SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nội pháp luật của môn GDCD lớp 9

21 518 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:27

SKKN2015-2016 MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận 2.Thực trạng 2.1 Thuận lợi- khó khăn 2.2 Thành công- hạn chế 2.3 Mặt mạnh- mặt yếu 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động… 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trang mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp: 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Kiến nghị: CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quá trình dạy học trình học sinh hút vào hoạt động giáo viên thiết kế, tổ chức đạo để thông qua học sinh tự khám phá chiếm lĩnh tri thức Trong trình dạy học, giáo viên phải huy động, khai thác tối đa lực tư cho học sinh, tạo hội động viên, khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến vấn đề học Môn Giáo dục công dân Trung học sở nói chung, GDCD lớp nói riêng có vai trò quan trọng trực tiếp trình hình thành ý thức, hành vi đạo đức, pháp luật lối sống cho học sinh (HS).Mặc dù lứa tuổi 15;16 em trang bị lượng kiến thức đầy đủ khoa học, lứa tuổi tâm sinh lý phát triển, chưa ổn định, lại mong muốn khẳng định dễ bị lôi kéo, dụ dỗ vào thói hư tật xấu, hành động trái pháp luật, đặc biệt với bùng nổ thông tin nay… lý ngày có nhiều người vị thành niên vi phạm pháp luật Thực tế diễn biến tình hình tội phạm thời gian qua cho ta thấy rõ điều Có nhiều nguyên nhân để người vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật phạm tội Nhưng có nguyên nhân quan trọng em không trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, nên dẫn đến việc ứng xử sống, giải mâu thuẫn nảy sinh, việc thực hành pháp luật không đầy đủ, sai trái đặc biệt phạm pháp cách vô ý thức, để lại hậu đáng tiếc mà lẽ em tránh Thực tế thời gian qua việc dạy học môn GDCD nói chung, giáo dục pháp luật cho học sinh nói riêng chưa coi trọng như: Môn học bị coi “môn phụ” nhà trường, nên giáo viên thiếu tiết phân công dạy GDCD Đại đa số phụ huynh xem thường môn học này, trọng định hướng cho học môn học phục vụ cho việc thi cử, lên lớp, lấy thành tích Vì mà trọng động viên ý đến môn học làm người môn GDCD.Chưa kể với phát triển khoa học công nghệ thông tin ngày nhiều phụ huynh thực lúng túng việc giáo dục Phần lớn phụ huynh sử dụng phương pháp dạy truyền thống theo kiểu: “Thương CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 cho roi, cho vọt” nên làm cho nghe mà không theo, chí xúc Ngoài phận giáo viên dạy môn học chưa thực tâm huyết, chưa làm cho xã hội hiểu tầm quan trọng môn học Qua nhiều năm giảng dạy môn giáo dục công dân lớp trường THCS Lương Thế Vinh, Krông Ana, Đắc Lắc Tôi thấy nội dung pháp luật môn GDCD thiết kế hợp lý, nội dung pháp luật lớp 6;7;8 Ngoài bài, chia thành 12 tiết giảng dạy trực tiếp pháp luật học kì II học học kì I có nhiều nội dung liên quan đến pháp luật bài: Chí công vô tư, Tự chủ ( Bộ luật hình sự; dân sự…) Bảo vệ hòa bình, Hợp tác phát triển ( Luật Quốc tế)…vv Ngoài có các tiết thực hành, ngoại khóa vấn đề địa phương Vì nói môn học có đặc điểm bật gần gũi, thiết thực, gắn bó mật thiết với đời sống thực tiễn sinh động thân, gia đình, nhà trường xã hội, đất nước quốc tế Đặc điểm tạo cho môn Giáo dục công dân có lợi giáo viên dễ gây cảm xúc, hứng thú cho học sinh như: sử dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải thích cho HS nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết như: giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kĩ sống, giáo dục phòng, chống tệ nạn xã hội, nội dung liên quan đến quyền trẻ em, quyền người…vv Là môn học giữ vai trò quan trọng trực tiếp việc giáo dục ý thức hành vi, nhân cách người công dân đặc biệt công dân tương lai đất nước Vậy mà môn GDCD bị coi “môn học phụ” dạy được, dạy được… thiếu hút sinh động Theo lý khách quan, quan trọng chủ quan người dạy môn học chưa trọng sử dụng số phương pháp dạy học phù hợp vói đặc thù môn, dạy tràn lan, phương pháp trọng điểm, biến thành “phát ngôn viên” sách giáo khoa, nên dễ gây nhàm chán cho học sinh, dẫn đến hiệu dạy học không cao Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài a Mục tiêu Qua đề tài mong vấn đề đề cập tới góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD nói chung giảng dạy pháp luật môn GDCD lớp trường THCS nói riêng.Theo việc tích cực đổi nội CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 dung, phương pháp dạy học nội dung pháp luật môn giáo dục công dân lớp để đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước, nhằm góp phần tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nươc Giúp em có đủ tự tin lĩnh để có lựa chọn đắn cho sống tương lai tiếp tục học phổ thông, học nghề hay vừa học vừa làm … Giáo dục pháp luật cho học sinh lớp góp phần tạo nên công dân có tính động, sáng tạo hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật biết vận dụng pháp luật vào lĩnh vực đời sống xã hội, thích ứng với chế thị trường, có phẩm chất lực để góp phần thực thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nước ta phù hợp với xu phát triển chung thời đại Để làm điều việc đưa nội dung văn pháp luật vào số dạy chương trình môn GDCD trường THCS có lớp 9, người giáo viên phải biết cách tìm giải pháp dạy học phù hợp với đơn vị kiến thức, nội dung học biết khơi dậy lòng ham mê, hứng thú người học b Nhiệm vụ đề tài Các phương pháp dạy học Giáo dục công dân truyền thống đại đề cập tới tài liệu khác nhau, giáo viên làm quen qua qua đợt tập huấn thực nhiều dạy học lớp Vì với số kinh nghiệm thân chỉ sâu vào cách sử dụng số phương pháp dạy học điển hình, thường áp dụng dạy học nội dung giáo dục pháp luật lớp thân Tôi xin trình bày để bạn bè, đồng nghiệp tham khảo với mong muốn góp phần làm cho việc dạy học GDCD ngày hiệu - Trên sở kiến thức tâm lý, giáo dục học quan điểm đường lối Đảng, văn Bộ giáo dục Đào tạo đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật học sinh - Nhìn nhận lại thực trạng công tác chất lượng giảng dạy môn GDCD nhà trường năm học qua, đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy pháp luật môn GDCD cho học sinh lớp trường giai đoạn tới để đồng nghiệp tham khảo CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 - Qua trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật cần thiết, xây dựng tình cảm pháp lý, lòng tin pháp luật, hình thành động tích cực thói quen xử phù hợp với yêu cầu pháp luật - Nâng cao trình độ văn hóa pháp lý, xây dựng ý thức pháp luật, bước hình thành phẩm chất công dân cho hệ học sinh với mục tiêu người Việt Nam phát triển toàn diện - Định hướng cho học sinh hiểu biết nhà nước, pháp luật, quyền nghĩa vụ công dân… Đối tượng nghiên cứu Một số phương pháp dạy học tích cực dạy học nội pháp luật môn GDCD lớp 9, nhằm nâng cao nhận thức kĩ thực hành pháp luật cho học sinh Giới hạn phạm vi nghiên cứu Khuôn khổ nghiên cứu: Một số phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu thảo dạy học pháp luật Đối tượng khảo sát: HS lớp 9, trường THCS Lương Thế Vinh Thời gian: Năm học: 2013 – 2014 ; 2014 -2015 Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ đề tài sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: theo đường lối giáo dục Đảng nhà nước ta giáo dục thiếu niên thành công dân có đức, có tâm, có tài, có ước mơ hoài bão, giàu lòng yêu quê hươngng đất nước, sống, học tập làm việc theo hiến pháp pháp luật Trở thành người lao động có đủ khả hội nhập với giới phải giữ sắc người Việt Nam Muốn làm điều việc nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho em ngồi ghế nhà trường phổ thông việc làm quan trọng Căn vào nghiên cứu đổi phương pháp dạy học môn GDCD cấp THCS tập huấn: Dạy học GDCD thông qua hoạt động HS Các hoạt CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 động dạy học phải GV thiết kế đan xen cách hợp lí tiết học, để vừa bảo đảm thực mục tiêu học, vừa gây hứng thú học tập cho HS - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Các hoạt động dạy học môn GDCD phong phú, đa dạng, bao gồm hình thức hoạt động như: Thảo luận lớp, thảo luận nhóm, đóng vai diễn tiểu phẩm Quan sát, phân tích tranh ảnh, băng hình, tiểu phẩm; Xử lí tình Nhận xét, phân tích, đánh giá ý kiến, quan điểm, hành vi, việc làm, trường hợp điển hình, thông tin, kiện, tượng đời sống thực tiễn có liên quan đến chuẩn mực ĐĐ PL học Sưu tầm, tìm hiểu tranh ảnh, báo, tư liệu có liên quan đến nội dung học trình bày, giới thiệu sản phẩm sưu tầm Xây dựng kế hoạch hành động HS Xây dựng thực dự án thực tiễn Chơi trò chơi học tập … Phương pháp dạy học nhiều, trọng phương pháp đạt hiệu cả, qua thực tế dạy học, tổng kết kinh nghiệm giáo dục, so sánh điều tra kết học tập học sinh lớp trường THCS Lương Thế Vinh qua năm học nói Theo để dạy tốt nội dung pháp luật môn GDCD giáo viên cần trọng nghiên cứu cách áp dụng phương pháp dạy học sau: Phương pháp giải vấn đề (xử lí tình huống), Phương pháp thảo luận nhóm, Phương pháp liên hệ thực tế tự liên hệ thân, Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm đóng vai II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Trong tình hình nay, việc giáo dục pháp luật cho thành viên xã hội đặc biệt cho người chưa thành niên đặt tất yếu để đảm bảo tính đắn, ổn định bền vững hoạt động tuổi trẻ cần phải nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật biến thành nhu CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 cầu, thói quen sinh hoạt hàng ngày Như vấn đề đặt chuẩn bị cho hệ công dân tương lai bước vào đời có thói quen hành động theo yêu cầu pháp luật, áp dụng kiến thức pháp luật vào tình cụ thể đời sống Để nâng cao lực cho em, cần có hướng dẫn cụ thể, cách đưa tình pháp luật thường xảy sống số lĩnh vực chương trình em học cách phù hợp, giúp em làm quen dần với việc vận dụng kiến thức pháp luật để xử lí tình Mặt khác giúp em dần có khả khái quát đánh giá hành vi mình, người khác, cần phải đưa hành vi cụ thể đánh giá hành vi dựa khái niệm pháp luật, hình thành em khả đối chiếu, so sánh hành vi với yêu cầu tuân thủ pháp luật nhà nước, ý thức tự giác tham gia vào việc đấu tranh chống biểu tiêu cực việc đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ nhu cầu đáng quyền lợi hợp pháp thân thành viên khác xã hội Vì nhiệm vụ quan trọng người giáo viên dạy GDCD phải biết chọn nội dung, tình pháp luật phù hợp với nội dung kiến thức học nội dung liên quan đến văn pháp luật Mặt khác, sử dụng nội dung, tình pháp luật giảng dạy môn GDCD học đạt mục đích kiến thức, thái độ, kĩ Xuất phát từ thực tiễn trên, sử dụng phương pháp dạy học, giáo viên cần khai thác, tìm kiếm tình phù hợp với học sinh, để khơi dậy tính chủ động, tích cực học sinh Từ em tự giác thảo luận, tranh luận đưa kết luận sai tình Tránh áp đặt giáo viên học sinh Các tình đưa phải phù hợp với thực tiễn sống gần gũi với nhận thức, quan tâm, hiểu biết học sinh Thực trạng 2.1 Thuận lợi - khó khăn Thuận lợi vấn đề nghiên cứu là: thân có nhiều năm kinh nghiệm dạy môn GDCD lớp 9, thường triệu tập dự buổi tiếp thu văn pháp luật mới… CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 Nhưng việc nghiên cứu đề tài gặp nhiều khó khăn như: kiến thức pháp luật nhiều hạn chế, thường xuyên tự bồi dưỡng, tập huấn… chất lượng buổi tập huấn pháp luật không cao, hình thức tổ chức tập huấn đơn điệu nhàm chán, nặng lý thuyết khả gây hứng thú học nội dung pháp luật không cao, nói khô khan, khó tiếp thu kiến thức, điều kiện kinh tế phận không nhỏ học sinh khó khăn Các hành vi vi phạm pháp luật người lớn ngày nhiều tác động đến em Hệ thống phương pháp dạy học chung chung không rõ ràng, nặng lý thuyết thiếu ví dụ minh họa, việc đào tạo chuyên môn môn học thân ít, chủ yếu tự học … 2.2 Thành công - hạn chế - Thành công đề tài thấy nhận thức kiến thức pháp luật học sinh nâng cao qua năm học điểm kiểm tra tiết kiểm tra học kì học kì ( Học kì chủ yếu học pháp luật) học sinh đạt trung bình trở lên cao, nhiều em đạt điểm giỏi như: Năm học 2012 -2013: ( chưa áp dụng đề tài) tỉ lệ học sinh đạt TB trở lên kiểm tra 72;5 % Năm học 2013 -2014 ( áp dụng đề tài) tỉ lệ học sinh đạt TB trở lên kiểm tra 90 % Năm học 2014 -2015: ( áp dụng đề tài) tỉ lệ học sinh đạt TB trở lên kiểm tra 96 % - Hạn chế đề tài lớp có tỉ lệ học lực yếu khó áp dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp đóng vai, việc liên hệ giải tình khó khăn chủ yếu tập trung vào số học sinh chăm ngoan, có học lực lớp, việc tìm đáp án tình giáo viên đặt nhiều thời gian hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình dạy học 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu Mặt mạnh vấn đề nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đổi dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, định hướng, giáo viên đỡ vất vả lớp mà hiệu thu lại cao so với dạy học thông thường CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 Mặt yếu đề tài là: giáo viên phải chuẩn bị kỹ hơn, phải tham khảo nhiều tài liệu, thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật, nghiên cwua sử dụng tình phù hợp với thực trạng học sinh Dạy học theo phương thật trôi chảy, thuận lợi lớp có ý thức tốt, việc giáo dục kiến thức pháp luật lớp ý thức yếu lại rát cần thiết Vì áp dụng cách dạy học chung cho tất lớp 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động - Hội nhập kinh tế mặt tích cực làm phát sinh vấn đề mà cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, gieo rắc lối sống tự tư sản, làm xói mòn giá trị đạo đức, phong mỹ tục dân tộc Hiện số phận thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, ý thức quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin sống, ý chí phát triển, tính tự chủ dễ bị lôi vào việc xấu Học sinh vi phạm đạo đức, pháp luật ngày nhiều Trước phát triển công nghệ thông tin, mở cửa giao lưu kinh tế, văn hóa với nước giới có tác động tiêu cực đến đạo đức thiếu niên Nhất người tuổi vị thành niên Căn vào báo cáo công an tỉnh Đắc Lắc thì: Trong thời gian qua, tình hình thiếu niên vi phạm pháp luật nói chung phạm tội nói riêng trở thành nỗi nhức nhối xã hội, với số lượng ngày tăng, tổ chức ngày nghiêm trọng, phức tạp Trên địa bàn tỉnh ta, theo số liệu thống kê ngành chức năng, năm 2014, xảy 254 vụ thiếu niên vi phạm pháp luật, với 357 đối tượng (trong khởi tố 116 vụ, 163 đối tượng) Trong số hành vi vi phạm pháp luật thiếu niên gây ra, chủ yếu hành vi vi phạm liên quan đến tài sản, như: cưỡng đoạt, cướp, trộm cắp, cướp giật tài sản 127 vụ, 194 đối tượng (trong có 64 vụ, 94 đối tượng bị khởi tố); cố ý gây thương tích 81 vụ, 110 đối tượng (trong có 33 vụ, 47 đối tượng bị khởi tố); đáng ý thiếu niên gây 07 vụ giết người, 04 vụ hiếp dâm… Đa số thiếu niên vi phạm pháp luật nam giới, chiếm 99,7% (356/357), số thiếu niên ngồi ghế nhà trường vi phạm 17,9% (64/357) Về trình độ văn hoá, đối tượng vi phạm chữ chiếm 2,5%; tiểu học chiếm 38,3%; CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 trung học sở chiếm 63,6%; trung học phổ thông chiếm 9,5%; số 82% đối tượng bỏ học Tình hình thiếu niên vi phạm không xuất thành phố, thị xã - địa bàn dân cư đông đúc, phức tạp… mà xảy xã, thôn, buôn Thực tế việc vi phạm pháp luật thiếu niên ngày nhức nối nguyên nhân thực trạng phần qua trọng việc dạy học pháp luật nhà trường chưa hiệu quả, phận lớn giáo viên dạy môn GDCD chưa thật trọng áp dụng đắn phương pháp dạy học phù hợp với loại bài, kiểu học… 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Làm để nâng cao nhận thức pháp luạt cho học sinh vấn đề mà quan tâm, tìm tòi phương pháp dạy học pháp luật phù hợp, dạy học nội dung pháp luật học sinh lớp cần trọng áp dụng phương pháp dạy học nêu trên, mang lại hiệu tốt Xuất phát từ lý luận thực tiễn trên, để góp phần vào công tác nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, ý thưc chấp hành pháp luật cho học sinh giai đoạn nay, qua thực tiễn công tác giảng dạy học sinh lớp trường THCS, nhận thấy việc nắm rõ thực trạng đề biện pháp nâng cao chất lượng phương pháp giáo dục pháp luật cho học sinh lớp cấp THCS nhiệm vụ quan trọng người giáo viên trực tiếp giảng dạy môn GDCD Đó động để thực đề tài Các giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Việc trọng lựa chọn số phương pháp dạy học tích cực việc dạy học nội dung pháp luật môn GDCD biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật kĩ vận dụng pháp luật vào sống cho học sinh Mỗi phương pháp dạy học lựa chọn mang lại hiệu cao, điều chứng minh qua kinh nghiệm nhiều năm dạy môn GDCD9 thân 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp a Phương pháp giải vấn đề (xử lí tình huống) 10 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 _ Mục tiêu phương pháp Giúp HS đưa cách ứng xử phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với nội dung học, qua củng cố kiến thức học làm quen với kĩ vận dụng liên hệ vào thực tiễn đời sống xã hội Giúp HS làm quen với yêu cầu thể quan điểm trước tình pháp luật, qua góp phần rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, phù hợp với yêu cầu tích hợp môn học _ Cách thực - GV nêu tình pháp luật lĩnh vực khác nhau, phù hợp với nội dung học, với biểu hành vi khác để HS phân tích, xử lí - HS xác định, nhận dạng vấn đề/ tình - HS phát vấn đề cần giải - HS thu thập thông tin có liên quan đến vấn đề/ tình cần giải - HS liệt kê cách giải - HS lựa chọn đưa cách giải - GV kết luận, đưa cách giải phù hợp với nội dung học _ Một số lưu ý - Tình phải phù hợp với nội dung học, với địa tích hợp với nội dung giáo dục pháp luật, không vượt chuẩn kiến thức, kĩ - Tình phải phù hợp với trình độ nhận thức HS - Tình phải gần gũi với đời sống thực tiễn xã hội, với sống HS - Tình cần có độ dài vừa phải - Tình phải chứa đựng mâu thuẫn cần giải quyết, gợi cho HS nhiều cách suy nghĩ nhiều cách giải khác - Các nhóm HS giải vấn đề/ tình vấn đề, tình khác nhau, tùy theo mục đích họat động 11 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 Có loại tình huống: 1/ Tình định hướng cho HS nhận xét 2/ Tình định hướng cho Hs đưa cách ứng xử 3/ Tình cho trước cách ứng xử để HS lựa chọn cách ứng xử phù hợp _ Ví dụ minh họa Khi dạy Bài “Tự chủ” GDCD lớp 9, GV nêu tình sau: Bạn An lớp em coi người “ sành điệu” Một hôm bạn đến rủ em đến quán cà phê, bạn “bật mí” cho em: “Đến có nhiều trò chơi hay lắm, thấy người sảng khoái cực lạc, “phiêu” uống viên thuốc màu hồng, hêrôin đâu, tớ dùng mà, với tớ bạn biết, tiền nong không thành vấn đề” Câu hỏi: 1/ Trong trường hợp em làm gì? Tại em lại làm vậy? 2/ Hành vi em tính tự chủ phù hợp với pháp luật không? Vì sao? b Phương pháp thảo luận nhóm _ Mục tiêu phương pháp - Giúp HS lĩnh hội kiến thức nhanh hơn, dễ nhớ chắn - Nhờ không khí thảo luận tập thể cởi mở nên HS mạnh dạn Thông qua thảo luận tập thể, HS biết lắng nghe ý kiến bạn, tạo sở giúp HS dễ hòa nhập vào tập thể nhóm, tạo cho em niềm hứng thú học tập - Thông qua thảo luận nhóm, HS có điều kiện phát triển kĩ giao tiếp kĩ hợp tác _ Cách thực - GV nêu chủ đề thảo luận Ví dụ: dạy 12: Quyền nghĩa vụ công dân hôn nhân GV cho HS thảo luận: 12 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 Tảo hôn gì? Tác hại nào? Tình trạng tảo hôn địa phương ta nào? Thử đề xuất hướng giải - Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho HS, quy định thời gian phân công vị trí nhóm - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm Các nhóm khác quan sát, lắng nghe cho ý kiến - GV tổng kết nhận xét _ Một số lưu ý - Nhiệm vụ thảo luận nhóm độc lập trùng - Cần quy định rõ thời gian thảo luận nhóm thời gian trình bày kết thảo luận nhóm - Trong nhóm thảo luận, GV cần đến nhóm để quan sát, lắng nghe, gợi ý giúp đỡ cần thiết c Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm đóng vai _ Mục tiêu phương pháp - Giúp HS vận dụng trực tiếp quy định pháp luật với thực tiễn thực pháp luật đời sống ngày - Thay đổi không khí học tập, tạo hứng thú cho HS học tập, qua nhanh chóng tiếp thu kiến thức học _ Cách thực - GV nêu chủ đề, chia nhóm, giao tình yêu cầu đóng vai cho nhóm - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - Lớp thảo luận, nhận xét việc đóng vai nhóm 13 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 - GV kết luận, định hướng cho HS cách ứng xử tích cực tình đóng vai Ví dụ: Sau dạy 14: Quyền nghĩa vụ lao động công dân GV nêu tình sau: An dự định sau học hết lớp xin vào làm công ty sản xuất vật liệu xây dựng gần nhà để giúp đỡ cha mẹ Nếu em An em trình bày với giám đốc công ty nào? _ Một số lưu ý - Tình đóng vai phải phù hợp với chủ đề nội dung tích hợp, phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức HS với điều kiện, hoàn cảnh lớp học - Tình không nên dài phức tạp, nhiều thời gian - Tình phải có cách giải khác - Tình phải để mở để HS tự tím cách giải quyết, tìm cách ứng xử phù hợp ; không nên cho trước kịch - Mỗi tình phân công nhóm nhóm đóng vai - Cần quy định rõ thời gian thảo luận đóng vai nhóm - Trong HS thảo luận chuẩn bị đóng vai, GV cần đến nhóm để nghe gợi ý, hướng dẫn cần thiết d Phương pháp liên hệ thực tế tự liên hệ thân _ Mục tiêu phương pháp Liên hệ thực tế tự liên hệ phương pháp nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho học sinh nghĩ đến vấn đề diễn thực tế có liên quan đến học Trên sở đó, HS bộc lộ thái độ, ý kiến, cách làm riêng mình, so sánh, đối chiếu với nội dung học để hiểu sâu sắc nội dung pháp luật cần học HS so sánh, đối chiếu thái độ, hành vi với nội dung học để củng cố mặt tốt, tránh việc vi phạm pháp luật _ Thực - Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở học sinh liên hệ với thực tế sống: - Giáo viên động viên học sinh liên hệ thực tế tự liên hệ 14 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 - Học sinh phát biểu suy nghĩ em _ Lưu ý - Vấn đề liên hệ phải phù hợp với nội dung học - Vấn đề liên hệ phải gần gũi, vừa sức với HS - Cần động viên HS rụt dè, nhút nhát liên hệ tự liên hệ Ví dụ minh họa: Tình trạng tảo hôn Buôn làng nơi em sinh sống diễn nào? Bản thân em làm để giúp bạn không bị rơi vào hoàn cảnh e Một số Ví dụ minh họa Bài 12: Quyền nghĩa vụ công dân hôn nhân Phần 1: Những nguyên tắc Trong quan hệ nhân thân: Vợ chồng có quyền bình đẳng … GV cho học sinh hình ảnh có nội dung bất bình đẳng quan hệ nhân thân vợ chồng Hỏi: Em có nhận xét hành vi thể thông qua hình ảnh trên? Những hành vi phù hợp với quyền bình đẳng vợ chồng quan hệ nhân thân chưa? Vì sao? GV kết hợp cho HS tìm hiểu điều 20,21,22,23 luật hôn nhân gia đình năm 2000 Bài 15: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý công dân Phần khái niệm: GV dùng tình để học sinh nhận biết rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật : Thứ nhất: Phải hành vi trái pháp luật: VD1: Thấy nhà ông A có gà trống, anh H nghĩ “ Phải rình bắt chộm gà” chưa kịp tay M bắt trước Hỏi: Ai tình vi phạm pháp luật? Vì sao? 15 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016  M M thực hành vi hành vi trái pháp luật, H nghĩ mà chưa thực hành vi Thứ hai: Do người có lực hành vi pháp lí thực VD2: N bị tâm thần đập phá tài sản Hỏi: N có vi phạm PL không?  Không, N lực hành vi pháp lí Thứ ba: Phải chứa đựng lỗi người thực hành vi VD3: Đang ngủ trưa, anh L giật thấy người lạ lấy trộm đồ Anh L tri hô, gã lạ mặt định khống chế anh L, bất ngờ anh L vùng mạnh khiến gã lạ mặt té bị chấn thương Hỏi: Anh L có vi phạm pháp luật không? Vì sao?  Không, anh L có quyền tự vệ đáng Phần 2: Trách nhiệm pháp lí Từ VD 1: GV đặt câu hỏi: M có phải chịu trách nhiệm việc làm không? Vậy trách nhiệm pháp lí mà M phải chịu gì? Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội công dân Giáo viên dẫn chứng hình ảnh bầu cử HĐND cấp địa phương hay hình ảnh việc tham gia sửa đổi hiến pháp 1992 năm 2013 mà đài báo đưa tin… Như vậy, giảng dạy nội dung có liên quan đến pháp luật giáo viên đưa tình để em thảo luận trả lời tình đó, giáo viên tích hợp văn liên quan đến học Trong trình giảng dạy thấy việc tạo tình để học sinh thảo luận giúp học sinh tự tin hơn, hứng thú việc tiếp thu kiến thức pháp luật 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Việc trọng phương pháp dạy học nói phần nội dung pháp luật môn GDCD thực với tất khối lớp cấp THCS, với tất đối tượng học sinh, tất địa bàn, điều kiện dạy học bình thường 16 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 có phương tiện công nghệ hỗ trợ Chỉ lưu ý giáo viên thực phải nghiên cứu đối tượng học sinh lớp, bài, hoạt động dạy học, để sử dụng phương pháp chủ đạo, đảm bảo thời lượng tiết học học phù hợp khả nhận thức học sinh khố lớp 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Khi sử dụng phương pháp dạy học nói trên, giáo viên cần hiểu nội dung quy định pháp luật có tính chất mặc định, giáo viên quyền sửa nội dung pháp luật mà làm để học sinh hiểu vận dụng kiến thức pháp luật vào sống Vì phương pháp dạy học nêu sử dụng phương pháp giải vấn đề (xử lí tình huống) chủ đạo, nội dung khó, cần khắc sâu hỗ trợ cách cho học sinh thảo luận nhóm, đóng vai Khi thấy học sinh nắm vấn đề tiến hành cho em liên hệ thực tế, liên hệ thân, hướng em vào cách giả tình pháp luật thường gặp sống, để để rút học cho thân Làm chắn hiệu dạy học cao nhiều 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua năm dạy học tiến hành khảo nghiệm đề tài học sinh lớp trường THCS Lương Thế Vinh thấy chất lượng dạy học pháp luật cho học sinh nâng cao rõ rệt, khả vận dụng kiến thức pháp luật vào sống cao Học sinh tự tin sống Hiện tượng làm trái quy định nhà trường, trái pháp luật giảm Ví theo giá trị đề tài góp phần vào việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giảm tệ nạn xã hội, giảm hành vi sai trái với học sinh, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đào tạo công dân tương lai có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết, đủ lĩnh làm người Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua năm học 2013 -2014 năm học 2014 -2015 áp dụng kinh nghiệm, giải pháp dạy học nói cho học sinh lớp trường THCS Lương Thế Vinh so sánh với năm học trước năm học 2012 -2013 thấy kết khảo nghiệm đạt sau: 17 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 NĂM HỌC SỐ HỌC ĐƯỢC NGHIỆM SINH ĐIỂM TB TRỞ TỈ LỆ KHẢO LÊN CỦA BÀI KT TIẾT VÀ KT HỌC KÌ II 2012 -2013 200 HS 145 HS 72.5% 2013 - 2014 200 HS 181 HS 90.5 % 2014 -2015 190 HS 182 HS 96% Qua kết khảo nghiệm thấy trọng phương pháp dạy học nói dạy học phần pháp luật môn GDCD đạt kết khả quan, mạnh dạn trình bày kinh nghiệm để dồng nghiệp tham khảo, hi vọng đề tài góp phần nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho học sinh cấp THCS thông qua môn GDCD III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Công việc giảng dạy GDCD nói chung dạy pháp luật môn GDCD nói riêng hoạt động quan trọng nhà trường THCS, định thành công hay thất bại công tác dạy học Nếu người giáo viên GDCD tự tìm tòi rèn luyện cho nhuần nhuyễn số phương pháp, kỹ thuật dạy học để có khả khơi dậy tính tích cực, hứng thú lòng ham mê học sinh việc tiếp thu kiến thức lớp, thực hành, áp dụng kiến thức pháp luật vào sống cách tự giác Thì hiệu việc dạy nội dung pháp luật môn GDCD thành công Góp phần vào công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cấp ngành Đề tài góp phần đa dạng hóa phương pháp dạy học GDCD để làm cho học GDCD đỡ nhàm chán Điều gây hứng thú với HS làm cho em tự giác tham gia tích cực Đề tài nghiên cứu áp trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, Đắc Lắc theo có khả áp dụng cho trường THCS khác có điều kiện sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc điểm học sinh tương tự 18 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 Kiến nghị Đối với giáo viên: Ngoài phương pháp, kỹ thuật dạy học việc tự xây dựng hình ảnh người giáo viên dạy môn GDCD phải thực “ gương sáng tự học, sáng tạo” cho học sinh noi theo, người giáo viên phải chuẩn mực tư thế, tác phong cách ứng xử - giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh Phải có thái độ, tinh thần vui vẻ cởi mở đến trường đến lớp, vui với nghề có tiết dạy sinh động, thầy trò dễ gần hơn, dễ giáo dục đạo đức học sinh Phải có lượng kiến thức chuyên môn sâu, rộng nhiều lĩnh vực, có vốn sống phong phú, có khả tiếp nhận ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin để theo kịp thời đại ứng dụng hiệu dạy học Đối với nhà trường: Cần quan tâm đến môn học GDCD, đội ngũ giáo viên dạy GDCD người làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Làm cho thành viên trường thay đổi nhận thức tầm quan trọng môn GDCD chương trình giáo dục phổ thông Không ngừng làm phong phú thêm cho tủ sách pháp luật nhà trường để giáo viên học sinh tham khảo Đối với nghành giáo dục đợt thay đổi SGK chương trình giáo dục tới cần ý chắt lọc, cô đọng kiến thức cần giáo dục cho HS, giảm bớt khái niệm, phạm trù Tập trung vào giáo dục đạo đức kĩ sống thực theo pháp luật, tăng thêm thực hành, tìm hiểu thực tế học sinh Đối với quyền địa phương: thường xuyên phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục em, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tầm qua trọng phối hợp: Gia đình – Nhà trường – Xã hội Trên kinh nghiệm cá nhân đúc kết trình dạy học GDCD lớp thời gian qua, mạnh dạn nêu lên để quý đồng nghiệp tham khảo, đóng góp ý kiến với mục đích góp phần nhỏ kinh nghiệm vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDCD Chân thành cảm ơn! Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu trường THCS Lương Thế Vinh nên có nhiều vấn đề chưa phân tích cách đầy đủ, giải pháp đưa chưa có tính khả thi cao, nhiều giúp cho thấy tầm quan trọng việc dạy pháp luật môn GDCD cấp THCS Qua giúp cho 19 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 định hướng lại số việc cần phải làm thời gian tới để góp phần thành công vào công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh Nhận xét lãnh đạo nhà trường Buôn Trấp, ngày 10 / / 2016 Người viết Chu Tự Lệ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiệp vụ phổ biến giáo dục nhà trường - Nhà xuất tư pháp Sách giáo khoa GDCD lớp - Nhà xuất giáo dục Tài liệu: Chuẩn kiến thức kỹ môn GDCD cấp THCS - Nhà xuất giáo dục Hiến pháp năm 2013 - Nhà xuất trị quốc gia Luật hôn nhân gia đình - Nhà xuất trị quốc gia Luật bảo vệ môi trường - Nhà xuất trị quốc gia Giáo trình lý luận dạy học môn GDCD trường phổ thông - NXB lý luận trị Mạng Internet 20 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2015-2016 21 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc [...]... thức của học sinh từng khố lớp 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Khi sử dụng các phương pháp dạy học nói trên, giáo viên cần hiểu là những nội dung quy định của pháp luật là có tính chất mặc định, giáo viên không có quyền sửa nội dung pháp luật mà chỉ làm thế nào để học sinh hiểu và vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống Vì vậy trong các phương pháp dạy học nêu trên thì sử dụng phương pháp. .. việc giảng dạy GDCD nói chung và dạy pháp luật trong môn GDCD nói riêng là một trong những hoạt động rất quan trọng trong nhà trường THCS, nó quyết định sự thành công hay thất bại của công tác dạy học Nếu người giáo viên GDCD luôn tự tìm tòi và rèn luyện cho mình nhuần nhuyễn một số phương pháp, kỹ thuật dạy học để có khả năng khơi dậy tính tích cực, sự hứng thú và lòng ham mê của học sinh trong việc... lớp, thực hành, áp dụng những kiến thức pháp luật vào cuộc sống một cách tự giác Thì hiệu quả của việc dạy nội dung pháp luật trong môn GDCD sẽ thành công Góp phần vào công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật của các cấp các ngành Đề tài cũng góp phần đa dạng hóa phương pháp dạy học GDCD để làm cho giờ học GDCD đỡ nhàm chán hơn Điều này cũng gây hứng thú với HS và làm cho các em tự giác tham gia tích. .. viên tích hợp những văn bản liên quan đến bài học Trong quá trình giảng dạy tôi thấy việc tạo ra các tình huống để học sinh thảo luận đã giúp học sinh tự tin hơn, hứng thú hơn trong việc tiếp thu kiến thức pháp luật 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp Việc chú trọng các phương pháp dạy học nói trên đối với phần nội dung pháp luật trong môn GDCD thực hiện được với tất cả các khối lớp của cấp... khoa học của vấn đề nghiên cứu Qua các năm dạy học và tiến hành khảo nghiệm đề tài này đối với học sinh lớp 9 trường THCS Lương Thế Vinh tôi thấy chất lượng dạy học pháp luật cho học sinh được nâng cao rõ rệt, khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống cao hơn Học sinh tự tin hơn trong cuộc sống Hiện tượng làm trái quy định của nhà trường, trái pháp luật giảm Ví vậy theo tôi giá trị của đề... 90 .5 % 2014 -2015 190 HS 182 HS 96 % Qua kết quả khảo nghiệm trên tôi thấy nếu chú trọng các phương pháp dạy học nói trên trong dạy học phần pháp luật của môn GDCD là đạt được kết quả khả quan, vì vậy tôi mạnh dạn trình bày kinh nghiệm của mình để các dồng nghiệp cùng tham khảo, hi vọng đề tài này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh ở cấp THCS thông qua môn GDCD III PHẦN KẾT.. .SKKN2 015-2016 _ Mục tiêu của phương pháp Giúp HS đưa ra cách ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với nội dung bài học, qua đó củng cố kiến thức đã học và làm quen với kĩ năng vận dụng liên hệ vào thực tiễn đời sống xã hội Giúp HS làm quen với yêu cầu thể hiện quan điểm của mình trước các tình huống pháp luật, qua đó góp phần rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, phù hợp với yêu cầu tích. .. lắng nghe, gợi ý hoặc giúp đỡ khi cần thiết c Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và đóng vai _ Mục tiêu của phương pháp - Giúp HS có thể vận dụng trực tiếp các quy định của pháp luật với thực tiễn thực hiện pháp luật trong đời sống hằng ngày - Thay đổi không khí học tập, tạo hứng thú cho HS trong học tập, qua đó nhanh chóng tiếp thu kiến thức bài học _ Cách thực hiện - GV nêu chủ đề, chia nhóm, giao... ra trong thực tế có liên quan đến bài học Trên cơ sở đó, HS được bộc lộ thái độ, ý kiến, cách làm riêng của mình, hoặc so sánh, đối chiếu với nội dung bài học để hiểu sâu sắc hơn nội dung pháp luật cần học HS cũng có thể so sánh, đối chiếu thái độ, hành vi của mình với nội dung bài học để củng cố những mặt tốt, tránh được việc vi phạm pháp luật _ Thực hiện - Giáo viên có thể đặt câu hỏi gợi mở học. .. đối tượng học sinh, ở tất cả các địa bàn, trong điều kiện dạy học bình thường cũng 16 CHU TỰ LỆ - THCS Lương Thế Vinh- Krông Ana- Đắc Lắc SKKN2 015-2016 như khi có phương tiện công nghệ hỗ trợ Chỉ lưu ý là giáo viên khi thực hiện phải nghiên cứu đối tượng học sinh từng lớp, từng bài, từng hoạt động dạy học, để sử dụng phương pháp nào là chủ đạo, làm sao đảm bảo được thời lượng của tiết học học và phù
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nội pháp luật của môn GDCD lớp 9 , SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nội pháp luật của môn GDCD lớp 9 , SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nội pháp luật của môn GDCD lớp 9

Từ khóa liên quan