Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

3 1,066 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2016, 08:49

Bài 1 (2 đ): Tính nhanha. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.Bài 2 (2 đ): Tìm xa. 64: X= 21 (dư 1)..................................................................................................................................................................................b. X: 6= 7 (dư 3)........................................................................................................................................................ Xem nội dung đầy đủ tại: http://123doc.org/document/3518890-de-on-tap-cuoi-nam-toan-lop-3.htm Đề ôn tập cuối năm Toán lớp Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89 Bài (2 đ): Tìm x a 64: X= 21 (dư 1) b X: 6= (dư 3) Bài (2 đ): An có 72 viên kẹo đựng túi, An cho bạn túi Hỏi An viên kẹo Bài (2 đ): Mẹ năm 38 tuổi năm nữa, tuổi em 1/4 tuổi mẹ Vậy năm nay, em tuổi Bài (2 đ): Hình vẽ bên có tam giác? Có tứ giác? Hãy kể tên hình tam giác, tứ giác đó? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 15 x + 15 x3 + 15 x5 – 100= b 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95= Bài (2 đ): Tìm x a 85: X= (dư 4) b 52: X= (dư 4) Bài (3 đ): An có 27 truyện tranh, Bình có 19 truyện tranh Dũng có nhiều Bình 12 truyện tranh Hỏi Dũng có nhiều An quyển? Bài (2 đ) Năm mẹ 38 tuổi Sang năm tuổi anh 1/3 tuổi mẹ Hỏi mẹ sinh anh năm tuổi? Bài (2 đ): Cho hình vuông có cạnh dài cm Tính chu vi diện tích hình vuông? ...ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 15 x + 15 x3 + 15 x5 – 100= b 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95= Bài (2... 38 tuổi Sang năm tuổi anh 1 /3 tuổi mẹ Hỏi mẹ sinh anh năm tuổi? Bài (2 đ): Cho hình vuông có cạnh dài cm Tính chu vi diện tích hình vuông? ... (3 đ): An có 27 truyện tranh, Bình có 19 truyện tranh Dũng có nhiều Bình 12 truyện tranh Hỏi Dũng có nhiều An quyển? Bài (2 đ) Năm mẹ 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3, Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3, Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3