị đực xong chụp mỏ két lên nhụy cũ Chú ý: chọn hoa vừa chín để tiến hành hôm sau thụ phấn Thao tác phải nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương nhụy Thụ phấn: Nên tiến hành lúc sáng sớm Chọn hoa nở to, nhị chín (khi chấm phấn tung lòng bàn tay) Cách tiến hành: mở mỏ két hoa ra, chấm phấn từ hoa đực lên nướm hoa (có thể dùng cọ để chấm phấn hay dùng trực tiếp nhị hoa đực (tránh làm tổn thương nướm) Sau thụ xong chụp mỏ két lên nướm lại cũ Ghi nhận lại cẩn thận thông tin: cha, mẹ, ngày lai, người thực lai, đánh số thứ tự hoa thụ, dán lên hoa ghi nhận vào sổ thí nghiệm Lưu ý: sinh viên phải thực thao tác thụ phấn Thu mẫu ghi nhận số liệu Thu mẫu: nhóm chọn ngẫu nhiên 10 trái đậu/loại (đậu đỏ, trắng, trắng lai đỏ lai)với kích thước độ tuổi tương đối đồng Chú ý: ghi nhận số lượng trái hái cây, không để lẫn lộn trái – hạt đậu lai với đậu tự thụ Ghi nhận số liệu trái đậu lai Các thành viên tổ thảo luận tính trạng số lượng cần ghi nhận để so sánh khác biệt giống đậu Xử lý số liệu So sánh giá trị trung bình tính trạng số lượng thu được, nhận xét màu sắc hạt lai hạt tự thụ IV Kết Qua thực thí nghiệm kết thu cho kiểu hình màu sắc giống đậu có màu đen giống nên so sánh tập trung vào chiều dài trái, số lượng hạt, hạt lép độ nhăn hạt loại đậu Bảng Chiều dài trái số hạt đậu trung bình nghiệm thức: Nghiệm thức Trắng Trắng lai Đen Đen lai Chiều dài trung bình (cm) 63,55a 48,00c 58,45b 49,10c Số hạt trung bình (cm) 17,00a 14,00ab 16,00ab 13,00b Ghi chú: Các giá trị có chữ theo sau hàng khác khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 5% Hình Đậu tươi đậu khô Dựa vào bảng số liệu, thấy chiều dài loại đậu khác Đậu trắng (63,55 cm) dài đến đậu đen (58,45 cm) Riêng đậu trắng lai (48,00 cm) có ngắn đậu đen lai (49,10 cm) so mặt thống kê 5% khác biệt không ý nghĩa Hình So sánh độ nhăn nghiệm thức đậu lai không Bài 5: Kỹ thuật điện di I Mục đích yêu cầu Biết cách sử dụng thiết bị dung sinhh học phân tử micropipette, thiết bị điện di Biết nguyên tắc hoạt động phương pháp điện di II Phương tiện thí nghiệm Hóa chất Mẫu 1: Trypan blue Mẫu 2: Xanh metylen Mẫu 3: Chất A Mẫu 4: Giemsa Mẫu 5: Carmin Agar, dung dịch đệm (50X), dung dịch đệm (NaCl) (50X), glycerol ,nước cất Thiết bị Ống đong 250 ml 1000 ml, bếp điện, loại micropipette, eppendorf, nguồn + điện di + lược (12 giếng), máy vortex III Hướng dẫn thực hành Nguyên tắc điện di Kỹ thuật điện di tách riêng phân tử khác hỗn hợp Kỹ thuật sử dụng để phân tích acid nucleic protein Để hiểu nguyên tác điện di ta phải trả lời câu hỏi sau đây: Trong điện trường, vận tốc phân tử nằm pha lỏng di chuyển diện cực trái dấu tùy thuộc vào yếu tố nào? − Các phân tử acid nucleic tích điện âm đồng khắp bề mặt nên chịu tác dụng điện trường chúng di chuyển cực dương điện trường Phương pháp điện di acid nucleic sử dụng aragose tạo môi trường bán rắn (bản gel) đặt điện trường, phân tử cần phân tích di chuyển gel Như tính linh động phân tử gel phụ thuộc vào − yếu tố nào? Tại thực phương pháp điện di phải chọn nồng độ agarose thích hợp để tạo gel? − Để phát đoạn phân tử acid nucleic gel agarose người ta dung chất nhuộm (ethidium bromide) Cấu trúc phân tử mẫu thí nghiệm thích hợp với phương pháp điện di tương tự phân tử acid nucleic Nguyên tác sử dụng micropipette: Đây dụng cụ đắt tiền dễ bị hư cần ý sử dụng − − − − − − − Chọn micropipette thích hợp (thể tích cần lấy nằm thể tích cho phép micropipette) Điểu chỉnh thể tích mong muốn Gắn típ vào đầu micropipette, không cầm vào típ không để típ đụng vào vật dụng chung quanh Có hai vị trí dừng ấn micropipette Ấn đến vị trí dừng thứ nhất, đưa típ vào dung dịch cần lấy, nhã từ từ Để bơm hóa chất lấy ấn micropipette từ từ đến vị trí dừng thứ nhất, sau ấn tiếp tục đến vị trí dừng thứ hai Đẩy típ Chú ý:      Không lấy thể tích dung dịch vượt thể tích cho phép micropipette Khi típ có chứa dung dịch, không để dốc ngược micropipette Không hút hóa chất micropipette không mang típ Khi hút hóa chất nên để típ sâu bề mặt chất lỏng Khi hút loại dung dịch khác cần để thay típ để tránh làm nhiễm hóa chất hoạt mẫu Cách tiến hành a Đổ gel Pha 150 ml gel 1,5% agarose dung dịch đệm 1(1X) Làm tan nhiệt Chuẩn bị gel (khuôn) Đổ agar lỏng (khoảng 50-600C) vào khuôn Sau gel đặc hoàn toàn tháo lược Dặt gel theo chiều điện di Các giếng cần đặt gần điện cực đen (-) hay đỏ (+) Tại sao? Làm đầy buồng điện di (đến vạch full line) dung dịch đệm 2(1X) b Cho mẫu vào giếng điện di Cho 10 μL mẫu 2μL glycerol vào eppendorf, hòa tan máy vortex Tại phải pha mẫu với glycerol? Bơm mẫu vào giếng theo thứ tự Chú ý cách sử dụng micropipette thao tác trình bơm mẫu để tránh làm rách giếng, làm tràn mẫu giếng Đậy nắp buồng điện di, nối với nguồn Điện di cường độ 90V 90 phút IV Kết Ta quan sát mắt thường thấy hỗn hợp mẫu giếng điện di dịch chuyển chậm từ cực âm sang cực dương Trong tất hỗn hợp mẫu có mẫu điện di thành công (mẫu dịch chuyển hoàn toàn ) Đối với mẫu thành công cho vạch màu riêng biệt Lưu ý: Trong điện trường, vận tốc phân tử tính linh động phân tử nằm pha lỏng di chuyển diện cực trái dấu tùy thuộc vào yếu tố : Kích thước, cấu hình phân tử, nồng độ gel, lực điện trường Các phân tử có kích thước khác dịch chuyển tốc đô k ̣ hác qua gel chứa nồng đô a ̣ garose khác nhau, nên tùy vào loại phải chọn nồng độ agarose cho thích hợp Các loại gel sử dụng kỹ thuật điện di: agarose Polyacrylamide, … Chất nhuộm chung với AND để tạo màu xác định loading dye Bỏ gel vào dung dịch nhuộm EtBr (Ethidium bromide) để tạo bang phát quang PHẦN NỘI DUNG PHÚC TRÌNH CÁ NHÂN Câu 1: Ứng dụng môn TT Di truyền học thực tế? Câu 2: Đề xuất hướng nghiên cứu ứng dụng trên, việc nghiên cứu có dem lại hạnh phúc cho không? 1.Trần Chí Linh – B1303493 Thông qua học phần thực tập di truyền học phần giúp cho sinh viên tiếp cận thực tế nhiều với phòng thí nghiệm thí nghiệm Sinh học Từ giúp cho sinh viên biết xử dụng thiết bị dụng cụ phòng thí nghiệm như: Micro pipette, nồi khử trùng, tủ cấy… Không thực tập học phần giúp cho sinh viên ứng dụng kiến thức học vào thực tế như: Ở 1: Kiểm tra chất lượng tinh trùng nhận dạng loại tinh trùng bình thường hay dị tật từ cải thiện chất lượng sinh sản cho vật nuôi, kể người Ở 2: Từ việc thực thí nghiệm “kiểm soát biểu gen vi khuẩn” giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật , thao tác nuôi cấy vi khuẩn sau làm việc phòng vi sinh, hiểu rõ kiểm soát biểu gen tế bào sơ hạch ứng dụng giảng dạy Ngoài ra,có thể nghiên cứu biểu gen đối tượng vật nuôi trồng để mang lại hiệu quả, suất cao hoạt động trồng trọt, chăn nuôi Ở 3: Từ việc quan sát hình thái vòng đời ruồi Giấm gây đột biến cung cấp kiến thức đột biến tác nhân gây đột biến, ứng dụng vào việc phòng tránh tác nhân gây đột biến có hại Không vậy, việc ứng dụng đột biến vào công tác chọn tạo giống, tạo giống vật nuôi, trồng mới, làm da dạng nguồn sinh vật nước nhà Ở 4: Kỹ thuật điện di giúp cho sinh viên biết thao tác để định danh loài kiến thức để làm việc phòng phòng thí nghiệm sinh học phân tử, bệnh viện vai trò xét nghiệm DNA cha mẹ với cái, xác nhận người thân… Ở 5: Thông qua việc thực phép lai đậu giúp ta nâng cao kỹ thuật thụ phấn cho trồng, từ áp dụng vào việc lai tạo giống mang lại hiệu cao, kiểu hình đẹp Các hướng nghiên cứu sau thực thí nghiệm học phần thực tập di truyền: Gây đột biến, tổn thương ruồi giấm tác nhân vật lý tia UV hóa học sử dụng loại thảo dược từ thiên nhiên để điều trị Thực gây đột biến tia X, tia UV… cụm callus loài hoa có giá trị kinh tế cao để tạo nên giống Thực thao tác thụ phấn loài lan đẹp để tạo kiểu hình hấp dẫn Các hướng nghiên cứu mang lại hạnh phúc cho nhiều người, cụ thể người mắc bệnh ung thư, bà nông dân… Trần Phú Lợi – B1303496 Môn TT.di truyền cung cấp kiến thức ngành truyền học, giúp cho nghiên cứu tương lai lĩnh vực như: y học, chọn tạo giống trồng, vật nuôi, dựa vào đặc điểm để biết hướng tiến hoá sinh vật,… Bài 1: Giúp biết thao tác để làm tiêu bảng quang sát hình dạng số lượng giao tử động vật ( tinh trùng) Giúp phân biệt tinh trùng bình thường, tinh trùng kỳ hình Từ giúp ta lựa chọn nguồn giống tốt thực tế Biết thao tác việc làm tiêu đếm số lượng chúng đơn vị thể tích tinh dịch Bài 2: Giúp ta biết biểu gen vi khuẩn phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, giúp ta việc nuôi cấy chúng tuỳ vào mục đích nghiên cứu Ngoài ra, hiểu sơ lược cách cấy vi khuẩn vào môi trường, phục vụ cho nghiên cứu Chúng ta nuôi giống vi khuẩn tương lai để tìm lợi ích điểm nguy hại loài giúp đở lĩnh vực y học,… Bài 3: Giúp biết vòng đời loài sinh vật ( ruồi giấm), biết cách xây dựng nghiệm thức thí nghiệm gây đột biến mẫu, cách lấy số liệu Giúp trông việc lai tạo, gây đột biến để tạo giống có biểu tính trạng tốt giống củ có phẩm chất tốt thích nghi với thay đổi môi trường tương lai Bài 4: giúp biết kỹ thuật lai giống đậu, bố trí thí nghiệm, thu mẫu, ghi nhận kết sử lý số liệu, giúp cho việc làm luận văn sau Ngoài cung cấp cách khái quát phương pháp lai tạo giống mới, xác định cách sơ lược tính trạng tạo hệ ứng dụng lai tạo giống có tính trạng tốt Bài 5: giúp biết sơ lược kỹ thuật điện di Góp phần cho sau thực việc định danh loài sinh vật, làm đề tài liên quang đến phân loại, tiễn chọn giống tốt Trong việc chọn tạo giống gây đột biến để tạo giống chịu hạn, mặn để trồng nơi bị biến đổi khí hậu ảnh hưởng, Chúng ta ứng dụng biện pháp điện di qui trình để định danh giống mới, giống có giá trị ứng dụng cao Chúng ta nghiên cứu nguồn góc loài sinh vật để biết nguyên nhân gây tiến hoá loài, hướng tiến hoá loài, giúp có nhìn tổng quát sinh giới Tìm điểm chung loài, góp phần dự đoán tương lai nhân loại phục sinh loài tuyệt chủng tự nhiên Các nghiên cứu đem lại lợi ích cho người, giúp sinh tồn sinh giới biến đổi Làm đa dạng thêm số lượng loài sinh giới Chúng ta dự đoán tương lai, giúp việc thay đổi hành động làm hại thiên nhiên làm cho tuổi thọ trái đất kéo dài, giảm bớt tuyệt chủng loài Nguyễn Thị Hồng Lẹ – B1303491 Từ hiểu biết môn học ta ứng dụng sau: Kiểm soát biểu gen vi khuẩn hỗ trợ cho nghiên cứu bệnh ung thư hay số bệnh lien quan − Gây đột biến ruồi giấm nhằm tạo chủng ruồi đột biến ứng dụng thí nghiệm khoa học − − Kỹ thuật thụ phấn ứng dụng nông nghiệp tạo giống lai có giá trị sản lượng cao … Từ ứng dụng ta mở rộng nghiên cứu như: − Tạo giống trồng kháng sâu bệnh thống qua kỹ thuật đột biến UV − Các nghiên cứu mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, nghiên cứu tương lai mang lại lợi ích cho hệ trẻ Nguyễn Thành Luân – B1303497 Những ứng dụng môn TT Di truyền vào thực tế: − − − − − − − Dựa vào điện di ta định danh loài qua gene Có thể gây đột biến sinh vật bậc thấp để tạo loài ưu việt biến đổi gene Kiểm tra tính kháng thích nghi sinh vật môi trường để chọn giống thích nghi cao với môi trường như: mặn, phèn, khô hạn… Lai dòng để tạo dòng cho suất cao tìm hiểu kiểu gene giống bố mẹ Xét nghiệm DNA để kiểm tra quan hệ huyết thống xác định thủ gây án khoa học hình Xét nghiệm để biết bệnh di truyền tiềm ẩn có nguy truyền sang Tạo dòng cách lai phân tích Đề xuất lợi ích: − “Chỉ cần” nghiên cứu sâu lương thực cần thiết để tạo giống suất cao, kháng mặn, kháng sâu bệnh… cung cấp cho nhu cầu cấp thiết Điều giúp cho gia đình nhà nông đỡ hàn, nước nghèo, đất xấu có đủ lương thực dùng Có lẽ nghiên cứu mang lại hạnh phúc cho số người Có nhiều quan niệm khác hạnh phúc, theo định nghĩa triết học: hạnh phúc trạng thái cảm xúc người thỏa mãn nhu cầu mang tính trừu tượng Với số người nghèo, hạnh phúc họ người phụ “Chiếc thuyền xa”: “hạnh phúc giản đơn nhìn thấy đứa bà ăn no ngày.” Hoặc họ chẳng hạnh phúc họ thỏa mãn có, ăn no mong mặc đẹp, mặc đẹp mong được… nhiều thứ khác nữa, chẳng thỏa mãn Đối với nhà nghiên cứu di truyền, hạnh phúc lớn họ Karl Marx nói: “Người hạnh phúc người mang đến hạnh phúc cho nhiều người nhất.” Bởi nhà nghiên cứu tự hào “tất sức ta, tất đời ta, ta đem cống hiến cho nghiệp vĩ đại…” (Trích Thép đấy) Thật vậy, cống hiến to lớn nhà nghiên cứu di truyền có lẽ mang đến hạnh phúc cho nhiều người Nhưng có lẽ họ chẳng thỏa mãn họ muốn hoàn thiện, phát triển, mở rộng công trình nghiên cứu nữa, nghiên cứu nhiều nữa, chẳng thỏa mãn Tóm lại cần nghiên cứu theo đề xuất ta thỏa mãn phần nhu cầu sống cho phần loài người Trần Thị Ngọc Loan – B1303494 Ứng dụng môn thực tập di truyền vào thực tế: - Việc quan sát, nhận diện tinh trùng bình thường tinh trùng kì hình góp phần quan trọng công tác chọn tạo giống vật nuôi - Qua việc gây đột biến ruồi giấm tia UV khoảng thời gian khác giúp xác định thời gian tối thiểu cần thiết để gây nên đột biến cá thể Mặt khác, việc sử dụng tác nhân gây đột biến tia UV hay chất hóa học để gây đột biến loài vật nuôi hay trồng hướng nghiên cứu quan tâm việc cải tạo giống Ví dụ: gây đột biến để tạo dòng hoa hồng có nhiều màu sắc khác - Những thao tác thực hành ứng dụng thống kê di truyền số lượng giúp ích cho sinh viên việc làm Luận văn tốt nghiệp sau như: cách bố trí thí nghiệm, thu mẫu, lấy số liệu xử lí số liệu.Bên cạnh đó, thí nghiệm lai hai giống đậu trắng đậu đen có ý nghĩa quan trọng công tác tạo giống mới, cho suất cao - Qua kĩ thuật điện di giúp sinh viên nắm phần nguyên tắc cần thiết điện di, giúp ích thí nghiệm tinh DNA qua phát hiện bệnh vật nuôi , trồng kể người Từ ứng dụng cần có hướng nghiên cứu sâu nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người: - Gây đột biến nhiều đối tượng vật nuôi trồng nhằm tạo giống mang lại suất cao, thích nghi tốt nhiều môi trường khác tạo giống chịu mặn, chịu hạn,kháng sâu bệnh, - Tạo ưu lai Những nghiên cứu tùy vào mục đích khác mang lại hạnh phúc cho đối tượng khác Suy cho hạnh phúc người đích nghiên cứu khoa học Phụ lục Bài 2: Kiểm soát biểu gen vi khuẩn One-way ANOVA: Kích thước khuẩn lạc (mm) với nghiệm thức sau ngày nuôi cấy Source DF SS MS F P Nghiệm thức 56.063 18.688 152.55 0.000 Error 0.980 0.122 Total 11 57.042 S = 0.35 R-Sq = 98.28% R-Sq(adj) = 97.64% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ A 3.5000 0.5292 ( *-) B 4.0000 0.4359 C 6.0000 0.1000 ĐC (-*-) (-*-) 9.0000 0.1000 (-*-) -+ -+ -+ -+ -4.0 6.0 8.0 10.0 Pooled StDev = 0.3500 Grouping Information Using Tukey Method Nghiệm thức N Mean Grouping ĐC 9.0000 A C 6.0000 B B 4.0000 C A 3.5000 C Meansthat not share a letter are significantly different Bài 4: Ứng dụng thống kê di truyền số lượng One-way ANOVA: Chiều dài trái (cm) versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 1639.0 546.3 24.84 0.000 Error 35 769.9 22.0 Total 38 2408.9 S = 4.690 R-Sq = 68.04% R-Sq(adj) = 65.30% Level N Đen 10 58.450 4.963 Trắng lai Mean StDev 10 48.000 4.848 Đen lai 10 49.100 4.402 Trắng 10 63.550 4.543 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ Đen Trắng lai ( * ) ( * ) Đen lai ( * ) Trắng ( * ) -+ -+ -+ -+ -48.0 54.0 60.0 66.0 Pooled StDev = 4.690 Grouping Information Using Fisher Method Nghiệm thức Trắng N Mean Grouping 10 63.550 A Đen 10 58.450 B Đen lai 10 49.100 C Trắng lai 10 48.000 C Means that not share a letter are significantly different One-way ANOVA: Số hạt versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 78.7 26.2 2.49 0.077 Error 35 369.6 10.6 Total 38 448.4 S = 3.250 R-Sq = 17.56% R-Sq(adj) = 10.49% Level N Mean StDev Đen 10 16.000 2.836 Trắng lai 10 14.000 3.877 Đen lai 10 13.000 4.057 Trắng 10 17.000 1.792 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level + -+ -+ -+ - Đen Trắng lai Đen lai ( -* -) ( * ) ( * -) Trắng ( * -) + -+ -+ -+ 12.0 Pooled StDev = 3.250 14.0 16.0 18.0 Grouping Information Using Fisher Method Nghiệm thức N Mean Grouping Trắng 10 17.000 A Đen 10 16.000 A B Trắng lai 10 14.000 A B Đen lai 10 13.000 B [...]... loading dye 5 Bỏ bản gel vào dung dịch nhuộm EtBr (Ethidium bromide) để tạo bang phát quang PHẦN 3 NỘI DUNG PHÚC TRÌNH CÁ NHÂN Câu 1: Ứng dụng của môn TT Di truyền học trong thực tế? Câu 2: Đề xuất hướng nghiên cứu những ứng dụng trên, việc nghiên cứu đó có dem lại hạnh phúc cho ai không? 1.Trần Chí Linh – B1303493 Thông qua học phần thực tập di truyền học đã phần nào giúp cho sinh viên tiếp cận thực. .. hình đẹp Các hướng nghiên cứu sau khi thực hiện các thí nghiệm trong học phần thực tập di truyền: Gây đột biến, tổn thương trên ruồi giấm bằng các tác nhân vật lý như tia UV hoặc hóa học rồi sử dụng các loại thảo dược từ thiên nhiên để điều trị Thực hiện gây đột biến bằng tia X, tia UV… trên một cụm callus của một loài hoa có giá trị kinh tế cao để tạo nên giống mới Thực hiện thao tác thụ phấn giữa các... nữa, chẳng bao giờ là thỏa mãn Tóm lại chỉ cần nghiên cứu theo đề xuất trên là ta đã thỏa mãn một phần về nhu cầu cuộc sống cho một phần loài người 5 Trần Thị Ngọc Loan – B1303494 Ứng dụng của môn thực tập di truyền vào thực tế: - Việc quan sát, nhận di n tinh trùng bình thường và tinh trùng kì hình góp phần quan trọng trong công tác chọn tạo giống vật nuôi - Qua việc gây đột biến ở ruồi giấm bằng tia... bộ nguồn + bộ điện di + lược (12 giếng), máy vortex III Hướng dẫn thực hành 1 Nguyên tắc điện di Kỹ thuật điện di có thể tách riêng các phân tử khác nhau trong hỗn hợp Kỹ thuật này được sử dụng để phân tích các acid nucleic và protein Để hiểu được nguyên tác của điện di ta phải trả lời các câu hỏi sau đây: Trong một điện trường, vận tốc các phân tử nằm trong pha lỏng di chuyển về di n cực trái dấu tùy... thực tế nhiều hơn với phòng thí nghiệm cũng như các thí nghiệm cơ bản trong Sinh học Từ đó giúp cho sinh viên biết xử dụng các thiết bị dụng cụ trong phòng thí nghiệm như: Micro pipette, nồi khử trùng, tủ cấy… Không những vậy các bài thực tập trong học phần này còn giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế như: Ở bài 1: Kiểm tra được chất lượng tinh trùng cũng như nhận dạng được... chịu tác dụng của điện trường thì chúng sẽ di chuyển về cực dương của điện trường Phương pháp điện di các acid nucleic sử dụng aragose tạo môi trường bán rắn (bản gel) đặt trong điện trường, các phân tử cần phân tích sẽ di chuyển trong bản gel Như vậy tính linh động của phân tử trong bản gel phụ thuộc vào − các yếu tố nào? Tại sao thực hiện phương pháp điện di chúng ta phải chọn nồng độ agarose thích... lại hạnh phúc cho rất nhiều người, cụ thể là những người mắc bệnh ung thư, các bà con nông dân… 2 Trần Phú Lợi – B1303496 Môn TT .di truyền cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành duy truyền học, giúp cho những nghiên cứu của chúng ta trong tương lai trong các lĩnh vực như: y học, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, có thể dựa vào các đặc điểm để biết được hướng tiến hoá của sinh vật,… Bài 1: Giúp chúng... của giống bố mẹ Xét nghiệm DNA để kiểm tra quan hệ huyết thống và xác định hung thủ gây án trong khoa học hình sự Xét nghiệm để biết các bệnh di truyền tiềm ẩn có nguy cơ truyền sang con Tạo các dòng thuần bằng cách lai phân tích Đề xuất và lợi ích: − “Chỉ cần” nghiên cứu sâu hơn về những cây lương thực cần thiết để tạo ra những giống cây năng suất cao, kháng mặn, kháng sâu bệnh… cung cấp cho nhu cầu... trình bơm mẫu để tránh làm rách giếng, hoặc làm tràn mẫu ra ngoài giếng Đậy nắp buồng điện di, nối với nguồn Điện di ở cường độ 90V trong 90 phút IV Kết quả Ta có thể quan sát bằng mắt thường thấy hỗn hợp mẫu trong giếng điện di dịch chuyển chậm từ cực âm sang cực dương Trong tất cả 5 hỗn hợp mẫu có 2 mẫu điện di thành công (mẫu dịch chuyển hoàn toàn ) Đối với các mẫu thành công sẽ cho ra các vạch màu... UV − Các nghiên cứu này mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, các nghiên cứu tương lai mang lại lợi ích cho thế hệ trẻ 4 Nguyễn Thành Luân – B1303497 Những ứng dụng của môn TT Di truyền vào thực tế: − − − − − − − Dựa vào điện di ta có thể định danh một loài qua gene Có thể gây đột biến ở sinh vật bậc thấp để tạo ra những loài ưu việt biến đổi gene Kiểm tra tính kháng và sự thích nghi của sinh vật trên
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tổng kết học phần thực tập di truyền học, báo cáo tổng kết học phần thực tập di truyền học, báo cáo tổng kết học phần thực tập di truyền học

Từ khóa liên quan