Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của tổng công ty hàng hải việt nam

144 263 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2016, 18:11

1 CHƯƠNG TỔNG QUAN Lý chọn đề tài Dự án tập hợp hoạt động cần thiết để tác động vào nguồn lực hữu hạn, nhằm đạt mục tiêu xác định Để quản lý hoạt động nhằm đạt hiệu cao nhất, từ lâu giới nghiên cứu môn khoa học khoa học “Quản lý dự án” Bản chất Quản lý dự án nằm việc áp dụng thành tựu nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn để tổ chức, điều phối nguồn lực hữu hạn cách có hiệu nhất, giới hạn định không gian thời gian nhằm đạt mục tiêu dự án xác định Trong dự án thuộc lĩnh vực khác đời sống xã hội, Dự án đầu tư loại hình dự án xã hội quan tâm nhiều nhất, đặc biệt xã hội theo chế thị trường mô hình xã hội phổ biến giới Thuật ngữ “Dự án đầu tư” thuật ngữ sử dụng từ lâu, có thêm thuật ngữ “Dự án đầu tư xây dựng công trình” sử dụng văn pháp quy Việt Nam năm gần đây, để dự án đầu tư có xây dựng công trình Kinh tế biển có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội, quan điểm đạo nêu phần định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 "nước ta phải trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển sở phát huy tiềm từ biển, phát triển toàn diện ngành, nghề biển với cấu phong phú, đại, tạo tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu cao với tầm nhìn dài hạn" Trong lĩnh vực kinh tế biển, ngành hàng hải giữ vai trò quan trọng cầu nối giao thông hàng hải nội địa nước ta với nước khu vực giới, có vai trò quan trọng phát triển kinh tế cững hoạt động thương mại Việt Nam Để ngành hàng hải phát triển yếu tố đội tàu, hoạt động logistics cần phải có hệ thống hạ tầng cảng biển phát triển thông qua việc thực dự án đầu tư xây dựng cảng biển đáp ứng nhu cầu ngày cao hoạt động vận tải đường biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổng công ty lớn nhà nước thành lập năm 1995 phấn đấu trở thành tập đoàn hàn hàng hải quốc gia hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng hải Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quản lý hệ thống lớn cảng biển số cảng biển nước ta không ngừng tiếp tục tiến hành dự án đầu tư xây dựng, mở rộng thêm hệ thống cảng biển Từ năm 2007, Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Công ty mẹ) bắt đầu tiến hành nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển có vốn đầu tư lớn Đây lần Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp đứng làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển lớn, đánh dấu trưởng thành lớn mạnh Tổng công ty kể từ thành lập năm 1995 Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng bổ sung thêm vào hệ thống cảng biển Việt Nam nhiều bến cảng phục vụ hoạt động khai thác vận tải biển, điều có ý nghĩa quan trọng đặc biệt phát triển lực hạ tầng cho ngành vận tải biển đồng thời góp phần làm Tổng công ty Hàng hải Việt nam lớn mạnh Tuy nhiên, dự án có tính chất, quy mô phức tạp, vốn đầu tư lón Tổng công ty lần đầu triển khai dự án lớn nên không tránh khỏi nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp không lường trước Vấn đề quản lý tốt dự án đặt cho phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải tìm phương pháp, hình thức quản lý dự án tốt nhất, hoàn thiện Mục tiêu quản lý dự án nói chung quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí, tượng tham nhũng từ dự án vấn đề cấp thiết nước ta Xuất phát từ yêu cầu quản lý nêu tác giả định chọn đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vấn đề quan tâm nhiều chủ thể tham gia ảnh hưởng tới trình Quản trị dự án đầu tư như: doanh nghiệp với vai trò Chủ đầu tư, nhà nước, ngân hàng, tổ chức tài tín dụng, tổ chức tư vấn Nghiên cứu công tác Quản lý dự án đầu tư có công trình nghiên cứu lý luận theo nhiều chủ đề trình hoạt động Quản lý dự án đầu tư Một số nghiên cứu công tác quản lý dự án có từ nguồn Thư viện trường mạng internet, nội dung nghiên cứu thực sau: - Hoàng Đỗ Quyên (2008), Luận văn thạc sỹ kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân), “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc” Đề tài đề cập đến việc hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc, đưa lý luận quản lý dự án, phân tích thực trạng đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc Đề tài tập trung chủ yếu vào việc công tác quản lý dự án giai đoạn thực dự án dự án thuộc phạm vi quản lý Ban quản lý dự án - Trần Thị Hồng Vân (2005), Luận văn thạc sỹ kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân), “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Đài tiếng nói Việt Nam” Đề tài đề cập đến việc hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư đài tiếng nói Việt Nam, đưa sở lý luận, thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án Đài tiếng nói Việt Nam Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản lý dự án đầu tư đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin - truyền thông Đề tài tập trung chủ yếu vào việc phân tích công tác quản lý dự án giai đoạn thực dự án nhóm dự án đơn vị trực thuộc Đài tiếng nói Việt Nam làm CĐT Đề tài chưa sâu nghiên cứu vào hoạt động quản lý dự án phận tham mưu, thẩm định Đài Tiếng nói Việt Nam Các đề tài nghiên cứu tương đối công tác quản lý dự án nói chung nhiên so sánh với thực trạng công tác quản lý dự án Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có nhiều khác biệt Tổng công ty bước đầu thực dự án đầu tư xây dựng lớn, mô hình tổ chức máy quản lý dự án chưa hoàn chỉnh, phương pháp vận hành, quy trình thực , phân cấp quản lý dự án nhiều bất cập Nghiên cứu tác giả không trùng lắp với công trình công bố Trong trình thực tác giả kế thừa, học tập ưu việt công trình nghiên cứu trước đó, so sánh phân tích thực trạng đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để hoàn thành luận án Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn từ sở lý thuyết quản lý dự án đầu tư từ phân tích thực trạng tình hình quản lý dự án đầu tư Tổng công ty, đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện điểm yếu, tồn nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Việc hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản lý dự án luận văn nghiên cứu, đề xuất không công tác quản lý quan Tổng công ty, mà Ban quản lý dự án, đồng thời đề xuất phương hướng phát triển Ban quản lý dự án sau hoàn thành nhiệm vụ, vấn đề cần giải hầu hết Ban quản lý dự án nay, sau kết thúc dự án bàn giao đưa vào sản xuất máy quản lý dự án cồng kềnh, đặc biệt dự án lớn, khó bố trí công việc cho Ban quản lý dự án Đối tương nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cảng chủ đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư giai đoạn 2007-2013, kiến nghị giải pháp tới năm 2017 Luận văn tập trung nghiên cứu vào phận trực tiếp thực công tác quản lý dự án Ban Quản lý dự án, phòng, ban tham mưu giúp việc trực tiếp cho Chủ đầu tư giai đoạn thực đầu tư dự án Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: ♦ Phương pháp tổng hợp, phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê kết hợp với khảo sát thực tế ♦ Vận dụng quy định Nhà nước quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo văn quy phạm ban hành Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu thứ cấp từ tài liệu thống kê, báo cáo Dự án đầu tư, Hồ sơ, công tác Quản trị dự án đầu tư Công trình xây dựng thời Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung luận văn kết cấu gồm 03 chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý thuyết quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chương 3: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Chương 4: Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2.1 Khái niệm, vị trí, vai trò đầu tư xây dựng công trình 2.1.1 Khái niệm đầu tư đầu tư xây dựng Theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: ”đầu tư việc nhà đầu tư bỏ vốn loại tài sản hữu hình vô hình để hình thành tài sản tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan” Ngân hàng giới cho rằng: “Đầu tư bỏ vốn thời gian dài vào lĩnh vực định nhằm thu lợi nhuận cho nhà đầu tư thu lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước đầu tư” Đầu tư xây dựng việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng cải tạo công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, trì, nâng cao chất lượng công trình sản phẩm, dịch vụ thời hạn định 2.1.2 Vị trí vai trò đầu tư xây dựng kinh tế Đầu tư xây dựng có vai trò quan trọng trình phát triển hình thức kinh tế nào, tạo sở vật chất kỹ thuật, tảng vững ban đầu cho phát triển xã hội Đầu tư xây dựng hình thành công trình với thiết bị công nghệ đại; tạo sở vật chất hạ tầng ngày hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đóng vai trò quan trọng mặt kinh tế; trị - xã hội; an ninh quốc phòng Đối với nước phát triển nước ta nay, quản lý hiệu dự án xây dựng quan trọng nhằm tránh gây lãng phí thất thoát nguồn lực vốn hạn hẹp 2.2 Khái niệm dự án đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình 2.2.1 Khái niệm dự án Theo nghĩa chung nhất, hiểu dự án lĩnh vực hoạt động đặt thù, nhiệm vụ cần phải thực với phương pháp riêng, nguồn lực riêng theo kế hoạch tiến độ nhằm tạo thực thể Dự án không ý định phác thảo mà có tính cụ thể mục tiêu xác định, dự án nghiên cứu trừu tượng mà tạo nên thực thể mới, nỗ lực có thời hạn nhằm tạo sản phẩm dịch vụ Trên phương diện quản lý, định nghĩa Dự án nỗ lực có thời hạn nhằm tạo sản phẩm/dịch vụ Nỗ lực có thời hạn có nghĩa dự án đầu tư có điểm bắt đầu kết thúc xác định Một số đặc trưng dự án sau: - Dự án có mục đích, kết xác định, có chu kỳ phát triển riêng có thời gian tồn hữu hạn 10 - Sản phẩm dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo (mới lạ), môi trường hoạt động ”va chạm”, tính bất định độ rủi ro cao - Dự án liên quan đến nhiều bên có tương tác phức tạp phận quản lý chức với quản lý dự án Để thực thành công mục tiêu dự án, nhà quản lý dự án cần phải trì thường xuyên mối quan hệ với phận quản lý khác Dự án thường bị ràng buộc nguồn lực nhắc đến dự án, người ta nhìn thấy khoản chi phí: tiền bạc, phương tiện, dụng cụ, thời gian, trí tuệ… Các nguồn lực ràng buộc chặt chẽ với tạo nên khuôn khổ dự án Vì khối lượng chi phí nguồn lực cho dự án thông số then chốt phản ánh mức độ thành công dự án dự án có quy mô lớn Hầu hết dự án có quy mô lớn phải trải qua thời kỳ khó khăn định bị ràng buộc nhiều mối quan hệ: chủ đầu tư, nhà tư vấn nhà thầu bên cạnh đối tác cung cấp vốn, nhân lực, vật tư tổ hợp công nghệ, kỹ thuật… 2.2.2 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đầu tư tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo đối tượng định nhằm đạt tăng trưởng số lượng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ khoảng thời gian định Cùng khái niệm này, Luật đầu tư năm 2005 ghi ”Dự án đầu tư tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành hoạt 130 phải quy định rõ trách nhiệm tư vấn giám sát, quy định điều khoản phạt hợp đồng nặng việc tư vấn giám sát không hoàn thành nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình Chủ đầu tư phải yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải I cử cán giám cog kinh nghiệm tham gia giám sát trường Cán giám sát Chủ đầu tư cần phải có kiểm tra trường cách thường xuyên, liên tục để sớm phát sai sót, yếu tố nảy sinh trình thi công để đề biện pháp xử lý kịp thời mang lại hiệu cao Mặt khác, với bám sát trường cách thường xuyên làm cho công tác xây dựng thực theo trình tự, quy trình, quy phạm hạn chế việc thoả thuận giá, khống khối lượng người giám sát nhà thầu cắt bớt công đoạn thi công ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng Với nhu cầu đầu tư xây dựng công trình ngày gia tăng, để nâng cao chất lượng công tác quản lý chất lượng công trình, cần thiết phải thực số công việc sau: - Ban Quản lý dự án Hàng hải I cử cán có chuyên môn tham gia giám sát trường nhà thầu tư vấn giám sát Cán tham gia giám sát phải người có phảm chất đạo đức tâm huyết nghề nghiệp tốt, có kinh nghiệm quản lý trường có chứng hành nghề theo quy định - Cần thiết phải trang bị máy móc kỹ thuật hỗ trợ cho người việc kiểm tra giám sát chất lượng công trình 131 - Có chế độ đãi ngộ thích đáng với trách nhiệm giao để họ yên tâm thực tốt chức trách nhiệm vụ - Có kế hoạch kiểm tra hàng tuần, hàng quý tổ chức họp công trường để nhận ý kiến đóng góp từ công nhân người người lao động trực tiếp để có biện pháp xử lý kịp thời - Hàng ngày, cán giám sát có trách nhiệm báo cáo với trưởng ban QLDA tiến độ tình hình triển khai công việc, có nhận xét sơ việc áp dụng quy trình, quy phạm trình tổ chức thực hiện, đồng thời lên kế hoạch công việc triển khai - Cán giám sát Ban QLDA trường phải có chế độ đãi ngộ cao so với cán quản lý dự án văn phòng thông qua việc trả lương phụ thêm lương - Cần thiết thiết lập nên hệ thống quy trình quản lý chất lượng phù hợp với đặc điểm, tính chất công trình cảng biển, sở nhà thầu tập trung làm theo 4.3.3 Thu xếp vốn đầu tư lập ngân sách dự án hợp lý Nhu cầu nguồn vốn để đầu tư rấ lớn năm tới, cần áp dụng hình thức huy động vốn rộng rãi vay thương mại, vay vốn nước ngoài, phát hành trái phiếu công trình, thay đổi hình thức sở hữu, thực huy động vốn thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng biển Có thể nói vấn đề thu xếp vốn cho dự án việc làm khó 132 khăn giai đoạn điều kiện kinh tế khủng hoảng Chủ trương nhà nước mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổ định kinh tế vĩ mô nên nguồn vốn huy động cho đầu tư xây dựng bị thắt chặt Hàng loạt dự án đầu tư xây dựng công trình phải tạm dừng, hoãn, giãn tiến độ diễn khắp nước không riêng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Việc chuẩn bị vốn để tiến hành khởi động lại dự án yêu cầu thiết này, để thực Tổng công ty cần thực số nội dung sau: - Rà soát lại toàn dự án phê duyệt Do thời gian phê duyệt lâu có nhiều yếu tố đầu vào thay đổi giá vật liệu xây dựng tăng lên, điều kiện thị trường khai thác cảng vận tải biển có nhiều thay đổi,…Qua việc rà soát dự án Tổng công ty tiến hành tính toán, điều chỉnh lại dự án phê duyệt để đảm bảo dự án có hiệu kinh tế xã hội cao Chỉ dự án khả thi tính kinh tế thu hút nguồn vốn đầu tư - Kêu gọi hợp tác đầu tư dự án cần có vốn đầu tư lớn Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong cảng biển lớn xây dựng cảng trung chuyển nước, hàng hóa nước ta trung chuyển cảng Vân Phong thay trung chuyển cảng Singapore hay Hồng Công khiến nhiều chi phí làm lợi cạnh tranh Các đối tượng kêu gọi hãng tàu, công ty khai thác cảng biển 133 nước Quá trình lập ngân sách tạo nên sức ép lớn nhà điều hành dự án, mà phòng, đơn vị Có tiêu chuẩn đánh giá thành công mặt tài đưa vào trình lập ngân sách: chi mức ngân sách, quản lý dự án coi thành công tốt; ngược lại, bội chi, tùy theo phát sinh, xem quản lý yếu Điều không hợp lý ngân sách ban đầu (ngân sách lập điều kiện ép buộc) không khả thi, bị áp đặt yêu cầu phi thực tế Chúng ta cần nhớ mục đính lập ngân sách dự án ước tính lượng chi phí mức độ hợp lý mà thực tế chủ đầu tư cho dự án Có thể cho chấp nhận ngân sách không đầy đủ điều phù hợp giai đoạn hình thành dự án, giá phải trả chỗ, nhà quản lý dự án phải giải trình cách khó khăn mức chênh lệch cho ban điều hành cấp cao chấp nhận, mà tạo nghi ngờ khả nằng quản lý với tư cách người điều hành dự án Các yếu tố chi phí lợi nhuận dự án dễ nhận thấy Mỗi pha dự án dự tính khoản ngân sách định Tuy nhiên, biên giới chi phí pha lịch trình san sẻ lịch trình cho Điều tạo thuận lợi cho nhà quản lý điều chỉnh ngân sách cách hợp lí, kết thúc dự án đảm bảo giới hạn ngân sách cho phép Nhưng liên 134 tiếp vài pha bội chi, dấu hiệu bị phá vỡ kế hoạch ngân sách Nhà quản lý dự án phải kịp thời tìm kiếm cách xác nguyên nhân gây bội chi Nguyên nhân nhiều: chi sai nội dung, suất thực công việc thấp, lãng phí tài nguyên ; Nếu pha thực dự án tiết kiệm khoản chi phí đó, biểu nhiều mặt: nhân công, thời gian, nguyên vật liệu dấu hiệu lợi nhuận Nhà quản lý phải đào sâu phát nguyên nhân cho phép sinh lời nhiều nhất? Thực giải pháp Tổng công ty hạn chế bội chi vượt ngân sách dẫn đến việc khó khăn thực thủ tục toán 4.4 Một số kiến nghị để nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 4.4.1 Kiến nghị quan Nhà nước tăng cường cho đầu tư cảng biển Hỗ trợ giành quyền ưu tiên cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư phát triển, khai thác cảng biển trọng điểm quốc gia để tạo lực trình hợp tác cạnh tranh với đối tác nước lĩnh vực đầu tư, quản lý, khai thác cảng biển, tránh tình trạng hệ thống cảng biển trọng điểm quốc gia bị xé lẻ dẫn tới manh mún, hiệu kinh tế thấp Trong chiến lược phát triển cảng Vân Phong thành cảng trung chuyển container quốc tế, kiến nghị Chính Phủ giao cho Tổng công 135 ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn ngân sách làm đầu mối huy động vốn đầu tư từ đối tác nước để thực dự án sở qui hoạch chi tiết Chính Phủ Đề nghị Bộ, ngành tăng cường quản lý việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển theo qui hoạch Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, đặc biệt có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động cảng mềm (bến phao), tránh tình trạng phát triển tràn lan, đồng thời thường xuyên xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế Đề nghị nhà nước xem xét đầu tư, hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng, mạng lưới đượng giao thông khu vực cảng để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá qua cảng biển… Trong điều kiện khó khăn Tổng công ty nay, việc cấu lại khoản nợ tạm thời làm giảm áp lực trả nợ không cải thiện tiêu tài chính, rủi ro khả toán, rủi ro lãi suất, tỷ giá chưa giải Với khó khăn nêu, Tổng công ty kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn công cụ tài để giải triệt để khoản nợ xấu Tổng công ty Đề nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung vốn điều lệ để Công ty mẹ góp vốn đối ứng cho dự án cảng biển trọng điểm Kiến nghị Ngân hàng nhà nước tiếp tục xem xét hỗ trợ Tổng công ty khoanh nợ, giãn nợ tiếp cận nguồn vốn với lãi 136 suất thấp 4.4.2 Kiến nghị Tổng công ty Đề nghị Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định Nhà nước công tác quản lý đầu tư xây dựng Lãnh đạo Tổng công ty cần tập trung giải mối quan hệ với tổ chức tín dụng để giải vốn kịp thời cho công trình, kể phương án phát hành trái phiếu công trình Phó Tổng giám đốc phụ trách tài Kế toán trưởng Tổng công ty cần phối hợp tốt công tác thu xếp vốn Bên cạnh cần có biện pháp kiểm soát (đây chức quản lý dự án đầu tư) không công ty thiếu vốn chiếm dụng vốn sử dụng vốn không mục đích Cần điều chỉnh kịp thời kế hoạch bố trí vốn cho công trình tháng lần, không để xảy tình trạng công trình phải chờ vốn Bộ phận quan hệ quốc tế Tổng công ty cần tham mưu tốt cho Lãnh đạo Tổng công ty, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với nước để thực dự án triển khai, đẩy mạnh xúc tiến tìm kiếm hợp tác dự án với nước - Đề nghị Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng đạo Ban Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cho Hội đồng thành viên Tổng công ty sửa đổi, bổ sung (hoặc ban hành quy định thay thế) quy định phân cấp định đầu tư, ủy quyền 137 định đầu tư Tổng công ty, với mục tiêu giảm tối đa thủ tục hành đầu tư Tổng công ty Ban quản lý dự án, thực nguyên tắc phân cấp mạnh cho Ban Quản lý dự án gắn liền với trách nhiệm KẾT LUẬN Quản lý đầu tư xây dựng vấn đề lớn phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể Để nâng cao chất lượng công tác 138 quản lý đầu tư xây dựng bao gồm nhiều vấn đề cần phải giải cách đồng bản, vấn đề có tác động định ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý đầu tư xây dựng Nghiên cứu để tìm nguyên nhân hạn chế, tồn từ đề xuất giải pháp cho vấn đề khó khăn Do đặc thù lĩnh vực xây dựng công trình thường đầu tư xây dựng thời gian dài, chế sách Nhà nước thường hay thay đổi, nên công tác phân tích đánh giá dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn Qua nội dung nghiên cứu đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam” tác giả tập trung nghiên cứu vào nội dung sau: - Làm rõ khái niệm, nội dung quản lý công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung sở nghiên cứu tài liệu lý thuyết quản lý dự án văn pháp quy hành quản lý đầu tư xây dựng Nhà nước Việt nam Tác giả có giới thiệu hệ thống cảng biển Việt Nam giới thiệu nội dung dự án đầu tư xây dựng cảng biển - Trên sở lý luận quản lý đầu tư để phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cảng biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để thấy tồn tại, vấn đề hạn chế môi trường pháp lý, hệ thống tổ chức, trình độ lực chuyên môn lực điều hành dự án để đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý 139 dự án đầu tư, giải pháp chủ yếu tập trung vào vấn đề liên quan đến trình quản lý dự án Các giải pháp đưa góp phần thúc đẩy hiệu công tác đầu tư qua thúc đẩy phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Với thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề nghiên cứu rộng phức tạp Mặc dù tận tình giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo TS Nguyễn Hữu Đoàn, hiểu biết thân hạn chế, chắn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý chia sẻ thầy giáo, cô giáo người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lê Công Hoa (2011), Nghiên cứu kinh doanh, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân GS.TS.NGUT Bùi Xuân Phong (2006), Quản trị dự án đầu tư, Học viện Bưu viễn thông, Hà nội PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, TS Đào Hữu Hòa (2002), Quản trị dự án đầu tư, Nxb Thống kê, Hà nội PGS.TS Từ Quang Phương (2012), Giáo trình Quản lý dự án, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (2006 -2012): Báo cáo tổng kết năm Ban Quản lý dự án Hàng hải I – Vinalines: Các báo cáo tình hình thực dự án đầu tư xây dựng cảng biển Quốc hội (2005), Luật Đầu tư , Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội Quốc hội (2003), Luật Xây dựng , Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu , Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày tháng năm 2005 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 11 Chính phủ (2004), Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Quản lý chất lượng Công trình xây dựng 141 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2013 Quản lý chất lượng Công trình xây dựng 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 14 Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng 142 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình thực hướng dẫn giảng viên, công trình chưa công bố lần Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung lời cam đoan Tác giả luận văn Dương Văn Thành 143 MỤC LỤC 1.Lý chọn đề tài 2.Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan .3 3.Mục đích nghiên cứu .5 4.Đối tương nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu .6 2.1.Khái niệm, vị trí, vai trò đầu tư xây dựng công trình 2.1.1.Khái niệm đầu tư đầu tư xây dựng .8 2.1.2.Vị trí vai trò đầu tư xây dựng kinh tế .8 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban QLDA: Ban Quản lý dự án CĐT: Chủ đầu tư DADT Dự án đầu tư TKKT- TDT: Thiết kế kỹ thuật KHĐT Kế hoạch đấu thầu HSMT Hồ sơ mời thầu HSYC Hồ sơ yêu cầu HĐTV Hội đồng thành viên DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỀU Sơ đồ 2.1 Các giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng công trình 13 Sơ đồ 2.2 Quy trình quản lý thời gian tiến độ 28 Sơ đồ 2.3 Quy trình quản lý chất lượng 34 Sơ đồ2.4: Hình thức CĐT trực tiếp quản lý thực dự án .37 Sơ đồ 2.5 CĐT thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án 38 Sơ đồ 2.6 Các chủ thể tham gia quản lý dự án 39 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 48 Bảng 3.1: Cơ cấu đội tàu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam .50 Bảng 3.2: Một số tiêu tài sản vốn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 55 Bảng 3.3: Sản lượng vận tải đội tàu lượng hàng thông qua cảng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 55 Bảng 3.4: Một số tiêu kết SXKD Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 57 Bảng 3.5 Tình hình thực Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Cái Cui 67 144 Bảng 3.6 Tình hình thực Dự án đầu tư xây dựng Bến số cảng Ba Ngòi 70 Bảng 3.7 Tình hình thực Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (GĐKĐ) 71 Sơ đồ 3.2: Tổ chức quản lý dự án Tổng công ty 74 Sơ đồ 3.3 Cơ cấu tổ chức cảu Ban QLDA Hàng hải I 77 Sơ đồ 3.4 Quy trình quản lý lý Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán 90 Sơ đồ 3.5 Quy trình quản lý đầu thầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 101 [...]... thi công Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư và các định mức xây dựng: Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng, Phần khảo sát, Phần lắp đặt), Định mức dự toán sửa chữa trong xây dựng công trình, Định mức vật tư trong xây dựng, Định mức chi phí quản lý dự án, Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các định mức xây dựng khác Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xây dựng. .. lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng công trình • Quản lý giá xây dựng Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư xây dựng công trình được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn... cấp các sản phẩm dịch vụ xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu của CĐT và các mục tiêu của dự án Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, CĐT tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình với nhà thầu và tổ chức quản lý thi công xây dựng công trình Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất lượng xây dựng; quản lý tiến độ xây dựng; quản lý. .. thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng Chi phí đầu tư xây dựng công trình được lập theo từng công trình cụ thể, phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế và các quy định của Nhà nước Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư, đồng thời phải đảm bảo tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng công. .. quản lý tổng mức đầu tư, tổng dự toán (dự toán); quản lý định mức dự toán và đơn giá xây dựng; quản lý thanh toán chi phí đầu tư xây dựng công trình; hay nói cách khác, quản lý chi phí dự án là quản lý chi phí, giá thành dự án nhằm đảm bảo hoàn thành dự án mà không vượt tổng mức đầu tư Nó bao gồm việc bố trí nguồn lực, dự tính giá thành và khống chế chi phí Chi phí đầu tư xây dựng công trình là toàn... nâng cao 2.3 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng 13 Dự án đầu tư xây dựng và quá trình đầu tư xây dựng của bất kỳ dự án nào cũng bao gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện đầu tư; Kết thúc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sử dụng Quá trình thực hiện dự án đầu tư có thể mô tả bằng sơ đồ sau: Lập Báo cáo đầu Lập Dự án đầu tư Thiết Đấu Thi Nghiệm kế thầu công thu tư Đối với DA... nhất định” 2.2.3 Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình có các đặc điểm riêng như sau: - Mỗi dự án đầu tư xây dựng là một đơn vị xây dựng được cấu thành bởi một hoặc nhiều công trình đơn lẻ có mối liên hệ nội tại, thực hiện hạch toán thống nhất, quản lý thống nhất trong quá trình xây dựng trong phạm vi thiết kế sơ bộ - Dự án đầu tư xây dựng coi việc hình thành... một dự án xây dựng phải có mục tiêu hợp lý về kỳ hạn của công trình xây dựng; thứ hai là ràng buộc về nguồn lực, tức là một dự án xây dựng phải có được mục tiêu nhất định về tổng lượng đầu tư; thứ ba là ràng buộc về chất lượng, tức là dự án xây dựng phải có mục tiêu xác định về khả năng sản xuất, trình độ kỹ thuật và hiệu quả sử dụng - Các dự án đầu tư xây dựng phải tuân theo một trình tự xây dựng. .. lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu khách quan của cơ chế thị trường và được quản lý theo Nghị định số 112/2009/NĐCP ngày 14/2/2009 của Chính phủ Khi lập dự án phải xác định tổng mức đầu tư để tính toán hiệu quả đầu tư và dự trù vốn Chi phí dự án được thể hiện thông qua 30 tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (TMĐT) là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng. .. kinh tế, khi cần có thể là cảng quân sự (quốc phòng), tránh bão 20 2.4.3 Đặc điểm của Dự án đầu tư xây dựng cảng biển Dự án đầu tư xây dựng cảng biển có tính đồng bộ về kinh tế và kĩ thuật, tùy theo mục đích kinh tế khác nhau của chủ đầu tư mà các tiêu chuẩn kĩ thuật của công trình cũng khác nhau, vì vậy đòi hỏi nhà đầu tư phải tính toán cụ thể, hợp lý Hoạt động đầu tư cảng biển là một hoạt động rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của tổng công ty hàng hải việt nam , Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của tổng công ty hàng hải việt nam , Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cảng biển của tổng công ty hàng hải việt nam , Phương pháp nghiên cứu.

Từ khóa liên quan