Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 38,39 SGK toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

4 4,316 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016, 03:45

Tóm tắt lý thuyết hướng dẫn giải 73 trang 38; Bài 74, 75, 76, 77 trang 39 SGK Toán tập 2: Tính chất phép nhân phân số – Chương số học lớp A Tóm tắt lý thuyết tính chất phép nhân phân số a) Tính chất giao hoán a/b c/d = c/d.a/b b) Tính chất kết hợp: (a/b c/d) p/q = a/b(.(c/d.p/q) c) Nhân với số : a/b = a/b = a/b d) Tính chất phân phối phép nhân với phép cộng a/b (c/d + p/q) = a/b.c/d + a/b.p/q Bài trước: Giải 69,70,71, 72 SGK trang 36,37 Toán tập 2: Phép nhân phân số B Đáp án hướng dẫn giải tập SGK Tính chất phép nhân phân số – Toán tập trang 38,39 Bài 73 trang 38 SGK Toán tập – Số học Trong hai câu sau đây, câu ? Câu thứ : Để nhân hai phân số mẫu, ta nhân hai tử với giữ nguyên mẫu Câu thứ hai : Tích hai phân số phân số có tử tích hai tử mẫu tích hai mẫu Đáp án hướng dẫn giải 73: Câu thứ hai Bài 74 trang 39 SGK Toán tập – Số học Điền số thích hợp vào bảng sau: Đáp án hướng dẫn giải 74: Bài 75 trang 39 SGK Toán tập – Số học Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn có thể) : x 2/3 2/3 4/9 -5/6 7/12 -1/24 -5/6 7/12 -1/24 Đáp án hướng dẫn giải 75: x 2/3 -5/6 7/12 -1/24 2/3 4/9 -5/9 7/18 -1/36 -5/6 -5/9 25/36 -35/72 5/144 7/12 7/18 -35/72 49/144 -7/288 -1/24 -1/36 5/144 -7/288 1/576 Bài 76 trang 39 SGK Toán tập – Số học Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lí: Đáp án hướng dẫn giải 76: Bài 77 trang 39 SGK Toán tập – Số học Tính giá trị biểu thức sau: Đáp án hướng dẫn giải 77: Áp dụng tính chất phân phối, tính giá trị biểu thức A = a.1/2 + a.1/3 – a.1/4 = a.(6/12 + 4/12 – 3/12) = a.7/12 Thay a = -4/5 vào biểu thức ta có: A = -4/5.7/12 = -7/15 Cách giải khác thay giá trị chữ vào biểu thức thực theo thứ tự thực phép tính Thay a = -4/5 vào biểu thức ta có: A = -4/5.1/2 + (-4/5.1/3) – (-4/5.1/4) = -2/5 + (-4/15) – (-1/5) = (-6-4+3)/15 = -7/15 Tương tự: B = 3/4 b + 4/3 b -1/2 b = (3/4 + 4/3 -1/2) b = 19/12.b Thay b = 6/19 vào ta có: B = 19/12 6/19 = 1/2 C = c.3/4 + c.5/6 – c.19/12 = c.(3/4+5/6-19/12) = c.(9/12 +10/12 -19/12) = c = Bài tiếp theo: Giải 78,79,80, 81,82,83 trang 40,41 SGK Toán tập 2: Luyện tập Tính chất phép nhân phân số ... -1/ 36 -5 /6 -5/9 25/ 36 -35/72 5/144 7/12 7/18 -35/72 49/144 -7/288 -1/24 -1/ 36 5/144 -7/288 1/5 76 Bài 76 trang 39 SGK Toán tập – Số học Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lí: Đáp án hướng dẫn giải. .. giải 76: Bài 77 trang 39 SGK Toán tập – Số học Tính giá trị biểu thức sau: Đáp án hướng dẫn giải 77: Áp dụng tính chất phân phối, tính giá trị biểu thức A = a.1/2 + a.1/3 – a.1/4 = a. (6/ 12 +... dẫn giải 74: Bài 75 trang 39 SGK Toán tập – Số học Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn có thể) : x 2/3 2/3 4/9 -5 /6 7/12 -1/24 -5 /6 7/12 -1/24 Đáp án hướng dẫn giải 75: x 2/3 -5 /6 7/12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 38,39 SGK toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số, Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 38,39 SGK toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số, Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 38,39 SGK toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số