Tuyển tập đề thi thử tiếng anh năm 2016

154 329 1
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 23:05

Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng anh của tất cả các trường chuyên trên cả nước mới nhất năm 2016. BỘ tài liệu có kèm theo đáp án chi tiết giúp bạn đọc có thể dễ dàng ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đáp án lời giải chi tiết Đề thi THPT Quốc Gia năm 2015 – Môn Tiếng Anh Trường THPT Cù Huy Cận 10 11 12 13 14 15 16 A B C D C C B B B C C A D D D B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 C D D A A D D B B A D D A B A B 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 A C B B B A C C A C D C D C D C 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 D D C D C C B C C A D B D B B A 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B A C A A A B B C A C A B B D A I/ Đáp án A Từ massage có phần gạch chân phát âm / ɑdʒ/, từ lại có phần gạch chân phát âm /idʒ/ Đáp án B, Từ complete có phần gạch chân phát âm /i/, từ lại có phần gạch chân phát âm /e/ II/ Đáp án C politics nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, từ lại nhấn âm tiết thứ hai Đáp án D Từ climate nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, từ lại nhấn âm tiết thứ hai Đáp án C Từ recommendation nhấn trọng âm vào âm tiết thứ tư, từ lại nhấn âm tiết thứ hai III/ Đáp án C look for: tìm kiếm; depend on: phụ thuộc vào … Đáp án B Câu hỏi cách rút gọn đại từ quan hệ Câu đầy đủ phải : … another famous landmark which is called the Washington Monument.” Với câu mệnh đề quan hệ dạng chủ động, đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ ta lược bỏ, giữ lại phân từ “called – gọi ” Câu hỏi kỹ giao tiếp Cụm từ “step on one‟s toes” nghĩa nói làm điều khiến thấy khó chịu You stepped on my toes – Bạn nói làm tớ cảm thấy khó chịu Đáp án B I‟m terribly sorry I didn‟t mean it – Thực xin lỗi Tớ ý Đáp án B take down: ghi chép Nghĩa từ lại: take in: tiếp đón; put up with: kiên nhẫn; make up: trang điểm 10 Đáp án C play + the + nhạc cụ: chơi ….; at school: trường ( ta không dùng mạo từ ) 11 Đáp án C since = because: Nghĩa câu: Vì lỡ chuyến xe bus đầu tiên, nên đến muộn 10 phút However: nhiên ( thường đứng đầu câu trước dấu phẩy); although: mặc dù; Therefore: ( thường đứng đầu câu trước dấu phẩy) 12 C, D loại hai đối tượng so sánh không giống “One's fingerprints – dấu vân tay người” vật “other person – người khác” – người B loại có tobe “are” nên dùng động từ “differ” sau Đáp án A those = those fingerprints >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/11 13 Câu hỏi cách sử dụng đại từ quan hệ sau giới từ “of” Đáp án D whom thay cho danh từ người “ three brothers” giữ vai trò làm tân ngữ sau giới từ “of” 14 Đáp án D may have done : có lẽ – diễn tả khả khứ, song người nói không dám “ Tôi để chìa khóa bàn, không thấy Có lẽ lấy “ 15 Đáp án D.Đây câu điều kiện loại II Với câu điều kiện loại II, dùng “were” cho tất 16 Câu mang nghĩa bị đông “ không thích bị phê bình mặt đó.” => A, C loại Sự khác like + to V + V-ing: Like + V-ing: diễn tả sở thích lâu dài hay sở thích từ trước tới thành thói quen Like + to V: diễn tả sở thích ngẫu hứng thời điểm mà lâu dài => Đáp án phù hợp B 17 Đáp án C accessible to : dễ bị ảnh hưởng tới … 18 Đáp án D take measures: đưa giải pháp … Các từ khác không chọn vì: make solutions: đưa giải pháp; do/make the steps: làm bước; do/make changes: tạo thay đổi … 19 Đáp án D bring up: nuôi dưỡng; pass away: qua đời 20 Tính từ Far, chuyển sang so sánh có hai dang: farther/ farthest khoảng cách, further/ furthest tầm xa kiến thức, tin tức => Trong trường hợp này, B D loại, danh từ news( tin tức ) Đáp án A Câu sử dụng so sánh so sánh nhất: Nếu bạn nghe tin tức nào, nói biết 21 Đáp án A Cấu trúc: It + be+ such + N + that + S+ V : quá… … 22 Đáp án D sympathy (n): đồng cảm Sau tính từ sở hữu “her” danh từ Các từ lại: sympathetic (adj); sympathize (v); sympathetically(adv); 23 Expect + to V: trông đợi… => A C loại Trường hợp câu chia thể bị động “ cô mong giới thiệu tới giám đốc.” => đáp án D 24 Đáp án B come into a small fortune : nắm quyền, sở hữu, ( đồ nhỏ ) Nghĩa cụm lại: come up with: tìm ra, nảy …; come out: đình công; come in for: phần thưởng 25 Câu có hai động từ “ appears” “ is” => chọn A, C Đáp án D, sử dụng đại từ quan hệ Nghĩa câu là: Mặt trăng mà phía chân trời xuất lớn đáng kể cao ảo ảnh quang học => Câu không hợp lý Đáp án B “ That + clause ” đóng vai trò nhữ chủ ngữ, theo sau động từ chia dạng số Thay câu có nghĩa: Hiện tượng Mặt trăng phía chân trời xuất lớn đáng kể cao ảo ảnh quang học 26 Câu hỏi kỹ giao tiếp Do you know where Paul is? – Bạn biết Paul đâu không? Đáp án A Well I don‟t know - Ồ Tớ 27 Đáp án D Thứ tự tính từ là: opinion – age – origin ( ý kiến cá nhân – tuổi – nguồn gốc ) 28 Đáp án D terms: khóa, học kỳ Nghĩa từ lại: view: tầm nhìn; position: vị trí; attitude: thái độ 29 Cấu trúc bị động: S + be + PII + to V/ to have done Dùng “to have done” muốn nhấn mạnh hành động xảy Invade + N: xâm lược … => Động từ chia dạng chủ động Đáp án A Vì “in1066” mốc thời gian khứ => hành động “xâm lược” xảy 30 Đây câu hỏi láy đuôi Đáp án B , câu hỏi đối tượng “you” “she” Câu nghĩa là: Tôi nghĩ, bạn nói cô vào Chủ nhật trước phải không?! 31 Câu hỏi kỹ giao tiếp I‟m glad you like it – Rất vui em thích Đáp án A Thank you for a great evening The food was so good – Cảm ơn anh bữa tối tuyệt vời Món ăn ngon 32 Cấu trúc đảo ngữ: Not only + auxiliary + S + V but also Với cấu trúc này, A D loại Đáp án C loại vì, “human behavior – thái độ người” => câu phải chia dạng bị động => Đáp án B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8/11 33 Đáp án A Đây câu điều kiện loại III,trường hợp bỏ if: Had + S+ PII, S + would/could + have PII 34 Đáp án C Ta dùng “should have done”: … - Diễn tả hành động, vệc không không xảy khứ “ Tom sơn phòng màu đen Trông phòng tối nghĩ đến sợ Đáng lẽ cậu nên chọn màu khác.” 35 Câu hỏi kỹ giao tiếp I hear the Golden Bridge is a good film – Tớ nghe Golden Bridge phim hay Đáp án B Yes, it‟s very exciting – Đúng hay 36 Đáp án B Cấu trúc đảo ngữ “ No sooner had + S+ PII + than +S+ V-ed Vừa 37 Đáp án B where thay cho cụm trạng từ nơi chốn, câu “in the county” 38 Đáp án A to sentence someone to …… imprisonment: kết án , tuyên án … 39 Đáp án C Cấu trúc “càng… càng…” : The + comparison + S+ V, the + comparison + S+ V 40 Vế hai câu trái ngược nhau” phía nam California đông dân, người sống phía Bắc ” => A D loại, a number of … many mang nghĩa “nhiều …” B loại không hợp, few + Ns: vài … Đáp án C a few of + Ns: ít, không có… ( nhấn mạnh) 41 woman danh từ số ít, đếm được, tính từ trước “independent” lại bắt đầu nguyên âm “i” => trước phải dùng mạo từ “an” => chọn đáp án A Hơn nữa, wise enthusiasm danh từ không đếm => thường không dùng mạo từ 42 Đáp án C Mệnh đề quan hệ phải dạng bị động, thấy có “by a famous author” IV/ 43 Đáp án D concentrate on = pay all attention to: ý, tập trung Nghĩa cụm từ lại: be related to: liên quan đến; be interested in: thích thú với…; express interest in: thể thích thú với… 44 Drive someone to the edge: khiến điên lên Đáp án C irritate someone: làm phát cáu, điên lên Nghĩa từ lại: steer: lái ( tàu thủy, ô tô ); move: di chuyển; frighten: làm hoảng sợ V/ 45 Đáp án D Optional : tự chọn >< Mandatory : bắt buộc Nghĩa từ lại: voluntary : tình nguyện; free: miễn phí; pressure: áp lực VI/ 46 Câu thiếu động từ cho chủ ngữ “Many of the things” => A, B loại Câu thực tế => Đáp án C 47 Vì câu có động từ „involve” => B C loại Sau từ cần điền phân từ => chọn A có động từ “ have” Đáp án D 48 Đáp án C in the form of … : hình thức … Nghĩa câu: khứ, thông tin phải giữ giấy hình thức sách, báo, thời gian biểu 49 Đáp án D on computers: máy tính 50 Đáp án D Câu chủ ngữ, nên ta sử dụng động từ nguyên thể đầu câu, mệnh lệnh, yêu cầu 51 Đáp án C (very large ) + amount +N( không đếm được): nhiều … Không có trường hợp amounts (số nhiều ) Với number, ta có cấu trúc: the/a number of + Ns: nhiều … 52 Đáp án D cargoes: hàng hóa vận chuyển Nghĩa từ lại: stock: cổ phiếu; item: tin tức,món; purchase: mua, tậu Nghĩa câu: Họ phải chắn có đủ hàng hóa kệ cho khách hàng để mua, họ cần để xếp lại trước hàng bán 53 Đáp án C put aside: đặt qua bên Nghĩa câu: Một xử lý người dân, giấy tờ đặt sang bên để tham khảo tương lai Nghĩa từ lại: thrown away: bị ném đi; torn off: bị giật phăng ra; recycled: tái chế 54 Câu cần trạng ngữ mức độ, đứng trước hai tính từ “easy” “fast” => Đáp án C Các từ lại: particularized (PII); particular (adj); particularity (n) 55 Đáp án B effective: hiệu Nghĩa câu: Một hệ thống máy tính hiệu nhiều >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/11 Các từ lại: capable: khả có thể; formal: bình thường; skillful: khéo léo VII/ 56 A đề cập: The pupils often work in groups: this gives them the opportunity to learn to co-operate … B đề cập: đoạn D đề cập: The pupils often … and to develop leadership skills => Đáp án C 57 Đáp án C Dựa vào ý: sometimes they work on individual tasks and assignments, and they can this at their own speed 58 Đáp án A Dựa vào ý: Besides, it is rather unreal to grade people just according to their intellectual ability This is only one aspect of their total personality… 59 Đáp án D Dựa vào ý: It can have a bad effect on both the bright and the not-so-bright child 60 Đáp án B Có thể dựa vào câu đáp án câu để làm câu 61 Đáp án D Dựa vào ý bài: We find that bright children are rarely held back by mixedability teaching On the contrary, both their knowledge and experience are enriched 62 Đáp án B: held back = prevented from advancing: ngăn lại, chặn lại … 63 Đáp án B Câu không làm việc nhóm, phát triển cá nhân cần thiết Ý diễn tả: They also learn how to cope with personal problems as well as learning how to think, to make decisions, to analyze and evaluate, and to communicate effectively 64 Streaming pupils : Học sinh xếp theo lực Đáp án A hành động việc đưa học sinh vào lớp học theo khả học tập chúng 65 Đáp án B approving: tán thành Dựa vào main idea chọn đáp án này: We find that bright children are rarely held back by mixed-ability teaching On the contrary, both their knowledge and experience are enriched We feel that there are many disadvantages in streaming pupils… VIII/ 66 Đáp án A secondary succession = The ground is more suitable : đất phù hợp 67 permanent : vĩnh cửu Đáp án hợp lý C Because our lives are comparatively short (Bởi sống tương đối ngắn.) 68 Đáp án A Dựa vào ý : Roots broke even deeper into the developing soil… These grow rapidly, cutting off sunlight from the smaller plants, and soon establish complete domination – closing their ranks and forming a climax community which may endure for thousands of years 69 Đáp án A Dựa vào ý: Plants have minimum requirements of temperature and moisture and, in ages past, virtually every part of Earth‟s surface has, at some time, been either too dry or too cool for plants to survive 70 Đáp án A Dựa vào ý : …., called a primary succession, occurs first to colonize the barren land and the lichen surviving on bare rock IX/ 71 Đáp án B have been=> has been Vì The peasant‟s wife ( vợ người nông dân ) danh từ số 72 Đáp án B studied => had studied, QKHT + before + QKĐG/ V-ing 73 Đáp án C has been => had been, câu chia khứ 74 Đáp án A look into => look up ( tra cứu ) 75 Đáp án C American young man => young American man, tính từ tuổi đứng trước tính từ nguồn gốc, xuất xứ X/ 76 Đáp án A Với hai vế có chủ ngữ, ta lược bỏ trạng từ + chủ ngữ , giữ lại động từ, chủ động dùng dạng V-ing, bị động dùng dạng V-ed 77 Đáp án B not start laughing = keep a straight face: tự kiềm chế để giữ mặt bình thản, không cười 78 A loại Despite + N; giới từ of; C loại, ngược nghĩa với câu gốc.; D loại In spite of + N Đáp án B Although + Clause = In spite of + the fact that + Clause 79 Đây câu biến đổi trực tiếp sang gián tiếp >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10/11 A B loại chưa biến đổi hết thành phần, A : my father => his father; B: my personal problems => his personal problems C loại ta dùng cụm “have a talk with someone – nói chuyện với ai” => Đáp án D 80 Đáp án A Cấu trúc: be bound to something: thể tính chắn làm … >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 11/11 [...]... SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƢỜNG THPT CHUYÊN SƠN TÂY KỲ THI THỬ LẦN III CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA Tháng 05/2015 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi: 132 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (64 Question; 8 điểm) ( ID: 98261 ) Choose one word whose stress pattern... talk to him about everything He always gives good advice I will always love my dad, a good inspiration >> Để xem lời giải chi tiết của từng câu, truy cập trang http://tuyensinh247.com/ và nhập mã ID câu 10/10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I PHẦN TRẮC NGHIỆM... – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh ……………… KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: TIẾNG ANH ─ Chương trình chuẩn Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 263 Họ, tên thí sinh: ……………………………………………… I MULTIPLE CHOICES (64 Questions; 8.0 points) ( ID: 97327... wish good things will come to their families In my opinion, I like cozy and fresh Tet's atmosphere All family's members talk together about a happy new year I can hang out with my friend and don't worry about any thing " Tet" holiday is always in Vietnamese's heart >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC... Để nhấn mạnh vai trò của nhà sinh học trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới 46 Đáp án là D Cấu trúc : It’s essential that + S + V(bare – inf ): điều cần thi t là … 47 Với V-ing đứng đầu câu => hai vế đồng chủ ngữ Đáp án là C Dịch: Gần đầy mua cái máy tính xách tay, anh ta có thể mang công việc theo mình tới bất cứ nơi nào anh ta đến 48 Đáp án là C Cấu trúc chỉ sự tương phản “ tuy… nhưng ”:... That + clause-mênh đề danh ngữ đóng vai trò như một danh từ, có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ và động từ theo sau chia ở dạng số ít 26 Đáp án là D missions: nhiệm vụ Dịch: Hội Chữ thập đỏ khắp nơi trên thế giới đã thực hiện nhiều nhiệm vụ Các từ còn lại: responsibility: trách nhiệm; job: công việc; work(s): ( các ) tác phẩm 27 Đáp án là C Cấu trúc bị động “ nhờ ai đó làm gì “ : have something done by someone... biểu bằng lời nói là nhanh nhất => Có thể thấy đáp án A là hợp lý nhất Other forms of communication được đề cập trong bài: letters, words, and ideas, body language, … 12 Đáp án là D these = sign language motions: các chuyển động của ngôn ngữ cử chỉ 13 Đáp án là C A được đề cập: Ever since humans inhabited the earth, they have made use of various forms of communication B được đề cập: verbalization is... self-absorbed: tự nhận 51 Đáp án là A whom: thay thế cho danh từ chỉ người “the man” đứng sau giới từ “about” Các đại từ quan hệ còn lại: Whose + N: thay thế cho tính từ sở hữu That: thay thế cho danh từ chỉ người và vật, làm chủ ngữ hoặc , tân ngữ sau động từ, hoặc giới từ Trường hợp tân ngữ sau giới từ, ta không được đảo giới từ lên trước “that” Which: thay thế cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ 52... something :khuyến khích ai đó làm gì Các từ còn lại: commission: ủy thác, ủy nhiệm; guide : hướng dẫn ; engage: thuê 20 Đáp án là D promise : lời hứa Các từ còn lại : function: chức năng; reply: sự trả lời; favour: sự ủng hộ 21 Đáp án là B provide something for someone : cung cấp, hỗ trợ cái gì cho ai Các động từ còn lại : serve: phục vụ; sell: bán; offer: yêu cầu 22 Đáp án là B.be unable to do something:... là A tolerant Các từ còn lại: affectionate: trìu mến, respectable: đáng kính; admissible: thừa nhận 13 Đáp án là C Đoạn số 5 đề cập đến “Last-borns”, tuy nhiên không có chi tiết nào đề cập đến “prefer games with fierce competition” 14 Đáp án là B more focused on accomplishments: tập trung hơn vào những thành tích 15 Đáp án là D Dựa vào đoạn cuối trong bài: they are more achievement oriented … to achieve ... a tiny violet flower emerge B did a tiny violet flower emerge C emerge a tiny violet flower D emerged a tiny violet flower >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập trang http://tuyensinh247.com/... each other A enthusiasm B attraction C moved D interest Question 59: English as we know today emerged around 1350, after having incorporated many elements of French that were introduced following... is the shortage of clean water Having clean drinking water is a basic human right But acid rain, (1) pollution and garbage have made many sources of water undrinkable Lakes, reservoirs and
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử tiếng anh năm 2016, Tuyển tập đề thi thử tiếng anh năm 2016, Tuyển tập đề thi thử tiếng anh năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn