Quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non

36 195 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2016, 21:46

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY TRƢỜNG MẦM NON XÃ GIAO YẾN BÁO CÁO SÁNG KIẾN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON Tác giả: Phạm Thị Thúy Trình độ chuyên môn: ĐHSPTH – CĐSPMN Chức vụ: Hiệu Trƣởng Đơn vị công tác: Trƣờng mầm non Giao Yến Giao Thủy, ngày 15 tháng năm 2015 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1 Tên sáng kiến: Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng trường mầm non Lĩnh vực áp dụng: Quản lý giáo viên trường mầm non Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ thực tế quản lí trường mầm non xã nhà sâu nghiên cứu đề tài áp dụng cho đơn vị từ năm học 2009 – 2010 đến năm học 2014 – 2015 Tác giả: Họ tên : Phạm Thị Thúy Năm sinh : 28/ 2/ 1974 Nơi thường trú : xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh nam Định Trình độ chuyên môn : Đại học SP Tiểu học - Cao đẳng SP MN Chức vụ công tác : Hiệu trưởng trường Mầm non Nơi làm việc : Trường mầm non xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Địa liên hệ : Xóm 6, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Điện thoại : 0986418205 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Đơn vị áp dụng: Tên đơn vị : Trường mầm non xã Giao Yến huyện Giao Thủy Địa : Xóm xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Điện thoại : 03503 745 653 I ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN: Trong nhà trường đội ngũ giáo viên nhân tố định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Hiện nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước vai trò người thầy nói chung người giáo viên nói riêng có nhiệm vụ quan trọng xây dựng lớp người có đủ tài đức để xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa Người giáo viên mầm non người đặt móng hệ thống giáo dục Quốc dân Đối với trẻ thơ người giáo viên không thầy dạy trò mà người mẹ thứ hai trẻ, trẻ trường có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng rèn luyện người Hình thành phát triển toàn diện mặt cho trẻ từ thời ấu thơ hình thành nét nhân cách phát triển người Chính mà đội ngũ giáo viên có vai trò định chất lượng hiệu công tác giáo dục nhà trường Việc quản lí phát triển đội ngũ giáo viên nhiệm vụ số người hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Bởi : “ Giáo viên lực lượng nòng cốt, điều kiện định thắng lợi nhiệm vụ năm học” Trong thực tế, chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non có điển hình tiên tiến chưa nhiều Song song với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư sở vật chất thiết bị nhà trường việc quản lí phát triển đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng nhà trường trọng II MÔ TẢ GIẢI PHÁP : Mô tả giải pháp trƣớc tạo sáng kiến: a Trƣờng Mầm non Giao Yến- Giao Thủy- Nam Định từ năm 2009 trở trƣớc: Giao Yến xã nông Cuộc sống nhân dân sống nghề trồng lúa đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn bù lại nhân dân Giao Yến có truyền thống hiếu học Đảng quyền địa phương, phụ huynh học sinh quan tâm đến nghiệp giáo dục Các chủ trương đường lối giáo dục Đảng Nhà nước, Bộ giáo dục Hiệu trưởng tham mưu cụ thể hóa nghị Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Hội đồng giáo dục kì, năm học Bên cạnh thuận lợi địa phương nhà trường gặp không khó khăn Điều kiện kinh tế nhân dân nghèo, thu nhập nghề nông thấp Ngân sách địa phương tập trung chủ yếu cho xây dựng phát triển giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu thực Hơn trường mầm non từ trước đến trường công lập chưa quan tâm nhà nước bậc học mầm non bậc học phổ thông Học sinh phải đóng học phí để nuôi cô, khoản đóng góp trẻ áp lực nhà trường Cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn trường tản mát thành khu, khu trung tâm có hai phòng học với diện tích 24 m2/ phòng phòng dùng chung chưa 10 m2 khu lại có từ – phòng phòng từ 18- 24 m2 Chủ yếu tận dụng nhà kho cũ hợp tác xã, công trình vệ sinh tạm bợ chưa có bếp nấu ăn riêng chủ yếu tận dụng nhà kho để đun nấu, số giáo viên cử làm cô nuôi tình trạng gượng ép công việc vất vả, thiết bị thô sơ chưa tạo niềm tin cho bậc phụ huynh học sinh Nhìn lại thực trạng công tác đạo nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe Hiệu trưởng nhà trường khó khăn vất vả Cộng với khó khăn sở vật chất nhà trường lại áp lực lớn vận động cha mẹ trẻ gửi ăn bán trú trường Công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, sân chơi ẩm thấp, đồ chơi trời không có, bàn ghế cho cháu ngồi học không quy cách, phòng học trẻ hệ thống quạt điện thiếu thốn Việc phối kết hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kì hàng năm thường xuyên liên tục điều kiện sở vật chất thiếu thốn, thiết bị y tế cán chuyên trách trường, nên tượng đau mắt đỏ, ho sốt, cảm cúm trẻ em rải rác dẫn đến tỉ lệ chuyên cần trẻ chưa cao Kết huy động nuôi lớp thấp giai đoạn đội ngũ giáo viên khó khăn đa dạng nguồn gốc đào tạo Trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên chưa đồng đều, đặc biệt số giáo viên yếu lực chuyên môn đào tạo ngắn hạn trình độ tin học Khả lên thực đơn tính phần ăn trẻ nhiều hạn chế Công tác giảng dạy chủ yếu thủ công, hoạt động vui chơi cô cháu gò bó gượng ép, điều kiện để phát huy hết khả giáo viên dạy giỏi, điều kiện để thảo luận chuyên môn khối, tổ trường phân bố nhiều khu số lượng giáo viên ít, máy tính Cá biệt nhóm nhỏ giáo viên theo nếp cũ người chuyên trách trước tư tưởng bảo thủ ,lạc hậu chậm tiến, không chịu học hỏi theo kiến thức khoa học, phân chia theo kiểu bè phái nên việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ khó việc phát triển đội ngũ giỏi chuyên môn nghiệp vụ khó Trong giai đoạn trường mầm non Giao Yến khó khăn số lượng giáo viên thiếu nhiều trình độ chuyên môn nghiệp vụ chắp vá mà nhà trường gặp khó khăn nhận thức chưa đắn ngành học mầm non số đồng chí cán thôn xóm cho : “ Đối với trẻ mầm non cho học để nhà tự trông coi cần tập trung cho trẻ 4- tuổi học chữ vào lớp trường Tiểu học được” Trong nguồn thu nhập giáo viên mầm non chia từ nguồn thu học phí trẻ, điều kiện để học tập nâng cao trình độ Số lượng lớn giáo viên người làm theo chế độ hợp tác xã trước cử học từ trình độ cấp III đến trình độ Trung cấp sư phạm mầm non hệ chức Trong giai đoạn giáo viên đào tạo hệ quy nên việc phân công phân nhiệm vị trí việc làm cho phận cá nhân Hiệu trưởng trường mầm non thách thức lớn Khó khăn tìm người làm tổ trưởng chuyên môn họ không hiểu quy trình làm giáo dục quan điểm theo kiểu làm xã viên hợp tác xã nông nghiệp trước Bản thân giáo viên tiểu học điều động sang làm nhiệm vụ quản lí trường mầm non xã nhà, nhận nhiệm vụ cấp giao cho nhận thức rõ vai trò, vị trí đội ngũ giáo viên Tôi tham mưu với cấp lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân xã - Ủy ban nhân dân xã Giao Yến đầu tư sở vật chất nhà trường đạt tiêu chuẩn trường Chuẩn Quốc gia, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy theo khoa học bậc phụ huynh học sinh cộng đồng nhân dân Từ có sở pháp lí để đề nghị với Phòng Giáo dục – Đào tạo bổ sung dần giáo viên trẻ có phẩm chất đạo đức tốt lực chuyên môn vững vàng cho nhà trường ngày phát triển lên Chính mà công tác quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non Giao Yến – Giao Thủy có bước chuyển rõ rệt b Những chuyển biến công tác quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng mầm non Giao Yến từ năm 2010 đến năm 2014: Bằng nỗ lực Hiệu trưởng nhà trường công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường mầm non đền đáp Nhà trường xác định rõ để đảm bảo trì trẻ đến lớp cần phải nâng cao chất lượng toàn diện trọng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe Có đáp ứng mục tiêu giáo dục ngành giáo dục, tạo niềm tin yêu với bậc cha mẹ trẻ Tôi nhận thức muốn thành công phải khắc phục điểm yếu tồn tại; tranh thủ tín nhiệm cấp tuyên truyền vận động đóng góp nhân dân để xây dựng sở vật chất nhà trường Làm cho tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm họ việc chăm sóc giáo dục hệ mầm non tương lai đất nước Với lòng nhiệt tình, say mê công việc, tinh thần trách nhiệm gắn bó với nghề nghiệp công tác tuyên truyền thực nhiệm vụ năm học nhà trường kết quả: Hàng kì nhà trường tổ chức học chuyên môn rút kinh nghiệm trình giáo dục, nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ đồng chí giáo viên tham gia sôi nhận thức giáo viên nâng lên, họ hiểu rõ vai trò nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ quan trọng hệ mầm non tương lai đất nước Trình độ dân trí nhận thức xã hội ngày cao Sự tham gia xây dựng sở vật chất nhà trường ngày lớn mạnh Chính việc sử dụng bảo quản sở vật chất thiết bị nhà trường lập kế hoạch thật kĩ lưỡng Quá trình sử dụng, khai thác thiết bị dạy học công tác giảng dạy chăm sóc phải đạt hiệu chất lượng cao, tạo niềm tin yêu với bậc phụ huynh cộng đồng xã hội Từ chỗ giáo viên nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em đến thành tập thể đoàn kết vững mạnh, giáo viên say sưa làm đồ dùng tự tạo để phục vụ công tác giảng dạy Hàng năm nhà trường tổ chức hội thi “ Làm đồ dùng tự tạo” để chào mừng ngày kỉ niệm 20/11 ngày Nhà giáo Việt Nam Có 100% giáo viên lớp tham gia tích cực người phấn khởi hoàn thành sản phẩm tạo hiệu trưởng nhà trường coi trọng sản phẩm họ, sau hội thi có đánh giá rút kinh nghiệm cho năm sau thực tốt Các sản phẩm dễ kiếm an toàn sử dụng cho trẻ đánh giá cao phổ biến cho tất thành viên sử dụng đạt hiệu chất lượng trình giảng dạy Chú trọng sản phẩm sử dụng đa phổ biến hoạt động vui chơi trò chơi mới, hấp dẫn với trẻ Toàn cảnh hội thi đồ dùng tự tạo tập thể giáo viên trường mầm non Giao Yến năm học 2013 – 2014 Hình ảnh giám khảo đánh giá sản phẩm tự làm giáo viên lớp nhà trẻ số Năm học 2013 – 2014 Các hoạt động vui chơi cho trẻ lớp giáo viên trọng xây dựng kế hoạch, hoạt động tổ chức phong phú hòa quyện từ trò chơi dân gian đến trò chơi cô quan tâm đến tính đoàn kết trẻ vui chơi rèn luyện tính nhanh, mạnh, sức dẻo dai cho trẻ Đối với trẻ bé giáo viên khơi gợi tò mò thích khám phá cho trẻ vận động tinh giáo viên tích hợp lúc nơi Trong khối tổ có trao đổi thống nhất, tập thể tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch làm tập trung theo chủ đề, chủ điểm để đáp ứng với hoạt động vui chơi theo hướng đổi “ Lấy trẻ làm trung tâm” Hình ảnh trẻ lớp nhà trẻ số chơi tự sau vận động “ Bò chui qua cổng”, năm học 2013 – 2014 Không tích cực công tác chuyên môn nghiệp vụ mà tập thể giáo viên nhà trường quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày, sẵn sàng đóng góp ngày công lao động Xã hội chủ nghĩa vào ngày nghỉ để tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp như: + Công việc san lấp mặt vườn trường trồng rau xanh + Làm cỏ, tưới cây, cắt tỉa hoa cho môi trường thêm đẹp + Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường + Vệ sinh bảo quản thiết bị trời đảm bảo cho trẻ chơi an toàn + Tham gia làm vệ sinh môi trường với bà xóm đội ngày lễ lớn Hình ảnh giáo viên đoàn viên niên tham gia trồng thêm hoa khuôn viên trường ngày sau tết nguyên đán Các đồng chí công đoàn viên nhà trường đăng kí nhận chăm sóc vườn khuôn viên nhà trường từ đầu năm học 10 Đội ngũ giáo viên lực lượng định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn cứng để xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “ Trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia” để thực nhiệm vụ trị địa phương theo tinh thần Nghị Hội đồng nhân dân xã đề Để thống quan điểm đạo phối hợp “ Nhà trường – Gia đình – Xã hội” Người hiệu trưởng phải biết áp dụng biện pháp tuyên truyền, thuyết phục vận động Đảng, quyền làm cho họ nhận thức vai trò trách nhiệm với nghiệp giáo dục mà chăm lo phát triển xây dựng nhà trường, để từ đóng góp sức người, sức vào xây dựng điều kiện sở vật chất đạt Chuẩn Quốc gia Đảm bảo làm đến đâu đến đó, mang lại nhiều lợi ích cho em nhân dân Muốn người Hiệu trưởng phải đưa giải pháp mang tính thuyết phục cao Con số đưa phải phù hợp với thực tiễn khả phải thực thi được, tránh kế hoạch chung chung, công việc giải không dứt điểm người Hiệu trưởng phải biết tranh thủ thời gian lựa chọn thời thích hợp công tác tham mưu như: Trong ngày lễ lớn như: Khai giảng, ngày 20/ 11, Đại hội người lao động nhà trường tổ chức long trọng mời đầy đủ ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh Hiệu trưởng coi dịp báo cáo thành tích, kế hoạch năm học nhà trường, tuyên truyền mục tiêu giáo dục toàn diện, nội dung phương pháp giảng dạy theo yêu cầu đổi hội bày tỏ khó khăn sở vật chất, điều kiện phục vụ cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em nhà trường Đặc biệt chăm sóc sức khỏe trẻ em trẻ có khỏe mạnh trẻ ham thích học, trẻ yêu trường, yêu lớp Sự mạnh dạn, tự tin trẻ phát huy Sự phối hợp cấp, ngành : Trạm y tế theo dõi, khám sức khỏe định kì cho trẻ, bậc phụ huynh tham gia tích cực hoạt động lớp trường đầu tư mua sắm trang thiết bị đầy đủ cho trẻ học tập điều mong đợi mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ đạt kết tốt Đây yếu tố giúp đội ngũ giáo viên phát huy hết khả chuyên môn để tập trung chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề 22 Tập thể giáo viên đại biểu ngày khai giảngnăm học 23 * Tham mưu xây dựng chế tổ chức: Tôi vào tiêu chuẩn xây dựng sở vật chất trường mầm non đạt Chuẩn, vào hướng dẫn đạo Phòng Giáo dục, vào thực tiễn trường mà xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn năm học, thống Chi bộ, Hội đồng sư phạm nhà trường để tham khảo ý kiến thống Ví dụ: “ Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường theo giai đoạn 2011- 2016” chẳng hạn: Đề án vị trí việc làm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ yếu tố người tiêu hàng đầu Muốn chất lượng giáo dục đạt kết tốt yếu tố Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, xếp vị trí việc làm phù hợp với khả chuyên ngành người có đạt mục tiêu giáo dục đề Để đảm bảo tính thống cao bàn bạc thấu lí đạt tình, với phương châm “ Nhà nước nhân dân làm” Hiệu trưởng phải hoạch định rõ nội dung công việc kế hoạch đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương Ví dụ: Năm 2010 trường công nhận “ Chuẩn Quốc gia mức độ 1” năm học xây dựng kế hoạch trì tốt sở vật chất có, bổ sung thêm yêu cầu phòng học số lượng trẻ sinh địa bàn tăng giảm chẳng hạn: + Trẻ sinh năm 2006 địa bàn có 103 cháu + Trẻ sinh năm 2012 có 181 cháu có 11 cháu sinh sống cha mẹ Hà Nội Móng Cái – Quảng Ninh không nhà,số lại 170 cháu có địa bàn Như số phòng học cho trẻ mẫu giáo sinh năm 2012 tăng thêm là: + Lớp tuổi tăng lớp/ 67 cháu tăng hơn, + Lớp tuổi tăng lớp/ 67 cháu tăng ( Căn điều lệ trường Mầm non vào tiêu chuẩn trường đạt Chuẩn quốc gia quy định ) 24 Căn vào thực tế nhà trường Hiệu trưởng phải lập kế hoạch thật cụ thể để báo cáo với địa phương lập tờ trình đề nghị Phòng giáo dục xin thêm giáo viên bổ sung đủ vị trí việc làm cho phù hợp lập dự báo số giáo viên nghỉ chế độ sinh hưu trí đảm bảo trì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cho năm học Trong việc lập kế hoạch, yếu tố thực tiễn quan trọng người hiệu trưởng xa rời thực tiễn dẫn đến công tác tham mưu thiếu hiệu quả, chí gây niền tin với cộng đồng xã hội Thời điểm tham mưu với địa phương tốt vào chương trình Đại hội Chi giáo dục, qua báo cáo toàn kế hoạch hành động cho năm học, kì trọng phân tích rõ yêu cầu trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia Thông qua kì Đại hội, phiên họp nghị quyết định nhằm xây dựng phát triển nhà trường Đặc biệt kì đại hội phụ huynh học sinh toàn trường trọng mời đầy đủ vị lãnh đạo xã, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, đồng chí bí thư, xóm trưởng 15 xóm toàn xã để đóng góp ý kiến xây dựng phát triển nhà trường theo hướng Chuẩn Quốc gia Trong kì Đại hội phụ huynh học sinh toàn trường thường phân tích sâu mục tiêu giáo dục để đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước giáo dục mầm non móng hệ thống giáo dục Quốc dân kênh thông tin tuyên truyền tới tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp người quê hương làm ăn nơi xa chung tay, góp sức * Những thành công: Nhờ có kế hoạch cụ thể, biện pháp tối ưu mang tính khả thi cao làm cho Đảng, quyền nhận rõ việc xây dựng sở vật chất trường mầm non cần thiết phù hợp với quần chúng nhân dân Trong năm học Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã xây dựng sở vật chất nhà trường với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng từ phấn đấu xây dựng sở Trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ vươn tới trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 25 Hình ảnh cô trẻ khám phá khoa học khuôn viên trường năm 2010 Cô cháu múa hát đón mừng trường đạt Chuẩn Quốc gia 26 Hàng năm vào đầu năm học nhà trường tổ chức Đại hội phụ huynh học sinh với tham gia phụ huynh toàn trường Hiệu trưởng báo cáo với đại hội kết thành công năm học trước kế hoạch năm mới, tuyên truyền cho bậc cha mẹ thấy lợi ích giáo dục trẻ nêu điểm bứt phá trường mầm non chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ Sản phẩm phụ huynh nhà trường trao tặng : + Sự mạnh dạn tự tin trẻ, phối hợp nhóm trẻ + Tốc độ hòa nhập trẻ xã hội, tình yêu thương bạn nghèo,khó + Trẻ tích cực giao lưu với xóm văn hóa, di tích lịch sử, hội nghị lớn với tinh thần thoải mái thể sáng tạo trẻ Đây dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh chân thật, sinh động hoạt động cô cháu trường mầm non tới cộng đồng nhân dân hệ mầm non tương lai đất nước 27 Trẻ tham gia giao lưu lễ hội văn hóa địa phương Hiệu trưởng nhà trường tranh thủ ủng hộ cấp ngành xã đặc biệt Hội phụ huynh học sinh , việc xây dựng kế hoạch thực thi kế hoạch năm học, gắn kết thống cụ thể hóa Nghị hội nghị cán công nhân viên chức đầu năm học Phụ huynh kết hợp chặt chẽ với giáo viên nhà trường tham gia công tác nuôi dạy theo khoa học Giáo viên nhận quan tâm phụ huynh tham gia hội thi như: “ Hội thi làm đồ dùng tự tạo” chẳng hạn phụ huynh sưu tầm vật liệu sẵn có địa phương giúp giáo viên làm sản phẩm bổ sung cho hoạt động dạy học cho trẻ Với cố gắng tập thể giáo viên nhà trường tạo niềm tin yêu phụ huynh nhân dân toàn xã Phòng hoạt động âm nhạc trang bị loa máy, đàn ooc gan máy tính có phần mềm KISMAT cho trẻ học tập Các lớp phụ huynh trang thiết bị học tập đại Sân chơi có 10 loại đồ chơi 28 trời có bóng mát cho trẻ chơi, có sân cỏ thích hợp với chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non Phụ huynh quan tâm trang bị đầy đủ thiết bị cho trẻ vui chơi học tập điều kiện để giáo viên phát huy hết vai trò giáo viên dạy giỏi Phụ huynh tặng ti vi, tăng âm cho nhà trường ngày Đại hội Công chức, viên chức năm học 2011- 2012 b Những biện pháp thành công, phân công, phân nhiệm sử dụng giáo viên Hiệu trƣởng * Phân công ban giám hiệu - Hiệu trưởng: Phụ trách chung, chuyên sâu Phổ cập giáo dục, công tác y tế học đường, bảo vệ môi trường tiết kiệm lượng, chuyên đề trọng tâm - Phó hiệu trưởng: + Phụ trách mảng giáo dục trẻ + Nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ * Phân công giáo viên Ngay từ đầu năm học vào tình hình thực tế nhà trường, 29 vào lực giáo viên để phân công xếp vị trí người cách khoa học có tình, có lí bàn bạc kĩ lưỡng ban giám hiệu chi Đảng trước đưa tập thể sư phạm nhà trường đảm bảo tính vừa sức giáo viên thúc đẩy nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ Khi xây dựng đội ngũ cốt cán trường, quan tâm hai mặt “ Trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức trị” để tập hợp lãnh đạo Đảng phân công người, việc Các đồng chí phân công làm tổ trưởng chuyên môn phải đồng chí đảng viên gương mẫu chi Đảng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ Trong khối lớp bố trí xen kẽ giáo viên cũ, Giáo viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ xen kẽ với giáo viên có nhiều kinh nghiệm quản lí trẻ em giúp đỡ lẫn Hàng năm quan sát ghi chép lại trình thực nhiệm vụ giáo viên khả đặc biệt người lắng nghe tâm tư nguyện vọng giáo viên để có kế hoạch bổ sung cho năm học giáo viên đón nhận nhẹ nhàng phát huy tối đa khả người c Những biện pháp thành công việc bồi dƣỡng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non * Chương trình bồi dưỡng : Hoạt động bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhằm nâng cao lực, khả cống hiến thành viên cho kết hoạt động tổ chức Để xác định nội dung phương pháp bồi dưỡng cần phân loại trình độ khả tiếp thu giáo viên Cần tập trung vào nội dung hội thảo chuyên môn theo yêu cầu mục tiêu giáo dục Chương trình bồi dưỡng lập kế hoạch từ đầu năm học có rút kinh nghiệm sau lần thực Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ theo giai đoạn bồi dưỡng thường xuyên chu kì, bồi dưỡng theo chuyên đề trọng tâm, nội dung chương trình cập nhật kịp thời chuyên đề Bộ giáo dục, Sở giáo dục, Phòng giáo dục đề 30 * Bồi dưỡng trị, tư tưởng, đạo đức Muốn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ trước tiên cần phải bồi dưỡng lí tưởng cho đội ngũ giáo viên Giáo viên mầm non phải xứng đáng người mẹ thứ trẻ “ Cô giáo mẹ hiền” Bằng biện pháp cụ thể thường tổ chức cho giáo viên học tập Chỉ thị Đảng, Nghị Đảng Nhà nước để nâng cao lập trường tư tưởng, ý thức làm chủ tập thể ,tinh thần đoàn kết, tương