NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO TRONG NƯỚC MỘT SỐ TRANG BỊ ĐỂ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM KHẨU ĐỘ VỪA DUNG CHO QUỐC PHÒNG

239 374 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016, 18:41

Bộ khoa học công nghệ đề tài độc lập cấp nhà nớc Báo cáo khoa học đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo nớc số trang bị để giới hoá đồng trình thi công đờng hầm Khẩu độ vừa nhỏ dùng cho quốc phòng mã số ĐTĐL - 2006/05G chủ nhiệm đề tài : Đại tá - Kỹ s Phan Đức Tuấn Phó t lệnh Công binh 7916 hà nội - 2009 Bộ khoa học & công nghệ Bộ quốc phòng t lệnh công binh Báo cáo khoa học đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo nớc số trang bị để giới hoá đồng trình thi công đờng hầm Khẩu độ vừa nhỏ dùng cho quốc phòng mã số ĐTĐL - 2006/05G chủ nhiệm đề tài quan chủ trì quan chủ quản quan quản lý đề tài ngời thực Đại tá KS Phan Đức Tuấn - Binh chủng Công binh Thiếu tớng KS Hoàng Kiền - Nguyên T lệnh Công binh Đại tá ThS Phạm Nguyên Hùng - Binh chủng Công binh Thợng tá ThS Bùi Thanh Tùng - Binh chủng Công binh Thợng tá KS Nguyễn Nh Trờng - Binh chủng Công binh Đại tá PGS TS Vũ Đình Lợi - Học viện kỹ thuật quân Đại tá TS Nguyễn Quang Trung - Học viện kỹ thuật quân Đại tá PGS TS Chu Văn Đạt - Học viện kỹ thuật quân Đại tá TS Nguyễn Hoàng Thanh - Viện kỹ thuật giới/TCKT 10 Thợng tá KS Phạm Quang Vinh - Viện kỹ thuật giới/TCKT 11 Thợng tá ThS Mai Chí Thành - Viện kỹ thuật giới./TCKT 12 Thợng tá KS Đào Công Hiến - Viện kỹ thuật Công binh/BCCB 13 Thợng uý KS Bùi Lê Dũng - Viện kỹ thuật Công binh/BCCB 14 Trung tá TS Nguyễn Trang Minh - Viện kỹ thuật Công binh/BCCB 15 Đại tá KS Nguyễn Hồng Hà - Nhà máy Z49/ BCCB mục lục TT 1.1 1.2 1.3 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Nội dung Mục lục Ký hiệu viết tắt Mở đầu Phần I : nghiên cứu Tổng quan Chơng 1: Cơ sở định hớng nghiên cứu thiết kế, chế thử sản phẩm phục vụ thi công đờng hầm quân khâu độ vừa nhỏ Công nghệ thi công đờng hầm Tình hình sử dụng trang bị thi công đờng hầm nớc Những vấn đề thi công đờng hầm quân Kết luận chơng Chơng 2: xây dựng quy trình thi công, yêu cầu kỹ thuật cho công tác nổ sản phẩm thiết bị nghiên cứu Xây dựng quy trình thi công Xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho công tác nổ Yêu cầu kỹ thuật sản hẩm thiết bị nghiên cứu Xác định suất sản phẩm thiết bị nghiên cứu Kết luận chơng Phần II: nghiên cứu tính toán thiết kế sản phẩm Chơng 3: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật khoan, nổ Cơ sở tính toán hoàn thiện kỹ thuật khoan, nổ Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật khoan, nổ thi công đờng hầm H s thit k bn v thi cụng mu phn khoan n Xõy dng phn mm tớnh h chiu khoan n v v thit k khoan n Ti liu hun cho cỏn b k thut thi cụng Kết luận chơng Chơng 4: Nghiên cứu thiết kế thiết bị khoan Công tác khoan phơng pháp tiếp cận nghiên cứu Thiết kế tổng thể thiết bị khoan Tính toán thiết kế thiết bị khoan Tính toán động học thiết bị khoan Tính ổn định thiết bị khoan Tính toán kiểm nghiệm bền thiết bị công tác Kết luận chơng Chơng 5: Nghiên cứu thiết kế thiết bị bốc xúc vật liệu Các dạng máy bốc xúc phơng pháp nghiên cứu Lựa chọn phơng án thiết kế máy bốc xúc Phơng án thiết kế tổng thể máy bốc xúc Tính toán thiết kế máy bốc xúc Tính toán kiểm tra, hiệu chỉnh máy bốc xúc Kết luận chơng Chơng 6: Nghiên cứu thiết kế thiết bị vận chuyển Cụng tỏc chuyn t ỏ thi cụng ng hm Chn phng ỏn c gii hoỏ cụng tỏc chuyn xut cỏc phng ỏn v la chn cỏc thit b Tớnh toỏn c bn kt cu v n nh cỏc thit b ó la chn Tớnh s b thi gian bc xỳc v chuyn bng phng phỏp c gii hoỏ Kt lun chng Trang 10 10 20 21 34 35 35 37 38 44 52 53 53 53 54 68 69 71 71 72 72 72 76 92 94 96 99 100 100 100 102 104 114 120 121 121 121 121 129 141 142 TT 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II III Nội dung Chơng 7: Nghiên cứu thiết kế thiết bị ván khuôn di động Các yêu cầu ván khuôn thiết kế Phơng án thiết kế ván khuôn di động Tớnh toỏn vỏn khuụn di ng Tớnh kim nghim bn cho khung c nh Tớnh lc cn thit di chuyn khung di ng v khung c nh Kết luận chơng Chơng 8: Nghiên cứu thiết kế thiết bị bơm bê tông Công tác thi công bê tông xây dựng đờng hầm quân Phân tích lựa chọn phơng án kỹ thuật cho bơm bê tông Xõy dng mụ hỡnh ng lc hc chuyn hn hp bờ tụng Tớnh toỏn, thit k k thut mỏy bm bờ tụng Kt lun chng Chơng 9: Nghiên cứu thiết kế thiết bị phân loại vật liệu Tổng quan máy phân loại vật liệu Xác định tiêu thiết bị nghiên cứu Lựa chọn phơng án thiết kế thiết bị phân loại vật liệu Tính toán chi tiết thông số máy sàng rung Tính bền cho kết cấu hộp sàng khung đỡ Kết luận chơng Chơng 10: Nghiên cứu thiết kế hệ thống bảo đảm cung cấp lợng Yêu cầu chung tính, chọn nguồn cung cấp lợng Các phơng án lựa chọn hệ thống bảo đảm cung cấp lợng Tính chọn hệ thống cung cấp lợng Kết luận chơng 10 Phần III: Chế thử thử nghiệm sản phẩm nghiên cứu Chơng 11: Tổ chức chế thử sản phẩm Lựa chọn đơn vị chế thử Triển khai công việc chế thử Kết chế thử sản phẩm nghiên cứu Đánh giá kết chế thử sản phẩm nghiên cứu Chơng 12: Kết thử nghiệm sản phẩm Điều kiện tổ chức nghiên cứu thử nghiệm Những thử nghiệm trình nghiên cứu Phơng pháp tiến hành thử nghiệm Kết tiêu sản phẩm nghiên cứu thử nghiệm Đánh giá kết sản phẩm nghiên cứu, chế thử qua thử nghiệm Phần IV: Kết luận đề nghị Tổng hợp kết nghiên cứu Mục tiêu, phạm vi nội dung kết nghiên cứu Nội dung khoa học kết thực Sản phẩm chế thử đề tài Hiệu đề tài Dự kiến khả áp dụng kết sản phẩm nghiên cứu Kết luận Đề nghị Trang 143 143 143 149 153 153 154 155 155 156 159 164 170 171 171 171 173 177 190 195 196 196 196 203 211 213 213 213 214 217 217 220 220 220 220 221 224 225 225 225 225 226 226 227 227 228 ký hiệu viết tắt ký hiệu chữ tắt BVTQ BQP BTL BXD CNC Cgh CTQP ĐTĐL fkp NN NATM M - ĐC GTVT HVKTQS KTCG KHKT&CNQS KH&CN KHCN&MT KTCB TBKT TT TCKT TBM XDCT giải thích Bảo vệ Tổ quốc Bộ Quốc phòng Bộ t lệnh Bộ Xây dựng Công nghệ cao Cơ giới hóa Công trình quốc phòng Đề tài độc lập Hệ số kiên cố đất đá Nhà nớc Công nghệ thi công hầm theo phơng pháp áo Mỏ - Địa chất Giao thông vận tải Học viện kỹ thuật quân Kỹ thuật giới Khoa học kỹ thuật công nghệ quân Khoa học công nghệ Khoa học công nghệ môi trờng Kỹ thuật công binh Trang bị kỹ thuật Trung tâm Tổng cục kỹ thuật Tổ hợp thiết bị thi công đào hầm Xây dựng công trình mở đầu Xây dựng đờng hầm độ vừa nhỏ đáp ứng cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng nội dung có ý nghĩa chiến lợc việc triển khai xây dựng hệ thống công trình phòng thủ đất nớc Những năm gần đây, nhiệm vụ đợc triển khai với số lợng lớn đơn vị Công binh toàn quân nớc ta nay, nhiều đơn vị xây dựng quân đội áp dụng rộng rãi công nghệ, phơng tiện kỹ thuật giới vào lĩnh vực thi công đờng hầm Việc sử dụng phơng tiện kỹ thuật đó, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao suất thi công mà giải đáng kể vấn đề cải thiện điều kiện làm việc ngời thi công đờng hầm Tuy nhiên, tiến công nghệ phù hợp cho thi công đờng hầm có độ lớn Đối với thi công đờng hầm độ vừa nhỏ, phơng pháp chủ yếu phải tiến hành biện pháp phơng tiện thủ công Những biện pháp phơng tiện đó, làm hạn chế lực hiệu đơn vị thi công mà không loại bỏ đợc tính chất nặng nhọc công việc nâng cao mức độ bảo đảm an toàn cho ngời trực tiếp thi công Tồn đó, đòi hỏi nghiên cứu KHCN lĩnh vực XDCT phải quan tâm giải Trớc tình hình nhiệm vụ thực trạng nêu trên, BTL Công binh kiến nghị với Bộ Quốc phòng Bộ KH&CN mở đề tài cấp Nhà nớc: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo nớc số trang bị để giới hoá đồng trình thi công đờng hầm độ vừa nhỏ dùng cho quốc phòng Mã số ĐTĐL 2006/ 05G Trớc kiến nghị, Bộ t lệnh Công binh chủ động nghiên cứu cải tiến số trang bị nhỏ mở đề tài nghiên cứu thăm dò trang bị giới hoá thi công đờng hầm nh: thiết bị khoan tự dẫn tiến, máy bơm bê tông dùng khí nén, thiết bị bốc xúcNhng nhiều điều kiện chi phối, nên kết giải khó khăn tạm thời trớc mắt; việc nghiên cứu thăm dò khẳng định bớc đầu tính khả thi hớng triển khai nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công đờng hầm quân độ vừa nhỏ theo hớng giới hoá phù hợp với Việt Nam Trên sở đến thiết kế, chế tạo nớc số trang bị phù hợp với quy trình thi công nghiên cứu để nâng cao mức độ giới hoá thi công đờng hầm quân độ vừa nhỏ Đề đạt mục tiêu, nội dung đề tài là: nghiên cứu sở định hớng giới hoá thi công đờng hầm; hoàn thiện kỹ thuật khoan nổ; thiết kế, chế tạo thiết bị: Bốc xúc, Khoan, Ván khuôn di động, Phân loại vật liệu, Bơm bê tông, Thiết bị vận chuyển đất đá thiết kế Hệ thống cấp điện, khí nén, thông gió để phục vụ thi công giới hoá đờng hầm độ vừa nhỏ Đối tợng nghiên cứu đề tài quy trình, biện pháp kỹ thuật số thiết bị thi công nhằm để giới hóa đồng công việc thi công đờng hầm quân độ vừa nhỏ Với điều kiện khả có, phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài chủ yếu tập trung giải cho loại đờng hầm có hệ số kiên cố fkp > đợc thi công theo phơng pháp mỏ truyền thống Phơng pháp tiếp cận nghiên cứu đề tài dựa sở yêu cầu kỹ, chiến thuật đờng hầm quân sự; kiến thức công nghệ thi công đờng hầm; kinh nghiệm nhiều năm thi công đờng hầm Bộ đội Công binh; kết ứng dụng công nghệ, thiết bị ngành khai thác mỏ, tiến hành lựa chọn quy trình công nghệ thi công phù hợp với lực khả ngành khí nớc Khi nghiên cứu chế tạo thiết bị, cán thực đề tài dựa vào mẫu có sẵn nớc để lựa chọn tính kỹ thuật chính, tiến hành xây dựng nguyên lý, kết cấu kiểu dáng phù hợp đến thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hoàn thiện thiết bị Để nghiên cứu nội dung, trình triển khai đề tài đợc thực qua bớc: khảo sát thực tế; xây dựng quy trình thi công; xây dựng tiêu kỹ thuật; phân tích lựa chọn phơng án; tính toán, thiết kế; chế thử, thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm Đồng thời, Đơn vị chủ trì mời đơn vị: Học viện KTQS, Viện KTCGQS, Viện KH&CNQS, Trung tâm KĐKT an toàn lao động/ BXD tiến hành lựa chọn cán có đủ trình độ, khả để tham gia thực đề tài Nội dung Đề tài đợc phân chia thành đề tài nhánh, cụ thể: - Đề tài ĐTĐL 05/ GA: Nghiên cứu tổng quan giới hoá thi công đờng hầm quân độ vừa nhỏ + Đơn vị thực hiện: Học viện KTQS + Chủ nhiệm đề tài: Đại tá PGS TS Vũ Đình Lợi - Đề tài ĐTĐL 05/ G1: Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật khoan nổ + Đơn vị thực hiện: Học viện KTQS + Chủ nhiệm ĐT: Đại tá TS Nguyễn Quang Trung - Đề tài ĐTĐL 05/ G2: Nghiên cứu thiết bị bốc xúc vật liệu + Đơn vị thực hiện: Học viện KTQS + Chủ nhiệm đề tài: Đại tá PGS TS Chu Văn Đạt - Đề tài ĐTĐL 05/ G3: Nghiên cứu thiết bị khoan đờng hầm + Đơn vị thực hiện: Viện KTCB + Chủ nhiệm đề tài: Thợng tá KS Đào Công Hiến - Đề tài ĐTĐL 05/ G4: Nghiên cứu thiết bị ván khuôn di động + Đơn vị thực hiện: Viện KTCB + Chủ nhiệm đề tài: Thợng uý KS Bùi Lê Dũng Đại uý KS Trần Quốc Quỳnh - Đề tài ĐTĐL 05/ G5: Nghiên cứu thiết bị phân loại vật liệu + Đơn vị thực hiện: Viện KTCB + Chủ nhiệm ĐT: Trung táTS Nguyễn Trang Minh - Đề tài ĐTĐL 05/ G6: Nghiên cứu thiết bị bơm bê tông + Đơn vị thực hiện: Viện KTCG/ TCKT + Chủ nhiệm ĐT: Đại tá TS Nguyễn Hoàng Thanh - Đề tài ĐTĐL 05/ G7: Nghiên cứu thiết bị vận chuyển + Đơn vị thực hiện: Viện KTCG/ TCKT + Chủ nhiệm ĐT: Thợng tá KS Phạm Quang Vinh - Đề tài ĐTĐL 05/ G8: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cấp điện, nén thông gió cho thi công đờng hâm + Đơn vị thực hiện: Viện KTCG/ TCKT + Chủ nhiệm đề tài: Thợng tá ThS Mai Chí Thành Nhằm tạo điều kiện cho cán tham gia hiểu rõ thực trạng thi công tìm hiểu trang bị ứng dụng nghiên cứu, Đề tài tổ chức chuyến nghiên cứu khảo sát đơn vị thi công QK1, QK3, QK4, QK5, Tổng công ty Đông Bắc đơn vị trực thuộc BTLCB Sau chuyến đi, cán nghiên cứu thu thập đợc số liệu cần thiết để làm sở nghiên cứu cho nội dung phân công Bớc vào nghiên cứu lý thuyết, Đề tài mở lớp tập huấn chơng trình phần mềm Inventor cho 20 đồng chí cán Binh chủng Công binh, Viện KTCG Học viện KTQS Kết quả, đồng chí tham gia có thêm công cụ, kiến thức thuận lợi để nghiên cứu đề tài nh công tác đơn vị sau Quá trình thực hiện, Đề tài tổ chức đợt hội thảo (19 buổi), để thông qua phơng án thiết kế (đợt 1) đánh giá kết nghiên cứu lý thuyết (đợt 2) Nhánh đề tài Các hội thảo có tham gia cộng tác nhiều chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực đề tài quan tâm Qua hội thảo, Đề tài tiếp thu đợc nhiều ý kiến đóng góp quý báu, để hoàn thiện kết nghiên cứu có chất lợng cao Nhằm khẳng định thêm tính khả thi kết nghiên cứu trớc chế thử, tháng 9/2008 tháng 7/2009, BTL Công binh phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng/ BXD tiến hành thẩm tra thiết kế kỹ thuật kiểm định thiết bị sau chế thử Sau thực hiện, khẳng định kết nghiên cứu hoàn toàn tin cậy để tiến hành công việc Thực công việc tiếp theo, Đề tài triển khai chế thử thiết bị Nhà máy Z49 Viện kỹ thuật CGQS Sau chế thử, sản phẩm đợc tiến hành thử nghiệm công trờng thi công đơn vị: Quân khu I; Trung đoàn 293, Lữ đoàn 279/BCCB, Lữ đoàn 28/PKKQ Qua thử nghiệm, sản phẩm đề tài đợc kiểm chứng, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện để tiến tới nghiệm thu theo yêu cầu Thời gian thực đề tài từ tháng 3/2007 - 9/ 2009, với nguồn kinh phí 3.791 triệu đồng (ngân sách SNKH = 2700 triệu đồng, nguồn khác = 1091 triệu đồng), kết đề tài đạt đợc gồm: - Sản phẩm : + Báo cáo tổng kết đề tài + Báo cáo tổng kết đề tài nhánh +Sáu thiết bị nghiên cứu chế thử (khoan, bốc xúc, vận chuyển, ván khuôn, bơm bê tông phân loại vật liệu) - Sản phẩm trung gian: + Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài + Phần mềm tính toán, thiết kế hộ chiếu khoan nổ mạng cấp điện, khí nén, thông gió phục vụ thi công đờng hầm + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật sản phẩm thiết bị chế thử + Hồ sơ pháp lý trình triển khai thực đề tài + Tài liệu hớng dẫn sử dụng quy định an toàn lao động - Báo cáo tổng kết đề tài có phần + Phần 1: Nghiên cứu tổng quan, gồm chơng + Phần 2: Nghiên cứu lý thuyết thiết kế thiết bị, gồm chơng + Phần 3: Chế thử thử nghiệm sản phẩm, gồm chơng + Phần 4; Kết luận đề nghị Trong thời gian tới, khối lợng thi công đờng hầm độ vừa nhỏ đơn vị Công binh nặng nề Thực Đề tài: nghiên cứu thiết kế, chế tạo nớc số trang bị để giới hoá đồng trình thi công đờng hầm độ vừa nhỏ để nâng cao lực thi công đơn vị Công binh xây dựng đờng hầm trớc đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ nêu Bộ t lệnh Công binh đơn vị phối hợp tham gia thực đề tài xin trân trọng cảm ơn tới quan Bộ KH&CN, Cục KHCN&MT/ BQP quan tâm, đạo, tạo điều kiện giúp đỡ Đơn vị trình thực đề tài Bộ t lệnh Công binh xin bày tỏ lòng biết ơn tới nhà khoa học, chuyên gia thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài công tác tại: Học viện KTQS, Viện kỹ thuật CGQS/ TCKT, Viện KH&CN Quân sự/BQP, Trờng đại học mỏ - địa chất, Trờng đại học xây dựng, Trờng đại học giao thông vận tải, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn lao động/ BXD ngời giành nhiều thời gian công sức để tham gia t vấn, đóng góp ý kiến cho nội dung, kết nghiên cứu đề tài Tuy nội dung nghiên cứu đề tài cấp thiết kết đạt đợc bám sát mục tiêu nghiên cứu, nhng sản phẩm đề tài mặt trình độ khoa học công nghệ khiêm tốn cha giải hết mong muốn thực tiễn đặt Nhằm có hội tiếp thu, rút kinh nghiệm cho lần nghiên cứu sau (khi có điều kiện) đạt bớc phát triển cao hơn, đội ngũ cán đơn vị tham gia đề tài xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp cá nhân tập thể quan tâm đến nội dung, kết đề tài Ban Chủ nhiệm đề tài ĐTĐL-2006/05G 85kg thuốc nổ); bố trí lỗ khoan viền lỗ đáy nh nhau; lỗ khoan đột lỗ phá khác nhau; phơng thức gây nổ khác nhau; đơn vị dùng loại kíp vi sai số 2, 4, 7, 8, Đề tài dùng loại kíp số 1, 2, 3, 4, 5, Kết thu đợc sau kết thúc chu kỳ khoan nổ là: Nổ theo thiết kế đơn vị: mặt gơng không phẳng, có vị trí bị lồi, chân gơng bên phải phải sửa nổ lợng nổ nhỏ bốc xúc đợc Đất đá sau nổ có kích thớc không đều, lợng đấ có D >30cm chiếm 40-50%, Đá có D = 60 -70 cm nhiều dẫn đến khó khăn bốc xúc Có 14 lỗ mìn cốc từ 20 đến 35cm Bớc dịch chuyển gơng đào sau nổ đạt 1.7m cho lỗ khoan L = 2m , Hệ số thừa tiết diện = 1.15 Hệ số sử dụng lỗ khoan = 0.85 Nổ theo thiết kế nhóm đề tài: Mặt gơng tơng đối phẳng, không bị lồi lõm nhiều, biên dạng gơng nổ sửa Đất đá đồng đều, lợng đấ có D >30cm chiếm khoảng 20%, bốc xúc thuận lợi, thời gian bốc xúc giảm 2h so với bốc xúc trớc đó; có lỗ mìn cốc 10cm; dịch chuyển gơng đào đạt 1,8m với lỗ khoan L = 1.8m Hệ số thừa tiết diện = 1.1 Hệ số sử dụng lỗ khoan đạt 1.0 Thử nghiệm gơng đào tiếp theo, kết nổ không nh gơng đầu: đất đá sau nổ có kích thớc lớn không đều, 10 lỗ mìn cốc, có lỗ cốc đến 45cm, gơng lồi lõm, dịch chuyển gơng đào đạt 1,5 1,6m, hệ số sử dụng lỗ khoan đạt 0,80 Nguyên nhân kết việc kiểm tra cán kỹ thuật không tốt nên khoan để thiếu lỗ mìn phá gơng lỗ khoan đột không nghiêng theo thiết kế Sau phát khắc phục, Đề tài chuyển giao thiết kế cho kíp thi công khác, kết nổ phản ánh tơng đơng nh lần thử nghiệm ban đầu Từ kết thử nghiệm, thấy rõ công tác kiểm tra nh hiểu biết kỹ thuật ảnh hởng trực tiếp kết thi công (Biên thử nghiệm kết nghiên cứu phụ lục kèm theo) b Các sản phẩm thiết bị chế thử Để khẳng định kết nghiên cứu, từ tháng 3/2009 đến tháng 6/ 2009, Đề tài mang sản phẩm thiết bị chế thử tiến hành thử nghiệm công trờng thi công Lữ đoàn CB 28/QCPKKQ; Lữ đoàn 279/BCCB Qua thử nghiệm, sản phẩm đạt thông số so sánh với yêu cầu tiêu nhiệm vụ nghiên cứu nh sau: TT Sản phẩm tiêu chủ yếu Thiết bị bốc xúc - Cao - Rộng - Dài - Trọng lợng - Năng suất kỹ thuật - Kiểu động - Tổng công suất - Bốc xúc đất đá kích thuớc - Mức độ xúc đất đá - Công nghệ chế tạo - Nguồn lợng Mức chất lợng Đơn vị m m m KG m3/h kW Cm % 224 Yêu cầu Thực tế đạt đợc < 2,5 < 1,5 < 4,2 3500 KG 20 - 30 Xích < 50 < 25 80 - 85 P/ hợp ĐK ô nhiễm 1,852 1,44 4,88 4200 KG - 10 Xích 22 KW < 25 Phụ thuộc thợ ĐK Phù hợp nớc ô nhiễm Thiết bị khoan - Cao - Rộng - Dài - Trọng lợng - Số đầu khoan - Đờng kính khoan - Chiều sâu khoan - K/ thớc gơng khoan max - Kiểu động - Tổng công suất dẫn động - Độ cứng đất khoan Bộ ván khuôn di động - Khẩu độ hầm sử dụng - Chiều cao hầm - Chiều dài đốt đổ - Dẫn động khuôn - Kiểu di chuyển - Trọng luợng toàn Sàng phân loại vật liệu - Kiểu rung - Kích thớc (BxHxL): - Dẫn động - Trọng lợng toàn - Năng suất - Hiệu sàng E - Sự thoả mãn yêu cầu VL Bơm bê tông dùng khí nén - Dài - Rộng - Cao - Trọng lợng - Năng suất - áp lực khí - Khoảng cách bơm - Nguồn lợng - Mác bê tông - Cỡ đá - Độ sụt Xe vận chuyển di chuyển ray - Dài - Rộng - Cao - Thể tích thùng xe: - Trọng lợng (có tải) - Chiều rộng ray - Dẫn động di chuyển - Tải trọng thiết bị nâng m m m KG Cái mm m m kW fkp m m m KG Bộ m KG T/h % m m m KG m3/h Kg/cm2 m mm Cm m m m m3 KG m Tấn 225 < 2,5 < 1,5 < 4,5 [...]... hợp thi công trong địa chất yếu Tốc độ thi công tơng đối nhanh - Nhợc điểm: Chỉ phù hợp cho các đờng hầm có tiết diện không thay đổi, tuyến hầm không phức tạp Đòi hỏi phải có nhiều trang thi t bị và trình độ đội ngũ thi công cao d Phơng pháp dùng Thi t bị máy khoan đào hầm (TBM) * Thi t bị Máy khoan đào hầm TBM Thi t bị Máy khoan đào hầm (TBM) là một tổ hợp thi t bị phức tạp đợc lắp ráp dùng để đào hầm. .. Tốc độ thi công phụ thuộc nhiều vào tình trạng trang thi t bị kỹ thuật b Phơng pháp thi công theo công nghệ NATM * Qui trình thi công đờng hầm theo NATM Qui trình thi công đờng hầm theo NATM gồm các bớc: Công tác chuẩn bị; lập phơng án thi công; thi công đo; chống đỡ ban đầu; đo đạc giám sát biến dạng; thi công lớp phòng nớc; thi công lớp vỏ vĩnh cửu (nếu cần) v một số công tác khác Quy trình thi công. .. trên thế giới đã đợc nghiên cứu, chế tạo đa vào sản xuất nhằm cơ giới hoá ở các công đoạn thi công đờng hầm a Nhóm thi t bị khoan Nhóm trang thi t bị khoan đợc đầu t phát triển theo các chủng loại sau: thi t bị khoan cầm tay; thi t bị khoan bán cơ giới và thi t bị khoan cơ giới * Thi t bị khoan cầm tay Thi t bị khoan cầm tay của nớc ngoài chế tạo sử dụng chủ yếu nguồn năng lợng bằng khí nén hoặc thủy... ra ngoài công trình Tổ chức thi công xây dựng công trình theo thi t kế, nổi bật là công tác phân loại vật liệu, 27 trộn và đổ bê tông với ván khuôn, lắp đặt cửa bảo vệ và các trang thi t bị khác bảo đảm sức sống cho công trình ngầm 1.3.2.3 Phơng pháp thi công đờng hầm quân sự khẩu độ vừa và nhỏ Tuỳ theo địa chất đất đá và năng lực của đơn vị thi công công trình mà lựa chọn phơng pháp thi công khác... thi t bị đợc đặt trên khung giá và đợc bao kín bằng vỏ cách âm Trên vỏ máy có các cửa mở để kiểm tra và vận hành máy Công suất trung bình từ 50-150 KVA, công suất lớn từ 200-500 KVA Ngoài thi t bị cung cấp năng lợng điện cho các trang thi t bị dùng điện, trong quá trình thi công đờng hầm bằng phơng pháp khoan nổ có sử dụng một số trang bị cung cấp năng lợng dạng khí nén cho các thi t bị phục vụ thi công. .. giới Gần đây nhất, tiêu biểu cho thi công công trình ngầm là thi công hầm đờng bộ đèo Hải Vân, có chiều dài đờng hầm hơn 6 km Hai đơn vị thi công của Việt Nam là Sienco-6 của Bộ giao thông vận tải thi công đầu hầm phía Bắc và Tổng công ty Sông Đà thi công đầu hầm phía Nam Các đơn vị này đã khai thác có hiệu quả các trang bị chính phục vụ cơ giới hoá công tác thi công đờng hầm nh máy khoan Boomer H195... trình thi công công trình khâu độ vừa và nhỏ là hết sức khó khăn Trang thi t bị kỹ thuật không nhiều, hoặc không phù hợp với đặc điểm thi công công trình đờng hầm quân sự có khâu độ vừa và nhỏ, nên chất lợng công trình cha cao - Công tác khoan chủ yếu sử dụng các máy khoan cầm tay dẫn động bằng khí nén Dùng sức ngời để điều khiển máy và tạo lực đẩy đa mũi khoan đi sâu vào gơng đào Các thi t bị nhằm cơ giới. .. học vừa làm và hoàn thi n dần dần, chúng ta cũng đã hình thành đợc một quy trình thi công đờng hầm với những nhiệm vụ cơ bản sau đây: + Xác định vị trí xây dựng các công trình đờng hầm theo quy hoạch và ý đồ tác chiến của quân đội + Thi t kế và thẩm định thi t kế kỹ thuật xây dựng công trình + Triển khai thi công và xây dựng công trình đờng hầm theo yêu cầu + Trong thi công, quy trình là xây dựng hộ...Phần I nghiên cứu tổng quan Chơng 1 cơ sở định hớng nghiên cứu thi t kế, chế thử sản phẩm phục vụ thi công đờng hầm quân sự khâu độ vừa và nhỏ 1.1 Công nghệ thi công đờng hầm hiện nay 1.1.1 các phơng pháp thi công Hiện nay, dựa theo sự phá vỡ lớp đất đá phía bên trên công trình ngầm, các phơng pháp thi công công trình ngầm có thể chia ra thành hai nhóm phơng pháp chính, đó là: - Phơng pháp thi công đào... Hoàn thi n Hình 1.4 Sơ đồ quá trình thi công hầm bằng phơng pháp khoan nổ Một chu kỳ thi công hầm bằng phơng pháp khoan nổ gồm có các công đoạn: khoan nổ, bốc xúc, vận chuyển, ghép cốt pha, đổ bê tông và hoàn thi n Trong đó, năm công đoạn đầu rất nặng nhọc đòi hỏi công tác cơ giới hoá Vì vậy, đã có một loại các nhóm trang thi t bị kỹ thuật ở các nớc tiên tiến trên thế giới đã đợc nghiên cứu, chế tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO TRONG NƯỚC MỘT SỐ TRANG BỊ ĐỂ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM KHẨU ĐỘ VỪA DUNG CHO QUỐC PHÒNG, NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO TRONG NƯỚC MỘT SỐ TRANG BỊ ĐỂ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM KHẨU ĐỘ VỪA DUNG CHO QUỐC PHÒNG, NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO TRONG NƯỚC MỘT SỐ TRANG BỊ ĐỂ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM KHẨU ĐỘ VỪA DUNG CHO QUỐC PHÒNG

Từ khóa liên quan