Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

2 842 11
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 15:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016 ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài thực tập: Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh Cán hướng dẫn: Trần Cảnh Dương Cơ sở thực tập: Trung tâm CNTT - Trường đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội Điện thoại: 04.38370598, Fax: 04.38370597 Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Thời gian thực tập: 15/02/2016 đến 22/04/2016 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương Mã Sinh viên: DC00201903 Lớp: ĐH2C5 Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin Cơ sở thực tiễn đề tài 1.1 Cơ sở khoa học đề tài Khác với mã hóa thông tin chống truy cập sửa chữa cách trái phép thông tin, kỹ thuật giấu tin làm cho thông tin trộn lẫn với điểm ảnh, đánh lừa su phát tin tặc làm giảm khả bị giải mã 1.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Các thông điệp giấu ảnh nhìn bề khác biệt so với ảnh khác hạn chế tầm kiểm soát đối phương Nội dung nghiên cứu 2.1 Mục tiêu đề tài - Bảo mật cho liệu đem giấu cho người khác không phát - Bảo đảm an toàn bảo mật cho đối tượng dùng để giấu liệu đầu vào (host data) 2.2 Nội dung đề tài - Tổng quan giấu tin - Giấu tin ảnh kỹ thuật giấu tin - Thiết kế code chương trình Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận Từ xây dựng chương trình thực kỹ thuật giấu tin ảnh màu Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới thiệu vấn đề liên quan đến kỹ thuật giấu tin ảnh màu để làm sở xây dựng chương trình thực kỹ thuật giấu tin ảnh Kế hoạch thực đề tài Thời gian 15/2-25/3 Công việc thực Dự kiến kết đạt Tìm hiểu lý thuyết Hiểu nắm rõ lý thuyết kỹ giấu tin, thuật toán, thuật giấu tin, thuật toán 26/3-22/4 kỹ thuật giấu tin,… giấu tin, Xây dựng giao diện Hoàn thành code chương trình giấu tin Các ý kiến đề xuất với sở thực tập, khoa - Cơ sở thực tập: Cung cấp thêm thông tin, liệu liên quan đền đề tài nghiên cứu - Khoa: Giáo viên hướng dẫn cung cấp thêm đề tài, tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, hướng dẫn chi tiết suốt trình nghiên cứu Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Quốc Dũng, “Giáo trình giấu tin thủy vân ảnh” [2] J Fridrich, M Goljan, and R Du, “Reliable detection of LSB stegangraphy in color and grayscale images”, proc ACM Workshop on Mutimedia and Security,pp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký ghi rõ họ tên) ... kiến đề xuất với sở thực tập, khoa - Cơ sở thực tập: Cung cấp thêm thông tin, liệu liên quan đền đề tài nghiên cứu - Khoa: Giáo viên hướng dẫn cung cấp thêm đề tài, tài liệu liên quan đến đề tài... trình thực kỹ thuật giấu tin ảnh màu Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới thiệu vấn đề liên quan đến kỹ thuật giấu tin ảnh màu để làm sở xây dựng chương trình thực kỹ thuật giấu tin ảnh Kế hoạch thực đề. .. dựng chương trình thực kỹ thuật giấu tin ảnh Kế hoạch thực đề tài Thời gian 15/2-25/3 Công việc thực Dự kiến kết đạt Tìm hiểu lý thuyết Hiểu nắm rõ lý thuyết kỹ giấu tin, thuật toán, thuật giấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp , Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp , Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Từ khóa liên quan