Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79

67 204 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2016, 08:22

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79 PHẦN MỞ ĐẦU Kinh tế thị trường tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển mối quan hệ kinh tế đa dạng Điều diễn kinh tế nước ta; ngày doanh nghiệp không tồn khu vực kinh tế quốc doanh với hình thức doanh nghiệp Nhà nước, tồn phát triển với hình thức: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty tư nhân, Công ty liên doanh… thuộc sở hữu thành phần kinh tế Doanh nghiệp Nhà nước phải giữ vai trò điều chỉnh vĩ mô kinh tế xã hội, tiến hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề có cạnh tranh với thành phần kinh tế khác Khi điều kiện chế quản lý thay đổi, hiệu sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống doanh nghiệp khu vực kinh tế quốc doanh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, mà biểu tập trung khủng hoảng vốn Để thoát khỏi khủng hoảng tồn môi trường cạnh tranh với thành phần kinh tế khác, doanh nghiệp Nhà nước phải vượt qua hai thử thách là: Đổi phương thức tạo vốn đổi chế quản lý vốn để sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động Việc giải hai vấn đề thực chất tìm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn mô hình tổ chức doanh nghiệp có khả thu hút quản lý vốn thích ứng với chế thị trường Công ty cổ phần xây dựng 79 mô hình doanh nghiệp có ưu tạo vốn quản lý sử dụng vốn phù hợp với chế Xuất phát từ thực tế trên, sau thời gian thực tập Công ty giúp đỡ Giám đốc - Chủ tịch hội đồng quản trị Cô Khúc Thị Lâm, Anh Đinh Xuân Nam – Kế toán trưởng với hướng dẫn tận tình cô giáo Trần Thị Thanh Tú, em lựa chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần xây dựng 79" Chuyên đề có kết cấu sau: Chương I: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Chương II: Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần xây dựng 79 Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần xây dựng 79 Do kiến thức hạn chế nên chuyên đề em khó tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Vốn doanh nghiệp kinh tế thị trường 1.1 Doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, thực hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường nhằm mục đích tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu Sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? ba câu hỏi đặt mà doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường cần phải quan tâm Trong kinh tế thị trường, áp lực cạnh tranh gay gắt, với tham gia nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhằm tìm lời giải đáp cho ba câu hỏi với mục đích thu lợi nhuận cao Nền kinh tế thị trường cho phép doanh nghiệp tự kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật Chính tự tạo nên quan hệ kinh doanh, biểu thông qua quan hệ mua bán thị trường thái độ cư sử thành viên nhằm dẫn dắt thị trường tới mục đích tìm kiếm lợi nhuận Việc định sản xuất phụ thuộc vào quan hệ người mua người bán Họ gặp thị trường để tìm hiểu xem bên thị trường cần bên thị trường đáp ứng cho Từ thị hiếu nhu cầu thị trường dựa vào khả cung ứng thân, doanh nghiệp tự định sản xuất Sản xuất phương thức định canh tranh nhà sản xuất Cách để doanh nghiệp giá thu nhiều lợi nhuận giảm chi phí đến mức tối thiểu thông qua áp dụng phương thức sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao suất đảm bảo chất lượng sản phẩm Để giải câu hỏi thứ ba, đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ tiêu cung cầu giá cả, số lượng, chất lượng hình thức cạnh tranh thị trường Họ phải xác định khách hàng ai, họ cần làm để đáp ứng yêu cầu khách hàng… Có thể thấy hoạt động doanh nghiệp, hình thức chất nhằm giải vấn đề thị trường thu lợi nhuận phù hợp 1.2 Vốn hoạt động doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm vốn Vốn đóng vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Để định nghĩa “vốn gì?” nhà kinh tế tốn nhiều công sức người có định nghĩa riêng, theo quan điểm riêng Theo quan điểm Marx, giác độ yếu tố sản xuất, vốn khái quát hóa thành phạm trù tư đem lại giá trị thặng dư ”một đầu vào trình sản xuất” Định nghĩa vốn Marx có tầm khái quát lớn bao hàm đầy đủ chất vai trò vốn Bản chất vốn giá trị cho dù biểu nhiều hình thức khác nhau: nhà cửa, tiền của…Vốn giá trị đem lại giá trị thặng dư tạo sinh sôi giá trị thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, hạn chế trình độ kinh tế lúc giờ, Marx bó hẹp khái niệm vốn khu vực sản xuất vật chất cho có kinh doanh sản xuất vật chất tạo giá trị thặng dư cho kinh tế Còn theo David Begg, tác giả “kinh tế học”, vốn bao gồm: vốn vật vốn tài doanh nghiệp Vốn vật dự trữ hàng hóa sản xuất để sản xuất hàng hóa khác, vốn tài tiền giấy tờ có giá doanh ngiệp Trong định nghĩa mình, tác giả đồng vốn với tài sản doanh nghiệp Thực chất vốn doanh nghiệp biểu tiền tất tài sản doanh nghiệp dùng sản xuất kinh doanh Vốn doanh nghiệp phản ánh bảng cân đối tài sản doanh nghiệp Bất doanh nghiệp cần phải có lượng vốn định để thực khoản đầu tư cần thiết chi phí thành lập doanh nghiệp, mua sắm nguyên vật liệu, trả lãi vay, nộp thuế…đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp liên tục, chi phí mua công nghệ máy móc thiết bị mới… để tái sản xuất mở rộng Do vốn đưa vào sản xuất kinh doanh có nhiều hình thái vật chất khác để từ tạo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ thị trường Số tiền mà doanh nghiệp thu sau trình tiêu thụ phải bù đắp chi phí bỏ có lãi Số tiền ban đầu tăng thêm nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh Quá trình diễn liên tục bảo đảm cho tồn phát triển doanh nghiệp Còn kinh tế thị trường, vốn coi loại hàng hóa Nó giống hàng hóa khác chỗ có chủ sở hữu đích thực, song có đặc điểm khác người sở hữu vốn bán quyền sử dụng vốn thời gian định Cái giá quyền sử dụng vốn lãi suất Chính nhờ có tách rời quyền sở hữu quyền sử dụng nên vốn lưu chuyển đầu tư kinh doanh sinh lời Dưới góc độ doanh nghiệp, vốn điều kiện vật chất kết hợp với sức lao động yếu tố khác làm đầu vào cho trình sản xuất kinh doanh Sự tham gia vốn không bó hẹp trình sản xuất riêng biệt mà toàn trình sản xuất tái sản xuất liên tục, suốt thời gian tồn doanh nghiệp, từ bắt đầu trình sản xuất dầu tiên đến chu kỳ sản xuất cuối Tóm lại, có nhiều quan niệm vốn nên khó có định nghĩa xác va hoàn chỉnh vốn Tuy nhiên hiểu mọt cách khái quát vốn sau: Vốn toàn giá trị ứng ban đầu trình sản xuất Vốn giá trị tạo giá trị thăng dư 1.2.2 Cơ cấu vốn doanh nghiệp Cơ cấu vốn thuật ngữ dùng để doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn khác với tỷ lệ để tài trợ cho tài sản Cơ cấu vốn doanh nghiệp bao gồm: - Vốn chủ sở hữu phần vốn thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp bao gồm: Vốn điều lệ chủ sở hữu đầu tư, vốn tự bổ sung từ lợi nhuận từ quỹ doanh nghiệp, vốn nhà nước tài trợ (nếu có) Vốn chủ sở hữu xác định phần lại tài sản doanh nghiệp sau trừ toàn nợ phải trả - Nợ phải trả: khoản nợ phát sinh trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp có trách nhiệm có trách nhiệm phải toán cho tác nhân kinh tế như: nợ tiền vay ngân hàng, nợ tổ chức kinh tế khác, thuế phải nộp cho nhà nước, phải trả công cho nhân viên Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vốn phân bổ, đầu tư cho tài sản cố định tài sản lưu động để tiến hành sản xuất Biểu tiền tài sản cố định tài sản lưu động số tiền bỏ để đầu tư cho tài sản này, vốn cố định vốn lưu động Và hiệu sử dụng tài sản hiệu sử dụng vốn bỏ để đầu tư cho tài sản Trong luận văn này, nghiên cứu giải pháp để sử dụng vốn cố định vốn lưu động cho có hiệu Để nghiên cứu vấn đề này, trước hết ta cần hiểu vốn cố định vốn lưu động • Vốn cố định: Quản lý vốn cố định nội dung quan trọng cống tác quản lý tài daonh nghiệp Khi tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, vận động vốn cố định gắn liền với hình thái biểu vật chất – tài sản cố định tuân theo tính quy luật định Vì để quản lý, sử dụng có hiệu vốn cố định trước hết cần nghiên cứu tính chất đặc điểm tài sản cố định doanh nghiệp Trong sản xuất hành hóa, để tiến hành sản xuất sản phẩm, có yếu tố: sức lao động, tư liệu sản xuất tiền Căn vào tính chất tác dụng tham gia vào trình sản xuất, tư liệu sản xuất chia làm hai phận: đối tượng lao động tư liệu lao động Tài sản cố định tư liệu lao động chủ yếu dược tham gia trực tiếp gián tiếp vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải, công trình kiến trúc, chi phí mua phát minh sáng chế… Khác với đối tượng lao động, đặc điểm tài sản cố định-những tư liệu lao động chủ yếu chúng tham gia trực tiếp gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất Trong trình đó, tài sản cố định bị hao mòn song chúnhg giữ nguyên hình thái biểu vật chất ban đầu Vhỉ chúng bị hao mòn, hư hỏng hoàn toàn xét thấy lợi mặt kinh tế chúng cần thay đổi Bên cạnh đặc điểm nêu trên, tư liệu lao động đượccoi tài sản sản phẩm lao động Do đó, tài sản cố định giá trị sử dụng mà có giá trị Nói cách khác tài sản cố định phải hàng hóa hàng hóa thông thường khác Thông qua mua bán trao đổi chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng từ chủ thể sang chủ thể khác thị trường tư liệu sản xuất Việc quản lý tài sản cố định thực tế công việc phức tạp Để giảm nhẹ khối lượng quản lý tài kế toán, người ta có quy định thống tiêu chuẩn giới hạn tài sản cố định Thông thường tư liệu lao động phải đồng thời thỏa mãn hai tiêu chuẩn sau coi tài sản cố định: + Phải có thời gian sử dụng tối thiểu năm trở lên + Phải có giá trị tối thiểu đến mức độ định Riêng tiêu chuẩn thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp vói tình hình thời giá thời kỳ Hiện theo quy định TSCĐ phải có trị giá từ triệu đồng trở lên Qua phân tích nêu trên, rút định nghĩa tài sản cố định doanh nghiệp sau: Tài sản cố định doanh nghiệp tư liệu lao động chủ yếu mà đặc điểm chúng tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất Trong trình đó, giá trị tài sản cố định không bị tiêu hao hoàn toàn lần sử dụng mà chuyển dịch phần vào giá thành sản phẩm chu kỳ sản xuất Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để mua sắm, xây dựng tài sản cố định trước hết cần phải có số vốn định Vốn tiền tệ ứng trước để mua sắm, xây dựng tài sản cố định hữu hình chi phí đầu tư cho tài sắm cố định hình thái vật chất gọi vốn cố định doanh nghiệp Là khoản tiền ứng trước tài sản cố định, quy mô vốn cố định định quy mô tài sản cố định Song đặc điểm vận động tài sản cố định lại định đến đặc điểm tuần hoàn chu chuyển vốn cố định Trên ý nghĩa mối liên hệ này, khái quát nét đặc thù vận động vốn cố định sản xuất kinh doanh sau: - Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất Có đặc điểm tài sản cố định phát huy nhiều chu kỳ sản xuất, vốn cố định-hình thái biểu tiền tham gia vào chu kỳ sản xuất tương ứng - Vốn cố định luân chuyển phần Khi tham gia vào trình sản xuất, giá trị sử dụng tài sản giảm dần Theo vốn cố định tách làm hai phần: phần gia nhập vào chi phí sản xuất sản phẩm (dưới hình thức chi phí khấu hao) tương ứng giảm dần giá trị sử dụng tài sản cố định Kết thúc biến thiên nghịch chiều đó, lúc tài sản cố định hoàn thành vòng luân chuyển Từ phân tích rút khái niệm vốn cố định: Vốn cố định doanh nghiệp phận vốn đầu tư ứng trước tài sản cố định, mà đặc điểm luân chuyển dần phần nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hoàn tài sản cố định hết thời gian sử dụng Trong doanh nghiệp, vốn cố định phận quan trọng vốn đầu tư nói riêng, vốn sản xuất nói chung Quy mô vốn cố định trình độ quản lý, sử dụng nhân tố ảnh hưởng đến trình độ trang bị kỹ thuật Do vị trí then chốt đặc điểm vận động lại tuân theo tính quy luật riêng nên việc quản lý vốn cố định coi trọng điểm công tác tài doanh nghiệp • Vốn lưu động: Trong phần ta biết rằng, tư liệu sản xuất bao gồm đối tượng lao động tư liệu lao động Đúng vậy, doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, tư liệu lao động phải có đối tượng lao động Đối tượng lao động tham gia trình sản xuất không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, phận chủ yếu đối tượng lao động thông qua trình chế biến hợp thành thực thể sản phẩm bù đắp giá trị sản phẩm thực Đối tượng lao động doanh nghiệp biểu thành hai phận Một phận vật tư dự trữ để chuẩn bị cho trình sản xuất diễn liên tục (nguyên, nhiên vật liệu), phận khác vật tư trình chế biến (sản phẩm chế tạo, bán thành phẩm) Hai phận biểu hình thái vật chất gọi tài sản lưu động Để phục vụ cho qua trình sản xuất cần phải dự trữ số công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, vật đóng gói coi tài sản lưu động Mặt khác trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gắn liền vói trình lưu thông Trong trình lưu thông phải tiến hành số công việc chọn lọc đóng gói, xuất giao sản phẩm toán…Do hình thành số khoản hàng hoá tiền tệ, vốn toán… Tài sản lưu động nằm trình sản xuất tài sản lưu động nằm trình lưu thông thay chỗ cho vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất tiến hành liên tục thuận lợi Như vậy, doanh nghiệp cần phải có số vốn thích đáng để đầu tư vào tài sản ấy, số tiền ứng trước tài sản gọi vốn lưu động doanh nghiệp Vốn lưu động chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, bắt đầu tiền tệ sang hình thái vật tư hàng hóa cuối trở hình thái tiền tệ ban đầu Quá trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục không ngừng, vốn lưu động tuần hoàn không ngừng , hoàn thành vòng tuần hòan sau chu kỳ sản xuất Tóm lại, vốn lưu động doanh nghiệp số tiền ứng trước tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho trình sản xuất doanh nghiệp tiến hành thường xuyên, liên tục Vốn lưu động luân chuyển toàn giá trị lần, tuần hoàn liên tục hoàn thành vòng tuần hoàn sau chu kỳ sản xuất Vốn lưu động điều kiện vật chất thiếu trình tái sản xuất Muốn cho qua trình tái sản xuất diễn liên tục, doanh nghiệp phải có đủ vốn lưu động đầu tư vào hình thái khác đó, khiến cho hình thái mức tồn hợp lý đồng với Như khiến cho chuyển hóa vốn thuận lợi Nếu doanh nghiệp không đủ vốn tổ chức sử dụng vốn gặp khó khăn, trình sản xuất gặp trở ngại gián đoạn Việc tổ chức quản lý vốn lưu động trình sản xuất kinh doanh quan trọng Người quản lý phải biết phân phối nguồn vốn lưu động khâu dự trữ, sản xuất, lưu thông cách hài hòa, không để vốn lưu động ứ thừa nhiều khâu Doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động có hiệu sản xuất nhiều sản 10 trùng lặp chủng loại nhiều máy móc thiết bị toàn công ty Trong thời gian gần đây, với tham gia số công ty tài lĩnh vực xây dựng mở hướng việc đầu tư vào tài sản cố định doanh nghiệp xây dựng Thay phải đầu tư toàn cho việc mua mới, công ty thuê sử dụng thiết bị thi công theo yêu cầu Vì vậy, với đặc điểm sản xuất kinh doanh ngành xây dựng thường thi công công trình đơn chiếc, nằm rải rác nước, có loại thiết bị sử dụng thời gian ngắn nên việc thuê mua tài sản, đặc biệt hình thức thuê vận hành phù hợp với công ty nhằm triệt để tận dụng ưu phương thức đầu tư này: Công ty bỏ lần toàn chi phí đầu tư, không cần có tài sản chấp tài sản thuê thuộc sở hữu bên cho thuê, doanh nghiệp trích khấu hao cho tài sản thuê, tránh hao mòn vô hình tài sản cụ thể phương án cân nhắc thay cho việc mua số trường hợp: * Các máy móc thiết bị có tần suất sử dụng thấp, thường phục vụ cho số công trình giai đoạn ngắn toàn rình thi công cho công trình * Công ty lúc thực nhiều hợp đồng khác địa phương cách xa vài chủng loại máy móc thiết bị phục vụ thi công công ty hạn chế số lượng, khó khăn cho việc vận chuyển trực tiếp máy thi công tới * Các máy móc thiết bị mà công ty có bận thi công công trình khác chưa điều động kịp 1.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định Hiệu suất sử dụng tài sản cố định định đến phần lớn hiệu sử dụng vốn cố định Người ta thường dùng hệ số sau để đánh giá việc khai thác sử dụng máy móc thiết bị 54 Hệ số sử dụng mmtb thời gian (α) Thời gian sử dụng MMTB thực tế = Tổng quỹ thời gian công tác máy móc thiết bị Theo số liệu tính toán thống kê công ty cho thấy để đảm bảo thu hồi vốn đầu tư máy móc thiết bị phải sử dụng tối thiểu với α = 70% thực tế hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị chưa cao Giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu suất sử dụng đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm: công ty phải tích cực chủ động tìm kiếm tham gia đấu thầu công trình, không thụ động chờ Tổng công ty giao việc Có việc làm công ty phát huy lực máy móc thiết bị Đồng thời Công ty phải lập kế hoạch sản xuất thật cụ thể, đặc biệt kế hoạch thi công công trình để từ có kế hoạch sử dụng máy móc thiết bị cho hiệu Nâng cao lực cán quản lý đội thi công, tăng cường mối quan hệ đơn vị sản xuất với đạo xát công ty với đội sản xuất tăng khả động linh hoạt số máy móc thiết bị có Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Trong cấu vốn doanh nghiệp xây dựng, vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn Vốn lưu động nằm tất khâu trình sản xuất chu kỳ kéo dài, vốn bị ứ đọng nhiều khâu như: giá trị sản phẩm dở dang, khoản phải thu, khoản tạm ứng thi công Việc sử dụng hiệu vốn lưu động phải giải mâu thuẫn khối lượng vốn lớn tốc độ luân chuyển nhanh Sau số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty 2.1 Quản lý tốt vốn lưu động khâu sản xuất Những đặc điểm phức tạp hoạt động xây dựng gây nhiều khó khăn cho công ty việc quản lý vốn lưu động nói chung 55 giá trị sản phẩm dở dang nói riêng Những trở ngại làm cho giảm hiệu suất sử dụng vốn như: công ty phải chờ chỉnh sửa, thiết kế cho phù hợp với tình thực tế phát sinh nên phải dừng thi công công ty cần yêu cầu chủ đầu tư khảo sát thật kỹ lưỡng có cam kết cụ thể trách nhiệm vật chất làm chậm tiến độ thi công, lấy làm yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tỏn thất ngừng thi công gây 2.2 Việc thu hồi nợ toán khoản công nợ cần thiết Trong điều kiện nay, chiếm dụng vốn lẫn doanh nghiệp điều tránh khỏi Cuối năm 2005 số vốn bị chiếm dụng 12409536877 chiếm 84.3% so với tổng nguồn vốn Đây nguyên nhân làm cho công ty thiếu vốn, không sinh lời mà có độ rủi ro lớn Nguyên nhân khách quan chủ quan việc chiếm dụng vốn tượng thiếu vốn sản xuất kinh doanh phổ biến, đồng thời Công ty lựa chọn đánh giá xác khả tài bạn hàng Lượng vốn công ty bị chiếm dụng chủ yếu bên A chưa toán có số khả toán Khó khăn lớn công ty thiếu vốn nghiêm trọng để giải tình trạng công ty phải tìm cách thu hồi nhanh chóng lượng vốn bị chiếm dụng tránh khoản nợ dây dưa đặc biệt khoản nợ khả toán Đối với khoản doanh nghiệp khác nợ công ty, công ty thu hồi cách tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp nợ mua lại tài sản cố định Tuy nhiên, để thực được, công ty phải bỏ lượng vốn định cho công tác bán hàng Khi ký kết hợp đồng xây dựng công trình, Công ty cần ý vấn đề sau: Tìm hiểu rõ nguồn đầu tư xây dựng công trình Nếu vốn đầu tư tổ chức hay cá nhân bỏ ra, công ty cần phải xem xét tình hình tài 56 khả toán họ, đầu tư Nhà nước cấp hay tổ chức nước tài trợ, công ty cần phải định cấp vốn khâu cấp vốn Thông qua đó, công ty tiếp cận với nguồn vốn nhanh tránh qua khâu trung gian làm phát sinh khoản chi phí không đáng có Trong nội dung hợp đồng ký kết xây dựng công trình, công ty cần ý điều khoản quy định mức tiền ứng trước, điều khoản toán, điều khoản mức phạt toán chậm so với quy định Thông thường mức phạt 5% đến 10% giá trị toán chậm Đối với hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, đầu tư tài chính, công ty phải tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, khả tài bạn hàng, qua thông tin quan trọng đó, công ty lựa chọn bạn hàng có tài lành mạnh Đồng thời để tăng khả thu hồi nợ, công ty cần theo dõi chặt chẽ khoản nợ Nếu khách hàng không mối quan hệ với công ty cần thu hồi tránh kéo dài dễ dẫn đến vốn không đòi đưọc Nếu khách hàng quan hệ công tác thu hồi nợ theo phương pháp chiếu: thu hồi tiến tới chấm dứt khoản nợ cũ, tiến hành đốc thúc thu hồi khoản nợ phát sinh Nếu thực tạo khả quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu kinh doanh tạo cho công ty có khả toán khoản nợ công ty Cốt lõi vấn đề sử dụng hợp lý hiệu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Các giải pháp huy động vốn Đối với công ty, vốn điều kiện cần thiết thiếu để đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển.Thiếu vốn Công ty nguồn lực quan trọng phục vụ cho trình kinh doanh Để có vốn Công ty áp dụng số biện pháp huy động vốn sau đây: Thứ nhất, khai thác triệt để nguồn vốn Công ty để bổ xung cho nguồn vốn lưu động: Công ty nên huy động vốn từ quỹ khen thưởng, phuc lợi, từ lợi nhuận chưa phân phối hay huy động vốn từ cán công 57 nhân viên Công ty theo hình thức trả lãi Đây hình thức huy động vốn hữu hiệu, không giải phần VLĐ mà nâng cao tinh thân trách nhiệm cán công nhân viên công ty Để huy động tốt nguồn tài trợ , Công ty cần có mức lãi suất hợp lý, mức lãi suất cao lãi suất ngân hàng chút Công ty huy động với thời han dài ngắn tuỳ thuộc vào sư thoả thuận bên Thứ 2, tìm kiếm nguồn tài trợ dài hạn Huy động vốn ngắn hạn đáp ứng cho nhu cầu VLĐ Công ty tìm nguồn tài trợ dài hạn đối tác liên doanh, liên kết với đơn vị khác ngành, hoăc xây dựng dự án có tính khả thi cao để vay vốn dài hạn ngân hàng Thứ 3, Tạo lập củng cố uy tín Công ty phải tạo lập cho uy tín thị trường triển vọng lên Công ty qua tiêu như: Nộp NSNN tăng doanh thu, toán đầy đủ, hạn với bạn hàng, có Công ty tìm kiếm nguồn tài trợ dễ dàng Thực tốt công tác dự toán ngân quỹ Qua số liệu kế toán, công ty biết số vốn có mặt giá trị vật, nguồn hình thành, biến động tăng, giảm kỳ, mức đảm bảo vốn lưu động, tình hình khả toán Nhờ mà công ty không bị động truớc nhu cầu vốn đột xuất mùa xây dựng, đảm bảo trình sản xuất kinh doanh tiến hành thuận lợi theo chương trình kế toán đề như: chế toán, thu hồi công nợ, xử lý vốn thừa Vì vậy, việc tổ chức tốt công tác kế toán công ty nhanh chóng chuyển đổi công tác kế toán theo chế độ kế toán giải pháp quan trọng nhằm tăng cường quản lý kiểm tra kiểm soát trình sản xuất kinh doanh, sử dụng loại vốn nhằm đạt hiệu kinh tế cao Đối với 58 công ty, phòng tài kế toán phòng cần phải trang bị máy tính Hiện tổ chức công tác kế toán - tài công ty tính toán thi công nhiều thời gian Công ty nên chuyển đổi công tác kế toán theo chế độ kế toán máy, đảm bảo xác cao việc tính đúng, hỗ trợ đảm bảo lưu trữ thông tin cần thiết cho công tác kế toán, đồng thời giúp cho nhà quản lý đưa biện pháp kịp thời qua nối mạng máy tính công ty Kiến nghị quan quản lý 5.1 Kiến nghị với Tổng công ty Do Công ty Cổ phần xây dựng 79 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh trước theo kế hoạch, việc chuyển ssang hoạt động theo kinh tế thị trường công ty gặp nhiều khó khăn, lao động dư thừa nhiều Để công ty đứng vững hoàn thành xây lắp công trình đề nghị Tổng công ty Công trình giao thông 1: - Giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho công ty để khai thác lực máy móc thiết bị người - Giúp đỡ công ty việc hoàn tất hoạt động theo chế công ty cổ phần 5.2 Kiến nghị với Nhà nước Là công ty chuyển hướng kinh doanh, lao động dôi dư nhiều, tay nghề chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với hoạt động kinh doanh mới, đề nghị Nhà nước hỗ trọ kinh phí để giải cho số lao động nghỉ việc theo chế độ kinh phí đào tạo lại lao động - Giúp đỡ công ty việc hoà nhập vào thị trường chứng khoán nước Quốc tế để khỏi tăng nguồn vốn nội lực Công ty Trước mắt, thời gian từ 2-3 năm đầu hoạt động Nhà nước cần miễn hoàn toàn phí phát hành, phí lưu ký, phí niêm yết , điều 59 chỉnh sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp công ty tham gia vào thị trường chứng khoán Trên số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng 79 Do thời gian nghiên cứu trình độ thân nhiều hạn chế tính chất phức tạp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực, thị trường sôi động đầy thử thách, chắn kiến nghị nhiều điểm chưa phù hợp cần tiếp tục xem xét Tuy nhiên cố gắng việc tìm giải pháp khả thi sở nghiên cứu nghiêm túc thực trạng tài hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần xây dựng 79 thời gian vừa qua 60 KẾT LUẬN Sử dụng vốn có hiệu nhằm bảo toàn phát triển vốn doanh nghiệp vấn đề cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp nói riêng toàn kinh tế nói chung Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hình thức Cổ phần, với quy mô không lớn, trình độ khoa học công nghệ trình độ quản lý nhiều hạn chế, công ty gặp không khó khăn áp lực cạnh tranh ngày gay gắt chế thị trường Việc tìm giải pháp để công ty sử dụng có hiệu nguồn lực sẵn có có ý nghĩa quan trọng Sau thời gian tiếp xúc thực tế Công ty Cổ phần xây dựng 79, giúp đỡ tận tình Giám đốc - Chủ tịch HĐQT, Cô Khúc Thị Lâm, Anh Đinh Xuân Nam – Kế toán trưởng, anh chị Phòng Tài chính- Kế toán với bảo cặn kẽ cô giáo Trần Thị Thanh Tú, sở kiến thức thu lượm trình học tập, em hoàn thành chuyên đề Tôi tham vọng đưa giải pháp hoàn toàn đúng, đem lại hiệu trực tiếp, tức quản lý tài công ty mà so sánh, đối chiếu thực tế kiến thức học để đưa nhận xét, gợi ý, hướng giải để hoàn thiện việc quản lý & sử dụng vốn Công ty Với đề tài rộng dù cố gắng thời gian lực hạn chế nên trình thực chuyên đề em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong thầy cô, bạn bè, cô chú, anh chị cán công nhân viên công ty Cổ phần Xây dựng 79 đưa nhận xét, góp ý để em hoàn thiện chuyên đề kiến thức thân để chuyên đề có giá trị thực tiễn 61 Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hưỡng dẫn trực tiếp tận tình cô giáo Trần Thị Thanh Tú, giúp đỡ nhiệt tình Cô Khúc Thị Lâm, Anh Đinh Xuân Nam, cô anh chị phòng Tài chính- Kế toán công ty cổ phần xây dựng 79 tạo điều kiện giúp em suốt thời gian thực tập để em hoàn thành tốt chuyên đề 62 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Doanh nghiệp mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.1 Doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp 1.1.1.2 Quản lý tài doanh nghiệp 1.1.2 Vốn hoạt động doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm vốn 1.1.2.2 Cơ cấu vốn doanh nghiệp 1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 12 1.2.1 Khái niệm 12 63 1.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn 17 1.2.3.1 Những nhân tố khách quan 17 1.2.3.2 Những nhân tố chủ quan 19 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG 79 23 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 23 Quá trình hình thành phát triển công ty 23 Cơ cấu máy quản lý Công ty cổ phần xây dựng 79 24 II- ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG 28 Những đặc điểm ngành xây dựng 28 1.1 Khái quát sản phẩm ngành xây dựng 28 1.2 Các đặc điểm sản phẩm xây dựng 29 Những đặc điểm sản xuất xây dựng 29 64 III THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 32 Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh công ty vài năm gần 32 Thực trạng sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng 79 38 2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 38 2.2 Hiệu sử dụng vốn cố định công ty cổ phần xây dựng 79 45 2.3 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần 47 IV ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 48 Những kết đạt công tác quản lý sử dụng vốn công ty 48 Những hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn công ty cổ phần xây dựng 79 48 2.1 Hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn cố định 49 2.2 Hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn lưu động 49 2.3 Hạn chế công tác huy động vốn 49 65 2.4 Công tác quản lý khoản phải thu 50 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 51 I PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 51 II GIẢI PHÁP N ÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 53 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 53 1.1 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư đổi tài sản cố định 53 1.2 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 54 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 55 2.1 Quản lý tốt vốn lưu động khâu sản xuất 55 2.2 Việc thu hồi nợ toán khoản công nợ cần thiết 56 Các giải pháp huy động vốn 57 Thực tốt công tác dự toán ngân quỹ 58 Kiến nghị quan quản lý 59 66 5.1 Kiến nghị với Tổng công ty 59 5.2 Kiến nghị với Nhà nước 59 KẾT LUẬN 61 67 [...]... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG 79 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần Xây dựng 79 là một doanh nghiệp nhà nước, tiền thân là đội công trình 11- Công ty cầu 12- thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1-Bộ giao thông vận tải Công ty có trụ sở chính tại : số 16 – Phố Sài Đồng- Phường... 2000); bê tông hoá kênh Nậm Rốm – Lai Châu… Nói chung, Công ty luôn đảm bảo thi công đúng tiến độ và bàn giao công trình đúng kế hoạch Công ty đã tham gia đáu thầu và thắng thầu xây lắp cũng như được Tổng công ty giao cho nhiều hợp 21 đồng quan trọng Đó là những ghi nhận bước đầu về 1 phương hướng hoạt động kinh doanh hợp lý của Công ty Tuy vậy Công ty còn nhiều hạn chế do là một doanh nghiệp nhà nước trước... của Công ty Cổ phần Xây dựng 79 22 MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO SƠ ĐỒ SAU: Ban giám đốc Ban quản lý dự án (Đ/D chủ đầu tư) Cán bộ giám sát của ban QLDA Chỉ huy trưởng công trường Phòng Tài chính – Kế toán Đội xây dựng số 1,2… Kỹ sư trưởng công trường Phòng kỹ thuật và quản lý công trình Đội thi công cơ giới Đội cung ứng vật tư * Giám đốc công ty hoặc phó giám đốc công ty phụ... nói riêng Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng cần có những giải pháp phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành III THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 1 Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây Trong những năm vừa qua, được sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao... Tỉ suất thanh toán ngắn hạn (hiện hành) của công ty tăng dần từ 1,24 (năm 2003) lên 2,31 (năm 2004) và 4,66 (năm 2005) chứng tỏ Công ty có khả năng thanh toán tốt những khoản nợ trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh 36 Trong 3 năm tỉ suất thanh toán tức thời của Công ty là cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán ngay, ngân quỹ của công ty hoạt động rất hiệu quả Ngoài ra ta xét các chỉ... thấy vì nợ phải trả của công ty liên tục tăng nă 2004 tỉ lệ này tăng 45,71% so với 2003, năm 2005 tăng 17,94 % so với năm 2004 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là vốn vay do đó tiền lãi phải trả cao mà thực tế việc sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn trong đấu thầu bỏ giá thấp, vốn bị ứ đọng tại công trình gây ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tỉ suất thanh toán ngắn... 8.658.820.038 7.435.927.756 7.135.927.756 1.222.892.282 14,12 16,56 85,88 1,24 0,073 0,072 10.977.077.182 679. 634.147 1.429.634.466 12.406.711.648 10.835.086.436 10.729.086.436 1.571.625.212 12,66 11,52 86,48 2,31 6,33 6,19 13.375.297.204 872.468. 579 1.330.145.585 14.705.442.789 12. 779. 702.471 12. 779. 702.471 1.925.704.318 13,09 9,05 86,90 4,66 6,82 7,1 3.752.529.810 674.411.431 -4.638.200 3.747.891.610... sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 cùng với sự giúp đỡ rất lớn của Tổng Công ty về giải quyết việc làm, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất đổi mới phương hướng kinh doanh và mua sắm thêm thiết bị tiên tiến nên công ty đã đứng vững được trên thị trường và từng bước làm ăn có lãi 30 Ta có thể thấy rõ hơn thông qua các chỉ tiêu dưới đây: 31 BẢNG... 100% 11.433.311. 779 98,44% 15.023.127.006 98,48% 181.459.921 1,56% 232.062.642 1,56% 839.000.000 1.223.000.000 1.422.174.470 1.334.104.754 1.686.761.354 1.726.434.238 264.586.884 392.392.484 737.615.041 6,35% 1.575.515.041 10,33% 318.380.286 738.380.286 419.234.755 837.134.755 6.890.519.964 10.017.028.666 7.435.927.756 10.385.086.436 Nguồn: Báo cáo tài chính công ty cổ phần xây dựng 79 32 20.000.000.000... 1.750.000.000 750.000.000 1.000.000.000 12.409.536.887 12. 779. 702.471 100% 98,5% 1,5% 8,75% * Doanh thu của công ty tăng nhanh qua các năm: - Năm 2004 tăng 15.255.189.648 - 11.614.771.700 = 3.640.417.948 ( tăng 131.34% so với năm 2003) - Năm 2005 tăng 20.000.000.000 - 15.255.189.648 = 4.744.810.352 (Tăng 131.1% so với năm 2004) Kết quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước với mức tăng khá đồng đều (>131%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79, I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3, I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 23

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn