Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội

102 360 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016, 14:26

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:• Làm rõ một số vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.• Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Bắc Hà Nội.• Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của công tác quản lý rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động tạo giá trị lớn cho ngân hàng Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) nước ta nay, chiếm tỷ trọng lớn (trên 60%) danh mục tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, song song với việc tăng trưởng tín dụng, nhiệm vụ đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam phải trọng đến việc áp dụng hoàn thiện quy định pháp luật nhằm kiểm soát rủi ro hạn chế tiêu cực mà rủi ro gây Rủi ro tín dụng tiềm ẩn song hành hoạt động tín dụng thực khách quan, loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp để phát hiện, phòng ngừa, hạn chế giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng gây Đứng quan điểm quản lý, chủ ngân hàng thừa nhận tồn khách quan rủi ro tín dụng tỉ lệ tổn thất dự kiến rủi ro tín dụng mang lại xác định trước chiến lược kinh doanh ngân hàng Khi tổn thất thực tế xảy mức dự kiến, ngân hàng coi thành công quản lý Chính vậy, quản lý hạn chế rủi ro tín dụng công tác NHTM quan tâm Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bắc Hà Nội (BIDV Bắc Hà Nội) chi nhánh có dư nợ lớn hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), vấn đề tăng trưởng bền vững chi nhánh đặc biệt quan tâm Hoạt động tín dụng chiếm nửa thu nhập Chi nhánh có tác động lớn tới nguồn thu hoạt động khác như: hoạt động toán, tài trợ thương mại Với tầm quan trọng vậy, việc nghiên cứu, đo lường đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tế Chi nhánh, em chọn đề tài: “ Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội” cho luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: • Làm rõ số vấn đề quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại • Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội • Trên sở lý luận phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng, từ đưa số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2008 – 2010 Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp: thống kê, tổng hợp, so sánh, tư logic…đi từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm chương, cụ thể: Chương 1: Những vấn đề quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng Rủi ro không chắn hay tình trạng bất ổn Tuy nhiên, có tình trạng không chắn đoán xác suất xảy xem rủi ro Những tình trạng không chắn chưa xảy không ước đoán xác suất xảy xem bất trắc Rủi ro hoạt động ngân hàng biến cố không mong đợi xảy gây mát, thiệt hại tài sản, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu ngân hàng nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn Mặc dù có chuyển dịch cấu lợi nhuận ngân hàng, theo thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm xuống thu dịch vụ có xu hướng tăng lên thu nhập từ tín dụng chiếm ½ đến 2/3 thu nhập ngân hàng (Peter Rose, Quản trị ngân hàng thương mại) Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro, theo đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận chất ngân hàng P.Volker, cựu chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ cho rằng: “Nếu ngân hàng khoản vay tồi hoạt động kinh doanh” Rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại đa dạng, rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng Rủi ro tín dụng: rủi ro tổn thất tài chính, phát sinh từ việc khách hàng vay không thực thực không nghĩa vụ trả nợ hạn theo cam kết khách hàng khả toán, có nghĩa khoản toán bao gồm phần gốc lãi vay bị trì hoãn, chí không hoàn trả Điều gây cố dòng chu chuyển tiền tệ ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng Rủi ro tín dụng phát sinh ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng bao gồm hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán Rủi ro tín dụng xảy dẫn tới thiệt hại lớn cho ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập ngân hàng dẫn tới rủi ro khác việc hiểu nhận biết tốt rủi ro tín dụng sở để quản lý rủi ro tín dụng Có thể rút nội dung rủi ro tín dụng sau: - Rủi ro tín dụng người vay sai hẹn thực nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm gốc và/hoặc lãi Sự sai hẹn trễ hạn không toán - Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài chính, tức giảm thu nhập ròng Trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến thua lỗ, mức độ cao dẫn đến phá sản - Khi nói đến rủi ro cần lưu ý mối quan hệ rủi ro lợi nhuận (lợi nhuận kỳ vọng cao rủi ro tiềm ẩn lớn) - Rủi ro tín dụng tránh khỏi, khách quan Rủi ro tín dụng bạn đường kinh doanh, đề phòng, hạn chế loại trừ Do vậy, rủi ro dự kiến xác định trước chiến lược hoạt động chung ngân hàng Tuy nhiên, cần hiểu rủi ro tín dụng theo nghĩa xác suất khả năng, xảy không xảy tổn thất Điều có nghĩa khoản vay dù chưa hạn tiềm ẩn nguy xảy tổn thất, ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn thấp nguy rủi ro tín dụng cao danh mục đầu tư tín dụng tập trung vào nhóm khách hàng, ngành hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch: rủi ro liên quan đến khoản vay khách hàng vay cụ thể Đây loại rủi ro phát sinh liên quan đến trình thẩm định xét duyệt cho vay, kiểm soát sau cho vay sơ hở việc thực bảo đảm tiền vay cam kết ràng buộc hợp đồng tín dụng Rủi ro danh mục rủi ro phát sinh liên quan đến kết hợp nhiều khoản tín dụng danh mục tín dụng ngân hàng sản phẩm không phù hợp tập trung cho vay vào ngành, lĩnh vực Rủi ro tín dụng bao gồm loại chính: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro xét duyệt Rủi ro kiểm soát Rủi ro danh mục Rủi ro bảo đảm Rủi ro cá biệt Rủi ro tập trung Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết đặc điểm rủi ro tín dụng cần thiết hữu ích Rủi ro tín dụng có đặc điểm sau: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng Rủi ro tín dụng xảy khách hàng gặp tổn thất thất bại trình sử dụng vốn; hay nói cách khác rủi ro hoạt động kinh doanh khách hàng nguyên nhân chủ yếu gây nên rủi ro tín dụng ngân hàng - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp: biểu đa dạng phức tạp nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hậu rủi ro tín dụng gây Nhận thức vận dụng đặc điểm này, thực phòng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro tín dụng phải ý đến dấu hiệu rủi ro, xuất phát từ nguyên nhân chất hậu rủi ro để đưa biện pháp phù hợp - Rủi ro có tính tất yếu tức tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại: Khi thực hoạt động tài trợ cụ thể, ngân hàng cố gắng phân tích yếu tố người vay cho độ an toàn cao Và nhìn chung ngân hàng định cho vay thấy rủi ro tín dụng không xảy Tuy nhiên, không nhà kinh doanh ngân hàng tài ba dự đoán xác vấn đề xảy Khả hoàn trả tiền vay khách hàng bị thay đổi nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, đặc biệt tình trạng thông tin bất cân xứng làm cho ngân hàng nắm bắt dấu hiệu rủi ro cách toàn diện đầy đủ, nên khoản cho vay tiềm ẩn nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Vì trình cấp tín dụng cho khách hàng, NHTM cần chủ động có biện pháp thích hợp để xác định rủi ro, định lượng rủi ro, quản lý rủi ro kiểm soát rủi ro Kinh doanh ngân hàng thực chất kinh doanh rủi ro mức phù hợp đạt lợi nhuận tương ứng 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Có nhiều nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng cần xác định nguyên nhân cụ thể, cách thức gây rủi ro tín dụng để có biện pháp hạn chế 1.1.4.1 Những nguyên nhân bất khả kháng Những nguyên nhân bất khả kháng tác động tới người vay, làm họ khả toán cho ngân hàng nguyên nhân khách quan liên quan đến môi trường bên Ví dụ: thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, ;do khủng hoảng suy thoái kinh tế, lạm phát, thăng cán cân toán quốc tế, tỷ giá hối đoái biến động thất thường, ; thay đổi tầm vĩ mô (thay đổi phủ, sách kinh tế,…) vượt tầm kiểm soát người vay lẫn người cho vay 1.1.4.2 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay - Nguyên nhân từ tư cách, đạo đức khách hàng vay vốn: nguyên nhân quan trọng dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Rất nhiều người vay vốn sẵn sàng mạo hiểm kinh doanh để thu lợi nhuận cao Để đạt mục đích mình, họ không ngần ngại sử dụng thủ đoạn lừa đảo để vay chiếm đoạt vốn ngân hàng như: lập hồ sơ vay vốn giả mạo, cung cấp thông tin sai thực, mua chuộc cán ngân hàng… Nhiều khách hàng khác có khả trả nợ cố tình chây ỳ với hy vọng quỵt nợ kéo dài thời gian chiếm dụng vốn Các trường hợp lỗi xuất phát từ phía ngân hàng vụ việc phát sinh lại nặng nề, liên quan đến uy tín, trách nhiệm cán nói riêng toàn ngân hàng nói chung - Nguyên nhân từ lực sử dụng vốn vay khách hàng vay: khách hàng vay vốn trung thực việc cung cấp thông tin cho ngân hàng sử dụng vốn vay mục đích; nhiên, trình hoạt động kinh doanh, khách hàng có yếu quản lý gặp phải rủi ro không lường hết trước nên sản xuất kinh doanh hiệu quả, lực tài giảm sút yếu kém, không đủ nguồn thu để trả nợ ngân hàng Những nguyên nhân cụ thể khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh kể đến như: trình độ điều hành, quản lý yếu chủ doanh nghiệp, thị trường đầu vào - đầu có biến động bất lợi gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, lực cạnh tranh doanh nghiệp hạn chế, sản phẩm lỗi thời, lạc hậu, khả tiêu thụ thay đổi nhanh chóng công nghệ… Đối với khách hàng cá nhân, rủi ro như: việc làm, khả