Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng.doc

32 2,523 25
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 12:02

Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng Báo cáo thực tập tốt nghiệpLời mở đầu Lịch sử đã chứng minh rằng, các cuộc cách mạng khoa học lớn đã diễn ra trong đời sống xã hội con ngời đều đợc phản ánh trong ngành vận tải. Quá trình vận tải luôn đợc cải tiến và hoàn thiện. Mục đích chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật và tổ chức trong vận tải là rút ngắn đợc thời gian chuyên chở, đảm bảo an toàn cho đối t-ợng chuyên chở và giảm đợc chi phí chuyên chở tới mức thấp nhất.Vấn đề cơ bản để tăng năng lực vận tải và năng suất chuyên chở là tăng cờng cơ giới hoá khâu xếp dỡ hàng ở các điểm vận tải. Một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy cơ giới hoá toàn bộ khâu xếp dỡ hàng hoá là tạo ra những kiện hàng lớn thích hợp. Việc tạo ra những kiện hàng thích hợp trong vận tải đợc gọi là đơn vị hoá hàng hoá. Phơng pháp tạo ra hàng hoá đơn vị và hiện đại trong vận tải là dùng container. Container cùng với hàng hoá xếp trong đó tạo thành một đơn vị hàng hoá trong suốt quá trình chuyên chở. Đó là một phơng pháp đơn vị hàng hoá hoàn thiện nhất và mang lại hiệu quả kinh tế trong vận tải nội địa cũng nh trong vận tải quốc tế hiện nay. Tơng lai sẽ là những cán bộ nghiệp vụ ngoại thơng và giao nhận, các sinh viên cần phải trang bị cho mình những kiến thức thực tế bổ ích và cần thiết. Vì vậy khi thực tập tại công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MASERCO), em quyết định chọn chuyên đề thực tập tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng Qua đợt thực tập tại công ty, em đã học hỏi đợc rất nhiều kiến thức bổ ích cho mình, bổ sung những kiến thức đã học trên ghế nhà trờng.Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 1Báo cáo thực tập tốt nghiệpPhần 1: tổng quan về công ty cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (maserco)I. Giới thiệu chung về công ty : Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ và kỹ thuật hàng hải ( MASERCO) là công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam với tiền thân là công ty cung ứng và dịch vụ hàng hải1.Công ty có trụ sở chính tại 8A đờng vòng Vạn Mỹ- Ngô Quyền- Hải PhòngCác ngành nghề kinh doanh chính của công ty:- Dịch vụ sửa chữa và đóng mới các phơng tiện thuỷ. Bộ phận này hoạt động tại khu xởng Máy Chai đờng Ngô Quyền. Nhiệm vụ của bộ phận là sửa chữa tày biển theo yêu cầu của khách hàng (đầu bến hoặc lên đà ) và đóng mới tàu biển và các loại phơng tiện vận tải thuỷ dới 2000T. Việc đóng mới và đa tàu lên đà sửa chữa chịu nhiều tác động xấu của luồng lạch ra vào khu xởng kém, hiện nay công ty đang tiến hành cải tạo nâng cấp. Lao động tại bộ phận này chiếm phần lớn trong tổng số lao động của toàn công ty.- Dịch vụ về container nh lắp đặt container treo, container dán, khai thác bãi, sửa chữa container, cho thuê container, dịch vụ đại lý vận tải, giao nhận vận tải Ngoài ra công ty còn có chi nhánh trong miền Nam hoạt động mạnh về container treo, dán. II.Cơ cấu tổ chức của công ty Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 2Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình trực tuyến chức năng:- Giám đốc: Là ngời có quyền hành cao nhất chịu trách nhiệm chung đối với các hoạt động của công ty của công ty từ tổ chức sản xuất kinh doanh đến đời sống cán bộ công nhân viên, trực tiếp quản lý các phòng ban-Phó giám đốc: Là ngời giúp việc giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công uỷ quyền của Giám đốc và chịu trách nhiệm trớc Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ đợc Giám đốc phân công và thực hiện. - Phòng hành chính tổng hợp bao gồm chức năng nhiệm vụ sau :+ Nghiên cứu, hoạch định tài nguyên nhân sự.+ Tuyển dụng lao động.+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. + Tiếp nhận và phát hành lu trữ công văn giấy tờ, tài liệu.+ Tuần tra canh gác và bảo vệ tài sản. Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 3phòng kế hoạchphòng kế toán tài chínhPhòng thị trườngphòng kĩ thuậtphòng hành chính phân xởnggiám đốcphó giám đốcBáo cáo thực tập tốt nghiệp+ Quản trị tiền lơng.+ Đảm bảo công tác y tế, chế độ an toàn lao động và các chế độ khác cho ngời lao động.+ Kiểm soát tài sản và ngời ra, vào công ty. + Giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan và bên ngoài phụ cận cơ quan.+ Đề xuất các biện pháp bảo vệ tài sản công ty.+ Thực hiện các công việc hành chính.- Phòng thị trờng gồm các nhiệm vụ:+ Nghiên cứu và lựa chọn thị trờng. + Nghiên cứu chiến lợc quảng cáo.+ Nghiên cứu chiến lợc sản phẩm.+ Nghiên cứu chính sách giá cả.+ Khai thác và đón nhận đơn hàng -Phòng kỹ thuật: + Thiết lập tài liệu kỹ thuật. + Kiểm tra công tác chấp hành yêu cầu kỹ thuật.+ Kiểm tra chất lợng nguyên phụ liệu.+ Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật+ Triển khai công tác kỹ thuật sản xuất + Xây dựng quy trình và công nghệ sản phẩm. + Xây dựng định mức công việc.+ Xây dựng đơn giá tiền lơng sản phẩm.+ Đề xuất các biện pháp nâng cao năng suất lao động- Phòng kế hoạch:+ Lập kế hoạch sản xuất chung và kế hoạch chi tiết cho các đơn vị.+ Cấp phát nguyên phụ liệu, phụ tùng, nhiên liệu, dụng cụ làm việc, máy móc thiết bị+ Quản lý kho tàng. + Cung ứng các vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng, dụng cụ làm việc.- Phân xởng :Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 4Báo cáo thực tập tốt nghiệp+ Tổ chức sản xuất+ Đề xuất các biện pháp nâng cao năng suất lao động, chất lợng bán thành phẩm. - Phòng tài chính kế toán: + Thống kê kế toán và hạch toán kinh tế nội bộ. + Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức ghi chép ban đầu, tổ chức luân chuyển chứng từ + Kiểm tra chứng từ chi tiền và thực hiện chi tiền. + Khai thác nguồn vốn+ Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và quản lý tài sản.III.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty:Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty đợc quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.1. Chức năng: - Vận tải xếp dỡ hàng hoá thông thờng, hàng siêu trờng, siêu trọng, container, hàng quá cảnh, hàng xuất nhập khẩu.- Vận tải đa phơng thức.- Giao nhận kho vận, kiểm đếm hàng hóa, thực hiện thủ tục thông quan, kinh doanh kho bãi.- Logistics (tiếp vận, hậu cần) cho nhà sản xuất và thơng mại.2.Nhiệm vụ:- Thực hiện các quy định của nhà nớc về bảo vệ tài nguyên, môi trờng, quốc phòng và an ninh quốc gia.- Thực hiện các quyết định hành chính do Bộ giao thông vận tải và Tổng công ty giao- Công ty có trách nhiệm nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do Tổng công ty giao. - Xây dựng tập thể nhân viên có năng lực chuyên môn vững, tinh thần lao động cao, tận tụy, trung thành với Đảng, Nhà nớc và Công ty, trên cơ sở đó tạo môi trờng văn hóa tốt cho Công tyLã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 5Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Thực hiện các nghĩa vụ đối với ngời lao động theo quy đinh của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, bảo đảm cho ngời lao động tham gia quản lý Công ty.- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng công ty, của Nhà nớc, chịu trách nhiêm về tính xác thực của nó.- Tiến hành hoạt động dịch vụ kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và đợc Tổng công ty phê duyệt.- Xây dựng chiến lợc phát triển, kế hoạch hàng năm, 5 năm của Công ty phù hợp với nhiệm vụ Tổng công ty giao và nhu cầu của thị trờng3. Quyền hạn: - Công ty có quyền quản lý, sử dụng, phát triển vốn, đất đai và các nguồn lực khác đợc Tổng công ty giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện mục tiêu do Tổng công ty giao.- Công ty có quyền thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn.- Công ty có quyền đầu t, liên doanh, liên kết tài sản với doanh nghiệp khác nếu thấy có hiệu quả theo quy định của pháp luậtIV. Đặc điểm kinh doanh của Công ty:1. Nguồn lực phát triển : Ngoài nguồn tài sản cố định dồi dào, Công ty còn có một đội ngũ công nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động với mức lơng hiện nay tại công ty đạt và vợt mức lơng cơ bản. Biên chế lao động hiện có của Công ty là 140 ngời với độ tuổi bình quân là 42,43. Số cán bộ có trình độ đại học chiếm 44%, trong đó trình độ chuyên ngành xuất nhập khẩu, giao nhận chiếm 5%; số cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 40%; còn lại 16% có trình độ tay nghề cao.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2003- 2005 Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt đợc những kết quả khá khả quan. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2003 2005 đợc thể hiện trong bảng kết quả sau:Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2003 - 2005đơn vị tính: triệu VNDLã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 6Báo cáo thực tập tốt nghiệp2003 2004 2005kh th kh th kh thDoanh thu47.999 48.949,16 48.000,5 54.322.06 57.968,23 59.058,75NộpNSNN-1.400- 1.600 - 1.750( Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ và kỹ thuật hàng hải 2003-2005)010,00020,00030,00040,00050,00060,0002003 2004 2005Kế hoạchThực hiệnBiểu Doanh thu của Công ty giai đoạn 2003 200 5 Dựa vào số liệu trong bảng và biểu trên ta thấy mức doanh thu thực hiện hàng năm của Công ty tăng khá và đều, vợt mức kế hoạch của Công ty đề ra. Cụ thể doanh thu của năm 2004 đạt 54322,06 triệu đồng, tăng 13,17% so với kế hoạch năm và bằng 110.8% doanh thu năm 2003. Doanh thu năm 2005 là 59058,75 triệu đồng, tăng 1,5 % so với kế hoạch năm và bằng 8,7% so với doanh thu năm 2004. Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 7Báo cáo thực tập tốt nghiệp Việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc luôn luôn đợc Công ty quan tâm. Hàng năm, Công ty đóng góp vào nguồn ngân sách Nhà nớc hàng trăm triệu đồng. Năm 2004 Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nớc 1,6 tỷ VND, tăng 14% so với năm 2003. Năm 2005, Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nớc 1,75 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2004.Phần 2: Giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container.I.K hái quát chung về container 1.Định nghĩa về containerContainer là một công cụ chứa hàng, khối hộp chữ nhật, đợc làm bằng gỗ hoặc bằng kim loại, có kích thớc tiêu chuẩn hoá, dùng đợc nhiều lần và có sức chứa lớn.Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 8Báo cáo thực tập tốt nghiệpTheo tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ( ISO), container là công cụ vận tải có các đặc điểm sau đây:- Có hình dáng cố định và bền chắc để dùng đợc nhiều lần.- Đợc thiết kế đặc biệt để thuận tiện cho việc xếp hàng vào, dỡ hàng ra, cho việc vận chuyển bằng các phơng tiện vận tải khác nhau.- Có cấu tạo đặc biệt để thuận lợi cho việc bốc, dỡ và chuyển tải.- Có dung tích bên trong không ít hơn một m3Container ra đời là kết quả của quá trình đơn vị hoá hàng hoá, tức là quá trình biến những kiện, bó, thùng, đơn vị hàng hoá thành những đơn vị lớn hơn để tiện cho việc xếp, dỡ, vận chuyển Kết quả là những công cụ vận tải nh pallet, trailer và đặc biệt là container ra đời. Container ra đời tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc cơ giới hoá quá trình xếp dỡ hàng hoá, do đó giảm thời gian tàu phải chờ đợi xếp dỡ tại các cảng, tăng vòng quay của tàu, tăng năng lực vận tải của phơng tiện vận tải. Container ra đời đợc coi là cuộc cách mạng trong vận tải vì nó làm thay đổi nhiều mặt trong ngành vận tải cũng nh các ngành có liên quan khác. Container ra đời và quá trình container hoá tạo ra năng suất lao động cao và hiệu quả kinh tế lớn cho ngành vận tải2. Phân loại container* Theo cấu trúc của container có:- Container kín: có cửa ở hai đầu - Container kín: có cửa hai bên ( Side-open Container)- Container thành cao (High Cube) để chở hàng nhẹ và cồng kềnh;- Container hở trên (Open Top Container): có cửa ở một đầu và trên hở;- Container khung (Flat Rack Container): loại container này không có mái, không có thành, không có cửa, dùng để chở các hàng hoá quá nặng, quá dài, quá cồng kềnh, có hình hù bất kì;- Container mặt phẳng (Flatbed Container): dùng để chở ô tô, hàng quá dài, quá nặng;- Contauner có lỗ thông hơi (Vented Container);- Container có hệ thống thông gió (Ventilated Container);Lã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 9Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Container cách nhiệt (Thermal Insulated Container);- Container có máy lạnh (Refrigerated Container);- Container bồn ( Tank Container): dùng để vận chuyển chất lỏng* Theo kích thớc bên ngoài: Trong vận tải quốc tế chủ yếu sử dụng các loaị Container bằng thép hoặc bằng nhôm có các kích thớc nh sau:KiChiều dài Chiều cao Chiều rộng Tổng trọng lợngf( feet) m f m f m1AAA1AA1A1AX40 129068068<82.8962.5942.4358 2.435 30T1BBB1BB1B1BX30 99068068<82.8962.5942.4358 2.435 25T1CCC1CC1C1CX20 69068068<82.8962.5942.4358 2.435 20T1D1DX10 38<88 2.435 10T Trong các loại trên , loại có chiều dài 20 feet, chiều rộng và chiều cao 8 feet (20*8*8) đợc coi là đơn vị chuẩn, gọi là đơn vị tơng đơng với container 20 feet, còn gọi là TEU để đo lờng trong vận tải container* Theo vật liệu đóng container: container bằng gỗ, bằng thép, bằng nhôm, bằng thép - nhôm, bằng nhựa, bằng chất dẻo* Theo công dụng của container có các loại:- Contauner hàng bách hoá;- Container hàng rời khô;- Container hàng lỏng;- Container hàng đặc biệtLã Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 10[...]... tải container 14IV. Các phơng pháp giao hàng bằng container 15Phần 3: Tổ chức và kỹ thuật giao nhận hàng container tại cảng 19I. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng container tại cảng 19II. Nhiệm vụ của các bên tham gia quá trình giao nhận hàng container tại cảng 20III .Trình tự giao nhận hàng container tại cảng 22 Là Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-ĐH Trang 31 ... thuật giao nhận hàng container tại cảngI.C ơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng container tại cảng Việc giao nhận hàng container phải dựa trên cơ sở pháp lý nh : các quy phạm pháp luật quốc tế (các công ớc về vận đơn, vận tải; công ớc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế ), các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nớc Việt Nam về giao nhận- vận tải; các loại hợp đồng và L/C thì mới đảm bảo quy n... nhận tại CY của cảng đến.Từ quy trình trên có thể thấy, theo phơng pháp này, địa điểm giao nhận hàng hoá là CY nên ngời ta còn gọi là giao hàng từ bÃi đến bÃi (CY/CY). Theo phơng pháp này, chi phí đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi container đều thuộc chủ hàng (ngời gửi hoặc ngời nhận) .2.Ph ơng pháp nhận l ẻ, giao lẻ (LCL/LCL) Hàng lẻ (Less Container Load - LCL) là lô hàng của một ngời gửi hàng. .. pháp giao hàng b ằng container. 1.Ph ơng pháp nhận nguyên, giao nguyên (FCL/FCL): Hàng nguyên (Full Container Load - FCL) là lô hàng của một ngời gửi hàng, có khối lợng tơng đối lớn, đòi hỏi phải xếp trong một hoặc nhiều container. Nhận nguyên, giao nguyên tức là ngời chuyên chở nhận nguyên từ ngời gửi hàng (shipper) ở nơi đi và giao nguyên cho ngời nhận (consignee) ở nơi đến. Quy trình nhận nguyên,... của chủ hàng ngoại th ơng : - Tiến hành việc giao nhận hàng hoá với tàu hoặc uỷ thác cho cảng về việc giao nhận nếu mình không tự giao nhận đợc và tiến hành giao nhận hàng hoá XNK với cảng trong trờng hợp hàng phải lu kho, lu bÃi tại cảng.- Ký kết hợp đồng bốc dỡ, vận chuyển, bảo quản, lu kho hàng hoá với cảng.- Cung cấp cho cảng các thông tin về hàng hoá và tàu.- Theo dõi quá trình giao nhận để... nhận trên cơ sở các ngời nhận đó xuất trình House B/L.3.Ph ơng pháp nhận lẻ, giao nguyên (LCL/FCL) Phơng pháp này đợc sử dụng khi có nhiều chủ hàng cần gửi hàng cho 1 ngời nhận tại nơi đến. Quy trình của phơng pháp này diễn ra nh sau:- Chủ hàng giaohàng lẻ cho ngời chuyên chở hoặc ngời gom hàng tại CFS quy định và lấy House B/L hoặc OB/L trong đó có ghi chữ part of container; - Sau khi kiểm... thác giao nhận cho cảng). Các giấy tờ trên phải giao cho cảng 24 giờ trớc khi tàu đến vị trí hoa tiêu. Nếu là hàng container lu tại kho bÃi cảng, ngời nhận hàng còn phải giao cho cảng Lệnh giao hàng (có xác nhận của Hải quan), Bản sao vận đơn. - Đối với hàng xuất khẩu : + Lợc khai hàng hoá 05 bản ; Là Thị Thanh Nhàn Lớp KTN-43-§H Trang 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhận lẻ từ ngời gửi hàng. .. lẻ từ ngời gửi hànggiao lẻ cho ngời nhận. phơng pháp này diễn ra theo quy trình nh sau:- Ngời gửi hàng giao hàng lẻ của mình cho ngời chuyên chở tại trạm giao nhận đóng gói hàng lẻ (CFS) của nơi đi;- Ngời chuyên chở bằng chi phí của mình đóng gói hàng lẻ của nhiều chủ hàng vào container và niêm phong kẹp chì;- Ngời chuyên chở bằng chi phí của mình xếp container đà đóng hàng lên tàu và vận... Trạm giao nhận, đóng gói hàng lẻ ( Container Freight Station- CFS) Là nơi xếp dỡ, giao nhận, đóng gói hàng lẻ vận chuyển bằng container. Thông th-ờng đây là một loại kho có mái che trong khu vực cảng. Tại đây ngời chuyên chở nhận hàng lẻ từ chủ hàng, đóng gói vào container, niêm phong kẹp chì và xếp lên tàu để vận chuyển. Tại CFS của cảng đến, ngời chuyên chở sẽ dì hµng ra khái container vµ giao. .. hoặc ngời gom hàng đóng hàng vào container tại CFS;- Ngời chuyên chở xếp container lên tàu và vận chuyển đến nơi đến;- Ngời chuyên chở dỡ container khỏi tàu và đa về CY hoặc CFS của cảng đến và giao cho ngời nhận 4.Ph ơng pháp nhận nguyên, giao lẻ (FCL/LCL) Phơng pháp này ngợc lại với phơng pháp nhận lẻ giao nguyên tức là ngời chuyên chở khi nhận thì nhận nguyên container từ chủ hàng và có thể . kỹ thuật giao nhận hàng container tại cảngI.C ơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng container tại cảng Việc giao nhận hàng container. thuật hàng hải (MASERCO), em quy t định chọn chuyên đề thực tập tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng Qua đợt thực tập tại công ty,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng.doc, Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng.doc, Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng container tại cảng.doc, Giíi thiƯu chung vỊ c«ng ty, Nguồn lực phát triển : Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2003- 2005, Phân loại container Theo cấu trúc của container có:, Công cụ xếp dỡ container lên, xuống tàu Cầu tàu Wharf: Thềm, bến tàu Apron : Bãi chờ Stacking Yard- Marshaling Yard Bãi container Container Yard - CY Trạm giao nhận, đóng gói hàng lẻ Container Freight Station- CFS Trạm giao nhận container rỗng Container, Các ph ơng pháp giao hàng b, Nhiệm vụ của cảng : Ng òi vận chuyển tàu phải :, Nhiệm vụ của hải quan : Hàng xuất khẩu : Yêu cầu đối với việc giao hàng xuất khẩu :, Hµng nhËp khÈu, Về phía Nhà n Về phía các tỉnh, thành phố có cảng sông, biển:, Về phía các cơ quan hữu quan:

Từ khóa liên quan