Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã định biên huyện định hóa tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014 full

62 244 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2016, 19:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA KHÁNH TIỆN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH BIÊN, HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Địa môi trường : Quản lý Tài nguyên : 2011 – 2015 Thái Nguyên - năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA KHÁNH TIỆN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊNH BIÊN, HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành : Chính quy : Địa môi trường Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Quản lý Tài nguyên : K43 - ĐCMT - N03 : 2011 - 2015 : GS.TS Trần Ngọc Ngoạn Thái Nguyên - năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình học tập sinh viên vận dụng kiến thức, lý luận học nhà trường vào thực tiễn, tạo cho sinh viên làm quen phương pháp làm việc, kỹ công tác Đây giai đoạn thiếu sinh viên trình học tập Được trí Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản Lí Tài Nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014” Thời gian thực tập không dài đem lại cho em kiến thức thực tế bổ ích kinh nghiệm làm việc quý báu, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lí tài nguyên, người giảng dạy đào tạo hướng dẫn chúng em đặc biệt thầy giáo GS.TS: Trần Ngọc Ngoạn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND xã Định Biên, chú,các anh công tác phòng địa xã Định Biên nhiệt tình giúp đỡ trình thực tập tốt nghiệp quý quan Do thời gian có hạn, bước đầu làm quen với phương pháp nên chắn báo cáo tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô giáo toàn thể bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Ma Khánh Tiện ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình dân số lao động năm 2014 28 Bảng 4.2: trạng sử dụng đất năm 2014 30 Bảng 4.3: Kết cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân theo đơn vị hành địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012 - 2014 32 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSDĐ tố chức địa bàn xã Định Biên 33 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2014 34 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSDĐ phi nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2014 35 Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Định Biên - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên năm 2012 36 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Định Biên - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên năm 2013 37 Bảng 4.9: Kết cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Định Biên - huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên năm 2014 37 Bảng 4.10: Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Định Biên huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên theo thời gian 38 Bảng 4.11 tính công khai, minh bạch việc hướng dẫn hồ sơ thực cấp GCNQSDĐ theo đối tượng sử dụng đất 39 Bảng 4.12 Thời gian thực mức phí nộp thực thủ tục cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất 41 Bảng 4.13 Công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất 43 Bảng 4.14 Đánh giá công tác lập, quản lý hồ sơ địa xã Định Biên theo ý kiến người sử dụng 45 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC Bản đồ địa CP Chính phủ CT - TTg Chỉ thị thủ tướng CV Công văn DT Diện tích GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KH-PTNMT Kế hoạch - Phòng tài nguyên môi trường NĐ Nghị định NQ Nghị TS Tiến sĩ GS Giáo sư THCS Trung học sở TN&MT Tài Nguyên Môi Trường TT Thông tư TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân STT Số thứ tự VPĐKQSD Văn phòng đăng ký quyền sử dụng QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đất đai, vai trò đất đai phát triển kinh tế xã hội 2.1.2 Khái niệm,vai trò quản lý Nhà nước đất đai 2.1.3 Những vấn đề quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.4 Bộ máy quản lý Nhà nước đất đai trách nhiệm quan quản lý Nhà nước cấp GCNQSDĐ 13 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 14 2.2.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ giới 14 2.2.2 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước 15 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 v 3.1.1 Đối tượng 17 3.1.2 Phạm vi 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Định Biên 17 3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn xã Định Biên 17 3.3.3 Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012- 2014 17 3.3.4 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 18 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.4.2 Phương pháp xử lí số liệu 19 3.4.3 Phương pháp kế thừa bổ sung 19 3.4.4 Phương pháp điều tra, vấn trực tiếp người dân 19 3.4.5 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu số liệu 19 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.1.1 Vị trí địa lý 20 4.1.1.2 Địa hình địa mào 20 4.1.1.3 Khí hậu 20 4.1.1.4 Thuỷ văn 21 4.1.1.5 Nguồn nước 21 4.1.1.6 Thổ nhưỡng 21 4.1.1.7 Tài nguyên rừng 22 4.1.1.8 Tài nguyên nhân văn 22 vi 4.1.1.9 Cảnh quan môi trường 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 23 4.1.2.1 Tình hình dân số, lao động việc làm; 23 4.1.2.2 Tình hình kinh tế 23 4.1.2.3 Chuyển dịch cấu kinh tế 24 4.1.2.4 Trông trọt 24 4.1.2.5 Chăn nuôi 24 4.1.2.6 Cơ sở hạn tầng kỹ thuật,hạ tầng xã hội 25 4.2 Dân số, lao động 28 4.2.1 Dân số 28 4.2.2 Lao động 29 4.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn xã Định Biên 29 4.3.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Định Biên năm 2014 29 4.3.2 Đánh giá trạng tình hình sử dụng đất xã Định Biên 31 4.4 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 32 4.4.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 32 4.4.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân, địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 33 4.4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 34 4.4.3.1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 34 4.4.3.2 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp 35 4.4.4 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo năm xã Định Biên, huyện, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 36 4.4.4.1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012 36 vii 4.4.4.2 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013 37 4.4.4.3 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 37 4.5 Kết điều tra vấn ý kiến người dân, tổ chức 38 4.5.1 Đánh giá tính công khai, minh bạch việc hướng dẫn hồ sơ thực cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng 39 4.5.2 Đánh giá thời gian thực mức phí nộp thực thủ tục cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất 41 4.5.3 Đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất 43 4.5.4 Đánh giá công tác lập, quản lý hồ sơ địa xã Định Biên theo ý kiến người sử dụng 45 4.6 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp cho công tác cấp GCNQSDĐ xã Định Biên 46 4.7 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 47 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt II Internet PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai tài nguyên vô quý giá tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống Đất đai tham gia vào hoạt động đời sống kinh tế xã hội, nguồn vốn, nguồn lực quan trọng đất nước Theo điều Luật Đất đai 2003 đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước quản lý Hiện đất nước ta trình đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá với tăng nhanh dân số phát triển kinh tế gây áp lực lớn đất đai, diện tích đất lại không tăng lên Vậy đòi hỏi người phải biết cách sử dụng cách hợp lý nguồn tài nguyên đất đai có giới hạn Đặt biệt giai đoạn vấn đề đất đai vấn đề nóng bỏng, vấn đề lĩnh vực ngày phức tạp nhạy cảm Do hoạt động quản lý đất đai Nhà nước có vai trò quan trọng để xử lý trường hợp vi phạm Luật Đất đai, tranh chấp đất đai, đảm bảo công ổn định kinh tế xã hội Trong năm gần kinh tế ngày phát triển, đặc biệt phát triển thị trường nhà đất, đất đai đối tượng quan tâm hàng đầu toàn xã hội nên việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ quan trọng liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng đất Nhà nước Tạo điều kiện cho quản lý sử dụng đất có hiệu Do nguyên nhân chủ quan khách quan nên thực tiễn công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Định Biên tồn bất cập Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo diễn phổ biến gây trở ngại cho công tác cấp GCNQSDĐ 39 4.5.1 Đánh giá tính công khai, minh bạch việc hướng dẫn hồ sơ thực cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng Bảng 4.11 tính công khai, minh bạch việc hướng dẫn hồ sơ thực cấp GCNQSDĐ theo đối tượng sử dụng đất Tỷ lệ trả lời(%) STT Chỉ tiêu đánh giá Người dân Tổ chức Trung bình I Đánh giá hồ sơ cấp GCNQSDĐ Rất đơn giản, thuận tiện 42,50 60.00 51,25 Tương đối đơn giản, thuận tiện 52,50 40,00 46,25 Chưa đơn giản, thuân tiện 0 Còn nhiều giấy tờ, phức tạp 5,00 2,50 100 100 100 Tổng II Việc công khai minh bạch hồ sơ cấp GCNQSDĐ Rất công khai, minh bạch 75,00 80,00 77,50 Tương đối công khai, minh bạch 25,00 20,00 22,50 Công khai chưa minh bạch 0 Chưa công khai, minh bạch 0 100 100 100 Tổng III Được hướng dẫn hồ sơ cấp GCNQSDĐ Hướng dẫn tận tình 55,00 30,00 42,50 Tương đối tận tình 30,00 70,00 50,00 Chưa tận tình 15,00 7,50 Không hướng dẫn 0 100 100 100 Tổng (Nguồn: Số liệu điều tra) 40 Từ bảng 4.11 ta thấy: - Đánh giá tính đơn giản, thuận tiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng: có trung bình 51,25% đối tượng điều tra đánh giá quy định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên đơn giản, thuận tiện; có trung bình 46,25% đối tượng điều tra đánh giá tương đối đơn giản, thuận tiện có bình quân 2,50% đánh giá hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều giấy tờ, phức tạp Như đánh giá hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên quy định đơn giản, thuận tiện cho việc thực người sử dụng đất - Đánh giá tính công khai, minh bạch hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát địa điểm tiếp nhận hồ sơ: có bình quân 77,50% đối tượng điều tra đánh giá công khai, minh bạch; có bình quân 22,50% đánh giá quy định hồ sơ tương đối công khai minh bạch;Như đánh giá hồ sơ đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên công khai minh bạch - Đánh giá thái độ cán tiếp nhận hướng dẫn hồ sơ nộp thủ tục đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận: có bình quân 42,50% đối tượng điều tra đánh giá hướng dẫn nhiệt tình; có 50,00% số người sử dụng đất điều tra đánh giá hướng dẫn tương đối nhiệt tình; nhiên số bình quân 7,50%các đối tượng điều tra đánh giá chưa hướng dẫn nhiệt tình; người sử dụng đất nhận xét không hướng dẫn Nói chung cán niềm nở nhiệt tình với người dân, song bên canh cán có khuyết điểm 41 4.5.2 Đánh giá thời gian thực mức phí nộp thực thủ tục cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất Bảng 4.12 thời gian thực mức phí nộp thực thủ tục cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất Chỉ tiêu đánh giá STT I Tỷ lệ trả lời(%) Người dân Tổ chức Trung bình Về thời gian thực việc cấp GCNQSDĐ Rấ t n h a n h 27,50 20,00 23,75 Tương đối nhanh 52,50 70,00 61,25 Còn chậm 20,00 10,00 15,00 Thời gian lâu 100 100 100 Tổng II Về mức phí, lệ phí cấp GCNQSDĐ Rấ t c a o 7,50 20,00 13,75 Tương đối cao 47,50 23,75 Phù hợp 45,00 80,00 62,50 Rất thấp 0 100 100 100 Tổng III Sự hài lòng công tác cấp giấy có 97,75 70,00 83,86 không 2,50 30,00 16,25 100 100 100 Tổng (Nguồn: Số liệu điều tra) 42 Từ bảng 4.12 ta thấy: - Đánh giá thời gian thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên ta thấy: có 23,75% người sử dụng đất điều tra nhận xét thời gian thực thủ tục nhanh; có 61,25% nhận xét thời gian thực tương đối nhanh có bình quân 15,00% số người sử dụng đất điều tra nhận xét thời gian thực chậm Qua nhận xét thời gian thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên tương đối nhanh - Đánh giá mức phí, lệ phí phải nộp thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên; có 13,75% số người sử dụng đất điều tra nhận xét mức phí, lệ phí phải nộp thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cao; có 23,75% số người sử dụng đất điều tra đánh giá mức phí, lệ phí phải nộp tương đối cao; có 62,50% số người điều tra nhận xét phù hợp nhận xét thấp Như vậy, ta nhận xét mức phí, lệ phí người sử dụng đất phải nộp thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên phù hợp - Đánh giá hài lòng người vấn ta thấy có tới 83,86% ý kiến người thấy hài lòng 43 4.5.3 Đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất Bảng 4.13 Công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết cấp GCNQSDĐ xã Định Biên theo người sử dụng đất STT I Chỉ tiêu đánh giá Tỷ lệ trả lời(%) Người dân Tổ chức Trung bình Đánh giá thái độ cán tiếp nhân hồ sơ Rất niềm nở, nhiệt tình 77,50 90,00 83,75 Tương đối niềm nở, nhiệt tình 5,00 10,00 7,50 Chưa niềm nở, nhiệt tình 7,50 3,75 Không nhiệt tình, gây khó khăn 10,00 5,00 100 100 100 Tổng II Đánh giá số lượng cán làm công tác quản lý đất đai Quá thừa người 20,00 20,00 20,00 Tương đối đủ người 80,00 80,00 80,00 Không đủ người 0 Còn thiếu nhiều 0 100 100 100 0 Tổng III Đánh giá việc bố trí cán nhận trả hồ sơ Rất phù hợp Tương đối phù hợp 92,50 60,00 76,25 Chưa phù hợp 7,50 3,75 Không phù hợp 40,00 20,00 100 100 100 Tổng (Nguồn: Số liệu điều tra) 44 Từ bảng 4.15 ta thấy: - Đánh giá thái độ cán tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên đối tượng sử dụng đất có quan điểm tương đối khác nhau: có bình quân 83,75%nhận xét thái độ cán tiếp nhận hồ sơ niềm nở, nhiệt tình; có bình quân 7,50%nhận xét thái độ cán tiếp nhận hồ sơ tương đối nhiệt tình; có bình quân 3.75% nhận xét thái độ cán tiếp nhận hồ sơ chưa niềm nở, nhiệt tình, có 5,00% nhận xét không niềm nở, gây khó khăn Có thể nhận xét thái độ cán tiếp nhận hồ sơ trả kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Định Biên niềm nở, nhiệt tình giao dịch với nhân dân, cần cố gắng cho vừa lòng nhân dân với kết hưởng ứng cao - Đánh giá số lượng cán làm công tác quản lý đất đai xã Định Biên có: bình quân 20,00% số người sử dụng đất điều tra nhận xét số lượng cán làm công tác quản lý đất đai xã Định Biên thừa người để thực công tác quản lý; có bình quân 80,00% số người sử dụng đất điều tra đánh giá số lượng cán làm công tác quản lý đất đai xã Định Biên tương đối đủ để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai địa bàn Như vậy, đánh giá số lượng cán trực tiếp làm công tác quản lý đất đai xã Định Biên tương đối đủ để thực tốt công tác quản lý đất đai xã Định Biên - Đánh giá việc bố trí cán tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chuyên môn phù hợp thì; có bình quân 76,25% số người sử dụng đất điều tra nhận xét xã Định Biên bố trí cán có chuyên môn tương đối phù hợp, có bình quân 3,75% số người sử dụng đất điều tra nhận xét xã Định Biên bố trí cán tiếp nhận hồ sơ trả kết có chuyên môn chưa phù hợp với công việc.và 20,00% đánh giá bố trí cán không phù hợp Như vậy, đánh giá xã Định Biên, huyện Định 45 Hóa bố trí cán tiếp nhận hồ sơ trả kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chuyên môn phù hợp chưa cao, chưa chuyên môn 4.5.4 Đánh giá công tác lập, quản lý hồ sơ địa xã Định Biên theo ý kiến người sử dụng Bảng 4.14 Đánh giá công tác lập, quản lý hồ sơ địa xã Định Biên theo ý kiến người sử dụng Tỷ lệ trả lời(%) Chỉ tiêu đánh giá STT Người dân Tổ chức Trung bình 0 I Đánh giá công tác đo đạc đồ địa Chất lượng tốt Chất lượng tương đối tốt 80.00 70,00 75,00 Chưa tốt 20,00 30,00 25,00 Còn 0 100 100 100 90,00 45,00 Tổng II Đánh giá cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa Rất thường xuyên Tương đối thường xuyên 62,50 31,25 Chưa thường xuyên 30,00 10,00 20,00 Không thấy cập nhật 7,50 3,75 100 100 100 Tổng (Nguồn: Số liệu điều tra) * Từ bảng 4.14 ta thấy: - Đánh giá công tác đo đạc đồ địa có; có bình quân 75,00% số người sử dụng đất điều tra nhận xét đồ địa xã Định Biên thành lập có chất lượng tương đối tốt Có 25,00% nhận xét chất lương chưa tốt Như đánh giá chất lượng 46 bồ địa xã Định Biên thành lập tương đối tốt, cần nâng cao phát huy thêm lực - Đánh giá việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: bình quân 45,00% số người sử dụng đất điều tra nhận xét chất lượng hồ sơ địa chỉnh lí thường xuyên; có bình quân 31,25% số người sử dụng đất điều tra nhận xét hồ sơ địa xã Định Biên chỉnh lí tương đối thường xuyên Có 20,00% số người nhận xét chất lượng hồ sơ địa chưa chỉnh lí thường xuyên Và có 3,75% số người nhận xét không không thấy cập nhật Như đánh giá việc cập nhật, chỉnh lí hồ sơ địa xã Định Biên có chất lượng chưa tốt 4.6 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp cho công tác cấp GCNQSDĐ xã Định Biên - Thuận lợi: - Từ năm 2010 đến có nhiều dự án Trung ương thành phố đầu tư vào lĩnh vực đo đạc đồ, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã, thông qua dự án này, xã có hồ sơ địa có độ xác cao - Nhận thức cán nhân dân pháp luật đất đai nói chung, sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng ngày nâng cao - Công tác cải cách thủ tục hành Nhà nước quy định cụ thể trình tự thực thủ tục hành giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nghĩa vụ người dân cán bộ, công chức phải thực - Khó khăn: - Các văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ban hành điều chỉnh thường xuyên, thiếu ổn định, chí có điều đọc nên nhiều người có cách hiểu khác dẫn đến số vướng mắc tổ chức thực 47 - Việc ghi thời hạn sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với quy định Luật Đất đai chưa thoả mãn người sử dụng đất - Một phận người dân có thời điểm sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 trở sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp khoản kinh phí 1/2 giá trị lô đất (theo khung giá tỉnh ban hành năm) Vì vậy, họ muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đủ điều kiện để thực Trong số lượng hộ lại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại hộ chiếm đa số - Một số người dân không đồng tình với cách ghi thời hạn sử dụng đất vườn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau cấp đổi 4.7 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng * Về sách - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến người dân nhiều hình thức người dân hiểu nắm rõ thủ tục nơi thực thủ tục, tuân theo quy định pháp luật quản lý đất, hiểu tầm quan trọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Triển khai việc lập thực quy hoạch sử dụng đất xã đến năm 2020 quy hoạch đất nông nghiệp để hoàn thành hồ sơ địa tạo sở liệu thông tin cho công tác - Tăng cường công tác tra kiểm tra công tác cấp GCNQSDĐ, giải dứt điểm tồn vướng mắc công tác giao đất rà soát lại để cấp GCNQSDĐ cho hộ giao đất không thẩm quyền mà thực nghĩa vụ tài 48 - Kiểm tra, rà soát lại hộ chưa cấp GCNQSDĐ địa bàn, hộ cấp trùng để có kế hoạch triển khai công việc cách hợp lý - Kiến nghị đưa mức thuế lệ phí hợp lý việc cấp GCNQSDĐ - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai nói chung công tác cấp GCNQSDĐ nói riêng - Phải xem việc cấp GCNQSDĐ dịch vụ hành công phục vụ nhân dân, trách nhiệm quan Nhà nước - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký cấp GCNQSDĐ - Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chế "một cửa" thành chế cửa liên thông, xây dựng văn minh công sở tạo niềm tin cho người dân làm thủ tục - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến tiến khoa học kỹ thuật lĩnh vực chuyên môn, khuyến khích cán nhân viên ứng dụng công nghệ vào công việc - Công khai hóa đầy đủ quy trình, thủ tục hành chính, thuế, lệ phí phải nộp theo quy định nhà nước để góp phần tăng hiệu trình giải yêu cầu nhân dân * Về nguồn lực tài Cần bổ sung kinh phí, vật tư kỹ thuật cho việc lưu trữ hồ sơ tài liệu * Về nguồn nhân lực Cần phải nâng cao chất lượng số lượng đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài: ''Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên" đưa số kết luận sau: - Về tình hình cấp GCNQSDĐ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2012- 2014 + Toàn xã có 05 tổ chức cần cấp GCNQSDĐ có 02 tổ chức Sở TN&MT cấp GCNQSDĐ đạt 0,69ha, chiếm 44,23% tổng diện tích cần cấp + Trên địa bàn xã có 329 hộ gia đình, cá nhân cần cấp Trong cấp 286 hộ gia đình cá nhân, chiếm 86,93% tổng số hộ gia đình, cá nhân cần cấp - Về tình hình cấp GCNQSDĐ theo loại đất giai đoạn 2012- 2014 + Đất nông nghiệp giai đoạn cấp 390,7 ha, chiếm 87,44% tổng diện tích đất nông nghiệp cần cấp + Đất phi nông nghiệp giai đoạn cấp 225,92ha, chiếm 88,04% diện tích cần cấp Nhìn chung công tác cấp GCNQSDĐ xã Định Biên giai đoạn 20122014 đạt kết tương đối cao Đất có diện tích cấp lớn đất nông nghiệp với 390,70 chiếm 87,44% Tuy nhiên số hạn chế - Số lượng cán địa xã thiếu - Trình độ chuyên môn chưa phù hợp 50 5.2 Đề nghị Tuy đề tài mảng, phần dự án quy hoạch quản lý sử dụng đất Nhưng kết nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu phát triển kinh tế xã hồi xây dựng phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất giai đoạn 2012 - 2014 xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Phải thường xuyên tuyên truyền, mở lớp tập huấn phổ biến