trợ, ý thức tổ chức kỉ luật Chỉ thị số 03- CT/ TƯ Bộ trị tiếp tục “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phấn đấu giáo viên thực người xứng đáng danh hiệu “ Giỏi việc trườngĐảm việc nhà” * Bồi dưỡng lực cho giáo viên: Tôi bồi dưỡng lực cho giáo viên trường cách tổ chức học tập có hệ thống để nâng cao trình độ đội ngũ Việc tự học, tự bồi dưỡng hội giảng cấp trường, hội thi làm đồ dùng tự tạo… với quy mô rộng rãi, vừa để giáo viên học tập lẫn nhau, vừa để giáo viên chủ động nâng cao lực chuyên môn cho Khuyến khích giáo viên học nâng cao trình độ, coi trọng bồi dưỡng kĩ sư phạm hoạt động thăm lớp dự lẫn Các buổi sinh hoạt chuyên môn nhóm tổ cần tập trung vào chuyên đề mới, chuyên đề trọng tâm tổ chức rút kinh nghiệm sau chủ đề, chủ điểm Phân công giáo viên giỏi kết hợp với giáo viên lực sư phạm non yếu để gián tiếp giúp đỡ lẫn tổ chức hội thi như: + Làm đồ dùng tự tạo + Hội giảng chào mừng 20/11 hàng năm + Hội thi dinh dưỡng gia đình trẻ thơ vào dịp ngày 8/3 Qua phong trào thi đua tạo không khí tích cực sôi đội ngũ giáo viên động lực thúc đẩy chất lượng chăm sóc giáo dục Hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên giao lưu giảng dạy cụm miền Cho giáo viên dự hội giảng cấp huyện để học tập Động viên giáo viên tự học, 31 tự bồi dưỡng cách tham khảo tài liệu, tìm tòi sáng tạo giảng dạy d Biện pháp đánh giá giáo viên Hiệu trƣởng trƣờng mầm non Đánh giá giáo viên việc làm cần thiết, quan trọng đòi hỏi phải thận trọng đảm bảo tính xác cao đồng thời phải có nghệ thuật đánh giá để họ vui vẻ, tiếp thu điều chỉnh theo hướng tích hợp Vì để làm tốt công tác kiểm tra đánh giá giáo viên người hiệu trưởng cần: + Lên kế hoạch kiểm tra phù hợp với điều kiện giáo viên + Triển khai kế hoạch kiểm tra tới phận Công đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn cá nhân giáo viên để nắm vững nội dung yêu cầu cần kiểm tra để hiệu trưởng thực thi kế hoạch giáo viên không cảm thấy gò bó gượng ép Hiệu trưởng cần xác định “ Muốn đánh giá xác cần kiểm tra cụ thể” Kết hợp kiểm tra xác xuất với kiểm tra định kì Kiểm tra đánh giá giáo viên thông qua dự lớp, kết thể trẻ là: Trẻ mạnh dạn, tự tin, khỏe mạnh phát huy tính chủ động trẻ Kiểm tra hoạt động giáo viên như: Công tác xây dựng kế hoạch giảng dạy; chăm sóc nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ… Hiệu trưởng cần quan sát, lắng nghe ý kiến phản hồi trình đánh giá đảm bảo tính công bằng, công khai đội ngũ tạo tâm lí thoải mái hòa đồng giáo viên kiểm tra, đánh giá thúc đẩy việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Bài học biện pháp đánh giá giáo viên rút ra: + Kết hợp hình thức kiểm tra, đánh giá + Lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá giáo viên đồng thuận ban giám hiệu phận chuyên môn cho thật hợp lí thúc đẩy phát triển đội ngũ + Chỉ kiểm tra, đánh giá đột xuất thật cần thiết + Đánh giá trực tiếp hay gián tiếp giáo viên cần có minh chứng xác 32 đáng, thật công bằng, công minh thúc đẩy phát triển nhà trường + Đánh giá giáo viên phải thực đem lại lợi ích cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục không gây tâm lí nặng nề cho giáo viên, việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho giáo viên tinh thần giúp đỡ tiến Sau kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng phải giáo viên đón nhận nhẹ nhàng tránh gò bó, gượng ép + Hiệu trưởng nhà trường cập nhật nội dung kiến thức nắm vững kế hoạch nhiệm vụ năm học hoạch định đầu năm để điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp kịp thời e Những biện pháp quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên hiệu trƣởng mầm non Bằng nhiều hình thức để tìm hiểu nắm rõ hoàn cảnh cụ thể gia đình đời sống giáo viên nhà trường Tôi xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với giáo viên, công nhân viên trường cấp lãnh đạo, ban ngành Mọi chủ trương Hiệu trưởng nhà trường đưa trước hết phải đồng thuận đội ngũ giáo viên lắng nghe dư luận quần chúng để phán đoán phát tình huống, giải kịp thời thắc mắc, mâu thuẫn, tạo hòa hợp, thống nhất, gắn bó thành viên tập thể sư phạm Bởi đời sống tinh thần, tình cảm giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động nhà trường nên người hiệu trưởng cần: - Phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình đời sống giáo viên cho ĐảngChính quyền địa phương giúp đỡ chế độ sách điều kiện hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, làm tốt công tác Xã hội hóa giáo dục quan tâm đời sống giáo viên dịp lễ tết nguồn động viên lớn tinh thần đội ngũ - Trong phạm vi quản lí, đạo thực nghiêm chế độ sách nhà nước quy định: + Chế độ tiền lương, thưởng kì hạn kịp thời + Các chế độ sách khác thông báo kịp thời lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhà trường 33 Kết hợp Công đoàn- Đoàn niên, Hội phụ nữ xã tổ chức đời sống tinh thần cho giáo viên hoạt động hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu ngày lễ lớn xã Ngoài không ngừng bồi dưỡng nâng cao lực sư phạm cho giáo viên, phổ biến kinh nghiệm giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên trường III HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI: Qua năm nghiên cứu thực hiện, thấy công việc học tập vận dụng trường Mầm non Giao Yến, thuộc xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định biện pháp phát huy lực sở trường để góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ mầm non đặc biệt thực đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi giai đoạn 2011- 2015 Tỉnh Nam Định đề Đội ngũ giáo viên yếu tố quan trọng định chất lượng giáo dục Chính có đội ngũ quy chuẩn nên công tác hoàn thành chương trình phổ cập trường trường sớm toàn huyện đạt tiêu biểu, Sở giáo dục kiểm tra công nhận hoàn thành Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non năm tuổi đội ngũ giáo viên trọng công nhận đơn vị hoàn thành Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2012; 2013; 2014, tiêu để xã Giao Yến, huyện Giao Thủy đạt Phổ cập xóa mù chữ năm 2015 Công tác nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ phát huy hàng năm Trong năm học 2014- 2015 trường mầm non Giao Yến sở Giáo dục Đào tạo Nam Định công nhận công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ với số đạt cao tỉnh Hàng năm số giáo viên dạy giỏi cấp huyện tăng lên rõ rệt Trong năm học 2014 – 2015 có đồng chí giáo viên dạy giỏi cấp huyện chọn cử đồng chí tham gia hội thi cấp tỉnh đạt giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh Được đoàn tra chuyên ngành Sở giáo dục đánh giá công tác chăm sóc giáo dục trẻ đội ngũ giáo viên thường xuyên có nề nếp Trẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn đạt số theo quy định tiêu đánh giá trẻ Bộ Giáo dục Trên số giải pháp mà thực thành công việc quản 34 lí phát triển đội ngũ giáo viên, trường mầm non Giao Yến, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Tôi mong muốn góp ý bảo cấp, ngành, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao IV CAM KẾT KHÔNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN: Tôi xin cam đoan báo cáo sáng kiến kinh nghiệm tự đúc rút kinh nghiệm thời gian làm quản lý trường mầm non Giao Yến viết lên Tôi không chép không vi phạm quy định quyền CƠ QUAN ĐƠN VỊ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Trường Mầm non Giao Yến xác nhận: Sáng kiến kinh nghiệm “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng mầm non” tác giả Phạm Thị Thúy xếp loại xuất sắc cấp trường đủ điều kiện dự thi cấp huyện Phạm Thị Thúy PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIAO THỦY Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Giao Thủy xác nhận: Sáng kiến kinh nghiệm: “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng mầm non” tác giả Phạm Thị Thúy xếp loại xuất sắc cấp huyện đủ điều kiện dự thi cấp tỉnh TRƢỞNG PHÒNG Mai Tiến Dũng 35 36 [...]... rt Bng tng hp cỏc danh hiu thi ua ca i ng giỏo viờn : 18 Danh hiệu TĐ Giáo viên giỏi các cấp Danh hiu thi đua Tr-ờng CST Lao động TT 2009 - 2010 9 8 1 3 Giy khen 1 2010 - 2011 15 10 1 5 3 18 2011 - 2012 18 11 1 6 5 20 2012 - 2013 22 11 1 9 6 22 2013 - 2014 26 13 1 18 7 26 Năm học Huyện Tỉnh 10 c Thc trng hin nay v i ng giỏo viờn trng mm non Giao Yn Giao Thy, nm hc 2014 2015 Tng s cỏn b giỏo viờn,... nhn hon thnh Ph cp giỏo dc mm non cho tr 5 tui Cụng tỏc ph cp giỏo dc cho tr mm non nm tui luụn c i ng giỏo viờn chỳ trng u c cụng nhn n v hon thnh Ph cp giỏo dc mm non cho tr nm tui nm 2012; 2013; 2014, l mt trong nhng ch tiờu xó Giao Yn, huyn Giao Thy t Ph cp xúa mự ch nm 2015 Cụng tỏc nõng cao cht lng ton din cho tr luụn c phỏt huy hng nm Trong nm hc 2014- 2015 trng mm non Giao Yn c s Giỏo dc v o... trng III HIU QU DO SNG KIN EM LI: Qua 5 nm nghiờn cu v thc hin, tụi thy nhng cụng vic tụi ó hc tp v vn dng trng Mm non Giao Yn, thuc xó Giao Yn, huyn Giao Thy, tnh Nam nh l bin phỏp phỏt huy c nng lc s trng gúp phn nõng cao cht lng ton din cho tr mm non c bit thc hin ỏn ph cp giỏo dc mm non cho tr 5 tui giai on 2011- 2015 ca Tnh Nam nh ra i ng giỏo viờn l yu t quan trng quyt nh cht lng giỏo dc Chớnh... sau khi cú sỏng kin: a Nhng bin phỏp v thnh cụng ca Hiu trng trng Mm non Giao Yn trong vic qun lớ v phỏt trin i ng giỏo viờn */ Nõng cao nhn thc ca ng, Chớnh quyn xó v tiờu chun ca i ng giỏo viờn trong trng mm non 21 i ng giỏo viờn l lc lng quyt nh cht lng giỏo dc v mt trong cỏc tiờu chun cng xõy dng nh trng t tiờu chun Trng mm non t Chun Quc gia v cng l thc hin nhim v chớnh tr ca a phng theo tinh... QUAN N V TC GI SNG KIN P DNG SNG KIN Trng Mm non Giao Yn xỏc nhn: Sỏng kin kinh nghim Qun lý v phỏt trin i ng giỏo viờn ca Hiu trng mm non ca tỏc gi Phm Th Thỳy xp loi xut sc cp trng iu kin d thi cp huyn Phm Th Thỳy PHềNG GD&T HUYN GIAO THY Phũng Giỏo dc v o to huyn Giao Thy xỏc nhn: Sỏng kin kinh nghim: Qun lý v phỏt trin i ng giỏo viờn ca Hiu trng mm non ca tỏc gi Phm Th Thỳy xp loi xut sc cp huyn... cht trng mm non l cn thit phự hp vi qun chỳng nhõn dõn Trong 5 nm hc ng y, y ban nhõn dõn xó xõy dng c s vt cht nh trng vi tng kinh phớ gn 10 t ng t khi phn u xõy dng c s Trng mm non t Chun Quc gia mc 1 ang vn ti trng mm non t Chun Quc gia mc 2 25 Hỡnh nh cụ v tr khỏm phỏ khoa hc trong khuụn viờn trng nm 2010 Cụ v chỏu mỳa hỏt ún mng ngụi trng t Chun Quc gia 26 Hng nm vo u nm hc nh trng t chc i hi... tớch lch s, cỏc hi ngh ln vi tinh thn thoi mỏi th hin s sỏng to ca tr õy cng chớnh l nhng dp tụi tuyờn truyn, qung bỏ nhng hỡnh nh chõn tht, sinh ng v cỏc hot ng ca cụ v chỏu trng mm non ti cng ng nhõn dõn v th h mm non tng lai ca t nc 27 Tr tham gia giao lu trong cỏc l hi vn húa ca a phng Hiu trng nh trng luụn tranh th s ng h ca cỏc cp cỏc ngnh trong xó c bit l Hi ph huynh hc sinh , vic xõy dng k... nng ng sỏng to luụn tỡm tũi hc hi kinh nghim thc hin tt nhim v nm hc Nm 2010 quyt nh 18a v 18b ca y ban nhõn dõn tnh Nam nh ó chuyn i cho cỏc nh trng mm non t trng bỏn cụng sang trng cụng lp v cú nhiu chớnh sỏch mi v ch v quyn li cho cỏc cụ giỏo mm non Trờn tinh thn Nh nc v nhõn dõn cựng lm tụi luụn tranh th s ng h ca ca cỏc cp lónh o, tụi ó lp d ỏn lờn k hoch c th c bit l ỏn v trớ vic lm giai on... tra chớnh xỏc tui ca tr d bỏo s tr n trng trờn c s ú lp t trỡnh v Phũng giỏo dc ngh c tuyn b sung thờm giỏo 15 viờn c bit giỏo viờn cú trỡnh trờn Chun duy trỡ n np trng mm non t Chun Quc gia mc 1 v ang vn ti xõy dng trng mm non t Chun quc gia mc 2 vo nm hc 2014 2015 Hng nm c giỏo viờn i hc nõng cao trỡnh o to chuyờn mụn nghip v khi phũng giỏo dc m lp Khuyn kớch giỏo viờn i hc nõng cao trỡnh ... 34 lớ v phỏt trin i ng giỏo viờn, trng mm non Giao Yn, xó Giao Yn, huyn Giao Thy, tnh Nam nh Tụi mong mun c s gúp ý ch bo ca cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc ng nghip tụi hon thnh tt cỏc nhim v c giao IV CAM KT KHễNG SAO CHẫP HOC VI PHM BN QUYN: Tụi xin cam oan trờn õy l bỏo cỏo sỏng kin kinh nghim do chớnh tụi t ỳc rỳt kinh nghim trong thi gian lm qun lý ti trng mm non Giao Yn v vit lờn Tụi khụng sao chộp ca ... v phỏt trin i ng giỏo viờn ca Hiu trng trng mm non Lnh vc ỏp dng: Qun lý giỏo viờn trng mm non Thi gian ỏp dng sỏng kin: T thc t qun lớ trng mm non xó nh tụi ó i sõu nghiờn cu ti ny v ó ỏp dng... giỏo viờn cú nhng chuyn bin rừ rt Bng tng hp cỏc danh hiu thi ua ca i ng giỏo viờn : 18 Danh hiệu TĐ Giáo viên giỏi cấp Danh hiu thi đua Tr-ờng CST Lao động TT 2009 - 2010 Giy khen 2010 - 2011 15... trng Mm non Giao Yn, thuc xó Giao Yn, huyn Giao Thy, tnh Nam nh l bin phỏp phỏt huy c nng lc s trng gúp phn nõng cao cht lng ton din cho tr mm non c bit thc hin ỏn ph cp giỏo dc mm non cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non , Quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non , Quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non

Từ khóa liên quan