Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2014 đến nay tại việt nam

30 272 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2016, 06:35

Lãi suất yếu tố nhạy cảm kinh tế nước Ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt việc sử dụng công cụ lãi suất nhắm tác động tích cực đến kinh tế trình chuyển đổi Trong nền kinh tế hiện nay, lãi suất là một chỉ số rất quan trọng và được theo dõi chặt chẽ hằng ngày Mỗi mức lãi suất được công bố sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của cá nhân cũng doanh nghiệp; quyết định đầu tư hay gừi tiết kiệm Và mỗi quyết định đó dù nhỏ cũng góp phần tác động đến sự phát triển kinh tế của cả một quốc gia Chính vì những lý đó mà từ năm 2007-năm 2009 này,vấn đề được quan tâm nhất là lãi suất hay cuộc đua lãi suất giữi các ngân hàng thương mại Không chỉ có những nhà kinh tế,các doanh nghiệp mà các cá nhân cũng rất quan tâm Hiện nay, nhận thức rõ tầm quan trọng công cụ lãi suất kinh tế, tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế bối cảnh đất nước tham gia ngày sâu rộng liên kết khu vực hội nhập quốc tế Với đề tài “Chính sách lãi suất tác động sách lãi suất đến kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2007 đến Việt Nam” nhằm nghiên cứu sâu lãi suất chiều hướng diễn biến Nội dung đề tài đồ án tốt nghiệp gồm hai phần: Chương I: Những vấn đề lãi suất sách lãi suất Chương II: Chính sách lãi suất ở Việt Nam hiện Vậy chính sách lãi suất là gì?.Tại lại có những biến động khó lường vậy thị trường tiền tệ Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến Chúng ta hay cùng tìm hiểu CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT I KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LÃI SUẤT Khái niệm Lãi suất bắt đầu xuất từ quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá bắt đầu hình thành Lãi suất biến số theo dõi cách chặt chẽ kinh tế Diễn biến đưa tin hàng ngày báo chí, trực tiếp ảnh hướng đến đới sống hàng ngày người Lãi suất (hay lãi suất tín dụng) công cụ kinh tế rất quan trọng nhạy cảm kinh tế, đóng vai trò quan trọng đặc biệt kinh tế ngày phát triển, vai trò ổn định góp phần hoàn thiện sách tiền tệ tạo kích thích cần thiết để phát triển kinh tế quốc gia toàn giới Đã có nhiều quan điểm khác đưa khái niệm lãi suất Lãi suất hiểu theo nghĩa chung giá tín dụng – giá quan hệ vay mượn cho thuê dịch vụ vốn hình thức tiền tệ hình thức tài sản khác Khi đến hạn, người vay phải trả cho người cho vay khoản tiền dôi số tiền vốn gọi tiền lãi Tỷ lệ phần trăm số tiền lãi số tiền vốn gọi lãi suất Theo Sammuelson: “Lãi suất giá người vay phải trả cho người cho vay để sử dụng khoản tiền khoản thời gian xác định” Đặc điểm Tính cạnh tranh: Lãi suất huy động vốn hình thành sở cạnh tranh Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng… Tính cạnh tranh lãi suất thể rõ ràng hệ thống tổ chức tham gia cung cấp tín dụng ngày nhiều Mức lãi suất phải hấp dẫn thu hút khách hàng tham gia Do vậy, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng muốn phát triển hệ thống phải đưa mức lãi suất có khả cạnh tranh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nhằm lôi kéo khách hàng bên Tính linh hoạt: Lãi suất tín dụng hình thành cách linh hoạt, nhạy bén, thích ứng với hoàn cảnh, đối tượng Sự thay đổi thường xuyên sách tín dụng phù hợp với biến đổi cung, cầu vốn vay, tỷ lệ lạm phát, thu chi Ngân sách Nhà nước, yếu tố tâm lý người vay người cho vay thị trường tài II CÁC LOẠI HÌNH LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT Các loại hình lãi suất Lãi suất có nhiều cách phân chia khác phân loại theo nội tệ ngoại tệ, phân theo nghiệp vụ kinh doanh TCTD, phân loại theo thời gian hay phân loại theo nội dung kinh tế Ở đây, ta chia lãi suất thị trường theo nhân tố tác động thành nhóm: a Lãi suất thị trường tự do, thay đổi ảnh hưởng quan hệ cung - cầu thị trường: Bao gồm lãi suất loại tín phiếu kho bạc, tiền gửi, chứng tiển gửi (L/C), lãi suất thị trường liên Ngân hàng, lãi suất khoản tín dụng ngắn hạn NHTM cho doanh nghiệp vay, mức lãi suất cao thị trường tiền tệ, lãi suất NHTM lớn áp dụng cho doanh nghiệp có uy tín mức lãi suất thấp thị trường thường gọi lãi suất cho vay bản(Prime Rate Bank Loans) b Lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố: Được xác định dựa quan hệ cung cầu vốn thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước xác định tuỳ thuộc vào mục tiêu sách tiền tệ, sách kinh tế vĩ mô… Bao gồm: lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất định hướng thị trường liên Ngân hàng, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở… Các loại sách lãi suất a Chính sách lãi suất trần: Chính sách lãi suất trần sách ấn định lãi suất cho vay tối đa Chính sách khuyến khích việc huy động vốn tăng khả kiểm soát phủ Chính phủ đưa mức lãi suất định áp đặt chung cho toàn hệ thống Ngân hàng cho toàn kinh tế b Chính sách lãi suất cố định: Lãi suất cố định lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước khống chế NHTM lãi suất huy động lãi suất cho vay Theo sách cạnh tranh lãi suất thị trường tài tín dụng không thúc đẩy phát triển kinh tế c Chính sách lãi suất tự do: Chính sách tự hóa lãi suất sách mà phủ can thiệp mức lãi suất vượt mức lãi suất chung.Lãi suất tăng giảm hoàn toàn biến đổi cung cầu vốn vay thị trường.Tuy nhiên, thực môi trường cạnh tranh hoàn hảo Như Việt Nam sử dụng sách lãi suất thoả thuận Các TCTD sử dụng chế lãi suất thoả thuận hoạt động thương mại, thay chế điều hành lãi suất VNĐ Về dài hạn việc xoá bỏ “trần” lãi suất cho vay khiến TCTD mở rộng phương thức huy động vốn, cho vay huy động với mức lãi suất phù hợp với cung cầu thị trường tín dụng Điều đặc biệt có lợi tổ chức kinh tế người sản xuất khu vực nông thôn, bối cảnh tăng trưởng tín dụng nhanh nhiều so với tăng trưởng huy động vốn Theo NHNN, chế lãi suất tạo điều kiện thuận lợi cho công cải cách hệ thống Ngân hàng theo định hướng thị trường Theo xoá bỏ “dị biệt” hệ thống Ngân hàng Việt Nam để dần tiến tới hội nhập thị trường tín dụng Quốc tế d.Chính sách lãi suất ưu đãi: Chính sách lãi suất ưu đãi sách dành cho số đối tượng đặc biệt người nghèo, gia đình sách với lãi suất thấp Việc thực sách làm người vay không ý đến hiệu dẫn đến việc dùng vốn đổ vào dự án không hiệu quả.Điều không giúp tăng trưởng vốn phần lớn sách lấy từ Ngân sách nhà nước.Các đối tượng vay vốn với lãi suất ưu đãi thường hộ nghèo,các khu vực vùng sâu vùng xa, hải đảo, miền núi Việc vay vốn với lãi suất ưu đãi tạo điều kiện cho người vay, lại hạn chế phát triển thị trường vốn vay III CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÃI SUẤT Trong kinh tế thị trường, nhà nhà nước đóng vai trò người điều tiết vĩ mô, thị trường tài tổ chức tài trung gian Các nước có kinh tế thị trường chủ yếu theo đuổi sách tự hoá tài chính, chế hình thành lãi suất chủ yếu dựa chế thị trường Đó thay đổi cung-cầu vốn vay ảnh hưởng tới hình thành biến đổi lãi suất thị trường Cung vốn vay bắt nguồn từ người có thu nhập dôi mà họ muốn tiết kiệm cho vay kiếm lời, qua cho thấy tiết kiệm nguồn cung vốn vay Còn cầu vốn vay bắt nguồn từ hộ gia đình doanh nghiệp muốn vay tiền để đầu tư, mua nhà đất hay xây dựng nhà máy Như vậy, đầu tư nguồn gốc làm phát sinh nhu cầu vốn vay Trên thị trường có nhiều tác nhân ảnh hưởng đến thay đổi cung cầu vốn vay, dây ta phân tích tác nhân có ảnh hưởng quan trọng đến đường cung đường cầu vốn vay, qua tác động đến lãi suất Mức lạm phát kỳ vọng Khi mức lạm phát dự đoán tăng lên thời kỳ đó, lãi suất có xu hướng tăng Ta thấy : Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực tế + Tỷ lệ lạm phát Do đó, để trì lãi suất thực tế không giảm, tỷ lệ lạm phát tăng lãi suất danh nghĩa phải tăng lên tương ứng Bên cạnh đó, lạm phát tăng, công chúng chuyển phần tiết kiệm sang dự trữ hàng hóa dạnh thức tài sản phi tài khác vàng, ngoại tệ mạnh cho vay Điều làm giảm cung vốn vay, qua làm dịch chuyển đường cung sang trái làm lãi suất tăng lên Ngược lại, ta thấy rằng, lạm phát dự tính có xu hướng giảm làm cho lãi suất giảm xuống Cung cầu của qũy cho vay Bất kỳ sự thay đổi nào của cung và cầu hoặc cả cung và cầu quỹ cho vay không cùng một tỉ lệ đều sẽ là thay đổi mức lãi suất thị trường, mức độ biến động của lãi suất cũng ít nhiều phụ thuộc vào các qui định của chính phủ và ngân hàng Trung Ương, song đa số các nước có́ nền kinh tế thị trường đều dựa vào nguyên lý này để xác định lãi suất Từ điều này cho thấy ,chúng ta có thể tác động vào cung câu thị trường vốn để thay đổi lãi suất nền kinh tế cho phù hợp với mục tiêu chiến lược từng thời kỳ: ví dụ thay đổi cấu vốn đầu tư,tập trung vốn đầu tưcho cac dự an trọng điểm Thuế thu nhập Thuế thu nhập tác động đến lãi suất giống thuế tác động đến giá hàng hóa Thông thường người ta quan tâm nhiều đến lợi nhuận sau thuế thu nhập danh nghĩa Nên thuế thu nhập tăng lên, làm giảm phần thu nhập cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng hay người tham gia chứng khoán Nghĩa thuế thu nhập tăng, phần tiết kiệm cá nhân tổ chức giảm đi, lượng tiền cho vay thị trường giảm Qua làm giảm cung vốn vay, đường cung vốn vay dịch chuyển sang trái, lãi suất tăng lên Ngược lại, thuế thu nhập giảm nhân tố làm giảm lãi suất Ngân sách phủ Ta biết : Tiết kiệm quốc dân = Tiết kiệm tư nhân + Tiết kiệm Chính phủ Khi Chính phủ chi tiêu nhiều thu nhập từ thuế, tình trạng thâm hụt ngân sách làm giảm tiết kiệm quốc dân, cung vốn vay giảm, đường cung vốn vay dịch chuyển sang trái làm tăng lãi suất cân Bên cạnh đó, Chính phủ bội chi ngân sách tác động đến tâm lý dân chúng gia tăng lạm phát gây sức ép làm tăng lãi suất Các yếu tó khác đời sống xã hội Ngoài yếu tố trên, thay đổi lãi suất thị trường chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố thuộc đời sống xã hội khác như: đa dạng công cụ tài chính, phát triển thể chế tài trung gian, thay đổi cấu chứng khoán, hiệu suất sử dụng vốn thời kỳ khác thay đổi công nghệ phát triển mang tính chu kỳ kinh tế, biến động kinh tế, trị, nhiều ảnh hưởng đến lãi suất IV VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NÊN KINH TẾ́ Lãi suất biến số quan tâm chặt chẽ kinh tế, lãi suất không ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống mà số đo lường sức khỏe kinh tế Có thể khái quát vai trò lãi suất qua nội dung vai trò vĩ mô vai trò vi mô: Vai trò Vĩ mô Đối với Ngân hàng Nhà nước lãi suất doanh nghiệp tiến hành việc họ muốn khuôn khổ pháp luật, miễn họ có phương tiện toán.Vì cách kiểm soát giá bán giá mua quyền sử dụng tiền tức lãi suất, Ngân hàng Nhà nước bất kỳ quốc gia chi phối dược tăng trưởng kinh tế, cách tăng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước làm yếu nhiều khả cho vay Ngân hàng thương mại thực sách tiền tệ, giảm bớt khối lượng tiền cần thiết cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh chi tiêu người tiêu dùng Cũng vậy, cách sử dụng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Hoặc muốn kìm hãm tốc độ phát triển hay đẩy mạnh phát triển ngành đó,Ngân hàng Nhà nước tăng giảm lãi suất cho vay để thu hẹp hay mở rộng đầu tư ngành Bên cạnh vai trò hướng dẫn điều hành kinh tế, lãi suất tín dụng đóng vai trò tích cực kiềm chế lạm phát Ở nước ta, tháng 5/2008 đánh dấu mốc quan trọng điều hành lãi suất bản ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN, lãi suất bản sử dụng cách hiệu linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ ngân hàng Nhà nước Trước sư biến động thị trường nước giới, ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh lãi suất bản theo biên độ tần suất kỷ lục Sau 10 lần thay đổi lãi suất bản, từ 8,25%/năm lên đến 14%/năm hạ xuống 7%/năm Nhờ vào điều chỉnh lãi suất bản ngân hàng Nhà nước làm ổn định thị trường tiền tệ Lãi suất huy động ngân hàng thương mại trở mức hợp lý mối tương quan tỷ lệ lãi suất cấu kỳ hạn, phản ánh quan hệ cung cầu vốn thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích người gửi, ngân hàng thương mại doanh nghiệp vay vốn Điều khẳng định sức mạnh công cụ lãi suất điều tiết kinh tế tầm vĩ mô Từ năm 2007 đến nay, sách lãi suất sử dụng để điều chỉnh kinh tế Việt Nam Sau kiềm chế giữ lạm phát mức độ ổn định, Ngân hàng Nhà nước thực hạ thấp dần khung lãi suất để khuyến khích hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh,khôi phục kinh tế Có thể nói sách lãi suất phận sách tiền tệ nhà nước nhằm điều hòa lưu thông tiền tệ, kích thích, điều tiết hướng dẫn sản suất kinh doanh đơn vị kinh tế Lãi suất cho vay sử dụng để mở rộng cung ứng tiền tệ, thu hẹp đầu tư kiềm chế lạm phát Thực vai trò đòn bẩy kinh tế, lãi suất điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu kinh tế giai đoạn khác Những ưu đãi lãi suất, điều kiện cung ứng tín dụng toán công cụ nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp vào loại sản phẩm cần ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế Điều có ý nghĩa quan trọng nước chậm phát triển muốn có bước nhảy vọt để vào công nghệ đại thời đại Như vậy, coi lãi suất công cụ trực tiếp sác tiền tệ Nó ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến khối lượng tiền cung ứng lưu thông, từ đạt mục tiêu sách tiền tệ Một điều chỉnh chế điều hành lãi suất tác động đến lượng tiền lưu thông, đặc biệt lượng tiền cung ứng ngân hàng vào lưu thông lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kinh doanh ngân hàng.Việc mở rộng khung lãi suất, tăng trần lãi suất chế điều hành lãi suất cũ tăng lãi suất chế điều hành lãi suất có tác dụng làm tăng lượng tiền lưu thông ngược lại Một tác động khác lãi suất ảnh hưởng tới đầu tư,tiết kiệm Có nhiều ý kiến khác tác động lãi suất đến hình thành tiết kiệm, hầu hết nhà kinh tế cho mức lãi suất có tác động đến quy mô tiết kiệm nhân dân Nếu lãi suất thực tế cao số tiền gửi vào ngân hàng lớn.Việc tác động đến quy mô mua sắm tài sản nhân dân Khi lãi suất dương,nó kích thích người dân gửi tiết kiệm ngân hàng có khả sinh lời cao an toàn việc tích trữ tài sản, nhờ nguồn vốn nói chung ngân hàng tăng lên khối lượng tiền tệ phục vụ cho kinh tế quốc dân tăng lên, ảnh hưởng lãi suất thực tế dương tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiết kiệm tài Tóm lại, lãi suất tác có tác động đến nhiều mặt đến kinh tế, đến phát triển tăng trưởng kinh tế Một sách lãi suất hợp lý vừa điều kiện thu hút khoản vốn nhàn rỗi, vừa để thúc đẩy đầu tư kinh tế, giúp cho kinh tế tăng trưởng ổn định Vai trò vi mô Lãi suất yếu tố thúc đẩy kinh doanh có hiệu doanh nghiệp, bù đắp chi phí đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng: Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phải hoàn trả kì hạn vốn lẫn lãi.Vì vậy, muốn đảm bảo có nguồn vốn trả nợ, doanh nghiệp phải quan tâm thực đến kết sản xuất kinh doanh Nếu hoàn trả nợ không kì hạn, lãi suất hạn cao lãi suất hạn (bằng 1,5 lần lãi suất hạn) điều thúc đẩy doanh nghiệp phải cố gắng kinh doanh tốt, đảm bảo khả trả nợ hạn Hoạt động tài ngân hàng kinh doanh tổ chức tín dụng huy động vốn vay Khi huy động vốn, ngân hàng phải trả lãi cho người gửi, cho vay thu lãi người vay Ngân hàng phải tính toán mức lãi suất cho vay vay hợp lý để bù đắp khoản chi phí nghiệp vụ có lợi nhuận cho Mặt khác, lãi suất công cụ để cạnh tranh tổ chức tín dụng.Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khống chế “trần” tối đa lãi suất cho vay mức độ chênh lệch lãi suất tiền gửi lãi suất tiền vay nhằm đảm bảo lợi ích cho người gửi, người vay ngân hàng kinh doanh có khả bù đắp chi phí phần rủi ro có Trong kinh tế thị trường, yêu cầu quy luật cạnh tranh, thành phần kinh tế có cạnh tranh liệt sản phẩm tiêu thụ, giá bán, phương thức phục vụ, dịch vụ bán hàng… Đứng vững trình cạnh tranh điều không đơn giản Với phương châm “đi vay vay”, hoạt động huy động sử dụng vốn ngân hàng có liên quan chặt chẽ với Vì vậy, ngân hàng thương mại phải đổi phương thức phục vụ huy động vốn để huy động vốn tối đa đồng thời phải đẩy mạnh cho vay Ngoài ra, tổ chức tín dụng khác cần phấn đấu hạ thấp chi phí, tạo sở hạ thấp lãi suất”đầu ra” để thu hút nhiều khách hàng đến mở tài khoản vay vốn CHƯƠNG II CHÍN H SÁCH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY I THỰC TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY Lãi suốt huy động và lãi suất cho vay được trì hká ổn định cho đến cuối năm 2007 Từ tháng năm 2008, chính sách thắt chặt tiền tệ ngân hàng Nhà Nước đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm lượng tiền lưu thông Từ đó các ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất để huy động vốn, đảm bảo khoản Tình hình lãi suất huy động: Lãi suất huy động VNĐ được trì tương đối ổn định từ cuối năm 2007 cho đến tháng 12 năm2008 lãi suất huy động cho kỳ hạn tháng dao động ở mức 7,2%/năm – 17,14%/năm; lãi suất huy động cho kỳ hạn tháng ở mức 7,56%/năm - 17,16%/năm ; lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,84%/năm – 17,18%/năm Từ đầu năm 2009, các ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất để thu hút đầu tư Lãi suất bình quân huy động vào tháng năm 2009 cho kỳ hạn tháng là 8,1%/năm (giảm khoảng 3%/năm so với năm 2008); tháng 8.30%/năm (giảm khoảng 2%/năm so với năm 2008); 12 tháng 8,7%/năm (giảm khoảng 2%/năm so với năm 2008 ) Lãi suất lại tăng tháng 08/2009, lãi suất huy động cho kỳ hạn tháng 8,5%/năm; tháng 8,6%/năm; 12 tháng 8,7%/năm Như vậy, tính đến tháng 08/2009, lãi suất huy động VNĐ giảm gấp lần so với năm 2008 Riêng lãi suất huy động USD: áp dụng theo chế lãi suất thả gắn với lãi suất thị trường tiền tệ quốc tế, chịu tác động ảnh hưởng nhiều đợt điều chỉnh, thay đổi lãi suất FED Đến tháng 05/2009, lãi suất FED mức 2%/năm, nhiên, lãi suất tiền gửi USD Việt Nam mức5 %/năm, thấp 0,25% so với mức lãi suất trái phiếu phủ năm Mỹ 5.25%/năm Bảng Lãi suất huy động Chỉ tiêu T12/ 2007 (%/năm) T12/2008(%/nă T6/2009(%/nă m) m) VNĐ USD VNĐ USD VNĐ USD Loại kỳ hạn tháng 7.20 - 8.82 4.50 - 5.00 16.90- 5.08-8.2 4.5-5 17.14 5.5 Loại kỳ hạn tháng 7.56 - 9.12 4.60 - 5.20 16.96- 5.28.2-8.4 4.717.16 5.56 5.4 Loại kỳ hạn 12 tháng 7.84 - 9.45 4.60 - 5.40 16.98- 5.38.5-8.8 4.717.18 5.6 5.5 Nguồn: Báo cáo NHNN Tình hình lãi suất cho vay: Từ cuối năm 2007 đến tháng 12/2008, lãi suất cho vay VNĐ ngắn hạn khoảng 15%/năm; trung dài hạn khoảng 16%/năm Cho đến tháng 06/2009, lãi suất cho vay ngắn hạn, trung dài hạn mức 10%/năm, giảm gấp 1.55 lần so với năm 2008 Đối với USD, năm 2007 năm 2008, lãi suất cho vay dao động khoảng 6,4%/năm – 8,9%/năm Đến tháng 06/2009, lãi suất cho vay dao động khoảng 4%/năm – 7,5%/năm, giảm gấp 1.5 lần so với năm 2008 Bảng Lãi suất cho vay T12/2007(%/năm) T12/2008 (%/năm) VNĐ USD VNĐ USD Cho vay 10.80 - 6.4 - 19.58.20ngắn hạn 13.80 7.50 20.2 8.90 Cho vay 12.36 - 7.00 - 20-20.5 8.24trung,dài 15.48 7.80 8.94 hạn T6/2009(%/năm) VNĐ USD 9.5-10.5 4.5-6 10-10.5 6-7.5 10 dùng thấp hạn chế chi tiêu đầu tư người vay, lãi suất tăng cao vượt tỷ suất lợi nhuận đầu tư danh mục đầu tư dự án, làm thu nhập người vay giảm Do vậy, dẫn đến tổng chi tiêu giảm, GDP giảm Mặt khác, hộ gia đình nắm giữ nhiều cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất tăng làm giảm giá tài sản tài chính, đó, giảm thu nhập, từ tạo sức ép giảm tiêu dùng hộ gia đình Tuy nhiên, tác động lãi suất đến hành vi tiêu dùng sản xuất xã hội nhiều hay ít, nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế xã hội quốc gia, quốc gia giai đoạn phát triển thị trường tài mức độ tác động lãi suất khác Đối với Việt Nam từ năm 2007-2009, tác động lãi suất đến tăng trưởng lạm phát thấy qua việc xem xét ảnh hưởng lãi suất thị trường tiền tệ Việt Nam hành vi cá nhân , doanh nghiệp và hoạt độnng của ngân hàng thương mại từ đánh giá ảnh hưởng lãi suất đến tăng trưởng kinh tế lạm phát  Đối với cá nhân Quan sát mức lãi suất tiết kiệm thực VND từ năm 2007 - 2009, nhìn chung có xu hướng giảm từ mức 9,6%/ năm năm 2007 xuống 9,4%/năm năm 2009 (năm 2007 2008 tăng 0, 35%/năm) Nhưng tiêu dùng cũng có xu hướng tăng (tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ loại trừ tăng giá tăng từ mức mức 15% năm 2007 lên 30,8% năm 2009) Mức độ tiêu dùng qua mức luân chuyển hàng hoá bán lẻ với tăng trưởng GDP thực từ năm 2007 - 2009, phần sát với xu hướng (thu nhập tăng tăng tiêu dùng) Như sơ thấy rằng, lãi suất thực giai đoạn có tác động chiều đến hành vi tiết kiệm ngược chiều với tiêu dùng cá nhân Như vậy, yếu tố khác không đổi ảnh hưởng lãi suất đến hành vi cá nhân lãi suất thực giảm khuyến khích tiêu dùng tiết kiệm  Đối với doanh nghiệp Cuộc đua lãi suất huy động thị trường tiền tệ liệt Trong lúc số người có chút tiền tiết kiệm “khấp khởi” gỡ gạc đôi chút trước tốc độ tăng “vũ bão” giá nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lại rơi vào cảnh lao đao Chưa bao giờ, thị trường tiền tệ lại trở nên “nóng” ngày vừa qua, đặc biệt từ thời điểm trung tuần tháng trở lại Tình trạng căng thẳng nguồn vốn VND đẩy ngân hàng vào chạy đua lãi suất nóng bỏng 16 Mức lãi suất 12,5%/năm kỳ hạn tháng vừa xác nhận “kỷ lục” ngày hôm sau, có ngân hàng khác tung mức lãi suất lên tới 13,2%/năm kỳ hạn Tương ứng mức lãi suất kỳ hạn tháng ngân hàng lên tới 13,92%/năm Và chắn, đua chưa dừng lại Diễn biến thị trường vốn khiến cho lãnh đạo nhiều doanh nghiệp “ngồi đống lửa” Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Hoàn Dương đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng nông sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi lo lắng bộc bạch, thời điểm khó khăn với doanh nghiệp hàng loạt tác động bất lợi “cập” đến Đó tình hình thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào mặt hàng đứng trước nguy tăng giá dây chuyền theo giá xăng dầu đặc biệt tình trạng căng thẳng nguồn vốn thị trường ngân hàng Nếu trước đó, nguồn vốn vay doanh nghiệp phải trả lãi từ - 10%/năm lên tới từ 12 - 13%/năm Đương nhiên, chi phí vay cao dẫn tới chi phí đầu vào doanh nghiệp tăng lên “Đáng ngại hơn, việc có khoản nhu cầu thiết, buộc phải vay chấp nhận lãi suất “cắt cổ” không Không phải dự án đầu tư phải tạm dừng mà hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày bị ảnh hưởng thiếu vốn Ngay ngày 25-2, bị ngân hàng “phanh” lại tỷ đồng tiền hàng” Cùng có chung mối quan tâm này, đầu tư xây dựng lĩnh vực có nhu cầu vay vốn lớn Mặc dù nhà hoạch định sách đưa khuyến nghị rằng, doanh nghiệp cần “cơ cấu” lại danh mục đầu tư cân nhắc để lựa chọn dự án hiệu vay vốn thực tế, dự án doanh nghiệp phải vay Sau biện pháp thắt chặt tín dụng thực hiện, có đến 3, dự án làm hồ sơ vay vốn doanh nghiệp phải xếp lại Những dự án triển khai, tốc độ thực bị chậm lại Đây mối quan tâm, lo lắng khối doanh nghiệp Năm 2008 năm đầy khó khăn doanh nghiệp kinh tế! Diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ; thị trường hàng hóa, giá ngày hiển nguy Tính chung lại, năm qua, giá dầu DOP chuyên dụng cho sản xuất nhựa tăng giá đến 200%, giá nhựa tăng 150% tiếp tục tăng mạnh xăng dầu tăng giá Trong đó, giá bán sản phẩm doanh nghiệp tăng với mức tương ứng 17 Lúc này, không doanh nghiệp thiếu vốn để đầu tư, sản xuất kinh doanh mà thân đại lý, người chăn nuôi thiếu tiền để nhập hàng “ việc thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát cần thiết phải trọng tâm, trọng điểm Còn với sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lương thực, thực phẩm doanh nghiệp phải cân nhắc, xem xét mặt hàng có tốc độ tăng giá cao thời gian qua mà có nguyên nhân khan nguồn cung Và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt nói chung bị ảnh hưởng, giá lương thực, thực phẩm “nóng” nữa, gây tác động tiêu cực đến giá nói chung” Một chuyên gia kinh tế nhận định, xét khía cạnh, đua tăng lãi suất huy động VND giúp ngân hàng đẩy nhanh tốc độ huy động vốn, giải tình trạng căng thẳng vốn VND, đồng thời giúp người dân có chút tiền tiết kiệm bớt thiệt thòi bối cảnh giá tiêu dùng tăng chóng mặt Nhưng thực tế, số người dân có tiền “dư dật” để hưởng lãi từ “siêu lãi suất” không nhiều, đại phận dân cư phải “thắt lưng buộc bụng”, chí “gồng mình” trước “cơn lốc tăng giá” Trong đó, để kiềm chế lạm phát riêng sách thắt chặt tiền tệ chưa đủ liều lượng “bài thuốc” điều cần tính toán, cân nhắc Bởi vậy, thời điểm mà Bộ, ngành Tài chính, Công thương, ngân hàng Nhà nước phải hợp lực để ghìm cương giá  Đối với hoạt động ngân hàng thương mại Chính sách tăng lãi suất Ngân hàng Nhà nước công cụ phục vụ quản lý vĩ mô, điều tiết thị trường, gánh vác trực tiếp nói là hệ thống ngân hàng thương mại Thế đến giờ, ngân hàng thương mại có câu trả lời chung cho việc tăng lãi suất không quan trọng, không ảnh hưởng nhiều đến “Không có quan trọng, ngân hàng thương mại điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phải vào tình hình thị trường, không động thái ngân hàng Nhà nước” “Với ngân hàng tôi, bị ảnh hưởng Có quan trọng không đáng kể, xáo trộn”Tổng giám đốc ngân hàng khác địa bàn TP.HCM, cho biết Một chuyên gia lĩnh vực tổ chức ngân hàng cho thờ ngân hàng thương mại “có lý nó” Chuyên gia cho nghiệp vụ thị trường mở, Việt Nam phát triển không mạnh, nên việc gia tăng lãi suất ngân hàng Nhà nước 18 tác động trực tiếp nhiều đến hoạt động ngân hàng thương mại Ở Việt Nam, ngân hàng thương mại đến ngân hàng Nhà nước để đổi ngoại tệ, hoạt động tín dụng chiếm vài phần trăm, không đáng kể Vì dù ngân hàng Nhà nước có điều chínhh tăng lãi suất chiết khấu lãi suất tái cấp vốn, không tác động nhiều đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại “Vậy nên, ngân hàng Nhà nước không mua USD thị trường xôn xao ngay, ngân hàng thương mại thu đổi ngoại tệ bị ảnh hưởng nặng, thị trường bị tác động mạnh, thay đổi lãi suất chưa chắc” chuyên gia nói Thậm chí, Việt Nam có hoạt động trái quy luật lãi suất tăng hoạt động tín dụng lại tăng Một nguyên nhân khối DN tư nhân hội vay với lãi suất rẻ vay lâu Điều ngân hàng Nhà nước chưa tiên liệu tới Vậy nên có tình trạng xảy ra, hiệu chống lạm phát từ việc tăng lãi suất hạn chế, không đáp số toán lập sẵn.Về lý thuyết, lãi suất ngân hàng tăng giá chứng khoán giảm Động thái Việt Nam thời điểm trái ngược lại với động thái Chính phủ Mỹ vừa qua Nếu quyền Tổng thống Bush định cứu kinh tế việc chi 140 tỷ USD (bằng việc giảm thuế) liên tục cắt giảm lãi suất đồng USD, điều có nghĩa Chính phủ Mỹ chấp nhận lạm phát để cứu thị trường chứng khoán trước Việt Nam ngược lại, chọn chống lạm phát làm mục tiêu Và vậy, thị trườnng chứng khoán tạm thời chưa có giải pháp Mặc dù tuần qua TTCK tăng phiên liên tục, song từ việc cắt giảm lãi suất ngân hàng Nhà nước, e việc tăng trưởng không giữ lâu Cùng với việc ngân hàng nhà nước định cho ngân hàng thương mại cho vay cầm cố cổ phiếu với mức tối đa 20% vốn điều lệ khoản siết lại thấy rõ, xu hướng tới thị trường chứng khoán lại tụt giảm thị trường không tiền để mua bán cổ phiếu Một biểu dễ thấy ngân hàng thương mại bắt đầu có dấu hiệu hạn chế giao dịch tiền đồng Một số người dân phản ảnh, vay tiền, có ngân hàng không cho vay Hỏi lý ngân hàng trả lời loanh quanh khó hiểu không thỏa đáng Phó Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cho biết, lý ngân hàng không tiền đồng, điều khó nói với khách hàng 19 Các ngân hàng thương mại thờ với định tăng lãi suất ngân hànng Nhà nước đến mức, đến ngày ngân hàng Nhà nước đưa định thức, nhiều ngân hàng tỏ gần không hay biết Khi TS liên lạc, số lãnh đạo ngân hàng mơ hồ Tuy nhiên, ông Phạm Duy Hưng nói rằng, thực tế hầu hết ngân hàng thương mại dự báo trước, thấy không ảnh hưởng nhiều, nên không quan tâm đến thời điểm thực Ông Hưng cho biết, trước vào cuối 2007 đầu 2008 nhiều ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động, dự báo trước tình hình Đến này, hầu hết ngân hàng TP,HCM Techcombank, Đông Á, ABBank VP Bank, Seabank, Habubank, EximBank, ACBđã tăng lãi suất… Những ngân hàng chưa tăng lãi suất có chương trình dự thưởng khuyến lớn Phần lớn ngân hàng nêu lý cần vốn phục vụ việc cho vay mua sắm dịp Tết, nguyên nhân sâu xa Lạm phát cao làm khách hàng bị thiệt thòi gửi tiết kiệm ngân hàng phải tăng lãi suất để giữ khách Trong bối cảnh tỷ lệ dự trữ tăng lên gấp đôi nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ ban hành, sửa đổi Chỉ thị 03, khuyến cáo việc cho vay bất động sản, phần vốn ngân hàng thương mại chôn vào ngoại tệ ngân hàng Nhaô nước hạn chế mua USD, buộc ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất đầu vào để điều chỉnh cung - cầu Rõ ràng, việc tăng lãi suất nằm ý muốn ngân hàng thương mại, Nhà nước không kềm chế lạm phát buộc ngân hàng phải tự giải vấn đề Chính vậy, chuyên gia tổ chức ngân hàng dự đoán, thời gian tới tình lạm phát chưa ngăn chặn hiệu quả, ngân hàng thương mại phải tiếp tục tăng lãi suất huy động vốn 20 III GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG THỜI GIAN TỚI Trong kinh tế đại, tự hoá tài hội nhập quốc tế vấn đề mang tính chiến lược xu phát triển tất yếu, tự hoá lãi suất đóng vai trò hạt nhân làm cho nguồn tài lưu thông suốt, từ góp phần làm thúc đẩy kinh tế - tài Việt Nam hội nhập vào kinh tế giới phù hợp với xu hướng toàn cầu hoá Tuy nhiên trình tự hoá lãi suất tự hoá lãi suất nước ta phải xem xét kĩ lưỡng tiến hành cách thận trọng tiếp tục kết hợp với giải pháp nhằm hoàn thiện dần môi trường tự hoá lãi suất Thứ nhất, việc tự hoá lãi suất tiền gửi cho vay ngoại tệ tiến hành nhiên chưa thực đem lại hiệu cao Hiện nay, quy định khống chế lãi suất tiền gửi tối đa USD khách hàng TCTD - rào cản trình tự hoá lãi suất - bãi bỏ, nhiên môi trường pháp lí cho việc tự hoá lãi suất ngoại tệ chồng chéo, chưa nới lỏng, chưa thật thu hút người gửi tiền người vay Thứ hai, thị trường nội tệ lãi suất cho vay đồng Việt Nam không bị khống chế song chưa tự hoá Do cần hình thành hoàn thiện chế điều hành lãi suất thị trường tiền tệ song song với việc thực nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường tiền tệ, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu công cụ lãi suất thông qua lựa chọn lãi suất định hướng phù hợp với mức độ phát triển thị trưòng tiền tệ Việc hoàn thiện chế lãi suất thị trường tiền tệ nâng cao hiệu công cụ lãi suất phải tiến hành theo hướng tác động nhanh, mạnh đến thị trường tiền tệ thời điểm cần thiết hay giai đoạn diễn biến bất lợi cho hoạt động tiền tệ đảm bảo điều tiết thị trường tiền tệ a Giải pháp điều hành và kiểm soát lãi suất thị trường tiến tệ + Hoàn thiện chế tự hoá lãi suất VNĐ Hoàn thiện chế điều hành lãi suất thị trường tiền tệ: Nhà nước cần nghiên cứu sửa đổi quy định chế tài tổ chức tín dụng đồng thời tiến hành đồng biện pháp đồng Ở tầm vĩ mô: 21 - Chính sách lương, thưởng cần tiến hành theo phương thức phân cấp thu thập thay bảo đảm tính bình quân nhằm thúc đẩy sáng tạo, nhiệt tình nhân viên lãnh đạo Ngân hàng thương mại Quốc doanh - Thay đổi quy định chế tài tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động tài động lực để ngân hàng hoạt động lành mạnh, phát triển, tránh tình trạng chảy máu cán giỏi chuyên môn vững vàng điều hành hoạt động kinh doanh tiền tệ - Sớm ban hành văn đánh giá lại giá trị tài sản cố định có ngân hàng, từ xác định xác số vốn nhà nước tham gia vào Ngân hàng thương mại Quốc doanh - Các Ngân hàng thương mại Quốc doanh cần nhanh chóng cấu lại nợ, vay ngân hàng: xử lý dứt điểm khoản nợ khó đòi; tiến hành tách hẳn hoạt động cho vay sách sang cho Ngân hàng sách nhằm thực xóa bỏ hình thức cho vay ưu đãi hệ thống ngân hàng thương mại - Hoàn chỉnh đề án tiến hành cổ phần hoá bước ngân hàng thương mại cho phép ngân hàng phát hành cổ phiếu nhà nước cổ đông lớn ngân hàng Những giải pháp tạo điều kiện cho ngân hàng thươnng mại phát huy hết lực, chủ động điều hành mặt, nâng cao khả cạnh tranh, tạo điều kiện tốt cho tiến trình tự hoá lãi suất hội nhập vào kinh tế quốc tế Ở tầm vi mô, ngân hàng thương mại phải tìm cách tăng cường khả cạnh tranh thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ phát triển dịch vụ ngân hàng kết hợp với biện pháp tiếp thị Bên cạnh đó, Ngân hàng cần thực tốt công tác cân đối tín dụng vừa huy động vốn hiệu sử dụng vốn hợp lý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tốt Cụ thể tiến hành sau: - Điều hành lãi suất phải đảm bảo tính thống toàn hệ thống ngân hàng - Tổ chức tín dụng cần thành lập phận chuyên theo dõi, nghiên cứu lãi suất - Tổ chức tín dụng cần xác định lãi suất điều hoà vốn nội tự chủ việc đưa biên độ dao động hợp lý so với lãi suất thị trường liên Ngân hàng Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ - NHNN cần thực giải pháp hoàn thiện chế điều hành lãi suất thoả thuận 22 - Cần phát triển hệ thống hạ tầng sở thị trường tiền tệ ngân hàng Nhà nước phải làm tốt vai trò người mua bán cuối tiến hành can thiệp vào thị trường - Để tăng cường phạm vi, hiệu điều tiết thị trường tiền tệ ngân hàng Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn phù hợp với thông lệ quốc tế cần đẩy mạnh trình chuyển đổi, điều hành công cụ sách tiền tệ thị trường tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp + Nâng cao hiệu công cụ lãi suất Đây giải pháp mang tính trực tiếp thể cách rõ rệt qua trình thực hoàn thiện công cụ lãi suất Trong xác định mức lãi suất điều hành thị trường tiêu điểm quan trọng Hiện giới có nhiều cách xác định mức lãi suất điều hành thị trường tiền tệ: Mĩ, FED sử dụng lãi suất định hướng liên ngân hàng lãi suất chiết khấu; ECB sử dụng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm lãi suất tiền gửi qua đêm; BOJ ( Nhật Bản) sử dụng lãi suất chiết khấu lãi suất qua đêm; xu sử dụng lãi suất liên ngân hàng dần trở nên phổ biến quốc gia phát triển.Thị trường liên ngân hàng hiểu thị trường vốn “bán buôn” ngân hàng Chính lãi suất thị trường liên Ngân hàng biến số nhay cảm phản ánh đầy đủ biến động thị trường, coi lãi suất tham chiếu đo lường biến động thị trường liên Ngân hàng nói riêng thị trường tiền tệ nói chung Do đó, tán thành với ý kiến đưa lãi suất thị trường liên Ngân hàng trở thành loại lãi suất điều hành thị trường tiền tệ Việt Nam Hiện nay, thị trường liên ngân hàng hình thành lãi suất dựa sở lãi suất thoả thuận (lãi suất cho vay dựa sở tự thẩm định thương lượng khách hàng) Giải pháp chung: cần nâng cao hiệu hoạt động thị trường liên Ngân hàng đảm bảo lãi suất thị trường sở để ngân hàng trung ương xác định lãi suất điều hành VNĐ (lãi suất VNBOR) Cụ thể: - Nên chọn số ngân hàng có uy tín dựa lãi suất chào ngân hàng thị trường làm sở để xác định mức lãi suất giao dịch bình quân thị trường liên ngân hàng lãi suất bình quân công bố hàng ngày để tổ chức tín dụng tham khảo 23 - NHNN cần xây dựng đề án lãi suất sở lãi suất liên ngân hàng tỷ lệ lãi suất khác Bên cạnh đó, loại lãi suất khác cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với xu phát triển thời gian tới nhằm nâng cao hiệu công cụ lãi suất Lãi suất tín phiếu kho bạc NHNN cần kết hợp với Bộ Tài Chính tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc, lần đấu thầu giá trị tín phiếu phải phù hợp với nhu cầu thực tế ngân sách lãi suất tín phiếu kho bạc phải nhỏ lãi suất tái chiết khấu NHNN sách tiền tệ phát huy tác dụng Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất tái chiết khấu phụ thuộc vào sách tiền tệ thắt chặt hay nới lỏng tín dụng thời kì Việc xác định điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu phải vừa tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động kinh doanh đồng thời không ảnh hưởng đến việc điều hoà quản lý khối lượng tiền tệ lưu thông Do để đảm bảo công cụ tái chiết khấu phát huy tác dụng việc điều hành lãi suất thị trường cần tạo lập môi trường pháp lý cho lưu thông chứng từ có giá Ngân hàng Nhà nước cần ban hành văn pháp lý, bước nghiên cứu hoàn thiện luật thương phiếu để tạo điều kiện cho loại hình dịch vụ phát triển Luật hối phiếu đời giúp cho Ngân hàng hạn chế rủi ro thông qua nghiệp vụ cho vay chiết khấu hối phiếu Từ đó, ngân hàng Nhà nước thực vai trò thông qua công cụ tái chiết khấu thị trường có sở vững để giao dịch Lãi suất thị trường mở Nếu công cụ lãi suất tái chiết khấu công cụ thụ động ngân hàng nhà nước-nó phụ thuộc vào nhu cầu xin “ tái cấp vốn” ngân hàng thương mại nghiệp vụ thị trường mở công cụ chủ động ngân hàng Nhà nước Để lãi suất thị trường mở trở thành công cụ chủ yếu việc điều hành sách tiền tệ trở thành lãi suất mang tính chất định hướng cần: - Bổ sung đa dạng hoá công cụ tài giao dịch thị trường, đa dạng hoá thời gian giao dịch, tập trung phát triển loại hàng hoá giấy tờ có giá ngắn hạn cho thị trường mở - Phát triển hoạt động thông tin thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đại trình thu thập, phân tích xử lý thông 24 tin,; nâng cao khả phân tích dự báo tình hình thị trường để có biện pháp tác động điều tiết tốt, phù hợp với xu hướng phát triển thị trường tiền tệ - Tổ chức tốt hệ thống thông tin tổ chức tín dụng thị trường liên ngân hàng; bước nâng cao chất lượng việc thu thập dự báo thông tin vốn khả dụng tổ chức tín dụng, đảm bảo cung cấp kịp thời ngân hàng Nhà nước để làm sở đưa biện pháp xử lý kịp thời, xác đem lại hiệu tốt Ngoài việc nghiên cứu để mở rộng toán không dùng tiền mặt cần thiết, điều tác động đến vốn dự trữ ngân hàng, từ tác động đến khối lượng tín dụng kinh tế, đến lãi suất thị trường Cụ thể: - Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện luật thương phiếu để luật hoạt động đạt hiệu cao - Luật toán séc cần ban hành cụ thể, chặt chẽ tạo sở pháp lý cho việc mở rộng toán không dùng tiền mặt, từ đảm bảo nguồn cung ứng tín dụng dồi cho xã hội b Giải phápp tạo điều kiện và sở cho việc thực hiện chính sách và chế điều hành lãi suất Phần chủ yếu nêu lên số giải pháp chung việc đẩy mạnh thực việc cải cách hoá sách lãi suất chế điều hành lãi suất cho phù hợp với thực kinh tế Việt Nam Các giải pháp chủ yếu là: - Nâng cao tính độc lập, khả hoạt động ngân hàng Nhà nước; bước phân định rõ ràng quyền hạn trách nhiệm Quốc hội, Chính phủ ngân hàng Nhà nước trình hoạch định thực thi sách tiền tệ; cấu trúc lại ngân hàng Nhà nước theo mô hình quản lý tập trung, hiệu quả, phù hợp với chức ngân hàng Trung ương; củng cố thiết chế thị trường tiền tệ có quy mô đủ lớn; ban hành quy định an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, kế toán kiểm toán ngân hàng; xây dựng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước Theo cần đổi hoạch định điều hành sách tiền tệ; nâng cao khả dự báo kinh tế vĩ mô tiền tệ ngân hàng nhà nước; hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin tiền tệ nội ngành kết nối với tổ chức, bộ, ngành khác để mở rộng bảng cân đối tiền tệ ngân hàng Nhà nước; nâng cao lực dự báo điều hành công cụ sách tiền tệ theo hướng đồng bộ, vận hành trôi chảy chế truyền tải tiền tệ 25 - Phát triển thị trường tiền tệ, đại hoá hệ thống toán; đa dạng chuẩn hoá công cụ nợ; Phát triển thị trường liên ngân hàng; Phát triển thị trường ngoại hối Huy động nguồn vốn, kể tài trợ ODA để tiếp tục đầu tư đại hoá hệ thống toán theo phương châm “đi tắt đón đầu”; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý lĩnh vực toán; cải tiến cấu tổ chức hệ thống toán theo hướng toán tập trung khu vực xây dựng trung tâm toán bù trừ toàn quốc; khuyến khích ngân hàng thương mại mở rộng kết nối mạng lưới giao dịch toán thẻ hình thức đại khác  Vai trò điều tiết lãi suất ngân hàng Trung Ương Ngân hàng Trung Ương với chức bẩm sinh, quan điều tiết cung tiền kinh tế, chủ động tác động đến lãi suất thị trường, nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát Trên thực tế, tăng lên lãi suất thức ngân hàng Trung Ương có ảnh hưởng mạnh đến giảm lạm phát thay đổi lãi suất thức ngân hàng Trung Ương có tác động nhanh, mạnh đến thay đổi lãi suất kinh tế tỷ giá hối đoái Điều kinh tế có hệ thống tài mở cạnh tranh hơn, nhiều hợp đồng ký kết sở lãi suất thả cở lãi suất cố định, lúc thay đổi lãi suất thức có ảnh hưởng đến lãi suất khác tỷ giá Mặt khác, tăng lên lãi suất ngân hàng Trung Ương có ảnh hưởng nhanh việc giảm lạm phát dẫn đến sản lượng giảm chút ngắn hạn, khi: Kỳ vọng tiền lương giá nhạy cảm với thay đổi lãi suất thức tiền cung ứng( độ nhạy cảm tăng lên sách có độ tin cậy); hoặc/và tiền lương nhạy cảm với thay đổi sản lượng việc làm ( nhạy cảm tăng lên thị trường lao động linh hoạt); tỷ giá linh hoạt ; giá nước nhạy cảm với thay đổi tỷ giá (sự nhạy cảm phụ thuộc vào thay đổi giá hàng nhập theo tỷ giá, theo phụ thuộc vào nhà xuất nước không thay đổi lợi nhuận cận biên họ, phụ thuộc vào ảnh hưởng thay đổi giá nhập lên giá nước Mức độ ảnh hưởng lớn nhập chiếm tỷ lệ lớn GDP, nước nhỏ, mở cửa nước lớn mà đóng cửa) Đối với Việt Nam, thị trường tài giai đoạn phát triển, song mức độ phát triển thấp, thị trường có phân đoạn, vốn luân chuyển chưa thông suốt, thành viên thị trường thiếu gắn kết chặt chẽ, rủi ro đạo đức nhiều mà phản ứng sách méo mó, thiếu đồng thuận Thêm vào đó, lực giám sát 26 thị trường tài quan quản lý hạn chế Cú sốc thị trường tiền tệ vào cuối tháng 2/2008 minh chứng cho yếu thành viên thị trường Do việc điều tiết lãi suất thị trường ngân hàng Nhà nước khó khăn Mặc dù, ngân hàng nhà nước bước đổi chế điều hành lãi suất, bước đầu hình thành hành lang dao động cho lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất tái cấp vốn điều chỉnh dần thành lãi suất trần, lãi suất chiết khấu điều chỉnh làm lãi suất sàn Cùng với khung lãi suất trên, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở ngân hàng Nhà nước sử dụng để định hướng lãi suất thị trường Thực tế cho thấy lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở điều hành để phát tín hiệu quan điểm sách tiền tệ thời kỳ (thắt chặt hay nới lỏng) thời gian qua có tác động hạn chế đến lãi suất thị trường Trong thời gian qua, lãi suất chưa thực phát huy vai trò định hướng lãi suất thị trường, mối quan hệ lãi suất ngân hàng Nhà nước lãi suất thị trường chưa thực gắn kết chặt chẽ Sự thay đổi lãi suất ngân hàng Nhà nước có tác động hiệu ứng hạn chế đến thay đổi lãi suất thị trường tiền Đối với thị trường tiền tệ phát triển, lãi suất huy động ngắn hạn từ tổ chức kinh tế dân cư ngân hàng thương mại phải thấp lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất thị trường liên ngân hàng xoay quanh mức lãi suất đạo ngân hàng Trung Ương Việc lãi suất tái cấp vốn lãi suất chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở thấp lãi suất huy động cho vay thị trường tiền tệ, nên ngân hàng thiếu vốn muốn tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Nhà nước Điều dễ dẫn đến tình trạng lợi dụng kênh hỗ trợ vốn từ ngân hàng Nhà nước, làm cho ngân hàng Nhà nước xác định tình trạng dư thừa hay thiếu hụt vốn khả dụng ngân hàng thương mại qua hoạt động thị trường mở khó khăn Tuy nhiên, từ tháng 5/2008, ngân hàng Nhà nước thay đổi chế điều hành lãi suất lãi suất sở để ngân hàng thương mại định lãi suất cho vay không 150% lãi suất theo qui định Bộ luật dân Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu lãi suất thị trường mở lãi suất định hướng liên ngân hàng Với qui định vậy, bối cảnh thị trường nay, lãi suất thực lãi suất tham chiếu ngân hàng thương mại cho vay kinh tế, mức lãi suất đạo khác đóng vai trò lãi suất định hướng thị trường liên ngân hàng 27 Vấn đề để phát huy cao hiệu chế lãi suất bối cảnh thị trường nay, việc phối kết hợp công cụ chính sách tiền tệ để bơm (hút tiền vào) mức độ để đảm bảo không tạo sức ép tăng lãi suất (giảm lãi suất) so với mức lãi suất mục tiêu Đồng thời với việc đổi này, cần tiếp tục nâng cao lực quản trị điều hành thành viên thị trường, nâng cao kỷ luật thị trường, tăng cường tra, giám sát hoạt động ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại ngân hàng Nhà nước xác định mức lãi suất đạo phù hợp với cung, cầu vốn thị trường khả chịu đựng kinh tế c Bài học Việt Nam Một là, thực sách tự hoá lãi suất cách thận trọng Thực tế quốc gia cho thấy nước tự xây dựng cho lộ trình riêng cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể Hai là, ổn định kinh tế vĩ mô yếu tố định đến thành công trình tự hoá lãi suất Lí thuyết thực tế nhiều quốc gia cho thấy sách tự hoá lãi suất mạo hiểm khó thành công điều kiện kinh tế bất ổn tỷ lệ lãi thực cao điều kiện tự hoá lãi suất dẫn đến lại phân phối thu nhập người cho vay người vay Ba là, xây dựng chế quản lí giám sát ngân hàng, hoạt động tín dụng có hiệu Điều góp phần hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng nói riêng toàn kinh tế nói chung Bốn là, xây dựng môi trường cạnh tranh ngân hàng Việc quản lí tập trung ngành ngân hàng nguyên nhân dẫn đến thất bại trình tự hoá lãi suất Kinh nghiệm Việt Nam nhiều nước giới năm qua cho thấy hầu hết khoản nợ khó đòi xuất phát từ việc không minh bạch hoạt động cung cấp tín dụng ngân hàng, can thiệp phủ vào khoản vay, tính không hiệu hoạt động ngân hàng Để khắc phục vấn đề phủ cần nhanh chóng thực thi việc cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh, mở rộng thị trường bảo hiểm, dỡ bỏ rào cản bảo hộ 28 KẾT LUẬN Việc phát triển hoàn thiện sách điều hành xác lập lãi suất Việt Nam rõ ràng đặt nhiều vấn đề đáng lưu ý Nhất thời kỳ sau kkhi gia nhập WTO, thâm nhập công ty tài chính, Ngân hàng lớn giới yếu nhiều mặt thị trường tài công cụ sách lãi suất Việt Nam đặt khó khăn thách thức cho tài Việt Nam Thông qua số biện pháp hợp lý, cần đẩy mạnh hợp lý hoá công cụ sách lãi suất công cụ yếu điều hành toàn thị trường tài Có đảm bảo minh bạch hoá đủ sức cạnh tranh với tiềm lực kinh tế từ nước Trong điều kiện trình tự hoá lãi suất nhiều vấn đề bất cập, cần có bước thay đổi thận trọng chế điều hành áp dụng mức lãi suất thị trường, không nóng vội, chủ quan dễ dẫn đến nguy khủng hoảng, chí đổ vỡ thị trường tài nước Do vậy, yếu tố bên từ tổ chức tài chính, máy điều hành quan trọng 29 TÀI LIỆ́U THAM KHẢO Giáo trình lý thuyết Tài - Tiền tệ -PGS TS.Nguyễn Hữu Tài - Trường ĐH KTQD – NXB Thống kê – Hà Nội 2007 Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng Thị trường tài – Frederic S.Mishkin – NXB Khoa học và kỹ thuật – HN 2001 Kinh tế 2007 – 2008 Việt Nam Thế giới - Thời báo Kinh tế Việt Nam 4.Các nguồn khác từ Website: vneconomy.com.vn, vnexpress.net, sbv.gov.vn,saga.com,Apsc.com.vn,mhb.com.vn,sggp.or.vn… 30 [...]... động của lãi suất đến hành vi tiêu dùng và sản xuất của xã hội nhiều hay ít, nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, trong từng quốc gia thì mỗi giai đoạn phát triển của thị trường tài chính thì mức độ tác động của lãi suất cũng khác nhau Đối với Việt Nam từ năm 2007-2009, tác động của lãi suất đến tăng trưởng và lạm phát có thể thấy được qua việc xem xét ảnh hưởng của lãi. .. triển, lãi suất huy động ngắn hạn từ các tổ chức kinh tế và dân cư của các ngân hàng thương mại phải thấp hơn lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng xoay quanh mức lãi suất chỉ đạo của ngân hàng Trung Ương Việc lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở hiện nay thấp hơn lãi suất huy động và cho vay trên thị trường. .. qua có tác động hạn chế đến lãi suất thị trường Trong thời gian qua, các lãi suất trên chưa thực sự phát huy được vai trò định hướng lãi suất thị trường, mối quan hệ giữa các lãi suất của ngân hàng Nhà nước và lãi suất thị trường còn chưa thực sự gắn kết chặt chẽ Sự thay đổi các lãi suất của ngân hàng Nhà nước có tác động hiệu ứng hạn chế đến sự thay đổi lãi suất thị trường tiền Đối với thị trường. .. 2007 (% /năm) 8.5 6.5 4.5 2008 (% /năm) 8.5 7.5 6 2009 (% /năm) 7 7 5 Trong giai đoạn từ năm 2001-2006, mục tiêu của chính phủ Việt Nam là ưu tiên tăng trưởng kinh tế nên chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ liên tục được mở rộng Lượng cung tiền mỗi năm tăng 25% trong khi lãi suất và tỷ lệ dự trữ giữ nguyên không đổi Từ cuối năm 2005 đến 31/12/2007, lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết... thương mại định lãi suất cho vay không quá 150% lãi suất cơ bản theo qui định của Bộ luật dân sự Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất thị trường mở là lãi suất định hướng liên ngân hàng Với qui định như vậy, trong bối cảnh thị trường như hiện nay, lãi suất cơ bản đã thực sự là lãi suất tham chiếu của các ngân hàng thương mại trong cho vay nền kinh tế, và các mức lãi suất chỉ đạo... đổi lãi suất chính thức của ngân hàng Trung Ương có tác động nhanh, mạnh đến sự thay đổi lãi suất trong nền kinh tế và tỷ giá hối đoái Điều này càng đúng hơn trong nền kinh tế có hệ thống tài chính mở và cạnh tranh hơn, khi đó nhiều hợp đồng được ký kết trên cơ sở lãi suất thả nổi hơn là trên cơ cở lãi suất cố định, lúc đó những thay đổi trong lãi suất chính thức càng có ảnh hưởng đến lãi suất khác và. .. cụ lãi suất Trong đó xác định mức lãi suất điều hành của thị trường là tiêu điểm quan trọng Hiện nay trên thế giới có rất nhiều cách xác định mức lãi suất điều hành của thị trường tiền tệ: ở Mĩ, FED sử dụng lãi suất định hướng liên ngân hàng và lãi suất chiết khấu; ECB sử dụng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm và lãi suất tiền gửi qua đêm; BOJ ( Nhật Bản) sử dụng lãi suất chiết khấu và lãi. .. của lãi suất trên thị trường tiền tệ Việt Nam đối với hành vi của cá nhân , các doanh nghiệp và hoạt độnng của ngân hàng thương mại từ đó đánh giá ảnh hưởng của lãi suất đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát  Đối với cá nhân Quan sát mức lãi suất tiết kiệm thực VND từ năm 2007 - 2009, nhìn chung là có xu hướng giảm từ mức 9,6%/ năm của năm 2007 xuống còn 9,4% /năm của năm 2009 và (năm 2007 và 2008... kinh tế  Tác động của lãi suất thực đến sản lượng và giá cả Lý thuyết kinh tế học đã chứng minh, lãi suất thực tác động đến: a Chi tiêu dùng và đầu tư: Một sự tăng lãi suất làm giảm sức hấp dẫn trong việc chi tiêu hiện tại hơn là chi tiêu trong tương lai của cá nhân và công ty Tín dụng trong nước, tổng lượng tiền và cầu thực tế đều giảm (nếu lãi suất giảm sẽ có tác động ngược lại): Khi lãi suất thực... chỉnh dần thành lãi suất trần, lãi suất chiết khấu được điều chỉnh làm lãi suất sàn Cùng với khung lãi suất trên, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở được ngân hàng Nhà nước sử dụng để định hướng lãi suất thị trường Thực tế cho thấy các lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở đã được điều hành để phát tín hiệu về quan điểm chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ (thắt ... chậm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế xã hội quốc gia, quốc gia giai đoạn phát triển thị trường tài mức độ tác động lãi suất khác Đối với Việt Nam từ năm 2007-2009, tác động lãi suất đến tăng trưởng... lãi suất huy động lãi suất cho vay Theo sách cạnh tranh lãi suất thị trường tài tín dụng không thúc đẩy phát triển kinh tế c Chính sách lãi suất tự do: Chính sách tự hóa lãi suất sách mà phủ can... suất nghiệp vụ thị trường mở… Các loại sách lãi suất a Chính sách lãi suất trần: Chính sách lãi suất trần sách ấn định lãi suất cho vay tối đa Chính sách khuyến khích việc huy động vốn tăng khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2014 đến nay tại việt nam , Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2014 đến nay tại việt nam , Chính sách lãi suất và tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế thị trường giai đoạn từ năm 2014 đến nay tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn