Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

32 432 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 19:24

LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế giới nay, toàn cầu hóa xu hướng phát triển tất yếu hầu hết quốc gia Đối với nước phát triển, không hội to lớn để kinh tế bứt phá vươn lên bắt kịp với nước phát triển, mà thử thách không nhỏ chứa đựng đầy tính rủi ro cao Chính thức mở cửa gia nhập kinh tế Thế giới kể từ năm 1986, trải qua gần 30 năm, Việt Nam thu nhiều thành tựu ghi nhận, học kinh nghiệm quý báu thông qua thất bại đáng nhớ Trong ba thập kỉ đó, Việt Nam có bước tiến dài nỗ lực không ngừng toàn Đảng, toàn dân, thông qua cải cách, sách thực thi nhiều hành động Xác định rõ quan điểm, lên sức mạnh nội lực, Việt Nam nỗ lực để kêu gọi, thu hút nguồn lực, đầu tư từ bên ngoài, số là: Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Và để làm hiểu rõ tác động vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) đến kinh tế Việt Nam gần 30 năm qua, ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến phát triển đất nước tương lai, nhóm định nghiên cứu đề tài: Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Được hướng dẫn tận tình Thạc sĩ Hoàng Bảo Trâm, nhóm đưa cái nhìn chi tiết tác động, đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ thể là: • Đặc điểm FDI Việt Nam • Thực trạng thu hút sử dụng FDI Việt Nam • Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam • Đề xuất giải pháp Kết nghiên cứu thời gian ngắn chắn tránh khỏi sai sót nhầm lẫn, trước hết mong bạn đọc thông cảm hi vọng nhận nhiều góp ý từ bạn đọc Xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Khái niệm FDI Nhìn chung, FDI xuất nhà đầu tư nước mua tài sản nước khác với ý định quản lí Một số tổ chức có khái niệm FDI sau: Theo Quỹ tiền tệ Thế giới (IMF): FDI khoản đầu tư nhằm đạt lợi ích lâu dài doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ kinh tế khác kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích chủ đầu tư dành lấy quyền tham gia quản lý thực doanh nghiệp Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD): “ Đầu tư trực tiếp thực nhằm thiết lập mối quan hệ kinh tế lâu dài với doanh nghiệp, đặc biệt khoản đầu tư mang lại khả tạo ảnh hưởng việc quản lý doanh nghiệp nói cách: (i) Thành lập mở rộng doanh nghiệp chi nhánh thuộc quyền quản lý chủ đầu tư, (ii) Mua toàn doanh nghiệp có, (iii) tham gia vào doanh nghiệp mới, (iv) cấp tín dụng dài hạn.” Ở Việt Nam, Luật Đầu tư 2005 đưa khái niệm : “FDI hình thức đầu tư nhà đầu tư nước bỏ vốn đầu tư tham gia kiểm soát hoạt động đầu tư Việt Nam nhà đầu tư Việt Nam bỏ vốn đầu tư tham gia kiểm soát hoạt động đầu tư nước theo quy định luật luật khác pháp luật có liên quan” Tóm lại, ta hiểu FDI hình thức đầu tư quốc tế chủ đầu tư nước đầu tư toàn hay phần vốn đủ lớn cho dự án nước khác nhằm giành quyền kiểm soát tham gia kiểm soát dự án Quyền kiểm soát dấu hiệu để phân biệt FDI với hoạt động đầu tư khác Một số đặc điểm FDI Việt Nam Xét quy mô dự án FDI, phần lớn số dự án đăng kí có quy mô nhỏ Trong năm 2014 số dự án có quy mô vốn triệu USD chiếm 56% số dự án đăng kí chiếm 0,2 tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam Trong năm 2014, có dự án có Trang | vốn tỷ đô (trong có dự án Samsung đầu tư Thái Nguyên tỷ USD, TP Hồ Chí Minh 1,4 tỉ USD Bắc Ninh tỉ USD) chiếm 30% tổng vốn FDI vào Việt Nam năm Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo Tính đến tháng 11 năm 2014, tổng số vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo 13,15 tỉ USD chiếm 76% tổng vốn FDI Quy mô vốn đầu tư dự án công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,7 triệu USD, cao so với quy mô bình quân dự án FDI nước Trái ngược lại, FDI thu hút vào nông, lâm, ngư nghiệp hạn chế có xu hướng giảm qua năm Trong 1000 dự án FDI vào năm 2014, lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản thu hút đầu tư với 14 dự án với tổng số vốn đầu tư chiếm 0,5% tổng FDI nước Các dự án FDI có mặt hầu hết tất tỉnh thành, lại phân bố không đồng theo khu vực Khu vực Đông Nam Bộ ( tỉnh/thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh) dẫn đầu nước thu hút vốn đầu tư nước với 7,2 tỉ USD vốn đầu, chiếm 35,7% tổng số vốn đầu tư nước năm 2014 Đứng sau khu vực đồng sông Hồng, thu hút 6,1 tỉ USD Đây hai khu kinh tế lớn nước, sở hạ tầng tốt, đông dân cư, trình độ lao động cao khu vực khác nên thu hút nhiều vốn đầu tư nước Trái ngược lại, khu vực trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên không thu hút nhiều vốn đầu tư nước sở hạ tầng phát triển, dân cư thưa thớt lại thiếu trình độ học vấn lao động Nguồn vốn FDI đa dạng: tính đến có 53 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore ba quốc gia đầu tư nhiều vào Việt Nam thời điểm Tổng số vốn đầu tư quốc gia vào Việt Nam tính đến tháng 4/2014 chiếm khoảng 45 % FDI nước Công nghiệp chế biến, chế tạo bất động sản hai ngành thu hút nhiều vốn đầu tư vào Việt Nam từ nước Trang | Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế 3.1 Kênh vốn đầu tư: FDI nguồn quan trọng để bù đắp thiếu hụt vốn ngoại tệ nước nhận đầu tư, đặc biệt nước phát triển Vòng luẩn quẩn mà nước phát triển rơi vào là: thu nhập thấp dẫn đến tiết kiệm thấp, đầu tư thấp quay lại thu nhập thấp Đây điểm mấu chốt mà nước phát triển cần vượt qua để hội nhập vào quỹ đạo kinh tế đại Trở ngại lớn để thực điều nước phát triển vốn đầu tư kỹ thuật Vốn đầu tư sở tạo công ăn việc làm nước, đổi công nghệ, kỹ thuật, tăng suất lao động v.v Từ tạo tiền đề tăng thu nhập, tăng tích lũy cho phát triển xã hội Tuy nhiên để tạo vốn cho kinh tế trông chờ vào vốn nội hậu khó tránh khỏi tụt hậu phát triển chung giới Do vốn nước “cú hích” để góp phần đột phá vào “vòng luẩn quẩn” Đặc biệt FDI nguồn quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu vốn mà không gây nợ cho nước nhận đầu tư Không vốn vay nước đầu tư nhận phần lợi nhuận thích đáng công trình đầu tư hoạt động có hiệu Hơn lượng vốn có lợi nguồn vốn vay chỗ: thời hạn trả nợ vốn vay thường cố định ngắn so với số dự án đầu tư, thời hạn vốn FDI linh hoạt Qua kênh vốn, FDI góp phần làm tăng khả cạnh tranh mở rộng khả xuất nước nhận đầu tư, thu phần lợi nhuận từ công ty nước ngoài, thu ngoại tệ từ hoạt dộng dịch vụ cho FDI, từ tạo ngân sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 3.2 Kênh công nghệ: Lợi ích quan trọng mà FDI mang lại công nghệ khoa học đại, kỹ xảo chuyên môn, trình độ quản lý tiên tiến Khi đầu tư vào nước đó, chủ đầu tư Trang | không vào nước vốn tiền mà chuyển vốn vật máy móc thiết bị, nguyên vật liệu vốn vô trí thức khoa hoạch bí quản lý, lực tiếp cận thị thường Do đứng lâu dài lợi ích nước nhận đầu tư Qua chuyển giao công nghệ, FDI thúc đẩy phát triển nghề mới, đặc biệt nghề đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao Vì có tác dụng to lớn trình công nghiệp hóa, dịch chuyển cấu kinh tế, ta nhanh nước nhận đầu tư FDI đem lại kinh nghiệm quản lý, kỹ kinh doanh trình độ kỹ thuật cho đối tác nước nhận đầu tư, thông qua chương trình giáo dục đào tạo FDI thúc đẩy thân nước nhận đầu tư phải cố gắng đào tạo kỹ sư, nhà quản lý có trình độ chuyên môn để tham gia vào công ty liên doanh với nước Thực tiễn cho thấy, hầu thu hút FDI cải thiện đáng kể trình độ kỹ thuật công nghệ Chẳng hạn đầu năm 60, Hàn Quốc lắp ráp xe hơi, nhờ chuyển nhận công nghệ từ Mỹ, Nhật, nước phát triển khác mà năm 1993 họ trở thành nước sản xuất ô tô lớn đứng thứ giới 3.3 Kênh nguồn nhân lực việc làm: Nguồn nhân lực có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, vấn đề xã hội mức độ tiêu dùng dân cư Việc cải thiện chất lượng sống thông qua đầu tư nước vào lĩnh vực: sức khoẻ, dinh dưỡng, giáo dục, đào tạo nghề nghiệp kỹ quản lý tăng hiệu sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động yếu tố sản xuất khác, nhờ thúc đẩy tăng trưởng Cụ thể giáo dục đào tạo, thông qua khoản trợ giúp tài mở lớp đào tạo, FDI góp phần quan trọng phát triển giáo dục nước chủ nhà lĩnh vực dạy nghề nâng cao lực quản lý Nhiều nhà đầu tư nước đóng góp vào quỹ phát triển giáo dục phổ thông, cung cấp số thiết biết giảng dạy cho sở giáo dục nước chủ nhà, tổ chức chương trình phổ cập kiến thức Trang | có cho người lao động địa làm việc dự án (trong có nhiều lao động đào tạo nước ngoài) Chất lượng nhân lực nhờ cải thiện đáng kể Ngoài ra, FDI tạo việc nguồn việc làm dồi Thất nghiệp cao thường với trộm cắp, mại dâm tệ nạn xã hội khác Do qua kênh việc làm, FDI không tăng thu nhập cho người lao động mà góp phần tích cực giải vấn đề xã hội Đây yếu tố có ảnh hưởng rât lớn dến tốc độ tăng trưởng FDI tạo việc làm hai cách thức Cách trực tiếp tạo công việc thông qua việc cung cấp việc làm hãng có vốn đầu tư nước Cách gián tiếp tạo hội làm việc tổ chức khác nhà đầu tư nước mua hàng hóa dịch vụ từ nhà sản xuất nước, hoạc thuê họ thông qua hợp đồng gia công chế biến Thực tiễn số nước Việt Nam, Indonesia, Thái Lan… cho thấy FDI tích cực tạo viễc làm ngành sử dụng nhiều lao động ngành may mặc, điện tử, chế biến 3.4 Tác động tràn: Tác động tràn tác động gián tiếp xuất có mặt doanh nghiệp FDI làm cho doanh nghiệp nước thay đổi hành vi thay đổi công nghệ, thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh… Nhờ cải thiện kinh tế góp phần tạo tăng trưởng Có kênh xuất tác động tràn nhiều nhất: kênh di chuyển lao động, kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ, kênh liên kết sản xuất kênh cạnh tranh 3.4.1 Kênh di chuyển lao động Lao động có kỹ năng, qua đào tạo tiên tiến di chuyển từ doanh nghiệp FDI tới doanh nghiệp nước coi kênh quan trọng tạo tác động tràn tích cực Tác động tràn xảy số lao động vận dụng kiến thức học thời gian làm việc doanh nghiệp FDI vào công việc doanh nghiệp Trang | nước thành lập Công ty riêng, ngành mà doanh nghiệp FDI hoạt động 3.4.2 Kênh phổ biến & chuyển giao công nghệ Đây kênh quan trọng để tạo tác động tràn tích cực FDI Cho đến tiêu hay dùng để đo lường khả hấp thụ công nghệ trình độ học vấn trình độ chuyên môn lao động doanh nghiệp tiêu biểu thị cho đổi công nghệ doanh nghiệp thể qua hoạt động R&D (nghiên cứu &phát triển) Một yếu tố khác ảnh hưởng đến việc xuất tác động tràn khả tiếp thu công nghệ doanh nghiệp FDI Nhiều nghiên cứu cho công nghệ chủ yếu công ty mẹ tạo ra, công ty nước phát triển tập trung đến khâu sản xuất chiếm lĩnh thị trường dựa lợi công nghệ công ty mẹ cung cấp Sự chuyên môn hóa dẫn tới khả tiếp thu công nghệ công ty hoạt động nước nhận đầu tư ngày cao , có lợi cho trình sinh tác động tràn tích cực qua rò rỉ công nghệ 3.4.3 Kênh liên kết sản xuất Kênh liên kết sản xuất kênh quan trọng tạo tác động tràn, xuất doanh nghiệp nước cung cấp nguyên liệu phân phối sản phẩm doanh nghiệp nước Mức độ tác động cao khối lượng sản phẩm phân phối nguyên liệu cung cấp nhiều, tức quan hệ tỷ lệ thuận Liên kết sản xuất tồn hai hình thức liên kết dọc liên kết ngang Liên kết dọc sản phẩm doanh nghiệp nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp Liên kết ngang doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm 3.4.4 Kênh cạnh tranh Sự xuất doanh nghiệp FDI tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp nước , trước hết doanh nghiệp nhóm ngành Trang | Nếu doanh nghiệp FDI chịu sức ép cạnh tranh qua lại lẫn nhau, doanh nghiệp nước nhận đầu tư chịu sức ép cạnh tranh mạnh ngang từ hai phía: doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Trong doanh nghiệp FDI chịu áp lực mạnh sản phẩm chủng loại , mẫu mã, doanh nghiệp nước lại đánh giá cao công nghệ có trình độ cao từ doanh nghiệp FDI Trang | CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI Ở VIỆT NAM Tình hình thu hút vốn FDI Việt Nam 1.1 Quy mô tốc độ thu hút FDI từ 1988 - 2013 Theo Báo cáo Tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp nước (FDI) Việt Nam (kể từ có Luật Đầu tư nước năm 1987) Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến hết tháng 8/2013, Việt Nam thu hút 17434 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt gần 270 tỷ USD, vốn thực đạt gần 112 tỷ USD Tỷ trọng đóng góp đầu tư trực tiếp nước vào GDP tăng dần qua năm đạt khoảng 19% GDP vào năm 2011, đóng góp 14,2 tỷ USD cho thu ngân sách giai đoạn 2001 - 2010 Riêng năm 2012, khu vực đóng góp cho thu ngân sách khoảng 3,7 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng thu ngân sách Sự gia tăng mạnh mẽ vốn đầu tư nước thực thể rõ nét qua thời kỳ Từ khoảng 20,67 tỷ USD, chiếm 24,32% tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 1991-2000 tăng lên 69,47 tỷ USD, chiếm 22,75% tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2001-2011 Tỷ trọng khu vực đầu tư nước cấu kinh tế giai đoạn 20002011 tăng 5,4% Bảng số liệu thống kê FDI cấp phép Việt Nam thời kỳ 1988 – 2013 Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng cục thống kê Trong năm 1988-1990, thực thi Luật Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam nên kết thu hút vốn FDI (214 dự án với tổng vốn đăng ký cấp 1,6 tỷ USD), vốn FDI chưa tác động đến tình hình kinh tế-xã hội đất nước Trang 10 | 2.2 Những mặt hạn chế: Bên cạnh đóng góp bật nêu trên, 25 năm qua, thu hút FDI vào Việt Nam nhiều hạn chế Theo Thứ trưởng Đào Quang Thu, là: hiệu tổng thể nguồn vốn FDI chưa cao: Trong công nghiệp – xây dựng, dự án FDI chủ yếu tập trung vào lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; có dự án sở hạ tầng; tỷ trọng dự án nông – lâm –ngư nghiệp thấp có xu hướng giảm dần ngành Việt Nam mạnh Trong dịch vụ, dự án bất động sản quy mô lớn cao song nhiều số dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, vay vốn nước ĐTNN vào dịch vụ trung gian, dịch vụ giá trị gia tăng cao, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, môi trường… hạn chế FDI tập trung chủ yếu địa bàn có điều kiện thuận lợi sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm gây cân đối vùng miền, không đạt mục tiêu hướng ĐTNN vào địa bàn khó khăn Các KKT, KCN, KCNC không tạo lợi khác biệt cho địa phương vùng lãnh thổ Đối tác đầu tư vào Việt Nam chủ yếu từ Châu Á, nhà đầu tư nước doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ lệ cao Hiện thu hút 100 tổng số 500 tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu giới Tỷ lệ vốn thực thấp so với vốn đăng ký, khoảng 47,2% Không thế, mục tiêu thu hút công nghệ (công nghệ cao công nghệ nguồn), chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng Trên 80% doanh nghiệp ĐTNN sử dụng công nghệ trung bình giới, 5-6% sử dụng công nghệ cao, 14% mức thấp lạc hậu, cá biệt có trường hợp sử dụng công nghệ lạc hậu Chuyển giao công nghệ chủ yếu thực theo chiều ngang – doanh nghiệp với doanh nghiệp, có biến đổi trình độ lực công nghệ Trang 18 | Tỷ lệ việc làm khu vực ĐTNN tạo không tương xứng (chỉ chiếm 3,4% tổng số lao động có việc làm năm 2011) Thu nhập bình quân theo tháng người lao động khu vực doanh nghiệp ĐTNN cao khu vực doanh nghiệp tư nhân nước thấp khu vực doanh nghiệp nhà nước Nhu cầu nhà ở, đời sống văn hóa khu tập trung nhiều lao động trở nên xúc mà chưa đáp ứng Bên cạnh đó, hiệu ứng lan tỏa khu vực FDI sang khu vực khác kinh tế hạn chế, có dấu hiệu chèn lấn; số dự án cấp phép chưa bảo đảm tính bền vững, gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn lượng, tài nguyên, chưa ý đầy đủ tới an ninh quốc phòng Trang 19 | CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Sự cần thiết phải có nghiên cứu định lượng tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Qua phân tích ta nhận thấy tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế không nhỏ Tuy nhiên quốc gia khác giai đoạn khác quốc gia vai trò FDI đến tăng trưởng kinh tế khác Ví dụ theo nghiên cứu Mun cộng (2007) Malaysia cho thấy FDI ảnh hưởng tích cực lên tăng trưởng kinh tế Malaysia FDI giải thích 17% thay đổi GDP Tuy nhiên nhìn sang nghiên cứu liên quan đến nước khu vực Châu Phi, cụ thể nghiên cứu Adewumi (2006) nước Châu Phi, ta thấy ảnh hưởng FDI GDP khoảng 10% Điều cho thấy nước Đông Nam Á ( Việt Nam, Malaysia, …), khả sử dụng FDI hiệu so với nước Châu Phi Như nghiên cứu định lượng có kết khác vai trò FDI đến tăng trưởng kinh tế Vì cần thiết phải có nghiên cứu định lượng xác định tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam để phân tích cụ thể bối cảnh Việt Nam FDI có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, có yếu tố khác có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế Đó đầu tư công.Theo nghiên cứu định lượng Devarajan (1996) (nghiên cứu 43 quốc gia phát triển ) gia tăng tỉ lệ đầu tư công GDP có tác độn tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Theo nghiên cứu khác Khan and Kuma (1995) nghiên cứu 40 quốc gia phát triển đầu tư công có tác động tích cực có ý nghĩa đến tăng trưởng kinh tế Nếu lấy ảnh hưởng đầu tư công làm chuẩn mốc để so sánh ảnh hưởng FDI đến tăng trưởng kinh tế nước ta nào? Để trả lời câu hỏi trên, nhóm nhận thấy cần thiết phải có nghiên cứu định lượng xác định tác động Fdi Trang 20 | đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam so sánh với ảnh hưởng đầu tư công để xem FDI đầu tư công, nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhiều Tổng quan tác động định lượng tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Trong thực tế sử dụng số phương pháp để đánh giá vai trò FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam mà điển hình sử dụng hệ số ICOR theo công thức sau: Trong : hệ số ICOR FDI năm t ; , tích lũy vốn FDI năm (t) năm (t-1) theo giá so sánh; , thu nhập quốc nội năm (t) năm (t-1) theo giá so sánh Tuy nhiên sử dụng hệ số ICOR để đo lường vai trò FDI Việt Nam gặp phải số vấn đề Thứ thân ICOR số đơn giản hóa nên khó để đánh giá hiệu qủa việc đầu tư FDI đến kinh tế - xã hội Thứ hai , hệ số ICOR phản ánh không xác ảnh hưởng FDI đến tăng trưởng kinh tế đầu tư ( tích lũy vốn đầu tư hệ số ICOR ) đầu tư tài sản hữu hình, đầu tư tài sản vô hình, tài sản tài không tính đến nên phản ánh chưa trung thực ảnh hưởng đầu tư FDI tới thu nhập quốc dân Thứ ba, số không biểu rõ ràng trình độ kỹ thuật phía sản xuất ICOR tỉ lệ đầu tư/sản lượng gia tăng Vì lý trên, nhóm định sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá hiệu FDI đến tăng trưởng kinh tế so sánh với ảnh hưởng đầu tư công Việc sử dụng mô hình kinh tế lượng có số lợi ích sau đây: • Khắc phục hạn chế khả phản ánh hệ số ICOR • Phân tích tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế • So sánh mức độ ảnh hưởng FDI đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế Trang 21 | • Phân tích ảnh hưởng việc tự thương mại đến vai trò đầu tư FDI tăng trưởng kinh tế 2.1 Tổng quan mô hình kinh tế lượng Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình OLS để đánh giá vai trò FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 – 2014 Mô hình: Tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995 – 2014 Trong đó: - : ln thu nhập quốc nội năm t tính theo giá năm 2005 : ln đầu tư trực tiếp nước năm năm tính theo giá năm 2005 : Đầu tư công năm năm tính theo giá năm 2005 : Chỉ số tự thương mại (trade free) năm Chỉ số tự thương mại thước đo tổng hợp diện thuế quan (Tariff) rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập hàng hóa dịch vụ Điểm số tự thương mại dựa hai yếu tố đầu vào: Mức thuế quan trung bình tỉ trọng thương mại rào cản phi thuế quan (NTBs) Chỉ số tự thương mại cao tự thương mại bị giới hạn hàng rào thuế phi thuế Chỉ số tfree có thang đo từ đến 100 Các biến số thu nhập quốc nội, đầu tư trực tiếp nước đầu tư công tính theo giá so sánh năm 2005 để loại trừ ảnh hưởng lạm phát, từ phản ánh xác sức ảnh hưởng đầu tư trực tiếp nước vào thu nhập quốc nội Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu thực giới Việt Nam có giả định hợp lý đầu tư trực tiếp nước không gây tác động mà có độ trễ định ảnh hưởng tới thu nhập quốc nội Nhóm nghiên cứu dự đoán độ trễ không lớn năm (2 năm số trung bình cho dự án có vốn FDI vào hoạt động) nên đưa vào mô hình biến để xem xét tác động Trang 22 | chúng đến năm Nhóm nghiên cứu đưa thêm vào biến đầu tư công năm để đánh giá vai trò đầu tư công tăng trưởng, từ so sánh đánh giá để thấy vai trò loại hình đầu tư đến tăng trưởng kinh tế Các biến số đưa vào dạng hàm số ln nhằm khắc phục tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi (do làm giảm biến động biến số), việc sử dụng ln giúp đánh giá dễ dàng đánh giá đầu tư trực tiếp nước đầu tư công tăng lên 1% thu nhập quốc nội tăng hay giảm % Nhóm nghiên cứu thêm biến số để đánh giá tác động cộng gộp Nếu hệ số lớn chứng tỏ loại bỏ hàng rào thuế quan làm gia tăng vai trò FDI tới tăng trưởng kinh tế 2.2 Đánh giá kết thu từ mô hình kinh tế lượng Trang 23 | Sau chạy mô hình số liệu từ năm 1997 – 2014, ta thu kết sau: Biến độc lập Biến phụ thuộc (R2 = 99,52%) Trang 24 | Hệ số 0,116 -0,047 0,473 -0,026 0,00002 -0,0002 p-value 0,008 0,352 0,006 0,84 0,934 0.324 Mô hình vấn đề tương quan, vấn đề phương sai sai số thay đổi, vấn đề đa cộng tuyến, mức ý nghĩa cao R 99,52%, mô hình coi có ý nghĩa thống kê • Các kết thu được: + Hệ số (có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% p-value = 0,008 < 0,05): Đầu tư FDI năm có tác động tích cực đến tăng trưởng năm , tác động rõ nét có ý nghĩa thống kê Nếu tăng đầu tư FDI lên 1% sau năm khiến tăng trưởng kinh tế tăng them 0,116% + Hệ số (không có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%): Đầu tư FDI năm có tác động tiêu cực đến tăng trưởng năm , tác động không rõ nét ý nghĩa thống kê + Hệ số (có ý nghĩa thống kê mức 5%): Đầu tư công năm có tác động tích cực đến tăng trưởng năm , tác động rõ nét Nếu tăng 1% đầu tư công năm sau năm tăng trưởng kinh tế 0,473% + Hệ số (không có ý nghĩa mức 5%): đầu tư công năm có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế năm , nhiên tác động không rõ ràng, ý nghĩa + Hệ số nhỏ ý nghĩa mức 5% p-value lớn: Yếu tố tự thương mai không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu đầu tư FDI tới tăng trưởng kinh tế Nhận xét: Đầu tư công có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, rõ nét có ý nghĩa mặt thống kê Tuy vậy, xét mặt dài hạn ( >= năm) đầu tư công lại tác động tiêu cực (α 0,05) Đầu tư trực tiếp nước FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, tác động rõ nét có ý nghĩa mặt thống kê Trái lại, dài Trang 25 | hạn, FDI lại trở tác động tiêu cực đến tăng trưởng, nhiên tác động tiêu cực không rõ nét ý nghĩa mặt thống kê Lí vốn đầu tư trực tiếp nước rót vào Việt Nam chủ yếu để tận dụng nguồn nhân công rẻ, tài nguyên dồi chưa thật có nhiều hoạt động chuyển giao công nghệ, nữa, doanh nghiệp FDI sau thâm nhập vào thị trường tỏ lấn át so với doanh nghiệp nước có nhiều lợi riêng, doanh nghiệp tận dụng hội để bứt phá dần rơi vào khó khăn lớn, ảnh hưởng tiêu cực, làm hạn chế tăng trưởng Trang 26 | CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP Nhìn vào mô hình kinh tế lượng, ta thấy FDI đầu tư công có tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế dài hạn tác động tích cực không đáng kể ngắn hạn Vì nhóm nghiên cứu xin đưa số giải pháp: Nhóm giải pháp sách Trong dài hạn, sử dụng FDI đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên dài hạn cần có biện pháp triệt để để trì tốc độ tăng trưởng có phương thức hợp lí để phát triển FDI cách hiệu quả, lâu dài Cần thu hút sử dụng có lựa chọn nguồn FDI chạy theo số lượng, cần tính đến hiệu kinh tế phát triển bền vững đảm bảo môi trường Muốn cần phải thẩm định chặt chẽ để hạn chế dự án FDI vừa nhỏ không hiệu Về ngắn hạn trung hạn, Việt Nam phải coi trọng đẩy mạnh sản phẩm có ưu xuất khẩu, dệt may, giày dép, đồ gỗ, nông, lâm thủy sản… Về dài hạn, FDI định hướng vào công nghệ cao, dịch vụ đại, công nghệ phụ trợ cấu kinh tế chuyển đổi theo mô hình tăng trưởng mới, tập trung vào ngành sản phẩm có giá trị gia tăng hàm lượng chất xám cao Hướng FDI vào ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, ngành công nghệ cao, tiêu tốn lượng, không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên Cần tạo liên kết khu vực FDI với ngành sản xuất nội địa để tạo chuỗi liên kết sản xuất thúc đẩy sản xuất nội địa phát triển tạo ngành phụ trợ để hạn chế nhập thiết bị hay phận mà Việt Nam tự sản xuất Bên cạnh đó, cần có định hướng quy hoạch phát triển doanh nghiệp Việt Nam theo lĩnh vực theo nhóm ngành liên kết với khu vực FDI dựa mạnh lợi so sánh khu vực địa phương để thu hút sử dụng có hiệu vốn FDI lâu dài Trang 27 | Nhóm giải pháp hạ tầng Phát triển đồng sở hạ tầng, quy hoạch hợp lý khu công nghiệp địa phương, đặc biệt trọng hình thành khu công nghệ cao thu hút đầu tư nước để nâng cao hiệu khu vực FDI Cần có giải pháp khuyến khích thu hút FDI vào địa phương nước, trọng tìm mạnh, lợi so sánh địa phương để hướng FDI vào địa phương giúp giảm sức ép tải hạ tầng cho đô thị Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực Giá nhân công rẻ, nguồn nhân lực dồi lợi so sánh Việt Nam thu hút FDI Nhưng lợi dần kinh tế phát triển Chính vậy, lợi nguồn nhân lực khai thác khía cạnh nhân lực có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao, có kinh nghiệm quản lý, sẵn sàng đáp ứng với trình độ công nghệ đại FDI kênh đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, cần chủ động phát triển nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng chuyên môn hoá, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề trình độ quản lý tốt để chủ động hơn, sẵn sàng nắm bắt tiếp nhận công nghệ trình độ cao Trang 28 | KẾT LUẬN Bài nghiên cứu đưa số kết quả: Nguồn vốn FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng tinh kế ngắn hạn, tác động rõ nét có ý nghĩa thống kê Từ kết chạy mô hình hồi quy, nhóm đưa đề xuất, kiến nghị để nhằm thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn FDI Tóm lại, để FDI đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế tối đa hóa lợi ích mà FDI mang lại đòi hỏi có cách tiếp cận bao quát, hài hòa xây dựng sách đầu tư trực tiếp nước Các kiến nghị nhiên trọng tới tác động tích cực FDI tới tăng trưởng nên mang tính tham khảo cho xây dựng sách Vì vậy, nhóm nghiên cứu muốn nghiên cứu sâu mở rộng quy mô lớn thời gian tới Trang 29 | DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.heritage.org/index/trade-freedom http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716 http://data.worldbank.org/country/vietnam?display=graph http://www.heritage.org/index/country/vietnam BẢNG SỐ LIỆU CHẠY STATA (Nguồn: Tổng cục thống kê, World Bank, trang web heritage.com) y gd fdi fdi pu pu tfr tfr lng lnf lnf lnp lnp lnfdi1 lnfdi2 e p b1 b2 ee ee dp di1 di2 ub ub _tfree _tfree ar 2 348 293 279 42 30 44 44 10 7.9 7.9 10 10 356.1 353.8 91 8.2 89 44 6 46 855 345 666 323 556 793 5 7 369 327 293 53 42 44 44 10 8.0 7.9 10 10 361.0 356.1 02 7.1 8.2 57 89 6 516 947 855 888 666 242 556 8 386 237 327 65 53 51 44 10 7.7 8.0 11 10 396.3 361.0 64 2.4 7.1 03 57 562 716 947 082 888 545 242 4 7 412 252 237 76 65 51 51 10 7.8 7.7 11 11 399.6 396.3 88 8.3 2.4 95 03 628 353 716 251 082 004 545 438 239 252 89 76 51 51 10 7.7 7.8 11 11 396.9 399.6 45 8.7 8.3 41 95 688 826 353 401 251 168 004 8 1 466 222 239 10 89 51 51 10 7.7 7.7 11 11 393.0 396.9 17 5.6 8.7 19 41 749 077 826 532 401 969 168 73 7 8 2 498 288 222 114 10 51 51 10 7.9 7.7 11 11 406.3 393.0 33 4.7 5.6 73 19 816 671 077 650 532 26 969 73 8 Trang 30 | 0 0 0 0 0 0 2 11 2 535 88 272 3.3 288 4.7 12 65 58 114 73 47 51 10 889 7.9 096 7.9 671 11 748 11 650 376.4 969 406.3 26 576 33 270 8.4 272 3.3 13 98 31 12 65 58 54 47 10 961 7.9 041 7.9 096 11 848 11 748 433.1 454 376.4 969 616 54 330 0.5 270 8.4 16 16 35 13 98 31 50 54 11 029 8.1 018 7.9 041 11 993 11 848 406.7 119 433.1 454 660 50 410 0.4 330 0.5 18 51 02 16 16 35 57 50 11 098 8.3 188 8.1 018 12 128 11 993 479.1 652 406.7 119 697 90 803 4.1 410 0.4 19 79 89 18 51 02 56 57 11 153 8.9 914 8.3 188 12 196 12 128 503.5 212 479.1 652 735 57 115 00 803 4.1 20 90 31 19 79 89 62 56 11 205 9.3 501 8.9 914 12 250 12 196 587.1 875 503.5 212 782 82 100 00 115 00 28 75 34 20 90 31 63 62 11 268 9.2 103 9.3 501 12 569 12 250 583.9 387 587.1 875 831 67 875 31 110 00 110 00 100 00 110 00 31 62 85 34 15 55 28 75 34 31 62 85 68 63 9.2 103 9.3 056 12 664 12 741 12 569 12 664 583.9 387 68 9.3 056 9.3 056 641.1 612 68 11 328 11 379 641.1 599 641.1 612 922 77 100 46 110 00 40 65 14 34 15 55 79 68 11 432 9.2 149 9.3 056 12 915 12 741 733.5 132 641.1 599 977 98 115 00 100 46 44 05 05 40 65 14 78 79 11 490 9.3 501 9.2 149 12 995 12 915 734.9 18 733.5 132 Trang 31 | Trang 32 | [...]... ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1 Sự cần thiết phải có nghiên cứu định lượng về tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Qua sự phân tích ở trên ta có thể nhận thấy được tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế là không hề nhỏ Tuy nhiên giữa các quốc gia khác nhau và giữa các giai đoạn khác nhau của cùng một quốc gia thì vai trò của FDI đến tăng trưởng kinh tế cũng rất... ánh của hệ số ICOR • Phân tích được tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế • So sánh được mức độ ảnh hưởng của FDI và đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế Trang 21 | • Phân tích được sự ảnh hưởng của việc tự do thương mại đến vai trò của đầu tư FDI đối với tăng trưởng kinh tế 2.1 Tổng quan về mô hình kinh tế lượng Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình OLS để đánh giá vai trò của FDI đến tăng trưởng kinh tế. .. trong FDI và đầu tư công, nhân tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam nhiều hơn 2 Tổng quan về tác động định lượng tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Trong thực tế chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp để đánh giá vai trò của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam mà điển hình là sử dụng hệ số ICOR theo công thức sau: Trong đó : là hệ số ICOR của FDI trong năm t ; , là tích lũy vốn FDI. .. tư công có tác động tích cực và có ý nghĩa đến tăng trưởng kinh tế Nếu lấy sự ảnh hưởng của đầu tư công làm chuẩn mốc để so sánh thì ảnh hưởng của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở nước ta sẽ như thế nào? Để trả lời câu hỏi trên, nhóm nhận thấy cần thiết phải có một nghiên cứu định lượng xác định được tác động của Fdi Trang 20 | đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và so sánh với sự ảnh hưởng của đầu tư... Nam Á ( Việt Nam, Malaysia, …), khả năng sử dụng FDI có thể hiệu quả hơn so với các nước Châu Phi Như vậy giữa các nghiên cứu định lượng đã có kết quả khác nhau về vai trò của FDI đến tăng trưởng kinh tế Vì vậy cần thiết phải có một nghiên cứu định lượng xác định được tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam để phân tích cụ thể trong bối cảnh Việt Nam thì FDI có ảnh hưởng như thế nào đến. .. số (có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% do p-value = 0,008 < 0,05): Đầu tư FDI năm có tác động tích cực đến tăng trưởng năm , tác động này khá rõ nét và có ý nghĩa thống kê Nếu tăng đầu tư FDI lên 1% thì sau 1 năm sẽ khiến tăng trưởng kinh tế tăng them 0,116% + Hệ số (không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%): Đầu tư FDI năm có tác động tiêu cực đến tăng trưởng năm , tác động này không rõ nét và... (có ý nghĩa thống kê ở mức 5%): Đầu tư công năm có tác động tích cực đến tăng trưởng năm , tác động này khá rõ nét Nếu tăng 1% đầu tư công năm này thì sau 1 năm sẽ tăng trưởng kinh tế 0,473% + Hệ số (không có ý nghĩa ở mức 5%): đầu tư công năm có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế năm , tuy nhiên tác động này không rõ ràng, không có ý nghĩa + Hệ số khá nhỏ và không có ý nghĩa ở mức 5% do p-value... thì FDI có ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, có một yếu tố khác cũng có ảnh hưởng khá lớn đến tăng trưởng kinh tế Đó chính là đầu tư công.Theo nghiên cứu định lượng của Devarajan (1996) (nghiên cứu 43 quốc gia đang phát triển ) thì gia tăng tỉ lệ đầu tư công trên GDP sẽ có tác độn tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Theo một nghiên cứu khác của Khan and Kuma (1995) nghiên cứu 40... ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư FDI tới tăng trưởng kinh tế Nhận xét: Đầu tư công có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, hơn nữa nó còn khá rõ nét và có ý nghĩa về mặt thống kê Tuy vậy, xét về mặt dài hạn ( >= 2 năm) thì đầu tư công lại tác động tiêu cực (α 0,05) Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có tác động. .. tính đến nên phản ánh chưa trung thực ảnh hưởng của đầu tư FDI tới thu nhập quốc dân Thứ ba, chỉ số này không biểu hiện được rõ ràng trình độ kỹ thuật của phía sản xuất vì ICOR là tỉ lệ đầu tư/sản lượng gia tăng Vì các lý do trên, nhóm quyết định sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá hiệu quả của FDI đến tăng trưởng kinh tế và so sánh với ảnh hưởng của đầu tư công Việc sử dụng mô hình kinh tế lượng ... LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Sự cần thiết phải có nghiên cứu định lượng tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Qua phân tích ta nhận thấy tác động FDI đến tăng trưởng kinh. .. định tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam để phân tích cụ thể bối cảnh Việt Nam FDI có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, có yếu tố khác có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh. .. định tác động Fdi Trang 20 | đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam so sánh với ảnh hưởng đầu tư công để xem FDI đầu tư công, nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhiều Tổng quan tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế, CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI Ở VIỆT NAM, Tình hình thu hút vốn FDI của Việt Nam, Đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn FDI tại Việt Nam, CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ., Tổng quan về tác động định lượng tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế, Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm