Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo quản lý KỸ NĂNG tạo ĐỘNG lực CHO cấp dưới (autosaved)

26 2,694 23
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016, 14:01

1.1.Khái niệm và những yếu tố tạo động lực cho cấp dưới.Khái niệm: Động lực là động cơ có tác dụng hướng hành động vào việc đạt dược mục tiêu mong đợi. Động lực bao gồm hai yếu tố: nhu cầu và lợi ích. Con người sẽ có động lực làm việc, phấn đấu khi nhu cầu được thỏa mãn và lợi ích được đáp ứng.Kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới của nhà lãnh đạo quản lý là sự vận dụng những tri thức kinh nghiệm của nhà lãnh đạo, quản lý nhằm tạo ra các yeus tố có ý nghĩa thúc đẩy các nhân viên dưới quyền làm việc một cách tự giác, tích cực.Những yếu tố có ý nghĩa tạo động lực làm việc cho cấp dưới.Thứ nhất: khoan dung.Nhà lãnh đạo quản lý được coi là khoan dung khi biết nhẫn nại, cùng trao đổi với cấp dưới khi họ phamjk sai lầm. khi họ phạm sai lầm, những lời trách mắng của người lãnh đạo, quản lý có thể làm nhụt tinh than làm việc hăng say, ức chế khả năng sáng tạo của người dưới quyền.Tuy nhien, khoan dung không có nghĩa là dung túng, bỏ mặc cấp dưới khi họ mắc sai lầm. Ngươì lãnh đạo, quản lý phải biết xử sự linh hoạt, lúc cần thiết hãy sử dụng quyền lực của mình. Ngưới lãnh đạo, quản lý cùng các thành viên trong cơ quan, đơn viij cần xác định rõ mục tiêu, công việc của cơ quan. Từ đó phân công nhiệm vụ cho từng người, từng nhóm và yêu cầu các thành viên hết sức nỗ lực, tích cực tham gia hoan thnh nhiệm vụ chung. Kỹ lãnh đạo quản lý MỞ ĐẦU Từ chế tập trung, quan liêu bao cấp chuyển sang chế thị trường có quản lý Nhà nước đổi sáng suốt Đảng ta Thực tế 20 năm đổi cho thấy đất nước ta đạt thành tựu đáng ghi nhận Các quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam đứng lên khẳng định chế mới, chủ động sáng tạo bước phát triển Trong kinh tế thị trường với nhiều điều đổi mới, đòi hỏi ngày cao tới quan, đơn vi, tổ chức, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cách bền vững lâu dài cần quan tâm tới tất yếu tố để tạo hiệu công việc Để thực tốt nhiệm vụ đòi hỏi phải có người lao đông quyền có tài hăng say làm việc phát triển quan, tổ chức Muốn làm nhà lãnh đạo, quản lý phải biết cách dùng người nói chung có khả tạo động lực làm việc cho cấp nói riêng Trên tực tế, công tác tạo động lực cho người lao động nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn Ngày nay, Việt Nam đứng trước xu hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ sôi động, phát triển nhảy vọt cách mạng khoa học công nghệ giới, nhiều vấn đề mới, quan trọng đặt tổ chức, doanh nghiệp đòi hỏi người lao động cấp phải nỗ lực phấn đấu vươn lên để đưa tổ chức, doanh nghiệp ngày phát triển bền vững Trước thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động cấp với thực trạng phát triển đất nước đòi hỏi nhà lãnh đạo, quản lý phải nâng cao kỹ tạo động lực cho cấp Kết cấu đề tài trình bày theo bố cục sau: Chương 1: sở lý luận chung kỹ tạo động lực cho cấp Chương 2: số tình thực tế kỹ tạo động lực cho cấp Chương 3: vai trò việc tạo động lực cho cấp số nhận xét, đánh giá Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI 1.1  Khái niệm yếu tố tạo động lực cho cấp Khái niệm: Động lực động có tác dụng hướng hành động vào việc đạt dược mục tiêu mong đợi Động lực bao gồm hai yếu tố: nhu cầu lợi ích Con người có động lực làm việc, phấn đấu nhu cầu thỏa mãn lợi ích đáp ứng Kỹ tạo động lực làm việc cho cấp nhà lãnh đạo quản lý vận dụng tri thức kinh nghiệm nhà lãnh đạo, quản lý nhằm tạo yeus tố có ý nghĩa thúc đẩy nhân viên quyền làm việc cách tự giác, tích cực  - Những yếu tố có ý nghĩa tạo động lực làm việc cho cấp Thứ nhất: khoan dung Nhà lãnh đạo quản lý coi khoan dung biết nhẫn nại, trao đổi với cấp họ phamjk sai lầm họ phạm sai lầm, lời trách mắng người lãnh đạo, quản lý làm nhụt tinh than làm việc hăng say, ức chế khả sáng tạo người quyền Tuy nhien, khoan dung nghĩa dung túng, bỏ mặc cấp họ mắc sai lầm Ngươì lãnh đạo, quản lý phải biết xử linh hoạt, lúc cần thiết sử dụng quyền lực Ngưới lãnh đạo, quản lý thành viên quan, đơn viij cần xác định rõ mục tiêu, công việc quan Từ phân công nhiệm vụ cho người, nhóm yêu cầu thành viên nỗ lực, tích cực tham gia hoan thnh nhiệm vụ chung - Thứ hai: hiểu tín nhiệm cấp Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Một người lãnh đạo, quản lý hiểu coi trọng người quyền họ dốc toàn lực làm việc Khi hiểu cấp lực phẩm chất người lãnh đạo, quản lý biết cần đặt vào vị trí họ thành công hay thất bại người lãnh đạo dễ dàng biết cội nguồn vấn đề Không hiểu, người lãnh đạo quản lý phải tỏ cho thành viên biết tín nhiệm tin tưởng họ Tin tưởng cấp vừa cho họ có cảm giác rõ rệt trách nhiệm để không phụ công người lãnh đạo, quản lý, vừa có tác dụng cổ vũ tự tin họ.hiểu tín nhiệm cấp cách thức đẩy công việc chung tập thể tiến triển nhanh Đó cách dễ để thành viên nể phục tuân theo người lãnh đạo, quản lý - Thứ ba, làm tăng lòng tự trọng vủa cấp Người có lòng tự trọng có ý thức xử lý công việc tốt nhất, giảm cách thấp sai lầm để góp phần vào thành đạt, lớn mạnh quan Lòng tự trọng nhân viên cao họ linh hoạt, sáng tạo nỗ lực mục tiêu chung Vì nhà lãnh đạo, quản lý phải ý nâng cao lòng tự trọng thành viên quan Người lãnh đạo, quản lý phải nhận thức khả nhân viên khác nhau, họ có mặt hạn chế Đôi lúc nhân viên mắc sai lầm, người lãnh đạo quản lý nên ý để lời nói, hành động không xúc phạm đến người khác Khi phê phán sai lầm người lãnh đạo phê phán việc làm công kích người, phải tỏ cho người thấy mục đích để chấn chỉnh việc làm chưa tốt không nhằm phê phán cá nhân đó, phê phán tư cách người người bị phê phán cảm thấy bị xúc phạm Nên bình tĩnh để lời nối cư xử đủ cứng rắn mà không ảnh hưởng tới long tự trọng nhân viên - Thứ tư, môi trường làm việc thuận lợi Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Nhà lãnh đạo, quản lý giỏi biết cách tạo cho thành viên quan, tổ chức vui vẻ, say mê làm việc để họ không ngừng suy nghĩ sáng tạo công việc, không tạo môi trường tốt nhân viên động lực làm việc đánh lực tiềm tang họ Nhà lãnh đạo, quản lý cần tạo không khí cởi mở, chân thành thành viên tổ chức, quan nhân viên với người lãnh đạo, quản lý Đó cách để nhân viên thừa nhận lỗi lầm sai phạm Môi trường làm việc an toàn động lực để thành viên dám mạnh dạn sáng tạo, đổi cung cách làm việc công khai trình bày quan điểm, ý tưởng với tinh thần đồng đội cao Một điều quan trọng người lãnh đạo, quản lý cần giữ khoảng cách cần thiết lãnh đạo cấp Chú ý tới việc bố trí xếp nơi làm việc Không gian làm việc nơi công sở “môi trường sống” thành viên quan Cần ý tới yếu tố như: nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, màu sắc… cho phù hợp Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị làm việc Nơi làm việc đặt cách khoa học thẩm mỹ tạo tâm lý tích cực cho người làm việc, giúp giảm bớt căng thẳng, mệt nhọc sứ ép công việc - Thứ năm, luôn lắng nghe Những nhà lãnh đạo, quản lý giỏi lắng nghe cách cẩn thận điều người khác nói, lắng nghe biểu kính trọng Nhân viên thường bị cuấn hút nhà lãnh đạo lắng nghe thái độ tích cực Lắng nghe giúp nhà lãnh đạo xác định nhân viên cần giúp đỡ, định hướng, cách định hướng họ cách đáp ứng nhu cầu, mong muốn họ Các nhà lãnh đạo thành công thường đặt vào vị trí người khác để có thấu cảm thực khả hiểu trải nghiệm từ góc nhìn người khác - Thứ sáu, sẵn sang hỗ trợ Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Sự hỗ trợ có nhiều hình thức Có sai lầm mà người cấp mắc phải cần khắc phục nhà lãnh đạo, quản lý làm Sự hỗ trợ mang ý nghĩa người lãnh đạo, quản lý tăng cường vai trò cho người quyền mình, cách thể tin tưởng ủng hộ người lãnh đạo Từ tạo cho cấp có đề xuất mới, việc làm hay sáng tạo sở ủng hộ lãnh đạo Bên cạnh việc hỗ trợ, người lãnh đạo, quản lý nên ý tới việc khen thưởng kỷ luật nhân viên - Thứ bảy, phản hồi Khi người quyền đưa ý kiến họ thực công việc, họ mong muốn nhận từ lãnh đạo lời nhận xét, góp ý công việc Sự phản hồi nhanh chóng xác người lãnh đạo, quản lý góp phần tạo động lực làm việc cho cấp - Thứ tám, chia sẻ thông tin Nếu đủ thông tin cần thiết để thực công việc, nhân viên phạm sai lầm tiến hành công việc dẫn tới hạn chế kết làm việc tổ chức, quan Lỗi phần lớn thuộc người phụ trách Bởi chhia sẻ thông tin cho cấp dưới, quan tâm tới khúc mắc họ cung cấp cho họ nhiều liệu cần thiết cho công viexj thúc đẩy cấp làm việc hiệu Tuy nhiên nhà lãnh đạo phải điểm dừng cần thiết để giữ bí mật không nên nói Không nên nói không cần thiết không phục vụ cho công việc mà ngược lại làm người nghi kỵ lẫn Đó cách tốt để ngăn chặn lời bàn tán, đồn đại gây đoàn kết nội 1.2 Một số kỹ tạo động lực cho cấp  Giải khó khăn, quan tâm cấp Người lãnh đạo, quản lý cần thật long, tìm hiểu, quan tâm, chăm sóc cấp đạt hiệu tốt công tác Dựa sở thật sâu điều tra, nghiên cứu, người lãnh đạo, quản lý đơn vị đề công việc giải vấn đề lợi ích thiết thực, Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý khó khăn thực tế cán bộ, nhân viên đưa vào kế hoạch phát triển đơn vị vấn đề nhà ở, học hành việc làm em, vấn đề cải thiện đời sống, phúc lợi tập thể… Giải khó khăn, chăm lo đến lợi ích thiết thực cán bộ, nhân viên chức trách, đồng thời đầu tình cảm người lãnh đạo Những việc giúp cấp thấy tư tưởng quần chúng đơn vị, từ tạo không khí sôi làm việc toàn đơn vị  Thường xuyên sâu sát, tìm hiểu cán bộ, nhân viên quyền Tình cảm sản sinh trình người giao tiếp với Sự vận động qua lại hai phía đặc điểm quan trọng tình cảm Người lãnh đạo, quản lý phải chủ động sâu xuống sở nhiều hơn, trao đổi với cán bộ, nhân viên quyền nhiều Làm giúp họ nắm tình hình bên dưới, hiểu trạng thái tư tưởng người quyền Thông qua hoạt động quần chúng rộng rãi, người lãnh đạo, quản lý thường nắm tài liệu gốc, số trường hợp không thức, sử dụng phương pháp thích hợp, giải kịp thời số vấn đề, xóa bỏ mặc cảm mâu thuẫn âm ỉ lúc mầm mống  Thái độ đắn, tôn trọng người quyền “Lãnh đạo tức phục vụ” hiệu có ý nghĩa thực tế, rõ mục tiêu nhiệm vụ công tác lãnh đạo, quản lý, mà bao hàm nghĩa cán lãnh đạo, quản lý phải xử lý mối quan hệ với cấp Muốn làm tốt công việc đơn vị mình, điều quan trọng phải phát huy tính tích cực cán bộ, nhân viên quyền, điều đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải lưu ý: - Không nên mặt quan cách, bình đẳng với người Trong quan hệ qua lại cấp cấp dưới, cán lãnh đạo, quản lý phải Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý tránh thái độ ngồi cao nhìn xuống làm khó dễ cho người quyền, mà phải trao đổi cởi mở, than thiết với họ - Phải thật coi cấp chỗ dựa vững chắc, đạt “người khoan dung, lời khoan dung, việc khoan dung” sở giữ vững nguyên tắc, người quyền đương nhiên “lấy lòng trao long”, “lấy đức báo đức” - Phải đặt vị trí Cán lãnh đạo cấp có phân công khác nhau, trách nhiệm khác nhau, quyền lực khác nhau, có phân biệt sang hèn nhân cách - Phải trọng phát huy ảnh hưởng nhân tố phi quyền lực Quyền uy dựa vào sức mạnh nhân cách cá nhân người lãnh đạo, quản lý, kể tôn trọng cấp cán bộ, nhân viên quyền  Biết hòa vào tập thể Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý thường có tượng: vấn đề nhau, nhà lãnh đạo A phê bình đương nóng, vị lãnh đạo B lại vui vẻ tiếp nhận Ở đây, nhân tố phương pháp, nghệ thuật phê bình, có nguyên nhân quan trọng quan hệ quần chúng tốt đẹp người lãnh đạo, quản lý: - Một là, phải trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cán bộ, nhân viên quyền Xét cương vị lãnh đạo, người có quan hệ quần chúng tốt có nhiều bạn bè tri kỷ, có nhiều người muốn dốc bầu tâm Qua đó, giúp trực tiếp hiểu diễn biến tư tưởng, tình cảm cấp Nếu người lãnh đạo, quản lý nhỏ hẹp không nghe lời nói thật người quyền, không thấy tình hình bên dễ sinh quan liêu - Hai là, phải biết xử lý mối quan hệ mặt Muốn có quan hệ quần chúng tốt đẹp, xây dựng mối quan hệ tốt người người, phải trao đổi mặt tư tưởng, mà phải có thái độ thẳng Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý thắn, phải thành khẩn trao đổi tâm tình, đối xử bình đẳng với Trong mối quan hệ trên, cần phải đặt mối quan hệ quần chúng vị trí thích đáng, không nên quà coi trọng mối quan hệ với cấp cấp mà thờ quan hệ với cấp - Ba là, phải biết phat huy tác dụng “dầu bôi trơn” mối quan hệ quần chúng Mối quan hệ quần chúng tốt đẹp trao đổi tình cảm tốt đẹp, thường thúc đẩy cấp tiếp thu tư tưởng cấp trên, thúc đẩy triển khai thuận lợi hoạt động lãnh đạo Trong số hoàn cảnh riêng, cấp cấp có hòa hợp tình cảm, khiến cấp dễ dàng tiếp thu phê bình lãnh đạo, giảm bớt tránh tâm lý đối kháng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gạt bỏ va chạm mâu thuẫn công tác  Thành tâm độ lượng cảm hóa cán bộ, nhân viên quyền Thái độ thật lòng người lãnh đạo, phương pháp nhỏ nhẹ thường thắng cách làm dựa vào uy thế, thu phục lòng người sức mạnh Chỉ có thấu tình, đạt lý lòng người, thấu hiểu giúp họ giải nỗi khổ lòng  Kết hợp tình cảm lý trí, giáo dục người quyền Khi làm việc với người quyền, với người phạm sai lầm, khuyết điểm, người lãnh đạo, quản lý định phải trọng kết hợp tình cảm với lý trí, dùng tình cảm để cảm hóa người, dùng lý để thuyết phục người, giúp người thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu mình, vươn lên trở thành cán bộ, nhân viên tốt cộng đồng Cụ thể, người lãnh đạo, quản ký cần thể hiện: cần thấy rõ tình lý chia cắt; tôn trọng tín nhiệm tiền đề quan trọng nối liền tình cảm; người bị tổn thương tinh thần cần có ấm áp tình cảm  Chân thành phê bình người quyền - Một là, tình cảm phải chân thực, thành khẩn Tình cảm chân thật phẩm chất đạo đức cao thượng cán lãnh đạo Có thể dùng tình cảm đáp Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý lại thù oán, dù thời không người quyền hiểu rõ, sớm muộn họ tiếp nhận - Hai là, dùng tình cảm cốt để làm rõ lý lẽ Chúng ta nói tình cảm cách riêng rẽ, phiến diện, xa rời mục tiêu sâu xa làm rõ lý lẽ Nếu cường điệu tình cảm, không dám thẳng thắn nói lý lẽ hoàn toàn sai lầm - Ba là, lý lẽ phải chân thành, sát thực Khi phê bình cấp dưới, phải dám nói thật, nói sát thực tế, phải thực cầu thị, vấn đề đối phương, nói nhẹ nhàng, không nói trước mặt, lại nói lung tung sau lưng  Xóa bỏ đối lập, đoàn kết người quyền Trong công tác, người lãnh đạo, quản lý khó tránh khỏi va chạm mâu thuẫn với cán bộ, nhân viên cấp dưới, việc đó…Có nhiều nhân tố dẫn tới nảy sinh mâu thuẫn, thường làm căng thẳng mối quan hệ cá nhân cấp cấp Vì vậy, người lãnh đạo, quản lý vừa phải giữ vững nguyên tắc dám phê bình, lại phải ý tới phương pháp, biết xóa bỏ, làm chuyển hóa tâm trạng đối lập người quyền Khi cấp có khuyết điểm tâm trạng đối lập, người lãnh đạo, quản lý định phải chủ động giải tốt việc đoàn kết, dù tạm thời chưa lý giải, bị cấp oán trách phải cương làm Làm người lãnh đạo định phải có lòng rộng mở, biết đoàn kết người quyền có ý kiến Như vậy, phat huy tính tích cực cấp dưới, bảo đảm tiến hành thuận lợi hoạt động lãnh đạo  Hãy đặt vào hoàn cảnh người quyền Sự thành công người lãnh đạo, quản lý phần có trái tim yêu thương chân thành người quyền Biết xem xét vấn đề từ góc độ cấp để hiểu nỗi khổ họ mặt công tác, học tập, đời sống, thật lắng nghe lời tâm muốn giãi bày đối Vũ Thị Tuyết Mai Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý phương, nhiệt tình giúp họ giải khó khăn Như vậy, cấp thấy nhiệt tình công việc  Phải biết lắng nghe cấp Giữa lãnh đạo người quyền có nhiều hình thức giao lưu, trao đổi với nhau, mà giao lưu cá biệt nói lòng, tâm sự, phương pháp có hiệu tăng cường tình cảm hai bên Qua nói chuyện hai người tìm hiểu tình hình cấp dưới, áp dụng giải pháp thích đáng giúp cấp giải khó khăn Gạt bỏ muộn phiền, mà giúp cấp giãi bày tình cảm mình, giảm bớt căng thẳng tâm lý - Thứ nhất, cán lãnh đạo phải đặt vị trí tâm Hai bên tâm với phải bình đẳng, trao đổi lại, tự cho lãnh đạo hơn, lên mặt quan cách khiến người ta nể mà xa - Hai là, cán lãnh đạo phải trọng lắng nghe tâm sự, tức phải thật lòng tìm hiểu cấp dưới, bền bỉ, tỉ mỉ giúp đỡ họ giải tỏa nghi vấn, ngờ vực Có thái độ không coi việc nói chuyện tâm tình gánh nặng, không buồn bực lời nói khó nghe họ - Ba là, người lãnh đạo phải biết nghe lời tâm tình cấp dưới, nặng bên này, nhẹ bên Bất ai, phải đối xử Như vậy, thu hút ngày nhiều người quyền gần gũi, dốc bầu tâm với  Khích lệ tình cảm, phát huy tinh thần cấp Từ xưa đến nay, người lãnh đạo tài giỏi hiểu tầm quan trọng việc cổ vũ nhân viên quyền Tuy nhiên, xét góc độ cấp cấp dưới, phương pháp tốt động viên, cổ vũ khích lệ tình cảm Coi trọng động viên tình cảm truyền thống tốt đẹp Trong tình hình nay, phương pháp có hiệu phát huy tính tích cực cấp dưới, giúp người phát huy cao độ tính tích cực Vũ Thị Tuyết Mai 10 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Vũ Thị Tuyết Mai 12 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI 2.1 Những tình thực tế để tạo động lực cho người quyền lịch sử trị nước Từ xưa đến nay, người lãnh đạo không ý nghiên cứu thuật dùng người nói chung nghệ thuật tạo động lực cho cấp nói riêng Trong lịch sử trị nước, người lãnh đạo nghiệp thành hay không thành quan trọng kỹ dùng người Ngày thời đại cạnh tranh kịch liệt, tất đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp muốn thành công phát triển phải nắm rõ yếu tố để tạo động lực cho cấp làm việc có hiệu Sau số tình chứng minh: Tình Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo tài tình, điều thể thông qua nghệ thuật dùng người Bác với đầy đủ yếu tố tạo đông lực cho cấp chứng minh thắng lợi trấn động lịch sử- thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán lãnh đạo Đảng ta “dùng người dùng gỗ” “cán gốc việc” Trước lên đường mặt trận làm nhiệm vụ Bí thư Đảng uỷ kiêm Tổng huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Khuối Tát để chào Bác xin ý kiến Bác, Bác hỏi Võ Đại tướng: “Chú xa vậy, đạo chiến trường có trở ngại?” Đại tướng báo cáo với Bác, mặt trận có mặt Tổng Tham mưu phó Phó Chủ nhiệm trị, tổ chức quan tiền phương Bộ Tổng Tư lệnh để đạo chiến trường toàn quốc, kể đội tình nguyện Lào Campuchia Hai đồng chí Nguyễn Chí Thanh Văn Tiến Dũng lại phụ trách Mặt trận đồng Bắc Chỉ có trở ngại mặt trận Điện Biên xa, có vấn đề quan trọng cấp thiết, khó xin ý kiến Bác Bộ Chính trị Vũ Thị Tuyết Mai 13 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Bác thân mật nói với Võ Đại tướng: “Tổng Tư lệnh mặt trận, “Tướng quân ngoại”! Trao cho toàn quyền Có vấn đề khó khăn, bàn thống Đảng uỷ, thống với cố vấn định, báo cáo sau” Khi chia tay, Bác nhắc: “Trận quan trọng, phải đánh cho thắng Chắc thắng đánh, không thắng không đánh” Trước ngày 14-1-1954, hội ý Đảng uỷ mặt trận chiến trường, lời đồng chí Hoàng Văn Thái, ý kiến chung cần đánh lúc địch chưa tăng thêm quân củng cố công sự, có khả chiến thắng vài ngày đêm Ai tỏ hân hoan với chủ trương “đánh nhanh, thắng nhanh” Nhưng với tinh thần trách nhiệm trước sinh mệnh 40 ngàn quân tham chiến, với cương vị người Tổng huy mặt trận, sở tình hình diễn biến tập đoàn điểm Điện Biên Phủ, Võ Đại tướng có cảm nhận chọn phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” mạo hiểm Đại tướng nhớ lại lời dặn Bác Hồ trước lên đường trận nghị Trung ương hồi đầu năm “chỉ thắng không bại, bại hết vốn!” Càng nhớ, thấy gánh nặng đôi vai “tướng quân ngoại” Sự đắn đo, suy tính cho việc thắng hay bại trận chiến chiến lược giá phải trả xương máu hy sinh cán bộ, chiến sĩ khiến Đại tướng nhiều đêm không ngủ được, đặc biệt đêm 25-1-1954 Tất khó khăn chưa bàn bạc kỹ cách khắc phục Võ Đại tướng nhận thấy cần phải cho đội rút khỏi trận địa để nghiên cứu cách đánh khác Phải chuyển từ phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” sang phương án “đánh chắc, tiến chắc” Đồng thời, đạo cho Liên khu đánh lên Tây Nguyên, điều lực lượng sang Thượng Lào để thu hút, phân tán địch Lúc đầu, vài đồng chí muốn giữ vững tâm trì phương án đánh nhanh, thắng nhanh Có đồng chí lo không đánh ngay, sau lại không đánh Có đồng chí nói lần ta có ưu binh lực, có pháo 105 cao xạ xuất lần đầu tạo bất ngờ, lại có kinh nghiệm Vũ Thị Tuyết Mai 14 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý bạn, ta đánh nhanh có khả giành thắng lợi Có người nói động viên sâu rộng đội nhiệm vụ rồi, anh em tin tưởng tâm cao Giờ thay đổi giải thích cho đội thông suốt? Võ Đại tướng nhắc lại lời Bác Hồ trao nhiệm vụ trước lên đường: “Trận quan trọng, phải đánh cho thắng Chắc thắng đánh, không thắng không đánh” Với tinh thần trách nhiệm trước Bác Bộ Chính trị, để bảo đảm yêu cầu trận đánh thắng trăm phần trăm, Võ Đại tướng kiên trì phân tích khó khăn đội ta chưa bàn bạc khắc phục kỹ trước nổ súng Cuối cùng, Đảng uỷ tới trí trận đánh gặp nhiều khó khăn đánh nhanh ta chưa có biện pháp khắc phục, bảo đảm thắng nghị Bộ Chính trị đề định thay đổi cách đánh trận chiến chiến lược từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” chuẩn bị thời gian dài, chuyển sang phương châm “đánh chắc, tiến chắc” thời điểm tiếng đồng hồ đến nổ súng, thể lĩnh đoán đầy tinh thần trách nhiệm lịch sử dân tộc vị danh tướng thời đại Hồ Chí Minh Bác sáng suốt, nhìn thấy rõ phẩm chất, lĩnh tài cán Bác vững tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc Tình Trong xã hội phong kiến nhà lãnh đạo, quản lý biết dùng số biện pháp, kỹ để tạo động lực cho cấp như: Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên lịch sử có tầm nhìn xa nhà chịnh trị ý từ tình cảm khích lệ quan tướng Bà tôn Định Nhân Kiệt lão thần, tôn kính công thần triều Định Nhân Kiệt tuổi già gầy yếu đứng khó khăn, Võ Tắc Thiên miễn cho Định Nhân Kiệt hành lễ lên triều Có lần Định Nhân Kiệt khấu đầu bị gió thổi ngã, Võ Tắc Thiên lệnh cho thái tử đỡ dậy, tự than dìu Định Nhân Kiệt lên Trong thời đại phong kiến Vũ Thị Tuyết Mai 15 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý quý tiện phân rõ, bà ta trọng thần, thực khó cho không quý, mà trọng thần nhân chịu ơn công đức lấy đức báo đền Sở dĩ Võ Tắc Thiên đưa Định Nhân Kiệt làm nhà trị, với bà giỏi chỗ dùng người, tạo động lực cho người quyền Tình Tiếp theo tình kỹ hiểu tín nhiệm người quyền Phùng Dị vị Tướng quyền Lưu Tú, Ông không vị anh hùng thiện chiến mà vị Tướng trung thành, cao thượng Khi Lưu Tú chuyển hướng đánh Hà Bắc, tình hình khó khăn nguy hiểm Trong lần hành quân, đạn hết lương cạn, vừa đói vừa rét Lưu Tú vượt qua hoàn cảnh nhờ Phùng Dị thường dâng cháo đậu cơm gạo Ông người khuyên Lưu Tú đứng lên xưng Đế.Phùng Dị có sách lược cầm quân tính lại khiêm tốn Mỗi Tướng Quân tụ họp khoa trương công lao Ông ngồi ẩn gốc lớn Vì vậy, người gọi ông “Đại Thụ Tướng Quân”.Phùng Dị chiến đấu lâu dài Hà Bắc, Quan Trung Chiếm cảm tình người dân, trở thành chắn quan trọng Lưu Tú phía Tây Bắc Điều khiến cho Quan triều ghen tức nên thường dâng sớ lên Vua tố cáo Phùng Dị chiếm Quan Trung, chém giết quan sứ, uy quyền lớn, thu phục lòng dân, nên người gọi Ông Hàm Dương Vương Phùng Dị không yên tâm thân nắm giữ binh quyền lâu, xa rời triều đình nên nhiều lần gửi tấu xin trở Lạc Dương để tránh đố kỵ gian thần nghi ngờ nhà Vua Lưu Tú thực không yên tâm với Phùng Dị vùng Tây Bắc lại thiếu người Phùng Dị Để giải tỏa lo lắng Phùng Dị, Lưu Tú gửi mật thư tố cáo gian thần cho Phùng Dị Chiêu Lưu Tú thực vô sáng suốt, vừa giải thích tin tưởng Lưu Tú Phùng Dị lại vừa ngầm thể triều đình có phòng bị Ân uy song hành, khiến cho Phùng Dị vội vàng gửi tấu thể lòng trung thành mà hết lời Vũ Thị Tuyết Mai 16 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý thề Lúc này, Lưu Tú gửi thư đáp lại :“Tướng quân Tôi, nói mặt công quân thần, nói mặt tư Phụ Tử Lẽ Tôi lại nghi ngờ đến Tướng Quân ? Tướng Quân cần phải lo lắng !!” ngờ mà thôi, mục đích thực ngầm biểu thị cho đại thần biết : “Ta ý đến rồi, có coi thường ta” Đúng mũi tên trúng hai đích, thật cao minh Một nhà trị mưu lược thường có khả xử lý khéo léo Thể thái độ dùng người không nghi ngờ khiến cho người bị nghi ngờ không nghi ngờ mà trung thành với 2.2 Một số tình kỹ tạo động lực cho cấp xã hội Trong xã hội phong kiến, ông Vua sáng ông Vua biết dùng người,hiểu, tôn trọng, tín nhiệm người quyền khiến cho “mưu thần trung thành bên trong, đem tướng chiến ngoài” tận tâm tận trung báo đáp triều đình Giống vậy, xã hội đại nhà lãnh đạo, quản lý giỏi phải hiểu, tín nhiệm, tôn trọng, lắng nghe biết đặt vào hoàn cảnh cấp khiến cho cấp đủ sức phát huy tài trí thông minh, quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phát triển, tiến Sau số tình chứng minh: Tình Trong xưởng sản xuất, có vị thư ký đảng ủy phân xưởng nhiều năm thông qua nhân cách lực nghệ thuật lãnh đạo thân xây dựng uy tín cấp dưới, người tâm lý có vấn đề tìm ông ta để nói chuyện, từ ấn tượng tâm lý lo lắng họ, đến bí mật lo lắng nội tâm bí ẩn sinh hoạt đời tư không bị lan truyền ngoài, mà giúp đỡ đầy đủ Có người xưởng nghi vợ với vị chủ nhiệm xưởng có quan hệ ám muội mà phát sinh tư tưởng buồn chán Anh ta đến thổ lộ với bí thư, sau bí thư khuyên Vũ Thị Tuyết Mai 17 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý giải, ý quan sát quan lại vợ đồng chí lái xe chủ nhiệm xưởng Qua khoảng thời gian nhận định quan hệ bình thường, chủ nhiệm xưởng hay nói chuyện vui dẫn đến hiểu lầm người Đồng chí bí thư nhắc nhở chủ nhiệm xưởng nói chuyện tếu, sau lại tìm đồng chí lái xe nói chuyện, hòa giải hiểu lầm, mà không ảnh hưởng đến lòng tự trọng hai bên, khiến cho vấn đề giải ổn thỏa Ở người lãnh đạo lắng nghe, hiểu tôn trọng quyền riêng tư cấp dưới, đồng thời giải nỗi lo cấp khiến cho họ tập trung vào công việc Tiếp theo tình để lãnh đạo tạo động lực cho cấp Tình Một Trưởng phòng giỏi làm công tác tư tưởng với cấp dưới, công việc làm tốt có tác dụng lớn, hôm có cán thở không chạy lại tìm nói: vợ người nhà quê xây dựng nhà nên phải bị di chuyển mà chỗ trú thân, nên muốn xin quê thu xếp việc nhà Khi số người lại ít, Trưởng phòng không cần nghĩ ngợi không cho nghỉ phép, lấy “ việc cá nhân có lớn việc nhỏ, việc tập thể có nhỏ việc lớn” tiến hành khích lệ quan tâm công tác Không ngờ vị cán bật khóc nói: “việc trước mắt người cho việc nhỏ, mắt việc lớn Vợ đến nhà mà ở, liệu an tâm công tác không?” Lời nói thực làm cho Trưởng phòng động lòng khiến cho có suy nghĩ biện chứng “chuyện lớn’ “chuyện nhỏ” Sau cho người cán quê lo thu xếp chuyện gia đình cho ổn thỏa tiếp tục công tác Khi lo chuyện gia đình xong người cán tỏ hăng say nhiệt tình với công việc Từ vị Trưởng phòng thay đổi phương pháp công tác hết lòng nỗi lo cấp dưới, điều động tính tích cực cấp Vũ Thị Tuyết Mai 18 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Ngày nay, xu toàn cầu hóa cạnh tranh ngày ác liệt Đơn vị xí nghiệp muốn sinh tồn phát triển điều quan trọng phải biết tạo động lực cho cấp làm việc có hiệu Đối với vấn đề nhiều công ty, xí nghiệp vận dụng cách sáng suốt Sau tình chứng minh cho điều đó: Tình Một công ty đem nhiệm vụ chế tạo loại chi tiết bơm dầu giao cho xưởng giới gia công, cấp xưởng trưởng lãnh đạo nhiệt tình với công việc, sau nhận nhiệm vụ, xưởng tổ chức lực lượng cán kỹ thuật lại nghiê cứu sản xuất Do loại sản phẩm gần phát triển, thiếu nguyên liệu, giá thành cao, ảnh hưởng đến lợi ích công xưởng Đối với vấn đề này, xưởng bàn luận rối bời, cho xưởng trưởng vui lòng nhận nhiệm vụ để tốn sức lực nghiên cứu chế tạo, thúy lợi ích cá nhân ông ta, dùng tiền công xưởng để có lợi cho Xưởng trưởng vùi đầu phân xưởng thí nghiệm, vốn mỏi mệt lại nghe thấy nghị luận bàn tán không chịu vô bực tức Tìm đến tổng công ty oán trách nói không lời khó nghe, trì trích lãnh đạo công ty không ủng hộ Ai ngờ tổng giám đốc ngược lại không tức giận mà cười kéo khỏi bực dọc, xưởng trưởng không hiểu liền hỏi “tại anh không phê bình tôi?” Tổng giám đốc cười nói “Tổng giám đốc hôm chỗ chút hết giận anh, không anh ức đến chết” Tiếp theo đợi nguôi giận phân tích nguyên nhân giá thành cao, đề xuất kiến nghị cải tiến Xưởng trưởng vui vẻ trở xưởng động viên người hợp lực phấn đấu, nhanh chóng đưa sản phẩm Trong thời đại, dù phong kiến hay tư chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa cần nhà lãnh đạo, quản lý giỏi biết tạo động lực cho cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Vũ Thị Tuyết Mai 19 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý CHƯƠNG 3: Ý NGHĨA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI VÀ MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 3.1 Ý nghĩa công tác lãnh đạo việc tạo động lực cho cấp Kỹ tạo động lực cho cấp có ỹ nghĩa lớn nghiệp cuả người lãnh đạo, quản lý Đồng thời mang lại ý nghĩa lớn cho sinh tồn phát triển đất nước, tổ chức, đơn vi, doanh nghiệp…Sau số ý nghĩa - Tạo động lực cho cấp nhân tố quan trọng định thành bại nghiệp người lãnh đạo, quản lý Dùng người nói chung tạo động lực cho cấp nói riêng từ xưa đến nhân tố then chốt thành bại nhà binh, nhân tố then chốt hưng vong quốc gia Người lãnh đạo, quản lý cần biết nhìn, hiểu dùng người việc Họ giúp làm việc tốt hơn, phục vụ tốt cho công việc từ người lãnh đạo, quản lý nâng cao uy tín mình, cấp tín nhiệm từ mục tiêu người lãnh đạo, quản lý thực tốt - Tạo động lực cho cấp chìa khóa thành công Ngày thời đại cạnh tranh kịch liệt, tất khu vực, chiến trường, doanh nghiệp, đơn vị ngày có xu hướng cạnh tranh liệt Sinh tồn phát triển đơn vị, quan trọng người cạnh tranh có tài, cạnh tranh dùng người Do người lãnh đạo cần tôn trọng nhân tài, giỏi dùng người đưa đơn vị, tổ chức tới thành công Tạo động lực làm việc cho cấp nhân tố then chốt đưa tới thành công cho tổ chức, người lãnh đạo, quản lý cần nắm yếu tố nguyên tắc tạo động lực cho cấp để đảm báo thành công 3.2 Một số nhận xét, đánh giá Vũ Thị Tuyết Mai 20 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Căn vào Những tình có thực tế ý nghĩa việc tạo động làm việc cho cấp đưa số nhận xét, đánh sau: Thứ nhất: Biết vận dụng cách yếu tố nguyên tắc tạo động lực cho cấp đem lại hiệu cao Một số lãnh đạo giỏi thường mắc chung nhược điểm “mó tay” vào tất việc, từ việc nhỏ Họ thích làm “đầu tàu” nên yêu cầu công việc họ nhân viên cao Tuy nhiên lại không tin tưởng lực nhân viên, giao việc cho nhân viên mà thân miệt mài làm Đồng thời, vị lãnh đạo kiểu lại tìm cách thể trước lãnh đạo cấp dễ dàng nhận xằng công lao nhân viên công sức Một người lãnh đạo thích tranh công với cấp thành công không nhận đồng lòng dốc sức cấp Ngược lại, vị lãnh đạo biết hưởng công lao với cấp dưới, nhường công lao cho cấp sớm có nhân viên dốc hết tâm sức họ, từ đem lại hiệu cao tromh cong việc Đây thực thuật dùng người cao minh Thứ hai: Điều khiển khích lệ trí tuệ cấp nhà lãnh đạo cao minh Không nhà lãnh đạo tỏ rõ thái độ coi thường cấp dưới, cho cấp kinh nghiệm, học thức tầm nhìn Vậy nên, họ biến nhân viên thành bù nhìn, răm rắp làm thứ theo đạo tư họ Lâu dần, không trở thành đội ngũ nhân viên "ù lì" nhân viên sớm tìm đường chuyển nơi làm việc khác Đây sai lầm trầm trọng cách lãnh đạo nhân viên Vũ Thị Tuyết Mai 21 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Là người lãnh đạo công ty, phụ trách mặt công ty, chưa vị lãnh đạo nắm rõ chuyên môn hay nghiệp vụ khâu nhân viên Nếu bỏ tai ý kiến cấp dưới, sai có thể, người lãnh đạo bỏ qua hội phát triển công ty hội trưởng thành, đột phá Hơn nữa, dự chưa biết nên định ý kiến nhân viên lúc đáng quý Những người điều khiển khích lệ trí tuệ cấp nhà lãnh đạo cao minh Thứ ba: Biết khích lệ, động viên cấp mang lại thành công nhanh cho người lãnh đạo, quản lý Ngày nay, sống vật chất tinh thần đầy đủ, nhu cầu cá nhân đa dạng phức tạp hơn, người ta làm muốn chọn nơi có môi trường làm việc thích thú Nhân viên muốn làm công sức họ cấp công nhận tán thưởng Có lãnh đạo trù dập, nói xấu, phủ nhận công lao nhân viên, khiến không người số họ có cảm giác chán nản làm “việc công ích” Thay khuyến khích nhân viên, cách lãnh đạo khiến nhân viên có cảm giác xa rời công ty, không muốn gắn bó làm cho xong việc Thay vào đó, người lãnh đạo, quản lý nên vẽ cho nhân viên “viễn cảnh chung” bao gồm hai vấn đề: Một giá trị tồn doanh nghiệp hai “viễn cảnh chung” doanh nghiệp cho thấy tồn nhân viên gắn liền với giá trị doanh nghiệp Không lãnh đạo khích lệ cách trao quyền cho nhân viên Trao quyền nghĩa cho quyền mà có giám sát cấp Ngoài ra, hình thức thưởng phạt cụ thể, minh bạch động viên tinh thần nhân viên nhiều Thứ tư: Biết tạo động lực làm việc cho cấp đả kích tinh thần sáng tạo nhân viên, đặc biệt nhân viên trẻ Vũ Thị Tuyết Mai 22 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý Nhân viên trẻ tuổi thường khó dùng, dùng họ họ có đóng góp lớn cho công ty Vì vậy, coi thường việc dùng người trẻ tuổi Nhân viên trẻ thường có linh cảm sáng tạo táo bạo Chính họ chưa có đủ kinh nghiệm thực tế lý lẽ nên linh cảm sáng tạo khó tránh Lãnh đạo không nên mà coi thường, áp chế hay phỉ báng, đả kích nhân viên trẻ Nếu dễ làm tổn thương lòng tự trọng họ, từ sau, họ tư tưởng sáng tạo mới, công ty chìm đắm bầu không khí bảo thủ, cũ kĩ, phát minh, sáng tạo sức sống Bất luận thuộc mẫu người người trẻ có lòng nhiệt tình, hăng say làm việc Nếu có điều họ chưa biết cách phát huy thân không muốn phát huy thân mà Cấp có nhiệm vụ hướng dẫn họ phát huy lực làm việc Có thể giúp nhân viên cách trao cho họ công việc quan trọng, cho họ lời khuyên chê ít, khen nhiều để kích thích tự tin họ… Vũ Thị Tuyết Mai 23 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý KẾT LUẬN Con người trung tâm hoạt động xã hội Do không loại trừ tổ chức nào, tổ chức muốn hoạt động tốt phải quan tâm tới vấn đề người Một tổ chức muốn phát triển tốt phải ý tới công tác dùng người Đặc điểm nhu cầu, tính cách, tâm sinh lý người khác hau nên công tác đòi hỏi tính khoa học tính nghệ thuật Tạo động lực làm việc cho người cấp vấn đề trọng tâm nhà lãnh đạo, quản lý công tác dùng người Và thành công định đến thành công chung tổ chức Trong thời kỳ trước đặc điểm kinh tế - xã hội định nên việc tạo động lực làm việc cho người quyền tập trung khuyến khích vật chất Nhưng ngày đời sống xã hội ngày thay đổi, nâng cao cải thiện nên vấn đề quan tâm người có nhu cầu vật chất, mà có nhu cầu tinh thần Hiện yếu tố tinh thần đóng vai trò hết swscs to lớn việc tạo động lực làm việc cho người cấp Sự kết hợp hài hòa hai yếu tố chìa khóa thành công tổ chức Đặc biệt thời đại nay, thời đại công nghiêp hóa, đại hóa nhân tố người lại có vai trò then chốt Để đạt thành công vấn đề quan trọng người lãnh đạo, quản lý nghệ thuật sử dụng người Bởi có người làm nên việc doanh nghiệp muốn phát triển phải có người có hoài bão lớn Đánh giá lực cá nhân, đặt họ vào vị trí thách thức người lãnh đạo, quản lý Làm điều này, người quản lý, lãnh đạo đem lại thành công cho tổ chức Công tác tạo động lực làm việc cho cấp laf chìa khóa thành công Vũ Thị Tuyết Mai 24 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Lưu Văn An: Tập giảng kỹ lãnh đạo, quản lý Trần Thanh Dung: Cẩm nang mưu lược quản lý, Nxb, Văn hóa thông tin, 1999 Nguyễn Hữu Đức: Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thông tin, 2000 Võ Văn Trung: Quản trị nhân sự, 2001 Vũ Bá Văn: Nghệ thuật dùng người, Nxb, Văn hòa thông tin, 1998 Vũ Thị Tuyết Mai 25 Lớp: Chính trị học Kỹ lãnh đạo quản lý MỤC LỤC Vũ Thị Tuyết Mai 26 Lớp: Chính trị học [...]... dụng và kết hợp các kỹ năng một cách hài hòa, sáng tạo để có thể tạo động lực tốt nhất cho cán bộ cấp dưới hoạt động có hiệu quả Vũ Thị Tuyết Mai 11 Lớp: Chính trị học Kỹ năng lãnh đạo quản lý Vũ Thị Tuyết Mai 12 Lớp: Chính trị học Kỹ năng lãnh đạo quản lý CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI 2.1 Những tình huống thực tế để tạo động lực cho người dưới quyền trong lịch... công Tạo động lực làm việc cho cấp dưới là nhân tố then chốt đưa tới sự thành công cho tổ chức, bởi vậy người lãnh đạo, quản lý cần nắm chắc các yếu tố và nguyên tắc tạo động lực cho cấp dưới để đảm báo sự thành công 3.2 Một số nhận xét, đánh giá Vũ Thị Tuyết Mai 20 Lớp: Chính trị học Kỹ năng lãnh đạo quản lý Căn cứ vào Những tình huống có trong thực tế và ý nghĩa của việc tạo động làm việc cho cấp dưới. .. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 3.1 Ý nghĩa công tác lãnh đạo đối với việc tạo động lực cho cấp dưới Kỹ năng tạo động lực cho cấp dưới có ỹ nghĩa rất lớn trong sự nghiệp cuả người lãnh đạo, quản lý Đồng thời cũng mang lại ý nghĩa lớn cho sự sinh tồn và phát triển của đất nước, tổ chức, đơn vi, doanh nghiệp…Sau đây là một số ý nghĩa chính - Tạo động lực cho cấp dưới là một trong những nhân tố quan trọng quyết... về xưởng động viên mọi người hợp lực phấn đấu, nhanh chóng đưa ra sản phẩm mới Trong mọi thời đại, dù là phong kiến hay tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa thì đều cần những nhà lãnh đạo, quản lý giỏi biết tạo động lực cho cấp dưới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Vũ Thị Tuyết Mai 19 Lớp: Chính trị học Kỹ năng lãnh đạo quản lý CHƯƠNG 3: Ý NGHĨA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI VÀ... nhún mình để thu nạp người hiền Người lãnh đạo, quản lý khiêm tốn để thu nạp người hiền, chân thành đối xử với mọi người, làm cho cấp dưới tâm tư thoải mái, tư nguyện ra sức làm việc - Ba là, khen thưởng theo công lao, người người dốc hết tài năng làm việc Những kỹ năng tạo động lực cho cấp dưới trên đây là những kỹ năng rất cơ bản, đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý muốn thành công trong công tác của... người lãnh đạo, quản lý Dùng người nói chung và tạo động lực cho cấp dưới nói riêng từ xưa đến nay chính là nhân tố then chốt của thành bại trong nhà binh, cũng là nhân tố then chốt hưng vong của quốc gia Người lãnh đạo, quản lý cần biết nhìn, hiểu và dùng người đúng việc Họ giúp làm việc tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho công việc và từ đó người lãnh đạo, quản lý sẽ nâng cao uy tín của mình, được cấp dưới. .. người lãnh đạo, quản lý là nghệ thuật sử dụng con người Bởi vì có con người thì mới làm nên việc và một doanh nghiệp muốn phát triển phải có được những con người có hoài bão lớn Đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân, đặt họ vào đúng vị trí là một thách thức đối với người lãnh đạo, quản lý Làm được điều này, người quản lý, lãnh đạo sẽ đem lại thành công cho tổ chức mình Công tác tạo động lực làm việc cho. .. tác tạo động lực làm việc cho cấp dưới laf chìa khóa của sự thành công Vũ Thị Tuyết Mai 24 Lớp: Chính trị học Kỹ năng lãnh đạo quản lý TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 2 PGS TS Lưu Văn An: Tập bài giảng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Trần Thanh Dung: Cẩm nang mưu lược quản lý, Nxb, Văn hóa thông tin, 3 4 5 1999 Nguyễn Hữu Đức: Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thông tin, 2000 Võ Văn Trung: Quản trị nhân sự, 2001 Vũ Bá Văn:... người lãnh đạo không thể không chú ý nghiên cứu thuật dùng người nói chung và nghệ thuật tạo động lực cho cấp dưới nói riêng Trong lịch sử trị nước, người lãnh đạo sự nghiệp thành hay không thành đều quan trọng ở kỹ năng dùng người Ngày nay trong thời đại cạnh tranh kịch liệt, tất cả các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp muốn thành công và phát triển thì phải nắm rõ các yếu tố để tạo động lực cho cấp dưới. .. tự trọng của hai bên, khiến cho vấn đề được giải quyết ổn thỏa Ở đây người lãnh đạo đã lắng nghe, hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của cấp dưới, đồng thời đã giải quyết được nỗi lo của cấp dưới khiến cho họ tập trung hơn vào công việc Tiếp theo là một tình huống để lãnh đạo có thể tạo động lực cho cấp dưới Tình huống 2 Một Trưởng phòng giỏi làm công tác tư tưởng với cấp dưới, những công việc làm tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo quản lý KỸ NĂNG tạo ĐỘNG lực CHO cấp dưới (autosaved), Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo quản lý KỸ NĂNG tạo ĐỘNG lực CHO cấp dưới (autosaved), Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo quản lý KỸ NĂNG tạo ĐỘNG lực CHO cấp dưới (autosaved), CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI., CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VÍ DỤ THỰC TẾ VỀ KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI., CHƯƠNG 3: Ý NGHĨA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CẤP DƯỚI VÀ MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ.

Từ khóa liên quan