lao động, kinh tế gia đình gặp phải biến cố không mong đợi… nguyên nhân cụ thể dẫn đến khách hàng không trả nợ 1.1.4.3 Nguyên nhân thuộc ngân hàng * Xuất phát từ sách, quy trình tín dụng vận dụng sách, quy trình tín dụng chưa nghiêm túc: Các sách tín dụng không hợp lý, nhấn mạnh vào mục tiêu lợi nhuận dẫn đến cho vay đầu tư liều lĩnh, tập trung nguồn vốn cho vay nhiều vào doanh nghiệp ngành kinh tế Quy trình tín dụng thông thường xác lập quy định chung pháp luật ngân hàng đặc thù hoạt động riêng ngân hàng Thông thường, quy trình tín dụng thống qua bước sau: thiết lập hồ sơ khách hàng vay, thẩm định hồ sơ khách hàng vay, định ký hợp đồng, giải ngân thu nợ, lý hợp đồng xử lý tranh chấp Quy trình tín dụng không phát huy tác dụng ảnh hưởng đến chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Trên thực tế, quy trình tín dụng NHTM đảm bảo tính hợp lý chặt chẽ, biểu như: - Việc phân định rõ khâu thẩm định cho vay nhiều NHTM chưa thật tách biệt Chỉ vài ngân hàng tiến hành triển khai, áp dụng quy trình tín dụng với việc phân chia độc lập ba chức năng: quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro quản lý nợ Tuy vậy, mô hình phân chia cũ mới, bên cạnh ưu điểm tồn hạn chế chưa thể khắc phục ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng - Do sức ép cạnh tranh việc mở rộng thị phần tín dụng, trình vận dụng không NHTM bỏ qua bước quy trình, hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, không ý mức đến tình hình tài chính, lực sản xuất kinh doanh, khả trả nợ, nguồn trả nợ khách hàng vay nên nảy sinh nhiều vi phạm: điều kiện vay vốn, hồ sơ vay vốn, kiểm tra quản lý nợ vay, cấu thời hạn trả nợ * Xuất phát từ công tác thẩm định Đánh giá uy tín khách hàng vấn đề thật khó khăn cán thực công tác thẩm định việc tiếp cận thông tin đầy đủ khách hàng Hiện nay, công tác đánh giá uy tín khách hàng chủ yếu dựa vào cảm tính chủ quan cán nghiệp vụ dựa vào quan hệ khứ số thông tin thu thập Về việc đánh giá lực tài khách hàng gặp nhiều hạn chế, công việc đánh giá thực chủ yếu dựa vào việc phân tích số liệu báo cáo tài khách hàng cung cấp Hiện Việt Nam chưa có quy định minh bạch thông tin nên nói độ tin cậy báo cáo tài chưa thật cao, doanh nghiệp tư nhân Từ số liệu chưa thực tin cậy nên việc phân tích báo cáo tài không phản ánh thực chất lực tài khách hàng * Xuất phát từ tài sản bảo đảm Quản trị danh mục tài sản bảo đảm yêu cầu cần thiết công tác quản lý rủi ro tín dụng mắt xích quan trọng quy trình cho vay thu hồi nợ, xử lý khoản nợ có vấn đề Theo quy định pháp luật, việc xác định giá trị tài sản bảo đảm (TSBĐ) tiền vay bên thoả thuận, thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn xác định sở giá thị trường thời điểm xác định, có tham khảo đến loại giá quy định Nhà nước, giá mua, giá trị lại sổ sách kế toán yếu tố khác giá Tuy nhiên, thực tế, trừ động sản có giá trị lớn hàng tỷ đồng, NHTM thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn định giá lại đa số việc định giá bên thoả thuận cho thấy giá trị TSBĐ định giá mang tính chủ quan thiếu tính khoa học Ngoài ra, phương pháp định giá loại tài sản chưa NHTM sử dụng cách thích hợp, dẫn đến việc định giá thấp, khách hàng không hài lòng định giá cao, NHTM khó đảm bảo khả thu hồi nợ vay lãi vay trường hợp khách hàng khả toán, buộc NHTM phải xử lý tài sản cầm cố, chấp Đối với vấn đề bảo hiểm tài sản, cán tín dụng thường không ý đôn đốc, kiểm tra việc khách hàng có mua bảo hiểm định kỳ để đến phương tiện bị tai nạn, xảy hoả hoạn,…gây khó khăn lâu dài khả toán khoản nợ vay Thông tin bất cân xứng giá trị thực TSBĐ khách hàng ngân hàng vấn đề cần quan tâm Khi chấp, cầm cố có khách hàng biết rõ trạng tài sản hỏng hóc dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị, nhà khó bán số đặc điểm đặc biệt Trong trình độ cán thường không đáp ứng đầy đủ chuyên môn tất lĩnh vực nên đánh giá xác trạng máy móc thiết bị 10 nắm thông tin tốt đất đai, nhà ở, điều ảnh hưởng lớn đến giá trị mua bán tài sản Vì xảy rủi ro, việc phát mại tài sản để thu hồi nợ gặp không khó khăn Thêm vào đó, chế pháp lý bảo đảm tiền vay chưa rõ ràng, chịu điều chỉnh, chi phối nhiều văn luật, luật chồng chéo, đặc biệt TSBĐ bất động sản * Xuất phát từ hoạt động kiểm soát nội Hiện nay, NHTM có phận kiểm soát nội bộ, nhiên, số ngân hàng phận chưa thật hoạt động có hiệu quả, tình trạng thiếu nhân trình độ cán chưa đáp ứng nghiệp vụ lẫn kinh nghiệm nên phát sai phạm để có khuyến cáo kịp thời nhằm chấn chỉnh tư vấn cho Ban lãnh đạo rủi ro tín dụng xảy * Xuất phát từ cán quản lý, cán tín dụng Đạo đức cán tín dụng yếu tố quan trọng để giải vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng Một cán hạn chế lực bồi dưỡng thêm để nâng cao trình độ, cán tha hoá đạo đức mà lại giỏi mặt nghiệp vụ thật nguy hiểm bố trí công tác tín dụng Điều nhận thấy qua vụ án kinh tế lớn thời gian vừa qua có liên quan đến hoạt động ngân hàng có tiếp tay cán tín dụng với khách hàng thân cán tín dụng cố ý thực trái với quy trình tín dụng, trực tiếp thu nợ không nộp mà dùng cho mục đích cá nhân, lập hồ sơ giả để vay tiền; tẩy xoá, sửa chữa chứng từ có giá để chấp vay tiền; định giá tài sản không giá trị thực;… Bên cạnh vấn đề đạo đức, lực, trình độ, kinh nghiệm phận cán tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu công việc Nhân viên ngân hàng phải tiếp cận với nhiều ngành nghề, nhiều vùng, chí nhiều quốc gia Để cho vay tốt, họ phải am hiểu khách hàng, lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, môi trường mà khách hàng sống Họ phải có khả dự báo vấn đề liên quan đến người vay Khi nhân viên tín dụng cho vay khách hàng mà họ chưa đủ trình độ để hiểu kỹ lưỡng, rủi ro tín dụng rình rập họ 88 kho, công nợ hàng tháng kiểm tra việc sử dụng nguồn thu khách hàng, quy định nguồn tiền hàng từ phương án vay phải trả nợ sau thu tiền, cho dù khoản vay chưa đến hạn toán Cán cần tích cực tìm hiểu thông tin nhiều nguồn khác như: qua bạn hàng doanh nghiệp khách hàng ngân hàng, thông tin từ môi trường kinh doanh có tác động tới phương án kinh doanh mà ngân hàng tài trợ cho khách hàng… Theo dõi khách hàng hồ sơ riêng file mềm, bổ sung thông tin kịp thời giúp cho việc quản lý khách hàng có khoa học, hệ thống 3.2.5 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng không lường trước Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực là: Yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm trình xây dựng, bảo hiểm công trình, bảo hiểm hàng hoá, Trên thực tế thời gian qua nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay thiên tai gây quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất Nâng cao tính hợp lệ, hợp pháp, khả phát mại tài sản đảm bảo nợ vay, định kỳ đột xuất định giá tài sản bảo đảm theo quy định BIDV Xuất phát từ thực trạng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo chưa cao, tính hợp pháp, hợp lệ tài sản bảo đảm chưa đầy đủ số trường hợp Để đạt mục tiêu thời gian tới BIDV Bắc Hà Nội v/v nâng cao tỷ lệ tài sản bảo đảm hợp pháp hợp lệ, tạo tiền đề nâng cao chất lượng tín dụng nói chung, Ngân hàng cần tập trung vào giải pháp cụ thể như: Thực triệt để yêu cầu tỷ lệ cho vay có tài sản bảo đảm theo sách khách hàng BIDV, việc cho vay trung dài hạn yêu cầu bắt buộc phải có bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay, tối thiểu tương ứng tỷ lệ vay vốn Ngân hàng, yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thiếu để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ 89 tài sản chấp, cầm cố Ngân hàng hoàn tất thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toán khẩn trương dự án đầu tư giao hồ sơ giấy tờ cho ngân hàng nhập kho, đăng ký giao dịch bảo đảm 3.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Hoạt động tín dụng ngân hàng ngày mở rộng với nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế Nhưng tín dụng mở rộng mà quan tâm mức đến công tác kiểm tra kiểm soát dẫn tới nguy chất lượng tín dụng suy giảm Nhằm đảm bảo kinh doanh an toàn hiệu quả, công tác kiểm tra kiểm soát cần phải trì không ngừng tăng cường Trong năm qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng thực tương đối tốt góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Bước sang năm 2008, thực theo đạo BIDV khối kiểm tra nội tập trung Hội sở nên không phận Chi nhánh Hiện nay, Chi nhánh trì 01 đến 02 cán kiêm nhiệm Phòng Quản lý rủi ro nhiệm vụ chuyên môn giao thực công việc kiểm tra, kiểm soát nội Và thực tế hoạt động chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chi nhánh năm 2009 cán giao nhiệm vụ cán kiêm nhiệm, thực công việc Phòng nên việc chủ động đề xuất công tác kiểm tra, giám sát chi nhánh hạn chế Để nâng cao vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát, chi nhánh cần triển khai số biện pháp sau: Do mô hình hệ thống không phận kiểm tra, kiểm soát chi nhánh, nhiên cần thiết có 01 Tổ công tác kiêm nhiệm thực nhiệm vụ phận kiểm tra kiểm soát Hội sở trì giám sát thường xuyên với chi nhánh (thông thường kiểm tra trung bình lần/năm) Tổ công tác gồm thành viên là: cán phòng Quan hệ khách hàng, Quản lý rủi ro, Kế hoạch tổng hợp phân định 01 cán làm đầu mối để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; đồng thời đề nghị Ban Giám đốc chi nhánh tạo điều kiện giảm khối lượng công việc chuyên môn để cán đầu mối tập trung vào công tác kiểm tra, kiểm soát Nhiệm vụ quyền hạn máy kiểm tra nội là: Thực kiểm tra 90 kiểm soát theo chương trình kế hoạch đạo trực tiếp Giám đốc Báo cáo kết kiểm tra kiến nghị với giám đốc chi nhánh vấn đề cần sửa đổi, bổ sung chủ trương sách chế độ xử lý cá nhân, tổ chức sai phạm phát trình kiểm tra; Giám sát việc kiểm tra tổ chức thực quy trình nghiệp vụ, thể lệ, chế độ quy định quản lý kinh doanh, quản trị điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh; Phối hợp với phòng nghiệp vụ để kiểm tra kiểm soát kế hoạch thực kiểm tra theo yêu cầu giám đốc đơn vị Tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên phúc tra việc khắc phục chỉnh sửa sai sót nghiệp vụ sau kiểm tra Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.2.7 Thực tốt công tác thu hồi nợ hạn, nợ xấu Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, song song với việc thực giải pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ hạn việc xử lý thu hồi khoản nợ hạn, nợ khó đòi tồn đọng cần tiến hành cách tích cực Trên sở phân tích loại nợ hạn, nợ khó đòi tồn đọng, tìm hiểu rõ nguyên nhân phát sinh để có giải pháp xử lý cho phù hợp - Đối với khoản nợ hạn khả thu hồi: loại ngân hàng cần phân loại chi tiết sở nguyên nhân nợ hạn + Đối với doanh nghiệp có uy tín quan hệ tín dụng bị thua lỗ nguyên nhân khách quan dẫn tới nợ hạn, ngân hàng nên xem xét đánh giá lại thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm biện pháp khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị có triển vọng doanh nghiệp có kế hoạch khắc phục hiệu ngân hàng áp dụng biện pháp tiếp tục cho đơn 91 vị vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện trả nợ ngân hàng Ngân hàng áp dụng biện pháp "nuôi nợ để trả nợ" Trong trường hợp ngân hàng nên giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh Ngoài ngân hàng tư vấn cho doanh nghiệp khả mình, giúp cho đơn vị việc định sản phẩm sản xuất, hạ giá bán, phát triển mạng lưới tiêu thụ… Đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng toán doanh nghiệp để thu hồi nợ + Đối với khách hàng phát sinh nợ hạn nguyên nhân chủ quan dự án đầu tư hiệu công tác nghiên cứu điều tra thị trường không tốt, quản lý đầu tư vận hành kém, vật tư hàng hoá đơn vị bị ứ đọng, tiêu thụ chậm, lực kinh doanh giảm sút Ngân hàng nên đôn đốc họ bán hàng hoá tìm nguồn khác để thu hồi vốn nhanh Đối với doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích phải tìm cách thu hồi vốn Đối với khách hàng có biểu chây ỳ, dây dưa, để nợ hạn kéo dài Ngân hàng cần phối kết hợp với quyền địa phương quan chức để thu hồi nợ làm dứt điểm trường hợp Đối với loại nợ hạn nhằm đẩy nhanh tốc độ thu nợ bên cạnh việc tích cực chủ động cán tín dụng, ngân hàng nên thành lập tổ thu nợ gồm số cán có kinh nghiệm công tác, có mối quan hệ rộng đặt đạo trực tiếp Ban Giám đốc để có điều kiện theo dõi sát doanh nghiệp, tận dụng khả để thu nợ + Thực điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trường hợp khách hàng có nợ hạn không trả nợ đến hạn, xác định lại kỳ hạn trả nợ, khách hàng ổn định sản xuất, trả nợ ngân hàng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Ngoài ra, ngân hàng xem xét miễn giảm lãi nhằm giảm bớt khó khăn tài cho khách hàng ổn định sản xuất tạo nguồn trả nợ vay ngân hàng Phát mại tài sản để thu nợ biện pháp cuối Quy trình thủ tục phát mại cần thực theo luật định 92 3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạo đức nghề nghiệp Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời rủi ro tín dụng đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực yếu Một mô hình quản trị rủi ro tín dụng có hoàn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người cụ thể để vận hành mô hình bị hạn chế lực không đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạo đức nghề nghiệp giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng Một số nội dung giải pháp là: Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Lựa chọn cán có lực, có trình độ chuyên môn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Trong công việc ngân hàng, tín dụng nghề đòi hỏi phải có lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao có cạm bẫy nên cần có lĩnh đạo đức nghề nghiệp Do cần tiêu chuẩn hoá cán tín dụng theo tiêu chí chuyên môn, đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hoá nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm việc môi trường đầy rủi ro Đồng thời công tác tuyển dụng mới, ngân hàng cần tổ chức thi tuyển khách quan, không nên tuyển dụng cán chuyên ngành làm công tác tín dụng Đối với cán làm công tác quản lý rủi ro tín dụng, cần đào tạo cấp chứng quản lý rủi ro, có kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng làm qua vị trí cán quan hệ khách hàng Thực bố trí luân chuyển cán cho phù hợp, bố trí người việc để cán có khả phát huy tối đa lực Luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý công việc nhanh chóng 93 Tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu công việc mà cán thực 3.2.9 Củng cố nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro tín dụng Trong trình xem xét định cho vay, cán tín dụng phải thu thập đầy đủ thông tin khách hàng vay vốn, thông tin thị trường đầu sản phẩm phương án sản xuất kinh doanh, để đưa định cho vay đắn, đảm bảo thu hồi nợ gốc lãi vay Một thông tin tín dụng không đầy đủ dễ dẫn đến định cho vay sai lầm gây tổn thất tài cho ngân hàng Trong thực tế nay, công tác tín dụng ngân hàng thụ động việc cập nhật thông tin từ đối tượng cho vay, nguồn gốc thông tin chủ yếu dựa vào hồ sơ chứng minh khách hàng cung cấp… Bên cạnh đó, nguồn thông tin ngân hàng có mang tính tổng quan không chi tiết cụ thể nên tính xác, khoa học khách quan nhiều hạn chế Để thực đa dạng hoá nâng cao chất lượng nguồn thông tin, Ngân hàng cần: - Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ, phải có trao đổi thường xuyên đa dạng nguồn thông tin nội bộ, cung cấp nhanh chóng, thuận tiện cho việc xét duyệt, quản lý khoản vay - Giao cho Phòng Quản lý rủi ro làm đầu mối thu thập, xử lý, phân tích thông tin Việc trao đổi thông tin với phận Ngân hàng phải diễn thường xuyên hai chiều Đồng thời, liên tục theo dõi, cập nhật thông tin kinh tế, diễn biến thị trường, diễn biến sách Chính phủ hoạch định, khách hàng có quan hệ với Ngân hàng (đặc biệt khách hàng có xuất yếu tố rủi ro), cung cấp kịp thời phục vụ việc định 94 - Chủ động nối mạng khai thác thông tin từ Internet, thông tin nội Cần thiết đăng ký mua thông tin trung tâm thông tin chuyên ngành CIC, ban vật giá phủ, trang tin cung cấp văn luật, giá hàng hoá… - Bên cạnh đó, cán làm công tác tín dụng phải tích cực thu thập thông tin từ nguồn bên như: sách báo, khách hàng, NHTM khác NHNN, ngành, quan liên quan Thông tin từ khách hàng vay vốn có từ việc trực tiếp kiểm tra, vấn với báo cáo tài cung cấp Tuy nhiên, Ngân hàng gặp phải khó khăn nhiều thông tin khách hàng cung cấp không đáng tin cậy song khó xác định xác thời điểm kiểm tra tính xác thực thông tin Như trường hợp có nghi vấn, Ngân hàng yêu báo cáo tài phải kiểm toán giấy tờ chứng minh khác - Ngân hàng cần phải lưu trữ thông tin từ phương án/dự án hoạt động, không riêng phương án/dự án Ngân hàng cho vay mà phương án/dự án quan trọng khác cách thường xuyên, có hệ thống, tạo nguồn cho việc phân tích, đối chiếu rút kinh nghiệm cho phương án/dự án sau 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước Trong trình hoạch định sách phát triển Chính phủ, cần có cân đối phát triển ngành cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào ngành dẫn đến cung vượt cầu, gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động thị trường, gián tiếp ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng với ngân hàng Nhà nước cần có quản lý với biến số kinh tế vĩ mô tỷ giá, lạm phát, lãi suất để hạn chế đến mức thấp biến động bất thường kinh tế Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới 95 Cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập công ty kiểm toán quy định rõ trách nhiệm công ty kiểm toán kiểm toán viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài thiếu trung thực Hiện thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giúp ngân hàng xử lý nợ xấu làm bảng cân đối tài Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch đảm bảo, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành nghề kinh doanh…vốn liên quan đến nhiều bộ, ngành khác có ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có lien quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng 3.3.2 Đối với NHNN Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: hệ thống thông tin tín dụng chưa thực đáp ứng thỏa đáng nhu cầu thông tin ngân hàng Đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thông tin tín dụng bao gồm thông tin người vay, báo cáo tài chính, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo, nhóm nợ,…vào hệ thống thông tin tín dụng để hỗ trợ ngân hàng 96 việc quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu áp dụng mô hình công ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh NHNN cần áp dụng biện pháp để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng nhằm phát triển giữ chân khách hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao NHNN cần có kiểm tra, kiểm soát có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Tăng cường công tác tra kiểm soát từ phía Ngân hàng Nhà nước, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo thực có hiệu cao hoạt động kiểm soát độ an toàn hệ thống ngân hàng Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo cho toàn ngành hoạt động theo pháp luật Thường xuyên kiểm tra giám sát, bắt buộc Ngân hàng phải thực đầy đủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội 01 chi nhánh hệ thống chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, hoạt động tín dụng chi nhánh tách rời hoạt động tín dụng toàn hệ thống BIDV Để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh, có số kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam sau: Xây dựng sách tín dụng, sách khách hàng, sách quản lý rủi ro tín dụng chung toàn hệ thống phù hợp thời kỳ có tính ổn định tiêu chí xác định nhóm khách hàng liên quan, quy định cấp tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan, Quy định thẩm quyền phán tín dụng khách hàng cho vay nhiều chi nhánh,…đồng thời phận nghiên cứu Hội sở BIDV cần hỗ trợ đắc lực chi nhánh cung cấp thông tin tổng hợp kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, biến động số ngành hàng chủ chốt… để Chi nhánh hoạch định chiến lược hoạt động giai đoạn 97 Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: trường hợp cho vay vượt thẩm quyền phán chi nhánh, trường hợp nghi ngờ cho vay đảo nợ, cho vay không đủ tài sản đảm bảo theo quy định, cho vay trùng lắp chi nhánh, cho vay lòng vòng nhóm khách hàng có liên quan Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý theo hướng tập trung Hội sở BIDV người định cuối kết xếp loại khách hàng; xây dựng chế tài xử lý cá nhân, tập thể cố tình gây che dấu nợ xấu; xây dựng tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm khách hàng cá nhân Cập nhật văn quy định NHNN hướng dẫn kịp thời chi nhánh triển khai, chỉnh sửa bổ sung quy trình, quy định BIDV để đáp ứng yêu cầu hoạt động, ví dụ hướng dẫn Chi nhánh cụ thể phương thức nhận cầm cố/thế chấp số tài sản có nhiều đặc điểm mới: cổ phiếu, giá trị vốn góp vào công ty cổ phần, tài sản hình thành tương lai Con người luôn yếu tố trung tâm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Để đảm bảo động viên, khuyến khích nguồn lao động bối cảnh cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực, BIDV nên có sách cải tiến chế độ tiền lương, có tính đến đặc thù đơn vị địa bàn Hà Nội đảm bảo nguồn thu nhập tốt cho người lao động Rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán Chi nhánh, đảm bảo hội kinh doanh cho khách hàng Đồng thời, hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ xấu loạt giải pháp cụ thể đề xuất như: khai thác tài sản, sử dụng DPRR 98 KẾT LUẬN Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội chi nhánh có quy mô hoạt động lớn hệ thống BIDV, đồng thời TCTD có tổng dư nợ lớn địa bàn quận Long Biên – Hà Nội Trong năm qua, song song với việc tăng trưởng tín dụng, Chi nhánh quan tâm đến công tác quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh tồn vướng mắc, hạn chế cần tháo gỡ, khắc phục thời gian tới Qua nghiên cứu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng kết hợp với trình làm việc thực tế liên quan đến công tác quản lý rủi ro Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bắc Hà Nội, luận văn giải số vấn đề sau: Một là, luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng NHTM, tiêu đo lường rủi ro Hai là, luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bắc Hà Nội giai đoạn 2008-2010, đánh giá kết đạt tồn tại, hạn chế Ba là, sở lý luận thực trạng quản lý rủi ro tín dụng, luận văn đưa số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh đưa số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, NHNN BIDV nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng Các giải pháp đưa có nội dung lý luận thực tiễn, có tính khả thi nhằm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động hệ thống Ngân hàng BIDV thân Chi nhánh Bắc Hà Nội, góp phần hệ thống BIDV NHTM Việt Nam hội nhập phát triển ổn định, bền vững 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2006-2010 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (2006), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (2011), Tài liệu tập huấn Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (2009), Quy định số 3999/QĐ-QLTD1 ngày 14/7/2009 Tổng Giám đốc BIDV trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Thống đốc ngân hàng Nhà nước việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng TCTD, Hà Nội; Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493 Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Peter S.Rose (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB tài chính, Hà Nội 100 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ Tóm tắt luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng .4 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .6 1.1.4.1 Những nguyên nhân bất khả kháng .6 1.1.4.2 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay 1.1.4.3 Nguyên nhân thuộc ngân hàng 1.3.1 Các nhân tố chủ quan (các nhân tố bên ngân hàng) 24 - Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng: 24 101 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CP: Cổ phần DPRR: Dự phòng rủi ro HĐQT: Hội đồng quản trị NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà Nước QLRR: Quản lý rủi ro QHKH: Quan hệ khách hàng QTTD: Quản trị tín dụng TSBĐ: Tài sản bảo đảm TCTD: Tổ chức tín dụng TCKT: Tổ chức kinh tế TMCP: Thương mại cổ phần TNHH: Trách nhiệm hữu hạn VLĐ: Vốn lưu động VCSH: Vốn chủ sở hữu XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội 102 DANH MỤC HÌNH , SƠ ĐỒ, BẢNG Hình MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng .4 Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .6 1.1.4.1 Những nguyên nhân bất khả kháng .6 1.1.4.2 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay 1.1.4.3 Nguyên nhân thuộc ngân hàng 1.3.1 Các nhân tố chủ quan (các nhân tố bên ngân hàng) 24 - Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng: 24 [...]... Hà Nội và sáp nhập trở thành 1 Chi nhánh trực thuộc Sở Giao dịch 1 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngày 10/10/2002, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có Quyết định số 80/QĐ-HĐQT v/v thành lập Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trên cơ sở tách, nâng cấp Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển khu... phát vốn tại hai huyện Gia Lâm và Đông Anh Đến năm 1981, Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng khu vực 3 – thành phố Hà Nội, thuộc NHNN Việt Nam Năm 1990, Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm - trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (chi nhánh cấp 2) Tháng 8/2001, tách khỏi Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. .. của BIDV Bắc Hà Nội 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội Về lịch sử hình thành: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội được thành lập ngày 31/10/1963, với tiền thân là Phòng cấp phát 3, sau chuyển thành chi điếm với tên gọi là chi điếm 3 – Ngân hàng kiến thiết thành phố Hà Nội thuộc Ngân hàng kiến thiết Việt Nam Khi đó chi điếm... ngân hàng) - Cơ cấu tổ chức của hoạt động tín dụng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng: Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng và hoạt động quản lý rủi ro tín dụng là công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Theo chuẩn mực quốc tế, để tránh những vấn đề rủi ro phát sinh, hoạt động tín dụng nhất thiết phải phân tách giữa các chức năng: đề xuất tín dụng, phê duyệt cho vay và quản. .. chức của Chi nhánh Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, có con dấu, có Bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 32 Tính đến 31/12/2009 có 186 cán bộ nhân viên và đến 31/12/2010, tổng số cán bộ nhân viên là 192 người (trên 85% số cán bộ có trình độ đại học và trên... tắc quản lý rủi ro tín dụng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng Các thành phần của khung luôn tư ng tác hỗ trợ lẫn nhau Hệ thống tính điểm tín dụng Hoạch định chi n lược Xác định rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng Rủi ro tín dụng Trách nhiệm cá nhân đối với chất lượng tín dụng Cơ cấu tổ chức Xây dựng chính sách và quy trình tín dụng Giám sát và kiểm tra tín dụng Hình 1.2: Khung quản lý rủi ro trong... để quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại - Xác định mục tiêu, xây dựng chi n lược chính sách, quy trình quản lý rủi ro tín dụng: Chi n lược quản lý rủi ro tín dụng phải bao gồm mô tả về thị trường mục tiêu, các sản phẩm, ngành và khách hàng mục tiêu và các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với các thị trường này Chính sách tín dụng là đường lối, chủ trương đảm bảo cho hoạt động tín. .. nguyên nhân chủ quan có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng và ngân hàng có thể kiểm soát được nếu có những biện pháp thích hợp 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1.2.1 Sự cần thiết của công tác quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua bộ máy và công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đưa ra các biện pháp hạn... của ngân hàng ở từng khoản tín dụng cũng như ở cấp độ quản lý danh mục Nguyên tắc 3: Ngân hàng cần phải xác định và quản lý rủi ro tín dụng phát sinh trong tất các sản phẩm và các hoạt động Ngân hàng phải đảm bảo rằng rủi ro của các sản phẩm và hoạt động mới phải được kiểm soát và thực hiện theo quy trình quản lý rủi ro thích hợp trước khi sản phẩm và hoạt động đó được ban hành hoặc triển khai và phải... phụ thuộc vào mức độ rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến rủi ro, nhiều yếu tố bất khả kháng nên ngân hàng không thể tránh khỏi rủi ro Chính vì vậy, hàng năm các NHTM được phép và cần phải trích lập quỹ bù đắp rủi ro hạch toán vào chi phí Quy mô quỹ bù đắp rủi ro căn cứ vào mức độ và khả năng rủi ro Nếu rủi ro thấp thì
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội, Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội, Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội

Từ khóa liên quan