luật đất đai cho cán nhân dân toàn xã để nắm vững luật đất đai, định, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận, từ giúp họ sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch - Phòng TN& MT huyện cần xây dựng, rà soát lại biên chế để có sở bố trí đủ cán nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giao - Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai theo pháp luật nhanh chóng khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực việc khai thác sử dụng đất có hiệu quả, ổn định lâu dài TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dung đất năm kỳ đầu (2011-2015) xã Định Biên Giáo trình Đăng kí thống kê đất đai - Bộ môn kinh tế quản lý Địa chính, trường đại học Kinh tế Quốc Dân, chủ biên Lê Đình Thắng - Đỗ Đức Đôi Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai (Có hiệu lực từ 01/07/2014) Nguyễn Thị Lợi, (2008) Giáo trình Quản lý hành đất đai Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Lợi, (2010) Giáo trình Đăng kí thống kê đất đai Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014) Quốc hội (2003), Luật Đất đai 2003, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội II Tài liệu tham khảo từ Internet Tình hình ĐKĐĐ, cấp GCNQSD đất số nước giới trang 16 Trên trang web http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tim-hieu-cong-tacdang-ky-dat-dai-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lap-ho-sodia-chinh-tai-huyen-nam-sach-9167/ 10 Thông báo kết luận phó thủ tướng Hoàng Trung Hải họp đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ngày 06 tháng năm 2014, trang web http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-bao-204-TBVPCP-2014-ket-luan-tinh-hinh-cap-Giay-chung-nhan-quyen-su-dungdat-so-huu-nha-o-vb230617.aspx PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Xin Ông/bà vui lòng hoàn chỉnh giúp số thông tin sau đây) I Thông tin chung 1.Tên chủ sử dụng đất: Tuổi Địa chỉ: thôn .xã: Định Biên Nghề nghiệp: CB, công nhân viên chức Lao động tự Làm Ruộng Nghề khác:…… … I Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ông/Bà/tổ chức đánh giá chung hố sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ xã nào? a- Rất đơn giản, thuận tiện b- Tương đối đơn giản, thuận tiện c- Chưa đơn giản, thuận tiện d- Còn nhiều giấy tờ, phức tạp Ông/Bà/tổ chức thấy thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ xã có công khai, minh bạch không? a- Rất công khai, minh bạch b- Tương đối công khai, minh bạch c- Công khai chưa minh bạch d- Chưa công khai, minh bạch Ông/Bà/tổ chức có hướng dẫn tận tình nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? a- Hướng dẫn tận tình b- Tương đối tận tình c- Chưa tận tình d- Không hướng dẫn Ông/Bà/tổ chức thấy thời gian thực việc cấp giấy chứng nhận xã nào? a- Rất nhanh b- Tương đối nhanh c- Còn chậm d- Thời gian lâu Ông/Bà/tổ chức đánh giá mức phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã nào? a- Rất cao b- Tương đối cao c- Phù hợp d- Rất thấp Ông/Bà/Tổ chức thấy hài lòng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ? a- có b- không Ông/Bà/Tổ chức thấy việc đo đạc thành lập đồ địa xã thực hay chưa? a- Chất lượng tốt b- Chất lượng tương đối tốt c- Chưa tốt d- Chất lượng Ông/Bà/Tổ chức thấy việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sở địa chính xã thực nào? a- Rất thường xuyên b- Tương đối thường xuyên c- Chưa thường xuyên d- Không thấy cập nhật Ông/Bà/Tổ chức đánh giá cán địa tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ xã nào? a- Rất niềm nở, nhiệt tình b- Tương đối niềm nở, nhiệt tình c- Chưa niềm nở, nhiệt tình d- Không nhiệt tình, gây khó khăn 10 Ông/Bà/Tổ chức thấy việc bố trí cán tiếp nhận hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ xã có chuyên môn phù hợp hay chưa? a- Rất phù hợp b- Tương đối phù hợp c- Chưa phù hợp d- Không phù hợp 11 Ông/Bà thấy lượng cán làm công tác quản lý đất đai xã có đủ đáp ứng yêu cầu việc quản lý đất đai địa bàn hay chưa? a- Quá thừa để quản lý b-Tương đối đủ để quản lý c- Không đủ quản lý d- Còn thiếu nhiều Định Biên, ngày … tháng … năm 2015 Người điều tra (Ký, ghi rõ họ tên) Tiện Ma Khánh Tiện Chủ sử dụng đất (Ký, ghi rõ họ tên) [...]... nghề trên địa bàn xã 3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên - Tình hình quản lý đất đai - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất - Phân tích tình hình biến động đất đai 3.3.3 Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012- 2014 - Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012- 2014. .. Đánh giá được công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012- 2014 - Đánh giá được kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích từng loại đất trên địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012- 2014 - Đánh giá được kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Định Biên theo đối tượng sử dụng đất giai đoạn 2012- 2014 - Những trường hợp sai phạm trong quá trình cấp. .. tiêu nghiên cứu - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Định Biên - Đánh giá thực trạng của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên giai đoạn 2012- 2014 - Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Xã Định Biên - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận, tìm ra những... cùng với sự chấp nhận của UBND 3 xã Định Biên tôi đã tiến hành đề tài Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên- huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012- 2014 ” 1.2 Mục tiêu của đề tài và yêu cầu của đề tài - Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ với mong muốn công tác cấp GCNQSDĐ thực hiện tốt hơn Trên địa bàn xã cũng như các địa phương có... khăn trong công tác cấp giấy - Tìm ra những nguyên nhân, và biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mong muốn đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn xã tốt hơn trong hiện tại cũng như trong tương lai 1.2.2 Yêu cầu - Thu thập đầy đủ tài liệu và số liệu về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Định Biên - Tiếp cận thực tế công việc... quyền sử dụng đất để sử dụng vào các mục đích theo quy định của pháp luật - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khái niệm: GCNQSDĐ là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất 8 - Ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: GCNQSDĐ là một chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước và người sử dụng đất, ... nhân sử dụng đầy đủ, hợp lý, tiết kiệm đất đai nhằm nâng cao khả năng sinh lợi của đất, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước và bảo vệ môi trường sinh thái 2.1.3 Những vấn đề về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Khái niệm về quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất là quyền của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, được nhà nước giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền. .. đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã và đang là vấn đề cấp thiết hiện nay [07, 08] Xuất phát từ thực tiễn hiện nay của công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Định Biên nói riêng và của công tác quản lý đất đai nói chung, với kiến thức đã học được được sự phân công của Khoa Quản Lí Tài NguyênTrường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS... 1- 72014 Một nội dung quan trọng trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được đưa ra trong Luật Đất đai 2013 là: Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nội dung này thể hiện được mối quan hệ giữa nhà nước và người sử dụng đất, là chứng thực pháp lý, cơ sở và căn cứ quan trọng cho người sử dụng đất được đảm bảo khi khai thác sử dụng và bảo vệ đất Vì vậy công tác. .. tôn giáo và trao cho người có trách nhiệm cao nhất của cơ sở tôn giáo đó 4 Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại đô thị thì không phải đổi giấy chứng nhận đó sang GCNQSDĐ theo quy định của luật này Khi chuyển quyền sử dụng đất thì người nhận quyền sử dụng đất đó được cấp GCNQSDĐ theo quy định của luật này - Những trường hợp được cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã định biên huyện định hóa tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014 full , Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã định biên huyện định hóa tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014 full , Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã định biên huyện định hóa tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014 full

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn